Podrobnosti záznamu

Název
    Zpráva pracovní skupiny české stratigrafické komise o regionálním dělení Západních Karpat
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Čtyroký, Zdeněk Stráník
Autor
    Čtyroký, Pavel
    Stráník, Zdeněk
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Svazek/č.
    Roč. 70, č. 3
Strany
    s. 67-69
Rok
    1995
Poznámky
    1 obr.
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Předmětová skupina
    flyšové pásmo Západních Karpat
    IUGS (Mezinárodní unie geologických věd)
    karpatská neogenní předhlubeň
    klasifikace
    stratigrafie
    terminologie
    vídeňská pánev
Předmětová kategorie
    česká stratigrafická komise
Geografické jméno
    ČR-Morava
Klíčové slovo
    české
    Dělení
    Karpat
    Komise
    Pracovní
    Regionálním
    Skupiny
    Stratigrafické
    Západních
    Zpráva
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012