Podrobnosti záznamu

Název
    Zpráva o geologickém mapování miocenních sedimentů na listu 34-222 Vracov v roce 1999 (34-22 Hodonín)
Údaj o odpovědnosti
    Zdeněk Novák, Pavla Petrová
Další názvy
    Report on geologic mapping of the Miocene sediments on the map sheet Vracov (34-222) in 1999
Autor
    Novák, Zdeněk
    Petrová, Pavla, 1972-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999
Strany
    s. 37-39
Rok
    2000
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1999.
Předmětová skupina
    biostratigrafie
    geologie regionální
    litologie
    mapa geologická
    miocén
    pannon
    sarmat
    tektonika
    vídeňská pánev
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Vracov (Hodonín)
Klíčové slovo
    34-22
    34-222
    1999
    Geologickém
    Hodonín
    Listu
    Mapování
    Miocenních
    Roce
    Sedimentů
    Vracov
    Zpráva
Abstrakt (anglicky)
   Sarmatian and Pannonian sediments were studied on the map sheet Vracov. Clays, sands and silts are varicoloured and calcareous. Silts are the most wide-spread type of rocks and they are often similar to loess. Microfauna and macrofauna of the Sarmatian and Pannonian sediments are relatively rich, we have distinguished biozones B, C-D and E (Bzenec Formation in Lower Pannonian). Several layers of Pannonian gravels first of all consist of pebbles of quartz and cherts. Kyjov humodyl seam was reached just in boreholes, during mapping we only observed coal clays
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012