Podrobnosti záznamu

Klasifikační znak
    553./.8
Článek
    Nerudné suroviny a ochrana životního prostředí - stav a perspektivy
    Právní aspekty ochrany ložisek nerud
    Súčasný stav a prognózy využitia barytu v Spišsko-gemerském rudohorí