Podrobnosti záznamu

Klasifikační znak
    502
Článek
    8. mezinárodní sympozium "Cultural Heritage in Geosciences, Mining and Metallurgy" ve Schwazu (Tyrolsko, Rakousko)
    50 let CHKO Moravský kras
    70 let Hibschovy naučné stezky na Dlouhém vrchu u Žitenic v Českém středohoří
    Actuoecology of the lake thecamoebians from the Šumava Mountains
    Aktuality v archeologii Moravského krasu
    Antarktida - společné dědictví lidstva?
    Apatit - součást výzdoby jeskyní České republiky
    Arches, Canyonlands, Capitol Reef
    Atmosférické depoziční toky vybraných chemických prvků a jejich vzájemná korelace v oblasti Českého krasu
    Atraktivní travertinové vodopády
    Bájný vrch Kozákov
    Barrandova skála - výtvor orogeneze nebo podmořský sesuv? : 12-42 Zbraslav
    Betlémské a Klokočské skály
    Biely kameň
    Biodiverzita a geodiverzita
    Biogenní přepracování povodňových sedimentů v Praze - geologická specifika městské aglomerace
    Biogeographical and geobiocoenological aspects of deep coal mining and its impacts on nature and landscape in the Ostrava region
    Block accumulations in the western part of the Podyjí National Park (Czech Republic) : preliminary analysis of their distributions
    Bohemian Paradise Geopark
    Bohulibské rýžoviště (jílovský zlatonosný revír)
    Bone crackers and carcass accumulators in Central Bohemia - Late Pleistocene hyenas and their cave den and prey depot types
    Botanicko-geologická bibliografie Říčanské plošiny a Kutnohorské pahorkatiny
    Bozkovská výročí objevů 1947 a 1957
    Caves in the southern part of Moravian Carst and Mokrá Cement Plant. Co-operation of Mokrá Cement Plant and scientific institutions
    Charakter kenozoické vulkanické aktivity v severovýchodních Čechách - Geopark Český ráj
    CHKO Broumovsko : geoekologická studie : úvodní etapa
    CHKO Labské pískovce
    CHKO Moravský kras - 45 let
    CHPV Na skalách u Rabštejnské Lhoty
    Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty třicetiletá
    Chráněná krajinná oblast Blanský les - čerstvá dvacítka
    Chráněná krajinná oblast Český les
    Chráněná krajinná oblast Jeseníky
    Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko
    Chráněná krajinná oblast Orlické hory
    Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy
    Chráněná území ve světě - analýza nákladů a přínosů
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Bílé Karpaty - kraj květnatých luk, bučin a vápenitých pramenišť
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Blanský les a tajemství Vyšenských kopců
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. CHKO Kokořínsko a záhada Polomených hor
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Český kras - CHKO před branami Prahy
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Křivoklátsko - královský les ve středu Čech
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Malá Fatra a výkyvy horní hranice lesa
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Nízké Tatry - horský biokoridor v nitru Západních Karpat
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Pálava včera a dnes
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Problematika krajinné historie Českého středohoří
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Slovenský kras - glaciální refugium na okraji Karpat
    Chránené územia, chránené prírodné výtvory a chránené prírodné pamiatky SSR viazané na kras
    Chránené územie Dreveník na východnom Slovensku
    Co nového v Úhrově?
    Comparative study of karst landscape in Bohemia and Moravia
    The contemporary speleological research in Moravian Karst
    Convergence of cultural landscape on the Czech-Bavarian border in Šumava Mts.
    Cresson Vug - vzpomínka na nejslavnější zlatou dutinu
    Czech-Bavarian Geopark in W Bohemia
    Čejčské jezero - palynologický a kvartérně-geologický výzkum (jižní Morava)
    Čejčské jezero lake - palynological and Quaternary-geological research (Southern Moravia)
    "Český granát" z Korutan
    Český ráj první geopark UNESCO v nových zemích EU
    Český ráj ve světle nových poznatků
    Český výzkum v Antarktidě
    Další lokality pěnovců z Českého krasu
    Další menhiry v Čechách
    Databáze hlavních důlních děl v působnosti OBÚ Most a OBÚ Liberec
    Destruction of marginal parts of sandstone plateaus in the Protected Landscape Area Bohemian Paradise
    Destrukce skalních kůr na kvádrových pískovcích Kokořínska lesním požárem
    Diverzita půd na vápencích Českého krasu: klasifikace půd a komparace klasifikačních systémů
    Do Písečného moře za libyjským sklem
    Dobývání rumělky (cinabaritu) u Bezdružic, jv. od Teplé v západních Čechách
    Dolní Věstonice - Biostratigraphie der Sediments einer Hangrinne (ein Beitrag zur Polygenese der holozänen Bodenbildungen
    Doplnění soustavy chráněných krajinných oblastí v České republice
    Drobné pseudokrasové tvary v žule na Vyhlídce u Smržovky
    Důlní dílo Kovárna zpřístupněné v Obřím dole v Krkonoších
    Dva nové národní parky
    Emine Bojir Chasar - aragonitová pokladnice
    Environmental record in soils on loess in northern Moravia, Czech Republic
    Die Erfassung geologisch bedeutender Lokalitäten in der Tschechischen Republik
    Evidence jeskyní Českého krasu - stav k 1. říjnu 2003
    Evidence jeskyní Českého krasu - stav k 1. říjnu 2005
    Expozice Příroda Olomouckého kraje ve Vlastivědném muzeu v Olomouci
    The fairy tail about the "cave lions" Panthera leo spelalea (Goldfuss 1810) of Europe - Late Ice Age spotted hyenas and Ice Age steppe lions in conflicts lion killers and scavengers around Prague (Central Bohemia, Czech Republic)
    Fialová jeskyně na Chlumu
    Findings of the organi [i.e. organic] sediments investigation at the geological mapping in the Protected Landscape Area Žďárské vrchy
    First records of freshwater Bryozoa (Phylactolaemata) from Kalimantan, island of Borneo, Indonesia
    Fluoritové jeskyně v severních Čechách : málo známý speleologický fenomén
    Formy zvětrávání skalního podloží v Průčelské rokli a Čertově jizbě v Českém středohoří : 02-41 Ústí nad Labem
    Fossil vertebrates from karstic areas in Moravia with respect to the Moravian Karst, Czech Republic
    Fotochemické procesy v přírodních vodách
    Geochemische und geoelektrische Untersuchungen im Nationalpark Sooser Moor (Schwarmbebengebiet Vogtlandt-NW Böhmen) als Beitrag zur Charakterisierung der Aktivität von magmatischen Fluiden
    Geodiverzita
    Geodynamic studies in the Góry Stołowe National Park area
    Geoecological imprints of slope deformations on habitats - case studies from the Western Carpathians (Czech Republic)
    Geologická stavba území Moravy jako podmiňující fenomén sesuvných pohybů
    Geologické a geomorfologické hodnoty údolí Hodonínky
    Geologické poměry historického jádra města Olomouce
    Geologické zajímavosti centrální Austrálie
    Geologické zajímavosti USA
    Geologické zajímavosti v údolí Zábrdky (střední a severní Čechy)
    Geologicko-geomorfologický popis skalních měst Českého ráje
    Geologický vývoj Šumavy : geologie a geomorfologie okolí Stožce
    Geologie chráněného přírodního výtvoru Skalka u Velimi
    Geomorfologické poměry povodí Vůznice
    Geomorfologické poměry Skalského hřbetu v jižní části Teplického skalního města
    Geomorfologické poměry Skalského hřbetu v jižní části Teplického skalního města
    Geomorfologické unikáty Národního parku Podyjí
    Geomorfologie horního povodí Zubřiny
    Geomorfologie ostrovní hory Suchý vrch v Žulovské pahorkatině
    Geomorphological mapping in the Southern part of "Veltrubský luh" natural reserve
    Geomorphology of the Podyjí National Park in the southeastern part of the Bohemian Massif (South Moravia)
    Geopark as an agent of tourism sustainability
    Geopark Český ráj
    Georeliéf neovulkanitů v Bruntálské vrchovině
    Georeliéf vulkanického ostrova Madeira
    Grand Canyon - světová učebnice stratigrafie
    Havajské vulkány
    Historické dobývání rud v SPR "Na Stříbrné" u Českého Šternberka
    Historické výskyty křemenných polodrahokamů při hornické činnosti v Krušných horách a Podkrušnohoří : současná situace lokalit a možnosti jejich zachování
    Historický vývoj dolu Anselm v Ostravě
    Historie dobývání rud v Slavkovském lese
    Hodnocení rizik nestability svahů v oblasti Valašské Meziříčí-Mikulůvka-Jablůnka-Malá Bystřice v okrese Vsetín
    Hodnocení stabilitních poměrů na území Příhrazské vrchoviny : 03-34 Sobotka
    Holocene evolution of the soil cover of the protected landscape areas of the Czech Republic
    Holocenní malakofauna dejekčního kužele v "Šanově koutě" u Srbska (Český kras)
    Hornická muzea - vzpomínky na hornickou minulost
    How old are cave deposits abundant in Pleistocene fauna preserved in the Bone Passage in the Sloupsko-šošůvská Cave (Moravian Karst)
    Hrabanovská Černava
    Hranická propast očima geologů
    Hrazené pánve v NP České Švýcarsko jako doklad starých skalních řícení : 02-23 Děčín, 02-24 Nový Bor
    Hrozba klimatických změn : co prozrazuje výzkum nejmladší geologické minulosti
    Hydrochemický výzkum povrchových a skapových vod v severní části Moravského krasu
    Hydrogeologická charakteristika areálu Břevnovského kláštera v Praze : 12-24 Praha
    Hydrogeologická problematika v prostoru ochranného pilíře SKPJ
    Hydrogeologie krasového systému pramen pod Domášovem - Tetínský vývěr: nová pozorování a data
    I příroda má své odpady
    Idrija ve Slovinsku - historicky významné ložisko rtuti
    Ikait - málo známý minerál zaledněných jeskyní: výskyt v občasném sezónním zalednění jeskyně Koda (Český kras)
    Industriální příroda - problémy péče a ochrany : případový problém: buštěhradská halda
    Interactions between river channel morphology and riparian vegetation - an example from the Lužnice River, South Bohemia, Czech Republic
    Internetová databáze 40 ročníků Opera Corcontica - Sborníku vědeckých prací z Krkonošského národního parku
    Interpretace černobílých leteckých snímků pro účely ochrany krajiny na příkladu z Českého krasu
    Introduction to geology and paleokarst history of the Moravian Karst
    Inženýrskogeologické poměry v širším okolí hradu Bezděz : 03-33 Mladá Boleslav
    Jak útočí africká včela : z geoarcheologického terénního výzkumu v Súdánu
    Javoříčské jeskyně
    Jednotná evidence speleologických objektů
    Jeskyně Emine Bojir Chasar Nižnij : bohumínští speleologové na Krymu
    Jeskyně Na Špičáku
    Jizera a povodně v Turnově
    Jizerské hory
    Jizerskohorská rašeliniště po 40 letech a jejich botanická charakteristika
    Jura v Čechách
    K dutinovému zvětrávání krystalických břidlic : příklady z chráněných území Korsiky a severní Moravy
    K jubileu klasika naší přírodovědy Vojena Ložka
    K rekultivaci opuštěných lomů na Příbramsku a Sedlčansku
    K současným formám sběratelství minerálů
    K teorii územní ochrany přírody
    Kamenec v Orlických horách
    Kamenický Šenov - Panská skála Hill
    Kamenné stádo u rybníka Zvůle jv. od Kunžaku
    Kapucínské skály
    Karkonoski Park Narodowy z otuliną jako geopark krajowy
    Karkonosze. Przyroda nieożywiona i człowiek
    Kartografické a geoinformatické chyby v územních plánech
    Kladenské haldy, jejich význam, hodnota a možnosti revitalizace
    Komplexní sledování geotechnických problémů lokality Čistá-Důl Jeroným, období 2004-2005
    Koněpruské jeskyně, otevřená kniha geologie, paleontologie, mineralogie, karsologie
    Konferencja pt. Georóżnorodność Karkonoszy dla rozwoju regionu - Szklarska Poręba, 10.09.2010
    Kornati - pohoří v moři
    Kornati a Telašcica
    Kořenové tvary - biogenní výplň jeskyní a skalních převisů pískovcového pseudokrasu
    Krajina - známá neznámá. 1., Krajinná typologie
    Krajina - známá neznámá. 2., Procesy v krajině
    Krajina - známá neznámá. 3., Funkce krajiny a prostorové metody
    Krajinný ráz a jeho ochrana. 1. část, Charakter, ráz a identita krajiny
    Krajinný ráz a jeho ochrana. 2. část, Proměnlivost krajinného rázu - typické a rozlišující znaky
    Krajinný ráz a jeho ochrana. 3. část, Obraz krajiny
    Krajinný ráz a jeho ochrana. 4. část, Cíle a limity ochrany krajinného rázu
    Krajinou Triglavského národního parku
    Krajiny Václava Cílka
    Krása kamenných varhan
    Krkonošský národní park
    Krušné hory - smutné pohoří
    Krystalované křemeny a krystalové otisky u Hostákova
    Krytenky (Rhizopoda, Testacea) v nejmladších sedimentech Lipna - odraz srážkově výjimečných let 2002 a 2003
    Křemencové kamýky na Pardubicku
    Křemencové mrazové sruby na Veľkém Fatranském Kriváni
    Křišťálové jeskyně - nový objev v Javoříčských jeskyních
    Kvartérně-geologický výzkum a vývoj údolní nivy v Přírodním parku "Niva Dyje" mezi Břeclaví a Lednicí : 34-23 Břeclav
    Kvartérní sedimenty v okolí Somota (Nikaragua)
    Kvartérní sedimenty v okolí vulkánu Guazapa, centrální Salvador
    Labský důl Valley
    Landscape character assessment (case study of the Hustopeče cadastral area, South Moravia, Czech Republic)
    Limits of global change of the cosmological environment since the origin of the Earth
    The loess of the Podyjí National Park (Moravia, Czech Republic)
    Macroremains of cultural and wild plants from early medieval to early modern archaeological situations in the centre of Prague - areas of Pražský hrad (Prague castle) and of Malá Strana (Lesser Town)
    Malakofauna Moravského krasu ve světle fosilních dokladů
    Malakostratigrafie nivy Klentnického potoka u Pavlova (CHKO/BR Pálava) : 34-14 Mikulov
    Malakostratigrafie pleistocenních svahovin u Dolních Věstonic (CHKO/BSR Pálava) : 34-12 Pohořelice
    Malakozoologická charakteristika Bílých Karpat
    Malé Pieniny
    Maps of natural landscape types and land use in the Czech Republic : (at the scale of 1:500.000) : as a basic contribution to functional maps of Landscape Use in Central Europe
    Meandry Struhy - chráněný přírodní výtvor na Pardubicku
    Mechovkami bohaté třetihorní sedimenty jižní Moravy
    Měděná stezka sekerská
    Melafyrové skály na Strážníku
    Mesozoic Brachiopods of the Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut UNESCO World Heritage Site: history of research
    Meteoritický kráter v Arizoně
    Metodika průzkumu hlubokomořských surovinových zdrojů a účast ČR v těchto aktivitách (aktuální stav a perspektivy do budoucnosti)
    Mezinárodní rok planety Země 2008
    Mezinárodní rok planety Země je výzvou vědců světové veřejnosti
    Mezoformy pískovcového reliéfu ve střední části Křešovské kotliny
    Mikroskopické houby v jeskyních České republiky a Slovenska
    Mineralogická charakteristika jižních Čech
    Minerály Chýnovské jeskyně a Pacovy hory
    Minerály ložisek Vysoký Kámen u Krásna (greisen a živec)
    Minerály Sn-W revíru Krásno u Horního Slavkova
    Minerály uranového revíru Horní Slavkov
    Mocné akumulace předkvartérních písků mezi obcemi Mořinou a Mořinkou, Český kras
    Monitoring Doupov - podle výpovědi měkkýšů
    Montánní památky v okolí Hory Sv. Šebestiána
    Monument Valley Navajo Tribal Park
    The Moravian Karst - the cradle of karst research in Central Europe : a brief overview and foreword to the next contributions
    The Moravian Karst Protected Landscape Area
    Moravské vodopády
    Na vulkány Cordillery Central
    Nález opálu v jeskyni Borgio Verezzi
    Nálezy z pískovcových převisů a otázka degradace krajiny v mladším pravěku v širších souvislostech
    Národní kulturní památka Důl Michal, Ostrava-Michálkovice
    Národní park Banff
    Národní park Canaima
    Národní park Canaima ve Venezuele
    Národní park České Švýcarsko
    Národní park Fiordland
    Národní park Hinchinbrook Island
    Národní park Petrified Forest v Arizoně - světoznámá lokalita zkřemenělých dřev
    Národní park Podyjí
    Národní park Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer
    Národní park Šumava
    Národní parky Bryce a Zion
    Národní přírodní památka Chýnovská jeskyně
    Národní přírodní rezervace Králický Sněžník
    Naše nivy v proměnách času. I., Vznik a vývoj dnešních niv
    Naše nivy v proměnách času. II., Osud niv v dnešní době
    National report of the Czech Republic
    The nature of Cenozoic volcanic aktivity in northeastern Bohemia (Bohemian Paradise Geopark)
    Návrh alternativního využití starých a opuštěných důlních děl v České republice
    Nebezpečí svahových pohybů v údolí Labe okresu Děčín
    Nejfotografovanější pobřeží na světě
    Nejmladší minulost přírody, Vojen Ložek a něco z glaciálu
    Nerostné suroviny na území mapy 21-442 Železná Ruda : 21-44 Železná Ruda
    Nová halířská štola
    Nová lokalita zimoviště letounů v jeskyni vitošovského krasu
    Nové objevy v krasovém území Na Pomezí
    Nové poznatky o geologii a hydrogeologii lomu Střeleč
    Nově zřízená chráněná území v okrese Pardubice
    Novopacké vodopády (CHPV Sýkornice)
    Nový soupis krasových jevů skupiny 24 v Českém krasu
    Obnovit či neobnovit přečerpávání vody do Černého jezera?
    Ochlupka rezavá (Pseudotrichia rubiginosa)
    Ochrana a využití památek na těžbu zlata v okolí Jílového u Prahy
    Ochrana geologických objektů na území hlavního města Prahy
    Ochrana přírody na Islandu
    Ochrana významných geologických lokalit v České republice
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 1. část, Okno do minulosti - klíč k problémům současnosti
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 2. část, Vývoj současných ekosystémů
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 3. část, Poslední interglaciál a glaciál a jejich poselství dnešku
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 4. část, Ústup zalednění
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 5. část, Holocén a jeho problematika
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 6. část, Časný holocén - velké migrace, nástup lesa a teplomilných druhů
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 7. část, Postglaciální klimatické optimum
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 9. část, Po klimatickém optimu - mladý holocén
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 10. část, Dnešní příroda a krajina ve světle nejmladší minulosti
    Ochtinská aragonitová jeskyně v slovenském, evropském a světovém kontextu
    Od Kjóta ke Kodani a dál
    Odešel RNDr. Mojmír Eliáš, CSc. (1.7.1932 - 23.9.2002)
    Opuštěné lomy jako významné krajinné prvky
    Otevření hornické stezky na Landeku v Ostravě
    Oustanding legibility of geo-ecological objects in the Giant Mountains
    Palaeoalgology and palynology of the Vacenovice lake
    Palaeolithic people and Moravian Caves
    Paleoclimate inferred from Ursus spelaeus teeth: the evidence from oxygen isotopes
    Paleoekologický rozbor měkkýších faun almoviště jihozápadně od Tetína (Český kras) : 12-41 Beroun
    Paleontologicko-geologická charakteristika navrhovaného CHPV Karlov (Kutná Hora)
    Paleopathology on the bear bones (Ursus deningeri)
    Palynological studies in the Cave sediments from the Moravian, Javoříčko and Hranice Karsts - Czech Republic
    Pamukkale - příběh s dobrým koncem?
    Permafrost a změny klimatu : důsledky oteplení Sibiře
    Pilatus - morfologicky výrazný příklad helvetského příkrovu
    Pískovcové útvary v Národním parku Gór Stołowych
    Pískovcový fenomén Coloradské plošiny a Českého masivu
    Pískovcový fenomén Skalské tabule
    Piton de la Fournaise, vulkán v Indickém oceáně
    Počátky objevování jeskynních systémů. Chýnovská jeskyně : Chýnovská jeskyně letos slaví 145 let od svého objevení a 140 let rozdává lidem krásu, poučení i vzrušení z nového poznání
    Podi - vysokohorské krasové planiny v Julských Alpách
    Podivuhodný vrch Žampach
    Podzemím slunné Itálie
    Pojem krajiny v perspektivě geologického času
    Porcupines in the Bohemian Karst - excavation results of the first known Miocene Hystrix (Hystrix) parvae (Kretzoi 1951) cave den in Central Europe
    Poseidon - mimořádný objev
    Potštátské skalní město
    Povodně a klimatické změny
    Povrchové a podzemní tvary ve spišských travertinech
    Povrchové tvary v kambrických slepencích na Koníčku v Brdech
    Povrchové tvary v permských sedimentech poorlické brázdy
    Povrchové tvary v PR Hemže - Mýtkov a v okolí
    Poznámky ke vzniku některých prvků mikroreliéfu pískovcových skal
    Poznatky výzkumu organických sedimentů při geologickém mapování v CHKO Žďárské vrchy
    Pozoruhodné geologické lokality Pardubicka
    Pozoruhodné výchozy hornin v Jestřebích horách
    Pozoruhodný kras vitošovského vápencového ložiska - možnosti jeho ochrany, charakteristika, klasifikace, dokumentace a záchranné sběry v souběhu s těžební činností v etážovém lomu Vápenky Vitošov, s.r.o.
    Pracovní cesta do země lovců lebek
    Pražské přírodní parky čtvrtstoleté
    Prezentace CVVP - Centrum výzkumu integrovaného systému využití vedlejších produktů z těžby, úpravy a zpracování energetických surovin
    Príroda ChKO Muránska planina
    Professor Miroslav Havrlant (70)
    Prognózní zdroje nerostných surovin - aktualizace databáze
    Přehled nových výzkumů v kvartéru biosférické rezervace Slovenský kras
    Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin ČR
    Překvapivě mocné uloženiny nejmladšího pleistocénu v šachtici Srb 1 v Srbsku (Český kras)
    Přeshraniční národní park Kgalagadi
    Přínos Jiřího Kukly k poznání problematiky kvartéru a krasu
    Přírodní a krajinné hodnoty labských pískovců
    Přírodní památka Pivnice : tvary současného vývoje pískovcového reliéfu
    Přírodní park "Niva Dyje" (jižní část) : geologie kvartérních sedimentů a vývoj údolní nivy : 34-23 Břeclav
    Přírodní park žulových balvanů
    Přírodní zajímavosti Kimberley
    Příspěvek k morfologii jeskyně Pekárny v jižní části Moravského krasu
    Půda a abnormální klimatické jevy : půda má obrovskou schopnost zmírňovat abnormální klimatické jevy
    Půda je naším největším bohatstvím : neprodávejme pole, může se nám hodit
    Půdní pokryv Bacínu
    Punkevní jeskyně zrekonstruovány
    Původ menhirů v Čechách
    Pylové analýzy vybraných kvartérních lokalit (Stříbrná bystřina, Rýchory) Krkonošského národního parku
    Rajonizace rizik skalních řícení v bocích údolí Labe mezi Děčínem a státní hranicí se SRN v měřítku 1 : 10 000 a 1. etapa podrobného inženýrsko-geologického mapování stabilitních poměrů skalních svahů údolí Labe a Kamenice v obci Hřensko 1 : 2 000
    Rakouský zákon o ochraně krajiny
    La recherche géomorphologique dans la réserve naturelle de Kokořínsko
    Registr významných geologických lokalit
    Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic)
    Relief Národního parku Podyjí a jeho antropogenní transformace
    Remarks on Biharian bears (Ursidae: Ursus) from the territory of Slovakia
    Le réseau européen des Géoparcs
    Results of four years monitoring of displacements of rock blocks in the Krkonoše Mts.
    Revitalizace šumavských mokřadů a rašelinišť
    Revitalizace vápencových lomů
    Revitalizace velkých vápencových lomů v Německu
    Revitalizační studie pro Tlustec
    RNDr. Vojen Ložek, DrSc., osemdesiatročný
    RNDr. Vojen Ložek, DrSc., osmdesátníkem
    Rock landforms that reflect differential relief development in the north-eastern sector of the Rychlebské hory and the adjacent area of Žulovská pahorkatina (SE Sudeten Mts, Czech Republic)
    The role of geomorphology in the landscape-ecological research
    Rudawski Park Krajobrazowy a jeho žulové útvary (10 let od vyhlášení)
    Selected changes in exploitation and mining of mineral resources in the Czech Republic in the period 1993-2005
    Selected landforms and their significance in the analysis of the slope origin in the Losenice River valley, Šumava Mts.
    Seminář "Turistické aktivity v krasových oblastech"
    Sesuvné území na Křížovém vrchu u Semetína (Hostýnské vrchy)
    Silkretizace - možný mechanismus prokřemenění některých pískovců v regionu Dubských skal
    Skalní města v dolomitech chočského příkrovu
    Skalní tvary v žulách karlovarského masivu
    Skalní útvary v Moravském krasu
    Skalní útvary v permských sedimentech severně od Trutnova
    Skalní zeď Kozinec u Železného Brodu
    Skály v chráněných územích Králického a Kladského Sněžníku
    Skrytá krása karlovarského vřídlovce
    Slezská Haná
    Slope deformations and their significance for relief development in the middle part of the Outer Western Carpathians in Moravia
    Slope failures around the rock castle Drábské Světničky, Czech Republic
    Slope instability hazard evaluation and landslide sites monitoring in the Western Flysch Carpathians (Czech Republic)
    Slovenian Karst and Karel Absolon
    Some aspects of the distribution of the block accumulations in Western part of Podyjí National Park
    Soos
    Sopečnou krajinou Kapverdských ostrovů : souostroví "čertových zdí"
    Současné možnosti dobývání uhelných zásob v ochranných pilířích překopů
    Souhrnné výsledky sledování a záchranného výzkumu těženého vápencového ložiska va Vitošově za období let 2001-2005 : 14-43 Mohelnice
    Spatial variation of weathering landforms of bed-rock in Orlik Massive, Hrubý Jeseník, Eastern Sudetes
    Speleologické výzkumy v Černé Hoře
    Spolupráce Přírodovědného ústavu Vlastivědného muzea v Olomouci a občanského sdružení Natura Opava
    Spraše na území Národního parku Podyjí
    Srovnání chemismu půd v NPR Žofínský prales s přilehlými hospodářskými smrčinami
    Srovnání vulkanostratigrafie východního a centrálního Salvadoru: regionální vs. lokální význam definovaných sekvencí
    Srstnatka huňatá (Trichia villosula)
    Staré dolování a hornické památky v jezdovickém rudním revíru
    Staroholocenní pěnovec v Malém dolíku u Bílichova (Džbán, severozápadní Čechy) : 12-14 Rakovník
    Staronový fenomén geoparků
    Stopové prvky v životním prostředí severočeské hnědouhelné pánve a metody jejich výzkumu ve VÚHU Most
    Stopy po úderu blesku v pískovcích české křídové pánve
    Stopy po výrobě brusných kotoučů v Klokočských skalách u Turnova
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. I., Vstupní úvaha
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. II., Doklady z minulosti a jejich výpověď
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. III., Historie lesa a bezlesí v kvartéru
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. IV., Vývoj v poledové době
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. V., Otázka přirozeného bezlesí v českých zemích a na Slovensku
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. VI., Osudy bezlesí v dnešní době
    Studie k ochraně státní přírodní rezervace Soos před škodlivými vlivy
    Sudslavická jeskyně
    Světový summit "FORUM RIO + 5" a jeho význam pro Českou republiku
    Sympozium o problémech komplexního studia horských krasových oblastí
    Synsedimentární porušení lochkovského souvrství v Podolském profilu : (12-24 Praha)
    Šonovské vrchy
    Technická likvidace hlubinných dolů v České republice
    Těžba křídových slepenců v SPR "Kamenná hůra" na Jičínsku
    Třetí etapa geologického projektu v Nikaragui, 1999
    Tvary georeliéfu vraclavské antiklinály
    Tvary reliéfu na serpentinitech severozápadní Moravy
    Tvary reliéfu potštejnské antiklinály
    Tvorba a destrukce karbonátových kůr v okolí Radotínské cementárny
    Územní ochrana - vrchol pyramidy
    V čem se liší Klokočské skály od zbytku světa?
    V ledovcovém podzemí švýcarských Alp
    Vajskovské vodopády
    Vertikálou k srdcu Grécka
    Volba péče o chráněná území
    Volyň na Moravě
    Vřetenatka česká (Alinda biplicata bohemica)
    Vřetenovka zaměněná (Cochlodina commutata)
    Vulkanická prostředí v Geoparku Český ráj jako turistická destinace
    Vulkanický reliéf ostrova Sao Vicente
    Vybrané abiotické charakteristiky krajinně-ekologických segmentů Národního parku Podyjí
    Vyhodnocení péče o rašeliniště v CHKO Labské pískovce a NP České Švýcarsko
    Výskyt železitých konkrecí z kaolinového ložiska "Orty" u Hosína
    Vysoká skála v údolí Hodonínky
    Využití geomorfologického mapování při studiu antropogenních tvarů reliéfu v Národním parku Podyjí
    Využití matematického modelu pro posouzení navržených protipovodňových opatření v lukách u Příchovic
    Využití nerostného bohatství Číny
    Vyvařované půdy tundry Krkonoš a Abisko Mts - předběžná srovnávací studie
    Vývoj jeskynních systémů v severní části Moravského krasu s přihlédnutím k novým poznatkům z Holštejnské jeskyně
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část I.
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část II.
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část III.
    Výzkum svahových pohybů v Národím parku Podyjí
    Významné geologické lokality ČR - jejich ochrana, správa a prezentace Českou geologickou službou
    Významné paleontologické lokality boskovické brázdy a možnosti jejich ochrany
    Významný stratigrafický profil hauteriv-barrem v dobývacím prostoru Lietavská Lúčka
    Vznik a vývoj pískovcového reliéfu skalních měst Českého ráje - dvoufázový model
    Vznik hodnot Českého ráje
    Wadi Rum - krajina Lawrence z Arábie
    Yellowstone - časovaná bomba
    Yosemitské údolí
    Záchrana unikátních paleontologických vzorků na lokalitách Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s.
    Záchranný výzkum v Šošůvských jeskyních u Sloupu v Moravském krasu
    Zagrożenia naturalne w kontekście współpracy zagranicznej
    Zajímavé okolí Rudky
    Zajímavé skalní útvary v Českém středohoří
    Základní charakteristika zkoumaného území Jizerských hor a Frýdlantska
    Zákon na ochranu jeskyní v USA
    Zákon o ochraně přírody a krajiny po patnácti letech
    Zapomenuté pohoří Vtáčnik
    Zemědělská rekultivace výsypek Dolu Bílina
    Zhodnocení potenciální eroze v NPR Praděd (1492 m) (Hrubý Jeseník)
    Zhodnocení těženého důlního plynu z uzavřených dolů ve Spolkové republice Německo
    Zkušenosti a současný stav problematiky likvidace a zajišťování starých důlních děl v organizacích Energie-stavební a báňská a.s. a Eurogas a.s.
    Zlatá louka peat bog - the source of the climatic date from Late Glacial to Recent
    Změny přírody na Českomoravské vrchovině a jejich dokumetace
    Změny reliéfu v důsledku těžby nerostných surovin na střední Moravě
    Změny vegetace a klimatu v sedimentech řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví
    Zmizí naše největší rašelinové jezero?
    Zonace území KRNAP na základě multikriteriální analýzy faktorů prostředí a zdravotního stavu lesa
    Zpřístupnění středověkého dolu Mariahilf (Marie Pomocná) na Měděnci veřejnosti
    "Železné klády" - výjimečné skalní útvary v křídových pískovcích Ralské pahorkatiny
    Žižkovy maštale
    Žulová krása Jizerských hor