Podrobnosti záznamu

Název
    Zpráva o inženýrskogeologickém rajónování na listu 12-21 Kralupy nad Vltavou
Údaj o odpovědnosti
    Zdeněk Lochmann
Autor
    Lochmann, Zdeněk
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988
Strany
    s. 52-54
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1988.
Předmětová skupina
    inženýrská hydrogeologie
    inženýrskogeologické rajónování
    odpad pevný
    únosnost
    vlastnosti mechanické
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Kralupy n. Vltavou
Klíčové slovo
    12-21
    Inženýrskogeologickém
    Kralupy
    Listu
    Rajónování
    Vltavou
    Zpráva
Abstrakt (česky)
   Území listu Kralupy n. Vlt. 1:50 000 bylo rozděleno na 12 rajónů, z nichž každý představuje litologicko-genetický komplex hornin a zemin určitých geotechnických vlastností. Podle skladby základové půdy v nich bylo vyčleněno 73 podrajónů, které jsou charakterizovány schematickými řezy. Pro potřeby inženýrské praxe jsou v mapě vyznačeny geodynamické jevy, hydrologické poměry, ložiska nerostných surovin, poddolovaná a chráněná území a místa navrhovaná pro ukládání tuhých odpadů.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012