Podrobnosti záznamu

Název
    Zoned garnets and their equilibria in mica schists and gneisses of Kohút crystalline complex, Hnúšťa region, Western Carpathians
Údaj o odpovědnosti
    Sergej Petrovič Korikovskij, Jozef Dupej, Vladimir Alexandrovič Boronichin, Nina Georgijevna Zinovjeva
Autor
    Boronichin, Vladimir Alexandrovič
    Dupej, Jozef
    Korikovskij, Sergej Petrovič
    Zinovjeva, Nina Georgijevna
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický zborník Geologica Carpathica
Svazek/č.
    Vol. 41, no. 2
Strany
    s. 99-123
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Geol. Zbor. Geol. carpath.
Předmětová skupina
    facie zelených břidlic
    granáty
    kohútské pásmo
    metamorfismus
    oblast veporského krystalinika
    Západní Karpaty
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
    Hnúšťa
Klíčové slovo
    Carpathians
    Complex
    Crystalline
    Equilibria
    Garnets
    Gneisses
    Hnúšťa
    Kohút
    Mica
    Region
    Schists
    Western
    Zoned
Abstrakt (česky)
   Bylo studováno složení zonálních granátů z krystalinika pásma Kohúta v jihovýchodní části veporika v okolí Hnůšti. Intenzita progresivní (variské) metamorfózy tohoto komplexu dosáhla podmínek granátové subfacie zelených břidlic. Podle biotit-granátového geotermometru (Ferry a Spear) teplota vzniku paragenezí kolísala mezi 431-451 °C. Pro většinu vzorků granátů byla typická progresivně metamorfní zonálnost s poklesem Mn, Ca a poměru Fe/(Fe+Mg) a se zvýšením Mg od centra k okrajům zrn. Ve vzorcích s retrográdními přeměnami byl pozorován naopak pokles Mg a Mn a zvýšení Ca a Fe/(Fe+Mg) k okrajům zrn, kde často narůstala vrstva grosuláru.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012