Podrobnosti záznamu

Název
    Zvláštní podmínky liniových staveb v poddolovaném a zátopovém území
Údaj o odpovědnosti
    Jaroslav Broul
Další názvy
    Special conditions for "line structures" in undermined and flood areas
Autor
    Broul, Jaroslav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 8, č. 1
Strany
    s. 3-6
Rok
    2001
Poznámky
    12 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Předmětová skupina
    hornoslezská pánev
    mechanika zemin
    poškození
    povodeň
    seizmika inženýrská
    stabilizace
    stavby
    stavby dopravní
    uhelný revír
    území poddolované
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Ostrava
Klíčové slovo
    Liniových
    Poddolovaném
    Podmínky
    Staveb
    území
    Zátopovém
    Zvláštní
Abstrakt (anglicky)
   The matter of this paper devotes to the problems of transport constructions in subsidential and flood areas. The author, the sources and causes of transport constructions demages has analysed. He appears from mining activity tail after 1993 and flood situation in 1997. In closure, the author the dispossals for transport constructions has submitted
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    20. 8. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012