Podrobnosti záznamu

Název
    Zpřesnění vertikálního rychlostního gradientu horninového masívu průzkumného pole Frenštát-západ
Údaj o odpovědnosti
    Jaroslav Kučera
Autor
    Kučera, Jaroslav
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 32, č. 9
Strany
    s. 308-309
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Předmětová skupina
    hornoslezská pánev
    ložiska pevných paliv
    mechanika hornin
    seizmokarotáž
    těžba podzemní
    uhlí černé
Geografické jméno
    ČSFR-Morava
    Frenštát-západ
Klíčové slovo
    Frenštát-západ
    Gradientu
    Horninového
    Masívu
    Pole
    Průzkumného
    Rychlostního
    Vertikálního
    Zpřesnění
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012