Podrobnosti záznamu

Název
    Zpráva o geologickém mapování ždánické jednotky na listu 34-221 Kyjov v roce 1998 (34-22 Hodonín)
Údaj o odpovědnosti
    Miroslav Bubík, Lilian Švábenická
Další názvy
    Report on geological mapping of the Ždánice Unit on map sheet 34-221 Kyjov in 1998
Autor
    Bubík, Miroslav
    Švábenická, Lilian, 1953-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998
Strany
    s. 9-11
Rok
    1999
Poznámky
    2 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1998.
Předmětová skupina
    diapirismus
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    Foraminifera
    konglomerát
    křída
    mapa geologická
    nannofosílie
    pelity
    tektonika zlomová
    terciér
    vnější skupina příkrovů flyšového pásma
    zóny biostratigrafické
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Kyjov (Hodonín)
Klíčové slovo
    34-22
    34-221
    1998
    Geologickém
    Hodonín
    Jednotky
    Kyjov
    Listu
    Mapování
    Roce
    Zpráva
    ždánické
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012