Podrobnosti záznamu

Název
    Zpevněné povrchy puklin v kvádrovém pískovci a jejich role při vzniku skalních měst
Autor
    Bruthans, J.
    Mayo, A.L.
    Schweigstillová, Jana
    Soukup, J.
    Světlík, D.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech
Svazek/č.
    Roč. 46, Prosinec
Strany
    s. 109-115
Rok
    2013
Poznámky
    Projekt: GA13-28040S, GA ČR3cav_un_auth*0292643
    Překlad názvu: Hardened fracture surfaces in quader sandstone and their role in origin of rock cities
    Rozsah: 7 s. : P
Předmětová kategorie
    deformation bands
    erosion
    fractures
    sandstone landforms
Klíčové slovo
    Kvádrovém
    Měst
    Pískovci
    Povrchy
    Puklin
    Role
    Skalních
    Vzniku
    Zpevněné
Abstrakt (česky)
   Studie pojednává o zpevněných površích puklin v pískovcích a jejich klíčové roli při vzniku skalních měst. Bylo prokázáno, že prostory vznikají odspoda nahoru na rozdíl od dosavadního modelu vzniku skalních měst.
Abstrakt (anglicky)
   The study deals with hardened surface of fractures in sandstones and their key role in origin of rock cities. It was achieved the underground spaces propagated upward contrary to the existing model of rock cities origin.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    24. 10. 2014