Podrobnosti záznamu

Klasifikační znak
    504.05
Článek
    150. výročí nejstarší evropské rezervace
    Acid mine drainage of the dumps at Ostrava - Karviná Coal District, Czech Republic
    Acid pollutants in air and precipitation/deposition at the Sudeten Mountains, Poland
    Acid rock drainage and pyrite oxidation rate in waste rock pile at the Mine Doyon site, Québec, Canada
    Acidification in Central Europe: its causes and effects
    Acidification of groundwater and its impact on surface water: comparison of the small catchments in Norway and Czech Republic
    Acidification potential of deposition in Norway spruce forests in Finland and the Czech Republic during the 1990´s
    Airborne gamma-ray spectrometric mapping of the radioactive pollution in the Czech Republic
    Alkalizacja hydrometeorów w Sudetach Zachodnich
    Ambient air quality and deposition trends in the Czech Republic
    Analysis of vertical movements detected by radar interferometry in urban areas
    Analýza případů samovzněcování uhlí v dolech OKR. Část 1, Nový způsob hodnocení rizika vzniku procesu samovznícení uhlí ve stěnových porubech
    Analýza případů samovzněcování uhlí v dolech OKR. Část 2, Hodnocení požárního ohrožení porubu z hlediska provedení adekvátních represivních zásahů
    Anomalous propagation of refracted waves beneath the Orlík water reservoir, Czech Republic
    Anthropogenic origin of salt crusts on sandstone sculptures of Prague's Charles Bridge (Czech Republic): Evidence of mineralogy and stable isotope geochemistry
    Antropogenně ovlivněný reliéf okrajové části České tabule
    Antropogenní karbonátové a sulfátové kůry z okolí Králova Dvora
    Antropogenní vliv na koncentraci stopových prvků v půdním profilu
    Aplikace inovační metody hloubkového odvodnění sifonovými drény při řešení stability svahů rekultivovaného hnědouhelného lomu Most-Ležáky
    Application of dynamic acidification models to a pair of heavily polluted catchments in the western Czech Republic - comparing MAGIC and SAFE predictions
    Arsenem bohaté hutní produkty od Bylanky v Kutné Hoře
    Arsenic in contaminated soils and anthropogenic deposits at the Mokrsko, Roudný, and Kašperské Hory gold deposits, Bohemian Massif (CZ)
    Ashes as an agent for cement-lime based solidification/stabilization of the hazardous waste
    Atmosférická depozice ekologicky významných látek na stanicích Hříběcí boudy a Rýchory v Krkonoších v roce 2003
    Atmosferický transport persistentních organických polutantů vznikajících při spalovacích procesech
    Atmospheric deposition in spruce forests in Bohemia - the filtering approach
    Bansko-úpravnická činnosť na strednom Spiši a jej vplyv na výskyt niektorých škodlivin v imisiách
    Behavior of arsenic and geochemical modeling of arsenic enrichment in aqueous environments
    Behavior of nitrogen and carbon isotopes in an 18-month peat transplant experiment between a polluted and unpolluted wetland
    Behaviour of sulfur isotopes in the atmosphere, forest soils and mosses across Europe
    Binary indicators of thermal oxidation of Ostrava-Karviná District coal
    Bioakumulace těžkých kovů a radionuklidů ve sladkovodních houbách a sedimentech v nádrži Mohelno, ovlivněné provozem Jaderné elektrárny Dukovany
    Biodegradace polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentech
    Biodegradace těkavých chlorovaných uhlovodíků v podzemních vodách a v zeminách
    A biogeochemical comparison of two well-buffered catchments with contrasting histories of acid deposition
    Biogeochemistry of aluminium in a forest catchment in the Czech Republic impacted by atmospheric inputs of strong acids
    Biomonitoring kadmia v lesním prostředí Krkonošského národního parku s vazbou na potravní řetězec. Výsledky z let 1998-2005
    Biomonitoring stopových prvků, polychlorovaných bifenylů a organochlorových pesticidů v říčních ekosystémech ČR
    Biomonitoring vybraných složek ekosystému Labe : vývoj v období 1993-1996-1999
    Bývalá hornická oblast z pohledu analýzy změn krajinných prvků - úsek říčního kilometru 17,5 až 22 údolní nivy řeky Odry
    Calcium and strontium isotope signals in forest soil environments during recovery from anthropogenic acidification
    Changes in acidic deposition on spruce forest ecosystems in the mountains of Bohemia
    Changes of runoff regime according to human impact on the landscape
    Chemické úpravny uranového průmyslu a ochrana životního prostředí
    Chemické závody Sokolov - příklad úspěšně sanované ekologické zátěže
    Climate warming accelerates decrease of aluminum concentrations in acidified lakes
    Co jsou dioxiny?
    Coal mining waste management and its impact on the groundwater chemical status exemplified in the Upper Silesia Coal Basin (Poland)
    Comment on "Geochemical heterogeneity and isotope geochemistry of natural attenuation processes in a gasoline-contaminated aquifer at the Hnevice site, Czech Republic": report published in Hydrogeology Journal (2007) 15: 961-976, by Barbora Topinkova, Kamil Nesetril, Josef Datel, Ondrej Nol, Petr Hosl
    Contamination of roads in Klatovy by natural radionuclides from waste rock dumps of the former uranium mine Ustaleč
    Contribution of the Institute of Geonics of the ASCR Ostrava to seismological monitoring in Silesia and northern Moravia
    Contribution to experimental geomechanical and seismological measurements in the Jeroným Mine
    Control of atmospheric CO2 concentrations by 2050: A calculation on the emission rights of different countries
    Critical loads and dynamic modelling to assess european areas at risk of acidification and eutrophication
    Critical time, critical load and target load to reach harmful concentrations of heavy metals in soil ecosystems:The first-order kinetic model
    Česká rekultivační škola v Pekingu
    Čínský antropocén
    Člověk a geologické síly Země
    Další zdroj dat identifikace potenciálně kontaminovaných a kontaminovaných míst v ČR
    Databáze hlavních důlních děl
    Deformation trends in the Jezeří Castle massif, Krušné Hory Mts.
    Deposition of lead in central Czech Republic, trends and impacts on the biogeochemical cycle
    Depozycja zanieczyszczeń z atmosfery wraz z opadami atmosferycznymi na obszarze Karkonoszy w latach 1994-2004
    Deset let sledování jakosti vody v rámci Mezinárodní komise pro ochranu Labe
    Destructional landforms arised from extreme events in the Desná River valley and their vegetation
    Destrukce skalních kůr na kvádrových pískovcích Kokořínska lesním požárem
    DIAMO, s.p., odštěpný závod ODRA zahlazuje následky hornické činnosti v OKR
    Dílčí výzkum technologického nabohacení sedimentů vybranými těžkými prvky
    Dissolved organic carbon trends resulting from changes in atmospheric deposition chemistry
    Distribuce a zachytávání rtuti při spalování pevných paliv
    Dlouhodobý monitoring oblasti nádrží Dalešice a Mohelno a JE Dukovany
    Dlouhodobý trend a sezónní variace aktivity tritia v povrchových vodách před spuštěním JE Temelín
    Dokumentační systém kontaminace půd v severočeské oblasti působení uranového průmyslu
    Downsizing of deep coal mining in the Ostrava-Karviná coalfield, the draining of mine and waste waters, and water quality in watercourses
    Druhá etapa komplexního geologického výzkumu testovací lokality Melechov v období 2004-2006 : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Světlá nad Sázavou [i.e. Havlíčkův Brod]
    Důlní vody jako využitelný zdroj uranu
    Dusík v lesních ekosystémech : zrcadlo proměn
    Dynamics of sulfate oxygen isotopes in a spurce die-back affected catchment and at an unpolluted control site
    Dynamika samovznícení uhlí OKR
    Ecologically advantageous method of sulphate mine water cleaning
    Effect of acidification on atmospheric corrosion of structural metals in Europe
    The effect of atmospheric lead deposition on Pb concentrations and isotope ratios in spruce tree rings (Black Triangle, Central Europe)
    Effect of zeolites on bacteria, moulds and dust mite allergens in household dust and indoor air
    The effects of coal mining on the landscape of the Ostrava region
    Ekologické a ekonomické aspekty likvidace chemické těžby uranu na ložisku Stráž
    Emise důlních plynů v ostravsko-karvinském uhelním [i.e. uhelném] revíru a možnosti jejich minimalizace
    Environmental hazards of arsenic in coal ash disposals
    Environmental impact of mining activity in the Upper Silesian Coal Basin (Poland)
    Environmentálne aspekty odstraňovania priemyselnych odpadov
    European critical loads of cadmium, lead and mercury and their exceedances
    Evaluation of mining subsidence using GPS data
    Evaluation of vertical and horizontal movements in the subsidence depression near Karviná
    Evidence for organic cycling of anthropogenic sulfur in forested catchments: S isotope mass balances for 13 sites spanning a 10-fold pollution gradient
    Exposure programme on atmospheric corrosion effects of acidifying pollutants in tropical and subtropical climates
    Extensive regional decrease of nitrate in central-European mountain streamwater
    Fast interaction between bottom sediments and mine waters, Dolni Rozinka uranium deposit, Czech Republic
    The fate and stability of peatland sulfur stores as determined through stable sulfur isotopes and a transplant experiment
    Flotation of river-born sediment from the old ecological load of Černý příkop in Ostrava, Czech Republic
    Formy výskytu rtuti v kontaminovaných půdách a říčním sedimentu
    Frenštát seismic network and its contribution to observations of the natural and induced seismicity on the territory of Northern Moravia and Silesia
    Fundamental mobility trends in the northern part of the Moravo-Silesian zone (the Bohemian Massif) - a complex geodynamic analysis
    Geochemical heterogeneity and isotope geochemistry of natural attenuation processes in a gasoline-contaminated aquifer at the Hnevice site, Czech Republic
    Geochemické modelování v kontaminační hydrogeologii
    Geochemické problémy bezpečného ukládání radioaktivního odpadu v Českém masívu
    Geodynamic interdisciplinary studies into slope failures in localities of archaeological significance
    Geoekologické aspekty vlivu jaderných elektráren na životní rostředí
    Geoekologické monitorování území inčukalnského podzemního zásobníku plynu
    Geofyzikální metody při řešení problematiky oblastí s dlouhodobou těžbou nerostných surovin
    Geological bedrock of the Czech Republic - the source of radon problems
    Geologické zvláštnosti krušnohorského úpatí mezi Perštejnem a Litvínovem. Část I.
    Geologické zvláštnosti krušnohorského úpatí mezi Perštejnem a Litvínovem. Část II.
    Geologický průzkum odvalu Dolu Tuchlovice a sanace kalového pole
    Geologija i ekologija urana: sovremennoje sostojanije issledovanij
    Geomorfologie vrcholové oblasti Keprnické a Pradědské hornatiny
    Geomorphology as a key to freshwater sulphate recovery: the SUNFLOW model
    Geostatistická klasifikace dynamiky změn kvality vody v povodí Labe
    Heritage of uranium in-situ leaching and environmental remediation program in north Bohemian region
    Historie rekultivačních prací v oblasti severočeské pánve a některé nové rekultivační metody
    History and environmental impact of mining in the Ostrava-Karviná coal field (Upper Silesian Coal Basin, Czech Republic)
    Hnědé uhlí a udržitelný rozvoj
    Hnojiva v jeskyních
    Hodnocení současné radioaktivní zátěže v severovýchodních Čechách z podkladů leteckého geofyzikálního průzkumu v roce 1997, plocha C - Broumovsko
    Hořlavý led: spásný energetický zdroj budoucnosti nebo globální ekologická apokalypsa?
    How old maps are used to investigate modern environmental issues in the Czech Republic
    Hydrogeologické aspekty ochrany ekosystému před negativní antropogenní činností
    Impact of Lower Cambrian black shales and exploited Mo-Ni black shale - hosted deposits on the trace element composition of soils and crop plants in the Zunyi Region, Guizhou Province, South China
    The impact of not detonated blasts of TNT in the geophysical prospecting boreholes in Halenkovice village
    Impact of seismicity on surface in mining affected areas: general description
    Induction log in the remedy after the uranium exploatation in Northern Bohemia
    Industriální příroda - problémy péče a ochrany : případový problém: buštěhradská halda
    The influence of deep mining damping on the processes in lithospere [lithosphere] and environment : Příbram uranium deposit after termination of mining
    Ing. Stanislav Štýs, DrSc.
    Input and fate of anthropogenic estrogens and gadolinium in surface water and sewage plants in the hydrological basin of Prague (Czech Republic)
    Integrované povolení pro zařízení na využívání odpadů k dokončení likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři
    Integrovaný registr znečišťování
    Interpretace výsledků karotážních měření na zatopené jámě Jindřich - ložisko Oslavany
    Isotope composition of tree rings of Norway spruce (Bohemian Forest, Central Europe) exposed to atmospheric pollution
    Jaderné elektrárny v přírodním prostředí. Část 3, Vliv na půdu
    Jak dál s českým uranem - zajišťuje současná těžba uranu v České republice potřeby našich jaderných elektráren?
    Jak pokračuje odstraňování ekologických škod na severu Čech?
    Jakost vody v ČR : komplexní monitoring
    Jaký osud čeká Roşia Montanu a její zlato?
    Jde Šumava ve stopách Krušných hor? Srovnání vlivu acidifikace
    Ještě k obsahu uranu v příbramských haldách
    Jezeří znovu v ohrožení?. Část I.
    Jezeří znovu v ohrožení?. Část II.
    K exploataci uranových ložisek v Českém masivu 1945-2000
    K problematice ukládání radioaktivního odpadu v Českém masívu
    K rekultivaci opuštěných lomů na Příbramsku a Sedlčansku
    Kamenolomy, hliniště a pískoviště v sz okolí Brna
    Karlovarský kraj a stará důlní díla, problémy pokračují
    Když ozon škodí : aneb Je v našich horách zdrávo?
    Kladenské haldy, jejich význam, hodnota a možnosti revitalizace
    Klasifikace a kategorizace poddolovaných ploch po těžbě černého uhlí v kladenské pánvi
    Klimatická změna a její vliv na vodní režim
    Komplexní hodnocení starých hald po těžbě rud na Kutnohorsku
    Komplexní vyhodnocení jakosti vody řeky Berounky
    Koncepce řešení ekologických škod vzniklých těžební činností v Ústeckém a Karlovarském kraji
    Konec těžby uranu v horním povodí Ploučnice : o jednom "ekologickém dědictví"
    Kontaminace labských sedimentů a plavenin polychlorovanými bifenyly a hexachlorbenzenem
    Krajinotvorná koncepce rekultivací
    Kvalita povrchových vod v České Republice : splníme podmínky evropské směrnice?
    Kvalita povrchových vod v povodí řeky Šlapanky: modelová situace českého venkova
    Kvalita vody v Bílině a zdroje znečištění v jejím povodí
    Kvalita vody v řece Bílině
    Kvantifikace externalit vznikajících těžbou a užitím hnědého uhlí
    Kvantifikace plošného a difuzního znečištění v povodí Labe
    Laboratory testing of the capilarry barrier
    The leaching behaviour of lead metallurgical slag in high-molecular-weight (HMW) organic solutions
    Lead isotopes as a tool for tracing the contamination in soils and stream sediments affected by mining and smelting industry
    Lead mineralogy in APC residues from secondary lead smelting
    Legislativní aspekty využití důlně-stavebních a rekultivačně sanačních hmot na bázi odpadů na dole Jan Šverma v Žacléři
    Lesnická rekultivace složišť popelovin, jejich historie a současnost
    Likvidace dolu Jan Šverma v Žacléři
    Likvidace hlubinného dolu zakládáním po ukončení báňské činnosti pro snížení bezpečnostních a ekologických rizik
    Likvidace vrtů v povodích Moravy a Odry
    Limity pro toxické prvky v půdě a jejich vztah k zonálnosti půdního profilu
    Limnological survey of the lakes Wielki Staw and Mały Staw in the Giant Mts. (Karkonosze)
    Ložiska uranu ve Stráži pod Ralskem
    MAGIC applied to roof experiments (Risdalsheia, N; Gardsjön, S; Klosterhede, DK) to evaluate the rate of reversibility of acidification following experimentally reduced acid deposition
    Mapping base cation deposition in Europe on a 10 x 20 km grid
    Mechanical erosion in the mass balance of heavy metals in water - soil system
    Mělce pod povrchem situovaná uhelná důlní díla na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku ohrožují terén a stavby na něm ještě i 200 roků po ukončení dobývání. 1. část
    Mělce pod povrchem situovaná uhelná důlní díla na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku ohrožují terén a stavby na něm ještě i 200 roků po ukončení dobývání. 2. část
    Menejhodnotné priestory vzniknuté banskou činnosťou a návrh na ich revalorizáziu
    Mercury contamination of soils in vicinity of historical mining area
    Mercury distribution and speciation at three contrasting sites in the Czech Republic
    Metal speciation and attenuation in stream waters and sediments contaminated by landfill leachate
    Metoda systematické likvidace Dolu J. Šverma v Žacléři jako příklad minimalizace ohrožení životního prostředí oblasti
    Metodika sledování závěrných svahů lomů pod úpatím Krušných hor a vybudování systémů kontrolního sledování
    Metodika výpočtů vlivů staré důlní činnosti na stabilitu povrchu, stavebních objektů a inženýrských sítí
    Mineralogical and geochemical controls on the release of trace elements from slag produced by base- and precious-metal smelting at abandoned mine sites
    Mineralogy and trace element chemistry of classical and FBC fly ashes
    Modeling of tree species influence on long-term soil acidification (Načetín, Ore Mts., Czech Republic)
    Modelling the recovery from acidification at the covered catchment experiment, Gardsjön, Sweden
    Modelování vývinu tepla z oxidace uhlí v závalovém prostoru stěnového porubu s využitím softwarového prostředí FLUENT
    Modelování zranitelnosti vod acidifikací v České republice
    Modified low-grade aluminosilicates as effective sorbents of hazardeous oxyanions from aqueous systems
    Monitoring and assessment of air pollution effects on a European scale in the framework of the convention on long-range transboundary air pollution
    Monitoring and documentation of flaking-off phenomena in the historical Jeroným Mine
    Monitoring kvality vody v oblasti jaderné elektrárny Dukovany
    Monitoring, modelling and study of environmental fate of persistent organic compounds in the Kosetice observatory, south Bohemia - the results of 14 years project
    Monitoring of atmospheric excess 14C around Paks nuclear power plant, Hungary
    Monitorování atmosférické depozice v oblasti Krkonoš
    Možnosti aplikace modelu plošného znečištění v povodí Svratky
    Možnosti hodnocení znečištění povrchových vod podle metodiky OECD na příkladu radioaktivních látek
    Možnosti snižování vstupů persistentních organických polutantů do prostředí
    Možnosti vyjádření historického vývoje meandrů českého Labe a návrhy na jejich revitalizaci
    Možnosti využití travních porostů k biologické rekultivaci odkališť chemických úpraven uranového průmyslu
    A multianalytical approach for study of fresh nanosized precipitates from AMD at Zlaté Hory, Czech Republic
    N isotope study of acidified forest soils in the Czech Republic
    Natural and anthropogenic contamination and their evidence in geological history
    Návrhy na zvyšování biodiverzity ekosystému řeky Moravy
    Nebezpečí úniku uhlovodíků pro životní prostředí
    Negative influences of coal extraction in the mining areas of the Karviná region
    Negativní vliv imisí s obsahem flouridů na lesní a zemědělské porosty v průmyslově exponované oblasti středočeského kraje
    Negativní vlivy plošného znečištění na vodní toky a možnosti nápravy
    Nejdůležitější výsledky řešení projektu ČBÚ č. 22/2003 "Vedení důlních děl ve vlivu přídatných napětí v okolí ochranných pilířů jam a překopů v dolech s nebezpečím otřesů"
    Některá specifika asanačně rekultivační problematiky antropogenních lokalit po těžbě rud
    Některé poznatky vyplývající z matematického modelování napěťových poměrů pro projektování porubních bloků
    Některé problémy likvidace jam ve vybraných rudných a uranových revírech České republiky
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část I
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část II
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část III
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část IV
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část V
    Nerostné suroviny, ekologie, Evropa a budoucnost
    Nitrate pollution of a water resource - 15N and 18O study of infiltrated surface water
    Nitrátová směrnice z pohledu zemědělské praxe
    No. 405 - Anthropogenic impact on weathering processes (1996-2000)
    No. 405 - Anthropogenic impact on weathering processes (1996-2000)
    No. 405 - Anthropogenic impacts on weathering processes (1996-2000)
    No. 429 - Organics in major environmental issues (1998-2002)
    No. 429 - Organics in major environmental issues (1998-2002)
    No. 429 - Organics in major environmental issues (1998-2002)
    Nová příležitost v krajině - výsypky hnědouhelných lomů
    Nové metody sanace kontaminovaných zemin a podzemní vody
    Nové výsledky mezinárodního výzkumu klimatické změny
    Nový problém: globální cyklus dusíku : ten třetí vzadu
    Nový systém sledování bočních svahů lomu ČSA
    Numerical solution of re-suspension of cohesive sediments in the reservoir of Střekov on the lower reach of Czech Elbe
    Obsah polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentech zvodnělých poklesových kotlin na Karvinsku
    Obsah stopových prvků v biomase bentických organismů v řekách povodí Labe
    Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití : výsledky projektu v roce 2005
    Ochrana ovzduší a její mezinárodní problémy
    Odkaliště Ida - náprava škod předchozí hornické činnosti
    Odpady a půda
    Odstraňování starých ekologických škod po těžbě ropy za pomoci fondů EU
    Ohlédnutí za mezinárodní konferencí Hnědé uhlí 2003
    On the origin of chloride waters in the Polish Flysch Carpathians
    Oprámy u Kaznějova - příklad neřešené ekologické zátěže
    Orlová a metan - fámy a skutečnost
    OSS ČEPRO Hněvice - sanační systém nové generace
    Ověření geochemické anomálie (radioaktivní a kovové prvky) v okolí říčky Slatinky zhruba mezi obcemi Slatinice, Lutín a Luběnice
    Ozone deposition to a coniferous and deciduous forest in the Czech Republic
    Particulate air pollution in a small settlement: The effect of local heating
    Pasivní bodový vzorkovač vody a plavenin
    Pesticidy v pitných vodách
    Photochemical and biological degradation of allochtonous dissolved organic carbon and its impact on alkalinity production in acidified lakes
    Ploučnice zdánlivě idylická
    Plynofikace a její vliv na životní prostředí
    Po uhlí přijde voda - budoucí jezera ve zbytkových jámách
    Po uhlí přijde voda - budoucí jezera ve zbytkových jámách
    Podzemní vody a skládky odpadů
    Polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany - osud v atmosféře
    Porovnání bilance radioaktivních látek v odpadních vodách z těžby uranu a v povrchových vodách v roce 1999
    Posouzení kvality sedimentů z nádrže Vůznice (CHKO Křivoklátsko) a možnosti jejich využití pro zemědělské účely
    Posouzení možnosti sanace horninového prostředí znečištěného anorganickými sloučeninami
    Posouzení ovlivnění vodních toků po ukončení těžby uranu v oblasti ložiska Olší
    Posouzení vlivu Jaderné elektrárny Temelín na hydrosféru podle protokolu z Melku : poznatky z vrcholného procesu EIA provedeného na mezinárodní úrovni v ČR
    Posouzení vlivu průtočných systémů na kvalitu vody ve vybraných průtočných poklesových kotlinách OKR
    Posouzení vlivu převládajících povětrnostních situací a sezónní variability na chemické složení atmosférické depozice v oblasti Českého krasu
    Possible catchment scale solutions to contaminated sediments in the Elbe River
    Použití metod ASE a GPC při analýzách perzistentních organických polutantů v pevných vzorcích vodních ekosystémů
    Poznámky ke vzniku některých prvků mikroreliéfu pískovcových skal
    Poznatky a zkušenosti s omezováním prašnosti povrchu odklalištních skládek a popílkových složišť
    Poznatky z měření půdního metanu v ostravské dílčí pánvi
    Požadavky na výsypkové hospodářství z hledisek následné rekultivace
    Praktické využití monitoringu procesů přirozené atenuace organických kontaminantů
    Právní zajištění povinnosti sanací a rekultivací území dotčených těžbou
    Problematika kontaminace vod organochlorovými pesticidy
    Problematika seismických otřesů vyvolaných trhacími pracemi
    Problematika těžby závěrných svahů na Dolech Nástup Tušimice
    Problémy biologické rekultivace odkaliště zlatohorského závodu Rudné doly Jeseník
    Problémy likvidácie silne mineralizovaných vôd z bane Slaný
    Procedura posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) jako jeden z nástrojů předvídání a řešení negativních vlivů hlubinného dobývání černého uhlí v české části Hornoslezské pánve
    Produkce a využití kalů z ČOV
    Produkty spalování tuhých paliv v malých domácích topenišťích [topeništích]. 1., Spalování hnědého uhlí
    Produkty spalování tuhých paliv v malých domácích topenišťích [topeništích]. 2., Spalování hnědouhelných pelet
    Prograsívní návrh rekultivace v podtatranské oblasti
    Project 405 - Anthropogenic impact on weathering processes : man-influenced atmosphere/water-rock interactions on global to microscale
    Project 429 - Organics in major environmental issues
    Projekt zahraniční pomoci Mongolsku v oblasti geologie
    Promieniotwórczość naturalna wybranych skał krystalicznych bloku izerskiego
    Propady v oblasti Dobré Vody u Českých Budějovic
    Provádění technické sanace odvalu Dolu Tuchlovice
    Průzkum sedimentů v oblasti přítoku Moravice do vodní nádrže Slezská Harta
    Připravenost a.s. SD - DNT na ukládání popelovin v dolovém poli
    Přirozené radionuklidy a aktivita 137Cs v přehradních sedimentech Brněnské přehrady : (24-32 Brno)
    Příspěvek k časovému průběhu poklesů po zastavení těžby v ostravské části OKR
    Příspěvek k vyhodnocení antropogenních degradací reliéfu na Moravě
    Radionuclides as tracers of erosion rates and metals dynamics in soils
    Radionuklidy v důlních sedimentech a sedimentech vodotečí hornoslezské uhelné pánve
    Radionuklidy v sedimentech vodotečí vnitrosudetské uhelné pánve ovlivněné vypouštěním důlních vod
    Recent solution of the distributed control and measurement system in the Jeroným Mine - modular system
    Recentní kontaminace říčních sedimentů Jizery kovy a metaloidy v porovnání s přirozeným pozadím
    Reconstruction of nitrate pollution of water resources using 15N and 18O data - case studies
    Recovery from acidification and eutrophication - interactions between atmospheric deposition and forest management
    Recovery of a post-mining landscape in the Ostrava-Karvina region - a good or bad investment?
    Regionální hodnocení látkových toků v síti malých povodí GEOMON
    Rekultivace lomu Chabařovice - tečka za těžbou uhlí
    Rekultivace odkališť ve správě bývalých Rudných dolů Příbram, s.p. v rámci útlumového programu rudného hornictví
    Rekultivace šedých miocenních jílů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve
    Rekultivace vápencových lomů : navážka brání rozmanitosti rostlin
    Rekultivační metody omezující nebezpečí větrné a vodní eroze a jejich aplikace na lokalitách Dolů Bílina
    Rekultivační proměny Severočeské hnědouhelné pánve. Část 1
    Rekultivační proměny Severočeské hnědouhelné pánve. Část 2
    Relationship between magnetic susceptibility of soils and concentrations of heavy metals in the region of Moravosilesian Beskydy Mts., Czech Republic
    Reply to comment on "Geochemical heterogeneity and isotope geochemistry of natural attenuation processes in a gasoline-contaminated aquifer at the Hnevice site, Czech Republic": report published in Hydrogeology Journal (2007) 15: 961-976, by Barbora Topinkova, Kamil Nesetril, Josef Datel, Ondrej Nol, Petr Hosl
    Response of drinking-water reservoir ecosystems to decreased acidic atmospheric deposition in SE Germany: signs of biological recovery
    Results of integrated monitoring at the Czech ICP-IM station Košetice Observatory
    Retention and accumulation of arsenic in ecosystems along the arsenic deposition gradient, Czech Republic
    Revitalizace lomů : principy a návrh metodiky
    Revitalizace vápencových lomů
    Revitalizace velkých vápencových lomů v Německu
    Revitalizační studie pro Tlustec
    Riziko výstupu důlních plynů do kanalizační sítě
    Rozbor dosavadních opatření stanovených pro sloje s nebezpečím průtrží uhlí a plynů podle výsledků konkrétního porubu
    Rozważania nad metodyką monitoringu gleb strefy leśnej Karkonoskiego Parku Narodowego (KPN) - w świetle zróżnicowania właściwości tych gleb
    Řešení problematiky sanace a rekultivace odvalu Dolu Tuchlovice na základě vyhodnocení termického průzkumu
    Řízení obnovy krajiny postižené hlubinnou těžbou s použitím informačních technologií
    Řízení obnovy krajiny postižené těžbou s použitím informačních technologií a vizualizace
    Sanace a rekultivace na uranových ložiscích v rudním poli Rožná-Olší o.z. GEAM Dolní Rožínka
    Sanace horninového a životního prostředí po chemické těžbě uranu na ložisku Stráž
    Sanace kontaminovaných zvodní. 1., Předpoklady a postup řešení
    Sanace kontaminovaných zvodní. 2., Úloha numerického modelování při výběru sanační metody
    Sanace následků chemické těžby uranu na ložisku Stráž
    Sanace následků těžby a úpravy uranové rudy v oblasti Dolní Rožínky
    Sanace odvalu Dolu Kateřina v Radvanicích z pohledu krajinného ekologa
    Sanace podzemní vody kontaminované chlorovanými alifatickými uhlovodíky; pilotní pokus, laboratorní testování
    Sanace starých a zabezpečení nových skládek
    Schwermetalle in Bachsedimenten der Kirnitzsch/Křnice [i.e. Křinice] (Ostsachsen/Nordböhmen)
    Search for clay alternatives to bentonites used as a backfill in radioactive waste repository - mineralogical approach
    Seismic effects of the quarry blasts on the territory of Bohemia
    Selected industrial wastes as secondary raw materials for post-mining reclamation
    Selected papers from the 7th International Conference on Acid Deposition, Prague, Czech Republic, 12-17 June, 2005
    Seminar over the project "Influence of underground mining damp-down on processes in lithosphere and environment"
    Sestavení syntetických map potenciální zranitelnosti
    Sezonní a dlouhodobý vývoj důlních vod v České republice
    Sezónní a dlouhodobý vývoj důlních vod zatopených dolů ČR a jeho ekologické dopady
    Sezónní změny obsahu PAH v půdách a atmosférickém spadu a jejich vztah k datům kontinuálního monitoringu ovzduší v Brně
    Shallow crustal structure of the Central Bohemian Pluton, Czech Republic, inferred from refraction measurements
    Shear wave velocities inferred from surface wave dispersion beneath the Příbram array in the Czech Republic
    Silkretizace - možný mechanismus prokřemenění některých pískovců v regionu Dubských skal
    Skládka toxických odpadů Emelle v USA
    Sledování imisní situace v malých sídlech položených v okolí povrchových lomů SHP
    Sledování kvality říčních sedimentů v tocích ve správě Povodí Labe
    Sledování náklonů a hladiny spodních vod při úpatí Krušných hor z hlediska stability v oblasti Jezeří
    Sledování stavu znečištění prostředí těžkými kovy a radioaktivní kontaminací na okraji CHKO Broumovsko v průběhu sanace hořící haldy dolu Kateřina v Radvanicích (etapa 1999)
    Sledování výstupu plynu v uzavřeném podzemí v lokalitě Orlová na vrtu OV 24a
    Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/51/ES a její zavádění v ČR
    Some observations of pollutant fluxes over the Sudeten, south-western Poland
    Sorption of hazardous arsenic from aqueous systems
    Současné ekologické problémy okolí opuštěných pyritových dolů v Lukavici (Železné hory)
    Současné pohledy na cíle a postupy v procesu revitalizace krajiny ovlivněné dobýváním nerostných surovin
    Současné problémy a nové trendy v důlní hydrogeologii
    Souhrnné hodnocení výstavby jezera Most
    Speciace prvků v kontaminovaných půdách, kalech, říčních a jezerních sedimentech
    Specializovaná ochrana v územní působnosti Povodí Ohře, a.s.
    Specializovaná protipovodňová ochrana na území Povodí Ohře
    Spolupráce Severočeských dolů, a.s. s vědeckými pracovišti České republiky v oblasti pedologického a biologického výzkumu
    Srovnání některých poznatků o zjišťování nebezpečí průtrží uhlí a plynů na dolech Ukrajiny a v České republice
    Srovnání povodí ovlivněného průmyslem s intenzivně zemědělsky obhospodařovaným povodím
    Stability of arsenic species in soils contaminated naturally and in an anthropogenic manner
    Stan aktualny i długoterminowe zmiany składu chemicznego wód opadów atmosferycznych i jezior w Karkonoszach
    Standardizace hodnocení faktorů zátěže a zranitelnosti životního prostředí - II etapa
    Stanovení celkové atmosférické depozice do povodí Jezeří v Krušných horách
    Stanovení distribučního koeficientu pro sorpci umělých radionuklidů ve vodním prostředí
    Stanovení hranic území dotčeného projevy deformací povrchu v důsledku hlubinného dobývání uhlí v české části hornoslezské pánve
    Stanovení přirozeného pozadí říčních sedimentů Bíliny pro kovy a metaloidy
    Stanovenie významných radionuklidov v machoch z okolia jadrovej elektrárne Temelín
    Staré ekologické zátěže po těžbě ropy a zemního plynu v oblasti jižní Moravy
    Staré ekologické zátěže po těžbě ropy a zemního plynu v oblasti jižní Moravy
    Staré ekologické zátěže po těžbě ropy a zemního plynu v oblasti jižní Moravy
    Statická a dynamická sorpce kadmia sedimenty
    Statické zajištění sakrálních staveb na poddolovaném území
    Stav a vývoj půd v bilaterální Biosférické rezervaci Krkonoše/Karkonosze
    Stav trofie našich vodních zdrojů na mapách
    Stream water recovery in the Czech Republic? - Results from the GEOMON network of catchments
    Streamwater recovery from acidification in the Black Triangle. 1, Regional changes in the Slavkov Forest, Czech Republic between 1991 and 2001
    Streamwater recovery from acidification in the Black Triangle. 2, Monitoring of long-term changes in two small catchments with contrasting vulnerability
    Streamwater recovery from acidification in the Black Triangle. 3, Modelling of long-term changes in two small catchments with contrasting vulnerability
    Studium zemského tepelného toku
    Study of site effect using mining induced seismic events and ambient noise from Karviná region
    Suitability analysis of waste rock application in hydric reclamation in the natural water-bearing subsidence troughs in Karvinsko, Czech Republic
    Sulfate oxygen isotopes in Central European forests and wetlands
    Sulfur isotopes in 13 small catchments after 13 years of decreasing air pollution
    Sulfur mobility in peat
    Sulfur retention in various compartments of forest ecosystems along a pollution gradient
    Sulphur isotope characteristics of two North Bohemian forest catchements
    Survey of land contaminated with mercury at PVC-SODA factory in Vlora, Albania
    Swedish lakes: modelling the recovery from acidification in response to the declining atmospheric deposition
    Swedish national monitoring data for regional modelling of acidification in 143 lakes
    Syndrom urbanizovaných toků a nový pohled na revitalizaci městských toků
    Systémová analýza provozu energetické soustavy Dukovany-Dalešice a impaktů do okolní krajiny
    Špatné zkušenosti z likvidace dolu Jan Šverma v Žacléři
    Taje hornické krajiny I
    Taje hornické krajiny II
    Taje hornické krajiny IV
    Taje hornické krajiny V
    Technická likvidace hlubinných dolů v České republice
    Tektonické poruchy a potenciální rizika mezikolektorové kontaminace podzemních vod ve strážském bloku
    Těžké kovy v drobných městských tocích a jejich význam
    Těžké kovy v povodí Odry
    Toxicity of arsenic and antimony in the area of Cu-Ag deposit Ľubietová
    Toxické riziko znečištění povrchových vod
    Transport pokryw stokowych z NE skłonu Jesioników (Sudety Wschodnie) pod wpływem zdarzeń antropogenicznych i impulsów klimatycznych
    Transport rizikových látek v erozních produktech
    Trends in sulphur and nitrogen deposition fluxes: GEOMON network, Czech Republic
    Tvorba a destrukce karbonátových kůr v okolí Radotínské cementárny
    Uhelný průmysl a počátky devastace životního prostředí na Ostravsku
    Ukládání sněhu na závětrných svazích české strany Krkonoš (tundrová zóna)
    Ukládání tekutých odpadů prostřednictvím injekčních studní
    Úkoly a cíle prognózy vzniku otřesů, teoretické principy jejího vypracování
    UN/ECE ICP materials dose-response functions for the multi-pollutant situation
    Underground coal mining in the Karviná region and its impact on the human environment (Czech Republic)
    Uplatnění nitrátové směrnice v podmínkách České republiky
    Úroveň kontaminace starých sedimentových nánosů Vltavy v plavebním kanálu Praha-Podbaba
    The use of S, Pb and Fe isotopes to study the dynamics of groundwater movement in the vicinity of a toxic industrial waste repository on granitic bedrock
    Using sulfur and lead isotope ratios to trace the movement of a groundwater contamination plume: Toxic waste repository Pozdatky, Czech Republic
    Uzavření dolu jako obecný problém hornictví
    Území dotčená těžební činností v podkrušnohorských oblastech se v lukrativní podobě vracejí obyvatelstvu : ekologické stopy hnědouhelné těžby v krajině
    Vědeckotechnická konference Věda v praxi - likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři 1993-2008
    Verifikace pohybů a přetvoření měřením na pozorovací stanici
    Vertikální stratifikace chlorovaných uhlovodíků - zkušenosti z praxe
    Verwitterungsformen und Konservierungskonzepte für Trachyt am Beispiel der Klosteranlage von Teplá (Tschechische Republik)
    Vliv důlní činnosti OKR na životní prostředí
    Vliv jaderné elektrárny Dukovany na obsah radioaktivních látek v řece Jihlavě a nádržích Dalešice a Mohelno v období 2001-2009
    Vliv klimatogenních faktorů na stabilitu přirozených a antropogenních svahů
    Vliv kyselých důlních vod na životní prostředí
    Vliv lokální geologie na rychlost kmitání na povrchu v karvinské oblasti
    Vliv odpadních vod z JE Temelín na obsah tritia ve Vltavě a Labi
    Vliv povodně v červenci 1997 na jakost povrchových a podzemních vod
    Vliv průmyslového areálu Pardubice-Semtín na kvalitu složek vodních ekosystémů Labe z hlediska specifických organických polutantů
    Vliv průmyslu na aeromagnetický obraz Liberce a okolí
    Vliv složení starých hutních strusek z území kutnohorského revíru na kontaminaci horninového prostředí rizikovými prvky
    Vliv těžby kameniva na přírodní prostředí CHKO České středohoří
    Vliv těžby uhlí v České republice na jeho zásoby
    Vliv těžby uranu v oblasti Stráže pod Ralskem na geologické prostředí
    Vliv vybraných ekologických zátěží na tok Labe
    Vliv zemědělského znečištění na kvalitu povrchových vod v povodí Šlapanky
    Vlivy starých zátěží po těžbě uranových rud v oblasti západních Čech na hydrosféru životního prostředí
    Vodní režim krystalinika a nitráty ve vodách
    Vodohospodářský výzkum v báňském sektoru prováděný ostravskou pobočkou VÚV
    Vody
    Výskyt organických škodlivin v ekosystému Labe po extrémní povodni v roce 2002 : (informace ze zahraniční literatury)
    Výskyt toxických kovů v ekosystémech vybraných pražských nádrží
    Výsledky 1. etapy národní inventarizace kontaminovaných míst
    Výsledky biodegradace ropných uhlovodíků na letišti Hradčany
    Výsledky desetiletého měření atmosférické depozice v Krkonoších
    Výsledky průzkumu intenzity termických procesů probíhajících v odvalu V Němcích dolu Schöller
    Výstup důlních plynů v krajině s ukončenou těžbou černého uhlí
    Využití bezvýlomové trhací práce při protiotřesové prevenci v geomechanicky obtížných oblastech závodu Lazy v Orlové
    Využití geoinformačních technologií pro hodnocení vývoje stokových poměrů v poddolovaném území
    Využití kalů z čištění odpadních splaškových vod pro účely ozelenění odvalu po těžbě a zpracování radioaktivních surovin
    Využití magnetické susceptibility a dalších prostředků pro studium povodňových sedimentů v antropogenně ovlivněné nivě řeky Olše
    Využití magnetické susceptibility lesních půd pro mapování imisní zátěže v regionu KRNAP
    Využití metody šlichové prospekce v ekologii
    Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři : paleontologické nálezy, zajištění důlních děl, rekultivace vytěžených lomů. III. část
    Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři : přípravný-projekční, povolovací proces - řešení střetů zájmů, těžba a zpracování uhlí. II. část
    Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři. I. část
    Vývoj specifického znečištění Labe v letech 1990-2000
    Vývoj znečištění ovzduší na území SHP v období 1994-2006
    Výzkum údolní nivy Jizery v okolí Benátek nad Jizerou : 13-11 Benátky nad Jizerou
    Výzkumný projekt ČBÚ č. 29/2003 "Zdokonalení metod včasného zjišťování samovznícení uhlí a kontroly průběhu jeho likvidace se zaměřením na indikační plyny"
    Význam a efektivní využití domácího uhlí
    Význam boru při monitorování antropogenních deponií
    Water regime changes due to deforestation induced in Czech Republic
    Weathering of mine wastes after historical silver mining in the Jáchymov ore district (Czech Republic) and migration of uranium
    Will the river Irtysh survive the year 2030? Impact of long-term unsuitable land use and water management of the upper stretch of the river catchment (North Kazakhstan)
    Właściwości gleb zlewni Wielkiego i Małego Stawu w Karkonoszach i rola wybranych parametrów fizykochemicznych na ich zróżnicowanie
    II. workshop projektu CO2 NET EAST, Bratislava 2009
    Zabezpečení a likvidace starých důlních děl v roce 1999
    Zahlazování následků hornické činnosti
    Zahlazování uranové činnosti v lokalitě Mydlovary
    Základní inventarizace emisí metanu v ČR
    Zamyšlení nad vývojem podnikání v hydrogeologii za posledních deset let
    Zanieczyszczenie gleb metalami ciężkimi w sąsiedztwie szosy Jakuszyckiej na obrzeżach Karkonoskiego Parku Narodowego
    Zatížení Labe DDT
    Zelená jezírka, rudá půda a žlutý vzduch : životní prostředí na pomezí Uralu a Sibiře
    Zemětřesení v jihovýchodní Asii otřáslo i krystalinikem Krušných hor
    Zhodnocení těžby a úpravy Pb-Zn-Ag rud na ložisku Horní Benešov
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy měděných a kobaltových rud na životní prostředí v zambijské části Copperbeltu: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v hornických oblastech Namibie: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006
    Zkušenosti a současný stav problematiky likvidace a zajišťování starých důlních děl v organizacích Energie-stavební a báňská a.s. a Eurogas a.s.
    Zkušenosti z likvidace dolu Jan Šverma v Žacléři : analýza báňských předpisů a jiných souvisejících obecně závazných právních předpisů vztahujících se k likvidaci hlubinného dolu a materiálům použitým při likvidaci zakládáním
    Změny kvality vody v zemědělských oblastech Česka
    Změny v hornictví a hornické krajině Karvinska
    Znečištění řek klesá - ale je tu stále a vyvíjí se
    Zneškodňování látek ohrožujících životní prostředí
    Zranitelné oblasti
    Zvýšení úrovně bezpečnosti činných dolů v OKR proti průvalům a nebezpečným přítokům vod z detritu
    Zvýšený obsah fluoridů ve spadu na území ČSSR