Podrobnosti záznamu

Název
    Zpráva o biostratigrafickém výzkumu spodní křídy manínské jednotky v roce 2002 (lom Butkov, Strážovské vrchy, centrální Západní Karpaty)
Údaj o odpovědnosti
    Petr Skupien, Zdeněk Vašíček, Lucie Kratochvílová
Další názvy
    Report on the biostratigraphic study of the Lower Cretaceous of the Manín Unit in the year 2002 (Butkov Quarry, Strážovské vrchy, Central Western Carpathians)
Autor
    Kratochvílová, Lucie
    Skupien, Petr
    Vašíček, Zdeněk
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002
Strany
    s. 40-41
Rok
    2003
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2002.
Předmětová skupina
    Ammonoidea
    biostratigrafie
    Dinoflagellata
    geologie regionální
    horniny karbonátové
    křída-spodní
    mezinárodní spolupráce
    Západní Karpaty
Geografické jméno
    Butkov (Slovensko)
    Slovensko
Klíčové slovo
    2002
    Biostratigrafickém
    Butkov
    Centrální
    Jednotky
    Karpaty
    Křídy
    Lom
    Manínské
    Roce
    Spodní
    Strážovské
    Vrchy
    Výzkumu
    Západní
    Zpráva
Abstrakt (anglicky)
   In the course of a grant project we carried out supplementary collections in Lower Cretaceous section of the Manín Unit in Slovakia. We documented Kališčo, Lúčkovská and Podhorie Formations, determined the collected ammonites and aptychi, processed and evaluated non-calcareous dinoflagellata. According to ammonites the studied Kališčo Formation belongs to the Lower Hauterivian (Radiatus to Nodosoplicatus ammonite Zones), and the lower part of the Lúčkovská Formation beginns in to the Upper Hauterivian (Ligatus/Balearis ammonite Zones). Upper Barremian Vandenheckii ammonite Zone was determined in the upper part of the Lúčkovská Formation. Dark limestones of the Podhorie Formation belong, according to dinocysts, to the higher Upper Barremian
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012