Podrobnosti záznamu

Název
    Zpráva o geologickém mapování v širším okolí obce Mutěnice (34-22 Hodonín)
Údaj o odpovědnosti
    Zdeněk Novák, Pavel Havlíček
Další názvy
    Report on the geological mapping in the surroundings of Mutěnice
Autor
    Havlíček, Pavel
    Novák, Zdeněk
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000
Strany
    s. 19-21
Rok
    2001
Poznámky
    2 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2000.
Předmětová skupina
    geologie regionální
    kvartér
    kvartér moravských úvalů
    litostratigrafie
    mapa geologická
    neogén
    pleistocén
    sedimentace
    terciér
    vídeňská pánev
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Mutěnice (Hodonín)
Klíčové slovo
    34-22
    Geologickém
    Hodonín
    Mapování
    Mutěnice
    Obce
    Okolí
    širším
    Zpráva
Abstrakt (anglicky)
   In the surroundings of Mutěnice the Bzenec Formation, corresponding to the zones D and E of Lower Pannonian, has been indentified. It forms the pre-Quaternary bedrock in the whole surveyes area. Quaternary is represented by sandy gravel, loess, aeolian sand, deluvio-fluvial and fluvial loams and anthropogenic deposits
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 1. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012