Podrobnosti záznamu

Název
    Zróżnicowanie pokryw deluwialnych i aluwialnych w Sudetach Wschodnich w świetle analiz sedymentologicznych i datowań radiowęglowych
Údaj o odpovědnosti
    Agnieszka Latocha
Další názvy
    Origin and diversity of colluvial and alluvial covers in the Eastern Sudetes in the light of sedimentological analysis and radiocarbon dating (SW Poland)
Autor
    Latocha, Agnieszka
Jazyk
    polsky
Zdrojový dokument - seriál
    Przegląd geologiczny
Svazek/č.
    Roč. 55, č. 1
Strany
    s. 38-45
Rok
    2007
Poznámky
    4 obr., 3 fot., 2 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Przegl. geol.
Klasifikační znak
    551.4
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    aluvium
    analýza petrografická
    datování C14
    denudace
    eroze
    geomorfologie
    granulometrie
    historie
    holocén
    koluvium
    koryto
    kvartér Českého masivu
    lidské aktivity
    pohoří
    povodí
    sedimentace fluviální
    svah
    využití území
    západosudetská oblast
Geografické jméno
    Čechy (Česko)
    Králický Sněžník (Česko a Polsko)
    Polsko - jihozápad
    Rychlebské hory (Česko)
Klíčové slovo
    Aluwialnych
    Analiz
    Datowań
    Deluwialnych
    Pokryw
    Radiowęglowych
    Sedymentologicznych
    Sudetach
    świetle
    Wschodnich
    Zróżnicowanie
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    10. 5. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012