Podrobnosti záznamu

Klasifikační znak
    504
Článek
    8. mezinárodní sympozium "Cultural Heritage in Geosciences, Mining and Metallurgy" ve Schwazu (Tyrolsko, Rakousko)
    Alteration processes in bentonite barrier within Mock-Up-CZ experiment
    Analýza erozních procesů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve bez vegetačního pokryvu
    Analýza erozních procesů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve s vegetačním pokryvem
    The 25th anniversary of the Institute of Geonics of the Academy of Sciences of the Czech Republic
    Antropogénne zmeny reliéfu na území mesta (na príklade Moskvy a Bratislavy)
    Antropogenní ovlivnění přírody českých krkonošských jam
    Aplikace pokročilých metod spektrální analýzy dálkového průzkumu Země pro posouzení stavu rekultivací po těžbě uhlí a kaolínu v karlovarsko-sokolovské aglomeraci
    Aplikace rekultivačního výzkumu do praxe - možnost uplatnění spontánní sukcese
    Application of MAGIC on a forest dieback affected catchment in the Krušné hory Mountains, Czech Republic
    Application of Pseudomonas putida and Rhodococcus sp. by biodegradation of PAH(s), PCB(s) and NEL soil samples from the hazardous waste dump in Pozďátky (Czech Republic)
    El área volcánica de Telica (Nicaragua) y sus peligros geológicos
    Arkóza Dietrichštejnské hrobky v Mikulově : 34-14 Mikulov
    Artificial stone used by restoration of historical buildings
    Atmosférické depoziční toky vybraných chemických prvků a jejich vzájemná korelace v oblasti Českého krasu
    A Bátaapáti (Üveghutai)-telephely földrengéskockázatának értékelése
    Beginnings of regular seismic service and research in the Austro-Hungarian Monarchy. Part I
    Beryllium chemistry in the Lysina catchment, Czech Republic
    A biogeochemical comparison of two well-buffered catchments with contrasting histories of acid deposition
    Biogeochemical fluxes of manganese in a central - Bohemian forested catchment on granite bedrock
    Biogeographical and geobiocoenological aspects of deep coal mining and its impacts on nature and landscape in the Ostrava region
    Budou zásady IPPC revolucí v právu o ochraně životního prostředí?
    C4 plant and climate evolution linked to Miocene CO2
    Catastrophic debris flows near Machu Picchu village (Aguas Calientes), Peru
    Changes in mass element fluxes and their importance for critical loads (GEOMON network, Czech Republic)
    Chemické složení odtoku z jedenácti lesních, geochemicky kontrastních povodí, tvořených leukogranitem, serpentinitem a amfibolitem : 11-14 Cheb, 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 11-32 Lázně Kynžvart, 11-41 Mariánské Lázně
    Chráněná příroda Polany
    CO2 emissions and geological storage possibilities in the Czech Republic
    A comparison of exposure due to Chernobyl accident and radon exposure in the Czech Republic
    Consequences of incorrect design and unqualified realization on reliability and effectiveness of radon reduction measures
    Continuous soil lost modelling in the Haraska watershed (SE Moravia) - an application of 4D digital landscape model
    Contribution of the N.E.W.S. project supported by the cities of Brno and Utrecht to the geology of Léon in Nicaragua
    Critical load of heavy metals in soils calculated from mass balance in small watersheds
    Cultivating geoethical responsibility to future generations
    Czech Republic - August 2002 : another flood disaster of century after five years
    Čisté uhelné technologie (Clean Coal Technologies)
    Čištění důlních vod střední a východní části příbramského ložiska - uranové rudy
    Dendrogeomorfologický výzkum sesuvné lokality u Čeřeniště
    Deposition and Fate of Lead in a Forested Catchment, Lesni Potok, Central Czech Republic
    Description of seismic excitation for the aim of safety assessment of structures
    The determination of an effective dose for workers in caves
    Developing geoethics as a new discipline
    Diagnosing decay: the value of medical analogy in understanding the weathering of building stones
    Distribuce 137Cs a přirozených radionuklidů v oblasti Orlických hor, Králického Sněžníku, Jeseníků a Moravsko-slezských Beskyd
    Doc. RNDr. Tomáš Pačes, DrSc.
    Earthquake hazard assessment of the Bátaapáti (Üveghuta) Site
    Ecomorphological evaluation of the stream habitat quality and its application on the model area of Rakovnický Stream Basin
    Effects of altitude and tree species on delta34S of deposited sulphur (Jezeří catchment, Czech Republic)
    Ekologická stabilita antropogenních půd
    Ekologické problémy těžby hnědého uhlí pod úpatím Krušných hor
    Ekologie - móda nebo potřeba?
    Ekosystémové služby - nový pohled na užívání a ochranu vod
    Empirické vztahy určující hodnotu mechanického působení deště na půdu
    Engineering-geological investigation of anthropogenic deposits
    Environment quality in the Czech Republic at the regional level (evaluation of the results from Košetice observatory)
    Environmental geologic mapping in Czechoslovakia
    Environmental history of Central Europe in the first half of the 18th century (according to the so called Wroclaw collection)
    Evaluation of landscape element changes by means of GIS in former mining districts of Ostrava-Jih, Vítkovice, Moravská and Slezská Ostrava, Přívoz, Radvanice and Bartovice
    Evaluation of the geological phenomena threatening historical heritage structures in the Czech Republic dominating the landscape scenery
    Evaporace z povrchu půdy a z přízemní vegetace ve smrkových a bukových lesích
    Evropské geoparky UNESCO jako nástroj popularizace geologie
    Experience with the Czech approach to preventive measures against radon - analysis of failures
    Fázové složení dnových sedimentů Labe a jejich kontaminace toxickými prvky
    The flood in August 1880 - one of the most severe natural disasters of the 19th century in the Ostrava region (Czech Republic)
    Foreword
    Forms of sub-slab depressurization systems used in the Czech Republic
    Formy povrchového i podzemního pískovcového pseudokrasu
    Fosilní paliva a životní prostředí
    Geochemický výzkum tuhých produktů spalování na různých typech tepelných elektráren : přehled současných poznatků
    Geoekologické souvislosti vzniku a důsledků povodní
    Geoetika - nová disciplína : s křestním listem v Příbrami
    Geological and thematic maps as a source of environment data
    Geologické a účelové mapy pro životní prostředí
    Geologické vědy a biolitologie močových konkrementů
    Geologie a problémy dnešního světa
    Geomorfologické typy vodních toků a jejich využití pro revitalizace
    A global radioelement baseline
    Globální klimatická změna
    High resolution mapping of anthropogenic pollution in the Giant Mountains National Park using soil magnetometry
    Historie a současnost arboreta pod zámkem Jezeří
    Hledáme cesty ke snížení emisí skleníkových plynů z půd
    Hrušovská zdrž a budúce ekologické podmienky okolia krajiny
    Hydroekologické hodnocení toků
    Hydrogeologická problematika v prostoru ochranného pilíře SKPJ
    Hydrogeologická problematika zatopené zbytkové jámy Venuše v centrální části severočeské hnědouhelné pánve
    ICP IM activities, monitoring sites and available data
    Impact of Early Holocene hunter-gatherers on vegetation derived from pollen diagrams and numerical methods: an example from Czech Republic
    Importance of geomorphology in the research of natural hazards and risks
    The influence of observation protocols on reported values of Rn in soil air
    Influence of slope deformations on morphology of drainage dividing parts : introduction
    Influence of temperature changes on the Vladislav Hall vault
    The influence of the limestone-quarry Čertovy schody (Czech Republic) on the precipitation chemistry and atmospheric deposition
    Institutional fragmentation as an impediment to sustainable land-use in the Morava River floodplain
    Integrated environmental impact of heavy metals on soil-water systems as exemplified by the biogeochemical behaviour of lead
    Integrovaný registr znečišťování
    International intercomparison measurement of soil-gas radon concentration, of radon exhalation rate from building materials and of radon exhalation rate from the ground : Czech Republic, September 19-20, 2002
    Investigation of the triggering factor leading to an increased landsliding in the Czech Republic due to enormous saturation of rock environment
    Jak je na tom Česká republika s vypouštěním nebezpečných látek do vodního prostředí
    Jak se u nás mají revitalizace?
    Jakost vody ve vodních nádržích a jejich revitalizace
    Jednotná metodika využívání zůrodnitelných zemin a hornin k rekultivačním účelům na lokalitách Dolů Bílina
    Jezera zbytkových jam po těžbě hnědého uhlí
    Jizera a povodně v Turnově
    Juditin most v Praze a "petřínské" železité pískovce : 12-24 Praha
    K některým otázkám Václava Štefana
    K výsledkům řešení dílčího výzkumného záměru "Rozvoj teorie poklesové kotliny, její důsledky v hornické krajině, omezení a zahlazování následků po hornické činnosti"
    Kaly v ČR, přehledy a trendy
    Kámen Přemyslovského paláce v Olomouci
    Kámen sousoší Pegasů a Múz, Slezské muzeum v Opavě : 15-32 Opava
    Když se svět třese
    The komplexation of mercury by humic acids
    Komplexní přístup v péči o přírodní prostředí
    Konec hornické a začátek rekreační epochy spojeného lomu Medard - Libík na Sokolovsku
    Konečné řešení úložiště radioaktivního odpadu-Hostim
    Korelace koncentrací radonu ve vodě ze studní a koncentrací radonu v půdním vzduchu v okolí Písku, Jihlavy, Jindřichova Hradce a Žďáru nad Sázavou : 22-41 Písek, 23-23 Jihlava, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-22 Žďár nad Sázavou
    Krajina důlních oblastí severních Čech
    Krajinný ráz a jeho ochrana. 2. část, Proměnlivost krajinného rázu - typické a rozlišující znaky
    Krajinný ráz a jeho ochrana. 3. část, Obraz krajiny
    Krajinný ráz a jeho ochrana. 4. část, Cíle a limity ochrany krajinného rázu
    Lake sediment evidence of air pollution from pre-historic copper and bronze production
    Land use and landscape changes in Czechia during the period of transition 1990-2007
    Landek a geologie hornoslezské pánve : význam těžební lokality pro poznání kraje
    Landscape character assessment (case study of the Hustopeče cadastral area, South Moravia, Czech Republic)
    Landscape, settlement and floods in the Hanušovice/Jindřichovice model region (Northern Moravia)
    L'application de la géographie aux problémes de l'environmmement et de la géoécologie
    Large ground warming in the Canadian Arctic inferred from inversions of temperature logs
    Lead isotope ratios in tree bark pockets: An indicator of past air pollution in the Czech Republic
    Lesnická rekultivace vypálených jílů Želénky
    Lesnická rekultivace výsypek severočeské hnědouhelné pánve
    Levels of heavy elements in plants - result of heavy metal remobilisation and plant-soil interaction
    Lidská společnost a nerostné suroviny
    Likvidace dolu Kohinoor. 1. část, Likvidace důlních děl do roku 2003
    Likvidace dolu Kohinoor
    Likvidace starého důlního díla - štola Jacobi 1 ve Světci kombinovanou metodou použitím zpevněné, foukané a plavené základky
    Lom Vrbenský - zahlazení důlní činnosti
    Long-term development of cultural landscape in Central Bohemia as a co-evolution of human impacts and natural processes ; Outline of an interdisciplinary project
    Ložisko Křižanovice - jeho průzkum a ekonomické zhodnocení
    Magnetic anomalies on the tree trunks
    Mapy pro život
    Metal-contaminant leaching from lead smelter fly ash using pH-stat experiments
    Metodika posouzení ochranných pásem z hlediska plošného zemědělského znečištění na příkladu VN Švihov
    Metodika rekultivace různých typů stanovišť na výsypkových lokalitách SHP - dílčí výsledky výzkumu
    Mezinárodní geomorfologická konference "Geomorfologie v environmentálně kontrastních regionech" - Zaragoza 2006
    Migrace olova v živitním prostředí
    Mineral deposits as ethical category
    Minimalizace vlivu přepravy rudy na životní prostředí
    The Missing Flux in a 35S Budget for the Soils of a Small Polluted Catchment
    Model vlivu kyselých depozic na kvalitu povrchových vod
    Modeling forecast of acidification and recovery in the Lysina catchment, Czech Republic
    Modelování vlivu lesa na srážkoodtokové vztahy a vodní erozi s pomocí GIS
    Moderní rekultivační metody Dolů Bílina a jejich aplikace na výsypce Radovesice
    Možnosti a přínosy revitalizací vodního prostředí
    Možnosti indikace vlhkosti deponovaného substrátu změnou optických vlastností jeho povrchu
    Možnosti odvodnění pomocí elektropneumatických a sifonových drénů a příklad aplikace na lokalitě Most-Ležáky
    Možnosti ukládání popelovin v SD, a.s., DNT
    Napouštění zbytkové jámy lomu Most-Ležáky
    Naše společná budoucnost
    Negativní vliv kyselé depozice na porosty, vodu a půdu Východočeského kraje
    Některé nové poznatky o jílovcových sorbentech oblasti severočeské a sokolovské pánve
    Některé problémy hlušinových odvalů ve vztahu k životnímu prostředí
    Nerostné suroviny pohledem mezinárodní konference EIECE 2007
    New radon diagnostics methods for indoor application
    Nová chráněná území přírody v ČSSR ze rok 1985. část 2
    Nová tvář Velebudické výsypky - Hipodrom
    Novotvorba půd na pozemcích devastovaných důlní a energetickou činností v severočeských hnědouhelných pánvích - předmět výzkumu
    O některých negativních aspektech použití biotechnologií nerostných surovin
    Ochrana vôd - súčasť starostlivosti o tvorbu a ochranu životného prostredia
    Ochrana vodných zdrojov Žitného ostrova na príklade z Lehníc
    Od Kjóta ke Kodani a dál
    Opatření k omezení prašnosti odkališť odpadu v přírodě
    Opatření k omezení prašnosti odkališť odpadu v přírodě. část 1
    Opatření k omezení prašnosti odkališť odpadu v přírodě. část 2
    Opuštěné lomy jako významné krajinné prvky
    Organic solutes and the recovery of a bog stream from chronic acidification
    Palynological study of Holocene sediments at Early Medieval centre at Pohansko near Breclav (Czech Republic)
    Paměť krajiny
    Paměť vody : i Krčín pochybil?
    Patologické změny betonů panelových domů sídliště Brno-Komín : 24-34 Brno
    Permokarbonské pískovce ve vnějším kvádrovém zdivu gotické části chrámu sv. Víta v Praze : 12-24 Praha
    Perspektivní potřeby užití hnědého uhlí a možnosti jeho těžby v ČR
    Pictorial series of the manifestations of the dynamics of the Earth : regular exhibition at the geophysical institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague. 3., Historical images of landslides and rock falls
    Pískovcový ekofenomén Českého ráje
    Podzemí v Hostěradicích na Znojemsku
    Pojem krajiny v perspektivě geologického času
    Pokusné plochy na výsypkových lokalitách severočeské pánve - dílčí výsledky výzkumu
    Pollen analyses from early and late medieval town of Prague
    Posouzení říčního profilu Bíliny z hlediska ekotoxicity a saprobity
    Possible ways to Radon Map of Europe - from input data to result
    Potencjał geologicznego składowania CO2 w głębokich, nieeksploatowanych pokładach węgla Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
    Povodně a sucho 2013 : krajina jako základ řešení
    Povodně v Berouně
    Poznatky z lesnické rekultivace antropozemí výsypek Dolů Bílina vytvořených ze slínitých hornin
    Preface
    Present land use changes in the Czech cultural landscape: driving forces and environmental consequences
    Problematika eroze v GIS a její využití při rekultivaci území postižených těžbou
    Problematika likvidace provozních sond na dotěžených ložiscích uhlovodíků
    Problematika rekultivací v oblasti Dolů Nástup Tušimice
    Problematika "starých důlních děl" v České republice
    Problematika uzavírání a likvidace uranových dolů v České republice
    Problematika využitelnosti disponibilních zásob hnědého uhlí podkrušnohorských pánví a následné rekultivace a revitalizace území postižených důlní činností
    Proč je deštník černý? : z historie těžby uhlí v Anglii
    Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc.
    Prohnaný trik matky přírody: globálním oteplením do nového glaciálu
    Projektování báňských postupů aktivních lomů a projektování zbytkových jam po těžbě: vzájemné souvislosti a možnosti jejich racionálního využití
    Provenience kamene rozbitých gotických skulptur z kladrubského kláštera u Stříbra
    Průběh zahlazování důlní činnosti na lomu Medard-Libík
    Průřez historií těžby uhlí v Rosicko-oslavanském černouhelném revíru
    První etapa řešení grantového projektu č. 105/09/1675 "Geologicko-pedologický a biologický výzkum různých typů ploch po těžbě hnědého uhlí a optimalizace rekultivačních přístupů k obnově krajiny"
    Přehledná mapová dokumentace okresu Most
    Příčiny a následky ničivých povodní během kolonizace vrchovin ve 13. a 14. stol.
    Příčiny a následky ničivých povodní během kolonizace vrchovin ve 13. a 14. století
    Přírodní rezervace a národní parky Černé Hory
    Příspěvek k hodnocení rybničních sedimentů (geneze, legislativa, zdravotní rizika)
    Příspěvek k hydrologicky významným formám přetváření propustnosti orných půd
    Příspěvek ke studiu mineralogického a strukturního složení prachu v ovzduší SHP
    Půdy a dlouhodobé změny využití ploch Česka
    Pyramids and ceremonial centers in Mesoamerica: were they oriented using a magnetic compass?
    Radon data standardization at reference sites in the Czech Republic - status 2006
    Radon data standardization at reference sites in the Czech Republic
    Radon database - the statistical evaluation
    Radon in rock types of the Czech Republic
    Radon profile across the main granitoid bodies of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Radon Programme in the Czech Republic - experience and further research
    Radon protective and remedial measures in the Czech Republic
    Radon source determination by means of radon isotopes progeny measurement
    Radonový index geologického podloží a jeho vliv na strategii vyhledávání rizikových objektů v České republice
    Rapid migration of heavy metals and 137Cs in alluvial sediments, Upper Odra River valley, Poland
    Rate of weathering estimated from monitoring of small catchments and PROFILE modeling
    Regional transfer factor in Central Bohemia (Czech Republic)
    Rekultivace a odstraňování následků hlubinné těžby uhlí v OKR
    Rekultivace fytotoxických lokalit severočeské pánve aplikací jílovcových sorbentů, biodegradací a dalšími netradičními rekultivačními metodami
    Rekultivace lomu Most-Ležáky
    Rekultivace odvalu Dolu Tuchlovice
    Rekultivace Severočeského hnědouhelného revíru v proměnách času
    Rekultivační arboretum Antonín na Sokolovsku
    Rekultivační substráty v Chabařovicích : co dělat s půdou, aby v ní něco rostlo?
    Reliability of the new method for assessing the radon risk - gas permeability classification
    Remediation concepts of uranium mining operations in central and eastern Europe - EU Phare Programme
    Restoration of forest ecosystems in the Krkonoše National Park, Czech Republic
    Results after six years of clean precipitation treatment at the Gardsjön Covered Catchment Experiment - good news or bad news?
    Revitalizace hnědouhelných regionů - od regionálních přístupů k nadnárodním
    RNDr. František Skřivánek pětasedmdesátiletý
    Rozšíření a modernizace systému náklonoměrného monitorování rizikových svahů velkolomu ČSA v Mostě
    RTG kvantitativní fázová analýza recentních sedimentů řeky Jihlavy - předběžné výsledky
    Rychlost odbourávání toxických kyanidů v odkalištích rudných baní Kremnica
    Sádrovcové kůry - důsledek kyselých dešťů?
    San Francisco earthquake of April 18th, 1906, a hundred-year anniversary of disastrous Californian event
    Sanace a rekultivace odvalu V Němcích : halda dolu Schoeller v kladenském revíru
    Seizmický průzkum a životmí prostředí
    Sestavování a využití map geochemické reaktivity hornin
    Sesuvy - destrukce nebo tvorba krajiny? : informace o průběhu podprogramu ISPROFIN: Řešení nestabilit svahů v ČR
    Skládkování rizikových odpadů = odkládání problémů
    Skleníkové plyny v půdě. 1., Hlavní zdroje emisí v zemědělství a možnosti jejich snížení
    Skleníkové plyny v půdě. 2., Uhlíkaté plyny - oxid uhličitý a metan
    Skleníkové plyny v půdě. 3., Dusíkaté plyny - oxid dusný
    Sktruktura a hlavní okruhy činnosti odboru geologie MŽP v roce 1999
    Sledování vlivu živočišné výroby na vlastnosti vod pomocí trofického potencionálu
    Sledování změn zemského povrchu v oblastech s povrchovou a hlubinnou těžbou hnědého uhlí
    Slope movements in Callejón de Huaylas, Peru
    Soil cover of the protected areas of Prague as an indicator of environmental changes
    Sokolovsko: čtyři období, čtyři krajiny
    Současný stav nakládání s čistírenskými kaly v ČR - aktualizace za období 2002-2004 a další perspektivy
    Současný stav právní úpravy v oblasti nakládání s odpady z těžebního průmyslu
    Současný stav příprav realizace zóny technických památek v Mostě
    Současný vývoj Státní energetické koncepce
    Spatial analysis of damage caused by strong winds and gales in the Czech lands since ad 1500
    Specifické znečištění povrchových vod a sedimentů v povodí Klabavy
    Spectral analysis of coniferous foliage and possible links to soil chemistry: Are spectral chlorophyll indices related to forest floor dissolved organic C and N?
    Spolupráce při řešení problematiky "starých důlních děl"
    Stav a další vývoj v prognóze rekultivačních prací na Mostecku
    Stav životního prostředí na letišti Praha-Ruzyně a v jeho okolí. 1. část
    Stav životního prostředí na letišti Praha-Ruzyně a v jeho okolí. 2. část
    Die Steinrohstoffe für den Bau des Klosters Teplá in Westböhmen - Eine 800jährige Entwicklungsgeschichte
    Sto let od založení dolu Hedvika - Československá armáda
    Studium ochrany životního prostředí na Přírodovědecké fakultě UK v Praze
    Sulphur isotope dynamics in two mountaintop forest catchments in the Black Triangle, Central Europe
    Surveying the anthropogenic impact of the Moldau river sediments and nearby soils using magnetic susceptibility
    Světový summit "FORUM RIO + 5" a jeho význam pro Českou republiku
    Sympozium Hornická Příbram ve vědě a technice ´95
    Synoptic situations and pollutant concentrations in fog water samples from the Milešovka Mt.
    Temperature effects on one bay of St Vitus' Cathedral
    Thoron concentration measurement in soil air
    Transfer factor: can the parameter be used to predict the indoor radon concentration in an individual house?
    Transformace krajiny po lomové těžbě uhlí v centrální části severočeské hnědouhelné pánve : vybraná část přednášky, přednesená autory na sympóziu v Dněpropetrovsku ve dnech 15.-18. června 1999
    Trends in water chemistry of acidified Bohemian lakes since 1984
    Trvale udržitelný rozvoj a vodní hospodářství
    Typological data in the process of landscape potential identification with using GIS
    Ukončení těžby na lomu Ležáky a.s. MUS - sanace a rekultivace zbytkové jámy a její začlenění do krajiny
    Úlohy geológie v životnom prostredí
    Understanding the Earth scientist´ role in the pre-restoration research of monuments: an overview
    Unijne programy współpracy transgranicznej Polski
    Uplatnění IPPC při asanačně rekultivačních stavbách v OKR
    The use of bio-indication methods for monitoring a model river basin in the GEOMON system in the Czech Republic
    Use of the gamma spectrometry method in houses with high concentration of radon
    Using of marl for surface recultivation of overtopped dumpsites in the North Bohemian Brown Coal Basin
    Uskuteční se "mezinárodní dekáda omezení přírodních katastrof"?
    Utilization of blower door method in radon problematic
    Úvahy o výrobě a využívání olova v Evropě v letech 1250 až 1860
    Vědy o Zemi a otázky životního prostředí
    Vliv Chemopetrolu, a.s. na kvalitu vod v předpolí jezera Most
    Vliv extrémních povodní na dlouhodobé změny prostředí údolní nivy
    Vliv imisí na chemické složení lesních půd
    Vliv klimatických změn na vodní zdroje v Andách : hrozba tajících ledovců
    Vliv rekultivace na retenční a další ekologické funkce povrchu výsypek
    Vliv stříbrných štol na stabilitu závěrečného svahu bývalého uhelného lomu Otakar v k.ú. Hrob, okres Teplice
    Vliv těžby uhlí na způsoby sanace a rekultivace a jejich ekonomická náročnost
    Vliv vodních nádrží na životní prostředí
    Vodní eroze lesní půdy : šance pro vodárenskou nádrž Šance
    Vodní režim antropogenních půd
    Vodohospodářské řešení rekultivace a revitalizace Podkrušnohorské uhelné pánve
    Vplyv urbanizácie a inej inžinierskej činnosti na chovanie spraší
    Vyluhovatelnost rtuti z kontaminovaných materiálů
    Výsledky projektu "Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudních surovin" po druhém roce řešení : 11-21 Karlovy Vary, 11-14 Cheb, 11-23 Sokolov, 11-12 Kraslice
    Výstavba vodních nádrží v mostecko-komořanské oblasti
    Vytváření optimálního půdního profilu na rekultivovaných plochách severočeské pánve
    Využití erozního modelu při rekultivaci a sanaci území postižených těžbou
    Využití metody IFIM pro bentické společenstvo
    Využití nerostného bohatství Číny
    Vývoj hydrické rekultivace zbytkové jámy lomu Most-Ležáky
    Výzkum a činnost katedry vodního hospodářství a environmentálního modelování FŽP ČZU v Praze
    Význam malých vodních nádrží pro životní prostředí
    Vzpomínka na RNDr. Františka Reichmanna
    Water erosion in the watershed of the Upper Ostravice River from 1976 to 2000
    The windthrows in Šumava Mts. caused by Kyrill hurricane and terrain features
    Zachycování a ukládání oxidu uhličitého : můžeme si koupit čas?
    Zahlazování následků hornické činnosti po těžbě lomu Chabařovice
    Zahraniční zkušenosti z regionální politiky na příkladu revitalizace regionu Porúří
    Zápský pískovec : 13-13 Brandýs nad Labem
    Zemětřesení v Česku a proč je sledujeme
    Zemětřesení v Číně v provincii Sichuan dne 12.5.2008
    Zemětřesení v Porýní
    Zhodnotenie kvality podzemných a povrchovách vôd z hľadiska vybraných ukazateľov v území scheelitovo-zlatonosného zrudnenia kryštalinika Nízkych Tatier v oblasti Kyslej pri Jasení
    Zkušenosti s posuzováním vlivů na životní prostředí při využívání nerostných surovinových zdrojů
    Zlatá stoka třeboňská jako kulturní technická památka světového významu
    Změna parageneze eflorescentů stavebních materiálů hradu Veveří v průběhu roku : 24-32 Brno
    Změny kvality povrchového a podpovrchového odtoku v důsledku dlouhodobé imisní zátěže Jizerských hor
    Znečištění povrchových a podzemních vod bodovým zdrojem polychlorovaných bifenylů
    Znojemské podzemí a jihlavští havíři
    Životné prostredie a využívanie geotermálnych vôd
    Životní prostředí a geofyzika