Podrobnosti záznamu

Klasifikační znak
    553./.4
Článek
    Mineralogie polymetalického rudního výskytu u Měřína (strážecké moldanubikum)
    Průzkum a těžba ložisek uranových rud na Českomoravské vysočině
    Technicko-mineralogické studium rudního materiálu z Krupky a orientační úpravárenské posouzení výtěžnosti wolframu z greisenu