Podrobnosti záznamu

Klasifikační znak
    316.77
Článek
    Aktuální trendy vývoje v oblasti geoinformatiky a geinformačních technologií
    Dekorační a stavební kameny České republiky - internetová databáze
    Evidence jeskyní Českého krasu - stav k 1. říjnu 2003
    Geoinformační technologie pro podporu krizového řízení
    Geoinformatika: ano či ne?
    Geoinformatika: přirozený resultát globalizačního procesu v geovědách
    GEOMIND (Geophysical Multilingual Internet Driven Information Service)
    Internet mapový server České geologické služby
    Interpretation of whole-rock geochemical data in igneous geochemistry : introducing Geochemical Data Toolkit (GCDkit)
    Landslide database for modelling and landslide map production
    National report of the Czech Republic
    Ověření možnosti výpočtu zásob nerostných surovin Excelem
    Problematika výuky informatiky v přírodovědných oborech
    Prognózní zdroje nerostných surovin - aktualizace databáze
    Projekt GIS a metadata pro prostorová data
    Přehled grafického znázorňování uhlí, přechodných hornin a hornin
    Speciální problémy analýzy geodat
    Stabilitní studie typových modelů svahů v karpatském flyši
    Tvorba národní informační geologické vrstvy - GEOČR50
    Využití geoinformačních technologií pro hodnocení vývoje stokových poměrů v poddolovaném území
    Využití grafů pro studium topologie reliéfu
    Zpracování geologických informací v procesu hlubinné těžby ložisek nerostných surovin
    Zpracování geologických údajů z ložisek uhlí