Podrobnosti záznamu

Název
    Zpráva o výzkumu pleistocenních kryogenních tvarů Ještědského hřbetu
Údaj o odpovědnosti
    Jaromír Demek, Vojtěch Maté, Vít Voženílek
Další názvy
    A report on exploration of Pleistocene cryogenic forms on Ještěd ridge
Autor
    Demek, Jaromír
    Maté, Vojtěch
    Voženílek, Vít
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník Československé geografické společnosti
Svazek/č.
    Roč. 98, č. 1
Strany
    s. 47-49
Rok
    1993
Poznámky
    Zkr. název ser.: Sbor. Čes. geogr. Společ.
Předmětová skupina
    krkonošsko-jizerské krystalinikum
    periglaciál
    pleistocén
    tvary geomorfologické
    západosudetská oblast
    zvětrávání
Předmětová kategorie
    kryogenní tvary
Geografické jméno
    ČR-Čechy
Klíčové slovo
    Hřbetu
    Ještědského
    Kryogenních
    Pleistocenních
    Tvarů
    Výzkumu
    Zpráva
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    22. 12. 2006
Datum importu
    8. 8. 2012