Podrobnosti záznamu

Klasifikační znak
    50(091)
Článek
    "... osmdesátiny s uranem" - Jiří Čejka jubilující
    +RNDr. Stanislav Hurník, CSc.
    22.6.2006 zemřela Ananda Gabašová
    30 let inženýrské geologie a hydrogeologie na Moravě
    60th anniversary of professor RDNr. Cyril Varček, CSc.
    70th anniversary of the birth of RNDr. Bartolomej Leško, DrSc.
    70th birthday of Oldřich Fejfar
    75 let Jaroslava Haka
    The 90th birthday anniversary of dr. Jaroslav Linhart
    100 let od narození profesora Josefa Vachtla
    100 let uplynulo od úmrtí univerzitního profesora PhDr. Jana Nepomuka Woldřicha
    100. výročí vyvrcholení sporu o laterální sekreci
    100 years after Pierre Termier´s discovery of the Tauern Window: What lesson should we learn?
    120 let od narození a 50 let od úmrtí významného moravského sběratele nerostů Gustava Švancary (1883-1953)
    125 let od narození prof. Vojtěcha Rosického
    130 let od narození akademika Josefa Kratochvíla
    150 let od narození PhDr. Augustina Krejčího
    160 let od narození Františka Šafránka
    160 let od narození Jana Vratislava Želízka
    190 let od narození Julia Schröckingera
    The 1855 Visp (Switzerland) earthquake: early attempts of earthquake intensity classification
    Abraham Werner und der "Workshop" von Schemnitz 1786
    Akademik Bohuslav Cambel a geologické vědy
    Akademik Vladimír Pokorný zemřel
    Akademik Vladimír Zoubek pětaosmdesátníkem
    Albert Maucher Award to David Dolejš
    Albin Benedikt Castelli - geniální horník Českého středohoří
    Albin Benedikt Castelli - významný horník a badatel Českého středohoří
    Alois Král zemřel před 30 lety
    Alois Zátopek (1907-1985)
    Anhang/Nachtrag : Briefwechsel Ferber/Arduino von 1772/1773
    The 20th anniversary of the Institute of Geonics, Academy of Sciences of the Czech Republic in Ostrava
    The 25th anniversary of the Institute of Geonics of the Academy of Sciences of the Czech Republic
    Anteil der Böhmischen Forscher an der geologischer Erfoschung von Tirol - Franz Pošepný (1836-1895)
    Anton Seidel (1865-1942) - pedagog, botanik a mineralog z Jílového u Děčína
    Antonín Ivan (60)
    La aportación del ingeniero de minas Casiano de Prado (1799-1866) a la teoría de la "Fauna Primordial" de Joachim Barrande (1799-1883)
    Arnoštovi k osmdesátinám
    August Emanuel Reuss und sein familiäres Umfeld
    Augustin Rebro - priekopnik histórie minerálnych vód Slovenska - šesťdesiatročný
    Augustín Rebro 60-ročný
    Badatelské středisko Georgia Agricoly v Saské Kamenici
    Beginnings of regular seismic service and research in the Austro-Hungarian Monarchy. Part II
    Die Beziehung des Böhmischen Paläobotanikers Kaspar Maria Graf Sternberg (1761-1834) zu Tirol
    Białe kruki w Bibliotece Geologicznej Państwowego Instytutu Geologicznego - Część 1
    Bibliography of prof. RNDr. Zlatko Kvaček, DrSc.
    Bílina-Hradiště, klasické naleziště "cimolitu" a "anauxitu"
    Biografický slovník pracovníků v geologii - pokračování
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování) - Bolewski až Botwinkina
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování) - Boule až Bowerbank
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii
    Biografický slovník pracovníků v geologii (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii (pokračování)
    Blahopřejeme k významnému životnímu jubileu docentu RNDr. Josefu Staňkovi, CSc.
    Bohemian mineralogy in the early 19th century : the Vaterländisches Museum in Böhmen
    Botanicko-geologická bibliografie Říčanské plošiny a Kutnohorské pahorkatiny
    Břetislav Balatka, seventy-years old
    Budování přírodovědných sbírek a odborného přírodovědného pracoviště Muzea Vysočiny v Jihlavě
    Carl Ferdinand Peters (1825-1881) : contribuţie la biografia unui însemnat cercetător din domeniul ştiinţelor naturale
    Carl Ferdinand Peters (1825-1881) und sein Wirken in Wien
    Celebration of the career contribution of Stanislav Vrána
    Clay science at the threshold of the new millennium : a look at the history and present trends
    Complete bibliography of published and unpublished works by Prof. Ivo Chlupáč
    Connellit ze Studence u Jilemnice
    Contribution of Czech Scientists to the geological exploration of the Tyrol area - František Pošepný (1836-1895)
    Cretaceous Bryozoa in the work of Otomar P. Novák
    Czeski geolog - profesor Pavel Bosák nowym członkiem zagranicznym Polskiej Akademii Umiejętności
    Česko-slovenská geologická diaspora 20. století
    Činnost Dionýza Štúra v českých zemích
    "De re metallica" - Das Hauptwerk von Georgius Agricola
    Deset let od smrti RNDr. Miroslava Mášky
    Deset let od ukončení archivní edice geofyzikálních map České republiky 1 : 50 000
    Devadesáté jubileum akademika Quida Záruby
    Devadesátiny akademika Quida Záruby
    Devadesátiny akademika Quido Záruby
    Dobrova u Dravogradu ve Slovinsku - klasická lokalita dravitu
    Doc. Dr. Jaromír Karásek, CSc. (60)
    Doc. Ing. Ivan Herčko, CSc. - historik geologických věd a muzeolog
    Doc. Ing. Jaroslav Feda, DrSc. : nekrolog
    Doc. Ing. Petr Martinec, CSc. (60)
    Doc. RNDr. Ján Jarkovský, DrSc. - seventy years old
    Doc. RNDr. Ján Jarkovský, DrSc., sedemdesiatročný
    Doc. RNDr. Ján Jetel, CSc., sedemdesiatročný
    Doc. RNDr. Jaroslav Kněz, CSc. sedmdesátníkem
    Doc. RNDr. Jaroslav Kraft, CSc. (*9.4.1940-+10.1.2007)
    Doc. RNDr. Jaroslav Kraft, CSc.
    Doc. RNDr. Jaroslav Skácel, CSc. - na okraj k jeho letošním osmdesátinám
    Doc. RNDr. Jaroslav Skácel, CSc. osmdesátníkem
    Docent Pavel Povondra jubilující
    Docent RNDr. Jaromír Ulrych, DrSc. - šedesátiny špičkového mineraloga, geochemika či petrologa?
    Docent RNDr. Karel Paděra, CSc. osmdesátiletý
    Docent RNDr. Pavel Kašpar, CSc. šedesátiletý
    Doyen české geologie doc. RNDr. Zdeněk Roth, DrSc. se 1. prosince 2004 dožil devadesáti let
    Dr. František Patočka : November 29, 1951 - July 12, 2004
    Dr. Jan Munzar (60)
    Dr. Joseph Anthony Mandarino zemřel
    Dr. Ludmila Slavíková - badatelka s odvážnou duší : Ludmila Slavíková-Kaplanová (1890-1943)
    Dr. Miloslav Rakús, 8. November 1934 - 23. Mai 2005
    Dr. Rudolf Jan Prokop - 70th birthday : Rudolf before his employment at the National Museum, Praha
    Dvě výročí geologa Františka Pošepného
    E. Suess v souvislostech se zeměmi Koruny české
    The early history of mineralogy at the Vienna University : some remarks concerning the studies of Franz Zippe (1791-1863)
    Egidius Leopold Hanke - poštmistr a sběratel minerálů Českého středohoří
    Environmental history of Central Europe in the first half of the 18th century (according to the so called Wroclaw collection)
    European stratigraphy in the early nineteenth century: an interdisciplinary attempt
    Evropský unikát - chryzoberyl z Maršíkova na severní Moravě
    First macroseismic map in Transalpine Europe (1810 Mór earthquake in the Pannonian Basin)
    František Farský - 131 let od světové premiéry analýz minerálů zemského pláště
    František Slavík 1876-1957
    Franz Wolf von Wolfinau - geolog a středoškolský profesor z Litoměřic
    Franz Xaver Maximilian Zippe (1791-1863) : böhmischer Erdwissenschafter als Inhaber des ersten Lehrstuhls für Mineralogie an der Universität Wien
    Franz Xaver Maximilian Zippe (1791-1863). Inhaber des ersten Lehrstuhls für Mineralogie an der philosophischen Fakultät der Universität Wien
    Franz Xaver Maxmilian Zippe (1791-1863) a jeho odkaz současnosti
    Fritz Leitenberger - obchodník s minerály z Litoměřic
    Fritz Seemann - geolog a nejnadanější žák profesora J. E. Hibsche
    Die "geognostische" Gliederung der Karpaten und Alpen durch BORN und FERBER (1770/71) als Grundlage der "Klassifikation der Gebirgsarten" von C.M. HAIDINGER (1785)
    Geolog Charles Darwin : jak geologie objevila čas a biologie evoluci
    Geolog František Drahný, aneb, Na počátku byla kniha
    Georg Bruder - geolog a pedagog
    Georgius Agricola (1494-1555) : 450 let od úmrtí
    Goethe und die Geologie - ein geotouristisches Nutzungskonzept zu den geologischen Betrachtungen in den Schriften Johann Wolfgang von Goethes
    Goethe und die Geologie in und um Karlsbad
    Granátový náhrdelník k životnímu jubileu
    Grosse Paläontologen: Joachim Barrande 1799-1883
    Grosse Paläontologen: Kaspar Sternberg 1761 -1838
    Habsburgs Universitäten, Hochschulen und Akademien und deren Nachfolger auf Münzen und Medaillen
    Hindsight for the history of Quaternary mapping of the Czech Republic
    Historický přehled
    Historický přehled výzkumů goniatitové fauny drahanského a jesenického kulmu (spodní karbon, moravskoslezská jednotka Českého masivu)
    Historie poznávání minerálů granitických pegmatitů Písecka
    Hofrat Dr.Tillfried Cernajsek - eine Laudatio
    Horničtí historikové Evropy jednali v Mostě
    The hour of birth in palaeobotany with Schlotheim, Sternberg and Brongniart
    How old maps are used to investigate modern environmental issues in the Czech Republic
    Hugo Strunz pětadevadesátiletý
    Ignaz von Born - Andreas Stütz - Constant Prévost: Das erste Kapitel der Geohistorik in Österreich
    Im memoriam RNDr. Jiřího Vaňka
    In honour of the 70th birthday of Zlatko Kvaček
    In memoriam doc. RNDr. Václav Zajíček, CSc.
    In memoriam Františka Peštála st. (1903-1977)
    In memoriam RNDr. Aloise Přibyla, CSc.
    In memoriam RNDr. Erwin Knobloch (*7.9.1934-?11.4.2004)
    In memoriam RNDr. Erwin Knobloch (27. September 1934 - 11. April 2004)
    In memoriam RNDr. František Holý, CSc. (3. 11. 1935 - 2. 8. 1984)
    In memoriam RNDr. Milana Šnajdra
    In memoriam RNDr. Václava Tvrdého
    In memory of Jaroslav Aichler
    Ing. Adolf Malecha, CSc. 80 let od jeho narození
    Ing. Ivan Marušiak, CSc., šesťdesiatročný
    Ing. Jiří Kališ, CSc. Sedemdesiatpäťročný
    Ing. Jiří Komínek, CSc.
    Ing. Karel Soukeník (1917-1970) - sběratel a badatel na poli vltavínů
    Ing. Miroslav Michalíček, CSc. šedesátníkem
    Ing. RNDr. František Kupka, CSc. in memoriam
    Ing. Viktor Tejml ( *1938 - + 2004)
    Ing. Viktor Tejml *1938 +2004
    Ing. Vlastimil Myslil, CSc. - 80 let
    Ing. Z. Pácal již není mezi námi
    Ing. Zdeněk Doškář, CSc., sedmdesátníkem
    Ivo Chlupáč sedmdesátiletý
    Jan Hus Bernard oslavil osmdesátku
    Jan Krejčí (28.2.1825 - 1.8.1887) - otec české geologie
    Jaromír Demek oceněný za celoživotní přínos k rozvoji katedry geografie na PřF UP v Olomouci
    Jaroslav Jiljí Jahn (1865-1934)
    Jaroslav Kraft and his studies of graptolites
    Je čas skutečně konstantou?
    Ještě jedno jaro ...
    Jiří George Kukla a jeho přínos poznání kvartéru
    Jiří Skalický - 70 let
    Jiří Škovíra šedesátiletý
    Joachim Barrande..."C´est ceque j´ai vu"...
    Johann Wolfgang von Goethe: "Brunnengast, geolog und Spaziergänger" - erdwissenschaftliche Beobachtungen in Böhmen
    Johannes Mathesius (1504-1565), historiograf jáchymovského hornictví a "otec" sběrateství nerostů
    Johannes-Mathesius Gesellschaft (Společnost Johanna Mathesia)
    Josef Emanuel Hibsch - man and scientist
    Josef Emanuel Hibsch (* 26.3.1852 Homole, Tschechische Republik, + 4.11.1940 Wien). Sein wissenschaftliches Wirken nach dem Ersten Weltkrieg in Österreich
    Josef Klvaňa 1857-1919
    Josef Schubert - sběratel a obchodník s minerály z Ústí nad Labem
    Jubilantka RNDr. Marcela Bukovanská, CSc.
    Jubilee of academician Bohuslav Cambel
    Jubileum Čeňka Zahálky
    Jubileum doc. ing. Josefa Neužila, CSc.
    Jubileum Dr. Drahomíry Březinové
    Jubileum profesora Františka Pošepného
    Jubileum RNDr. Václava Nováka - muzejníka, mineraloga, geofyzika, hydrogeologa, geomorfologa, učitele, sběratele, popularizátora geologických věd
    Julie Moschelesová - korespondence Williamu Morrisi Davisovi
    K 75. narozeninám prof. RNDr. Bohuslava Fojta, CSc.
    K 75letému životnímu jubileu PhDr. Ladislava Jangla
    K 85. narozeninám Ing. Vlastimila Myslila, CSc.
    K 85. životnímu výročí PhDr. Jiřího Majera, CSc.
    K 90. narozeninám akademika Quida Záruby
    K devadesátinám profesora PhDr. Otakara Matouška
    K jubileu klasika naší přírodovědy Vojena Ložka
    K jubileu RNDr. Olgy Nekvasilové CSc.
    K nedožitým sedmdesátinám Prof. Ing. Otakara Kumpery, DrSc.
    K nedožitým šedesátinám RNDr. Josefa Čadka, CSc.
    K osmdesátinám doc. RNDr. Jaroslava Skácela, CSc.
    K osmdesátinám Ing. Mojmíra Krautera
    K osmdesátinám profesora Josefa Pelíška
    K osmdesátinám RNDr. Zdeňka Trdličky, CSc.
    K pětašedesátinám akademika Jindřicha Štelcla
    K půlkulatým narozeninám prof. Dr. Zdeňka Pouby, DrSc.
    K sedmdesátinám RNDr. Dušana Kopy
    K sedmdesátinám RNDr. Mojmíra Eliáše, CSc.
    K sedmdesátinám RNDr. Oldřicha Vody, CSc.
    K sedmdesátým narozeninám Zdeňka Doubka
    K stému výročí narození Dr. Josefa Soukupa
    K stému výročí narození Jaroslava Kokty
    K šedesátinám doc. ing. Karla Müllera, CSc.
    K šedesátinám docenta RNDr. Miloše Kužvarta, CSc.
    K šedesátinám Ing. Jaroslava Paška, Csc.
    K šedesátinám Ing. Tomáše Jarchovského, Csc.
    K šedesátinám Josefa Sekyry
    K šedesátinám profesora Františka Fediuka
    K šedesátinám RNDr. Jaromíra Juny, Csc.
    K šedesátinám RNDr. Joela Pokorného, CSc.
    K šedesátinám RNDr. Miroslava Vejlupka
    K šedesátinám Václava Cílka
    K šedesátým narozeninám prof. Ing. Mirko Vaněčka, DrSc.
    K šedesátým narozeninám prof. RNDr. Bohuslav Fojta, CSc.
    K šedesátým narozeninám prof. RNDr. Františka Čecha, DrSc.
    K životnému jubileu RNDr. Růženy H. Lehotayovej-Danihelovej
    K životnímu jubileu Astridy Kupkové
    K životnímu jubileu Dr. Aleny Špačkové
    K životnímu jubileu jihočeského rodáka a kolegy RNDr. Ladislava Tichého
    K životnímu jubileu profesora ing. Jaroslava Bicana, CSc.
    K životnímu jubileu RNDr. Eduarda Kočárka, CSc.
    K životnímu jubileu RNDr. Milana Fišery, CSc.
    K životnímu jubileu RNDr. Vladimíra Šreina, CSc.
    Kapitolky ze staré mineralogie Krkonoš
    Karel Hinterlechner a Radim Kettner : k 110 výročí narození Radima Kettnera
    Karl-Hermann Scheumann (*1881 Metz - ?1964 Bad Hersfeld): před 100 lety zazářila petrografická nova na horním toku Ploučnice
    Kníže biologů - fenomén Darwin
    Koktait - minerál poprvé popsaný z Moravy
    Krátke pôsobenie I.A. Borna a F. Pošepného v Banskej Štiavnici
    Kreslič a kreslíř? Corda a Mánes
    Ladislav Marek 1928-1995 - in memoriam
    Das Leben von Georgius Agricola (1494-1555)
    Life of Kašpar Maria Sternberg
    List of publications by Milan Burša
    List of publications of Professor RNDr. Blanka Pacltová, CSc.
    Lovec trilobitů v prvohorních mořích : Otomar Pravoslav Novák, žák a pokračovatel Barrandův
    Málo známá fakta o Joachimu Barrandovi (1799-1883)
    Mapy geologiczne i opisy ziem polskich w XVIII i pierwszej połowie XIX wieku
    Martin Chovan
    The meritorious cooperation of Josef Emanuel Hibsch with the museums in Ústí nad Labem and Vienna
    Milan Burša and the concept of fundamental constants
    Miloš Suk sedmdesátníkem
    Mineralog a petrograf František Němec - stoleté výročí narození
    Mineralog Radomír Sládek
    Mineralog RNDr. Rudolf Ďuďa CSc. - 60 let
    Mineralogické výzkumy Českého středohoří v historii i současnosti
    Mineralogy of clays in Goethes's scientific writings
    Miroslav Váně osmdesátníkem
    Mit Trilobitenaugen gesehen: Paläontologische Sammler im späten 19. Jahrhundert und ihre Beziehungen zur Universität Wien
    Mojmír Hrádek (60)
    Mojmír Opletal oslavil své pětašedesátiny
    Montánní motivy na petrografické mapě Chebska F.A. Reusse
    My father and the monk - in praise of venerable men
    My first meeting Prof. Dr. Josef Zemann
    Na památku doc. dr. Jaroslava Weisse, CSc.
    Na rozlúčku s akademikom Vladimírom Pokorným (12.6.1922 - 21.7.1989)
    Na Silvestra před 150 léty se v Praze narodil světově proslulý mineralog a petrograf Friedrich Johann Karl Becke : *31.12.1855, Praha, +18.6.1931, Wien
    Naturforschung im Spielfeld der Wissenschaftspolitik im Vormärz: die Beziehungen der k.k. Hofnaturalienkabinette in Wien zur Gesellschaft des Vaterländischen Museums in Böhmen
    Nedožité osmdesátiny prof. Václava Havleny, DrSc.
    Nejmladší minulost přírody, Vojen Ložek a něco z glaciálu
    Není osmdesátník jako osmdesátník: k narozeninám Arnošta Dudka
    Neues über Victor Leopold Ritter von Zepharovich (* 13. 4. 1830, + 24. 2. 1890) - Leben und Werk des österreichischen Montanisten, Geologen und Mineralogen
    North Bohemian volcanics as lifelong love - In memory of Lubomír Kopecký
    O čtvrtém řádu a o tom, jak se nakonec, neřád, zkomplikoval. I., Vznik kvartérní vědy
    O čtvrtém řádu a o tom, jak se nakonec, neřád, zkomplikoval. II., Exploze věd o kvartéru ve 20. století
    Objevitel radioaktivity
    Obor & osobnost: doc. RNDr. Jiří Krásný, CSc., hydrogeologie
    Od Společnosti pro báňské vědy ke Společnosti pro soubornou mineralogii
    Odešel doc. RNDr. Vladimír Panoš, CSc., geograf, karsolog a plukovník v.v.
    Odešel Josef Veselý
    Odešel prof. Ing. Jaroslav Havelka, CSc.
    Odešel prof. Ing. Jaroslav Havelka, CSc.
    Odešel prof. ing. Miroslav Palas, CSc.
    Odešel profesor Hugo Strunz
    Odešel Profesor Zdenek Eisenstein. Ph.D., Dr.Sc., P.Eng., emeritní profesor Fakulty inženýrského stavitelství Technické university v Edmontonu, Alberta, Kanada
    Odešel RNDr. Mojmír Eliáš, CSc. (1.7.1932 - 23.9.2002)
    Ohlédnutí za RNDr. Olgou Kudrnovskou, CSc. (1917-2003)
    The oldest description and illustration of muscle scars in platyceratid gastropods, published by Daniel Oehlert in 1883
    On the research into figure and dynamics of the Earth, Moon, and planets
    Opustili nás: doc. RNDr. Vladimír Kudělásek, CSc.
    Opustili nás: docent RNDr. Ján Jetel, CSc. 1935-2005
    Opustili nás: p.g. Věra Tišnovská
    Opustili nás: RNDr. Zdeněk Pištora
    Osmdesát pět let akademika Vladimíra Zoubka
    Osmdesátiny Ing. Karla Jiřího Němce, CSc.
    Osmdesátiny prof. RNDr. Miloše Kužvarta, CSc.
    Osobnost Marie Curie-Sklodowské. Radium v chemii a technologii
    Osudy sbírky nerostů Františka Peštála st. z Třebíče
    Otomar Pravoslav Novák (1851-1892)
    Over the death of the Dr. J. Čadek, CSc. on the eve of his 60th birthday
    Padesát let geologické práce RNDr. Tibora Budaye, DrSc.
    PaedDr. Václav Pavlíček šedesátiletý
    Pamiatke vynikajúceho vedca Š. Farbakyho
    Pan Ing. Vok Malínský, CSc.
    Pavel Linhart sedmdesátníkem
    Pětaosmdesátiny prof. RNDr. Jana Petránka, DrSc.
    Petr Jakeš a výzkum mimozemských hornin
    Petra Jakeše jsem si opravdu moc vážil
    PhDr. Jiří Majer, CSc. (25.11.1922 - 3.2.2008)
    Pictorial series of the manifestations of the dynamics of the Earth : regular exhibition at the Geophysical Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague. 5., Kamchatka, its early cartography and recent climate changes
    Pictorial series of the manifestations of the dynamics of the Earth : regular exhibition at the Geophysical Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague. 6, South Pacific and Antarctica - the last explored regions
    Pocta Jiřímu Krupičkovi
    Poldi Fuhrich (1898-1926) - Pionierin der extremen Höhlenforschung : Übersetzung ergänzt mit biographischen Anmerkungen über Poldi Fuhrichs Studium und ihre Mitgliedschaft im Verein für Höhlenkunde Salzburg. Originalartikel: Shaw, T. (2006): Poldi Fuhrich (1898-1926): Female pioneer of severe cave exploration. Cave and Karst Science, 33 (3): 119-128.
    Poslední renesanční muž viktoriánské Anglie, sir John Lubbock (1834-1913)
    Potkal jsem anděla aneb leporelo posledních 20 let spolupráce s RNDr. Františkem Veselovským
    Povondra osmdesát??
    Preface [special issue dedicated to Miroslav Krs]
    Prehistory of clay mineralogy - from ancient times to Agricola
    The present state of some mineralogical localities of the České středohoří Mts.
    The present state of some paleontological localities in the Tertiary of the České středohoří Mts.
    Prof. Dr. Bohuslav Fojt, CSc., *22.11.1929
    Prof. Dr. František Němejc, DrSc. : corresponding member of the Czechoslovak Academy of Sciences : founder of the modern Czech and Slovak palaeobotanical school
    Prof. Dr. Ludwig Pfeiffer zemřel
    Prof. Ing. Dr. Ladislav Votruba, DrSc. : 6.5.1914 - 1.10.2002
    Prof. Ing. Dr.h.c. Pavel Gabriel, DrSc. 75-ročný
    Prof. Ing. Ivo Kazda, DrSc. sedmdesátiletý
    Prof. Ing. Jiří Grygárek, CSc., sedmdesátníkem
    Prof. Ing. Jiří Škopek, DrSc. Životní jubileum
    Prof. Ing. Josef Hojdar, dr.h.c. : *6.9.1919 ? 28.10.2000
    Prof. Ing. Miloslav Dopita, DrSc. se dožívá osmdesáti let
    Prof. Ing. Miroslav Kutílek, DrSc. sedmdesátníkem
    Prof. Ing. Miroslav Kutílek, DrSc. (znova) jubiluje
    Prof. Ing. Pavel Pitter, DrSc.
    Prof. Ing. Peter Fečko, CSc., päťdesiatročný : greetings to 50th jubilee
    Prof. J.E. Hibsch (1852-1940) - a leading European geologist of his time
    Prof. JUDr. Ing. Roman Makarius, CSc., dr.h.c., sedmdesátníkem
    Prof. RNDr. František Fediuk, CSc., šedesátiletý
    Prof. RNDr. Jan Kutina, DrSc. již není mezi námi (*23.7.1924 - +14.8.2008)
    Prof. RNDr. Josef Staněk, CSc. osmdesátníkem
    Prof. RNDr. Lubor Žák, CSc. odešel (*29. červenec 1925 Praha - +6. srpen 2008 Praha)
    Prof. RNDr. Milan Mišík, DrSc. - šesťdesiatročný
    Prof. RNDr. Miloš Karous, DrSc. - 60 let
    Prof. RNDr. Miroslav Kuthan, Csc., pětasedmdesátiletý
    Prof. RNDr. Radim Nováček (21.3.1905 - 13.2.1942)
    Prof. RNDr. Vendelín Radzo, CSc., šesťdesiatročný
    Prof. RNDr. Vladimír Homola, CSc. - osobnost české hydrogeologie
    Profesor Dr. Jiří Krupička oslavil své devadesáté páté narozeniny
    Profesor Ferry Fediuk pětasedmdesátiletý
    Profesor ing. Karel Müller, DrSc. pětasedmdesátníkem
    Profesor Jan Kašpar (1908-1984)
    Profesor Josef Augusta a výuka geologie
    Profesor Mirko Vaněček, ložiskový geolog, ekonom nerostných surovin a kamarád, osmdesátníkem
    Profesor RNDr. Bohuslav Fojt, CSc. - rudní mineralog a znalec jesenických ložisek : úvodní příspěvek "Slavnostního semináře k 80. narozeninám prof. RNDr. Bohuslava Fojta, CSc.", konaného v Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně dne 27.11.2009
    Profesor RNDr. Jan Kutina, CSc., zemřel
    Profesor RNDr. Jan Kutina, DrSc., zemřel
    Profesor RNDr. Lubor Žák, CSc. - kulaté jubileum 80 let
    Profesor RNDr. Lubor Žák, CSc. - kulaté jubileum 80 let
    Profesor RNDr. Miloš Suk, DrSc. - sedmdesátníkem
    Profesor Robert Klutschak (1823-1903) - znalec Českého středohoří
    Professor Burša and quasigeoid determination in Czechoslovakia
    Professor Jaromír Demek (65)
    Professor Jaromír Demek (70)
    Professor Josef Zemann is the world-renowned scientist
    Professor Milan Burša octogenarian
    Professor Miroslav Havrlant (70)
    Professor Miroslav Havrlant (75)
    Professor Musil - 75
    Professor RNDr. Rudolf Musil, DrSc. - 80 Years
    Professor Zlatko Kvaček's seventieth
    Prvky vzácných zemin: vlastnosti, použití, historie
    Před sto lety se narodil univ. prof. dr. Karel Zapletal
    Předčasná geologická úmrtí
    Předváleční exulanti Moschelesová a Steiner
    Přehled historie paleontologického bádání v permokarbonu boskovické brázdy na Moravě
    Přehled výzkumů velkých pleistocénních obratlovců v severozápadní části Hornomoravského úvalu
    Přínos Jiřího Kukly k poznání problematiky kvartéru a krasu
    Přínos Kašpara Šternberka (1761 -1838) k přírodním vědám
    Radim Nováček, RNDr., docent, profesor in memoriam Univerzity Karlovy v Praze : *21.03.1905, popraven v nacistickém koncentračním táboře Mauthausen 13.02.1942
    The relationship of the Bohemian palaeoboanist Kaspar Maria Count Sternberg (1761-1838) to Tyrol
    Remembering PhDr. Jaroslav Sládek, CSc. (at the occasion of the 75th anniversary of birth)
    Remembering RNDr. Jaroslava Loučková, CSc. (at the occasion of the 75th anniversary of birth)
    Reminiscence na možnost výskytu černého uhlí pod severočeskou hnědouhelnou pánví
    Reminiscence of professor Zdeněk Weiss
    Riebeck, Sauer und Sokotra
    RNDr. Antonín Zbyšek Hnízdo 100 let od jeho narození
    RNDr. Cyril Belej
    RNDr. Emanuel Opravil, CSc. - 70 let
    RNDr. Emanuel Opravil, CSc. (1933-2005)
    RNDr. Eva Purkyňová, CSc., jubilující
    RNDr. František Skřivánek pětasedmdesátiletý
    RNDr. Jindřich Vodička, CSc. (22.9.1921-12.12.2006)
    RNDr. Jiří Kouřimský, CSc. *30.5.1926 ve Starém Bozděchově +9.8.2003 v Praze
    RNDr. Jiří Kouřimský, CSc., zemřel
    RNDr. Jiří Litochleb šedesátníkem
    RNDr. Jiří Litochleb šedesátníkem
    RNDr. Jiří Losert, CSc. - významný český geolog-exulant
    RNDr. Lubomír Malý - životní jubileum
    RNDr. Milan Holzknecht šedesátníkem
    RNDr. Oldřich Praus, DrSc. : *8.5.1929 v Doudlebech nad Orlicí +17.5.2006 v Praze
    RNDr. Tomáš Kruťa, CSc. - 100 let od jeho narození : jak jsem jej poznal v muzeu i při putování v jesenickém terénu (několik glos o událostech a okolnostech, na které jsem ještě nezapomněl)
    RNDr. Václav Houša, CSc. sedmdesátníkem
    RNDr. Václav Novák šedesátiletý
    RNDr. Václav Pesl, CSc. ?
    RNDr. Vilibald Kakos sedmdesátníkem
    RNDr. Vojen Ložek, DrSc., osemdesiatročný
    RNDr. Vojen Ložek, DrSc., osmdesátníkem
    RNDr. Zdeněk Trdlička, CSc., oslavil šedesáté narozeniny
    RNDr. Zora Priechodská, CSc. (* 1926 + 1989)
    Rosického goniometr
    Round anniversary of RNDr. Ondrej Samuel, DrSc.
    The Royal Natural History Collection in Vienna (18th century) : from possessing minerals as a private treasure towards territorial ambitions as consciousness
    Rozloučení s RNDr. Jiřím Strakou
    Rozloučení s RNDr. Jiřím Šindelářem, CSc.
    Rozloučili jsme se ...
    RSDr. Jaroslav Bílek - životopis a soupis prací
    Rudolf Dvořák a jeho sbírka minerálů
    Rudolf Šrámek-Hušek 1907-1962
    Sběratel minerálů - Doc. RNDr. Pavel Povondra, DrSc.
    Sběratelé minerálů na Oslavansku
    Sedimentační prostředí ve vztahu k paleoekologickým závěrům
    Sedmdesátiny RNDr. Petra Morávka
    Sedmdesátník RNDr. Dušan Kopa
    Selected bibliography of dr. Stanislav Vrána
    Setkání báňských historiků ve Štiavnických horách
    Seznam publikací Prof. Zdeňka Pouby
    Sixty years since the fundamental work of J.E. Hibsch: Tectonic and volcanic development of the Ohře (Eger) rift
    Slovenian Karst and Karel Absolon
    Smutná zpráva - prof. Stanislav Chábera zemřel
    Spomienka na RNDr. Františka Fialu, DrSc.
    Stanislav Němec sedmdesátníkem
    Sto let od narození RNDr. Tomáše Kruti, CSc.
    Sto let od narození univ. prof. Dr. Karla Zapletala
    Stručně o geologických a geotechnických pracech Eduarda Suesse
    Stručný prehľad 30. ročnej histórie naftového priemyslu na východnom Slovensku
    Šedesáté narozeniny RNDr. Jaroslava Vacka
    Šedesátka dr. Jaroslava Vacka
    Šedesátník doc. RNDr. Josef Staněk, CSc.
    Špania Dolina v roce 1671 v cestopisu Edwarda Browna, M. D. : Edward Brown, M. D.: Durch Niederland /Teutschland /Hungarn /Serbien etc. gethane gantz sonderbare Reisen etc. - Nürnberg 1686
    Tat'jane Nikolajevne Šadlun 75 let
    Těžká ztráta české vědy o vulkanitech
    Tillfried Cernajsek
    To celebrate the 80th birthday of the outstanding scientist: Professor RNDr. Blanka Pacltová, CSc.
    Ultrabasit : ein wiederentdecktes Originalmineral in der Baldauf-Sammlung
    Univ. prof. RNDr. Bohuš Fojt, CSc. osmdesátníkem
    Univerzita Karlova ztratila vynikajícího vědce Petra Jakeše
    Václav Káš (1899-1978)
    Vklad češskich geologov v geologičeskom issledovanii Tirolja - František Pošepny (1836-1895)
    Vladimír Kropáček šedesátiletý
    Vladimír Panoš - a septuagenarian
    Vlastivědný badatel Hermann Gustav Mader
    Von der Geognosie zur Geologie: Eduard Sueß (1831 - 1914) und die Entwicklung der Erdwissenschaften an den österreichischen Universitäten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
    Vřídlovec a hrachovec - české nerosty s "ochrannou známkou" : karlovarský příspěvek k dějinám mineralogie a sběratelství
    Vulkanické série a Friedrich Johann Karl Becke *31.12.1855, Praha, +18.6.1931 Vídeň
    Vulkanologické poznatky Františka Fialu o neovulkanitoch Kremnických vrchov
    140. výročí narození MUDr. a RNDr. h. c. Mořice Remeše (21.7.1867 - 19.7.1959)
    2. výročný predvianočný seminár SGS
    Význačné životní jubileum PhDr. Jiřího Majera, CSc.
    Význam českého montanisty (510 let od narození Jiřího Bauera-Agricoly)
    Význam Česloslovenské společnosti pro růst krystalů jako profesního sdružení
    Význam prací Břetislava Zahálky pro současný výzkum české křídy
    Význam prací Čeňka Zahálky pro současný výzkum české křídy
    Významné jubileum mineraloga, profesora RNDr. Josefa Staňka, CSc.
    Významné jubileum RNDr. A. Pfeiferové
    Významné životní jubileum prof. Ing. Karla Nacházela, DrCs.
    Významné životní jubileum prof. Ing. Karla Nacházela, DrSc. (nar. 11. 11. 1934)
    Významné životní jubileum prof. RNDr. Blanky Pacltové, CSc.
    Významný geochemik, akademik Slovenské akademie věd, profesor Bohuslav Cambel zemřel
    Vzdělávání se pomocí sběru vřídlovce a hrachovce
    Vzpomínka
    Vzpomínka
    Vzpomínka na Františka Peštála (1903-1977)
    Vzpomínka na geologa a paleontologa profesora Ivo Chlupáče
    Vzpomínka na Ing. Adolfa Malechu, CSc.
    Vzpomínka na Ing. Jaroslava Aichlera
    Vzpomínka na Ing. Stanislava Čurdu, CSc.
    Vzpomínka na ing. Václava Nováka
    Vzpomínka na jezuitu - přírodovědce a filozofa
    Vzpomínka na Jiřího Jelena
    Vzpomínka na Miroslava Váněho
    Vzpomínka na Prof. Ing. Ivana Trávníčka , CSc.
    Vzpomínka na Prof. Vladimíra Boušku, DrSc.
    Vzpomínka na profesora Jana Šilara
    Vzpomínka na profesora Jana Šilara
    Vzpomínka na profesora Jaromíra Koutka (1.4.1902 - 5.2.1983)
    Vzpomínka na profesora RNDr. Jana Oswalda
    Vzpomínka na první dva organizátory a propagátory šlichové prospekce na Slovensku a v českých zemích - Ing. Jána Slávika a RNDr. Ivana Tenčíka
    Vzpomínka na RNDr. Františka Pechara, CSc.
    Vzpomínka na RNDr. Františka Reichmanna
    Vzpomínka na RNDr. Jana Kováříka
    Vzpomínka na RNDr. Jaroslava Václa (1931-2009)
    Vzpomínka na RNDr. Ludvíka Odehnala
    Vzpomínka na sběratele Františka Hrůzu (24.10.1929 - 11.6.1982)
    Vzpomínka na Šárku Neumannovou (rozenou Značkovskou) : *12.8. 1942 - ?29.5.2008
    Vzpomínka na Zdeňka Rotha
    Vzpomínky na RNDr. Karla Tučka, CSc. : ke stému výročí narození
    Vzpomínky na Sylvestra Máchu
    Werk und Bedeutung Georgius AGRICOLAs - zum 450. Todestag des sächsischen Gelehrten
    What can documentary evidence tell us about changes in meteorological extremes?
    Willershausen und Dr. Adolf Straus
    Works and significance of Georgius Agricola - 450 years since the death of this Saxonian scientist
    Z čeho vlastně jsou vápence Českého krasu? aneb RNDr. Rudolf Prokop, CSc. šedesátníkem
    Z největších geologických osobností Jesenicka
    Za doc. RNDr. Ivanom Krystkom, CSc.
    Za doc. RNDr. Josefem Sekyrou, CSc.
    Za doc. RNDr. Vladimírem Kuděláskem, CSc.
    Za ing. Janem Bradnou
    Za Ing. Jaroslavem Aichlerem, CSc.
    Za Josefem Kafkou
    Za Pavlem Čtyrokým
    Za prof. RNDr. Josefem Sekaninou, DrSc., členem korespondentem ČSAV
    Za profesorem Adolfem Paterou
    Za profesorem Václavem Králem
    Za promovaným pedagogem Zdeňkem Mejzlíkem
    Za přítelem Vladimírem Svobodou
    Za RNDr. Jánom Bystrickým, DrSc.
    Za RNDr. Jaroslavem Zikmundem, CSc.
    Za RNDr. Jiřím Jelenem
    Za RNDr. Štefanom Bajaníkom, Csc.
    Za RNDr. Zorou Priechodskou, CSc. (14. 9. 1926-21. 1. 1989)
    Zdeněk Johan oslavil sedmdesátiny
    Zdeněk Pouba osmdesátníkem
    Zdeněk Pouba pětaosmdesátníkem
    Zdravica k sedemdesiatinám RNDr. Milana Hábera, CSc.
    Zdravica k šest'desiatke RNDr. Michala Elečka, CSc.
    Zemřel Doc. Ing. Dušan Němec
    Zemřel Ing. Jiří Komínek, CSc.
    Zemřel jeden z posledních petrografů - RNDr. Dušan Kopa
    Zemřel mineralog RNDr. František Novák
    Zemřel mineralog RNDr. František Novák, CSc.
    Zemřel Miroslav Váně
    Zemřel prof. Ing. Jiří Škopek, DrSc.
    Zemřel prof. Ing. Ladislav Žáček, DrSc.
    Zemřel profesor Julij Alexandrovič Zajcev
    Zemřel RNDr. Dušan Kopa
    Zemřel RNDr. František Valín, CSc.
    Zemřel RNDr. Jiří Čermák (*26.3.1932 +15.1.2003)
    Zemřel RNDr. Lubomír Malý
    Zemřel RNDr. Lubomír Malý
    Zemřel RNDr. Petr Batík
    Zemřela Ing. Libuše Češková, CSc.
    Zemřela RNDr. Alena Jurková, Csc.
    Zlatko Kvaček our teacher and colleague
    Zlatý kůň u Koněprus ve výzkumech a názorech Jiřího Krále
    Zpráva o rekonstrukci mostu Karlova. 2. část
    Ztráta české geologické společnosti
    Ztráta České speleologické společnosti - Vladimír Stárka
    Život a doba geologa RNDr. Josefa Svobody
    Životné jubileum akademika Bohuslava Cambela
    Životné jubileum RNDr. Bartolomea Lešku, DrSc.
    Životné jubileum RNDr. Margity Vaňovej, CSc.
    Životní cesta prof. Jana Šilara
    Životní jubileum akademika Vladimíra Zoubka
    Životní jubileum doc. dr. Karla Paděry
    Životní jubileum doc. RNDr. Josefa Sekyry, Csc.
    Životní jubileum docenta RNDr. Jana Husa Bernarda, CSc. a profesora RNDr. Josefa Staňka, CSc.
    Životní jubileum ing. Vladimíra Petrovského
    Životní jubileum p.g. Petry Burdové
    Životní jubileum prof. dr. Otakara Matouška
    Životní jubileum RNDr. Arnošta Dudka, DrSc.
    Životní jubileum RNDr. Zdeňka Johana