Podrobnosti záznamu

Název
    Zródła współczesnych naprężeń tektonicznych w Europie Środkowej w świetle modelowań elementami skończonymi
Údaj o odpovědnosti
    Marek Jarosiński
Další názvy
    Sources of the present-day tectonic stresses in Central Europe: inferences from finite element modelling
Autor
    Jarosiński, Marek
Jazyk
    polsky
Zdrojový dokument - seriál
    Przegląd geologiczny
Svazek/č.
    Roč. 54, č. 8
Strany
    s. 700-709
Rok
    2006
Poznámky
    10 obr.
    Anglické resumé
    Bibliografie na s. 708-709
    il.
    Zkr. název ser.: Przegl. geol.
Klasifikační znak
    517
    551.2
Skupina konspektu
    517
    55
Předmětová skupina
    Český masiv
    geologie strukturní
    kontinent
    mapa strukturních hranic
    metoda konečných prvků
    model matematický
    neotektonika
    ohniskový mechanismus
    posun
    recent
    subdukce
    tektonika bloková
    tektonika kompresní
    tlak orientovaný
    vrásnění alpinské
    zemětřesení
    zóna zlomová
Geografické jméno
    Česko
    Evropa severní
    Evropa střední
    Evropa východní
    Polsko
Klíčové slovo
    Elementami
    Europie
    Modelowań
    Naprężeń
    Skończonymi
    Środkowej
    świetle
    Tektonicznych
    Współczesnych
    Zródła
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012