Podrobnosti záznamu

Název
    Zonalita křemene a živce ve vulkano-plutonickém komplexu východních Krušných hor (Česká republika, Německo): doklad opakovaného míšení magmat
Další názvy
    Quartz and feldspar zoning in the eastern Erzgebirge volcano-plutonic complex (Germany, Czech republic): evidence of multiple magma mixing