Podrobnosti záznamu

Název
    Zvýšený výskyt sesuvů v České republice v zimním období 2002/2003
Údaj o odpovědnosti
    Jan Rybář, Jan Novotný
Další názvy
    Increased number of landslides in the Czech Republic in winter 2002/2003
Autor
    Novotný, Jan
    Rybář, Jan
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geotechnika
Svazek/č.
    Roč. 6, č. 4
Strany
    3
    s. 16-18
Rok
    2003
Poznámky
    1 obr., 1 diagr., 4 fot.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geotechnika
Klasifikační znak
    504.5
    550.8
    551.3
    556
Skupina konspektu
    504
    55
    550
    556
Předmětová skupina
    bilance vodní
    geomorfologie
    pohyb svahový
    poškození
    povodeň
    sesuv
    srážky dešťové
    stabilita svahu
    svah
Výraz tezauru
    climate
    groundwater
    landslides
Geografické jméno
    Česko
Klíčové slovo
    2002/2003
    České
    Období
    Republice
    Sesuvů
    Výskyt
    Zimním
    Zvýšený
Abstrakt (česky)
   Četnost sesuvů v období 2002/2003, typ sesuvů, klimtická podmíněnost
Abstrakt (anglicky)
   Frequency of landslides in 2002/2003, type of landslide, climatic impact
Přispěvatel
    Česká geologická služba
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
    U
Datum vložení
    13. 8. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012