Podrobnosti záznamu

Klasifikační znak
    55
Článek
    "... osmdesátiny s uranem" - Jiří Čejka jubilující
    +RNDr. Stanislav Hurník, CSc.
    2. sjezd České geologické společnosti
    3D hybrid ray-FD and DWN-FD seismic modelling for simple models containing complex local structures
    22.6.2006 zemřela Ananda Gabašová
    28. Medzinárodný geologický kongres
    30 ročníků přírodovědeckého časopisu Práce muzea v Hradci Králové (Acta Musei Reginaehradecensis s. A) : bibliografie a rejstřík
    50 let od objevu jihočeské křídy
    52. zasedání stálé komise RVHP pro spolupráci v oblasti geologie
    53. zasedání stálé komise RVHP pro spolupráci v oblasti geologie
    75 let Jaroslava Haka
    100 let od narození profesora Josefa Vachtla
    100 let uplynulo od úmrtí univerzitního profesora PhDr. Jana Nepomuka Woldřicha
    160 let od narození Františka Šafránka
    Actual tasks for geoethics
    Aká veľká planétka vytvorila arizonský kráter?
    Ako by sa zmenila tiaž na Zemi, keby neexistoval Mesiac?
    Aktivita Slovenskej geologickej společnosti pri SAV za rok 1987
    Aktivitäten im Salzkammergut in den Jahren 2001-2003
    Aktivizace žáků ve výuce geologie na střední škole
    Aktuální trendy vývoje v oblasti geoinformatiky a geinformačních technologií
    Aktuální změny v názvosloví některých minerálů schválené Komisí pro nové minerály, názvosloví a klasifikaci
    Alois Král zemřel před 30 lety
    Alois Zátopek (1907-1985)
    The 25th anniversary of the Institute of Geonics of the Academy of Sciences of the Czech Republic
    Aplikace metody dynamické analýzy při posouzení litologické stavby vrstevních komplexů na seismickém profilu 575/81 ve Východoslovenské nížině
    Arnoštovi k osmdesátinám
    Asociácie šlichových minerálov a prvkov stream sedimentov vo vzťahu k litologickým komplexom Braniska a Čiernej hory
    An asteroid breakup 160 Myr ago as the probable source of the K/T impactor
    Atmosféry zemských planet
    Atmospheric effects in the derivation of geoid-generated gravity anomalies
    August Emanuel Reuss und sein familiäres Umfeld
    Aussagen der Schlichprospektion zur Metamorphose im Erzgebirge
    Axonometrické pohledy na geologické objekty
    Balvanové moře na Mářském vrchu u Vimperka
    Białe kruki w Bibliotece Geologicznej Państwowego Instytutu Geologicznego - Część 1
    Bibliografie Petra Jakeše
    Bibliografie pracovníků Přírodovědného ústavu VMO
    Biografický slovník pracovníků v geologii - pokračování
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování) - Bolewski až Botwinkina
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování) - Boule až Bowerbank
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii
    Biografický slovník pracovníků v geologii (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii (pokračování)
    Blahopřejeme k významnému životnímu jubileu docentu RNDr. Josefu Staňkovi, CSc.
    Bloková stavba centra svratecké klenby v okolí Tišnova
    Bludné mořské víry a evropské klima : jak se tělo Golfského proudu domlouvá s oceánem
    Bohemia kratero
    Brno a geologie
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea 1993-2005 : seznam publikovaných článků
    Carl Ferdinand Peters (1825-1881) und sein Wirken in Wien
    Charakteristika tiažového poľa Západných Karpát a ich okolia
    Contribution of the N.E.W.S. project supported by the cities of Brno and Utrecht to the geology of Léon in Nicaragua
    Control volume method for the dynamo problem in the sphere with the free rotating inner core
    Coriolis´ force in the Earth´s solid tidal dynamics
    Cultivating geoethical responsibility to future generations
    Česká geologická služba
    Česká geologická služba-Geofond: webové aplikace
    Česko-slovenská geologická diaspora 20. století
    Činnost Dionýza Štúra v českých zemích
    Činnost řídících orgánů mezinárodního geologického kongresu (NGK)
    Density inhomogeneities in the upper mantle of Central Europe and their gravitational effects
    Deset let od smrti RNDr. Miroslava Mášky
    Developing geoethics as a new discipline
    Digitální geologická data pro geografické aplikace GIS
    Digitální model krajiny - nástroj při realizaci výzkumných a aplikačních studií
    Distribution of the Earth magnetic field of the territory of Slovakia for the epoch 1980 - 5
    Dnešní poznatky o vulkanismu mimozemských planet
    Dobrodiní diamantů pro vědu o Zemi
    Doc. Ing. Ivan Herčko, CSc. - historik geologických věd a muzeolog
    Doc. RNDr. Jaroslav Kraft, CSc. (*9.4.1940-+10.1.2007)
    Doc. RNDr. Jaroslav Kraft, CSc.
    Doc. RNDr. Jaroslav Skácel, CSc. - na okraj k jeho letošním osmdesátinám
    Doc. RNDr. Jaroslav Skácel, CSc. osmdesátníkem
    Doc. RNDr. Tomáš Pačes, DrSc.
    Docent RNDr. Jaromír Ulrych, DrSc. - šedesátiny špičkového mineraloga, geochemika či petrologa?
    Docent RNDr. Karel Paděra, CSc. osmdesátiletý
    Docent RNDr. Pavel Kašpar, CSc. šedesátiletý
    The documentation of geological and archaeological features using the lacquer-film method
    "Die Dokumente der Urwelt sind mir immer vor dem Sinne..." [Johann Wolfgang Goethe a geologie]
    Dr. František Patočka : November 29, 1951 - July 12, 2004
    Dr. Joseph Anthony Mandarino zemřel
    Dr. Ludmila Slavíková - badatelka s odvážnou duší : Ludmila Slavíková-Kaplanová (1890-1943)
    Dr. Rudolf Jan Prokop - 70th birthday : Rudolf before his employment at the National Museum, Praha
    Dračí zátoka
    Dvacet let výroby standardních geologických materiálů v RVHP
    Dynamic geoinformatic models
    Early Pleistocene continental sediments west of Prague
    Earth's dimension specified by geoidal geopotential
    eEarth and eWater multilingual digital geological database
    Eighty years of the Bulletin of Geosciences
    Engineering geological models for land-use planing documents
    Environmental geologic mapping in Czechoslovakia
    Eolická retuš reliéfu Malých Karpát
    Epilogue
    Die Erfassung geologisch bedeutender Lokalitäten in der Tschechischen Republik
    European stratigraphy in the early nineteenth century: an interdisciplinary attempt
    Explicit formula for the geoid-quasigeoid separation
    Extrakce geotermální energie z pórovitých kolektorů
    Fiksizm i mobilizm s novoj točki zrenija
    Filmová tvorba v oblasti geologie
    Fixisti, mobilisti a Český masív
    Fizičeskije točky zrenija v tolkovanii geologičeskogo razvitija Zemli
    Formacje metalogeniczne kenozoiku na obszarach platformowych i v alpejskich zapadliskach przedgórskich Europy i terenów przyleglych
    Fosilní půdy v sedimentech svrchní křídy severovýchodní Moravy
    Fraktály do geologie
    František Slavík 1876-1957
    Franz Xaver Maximilian Zippe (1791-1863). Inhaber des ersten Lehrstuhls für Mineralogie an der philosophischen Fakultät der Universität Wien
    Franz Xaver Maxmilian Zippe (1791-1863) a jeho odkaz současnosti
    G-Consult, spol.s.r.o
    Geochemical drainage survey in the Central Slovakian neovolcanic mountains
    Geodiverzita
    Geoenvironmental problems and cross-border cooperation in Central America : Managua, Nicaragua, December 5-8, 2005
    Geoethics in the family of geosciences
    Geografie kamenouhelné pánve a jejího okolí
    Geoid determination through ellipsoidal stokes boundary-value problem by splitting its solution to the low-degree and the high-degree parts
    Geoinformační technologie pro podporu krizového řízení
    Geoinformatika: ano či ne?
    Geoinformatika: přirozený resultát globalizačního procesu v geovědách
    Geolog Charles Darwin : jak geologie objevila čas a biologie evoluci
    Geolog František Drahný, aneb, Na počátku byla kniha
    Geological and thematic maps as a source of environment data
    Geological density model of the Earth crust along the international DSS profile No. V
    Geologické mapy vyšších měřítek - 1: 200 000, 1: 500 000
    Geologické poznatky z expertízy v Alžírsku
    Geologické práce hrazené ze státního rozpočtu realizované v roce 1999
    Geologický prieskum cementárskych surovín v Čade
    Geologický původ a vývoj Viktoriiných vodopádů
    Geologie a budoucnost Země
    Geologie a volný čas
    Geologie pro všechny
    Geomagnetic Pc3 pulsations during the total solar eclipse on Aug 11, 1999
    Geomorfologie ve výzkumných záměrech Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Výzkumném centru dynamiky Země
    Geomorfologie ve výzkumných záměrech Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Výzkumném centru dynamiky Země
    Geotermálna energia na Slovensku
    Geotermální energie v severní Kalifornii
    Geotermální vrty ve Švédsku
    A global vertical reference frame based on four regional vertical datums
    Globální klimatická změna
    Hlavné výsledky a smery geologickoprieskumnej činnosti v oblasti stredoslovenských neovulkanitov
    Hlubinné výzkumné vrty v kontinentální kůře a geologické transekty
    Hofrat Dr.Tillfried Cernajsek - eine Laudatio
    Hollefordský meteoritický kráter
    The hypothesis on the Earth´s expansion in the light of space geodesy results
    IERS and its importance for global geodynamics
    The IGCP 497 Opening Meeting "The Gondwanan Margin of the Rheic Ocean in the Bohemian Massif", Prague, September 17-25, 2004
    Im memoriam RNDr. Jiřího Vaňka
    In memoriam RNDr. Vladimíra Hoffmana
    In memory of Jaroslav Aichler
    Informace o 1. mezinárodní konferenci o profesionální geologii
    Informační zdroje pro pracovníky oboru. Český geologický ústav (stručná informace)
    Informační zdroje pro pracovníky oboru. Geologická knihovna Přírodovědecké fakulty UK v Praze
    Informatika se snaží získat přízeň geologů
    Information portal - new dimension in geoscience data delivery
    Ing. Karel Soukeník (1917-1970) - sběratel a badatel na poli vltavínů
    Ing. RNDr. František Kupka, CSc. in memoriam
    Ing. Z. Pácal již není mezi námi
    Inteligentné informačné systémy v geológii
    The International Commission on the History of Geological Sciences (INHIGEO) Symposium on History of Geophysics : Prague and the Czech Republic, July 2-12, 2005
    Internetová databáze 40 ročníků Opera Corcontica - Sborníku vědeckých prací z Krkonošského národního parku
    Interpretační modely fyzikálních projevů diskontinuit v horninových masívech
    Inžinierskogeologické hodnotenie a prognózovanie geosystémov pre účely urbanizácie
    Inžinierskogeologické hodnotenie geosystémov z hľadiska ich využitia
    Inžinierskogeologický prieskum a rajonizácia pro výber stavenísk jadrovoenergetických zariadení
    The island Banjole : a type region of recent marine ecosystems on north Adriatic shelf
    Jan Hus Bernard oslavil osmdesátku
    Jan Krejčí (28.2.1825 - 1.8.1887) - otec české geologie
    Jaroslav Jiljí Jahn (1865-1934)
    Je čas skutečně konstantou?
    Jeskyně Výpustek : pozoruhodný příklad symbiosy člověka a jeskyně
    Jeszcze ras o płaszczowinie strazowskiej w Tatrach. Cz. I.
    Jeszcze ras o płaszczowinie strazowskiej w Tatrach. Cz. II.
    Jiří George Kukla a jeho přínos poznání kvartéru
    Jiří Skalický - 70 let
    Johann Wolfgang von Goethe: "Brunnengast, geolog und Spaziergänger" - erdwissenschaftliche Beobachtungen in Böhmen
    Josef Klvaňa 1857-1919
    Jsou barrandienské pikrity opravdu pikrity?
    Jubileum Čeňka Zahálky
    Jubileum Dr. Drahomíry Březinové
    Jubileum profesora Františka Pošepného
    Jubileum profesora Jiřího Krupičky
    Jubileum RNDr. Václava Nováka - muzejníka, mineraloga, geofyzika, hydrogeologa, geomorfologa, učitele, sběratele, popularizátora geologických věd
    K 75letému životnímu jubileu PhDr. Ladislava Jangla
    K dalšímu zkvalitňování výuky geologie v rámci okresu
    K jubileu klasika naší přírodovědy Vojena Ložka
    K jubileu RNDr. Olgy Nekvasilové CSc.
    K nedožitým sedmdesátinám Prof. Ing. Otakara Kumpery, DrSc.
    K osmdesátinám doc. RNDr. Jaroslava Skácela, CSc.
    K osmdesátinám RNDr. Zdeňka Trdličky, CSc.
    K otázce interakcí mezi klimatem a krasem
    K problematice tak zvaných meteoritových kráterů
    K problematike konglomeratov srednemoravskogo i severomoravskogo paleozoja
    K půlkulatým narozeninám prof. Dr. Zdeňka Pouby, DrSc.
    K sedmdesátinám RNDr. Dušana Kopy
    K sedmdesátinám RNDr. Mojmíra Eliáše, CSc.
    K sedmdesátým narozeninám Zdeňka Doubka
    K životnímu jubileu Ireny Jančaříkové
    K životnímu jubileu profesora ing. Jaroslava Bicana, CSc.
    K životnímu jubileu RNDr. Milana Fišery, CSc.
    Kambrické slepence jako substrát kozlovického granodioritu a přilehlého moldanubika (SZ od Kasejovic)
    "Kameny" : ozdoba našich hor
    Karel Hinterlechner a Radim Kettner : k 110 výročí narození Radima Kettnera
    Kartografické a geoinformatické chyby v územních plánech
    Kartometrická analýza starých map českých zemí : mapa Čech a mapa Moravy od Petra Kaeria
    Kdo byl RNDr. Eduard Kočárek st., CSc.?
    Kníže biologů - fenomén Darwin
    Kolik přibývá Zemi "na váze"?
    Komplexná charakteristika horninových masívov
    Kopýtko u Černé hory
    Kosmické katastrofy ve vývoji Země. Dokončení
    Kosmické katastrofy ve vývoji Země. Dokončení
    Krajina - známá neznámá. 1., Krajinná typologie
    Krajina - známá neznámá. 2., Procesy v krajině
    Krajinou dávných sopek
    Krátke pôsobenie I.A. Borna a F. Pošepného v Banskej Štiavnici
    Kritike pri la nove proponita hemia klasado de vulkanajoj (TAS)
    Krušné hory vyžadují komplexní pohled
    Kryopedimente - wichtige Reliefformen der rezenten und pleistozänen Permafrostgebiete
    Křemenný val u Mlýnů pod Choustníkem
    Late Cenozoic rifting in the mediterranean mobile belt as related to geodynamics
    Ledové doby na Marsu
    Leksikoneto de la feldspatoid - havaj vulkanajoj
    Limits of global change of the cosmological environment since the origin of the Earth
    List of publications by Milan Burša
    Lithium isotope fractionation in the terrestrial planets
    Long-term variations in the second sectorial stokes harmonics on the basis of TOPEX/POSEIDON altimetry between 1993 and 2000
    Lovec trilobitů v prvohorních mořích : Otomar Pravoslav Novák, žák a pokračovatel Barrandův
    Lupčianský skalní hřib
    Mady dolin Sudieckich. Część I, Ogólna charakterystyka środowiskowa (na przykładzie zlewni górnego Bobru)
    Main features of the neotectonic evolution of the Pamirs-Thyan-Shan and the Karakoram-Himalayas mountain ranges
    Malé výchozy s velkým významem
    Mapy komplexného inžinierskogeologického rajónovania územia
    Margancevyje sklopenija i ich otnošenije k železomargancevym konkrecijam
    Mechanics of creation of the planetary equidistant rupture systems
    Medaile Ernsta Macha
    Medzinárodná klasifikácia pôd, jej súčasný stav a ciele
    The 8th meeting of the Czech Tectonic Studies Group and the 1st meeting of the Central European Tectonics Group, Hrubá Skála Chateau, Czech Republic, April 24-37, 2003
    Mendel's examination paper on the geological formation of the Earth of 1850
    Meteoritenkrater und Tektite : Zeugnisse katastrophaler kosmischer Ereignisse in der Erdgeschichte
    Meteorological and hydrological extremes in the Dietrichstein domains of Dolní Kounice and Mikulov between 1650 and 1849 according to official economic records of natural disasters
    Mezihvězdný prach v meteoritech
    "Mezinárodní rok planety Země - Geologové pro společnost 2008": nová šance pro geovědní obory v ČR
    Mezinárodní rok planety Země 2008
    Mezinárodní rok planety Země je výzvou vědců světové veřejnosti
    Milan Burša and the concept of fundamental constants
    Miloš Suk sedmdesátníkem
    Mineral deposits as ethical category
    Mit Trilobitenaugen gesehen: Paläontologische Sammler im späten 19. Jahrhundert und ihre Beziehungen zur Universität Wien
    Modelling of rapidly rotating thermal convenction using vorticity and vector potential
    Moderní přístup k mapovému fondu v odborném archivu ČGS
    Molisolové diapiry na Sokolovsku
    Mořské pláže na hřebenech hor
    MUDr. et RNDr. h. c. Mauric Remeš - lékař, paleontolog, moravský přírodovědec
    Náčrt rozvoja geotermálnej energie v Slovenskej socialistiskej republike
    Nad plážemi Makarské riviéry
    Najvyššie vrchy na planétach
    Nález meteoritů chondritů u Brna
    Naturforschung im Spielfeld der Wissenschaftspolitik im Vormärz: die Beziehungen der k.k. Hofnaturalienkabinette in Wien zur Gesellschaft des Vaterländischen Museums in Böhmen
    Návrh banky údajov fyzikálnych a mechanických vlastností zemín
    Nedožité osmdesátiny prof. Václava Havleny, DrSc.
    Nekonvenční metody úpravy nerostných surovin
    Niekol'ko poznámok k odkryvu pri Markušovciach
    Normal density earth models
    North Bohemian volcanics as lifelong love - In memory of Lubomír Kopecký
    Nová ČSN pro přírodní kámen pro kamenické výrobky
    Nová éra objavovania zeme
    Nová mikrotermometrie fluidních inkluzí na katedře geologie PřF UP v Olomouci : 24-22 Olomouc
    Nowe spojrzenie na genezę osadów fliszu podhalaňskiego
    O čtvrtém řádu a o tom, jak se nakonec, neřád, zkomplikoval. I., Vznik kvartérní vědy
    O čtvrtém řádu a o tom, jak se nakonec, neřád, zkomplikoval. II., Exploze věd o kvartéru ve 20. století
    O katastrofách, které byly a nebyly
    O miedzynarodowej mapie tektonicznej sw krawędzi platformy wschodnioeuropskiej
    O potřebě propagace geologie na bazální úrovni
    O putování Doc. Dr. Jaroslava Skácela, CSc., za geologickým poznáním a rudními projevy
    Obecné zásady tvorby etických kodexů a jejich aplikace v geoetice
    Oceánské dno třetího typu
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 1. část, Okno do minulosti - klíč k problémům současnosti
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 2. část, Vývoj současných ekosystémů
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 3. část, Poslední interglaciál a glaciál a jejich poselství dnešku
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 4. část, Ústup zalednění
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 5. část, Holocén a jeho problematika
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 6. část, Časný holocén - velké migrace, nástup lesa a teplomilných druhů
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 7. část, Postglaciální klimatické optimum
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 9. část, Po klimatickém optimu - mladý holocén
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 10. část, Dnešní příroda a krajina ve světle nejmladší minulosti
    Odešel Doc. RNDr. Ivan Cicha, DrSc.
    Odešel doc. RNDr. Vladimír Panoš, CSc., geograf, karsolog a plukovník v.v.
    Odešel Josef Veselý
    Odešel prof. Ing. Jaroslav Havelka, CSc.
    Odešel prof. Ing. Jaroslav Havelka, CSc.
    Odešel profesor Hugo Strunz
    Odešel Profesor Zdenek Eisenstein. Ph.D., Dr.Sc., P.Eng., emeritní profesor Fakulty inženýrského stavitelství Technické university v Edmontonu, Alberta, Kanada
    Odešel RNDr. Mojmír Eliáš, CSc. (1.7.1932 - 23.9.2002)
    Odporové projevy svahových poruch
    On the research into figure and dynamics of the Earth, Moon, and planets
    On the target function in combining terrestrial and satellite gravity field data
    Opál a jeskyně Českého krasu
    Operace Kaiko
    Optimal model for geoid determination from airborne gravity
    The optimal shape design method applied to modelling thermal thinning of the oceanic litosphere near hot spots
    Opustili nás: doc. RNDr. Vladimír Kudělásek, CSc.
    Opustili nás: docent RNDr. Ján Jetel, CSc. 1935-2005
    Opustili nás: p.g. Věra Tišnovská
    Opustili nás: RNDr. Zdeněk Pištora
    Osmdesátiny Ing. Karla Jiřího Němce, CSc.
    Osmdesátiny prof. RNDr. Miloše Kužvarta, CSc.
    Osmdesátiny Vladimíra Calábka
    Osturnianske jezero
    Over the death of the Dr. J. Čadek, CSc. on the eve of his 60th birthday
    Padesát let od úmrtí významného českého geologa a mineraloga Odolena Kodyma (1893-1963)
    PaedDr. Václav Pavlíček šedesátiletý
    Palinologické vyhodnotenie bridličnatých sedimentov z vrtov v podloží viedenskej panvy
    Památníky minulosti - Tors
    Paměť krajiny
    Pavel Linhart sedmdesátníkem
    Pebble dolomitization in conglomerates of the Pieniny exotic ridge and in other West Carpathian conglomerates
    Perspektivy afghánské ekonomiky a čs. geologie
    Petra Jakeše jsem si opravdu moc vážil
    PhDr. Jiří Majer, CSc. (25.11.1922 - 3.2.2008)
    Pictorial series of the manifestations of the dynamics of the Earth : regular exhibition at the geophysical institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague. 3., Historical images of landslides and rock falls
    Pictorial series of the manifestations of the dynamics of the Earth : regular exhibition at the Geophysical Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague. 6, South Pacific and Antarctica - the last explored regions
    Planeta Venuše před projektem Magellan
    Planetární systém jeko geologická realita
    Plate movements, earthquakes and variations of the Earth's rotation
    Po stopách cizích planetárních systémů
    Pohyb Slunce a solárně terrestrické jevy
    Poklesy v poddolovaném území
    Pokroky světové geologie v letech 1985-1986
    Poruchy nemohou za všechno
    Posledné poznatky v teorii PEP systémů
    Potkal jsem anděla aneb leporelo posledních 20 let spolupráce s RNDr. Františkem Veselovským
    Použití entropie při studiu nestejnorodosti geografických jevů
    Použití konfokální mikroskopie v geologii
    Použití laserové ablace a ICP-MS ke stanovení chemického složení fosilních hydrotermálních fluid
    Použitie štroktúrnych modelov pre hodnotenie nerovnorodosti horninových masívov
    Povodně a klimatické změny
    Poznámky k příkrovovému pojetí stavby pražského synklinoria
    Poznámky o výsledkoch mineralógie a petrografie na Geologickom ústave D. Štúra
    Poznatky předsedy NGK ČSSR
    Právní prostředky ochrany geologického dědictví
    Prestavba hospodárskeho mechanizmu v sovietskej geológii
    Principy etiky ahumánních systémů
    Prínos RNDr. Ľudovíta Ivana, CSc., do slovenskej geológie
    Problem of the rotating magnetoconvection in variously stratified fluid layer revisited
    Problematika výuky informatiky v přírodovědných oborech
    Problemy genezy niektórych gleb bielicowych subalpejskiego piętra Karkonoszy
    Proč a jak sedimentují černé břidlice?
    Prof. Dr. Bohuslav Fojt, CSc., *22.11.1929
    Prof. RNDr. Jan Kutina, DrSc. již není mezi námi (*23.7.1924 - +14.8.2008)
    Prof. RNDr. Jaroslav Kokta a jeho přínos pro budování a prezentaci mineralogických a petrografických sbírek za jeho působení na VŠB Ostrava
    Prof. RNDr. Josef Staněk, CSc. osmdesátníkem
    Prof. RNDr. Lubor Žák, CSc. odešel (*29. červenec 1925 Praha - +6. srpen 2008 Praha)
    Prof. RNDr. Vladimír Homola, CSc. - osobnost české hydrogeologie
    Profesor Josef Augusta a výuka geologie
    Profesor Mirko Vaněček, ložiskový geolog, ekonom nerostných surovin a kamarád, osmdesátníkem
    Profesor RNDr. Jan Kutina, CSc., zemřel
    Profesor RNDr. Lubor Žák, CSc. - kulaté jubileum 80 let
    Professor Burša and quasigeoid determination in Czechoslovakia
    Professor Milan Burša octogenarian
    Professor RNDr. Rudolf Musil, DrSc. - 80 Years
    Prognózovanie antropogénnych zmien na základe inžiniersko-geologickej rajonizácie územia
    Prognózy vývoje napjatosti, deformací a stability hornin na modelech při výstavbě tunelů
    Program UNESCO ve vědách o Zemi
    Progress in physical geography
    Prohnaný trik matky přírody: globálním oteplením do nového glaciálu
    Projekt GIS a metadata pro prostorová data
    Proper pumping tests - inevitable condition for correct interpretation
    Prostorová proměnlivost kolísání řad ročních úhrnů srážek v evropské oblasti
    První miliardy let historie Země
    Před sto lety se narodil univ. prof. dr. Karel Zapletal
    Předčasná geologická úmrtí
    Předváleční exulanti Moschelesová a Steiner
    Přehled činnosti státní geologické služby v roce 1999
    Přehled publikací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea za rok 2006 a 2007 s dodatky za rok 2005
    Přehled publikovaných prací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea za rok 2005 s dodatky za rok 2004
    Přínos Jiřího Kukly k poznání problematiky kvartéru a krasu
    Přínos sedimentární petrologie a sedimentologie k novým metodám geologického průzkumu
    Přírodovědný ústav VMO v roce 2005
    Přírodovědný ústav VMO v roce 2006
    Příspěvek k poznání litofaciálního vývoje autochtonního karpatu severní části Karpatské předhlubně na Moravě
    Pumping tests in arid areas
    Pumping tests on domestic wells in arid areas
    Quasigeoids for the territory of the Czech Republic
    Racionalizace a unifikace metod zjišťování napjatosti horninových masívů
    Radim Nováček, RNDr., docent, profesor in memoriam Univerzity Karlovy v Praze : *21.03.1905, popraven v nacistickém koncentračním táboře Mauthausen 13.02.1942
    Radiolarian associations from radiolarites of the Kysuca succession of the klippen belt in the vicinity of Myjava - Turá lúka (West Carpathians)
    Radostínské rašeliniště a jeho bifurkace
    Recent geodynamics of West Bohemia in relation on the crustal structure (unique natural laboratory)
    Recentní geodynamika západních Čech ve vztahu ke stavbě zemské kůry (unikátní přírodní laboratoř)
    Regionální diagnostický polygon ostravsko-karvinského revíru
    Reinterpretácia geologickej stavby predneogénneho podložia slovenskej časti viedenskej panvy
    Relation of the wave-propagation metric tensor to the curvatures of the slowness and ray-velocity surfaces
    Reminiscence of professor Zdeněk Weiss
    RNDr. Antonín Zbyšek Hnízdo 100 let od jeho narození
    RNDr. Cyril Belej
    RNDr. Emanuel Opravil, CSc. (1933-2005)
    RNDr. Jan Luna (13.3.1943 - 2.5.2011)
    RNDr. Jiří Litochleb šedesátníkem
    RNDr. Jiří Losert, CSc. - významný český geolog-exulant
    RNDr. Lubomír Malý - životní jubileum
    RNDr. Oldřich Praus, DrSc. : *8.5.1929 v Doudlebech nad Orlicí +17.5.2006 v Praze
    RNDr. Václav Houša, CSc. sedmdesátníkem
    RNDr. Václav Novák šedesátiletý
    RNDr. Vojen Ložek, DrSc., osmdesátníkem
    Rok horní a geologické legislativy
    Rozloučení s RNDr. Jiřím Strakou
    Rozloučení s RNDr. Jiřím Šindelářem, CSc.
    Rozšíření a použití talpetate v Nikaragui
    Rudolf Šrámek-Hušek 1907-1962
    Rýchlosť sedimentácie v alpínskych molasových panvách
    Sběr a výzkum klastů
    Second-order and higher-order perturbations of travel time in isotropic and anisotropic media
    Second tesseral harmonic torque due to the dynamics of the oceanic surface layer as detected by TOPEX/POSEIDON altimetry 1993-2000
    Sedmdesátiny RNDr. Petra Morávka
    Sedmdesátník RNDr. Dušan Kopa
    Seismic velocities of rocks: numerical comparison of calculated data with experiment
    Seismická detekce sv. tektoniky ve východní části východoslovenské neogenní pánve a její význam pro akumulaci živic
    Seminář RVHP k otázkám vědeckotechnického pokroku v geologii
    Siliciclastic signal of the variscan orogenesis; Devonian Srbsko formation of central Bohemia
    Simultaneous determination of Earth orientation parameters and station coordinates from combination of results of different observation techniques
    Sktruktura a hlavní okruhy činnosti odboru geologie MŽP v roce 1999
    Služby ČGS v 21.století
    Slzy Faethónovy sestry
    Směrová štola Lamanšského průlivu
    Smutná zpráva - prof. Stanislav Chábera zemřel
    Sopky na Venuši
    Současný stav a perspektivy rozvoje technologií zpracování uranových rud založených na suchém drcení a mletí
    Spatial analysis of damage caused by strong winds and gales in the Czech lands since ad 1500
    Speciální problémy analýzy geodat
    Spirituality, leadership and geoethics
    Spustil únik uhlovodíků globální oteplení?
    Statistické vyhodnocení tektonických měření na programovatelném kalkulátoru
    Sto let od narození univ. prof. Dr. Karla Zapletala
    Structural control of the carpathian valleys
    Stručně o geologických a geotechnických pracech Eduarda Suesse
    Supernova, diamanty a xenom
    Systém řízení báze geologických dat
    Technologie hloubení horizontálních vrtů
    Tillfried Cernajsek
    TOP GEO Group CZ spol.s.r.o
    Tradičné kamenárstvo v obyciach
    Tragédie Bangladéše
    Třebovské a hnátnické stěny
    Tvorba oblastních geologických a hydrogeologických map a regionálně geologických studií
    Typy magiem; význam termínov : diskusní příspěvek
    Typy magiem; význam termínov
    Úloha petrografie a mineralogie v geologickém výzkumu
    Understanding and assessing European mineral resources - a new approach using GIS Central Europe
    Univ. prof. RNDr. Bohuš Fojt, CSc. osmdesátníkem
    Univerzita Karlova ztratila vynikajícího vědce Petra Jakeše
    Úspešný vstup geológie do ôsmej päťročnice
    Úvahy nad poznámkami P. Röhlicha k příkrovovému pojetí stavby pražského synklinoria
    Užití metod shlukové analýzy při kvalitativním zpracování karotážních dat
    V horách Transylvánských Alp v Rumunsku
    V meteoritovém kráteru Žamanšin
    Václav Káš (1899-1978)
    Variation of the snow cover characteristics on the territory of South Moravia
    Venuše - sestra Země?
    Die Vererzung am westrand der Böhmischen Masse : Metallogenese in einer Ensialischen Orogenzone
    Vladimír Kropáček šedesátiletý
    Von der Geognosie zur Geologie: Eduard Sueß (1831 - 1914) und die Entwicklung der Erdwissenschaften an den österreichischen Universitäten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
    Vplyv svahových pohybov na komunikačné stavby
    Vulkanické série a Friedrich Johann Karl Becke *31.12.1855, Praha, +18.6.1931 Vídeň
    Výchova a příprava odborníků v geologii
    Vydavatelství České geologické služby - okno do světa geologie
    Vyhodnocení tektoniky na vrtném jádře
    Vypálené jíly - důležitý posypový materiál
    Výročí kateder geologických oborů na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy
    2. výročný predvianočný seminár SGS
    Výsledky ložiskového úkolu ÚÚG v L. 1981 - 85 a perspektivy prognózních výzkumů v jesenické oblasti
    Výsledky výskumnej činnosti katedry geológie a mineralógie Baníckej fakulty Vysokej školy technickej v Košiciach v rokoch 1980-1985
    Výuka geologie a biologie na střední škole ve Francii
    Využití grafů pro studium topologie reliéfu
    Využití výpočetní techniky v geologii
    Využívání výpočetní techniky v geologii
    Vývoj a perspektivy geoetiky
    Vývoj geologických věd a využití historických prvků ve výuce geologie. I.
    Vývoj geologických věd a využití historických prvků ve výuce geologie. II.
    Vývoj informačního systému geologických lokalit
    Výzkum zemských slapů a jejich měření v ČSSR
    Výzkumné vrty v geologické praxi. 1. část
    Výzkumné vrty v geologické praxi. 2. část
    Výzkumné vrty v geologické praxi. 3. část
    Výzkumné vrty v geologické praxi. 4. část
    Význam a postavení Brd v rámci Čech
    Významné jubileum mineraloga, profesora RNDr. Josefa Staňka, CSc.
    Významný geochemik, akademik Slovenské akademie věd, profesor Bohuslav Cambel zemřel
    Vzpomínka na Ing. Stanislava Čurdu, CSc.
    Vzpomínka na jezuitu - přírodovědce a filozofa
    Vzpomínka na Prof. Vladimíra Boušku, DrSc.
    Vzpomínka na profesora Jana Šilara
    Vzpomínka na profesora Jana Šilara
    Vzpomínka na profesora RNDr. Jana Oswalda
    Vzpomínka na příbramský meteorit
    Vzpomínka na RNDr. Františka Pechara, CSc.
    Vzpomínka na RNDr. Jana Kováříka
    Vzpomínka na Šárku Neumannovou (rozenou Značkovskou) : *12.8. 1942 - ?29.5.2008
    W sprawie tektoniki Czerwonych Wierchów i Giewontu w Tatrach
    Walkerova hypotéza o vzniku měsíční a zemské kůry seriálním magmatismem
    Właściwości gleb organicznych Karkonoskiego Parku Narodowego
    The World Goldpanning Association: a new meaning of the outdated prospection method
    Wpływ granitu Karkonoskiego na gnejsy Izerskie
    Za doc. RNDr. Vladimírem Kuděláskem, CSc.
    Za geologickými zaujímavosťami do Slanských vrchov
    Za Pavlem Čtyrokým
    Za přítelem Vladimírem Svobodou
    Zagrożenia naturalne w kontekście współpracy zagranicznej
    Základní a účelové geologické mapování ČR 1 : 25 000
    Základní možnosti využívání informačních systému na poersonálních počítačích v geologických vědách
    Zaniklé pevniny - fantazie a věda
    Zasedání pracovní skupiny mezinárodního programu geosféry a biosféry
    Zasedání Sítě evropských geoparků v Českém ráji
    Zdeněk Johan oslavil sedmdesátiny
    Zdeněk Pouba pětaosmdesátníkem
    Zdravica k sedemdesiatinám RNDr. Milana Hábera, CSc.
    Zdravica k šest'desiatke RNDr. Michala Elečka, CSc.
    Zeitbilanz eines Schemas der Erdkrustenentwicklung in einem Nord-Süd-Schnitt von Berlin bis Prag
    Zeminové kovraly jako dokumentační exponát, studijní objekt i dekorace
    Zemřel geolog a archeolog RMDr. Karel Žebera, DrSc.
    Zemřel Ing. Jiří Komínek, CSc.
    Zemřel mineralog RNDr. František Novák, CSc.
    Zemřel RNDr. Jiří Čermák (*26.3.1932 +15.1.2003)
    Zemřel RNDr. Lubomír Malý
    Zemřel vysokoškolský pedagog PaeDr. Václav Pavlíček (*25. 6. 1946 - ?4. 8. 2012)
    Zkamenělá dřeva
    Ztráta české geologické společnosti
    Zur Schieferung in devonischen Riftkarbonaten
    Želízko a mlátek v geologii
    Životní cesta prof. Jana Šilara
    Životní jubileum doc. dr. Karla Paděry
    Životní jubileum ing. Vladimíra Petrovského
    Životní jubileum p.g. Petry Burdové
    Životní jubileum RNDr. Zdeňka Johana