Podrobnosti záznamu

Název
    use of telecommunication and information technologies by inhabitants of small Moravian towns
Autor
    Frantál, Bohumil
    Kallabová, Eva
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Moravian Geographical Reports
Svazek/č.
    Roč. 13, č. 1
Strany
    s. 25-37
Rok
    2005
Poznámky
    Projekt: IAA3086301, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Využívání telekomunikačních a informačních technologií obyvateli malých moravských měst
    Rozsah: 12 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Předmětová kategorie
    ICT
    regional development
    small towns
    telecommunication
Klíčové slovo
    Information
    Inhabitants
    Moravian
    Small
    Technologies
    Telecommunication
    Towns
    Use
Abstrakt (česky)
   Jednou z klíčových otázek týkajících se problematiky regionálního rozvoje v současné "informační společnosti" je otázka dostupnosti a možností využívání nových telekomunikačních a informačních technologií. Mobilní telefony, faxy, počítače, internet a další technologie, jejich rozšíření, způsob a míra využívání, stejně jako znalosti a dovednosti s nimi spojené, představují jeden ze základních elementů, které by měly umožnit České republice stát se součástí moderního informačního světa jako dynamická, vzdělaná a konkurenceschopná společnost. Přitom hlavním problémem souvisejícím s dostupností telekomunikačních technologií a s existencí rozdílů v možnosti profitovat z jejich využívání není ani tak otázka všeobecného technologického rozvoje, jako spíše otázka sociální a regionální diferenciace.
   Autoři se ve svém příspěvku, který vychází z dat získaných vlastním výzkumem, zabývají touto problematikou, přičemž se zaměřují na využívání telekomunikačních a informačních technologií konkrétně ve vztahu k obyvatelům malých moravských měst.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012