Podrobnosti záznamu

Klasifikační znak
    548
Článek
    Alkali metals and alkaline earths metals in the crystalline schists of the Malé Karpaty Mts., metamorphic zones
    Amfiboly
    Aspects of order and disorder in clay minerals and layer silicate structures
    The atomic structure and hydrogen bonding of deuterated melanterite, FeSO4.7D2O
    Baotite - a rock forming mineral of Ba-rich hyperpotassic dyke rocks
    The black box of the stress analysis based on calcite twinning
    Calcite twinning stress inversion using OIM (EBSD) data
    The changes of lattice parameters during the dehydroxylation of kaolinite
    Characterization of phosphate-rich metalodevite from Příbram, Czech Republic
    Complex twinning, polytypism and disorder phenomena in the crystal structures of antimonpearceite and arsenpolybasite
    Contribution to the crystal chemistry of andersonite
    Crystal chemical relationships in the tourmaline group: Structural constraints on chemical variability
    Crystal chemistry of elbaites from some lithium pegmatites of the Czech Massif
    The crystal chemistry of tourmalines of the schorl-dravite series
    The crystal structure and compositional range of mckinstryite
    Crystal structure of a synthetic tin-selenium representative of the cylindrite structure type
    Crystal structure of argentopyrite, AgFe2S3, and its relationship with cubanite
    Crystal structure of CaSeO4 and its relationship to anhydrite
    The crystal structure of meurigite
    Crystal structure of natural orthorhombic Ag0,71Pb1,52Bi1,32Sb1,45S6, a lillianite homologue with N = 4; comparison with gustavite
    Crystal structure of owyheeite, Ag1.5Pb4.43Sb6.07S14: refinement from powder synchrotron X-ray diffraction
    The crystal structure of roxbyite, Cu58S32
    Crystal structure of vanadinite: Refinement of anisotropic displacement parameters
    The crystal structures of lavendulan, sampleite, and a new polymorph of sampleite
    Crystallographic and chemical constraints on the nature of the proustite-pyrargyrite solid-solution series
    Československé krystalografické názoslovie
    Description and crystal structure of a new mineral - plimerite, ZnFe(3+)4(PO4)3(OH)5 - the Zn-analogue of rockbridgeite and frondelite, from Broken Hill, New South Wales, Australia
    Determination of gold in geological materials by atomic spectroscopy methods after enrichment on ion exchangers
    Dissolution of smectites in hydrochloric acid
    Drevenícke travertíny
    Exsolution in niobian rutile from the pegmatite deposit at Greenbushes, Australia
    Fe3+ ion exchange reactions of clay minerals
    Florencit z Nové Vsi u Rýmařova
    Fluorine-rich hibschite from silicocarbonatite, Afrikanda complex, Russia: crystal chemistry and conditions of crystallization
    Geologické využití experimentálního sledování krystalizace kasiteritu v alkalickém prostředí
    Hydrotermální syntéza analcimu rozkladem albititu
    The illitization of dickite: chemical and structural evolution of illite from diagenetic to metamorphic conditions
    The influence of the hydration changes on the structure of vermiculites
    Infrared reflection spectra of selected natural zeoltes
    Interpretation of selected structures of the bismuthinite - aikinite series as commensurately modulated structures
    Iron in biotites and its Mössbauer spectroscopy
    Kasiterit z Kovářové
    Klasifikace struktur zeolitů na základě koordinečních sekvencí
    Koordinační polyedry ve strukturách zeolitů skupiny natrolitu
    Korelace symetrie u rodiny krystalografické bodové grupy C3
    Die Kristallstruktur des Minerals Hainit
    Krystalochemie přírodních zeolitů skupiny natrolitu
    Krystalochemie vybraných Ag-minerálů ložisek Českého masívu
    Křišťál, záhněda a růženín s šokovými lamelami v Moldanubiku, také projevy ultrazvuku?
    Lattice parameters of tourmalines of the draviteschorl series and their relation to chemical composition
    Mean thermal expansion coefficiens of diopside and enstatite cell parameters and their petrologic significance
    Medium-range order in disordered K-feldspars by multinuclear NMR
    Metamorphism of pelitic rocks and metamorphic zones in sw part of western Tatra Mts. crystalline complexes
    Meteority pod mikroskopom
    Molecular structure of the uranyl mineral zippeite - An XRD, SEM and Raman spectroscopic study
    Mössbauer parameters of iron in sulfate minerals : What lurks in the Martian roks and soils? Investigations of sulfates, phosphates and perchlorates
    Mössbauer study of iron in some vesuvianites
    The Muráň gneisses - the Kohút crystalline complex, the Western Carpathians
    Napjatostní analýza dvojčatných lamel v kalcitu s využitím OIM (EBSD)
    O největších a nejmenších krystalech
    Od výzkumné stanice k samostatnému podniku s výrobní a výzkumnou základnou
    OH defects in cassiterite
    OH defects in spodumene: a comparative study of spodumene of various genetic types
    Opracování monokrystalů
    Ordering state in orthopyroxene as determined by precession electron diffraction
    Orientation relationships of carlsbergite in schreibersite and kamasite in the north Chile iron meteorite
    Parallel intergrowths in cronstedtite-1T: determination of the degree of disorder
    Pašavaite, Pd3Pb2Te2, a new platinum-group mineral species from the Noril'sk-Talnakh Ni-Cu camp, Russia
    Phase equilibria in the Pd-Sn-Te system
    Photoluminescence emission of rare earth elements in natural monazite and synthetic orthophosphates
    PolyLX - the MATLAB TM Toolbox for quantitative analysis of microstructures
    Polytypism in cronstedtite
    Potassium micas: A new scrutiny of phase chemistry and physical properties
    Použití "bezstandardní" kvantitativní rtg. mikroanalýzy pro stanovení chemismu minerálů
    Předběžná zpráva o mineralogickém výzkumu malé Jizerské louky v Jizerských horách
    Příspěvek k výskytu "amazonitu" na lokalitě Ptáčkovna u Písku
    Pyroxeny a amfiboly
    Radiation-induced defects in apophyllites. I., NH2 free radical in fluorapophyllite
    Raman spectra of isolated and interconnected pyramidal XS3 groups (X = Sb,Bi) in stibnite, bismuthinite, kermesite, stephanite and bournonite
    Rentgenová difrakční kvantitativní fázová analýza vzorků ovlivněných přednostní orientací některých krystalografických rovin
    Revision of the crystal structure of kettnerite CaBi[OFCO3]
    Rosického goniometr
    Schichtfaltung und Kristallisationsschieferung im Annaberger Gneiskomplex (Erzgebirge)
    Simple model of paragneiss and amphibole rock protoliths of the Nízké Tatry Mts. crystalline complex
    Slavikite - Revision of chemical composition and crystal structure
    Stanovení europia v geologických materiálech emisní plamenovou spektrometrií
    Structure of vermiculite modified by organic molecules
    Studium ploch nespojitosti ve vzorcích hornin pomocí počítačové tomografie
    Study of partially disordered structures of natrolites by means of infrared absorption spectra
    Symetrie směrů v krystalech kubické soustavy a feromagnetické a feroelektrické fázové přechody
    Šokový křemen v českém kráteru
    Štúdium niektorých štruktúrno-textúrnych vlastností chryzolitu z Jakloviec, Kalinova a Jasova magnetickými metódami
    Thermal decomposition of kaolinite with additions of Mn, Fe, Ni and Co oxides
    Traces of structural H2O molecules in baryte
    Úprava zahrievacieho stolíka Leitz 350 na kryptometrické účely
    Určení obsazovacích faktorů atomů ve strukturních polohách minerálů difrakčními metodami
    Vibrační spektroskopie minerálů uranylu - infračervená a Ramanova spektra minerálů uranylu. II., Uhličitany uranylu
    Vícestupňovitý vývoj kavitačních lamel v šokových křišťálech Českobudějovicka
    Výskyt a vlastnosti šokových křemenů Českého masivu
    Využití modelování rtg. mikroanalýzy metodou Monte Carlo pro submikronové vrstvy granátů
    Význam Česloslovenské společnosti pro růst krystalů jako profesního sdružení
    X and Q band EPR studies of paramagnetic centres in natural and heated tourmaline
    ZDS - a computer program for full analysis of X-ray powder diffraction patterns
    Zelený dumortierit z okolí Kutné Hory: strukturní a spektroskopická charakteristika