Podrobnosti záznamu

Klasifikační znak
    001.9
Článek
    30 ročníků přírodovědeckého časopisu Práce muzea v Hradci Králové (Acta Musei Reginaehradecensis s. A) : bibliografie a rejstřík
    70 let Hibschovy naučné stezky na Dlouhém vrchu u Žitenic v Českém středohoří
    The 1855 Visp (Switzerland) earthquake: early attempts of earthquake intensity classification
    Ako viesť geologickú exkurziu
    Antická cunami : Středozemí a vulkanizmus patří k sobě
    Botanické exkurze na ostravské haldy
    Bozkovská výročí objevů 1947 a 1957
    Budujte s námi Svět geologie - aneb prezentace české geologie na internetu
    Caves in the southern part of Moravian Carst and Mokrá Cement Plant. Co-operation of Mokrá Cement Plant and scientific institutions
    Československá didaktika geologie v období mezi světovými válkami (1918-1945)
    "Český granát" z Korutan
    Český ráj první geopark UNESCO v nových zemích EU
    Činnost mineralogické sekce Společnosti národního muzea v období 2005-2006
    Činnost mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v roce 2004
    Činnost sběratelů minerálů v Třebíči
    Čs. geologové v Maroku
    Den horníků na poštovních známkách Československé a České republiky po roce 1945
    Do Alp za drahokamovými almandiny
    The documentation of geological and archaeological features using the lacquer-film method
    Doplnění soustavy chráněných krajinných oblastí v České republice
    Důlní dílo Kovárna zpřístupněné v Obřím dole v Krkonoších
    Dvacet let výroby standardních geologických materiálů v RVHP
    The education trail "Kozí Hory - Libčice"
    The education trail "Nový Knín and surroundings"
    The education trail "Zlaté Psí hory"
    Eighty years of the Bulletin of Geosciences
    Ekologie - móda nebo potřeba?
    Epilogue
    Evropské geoparky UNESCO jako nástroj popularizace geologie
    Exploration Boreholes
    First macroseismic map in Transalpine Europe (1810 Mór earthquake in the Pannonian Basin)
    Formy na perník s motivem trilobitů
    The frog from Seifhennersdorf
    Gastropods
    Geoinformatika: ano či ne?
    Geoinformatika: přirozený resultát globalizačního procesu v geovědách
    Geologická exkurzia horným Ponitrím
    Geologické a komplexní exkurze do krasových oblastí
    Geologické exkurze k desetiletí Muzea Českého krasu
    Geologické stanoviště na ZŠ
    Geologicko-geomorfologická exkurze po Šumavě. II., západočeská část
    Geologický vývoj Šumavy : geologie a geomorfologie okolí Stožce
    Geologie '86 : výstava k 30. výročí československo-sovětské spolupráce v geologii
    Geologist honored for studies of ore genesis
    Geopark as an agent of tourism sustainability
    Geopark Barrandien
    Geopark Barrandien otevřen
    Geotrasa Sudetská, geologicko-turistický průvodce
    Goethe und die Geologie - ein geotouristisches Nutzungskonzept zu den geologischen Betrachtungen in den Schriften Johann Wolfgang von Goethes
    Historická zemětřesení na starých rytinách
    Hornická Příbram ve vědě a technice 1987
    Hornické motivy v české mumismatice : od horního regálu, přes počátek ražby mincí až k hornickým motivům na českých (československých) mincích a medailích
    Hornické naučné stezky (Výběr z dokumentace)
    Hornický skanzen Mayrau
    Hydroekologický informační systém Výzkumného ústavu vodohospodářského
    Information portal - new dimension in geoscience data delivery
    Internet mapový server České geologické služby
    Jednotná evidence speleologických objektů
    Joachim Barrande website
    Jsou barrandienské pikrity opravdu pikrity?
    K dalšímu zkvalitňování výuky geologie v rámci okresu
    K efektivnosti geologických exkurzí
    K otázce geologických parků v Československu
    K problematice specializovaných geologických exkurzí a terénních cvičení
    K životnímu jubileu Ireny Jančaříkové
    Karkonosze. Przyroda nieożywiona i człowiek
    Karlovarský aragonit ve sbírkách Muséum National d' Histoire Naturelle v Paříži
    Když se svět třese
    Komplexní sledování geotechnických problémů lokality Čistá-Důl Jeroným, období 2004-2005
    Krajiny Václava Cílka
    Kreslič a kreslíř? Corda a Mánes
    Ledovcová zahrada v Luzernu
    "Mezinárodní rok planety Země - Geologové pro společnost 2008": nová šance pro geovědní obory v ČR
    Mikropočítač IQ 151 ve výuce geologie
    Mineralogická vycházka - Hornický skanzen Důl Mayrau, Vinařice
    Mineralogická vycházka - křemence v okolí Mníšku pod Brdy a důlní dílo Skalka
    Mineralogické výzkumy Českého středohoří v historii i současnosti
    Minerals Reserves
    Minerály na známkách - XIV
    Minerály na známkách - XV
    Minerály na známkách - XXIII
    Minerály na známkách XIX
    Minerály na známkách XVI
    Minerály na známkách XVII
    Minerály na známkách XVIII
    Minerály na známkách XX
    Minerály na známkách XXI
    Minerály na známkách XXII
    Minerály na známkách XXIV
    MUDr. Martin Bohatý šedesátiletý
    Muzeum břidlice v Budišově nad Budišovkou - nová expozice
    Muzeum zkamenělých stromů v Lounech
    Národní kulturní památka Důl Michal, Ostrava-Michálkovice
    Naučná stezka Kozí Hory - Libčice
    Naučná stezka Nový Knín a okolí
    Naučná stezka permokarbonem boskovické brázdy
    Naučná stezka Zlaté Psí hory
    Náučný chodník - ideálna trasa pre geologickú či kombinovanú exkurziu
    Návrh alternativního využití starých a opuštěných důlních děl v České republice
    Některé poznatky ze služební cesty na Kubu
    "Německá drahokamová cesta" - malý průvodce
    Norské beryly
    Nové objevy v krasovém území Na Pomezí
    Novináři na experimentální základně v Nedamově
    Nový geologický časopis - Pangea
    O dvou podzimních geologických sezeních
    O nálezu fosilního železa u Chocně
    O potřebě propagace geologie na bazální úrovni
    Ochrana a využití památek na těžbu zlata v okolí Jílového u Prahy
    Ohlédnutí za XXX. ročníkem mezinárodních expozic minerálů v Tišnově
    Organizace geologických soutěží na základní škole
    Otevření nové expozice "Život v době mamutů aneb diorama pleistocenní krajiny" v Muzeu Českého krasu
    Padesátiletá historie Sborníku vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě na hornicko-geologické fakultě
    Pamukkale - příběh s dobrým koncem?
    Petr Jakeš - badatel-popularizátor
    Pictorial series of the manifestations of the dynamics of the Earth : regular exhibition at the geophysical institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague. 3., Historical images of landslides and rock falls
    Pictorial series of the manifestations of the dynamics of the Earth : regular exhibition at the Geophysical Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague. 4., Historical images of rockburst's effects in mines
    Pictorial series of the manifestations of the dynamics of the Earth : regular exhibition at the Geophysical Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague. 6, South Pacific and Antarctica - the last explored regions
    Planktonní mikroorganismy jako horninotvorný činitel
    Počátky objevování jeskynních systémů. Chýnovská jeskyně : Chýnovská jeskyně letos slaví 145 let od svého objevení a 140 let rozdává lidem krásu, poučení i vzrušení z nového poznání
    Podzimní geologická exkurze strhla rekord v návštěvnosti
    Possibilities of the computer processing of the palaeontological data
    Práca s doplnkovou literatúrou
    Pracovní cesta do SRN organizovaná Hornickou společností Podkrušnohorské oblasti ve dnech 10.-13. září 2003
    Pravděpodobně nejstarší dochovaný popsaný jedinec trilobita z území České republiky
    Právne normy pre zbieranie minerálov, skamenelín a hornín v NDR a organizovanie zberatelov nerastov v SSR
    Pražské millerity
    Problematika výuky informatiky v přírodovědných oborech
    Prof. dr hab. inż. Roman Ney
    Prof. Ing. Miloslav Dopita, DrSc. se dožívá osmdesáti let
    Projekt a realizace Hřebečské důlní stezky
    Projekt skanzenu mědirudného dolu v El Teniente v Chile
    Propagace geologie v NP Šumava v projektech a programech pro veřejnost
    Přehled obsahu geologických sbírek ve Středočeském muzeu v Roztokách
    Přežijí v kutnohorském rudním revíru památky po dolování?
    Publikace pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea za rok 2008 s dodatky za rok 2007
    Publikace pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea za rok 2009
    Punkevní jeskyně zrekonstruovány
    Reichenstein-Złoty Stok: zajímavá historická lokalita v Rychlebských horách
    Rudolf Dvořák a jeho sbírka minerálů
    Rujánské kamení
    San Francisco earthquake of April 18th, 1906, a hundred-year anniversary of disastrous Californian event
    Seminář o dálkovém průzkumu Země
    Silurské Pompeje na Kosově
    Skúsenosti s realizáciou laboratórnej práce v rámci geologickej exkurzie
    Služby ČGS v 21.století
    Speciální problémy analýzy geodat
    Spolupráce Přírodovědného ústavu Vlastivědného muzea v Olomouci a občanského sdružení Natura Opava
    Staronový fenomén geoparků
    Svetový banícky kongres v Dillí - India 19.-23. novembra 1984
    Taje hornické krajiny III
    Taje hornické krajiny IV
    Taje hornické krajiny V
    Termín kulm v české geologii
    Trilobiti v obřadní síni berounské radnice
    Třebíčští sběratelé a jejich minerály
    Unikátní nález zkamenělého stromu v Ohři
    Venkovní geologická expozice Písek - Flekačky
    Vize portálu české geologie
    Vulkanická prostředí v Geoparku Český ráj jako turistická destinace
    Vydavatelství České geologické služby - okno do světa geologie
    Výprava za riebeckitem
    Výstava "Poselství meteoritů" v Národním muzeu
    Výstava "Spolupráce slovenských a českých jeskyňářů při výzkumu podzemí"
    Výuka na geologických lokalitách
    Vývoj informačního systému geologických lokalit
    Vývoj mineralogicko-geologické literatury v oblasti jižních Čech
    Výzkum a činnost katedry vodního hospodářství a environmentálního modelování FŽP ČZU v Praze
    Významné geologické lokality ČR - jejich ochrana, správa a prezentace Českou geologickou službou
    Vznik kroniky "Historie a budoucnost hnědouhelného hornictví v severozápadních Čechách"
    Wadi Rum - krajina Lawrence z Arábie
    Zdeněk Burian - život a dílo : vzpomínka ke 100. výročí narození
    Zhotovení a využívání modelů ve výuce geologie na ZŠ
    Zpracování geologických údajů z ložisek uhlí
    Životní jubileum docenta RNDr. Jana Husa Bernarda, CSc. a profesora RNDr. Josefa Staňka, CSc.