Podrobnosti záznamu

Název
    Zpráva o geologicko-ložiskovém výzkumu okolí Bezděkova u Libice n. Doubravou(13-44 Hlinsko)
Údaj o odpovědnosti
    Veronika Štědrá
Další názvy
    Report on the geological and economic-geological investigation in the vicinity of Bezděkov u Libice n. Doubravou(13-44 Hlinsko)
Autor
    Štědrá, Veronika
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990
Strany
    s. 145-146
Rok
    1991
Poznámky
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1990.
Předmětová skupina
    kutnohorské krystalinikum
    metamorfika
    prospekce aluviální
    šlichová prospekce
    železnohorské krystalinikum
Geografické jméno
    Bezděkov u Libice nad Doubravou
    ČSFR-Čechy
Klíčové slovo
    Bezděkova
    Doubravou(13-44
    Geologicko-ložiskovém
    Hlinsko
    Libice
    Okolí
    Výzkumu
    Zpráva
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    5. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012