Podrobnosti záznamu

Název
    Zpráva o výzkumu skarnu u Holšic v Posázaví (13-34 Zruč nad Sázavou)
Údaj o odpovědnosti
    Petr Drahota, Jiří Dohnal, Zdeněk Jáně, Zdeněk Pertold
Další názvy
    Skarn bodies near Holšice, Moldanubicum, Bohemian Massif
Autor
    Dohnal, Jiří
    Drahota, Petr
    Jáně, Zdeněk
    Pertold, Zdeněk
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000
Strany
    s. 94-96
Rok
    2001
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2000.
Předmětová skupina
    asociace minerální
    geologie regionální
    metamorfóza regionální
    moldanubikum jižních a jihovýchodních Čech
    skarn
    tepelný tok
    teplota
    tlak
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Holšice (Kutná Hora)
Klíčové slovo
    13-34
    Holšic
    Posázaví
    Sázavou
    Skarnu
    Výzkumu
    Zpráva
    Zruč
Abstrakt (anglicky)
   The Holšice regionally metamorphosed cpx-gar skarn occurs in the north of the Moldanubian zone. A few new skarn bodies were found out by detailed mapping in the vicinity, and three kinds of skarns were distinguished among them. The Holšice skarn consists of cpx-gar, and calc-silicate gneiss band (cm). Two generations of garnet have been distinguished. Older grossular-ric garnet equilibrate at 840°C, younger garnet under 650°C (gar-cpx geothermometer). Secondary mineral of the hisingerite-neotocite series is new for this locality. The second type of skarn, at the Zliv locality, is massive and contains magnetite (high anomalies in magnetometry) and no calc-silicate gneiss. Its gar-cpx, cpx, amph-gar and amph skarn types are poor in Al (hedenbergite, andradite, ferro-actinolite, grunerite). Grossular-almandine rich garnet from the andradite-hedenbergite assemblage yielded minimum pressure of 10 kbar.
   The third type of skarn occurs as a narrow contact zone (only 5cm wide) between marble and orthogneiss and contain sulphides, and spessartite-rich garnet
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012