Podrobnosti záznamu

Název
    Zpráva o geologickém mapování v širším okolí obce Mutěnice
Další názvy
    Report on the geological mapping in the surroundings of Mutěnice
Autor
    Havlíček, Pavel
    Novák, Zdeněk
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    3
Rok
    2001
Výraz tezauru
    Neogene and Quaternary Sediments, Mapping, Lithostratigraphy, Vienna Basin
Klíčové slovo
    Geologickém
    Mapování
    Mutěnice
    Obce
    Okolí
    širším
    Zpráva
Abstrakt (česky)
   V rámci geologického mapování širsí oblasti Hodonína bylo v r. 2000 zmapováno území geomorfologického okrsku Šardické pahorkatiny, na jeho stavbě se účastní sedimenty spodního pannonu tzv. bzeneckého souvrství a uloženiny kvartéru.
Abstrakt (anglicky)
   Report on the geological mapping in the surroundings of Mutěnice
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014