Podrobnosti záznamu

Klasifikační znak
    342.52
Článek
    Budou zásady IPPC revolucí v právu o ochraně životního prostředí?
    Databáze hlavních důlních děl
    Integrované povolení pro zařízení na využívání odpadů k dokončení likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři
    K některým problémům současného horního práva
    Právní aspekty radonových měření
    Právní zajištění povinnosti sanací a rekultivací území dotčených těžbou
    Rebilance výhradních ložisek nerostných surovin České republiky (doba řešení 1993-2001)
    Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/51/ES a její zavádění v ČR
    Špatné zkušenosti z likvidace dolu Jan Šverma v Žacléři
    Úvahy nad chystanou novelou vodního zákona
    Zkušenosti z likvidace dolu Jan Šverma v Žacléři : analýza báňských předpisů a jiných souvisejících obecně závazných právních předpisů vztahujících se k likvidaci hlubinného dolu a materiálům použitým při likvidaci zakládáním