Podrobnosti záznamu

Název
    Zpráva o inženýrskogeologickém mapování na listu Cheb (11-14 Cheb)
Údaj o odpovědnosti
    Zdeněk Lochmann
Další názvy
    A report on engineering-geological mapping on the Cheb map sheet
Autor
    Lochmann, Zdeněk
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995
Strany
    s. 121-122
Rok
    1996
Poznámky
    5 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1995.
Předmětová skupina
    chebská pánev
    Doupovské hory
    extraglaciální oblasti
    geologie inženýrská
    krušnohorské krystalinikum
    kvartér
    mapa inženýrskogeologická
    regionální inženýrská geologie
    terciér
    výzkum
    zpráva o činnosti
Geografické jméno
    Cheb
    ČR-Čechy
Klíčové slovo
    11-14
    Cheb
    Inženýrskogeologickém
    Listu
    Mapování
    Zpráva
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012