Podrobnosti záznamu

Název
    Zpráva o revizi třetihorní flóry hlavačovského pruhu a okolí Holedeče (12-11 Žatec, 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník)
Údaj o odpovědnosti
    Vasilis Teodoridis
Další názvy
    Notice about a revision of the Tertiary floras from the Hlavačov belt and Holedeč
Autor
    Teodoridis, Vasilis
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999
Strany
    s. 147-149
Rok
    2000
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1999.
Předmětová skupina
    flóra
    geologie regionální
    korelace stratigrafická
    oligocén
    paleogén
    relikty sladkovodního terciéru Českého masivu
    sedimentace fluviální
    taxonomie
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Evropa střední
    Holedeč (Louny)
    Nesuchyně (Rakovník)
    Velká Černoc (Louny)
    Záhoří (Louny)
    Želeč (Louny)
Klíčové slovo
    12-11
    12-13
    12-14
    Flóry
    Hlavačovského
    Holedeče
    Jesenice
    Okolí
    Pruhu
    Rakovník
    Revizi
    Třetihorní
    Zpráva
    Žatec
Abstrakt (anglicky)
   These floras are bound to clay lenses irregularly, distributed in psammitic-psephitic sediments of the Tertiary river, which drained off areas of Central and West Bohemia and led through the Rakovník towards Žatec areas. The flora of Holedeč is preserved in clay layers, which genetically belong to the lower part of the Žatec facies. It includes 2 ferns, 5 conifers and 54 angiosperms. Populus zaddachii var. brabenecii var. n. has been described as a new taxon. The preservation of plant fossils is very poor without any chance for taxonomical determination by cuticular analysis. Ecological reconstruction of plant associations corresponds to the temerate riparian forest with dominant deciduous element, e.g. Fagus saxonica, Pseudolarix schmidtgenii, Taxodium dubium, Betulaceae. The floras from Holedeč and the Hlavačov belt are correlated with the Upper Oligocene floristic complex Thierbach (in sense of Mai and Walther 1991) from the lower part of the Bitterfeld Basin (Germany)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    5. 3. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012