Podrobnosti záznamu

Název
    Zpráva o paleontologickém výzkumu šáreckého souvrství (střední ordovik, stupeň llanvirn) u Oseku u Rokycan (12-33 Plzeň)
Údaj o odpovědnosti
    Jana Slavíčková, Petr Budil
Další názvy
    Research report on the paleontological investigations of the Šárka Formation (Middle Ordovician, Llanvirnian Stage) at Osek, near Rokycany, Czech Republic (12-33 Plzeň)
Autor
    Budil, Petr, 1969-
    Slavíčková, Jana
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999
Strany
    s. 135-137
Rok
    2000
Poznámky
    2 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1999.
Předmětová skupina
    Barrandien
    biocenóza
    litostratigrafie
    llanvirn
    ochrana přírody
    ordovik
    pražská pánev
    tafonomie
    taxonomie
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Osek (Rokycany)
Klíčové slovo
    12-33
    Llanvirn
    Ordovik
    Oseku
    Paleontologickém
    Plzeň
    Rokycan
    Souvrství
    Střední
    Stupeň
    šáreckého
    Výzkumu
    Zpráva
Abstrakt (anglicky)
   An important artificial outcrop was studied in the neighbourhood of the village of Osek near Rokycany (western Bohemia), near Barrande's classical locality "Wosek". A very rich faunal association, consisting of trilobites, brachiopods, bivalves, graptolites, dendroids, hyolitids and echinoderms was found in the dark grey clay shales and siliceous nodules of the Šárka Formation (Middle Ordovician, Llanvirnian Stage). Its character is typical for the middle part (Corymbograptus retroflexus Zone) of this formation, but some species found belong to the rare ones. Faunal remains often accumulate into sharply limited linear structures. As a hypothesis for the origin of these structures is submitted an accumulation due to wave or current activity. On the contrary, the findings of complete bivalve shells, complete trilobite exoskeletons and exuviae in the moulting positions suggest at least partial autochthonous or paraautochthonous origin for this faunal association
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    6. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012