Podrobnosti záznamu

Klasifikační znak
    551.7
Článek
    8th day programme. Stop 8.1: Landek Hill, Ostrava-Koblov; Nature Reserve "Landek Hill" in the area of the Mining Museum, the Anselm Mine
    The acritarch genus Veryhachium Deunff 1954: taxonomic evaluation and first appearance
    Acritarcha a chitinozoa šáreckého souvrství na lokalitě Praha-Červený vrch (střední ordovik, pražská pánev, Barrandien)
    Acritarchs and prasinophytes of the Silurian-Devonian GSSP (Klonk, Barrandian area, Czech Republic)
    Acritarchs from the Abbaye de Villers and Tribotte formations in their type section of the Thyle valley (Middle Ordovician, Brabant Massif, Belgium) and their stratigraphic implications
    The adpression medullosan prepollen-producing organs, their prepollen and cuticles (Westphalian, Intrasudetic Basin, Czech Republic)
    Aktivita některých významných poruchových linií Českého masívu ve světle permokarbonské sedimentace
    Aktuality v archeologii Moravského krasu
    Albian non-calcareous dinoflagellates of the Western Carpathians
    Albské foraminifery ve výbrusech z nejvyšší části lhoteckého souvrství na profilu Bystrý potok u Trojanovic (křídový útvar slezské jednotky, Vnější Západní Karpaty)
    Alpine foreland-problems of Quaternary stratigraphy, nomenclature and interpretation
    Amphibia of Enspel (Late Oligocene, Germany)
    Amphitheca isaacsonii gen. et sp. nov. (Acritarcha) from the Ananea Formation (Silurian/Devonian transition), southern Peru
    Analiza tempa depozycji materiału detrytycznego w basenach sedymentacyjnych zachodnich Karpat zewnętrznych jako wskaźnik aktywności tektonicznej ich obszarów źródłowych
    Analýza mikroštruktúr klov druhu Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1803)
    Anomalous dips of some Upper Carboniferous strata in the Mšeno-Roudnice Basin based on borehole data and reflection seismic measurements
    Apertural modifications in the Lower Devonian nautiloid Hercoceras (Cephalopoda, Oncocerida)
    La aportación del ingeniero de minas Casiano de Prado (1799-1866) a la teoría de la "Fauna Primordial" de Joachim Barrande (1799-1883)
    Application of results of the International Geological Correlation Programme, Project No. 25
    Aptychi and their significance for taxonomy of Lower Cretaceous ammonites
    Archeologie údolní nivy : aneb Proč možná zanikla Velká Morava
    Around the Early/Middle Miocene (Karpatian/Badenian) boundary in the Austrian Neogene basins : a story of gaps
    Arthropods of Burgess Shale type from the Middle Cambrian of Bohemia (Czech Republic)
    Articulated exoskeleton of the Trilobite Spinibole (Spinibole) olgae Chlupáč, 1966 in the Moravian Karst (Trilobita, Czech Republic)
    Asociace ostnokožců a miomeridních trilobitů kambria barrandienské oblasti
    Associations of Middle Cambrian miomerid trilobites of Barrandian area, Czech republic
    An attempt of classification of the Palaeozoic incertae sedis Algospongia
    An attempt to palynspastic reconstruction of neogene basins in the Carpathian foredeep
    Attribution to biostratigraphy of Malcov beds (Magura unit of flysh belt, west Carpathian Mts.)
    Attribution to the Strážovská hornatina Mts. Triassic reef complex stratigraphy on the basis of Dasycladaceae (the west Carpathians Mts., Slovakia)
    Auswirkungen des obersilurischen "Lau events" im Prager Becken
    Autochthonous basinal sediments of the variscan flysch in the Nízký Jeseník mountains (Moravia, ČSSR)
    Autoecology and ecogeny of Silurian bivalvia
    Bactriten aus dem Obersilur Böhmens
    Badenian evolution of the Central Paratethys Sea: paleogeography, climate and eustatic sea-level changes
    Badenská foraminiferová fauna z lokality Olomouc-Neředín (tramvajová smyčka) (střední miocén, karpatská předhlubeň)
    Baltica-related acritarchs from southern Moravia (Early Cambrian)
    Bánovská kotlina Depression (northern part of the Danube Basin); Neogene stratigraphy and geological development
    Barrandova skála - výtvor orogeneze nebo podmořský sesuv? : 12-42 Zbraslav
    Basal Emsian (Zlíchovian) event: Dark, graptolite-bearing interval close above the first occurrence of Po. dehiscens - 'Mramorka' quarry near Chýnice
    Basical features of structure of the klippen belt
    Bázické vulkanity v západnej časti severogemerského permu
    Bedded cherts of the Přídolí Formation (Silurian) at Liščí lom quarry-Gaisler gallery and Čížovec quarry (Barrandian area, Czech Republic)
    Die Bedeutung der pleistozänen Sedimente des Fundortes Růženin dvůr (Brno - Židenice II) für die Stratigraphie des Brno-Deckens
    The beginning, development and termination of the Middle Miocene Badenian salinity crisis in Central Paratethys
    Beitrag zu den juvenilen Goniatiten des marinen Gaebler-Horizonts (tschechoslovakischer Teil des oberschleisischen Beckens, Namur A)
    Benthic agglutinated foraminifera and organic-walled dinoflagellate cysts from Late Cretaceous oceanic deposits at Kalwaria Zebrzydowska, Flysch Carpathians, Poland: biostratigraphy and palaeoenvironment
    Bericht 2000 über paläontologische Untersuchungen an der triassischen und liassischen Brachiopodenfauna auf den Blättern 91 St. Johann in Tirol, 94 Hallein, 95 St. Wolfgang, 96 Bad Ischl und 102 Aflenz
    Bericht 2002 über Mikromorphologie, Typologie und Stratigraphie quartärer Böden vom Buriweg in Langenlois auf Blatt 38 Krems
    Bericht 2005 über fazielle und mikropaläontologische Untersuchungen der "Ischler Brekzie" im Kaiser-Franz-Josef-Erbstollen auf Blatt 96 Bad Ischl
    Bericht 2005 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2005 und 2006 über mikromorphologische Untersuchungen von quartären Böden im Gebiet des unteren Kamptales auf den Blättern 21 Horn und 38 Krems
    Bericht 2007 über biostratigraphische, paläobotanische und fazielle Arbeiten in der Gosau-Gruppe von Rußbach am Pass Gschütt auf Blatt 95 St.Wolfgang im Salzkammergut
    Bericht 2007 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2007 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2007 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2008 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2008 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2008 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Zur Bildungsdynamic und Faciesdifferenzierug terrestrischer Quartärablagerungen in extraglazialen Gebieten
    Biomarkers from the Taxodiaceous conifer Sphenolepis pecinovensis Kvaček and resin from Bohemian Cenomanian
    Biometrical characteristics of discoliths Pontosphaera ex gr. multipora Kamptner (Roth) 1970, Egerian of the SE part of the Rimava basin, southern Slovakia; paleoecological (and taxonomical) aspects
    Biostratigrafia slabometamorfovaných sedimentov v oblasti Jasenia
    Biostratigrafické a paleoenvironmentální zhodnocení vzorků odebraných z maleb středověkých mistrů na základě studia vápnitých nanofosilií
    Biostratigrafické doklady pro tence šupinovitou stavbu hranického paleozoika, moravskoslezská zóna : 25-12 Hranice
    Biostratigrafické výsledky z východnej časti gelnickej skupiny
    Biostratigrafické zhodnotenie sedimentov poltárskeho súvrstvia
    Biostratigrafický a paleoekologický výzkum foraminifer ze svrchního turonu a coniaku v okolí Děčína
    Biostratigrafický výskum epizonálne metamorfovaných sedimentov paleozoika v oblasti západných Karpát
    Biostratigrafický výzkum jeskyně ve Skalce nad Čihovou
    Biostratigrafie a paleogeografie famenu a spodního karbonu na východní a jihovýchodní Moravě
    Biostratigrafie famenu a spodního karbonu v hlubokých vrtech jihovýchodně od Brna
    Biostratigrafie paleozoika v hlubokých vrtech jihovýchodně od Brna
    Biostratigraphic research of Upper Jurasic limestones of the Čachtice Carpathians (locality Bzince pod Javorinou)
    Biostratigraphical evaluation of weakly metamorphosed sediments of wechsel series and their possible correlation with Harmónia group in Malé Karpaty Mts.
    Biostratigraphical research in caves - its scope in karstogenetic studies in ČSSR
    Biostratigraphy and palaeoenvironment of the Lower Gosau Subgroup of Eisenbach brook in Salzkammergut (Upper Austria)
    Biostratigraphy and paleoenvironmental changes on the transition from the Menilite to Krosno lithofacies (Western Carpathians, Czech Republic)
    Biostratigraphy and radiometric dating in the Vienna Basin Neogene (Slovak part)
    Biostratigraphy, litofacial development and fauna of badenian sediments in the Devín - Zahrádky section (Bratislava)
    Biostratigraphy of Lower Cretaceous of the Manín Unit (Butkov quarry, Strážovské vrchy Mts., Western Carpathians)
    Biostratigraphy of the devonian carbonates in the region south of Ostrava (Moravia)
    Biostratigraphy of the Jince Formation (Middle Cambrian) in the Příbram-Jince Basin: historical review
    Biostratigraphy of the Lower Cretaceous limestones of the Godula facies of the Silesian Unit, Outer Western Carpathians
    Bioturbation of claystones of the Most Basin in the Bílina Quarry (Miocene, Czech Republic)
    Bobrovitý savec z jury
    The Bohemian lower Devonian stages
    Bohemian ordovician Proetidae (Trilobita)
    Bohemian type bivalves Praeostrea bohemica Barrande, 1881 and Slavinka plicata (Barrande, 1881) from the Silurian and earliest Devonian of the Carnic Alps (Austria)
    Boionautilus gen. nov. from the Silurian of Europe and North Africa (Nautiloidea, Tarphycerida)
    Bolsovian Calamostachys incrassata (Němejc) emend. and its spores from the Kladno-Rakovník Basin of the Czech Republic
    Brachiopod Gyrosoria Cooper, 1973 - a comparative palaeoecological, stratigraphical and taxonomical study
    Brachiopoda lokality cementárna Úpohlavy u Lovosic (svrchní turon)
    Brachiopoda triasu a jury Severních vápencových Alp : nové výsledky
    Brine circulation in the Badenian evaporite basin of the northern Carpathian Foredeep: reconstruction from orientation of bottom-grown gypsum crystals
    Brunovistulian terrane (Bohemian Massif, Central Europe) from late Proterozoic to late Paleozoic: a review
    The Brunovistulicum: assumptions and data
    Bryozoa, foraminifera and calcareous nannoplankton as environmental proxies of the "bryozoan event" in the Middle Miocene of the Central Paratethys (Czech Republic)
    Bryozoan event from Middle Miocene (Early Badenian) lower neritic sediments from the locality Kralice nad Oslavou (Central Paratethys, Moravian part of the Carpathian Foredeep)
    Bryozoan fauna from Steinebrunn (Lower Austria, Badenian) - a revision to establish a basis for comparisons with Moravian faunas
    Bryozoan fauna from the Koněprusy Limestone (Pragian, Lower Devonian) of Zlatý Kůň near Koněprusy (Czech Republic)
    Budvaricarpus, a new Normapolles producing flower from South Bohemia (Late Cretaceous, Czech Republic)
    C4 plant and climate evolution linked to Miocene CO2
    Cadomian, Variscan and Alpine imprints in the Bohemian Massif
    Calcareous nannofossil biostratigraphy of the Grund Formation (Molasse Basin, Lower Austria)
    The calcareous nannofossil record across the Late Cretaceous Turonian/Coniacian boundary, including new data from Germany, Poland, the Czech Republic and England
    Calcareous nannoplankton of the middle Eocene of the Malé Karpaty Mts.
    Calcareous nannoplankton of the Turonian and Coniacian stages from the Ohře-river region in the Bohemian cretaceous basin
    Campanian-maastrichtian boundary in the tethyan region, based on planktic foraminifers (Kat ez Zerblia - El Haria and Dj. Fguria Salah, Tunisia)
    Campanian to Maastrichtian palynofacies and dinoflagellate cysts of the Silesian Unit, Outer Western Carpathians, Czech Republic
    Campanian/maastrichtian boundary in Tunisia
    Le campanien sommital et le maastrichtien de la coupe du Kef (Tunisie septentrionale) : zonation sur la base des foraminiféres planctoniques
    Carbon isotope analysis (delta 13C) of Early to Middle Devonian carbonates from the Prague Syncline, the Carnic Alps, and the Montagne Noire (Czech Republic, Austria, and France)
    Carbon isotope stratigraphy of Lochkovian to Eifelian limestones from the Devonian of central and southern Europe
    Carbon, oxygen and strontium isotope records of Devonian brachiopod shell calcite
    Carbonate microfacies and depositional environments of the Silurian-Devonian boundary strata in the Barrandian area (Czech Republic)
    Carboniferous fauna of the Krkonoše Piedmont Basin
    Carboniferous foraminiferal paleobiogeography in Turkey and its implications for plate tectonic reconstructions
    Carboniferous river valleys identified in the Mšeno-Roudnice Basin in the Slaný and Líně formations (Stephanian B and C) in central Bohemia and their manifestations in geophysical methods
    Carboniferous stratigraphy and development of the Erzgebirge Basin, East Germany
    Catalogue of the Triassic and Lower Jurassic Brachiopod holotypes (excl. Bittner) in the collections of the Geological Survey of Austria
    Cave sediments in Slovenia: Results of 10 years of palaeomagnetic research
    Cenomanian and Cenomanian-Turonian boundary in the southern part of the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic
    Cenomanian-Coniacian (Upper Cretaceous) belemnitellid distribution and belemnite events in the East European Province
    Cenomanian through Lower Coniacian events in the Upper Cretaceous of Saxony, Germany
    Cenomanian-Turonian coastal record in SW Utah, U.S.A.: orbital-scale transgressive-regressive events during oceanic anoxic event II
    Cenozoic dynamic evolution of the Polish Platfom (discussion)
    Cenozoic dynamic evolution of the Polish Platfom (reply)
    Cenozoic history of the Moravian Karst (northern segment) : cave sediments and karst morphology
    Cenozoic paleotemperatures and leaf physiognomy - A European perspective
    Cephalopoden-Fauna aus dem Fundort Roštín bei Kroměříž (unter-Tithon)
    Ceratostratiotes Gregor, an extinct water plant of uncertain affinity from the european Miocene
    Changes in the longitudinal and transversal sections of the loess cover at Modřice near Brno
    Changes of paleogeographical conditions and their reflection in the landscape types in Slovakia during the Quaternary
    Characteristic sporomorphs of the Elaterates Province in the Cenomanian of Bohemia (Central Europe) - comparison with the Mid-Cretaceous of Egypt (northern East Africa)
    Chemostratigrafie miocenních sedimentů mostecké pánve
    Chemostratigraphy
    Chitinozoan biostratigraphy of the Ludlovian.Přídolian boundary in the Barrandian area
    Chitinozoan implications in the palaeogeography of the East Moesia, Romania
    Chitinozoans in the Wenlock-Ludlow boundary beds of the East Baltic
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Bílé Karpaty - kraj květnatých luk, bučin a vápenitých pramenišť
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Blanský les a tajemství Vyšenských kopců
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. CHKO Kokořínsko a záhada Polomených hor
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Český kras - CHKO před branami Prahy
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Křivoklátsko - královský les ve středu Čech
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Malá Fatra a výkyvy horní hranice lesa
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Nízké Tatry - horský biokoridor v nitru Západních Karpat
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Pálava včera a dnes
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Problematika krajinné historie Českého středohoří
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Slovenský kras - glaciální refugium na okraji Karpat
    Chránit, nebo hubit? : Galapágy, paleoekologie a křižácká tažení
    Chronologické paradoxon terasových sedimentů Berounky vysvětleno?
    Chvalčov-Schichten - ein neues Formationsglied der Vor-Magura-Einheit
    Cladoceran fauna from the archeological site Vladař in Czech Republic
    CLAMP and CA proxy data from the Lower Miocene of North Bohemia
    Climate changes in the Early to Middle Miocene of the Central Paratethys and the origin of its echinoderm fauna
    Climate dynamics in the beginning of neoid geomorphologic stage in the West Carpathian Mts.
    Co přinesl projekt IGCP o permu a triasu č. 203
    Co přinesla revize mělkých naftových vrtů Cf-600 Drnholec-5 a 7 pro řešení problému hranice karpat/spodní baden? : 34-12 Pohořelice
    Co všechno prozradí pyl : pylová zrna pomáhají vědcům studovat pravěkou vegetaci a klima
    Coal clasts in the Bolsovian (Westphalian C) sequence of the Kladno-Rakovník continental basin (Czech Republic): implications for the timing of maturation
    Coexistence of symbiotic hydroids (Protulophilia) on serpulids and bryozoans in a cryptic habitat at Chrtníky (Lower Turonian, Czech Republic
    The coiled Devonian crinoid Ammonicrinus - a spined soft-bottom dweller feeding through active ligament pumping
    The collection of actinopterygian fishes from the Vrchlabí Formation (Lower Permian, Asselian) of the Krkonoše Piedmont Basin (Bohemia) at the Natural History Museum in Vienna
    Colour patterns in Early Devonian cephalopods from the Barrandian Area: Taphonomy and taxonomy
    Combined magnetostratigraphic, palaeomagnetic and calpionellid investigations across Jurassic/Cretaceous boundary strata in the Bosso Valley, Umbria, central Italy
    Comment on the correlation between magnetostratigraphy and the evolution of Microtus (Arvicolidae, Rodentia, Mammalia) during the Early and early Middle Pleistocene
    Comments on the GSSP for the basal Emsian stage boundary: the need for its redefinition
    Comments on the Lower-Middle Devonian boundary
    Compaction of Miocene molasses and neotectonic mobility of the Polish Carpathian Foothils
    Complementary data on the palynostratigraphy of the Carboniferous succession of SW Poland
    Complete bibliography of published and unpublished works by Prof. Ivo Chlupáč
    Composition and ecology of the "Pseudothurmanniafauna", lower Barremian of the Krížna-nappe in the Strážovské vrchy Mts.
    A computer interpolation of the Pre-Quaternary surface
    Conodont apatite delta18O record across the Ludlow Lau Event (Prague Basin, Czech Republic) indicates significant climatic cooling
    Continental biostratigraphy and correlations of the Korneuburg Basin (Karpatin) and the Grund Beds /Molasse Basin (Early Badenian)
    Contribution to knowledge on ontogenetic developmental stages of Lepidodendron mannebachense Presl, 1838
    Contribution to the biostratigraphy around the Lochkovian-Pragian boundary in Central Asia (graptolites, tentaculites, conodonts)
    Contributions to the lithostratotype of "Hofergrabenmergel" (Hochmoos Formation, Lower Gosau Subgroup; Coniacian/Santonian; Upper Austria)
    The correction to stratigraphy of the Cretaceous formation in the Ohře region
    Correlation of European glaciations and their relation to the deep-sea record
    Correlation of Mid-Cretaceous plant microfossils from the Raritan Formation of the Atlantic Coastal Plain with the Peruc-Korycany Formation of the Blansko Graben
    Correlation of Pleistocene deposits in the Viena and Komárno basins
    Correlation of the Alpine Flysch-Zone with the Outer Carpathians (including klippen-zones): new data and new aspects
    Cretaceous Bryozoa from Scharrergraben (Santonian, Gosau Group, Eastern Alps)
    Cretaceous Bryozoa in the work of Otomar P. Novák
    Cretaceous: Cenomanian/Turonian events: transgressive tract of the Cenomanian-Turonian, anoxic event - Pecínov quarry near Nové Strašecí
    Crinoid skeletal ossicles in the Šléglov Formation of the Velké Vrbno Dome (Moravia, Czech Republic) and their stratigraphic significance
    Crocodile remains from the Middle Miocene (Late Badenian) of the Vienna Basin (Sandberg, Western Slovakia)
    Cross-section Lausitz Block-Elbe Zone (Saxo-Thuringian Zone, Bohemian Massif, IGCP 497)
    Crystallographic texture of Late Triassic gastropod nacre : evidence of long-term stability of the mechanism controlling its formation
    Crystallographic textures of molluscan shells: a new tool unravelling their phylogeny
    Cyclic sequences of the lower part of the Peruckorycany formation (Cenomanian) in the area of Mělník (central Bohemia)
    Cyclonic brine-flow pattern recorded by oriented gypsum crystals in the Badenian evaporite basin of the northern Carpathian Foredeep
    Czech pollen database (PALYCZ)
    Čejčské jezero - palynologický a kvartérně-geologický výzkum (jižní Morava)
    Čejčské jezero lake - palynological and Quaternary-geological research (Southern Moravia)
    Čertova pec a její fauna
    Český ráj ve světle nových poznatků
    Čínský antropocén
    Daphnia resting eggs in the sediment of Bohemian Forest lakes : an evidence for sediment disturbance
    Dary z třetihor : zkamenělí poslové hnědouhelných močálů
    Datování sedimentárních výplní v Bozkovských dolomitových jeskyních
    Datování sedimentárních výplní v Chýnovské jeskyni
    Deep structure of the Bohemian Massif from phase velocities of Rayleigh and Love waves
    Deep water shelly fauna in the latest Kralovodvorian (upper Ordovician, Bohemia)
    Delta13C record across the late Silurian Lau event: New data from middle palaeo-latitudes of northern peri-Gondwana (Prague Basin, Czech Republic)
    Dendrochronological records of the floodplain morphology transformation of Desná River Valley in the last 150 years, the Hrubý Jeseník Mts. (Czech Republic)
    Dendrochronologie kuželu blokovobahenních proudů na západním svahu Travného (1 203 m) (Moravskoslezské Beskydy)
    Dendrological characteristics of subrecent fossil plant remains from the Uzon Caldera in Kamchatka (Eastern Russia)
    Depositional architecture, sequence stratigraphy and geodynamic development of the Carpathian Foredeep (Czech Republic)
    Depositional environments of a drawdown evaporite basin recorded in the Badenian gypsum facies in northern Carpathian Foredeep
    Depositional systems of the Northern Vienna Basin
    Depoziční prostředí a provenience spodnopaleozoických klastik ve vrtu Měnín-1, jjz. [i.e. jjv.] od Brna : 24-32 Brno
    Development of sedimentation, molluscs and palynospectra in the Lower Miocene of the south-western part of the Carpathian Foredeep in Moravia (Czech Republic)
    Development of the Carpathian Foredeep in Poland
    Development of the mountain vegetation of the Hruby Jesenik Mts during Holocene: palaeoecological study of the Rejviz bog
    Development of the open land areas during the Miocene in the Czech and Slovak parts of the Central Paratethys
    Development of the open land areas during the Miocene in the Czech and Slovak parts of the Central Paratethys
    Devínskonovoveské vrstvy : hruboklastické sedimenty na juhovýchodnom okraji Viedenskej panvy
    Devón západných Karpát
    The Devonian and lower Carboniferous in the basement of the Carpathians south and southeast of Ostrava (upper Silesian coal basin, Moravia, Czechoslovakia)
    Devonian boundary intervals of Bohemia and Moravia especially the Eifelian/Givetian and Frasnian/Famennian events with respect to the Silurian/Devonian and Devonian/Carboniferous boundaries
    Devonian brachiopods of the Tamesna Basin (Central Sahara; Algeria and North Niger). Part 1
    Devonian Correlation Table : Supplements 2004
    Devonian (Givetian) Hyolitha from the Kersadiou Formation, Massif Amoricain, France
    The Devonian-Permian APWP for the West Sudetes, Poland
    Dévonien
    Devonská stromatoporoidová fauna v hlubokých vrtech na severovýchodní Moravě
    Devonské vulkanické cykly, sedimentace a zrudnění ve Zlatohorském rudním revíru
    Devonští tabulátní koráli z hlubokých vrtů v oblasti "Jih"
    Diagenetic and dolomitization history of the Štramberk limestones
    Diatom species composition in the sediment core of Plešné Lake (Bohemian Forest, Czech Republic)
    Dinoflagellate cyst record of the deep-sea Cretaceous-Tertiary boundary at Uzgruň, Carpathian Mountains, Czech Republic
    Dinosauři v Čechách - v jakém žili prostředí
    Direct evidence of cannibalism in the Oligocene cutlassfish Anenechelum glarisianum Blainville, 1818 (Perciformes : Trichiuridae)
    Discinid brachiopod life assemblages: fossil and extant
    Diskuse o tektonice, magmatismu a sedimentaci flyšové a molasové etapy variského a alpínského cyklu ve střední a jižní Evropě a ve vybraných oblastech SSSR : [ke sborníku ze zasedání 3. podkomise problémové komise č. 9, Halle, 1978]
    Distribuce spodnokřídových lamelaptychů na vybraných spodnokřídových lokalitách v jihovýchodní části Španělska (provincie Murcia a Jaén)
    Distributional patterns of Upper Berounian (Upper Caradocian) benthic shelly fauna communities and ichnoassemblages - 'Loděnice-vineyard'
    The diversity and geodynamic significance of Late Cambrian (ca. 500 Ma) felsic anorogenic magmatism in the northern part of the Bohemian Massif: A review based on Sm-Nd isotope and geochemical data
    A division of the european Quaternary based on avricolid rodents. a proposal
    Dočasný odkryv hranice letenského a vinického souvrství (svrchní ordovik, beroun) v severovýchodní části Prahy (Černý Most) : 12-24 Praha
    Dodatek ke strukturnímu výzkumu Barrandovy skály (spodní devon, střední Čechy) : 12-42 Zbraslav
    Doklady vývoje Labského dolu v pozdním glaciálu a holocénu
    Dolní Věstonice - Biostratigraphie der Sediments einer Hangrinne (ein Beitrag zur Polygenese der holozänen Bodenbildungen
    Dolniceophis Lehmani (Serpentes, Colubridae), a new fossil snake from the lower Miocene of Czechoslovakia
    Doplňky k historii geologických a paleontologických výzkumů na Štramberku
    Doterajšie palinologické výsledky z gelnickej skupiny Spišsko-gemerského rudohoria
    Drobní břichonožci ostravského souvrství čsl. části hornoslezské pánve (namur A)
    Druhé "chronologické paradoxon" v kruhovém lomu u Srbska
    Dubové kmeny v holocenních usazeninách Labe: substrát pro zachování hmyzu, stop po jeho činnosti a stop exploatace dřevité hmoty dalšími organizmy
    Durchwachsene weibliche Zapfen von Pseudovoltzia liebeana (Geinitz) Florin aus dem Zechstein (Oberperm) von Thüringen
    The dynamics of the universe evolution in the epoch of Earth's history
    Earliest Pragian (Early Devonian) corals and stromatoporoids from reefal settings in the Cantabrian Zone (N Spain)
    Early Campanian Grünbach flora of Austria: systematic composition and palaeoclimatic interpretations
    Early Cretaceous ammonites from the Butkov Quarry (Manín Unit, Central Western Carpathians, Slovakia)
    Early Cretaceous ribbed aptychi - a proposal for a new systematic classification
    Early Devonian (Emsian) hyolith Ottomarites discors (Barrande, 1867) with colour pattern
    Early Iron Age forest communities in north part of the Oderská brána (NE Czech Republic)
    Early land plant developments: Global progress and Indian priorities
    Early Miocene birds of Djebel Zelten, Libya
    Early Miocene conifer macrofossils from the Most Basin (Czech Republic)
    Early Miocene freshwater and swamp ecosystems of the Most Basin (northern Bohemia) with particular reference to the Bílina Mine section
    The Early Miocene micromammalian assemblage from Mokrá - 1/2001 Turtle Joint site (Moravia, Czech Republic) - preliminary results
    Early Normapolles evolution in the Upper Cretaceous, Cenomanian and Turonian, in France and the Czech Republic
    Early ontogeny and palaeoecology of the Mid-Miocene rissoid gastropods of the Central Paratethys
    Early Palaeozoic palaeobiogeography and palaeoecology of stylophoran echinoderms
    Early Pragian conodont-based correlations between the Barrandian area and the Spanish Central Pyrenees
    Ecology and facial relation of some groups of triassic foraminifers and ostracods of stratigraphic importance
    Ectothermic vertebrates (Actinopterygii, Allocaudata, Urodela, Anura, Crocodylia, Squamata) from the Miocene of Sandelzhausen (Germany, Bavaria) and their implications for environment reconstruction and palaeoclimate
    Eggenburgian, Ottnangian and Karpatian (Early Miocene) along the Bohemian Massif in Moravia (Czechoslovakia)
    Eifelian-Frasnian Amphipora limestones, biostromes and bioherms, Moravian Karst, Czech Republic
    Elevation facies of the malm in Moravia
    Environmentální změny v Plešném jezeře v průběhu posledních více jak 14 000 let
    Epifauna on the exuviae of bohemian devonian trilobites
    The Ernstbrunn Limestone and Klentnice Beds (Kimmeridgian to Berriasian; Waschberg-Ždánice Unit; NE Austria and SE Czech Republic) and their fauna - a tale of giants and dwarfs
    Etapová zpráva z terénní dokumentace liniové stavby "Nové spojení" v Praze : 12-24 Praha
    The European pollen database: mapping European vegetation change
    Evaluating compositional turnover of brachiopod communities during the end-Triassic mass extinction (Northern Calcareous Alps): Removal of dominant groups, recovery and community reassembly
    Event- und Sequenzstratigraphie in der Sächsischen Kreide
    Event stratigraphy of the Badenian selenite evaporites (Middle Miocene) of the northern Carpathian Foredeep
    Evidence for rapid environmental changes in low latitudes during the Late Silurian Lau Event: the Burgen-1 drillcore, Gotland, Sweden
    Evolution and paleogeography of Eospirifer (Spiriferida, Brachiopoda) in Late Ordovician and Silurian
    Evolution of anuran assemblages in the Late Cretaceous of Utah, USA
    Evolution of Quaternary river terraces related to the uplift of the central part of the Bohemian Massif
    Evolution of the Carpathian Flysch belt in Moravia and Western Slovakia
    Evolutionary history of hoofed mammals during the Oligocene-Miocene transition in Western Europe
    Exoskeletal configurations and malformations in Cambrian and Ordovician agnostids: (Barrandian area, Czech Republic)
    Exoskeletal structures and ultrastructures in Lower Devonian dalmanitid trilobites of the Prague Basin (Czech Republic)
    Experimental effects of surfactants on the production of stromatactis-shaped cavities in artificial carbonate sediments
    Exuviation of the Genus Placoparia Hawle and Corda, 1847 (Trilobita, Ordovician, Prague Basin, Czech Republic)
    Faciální vývoj a biostratigrafie ernstbrunnských vápenců (střední-svrchní tithon, jižní Morava)
    Faciální vývoj famenských a visénských karbonátů v hlubokých vrtech jihovýchodně od Brna
    Facie koněpruských vápenců ve Velkolomu Čertovy schody (1994-1997)
    Facies and depositional pattern of Badenian sulphate deposits in the Carpathian Foredeep, Poland
    Facies development, depositional settings and sequence stratigraphy across the Ordovician-Silurian boundary: a new perspective from the Barrandian area of the Czech Republic
    Facies of the Klabava Formation (?Tremadoc - Arenig) and their fossil content (Barrandian area, Czech Republic)
    "Fagotia-Faunen" und quadriglazialistisches stratigraphisches System des Pleistozäns im nördlichen Alpenvorland im Vergleich zu einigen klassischen Fundorten im Bereich der nordischen Vereisung Deutschlands
    The Famennian of Moravia (ČSSR) : the relation between tectonics and sedimentary facies
    Family Pleurotomariidae Swainson, 1840 (Gastropoda, Archaeogasropoda) from the Bohemian cretaceous basin
    Family Serpulidae (Polychaeta, Sedentaria) from the Bohemian cretaceous basin
    Fauna a ichnofauna báze moravického souvrství jesenického kulmu (spodní karbon, Český masiv)
    Fauna moravských jeskyní s paleolitickými nálezy
    Fauna svrchních poloh spongilitických pískovců (opuk) na jižním Džbánu (česká křídová pánev)
    Faunal dynamics across the Silurian-Devonian positive isotope excursions (d13C, d18O) in Podolia, Ukraine: Comparative analysis of the Ireviken and Klonk events
    Faunal specificity, endemism and paleobiogeography: the post-glacial (Hirnantian-early Rhuddanian) graptolite fauna of the North-African border of Gondwana: a case study
    Faunistická odezva na změny v pražské pánvi během spodního a středního ordoviku
    Fe-dolomit-kremeň-sulfidické epigenetické žilné ložiská v perme severného gemerika
    Fenomén pražské pánve - příklady faciálních a stratigrafických studií
    Fereto soils at the southeastern margin of Bohemian massif - a mineralogical and geochemical characterization and its application in stratigraphy
    A fertile lygodium from the cypris formation of the Cheb basin (west Bohemia, Czechoslovakia)
    Findings of Oligocene beds near Banská Bystrica
    First colour-patterned strophomenide brachiopod from the earliest Devonian of Podolia, Ukraine
    First cryptostome bryozoan from the Silurian of Bohemia
    The first finding of Rupelian nannoflora in the Turčianska kotlina depression
    First occurrence of Orthotheca Novák, 1886 (Hyolitha, Early Devonian) in North America
    First Paleozoic Zoophycos trace fossils from the Sudetes (the Bardo Unit)
    First record of the Carboniferous trilobite Bollandia from the Moravian Karst (Czech Republic) and its significance
    First records of Dammarites albens Presl in Sternberg (Pinopsida?) from the Cretaceous of Austria
    First records of freshwater Bryozoa (Phylactolaemata) from Kalimantan, island of Borneo, Indonesia
    First results on stratigraphy and faunal content of the Jurassic between Bad Mitterndorf and Toplitzsee (Salzkammergut, Austria)
    Fish otoliths from the Middle Miocene of Kienberg at Mikulov, Czech Republic, Vienna Basin: their paleoenvironmental and paleogeographic significance
    Fish otoliths from the west Carpathian Tertiary and their biostratigraphical significance
    Floras and vegetation of Tertiary fluvial sediments of Central and Northern Bohemia and their equivalents in deposits of the Most Basin (Czech Republic)
    Fluviální sedimenty mezi Jinačovicemi a Kuřimí
    Flyšové pásmo na styku Západných Karpát a Východných Álp
    Foliage and seeds of malvalean plants from the Eocene of Europe
    Foliage of a broad leaved conifer Dammarophyllum from the Cenomanian of Bohemia
    Foraminifera as environmental proxies of the Middle Miocene (Early Badenian) sediments of the Central Depression (Central Paratethys, Moravian part of the Carpathian Foredeep)
    Foraminiferal assemblages as an indicator of foreland basin evolution (Carpathian Foredeep, Czech Republic)
    Foraminiferová fauna křídových oceánských červených vrstev východopacifické bioprovincie v Kalifornii a její vztahy ke karpatskému flyši
    Foraminiferová společenstva z vrtu HV-5 Rybníček : 24-42 [i.e. 24-41] Vyškov
    Foraminiferové společenstvo a paleoekologie svrchnokřídových sedimentů z lokality Nussensee v Rakousku (coniac-santon, souvrství Grabenbach, spodní gosauská podskupina)
    Foraminifers and detailed microbiostratigraphy if the boundary beds of the lower cretaceous stages in the Tunisian Atlas
    Foraminifers and microbiostratigraphy of Central-Carpathian Paleogene of Bánovská kotlina depression
    Forest flora and vegetation of the European early Palaeogene - a review
    Fosilizace koprolitů paryb nalézaných ve svrchnoturonských uloženinách odkrytých v lomu Úpohlavy (Česká republika)
    Fosilní obratlovci lokality Bacín
    Fosilní pobřežní valy na břehu sarmatského jezera : 34-21 Hustopeče
    Fosilní půdy a přírodní nebezpečí v Nikaragui a Salvadoru
    Fosilní sesuvem hrazené jezero v údolí Babínku (Vsetínské vrchy): příspěvek k poznání holocenního vývoje reliéfu flyšových Karpat : 25-41 Vsetín
    Fosilní stopy moravsko-slezského kulmu
    Fosilní zvětraliny hornin svrchního proterozoika v jihovýchodním okolí Prahy : (12-42 Zbraslav, 13-31 Říčany)
    Fosilní zvětraliny nejbližšího okolí Brna
    Fossil-Hölzer aus der Umgebung von Karlsbad
    The fossil larval fish Prorhodeus unionis Frič, 1900 from the nonmarine Cenomanian of Bohemia is inorganic
    Fossil vertebrates and paleomagnetism update of one of the earlier stages of cave evolution in the Classical Karst, Slovenia: Pliocene of Črnotiče II site and Račiška pečina Cave
    Furher finds of grebe Miobaptus Walteri in the Miocene of Bohemia
    Gamma-ray and magnetic susceptibility correlation across a Frasnian carbonate platform and the search for "punctata" equivalents in stromatoporoid-coral limestone facies of Moravia
    Gastropoda, Euthyneura, Opisthobranchia des oberen Badeniens aus der Umgebung von Borský Mikuláš (no-Teil des wiener Beckens) und ihre stratigraphische Bedeutung
    Gastropods and tergomyans from the Upper Ordovician (Viru-Harju) of the Fagelsang area, Scania, southern Sweden
    El género Parabailiella Thoral, 1946 (Trilobita) en el Cámbrico medio de las Cadenas Ibéricas (NE de Espana)
    Genetická interpretace sedimentů z malesických vrstev
    Genetické a ekomorfologické změny
    The genus Diplograptus (Graptolithina) from the lower Silurian of Bohemia
    The genus Pliobatrachus from the upper Pliocene of Czechoslovakia
    Geoarcheologický výzkum lokality Boršice u Buchlovic : 25-33 Uherské Hradiště
    Geoarcheologie a její potenciál
    Geochemistry of intercalated red and gray pelagic shales from the Mazak Formation of Cenomanian age in Czech Republic
    Geodynamic evolution of the orogen: the West Carpathians and Ouachitas case study
    Geografie, geomorfologie a přírodní poměry
    Geographic and temporal patterns in the late Neogene (12-3 Ma) aridification of Europe : the use of small mammals as paleoprecipitation proxies
    Geológia a stratigrafia južnej a centrálnej časti Levočských vrchov
    Geológia a stratigrafia okolia ložiska spodnokriedových vápencov Butkov (manínska jednotka, stredne Považie)
    Geológia Levočských vrchov a Hornádskej kotliny
    Geological model of Early Sarmatian horizons of the underground gas storage Tvrdonice (Vienna Basin)
    The geological position, sedimentary record and composition of the Tylicz Conglomerate (Late Eocene-Oligocene): stratigraphical and paleogeographical implications (Magura Nappe, Polish Outer Carpathians)
    Geologická exkurze do údolí Radotínského potoka
    Geologická stavba a historie geologického výzkumu Brd
    Geologická stavba
    Geologická stavba terciérneho podložia vnútorných Západných Karpát
    Geologická stavba tuhárskeho mesozoika
    Geologické a ložiskové poměry pohoria Javorina
    Geologické dějiny našeho regionu
    Geologicko-petrografické(granulometrické) zhodnocení spodnomiocénních klastických sedimentů z vrtu Ždánice-29
    Geologicko-tektonické pomery predtriasových útvarov Povážského Inovca a kryštalinika Kráľovej hole
    Geologický, geomorfologický a paleoekologický výzkum sedimentů v okolí Srní : 22-33 Kašperské Hory
    Geologický podklad a vývoj
    Geologický příběh se šťastným koncem: kvartér existuje!
    Geologický výzkum kvartérních sedimentů v mikroregionu Příhrazské vrchoviny
    Geologie a litologie spodního miocénu na vrtu Nosislav-3
    Geologie kvartérních fluviálních sedimentů na soutoku Labe s Jizerou : (13-13 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav)
    Geologové ČGS v Centrální Americe: nová data z vulkanické stratigrafie
    Geology and stratigraphy of permo-carboniferous continental basins of the Bohemian Massif in view of the latest research and analysis of stratigraphical methods used
    Geomorfologické aspekty údolí řeky Svratky mezi Veverskou Bítýškou a městskou částí Brno-Bystrc : 24-32 Brno
    Geomorphological and stratigraphic problems of loess series in Modřice near Brno (s. Moravia) : dedicated to the memory of Prof. Dr. Ing. Josef Pelíšek, DrSc. (1909-1993), soil scientist and one of founders of the New Age Czech Quaternary Geology
    II. Geotectonic background of origin of Western Carpathian sedimentary Basins
    Geotermičeskije ocenki amplitud golocenovogo poteplenija v Jevrope
    A giant early Miocene sunfish from the North Alpine Foreland Basin and its implication for molid phylogeny
    Giant Mountains and pollenanalytical research: New results and interesting palaeobotanical findings
    Głazy narzutowe rejonu Jesenika i Osoblahy (Republika Czeska)
    Global correlation of Late Cenozoic fluvial deposits (IGCP 449): proceedings of the inaugural meeting, Prague, April 21-24, 2001
    Global patterns of organic-walled phytoplankton biodiversity during the Late Silurian to earliest Devonian
    Global time scale and regional stratigraphic reference scales of Central and West Europe, East Europe, Tethys, South China, and North America as used in the Devonian-Carboniferous-Permian Correlation Chart 2003 (DCP 2003)
    Globální korelace uhlonosných formací
    Grain orientation of some flysch graywackes, lower Carboniferous of Nízký Jeseník Mts. (Moravia)
    Grand Canyon - světová učebnice stratigrafie
    Graptolite assemblages and stratigraphy of the lower Silurian Mrákotín Formation, Hlinsko Zone, NE interior of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Graptolite biozones of the Kopanina and Přídolí formations in the upper Silurian of central Bohemia
    The gravity flow dynamics of submarine fan sedimentation in the Magura Basin of the Western Carpathians (Magura Nappe, Slovakia)
    The gross environmental phenomenon of the classical Pragian stage (hot lowstand)
    Habr obecný (Carpinus betulus l.) v československém kvartéru
    Habr obecný (Carpinus betulus l.) v československém kvartéru
    Hercynian Cretaceous and "Plenus event"
    Herpetofauna středního pleistocénu mladečských jeskyní (Morava, Česká republika) a její paleoekologický význam
    The hexactinellid sponge Cyathophycus from the Lower Ordovician Klabava Formation on the Prague Basin, Czech Republic
    Hiatuses between the base of the Pennsylvanian and the base of the Triassic in the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Hiáty ve středočeských pánvích
    High and low-frequency sea-level change and paleoceanographic events across the Cenomanian-Turonian boundary, Bohemia
    High bioproductivity at the Silurian/Devonian boundary - a global event?
    High-resolution, early Paleozoic (Ordovician-Silurian) time scales
    High resolution stratigraphy of the Jurassic-Cretaceous boundary interval in the Gresten Klippenbelt (Austria)
    Historical climatic record from flood sediments deposited in the interior of Spirálka Cave, Czech republic
    Historical tephra-stratigraphy of the Cosigüina Volcano (western Nicaragua)
    Historie geologických a paleontologických výzkumů svrchnojurských a spodnokřídových sedimentů na Štramberku
    History of the Pannonian basin and its margins in the Cenozoic
    History of trilobite research in Moravia
    Hlubokovodní a mělkovodní vývoj spodního badenu na střední Moravě
    Hodnocení salinity sedimentačního prostředí na příkladu rozvoje faun svrchního karbonu
    Holocene acidification process recorded in three pollen profiles from Czech sandstone and river terrace environments
    Holocene palaeovegetation and palaeoenvironment of the Kameničská kotlina basin (Czechoslovakia)
    Holocenní faunogeneze vs. dentální fenotyp hrabošů
    Holocenní malakofauna dejekčního kužele v "Šanově koutě" u Srbska (Český kras)
    Hongshanornis : jeholský pták, jenž neměl zuby
    Hrabanovská Černava
    Hranice alb-cenoman v sedimentačním prostoru slezské jednotky na základě studia foraminifer a vápnitých nanofosilií (Západní Karpaty, Česká republika) : 25-21 Nový Jičín
    Hranice cenoman-turon v české křídové pánvi
    Hranice cenoman-turon v české křídové pánvi na základě studia vápnitých nanofosilií : (03-32 Jablonec nad Nisou, 03-34 Sobotka, 03-43 Jičín, 13-12 Kopidlno, 13-14 Nymburk, 13-21 Hořice, 13-22 Jaroměř, 13-23 Chlumec nad Cidlinou, 13-32 Kolín)
    Hranice graptolitových biozón v klabavském souvrství (ordovik pražské pánve) : (12-33 Plzeň, 12-34 Hořovice)
    Hronovsko-poříčský příkop východně od řeky Metuje
    Hrozba klimatických změn : co prozrazuje výzkum nejmladší geologické minulosti
    Hřivnatý a starostlivý : Psittacosaurus na dva způsoby
    Hydrodynamic conditions and the benthic community of upper wenlockian calcareous shales in the western part of the Barrandian (Kosov quarry)
    Hydrogeological investigation of the Siluro-Devonian core of the Barrandian basin
    Hydrological consequences of the climatic changes
    Hynutí lesů, hrozba eroze a svědectví svahovin : archiv plný pádných svědectví
    Ichnofabrics of (?Oligocene) silcretes at Kryry and Dětaň, Western Bohemia, Czech Republic
    The ichnological record across the Cretaceous/Tertiary boundary in turbiditic sediments at Uzgruň (Moravia, Czech Republic)
    Ichnology of the Cretaceous Oceanic Red Beds (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    Ichnology of the non-marine deposits of the Boskovice Basin (Carboniferous-Permian, Czech Republic)
    IGCP 463 Workshop: Upper Cretaceous pelagic red beds - response to changes in the paleoclimate/paleoceanography - Bartin, Turkey, August 18-23, 2003
    The impact on the litho- and biofacial development of the Mid Devonian Kačaák [Kačák] Event in the Prague Basin, the Graz Palaeozoic and the Carnic Alps
    Index of the Devonian Correlation Table, 1996-2008
    Indications of a major Neolithic trade route? An archaeometric geochemical and Sr, Pb isotope study on amphibolitic raw material from present day Europe
    Indicators of terrestrial ecosystems in the Karpatian Korneuburg Basin and the Badenian Grund Beds
    Inner carpathian neogene basins in relation to the deep structure
    Inoceramus Taninensis sp.n. from the Campanian of nw Libya
    Integrated magnetic susceptibility and geochemical record of d13C anomalies in the Berriasian and Valanginian sections from the Tethyan domain (Western Carpathians, Poland)
    The Integrated Plant Record vegetation analysis of Early Miocene assemblages from the Most Basin (Czech Republic)
    An integrated stratigraphy of the Pannonian (Late Miocene) in the Vienna Basin
    Integrated stratigraphy of the Sarmatian (Upper Middle Miocene) in the western Central Paratethys
    Interpretace vulkanických produktů - jeden z klíčů pro rekonstrukci paleoprostředí : exkurzní průvodce semináře Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti, říjen 2008, Sedmihorky u Turnova
    Interpretation of the last-glacial vegetation of eastern-central Europe using modern analogues from southern Siberia
    Interpretation of volcanic products - one of the keys to palaeo-environmental reconstructions : excursion giude
    Interval spodního karbonu v Českém masívu (kulm, raná molasa a horotvorné fáze)
    Intraklasty ze spodnobadenských klastik jako svědectví dnes již neexistujících prostředí
    Introduction
    Inventarizační průzkumy reliktů blanické brázdy na Vlašimsku (perm, spodní autun) : 13-33 Benešov, 23-11 Vlašim
    The invertebrate fauna of the Middle Miocene (Lower Badenian) sediments of Kralice nad Oslavou (Central Paratethys, Moravian part of the Carpathian Foredeep)
    An invertebrate Faunula in the Kössen Beds of Starnkogel (Bad Ischl, Upper Austria)
    Isotopic composition (O, C, Sr, and Nd) and trace element ratios (Sr/Ca, Mg/Ca) of Miocene marine and brackish ostracods from North Alpine Foreland deposits (Germany and Austria) as indicators for palaeoclimate
    Ivo Chlupáč sedmdesátiletý
    Izotopické studium štramberských tithonských vápenců
    Izotopy uhlíku v organické hmotě spodnokřídových sedimentů slezské jednotky (Vnější Západní Karpaty, Česká republika) : (25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Izotopy uhlíku v organické hmotě svrchnokřídových sedimentů slezské jednotky
    Jantar a fosilní pryskyřice českého cenomanu
    Jantarová okna do minulosti : inkluze v jantaru vyprávějí o dávné přírodě Země
    Jarošov - faunistická anomálie gravettských sídlišť
    Jednostki litostratygraficzne jury i kredy Tatr : komentarz krytyczny
    Jeskyně Krtola v Českém ráji
    Jeskyně v údolí Říčky: Kůlnička, Liščí a Klímova
    Ještě ke glaciálním refugiím
    Jincelites vogeli gen. et sp. nov. (Hyolitha) from the Cambrian of the Czech Republic (Příbram-Jince Basin, Teplá-Barrandian region)
    Jiří George Kukla a jeho přínos poznání kvartéru
    Jubileum Čeňka Zahálky
    K distribuci hlavonožců v pelagických uloženinách spodní křídy na Strážovské hornatině
    K otázkám vývoje cenomanu a spodního turonu v Podkrušnohoří
    K paleobatymetrii sedimentů středního badenu na labské elevaci
    K problematice funerálních jeskyní
    K problému hiátů v karbonu středočeských pánví
    K rešeniju otnošenija fatrikuma k severnoj časti veporikuma na osnove korreljacii verchnego paleozoja (zapadnyje Karpaty)
    K stému výročí narození Dr. Josefa Soukupa
    Kačák (otomari) event - Hlubočepy in outskirts of Prague and sites in neighborhood of Karlštejn (W of Prague)
    Kaledonská orogeneze a vztah staropaleozoických pánví k prekambrickému fundamentu ve střední Evropě
    Kambrisches Rifting im Barrandium : geochemische Signaturen von klastischen Sedimenten und Vulkaniten
    Kamenné suroviny z výzkumů Josefa Skutila v severní části Moravského krasu
    Die känozoischen Filholiidae Wenz 1923. Teil 4, Die eo- und oligozänen Vertreter der Gattung Triptychia, nebst Bemerkungen zur Ökologie und geo- bzw. stratigraphischen Verbreitung der Filholiidae sowie zur Evolution der Gattung Triptychia (Gastropoda, Pulmonata, Clausilioidea)
    Kapradiny českého cenomanu a jejich spory in situ : předběžná zpráva
    Karbon není jen uhlí
    Karbonská makrofauna a makroflóra z vrtu Uhřice-7
    Karbonské tropické pralesy
    Karotážní korelační schéma hlavní uhelné sloje v severočeské hnědouhelné pánvi a důlně geologická praxe
    Karpat - stupeň regionální stratigrafické škály Centrální Paratethydy a jeho problematika
    Karpatská oblast Slovenska a Moravy v poslední době ledové
    Katalog moravských jeskyní s paleolitickými nálezy
    Kde byl korálový útes ve zlíchovském souvrství středočeského devonu? : 12-24 Praha, 12-41 Beroun, 12-42 Zbraslav
    Kde dnes znamená včera : jihosibiřské refugium doby ledové
    Když Říp soptil
    Ke geologii proterozoika jv. křídla Barrandienu
    Ke stratigrafické pozici devítikřížských pískovců
    Ke stratigrafii dvou významných kvartérních lokalit od Dobrkovic u Českého Krumlova
    Ke stratigrafii jeskyně Švédův stůl v Moravském krasu
    Ke způsobu vedení hranice mezi karbonem a permem v limnických pánvích Českého masívu
    Kinematický obraz niektorých štruktúr severného veporika vo vzťahu k formovaniu krížňanského príkrovu
    Kladenské souvrstvíé mezi Kralupy nad Vltavou a Všetaty
    Klátovská skupina - reprezentant metamorfitov amfibolitovej fácie paleozoika vnútorných západných Karpát
    Klima v posledním glaciálu
    Konodonti Gaeblerova mořkého horizontu karvinské části OKR (namur A)
    Konodontová biostratigrafie jeseneckých vápenců na území konicko-mladečského pruhu na Moravě, Český masiv
    Konodontová biostratigrafie vápenců přechodního (ludmírovského) vývoje na území konicko-mladečského pruhu, Drahanská vrchovina
    Konodontová fauna svrchního tournai a spodního visé v Mokré u Brna
    Konodonty a holotúrie triasu Strážovskej hornatiny
    Korelace moravské "hlavní terasy" a alpské "Hochterrasse" - předběžné závěry
    Korelácia mikrofloristických asociácií brakickej a sladkovodnej molasy z Bavorska s mikroflórou neogénu centrálnej paratetýdnej oblasti
    Korreljacija dokembrija variscid srednej i zapodnoj Jevropy
    Kosterní zbytky ježovek v silurských a devonských vápencích Českého krasu
    Králodvor/Kosov boundary and the late Ordovician environmental changes in the Prague Basin (Barrandian area, Bohemia)
    Krátká zpráva o mělkých vrtech IK-1 (Ivaň) a VK-1 (Vranovice) : 34-12 Pohořelice
    Krátká zpráva o záchranném sběru v západní části odkryvu příbřežní facie křídového moře v činném lomu v Plaňanech u Kouřimi
    Krátký pohled na geologii Somalilandu
    Die Kreide der Elbtalzone
    Krkonoše v době poledové - vegetace a krajina
    Křídová výplň poděbradské zřídelní struktury : (13-14 Nymburk)
    Křídové sedimenty na území listu 12-144 Lány : 12-14 Rakovník
    Křídové sedimenty na území listu 13-113 Sojovice : 13-11 Benátky nad Jizerou
    Křídové sedimenty na území listu 13-443 Chotěboř : 13-44 Hlinsko
    Kufiri silurian-devonian dhe zonat graptolitike prane tij ne Muhurr (zona e Korabit)
    Kvartérne sedimenty severnej časti košickej kotliny a Slanských vrchov
    Kvartérní a křídové sedimenty mezi velkým Osekem, Veltruby a Sendražicemi : (13-14 Nymburk)
    Kvartérní fauna a stratigrafie převisu v rezervaci Brálie u Malých Kršteňan
    Kvartérní geologická stavba historického jádra města Brna: aplikace poznatků ze stavby kolektorů
    Kvartérní morfogeneze labského údolí ve střední části Českého středohoří: nová data z GIS analýz a relativního datování kamenitých akumulací a svahových depresí : (02-41 Ústí nad Labem)
    Kvartérní sedimenty moravské části vídeňské pánve
    Kvartérní terasy řeky Želivky
    Labský důl Valley
    Lake Baikal climatic record between 310 and 50 ky BP; Interplay between diatoms, watershed weathering and orbital forcing
    The lakes in the Czech Republic - palynological and palaeoalgological study
    Lamprofyry stefanského stáří janovsko-artmanovského antiklinoria ve Slezsku
    Last Glacial paleoenvironments of the West Carpathians in the light of fossil malacofauna
    Late Carboniferous tectono-sedimentary evolution and related terrestrial biotic changes on the North Variscan and Appalachian forelands, and adjacent paralic and continental basins
    A late Cretaceous contamination episode of the European-Mediterranean mantle
    Late Cretaceous environments and communities as recorded at Chrtníky (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic)
    Late Cretaceous Palaeoaldrovanda, not seeds of a carnivorous plant, but eggs of an insect
    Late Devonian-earliest Mississippian glaciation in Gondwanaland and its biogeographic consequences
    Late Devonian stratigraphy and global events at Boulongour Reservoir (Uygur Autonomous Region, Xinjiang, China)
    Late Glacial and Holocene development of the vegetation in the Labe (Elbe) river flood-plain (Central Bohemia, Czech Republic)
    Late Glacial-Early Holocene transition recorded in the diatom content of three former lakes of different altitudes, Czech Republic
    'Late Homerian extinction event' (lundgreni Event) and subsequent recovery Wenlock/Ludlow boundary - Všeradice
    Late Jurassic-Early Cretaceous microplankton abundance, Milankovitch cycles, and implications for upwelling and Cretaceous climates
    Late Jurassic to Early Miocene tectono-sedimentary evolution of the Magura Basin (Western Carpathians)
    Late Miocene (Pannonian) vegetation from Vienna and Danube basins (Czech and Slovak Republics)
    Late Miocene to Early Pliocene vegetation of southern Europe (7-4 Ma) as reflected in the megafossil plant record
    Late Miocene vegetation from the Vienna Basin (Czech and Slovak republics)
    Late Miocene volcanic activity in the České středohoří Mountains (Ohře/Eger Graben, northern Bohemia)
    Late Miocene "washhouse" climate in Europe
    Late Moscovian terrestrial biotas and palaeoenvironments of Variscan Euramerica
    Late neogene volcanic floras of the Carpathian-Pannonian region, their relation to the intrazonal associations and implications to biostratigraphy
    Late Ordovician (Hirnantian) glacioeustatic Event: initiation of a glacial period - Levín
    The Late Ordovician ice house: impact winter or volcanic catastrophe?
    Late Paleozoic volcanosedimentary evolution of the Elbe Zone and the eastern Erzgebirge
    Late Permian-Liassic Megasequence AP6
    Late pleistocene evolution of periglacial and glacial relief in the Karkonosze Mountains : new hypotheses and research perspectives
    Late Proterozoic to Early Palaeozoic platform deposits of Southern Moravia (Czech Republic)
    Late Quaternary loess-paleosol successions in southern Siberia : implications for northern hemispheric climatic teleconnections
    Late Sarmatian sediments (Skalica Formation) of the Vienna Basin northeastern margin
    Late Tithonian-Early Turonian Megasequence AP8
    Late Toarcian-Early Tithonian (Mid-Late Jurassic) Megasequence AP7
    A Late Tournaisian synmetamorphic folding and thrusting event in the eastern Variscan foreland: 40Ar/39Ar evidence from the phyllites of the Wolsztyn-Leszno High, western Poland
    Late Turonian-Danian Megasequence AP9
    Late Turonian ophiuroids (Echinodermata) from the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic
    Late variscan tectonomagmatic activity in Western Europe and surrounding areas: the Mid-Permian Episode
    Lateglacial/holocene sedimentary record from the Labe source area, the Krkonoše Mts.
    Latest Eocene-Recent Megasequence AP11
    Lesní požáry v miocénu sokolovské pánve
    Liassic calcareous nannoflora from klippen belt (Czorsztyn unit)
    Life strategies during the extinction and recovery at Eifelian-Givetian and Frasnian-Famennian boundaries in Bohemia and Moravia
    Lingulate brachiopods from the Acanthopyge Limestone (Eifelian) of the Barrandian, Czech Republic
    Lingulate brachiopods from the Chýnice Limestone (upper Emsian, Barrandian; Czech Republic)
    Linguliformean and craniiformean brachiopods of the Ordovician (Třenice to Dobrotivá Formations) of the Barrandian, Bohemia
    Litho- and biostratigraphy of the Lower and Middle Miocene sediments of the Vienna basin (NE part) on the basis of calcareous nannoplankton and foraminifers
    Lithofacies analysis of Miocene sediments in the southern part of Carpathian Foredeep, based on the re-interpretation of drill logging data
    Lithological, biofacial and geochemical characterization of the lower cretaceous pelagic carbonate sequence of mt. Butkov (Manín unit, western Carpathians)
    Lithostratigraphy of lower Miocene of Bánovská kotlina (depresion)
    Litofaciálny vývoj molasových sedimentov staršieho miocénu v severnej časti košickej kotliny
    Litogenéza, paleoekológia, a biostratigrafia jurských a spodnokriedových súvrství križňanského príkrovu
    Litologie a karotážní obraz spodního miocénu na střední Moravě
    Litologie bazálních křídových sedimentů a inženýrskogeologické poměry ve stavební jámě pro hotel u Strahovského kláštera v Praze
    Litostratigrafia mladšieho paleozoika a spodného triasu Zemplínskych vrchov
    Litostratigrafické jednotky kryštalinika Čiernej Hory
    Litostratigrafické vyhodnotenie podložia terciéru z vrtov Závod 85 a 87 (Viedenská panva)
    Litostratigrafie a ložiskové prognózy podloží flyšové formace ve střední části Zábřežské vrchoviny
    Litostratografické jednotky neogénu Východoslovenskej nižiny
    Lochkovian conodonts from Podolia, Ukraine, and their stratigraphic significance
    Lochkovian (Early Devonian) acritarchs and prasinophytes from the Solimoes Basin, northwestern Brazil
    The Lochkovian-Pragian boundary in the Lower Devonian of the Barrandian area
    Lochkovian/Pragian GSSP revisited: evidence about conodont taxa and their stratigraphic distribution
    Loess research in Eurasia: new aspects in geochronology
    Lovci mamutů na Donu : kde žili a jak
    Lower Badenian biostratigraphy and paleoecology: a case study from the Carpathian Foredeep (Czech Republic)
    Lower Badenian clastics in the Moravian Gate from the viewpoint of mapping geologist
    Lower badenian radiolaria in the moravian part of the carpathian foredeep
    Lower carboniferous conodont biostratigraphy in the northeastern part of the Moravia-Silesia basin
    Lower Carboniferous Goniatites from Moravice Formation, Nízký Jeseník Mts. (Moravo-Silesian Unit of the Czech Massif)
    Lower Cretaceous dinoflagellate cyst stratigraphy of the Western Carpathians
    Lower Cretaceous sequences of the Manín Unit (Butkov Quarry, Strážovské vrchy Mts, Western Carpathians) - integrated biostratigraphy and sequence stratigraphy
    Lower Devonian open-sea elevation of Koněprusy: evolution of reef facies
    Lower Devonian reef biota from the Carnic Alps, Austria: implications for biogeography
    Lower Devonian stromatoporoids from the northern Obejo-Valsequillo-Puebla de la Reina domain (Badajoz and Córdoba provinces, southern Spain)
    Lower Miocene of the Hustopeče Gate
    Lower miocene rail from western Bohemia (Ralliformes, Aves)
    Lower Miocene sedimentation in the area of Jablonica depression : a model bound to oblique-slip mobile zone
    Lower Ordovician cystoids (Rhombifera, Diploporita) from the Prague Basin (Czech Republic)
    Lower Palaeozoic of the Barrandian area
    Lower Wenlock Chitinozoa from the Bykoš locality (Silurian, Prague Basin, Barrandian area, Czech Republic)
    Lower/Middle Badenian foraminiferal associations from the Vienna Basin (Slovak part) and Carpathian Foredeep: Biostratigraphy and paleoecology
    Ludlowian Chitinozoa from the locality "Na Požárech" (Silurian, Prague Basin, Barrandian area, Czech Republic)
    Ludlowian/Přídolian and Lochkovian in la Meignanne (massif Armoricain): biostratigraphy and correlations based on Bivalvia and Chitinozoa
    Ludlowská chitinozoa na lokalitě "Na Požárech" (silur, pražská pánev, Barrandien)
    Macocha - propast s pohnutou minulostí : od druhohor po čtvrtohory
    Magnetoclimalology: Teleconnection between the Siberian loess record and North Atlantic Heinrich events
    Magnetostratigrafický výzkum vulkanického komplexu Úhošť (Doupovské hory)
    Magnetostratigraphy and fold tests from Račiška pečina and Pečina v Borštu caves (Classical Karst, Slovenia)
    The Magura Accretionary Wedge-Stages In Development (Magura Nappe, Western Carpathians, Poland)
    Main advance directions and maximum extent of Elsterian ice sheet in the eastern part of the Šluknov Hilly Land, Northern Bohemia, Czechia
    The main fish communities of the limnic Permian and Carboniferous basins of the Czech Republic
    Makroflóra kyjovického souvrství moravskoslezského kulmu a její biostratigrafický význam
    Malakofauna Moravského krasu ve světle fosilních dokladů
    Malakostratigrafický výzkum pěnovců na Pivném potoce v Bílých Karpatech : (35-12 Strání)
    Malakostratigrafie nivy Klentnického potoka u Pavlova (CHKO/BR Pálava) : 34-14 Mikulov
    Malakostratigrafie pleistocenních svahovin u Dolních Věstonic (CHKO/BSR Pálava) : 34-12 Pohořelice
    Malakozoologická charakteristika Bílých Karpat
    Malcov beds in Magura nappe near Nowy Targ, outer Carpathians, Poland
    Die Malm-Aptychen aus dem Fundorf Snežnica (innere Klippenzone, Westkarpaten)
    Der "Manebacher Saurier" - ein neuer grosser Eryopide (Onchiodon) aus dem Rotliegend (Unter-Perm) des Thüringer Waldes
    A marine delta18O record for the Devonian based on biogenic apatite
    Mariopteridy sedlových a sušských vrstev čs. části Hornoslezské pánve a korelace s polským územím
    Martina Cave (Bohemian Karst) - biostratigraphy of the entrance sediments
    Mass balance of nutrients and major solutes in the Plešné watershed-lake ecosystem in the 2001 hydrological year
    Mechovky z dočasného odkryvu v okolí obce Rousínovec (karpatská předhlubeň, jižní Morava) : (24-41 Vyškov)
    Megareefs in Middle Devonian supergreenhouse climates
    Měkkýši pěti profilů ve sprašových závějích Českého krasu
    Měkkýši svahové kaskádky pěnovců, slínů a almů u Liptovské Lužné v Nízkých Tatrách
    Měkkýši svrchní části sedimentů nivy Zákolanského potoka v Otvovicích u Kralup nad Vltavou
    Měkkýši z archeologických výkopů na Bacíně
    Měňany 3 - pliocenní fauna obratlovců z Českého krasu
    Mesozoikum západných Karpát
    Metodologie a metody paleoekologické práce
    Microfacies of the Silurian-Devonian boundary interval in some sections in the Barrandian area (Czech Republic)
    Microfossils of the Albian and Cenomanian shales from the Štramberk area (Silesian Unit, Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    A Middle and Late Cambrian age for the Booley Bay Formation, County Wexford, Ireland: New acritarch data and its implications
    Middle and Late Jurassic roots of brachyuran crabs: Palaeoenvironmental distribution during their early evolution
    Middle and Late Miocene spatial temperature patterns and gradients in Europe - preliminary results based on palaeobotanical climate reconstructions
    The middle and upper Triassic of the Stratenská hornatina Mts. and its relation to the Triassic of the Slovak karst Silica nappe (the west Carpathians Mts., Slovakia)
    Middle Cambrian gogiid echinoderms from Northeast Spain: Taxonomy, palaeoecology, and palaeogeographic implications
    Middle Givetian echinoderms from the Schlade Valley (Rhenish Massif, Germany): habitats, taxonomy and ecostratigraphy
    Middle Miocene birds of Františkovy Lázně, Bohemia
    Middle Miocene Plesiodimylus from the Devínska Nová Ves-Fissures site (western Slovakia)
    The Middle Ordovician tergomyan mollusc Pygmaeoconus: an obligatory epibiont on hyolithids
    Middle Palaeocene-Eocene Megasequence AP10
    The Middle Pleistocene revolution and the Central European vertebrate and mollusc fossil record
    Mikrobiostratigrafická rekognoskácia vrtov podložia viedenskej panvy
    Mikrobiostratigrafické korelace vnějších jednotek flyšového pásma a vliv eustatických změn na jejich paleogeografický vývoj
    Mikrobiostratigrafické vyhodnocení vrtu Střeleč V-800 na základě foraminifer
    Mikroflora z paragnejsów gór Sowich (Sudety)
    Mikromorfologická analýza exoskletonů konulárií (svrchní kambrium-pennsylvan)
    Mikropaleobotanický výzkum panonu a pontu na Moravě a na Slovensku
    Mikropaleontologický výzkum na lokalitě Kaňk-Na Vrších u Kutné Hory : 13-322 Kolín
    Mikropaleontologie a rybí fauna podrohovcových vrstev u Litenčic : 24-42 Kojetín
    Milion let jezera
    Mineralogical and geochemical characterics of Ferreto soils and their application in stratigraphy
    Minute Silurian oncocerid nautiloids with unusual colour patterns
    Miocén a morfotektonika údolí Jihlavy
    Miocén ve vrtu Vidnava Z-1
    Miocene Central Paratethys stratigraphy - current status and future directions
    Miocene depositional systems and sequence stratigraphy of the Vienna Basin
    Miocenní sedimenty v Brně-Bohunicích (ubytovna Fakultní nemocnice Brno) : 24-34 Ivančice
    Miocenní sedimenty ve vrtu HVS-2 v areálu spalovny SAKO a.s. v Brně-Líšni : 24-43 Šlapanice
    Das Miozähn südostlichen Teiles der Karpatenvortiefe bei Mikulov (Mähren, Tschechslovakei)
    Mladopleistocenní a holocenní uloženiny jižní Moravy
    Mlýn v Kodě - přírodovědné, historické a technické aspekty
    Mocné akumulace předkvartérních písků mezi obcemi Mořinou a Mořinkou, Český kras
    Mocnost svrchních hrušovských vrstev (namur) v česlé části hornoslezské pánve
    Model of a glacial/periglacial paleogeomorphological system in the Bohemian Forest
    Model reliéfu kulmu v podloží miocenních sedimentů u Stříteže nad Ludinou (oblast Moravské brány) : 25-12 Hranice
    Modeling the response of planktonic foraminifera to changes in temperature
    Moissanit z rozsypov východoslovenského flyšu
    Molasse basins and volcanic activity in west Carpathian Neogene : its evolution and geodynamic character
    Molluscan succession from Holocene tufas in the Czech Karst (Czech Republic)
    Monitoring Doupov - podle výpovědi měkkýšů
    Monograptus (Stimulograptus) subgen.n. (Graptolites) from the lower Silurian of Bohemia
    Morava River flood plain sediments deposited during the last millennium: Climatic and anthropogenic record
    Moravskoslezské paleozoikum - variský akreční klín
    Morphologic variability in Lower Palaeozoic acritarchs: importance for acritarch systematics
    Morphometrical variability of Helicosphaera ampliaperta (calcareous nannoplankton) in the Central Paratethys: biostratigraphic and paleogeographic applications
    Morphostatigraphical levels of the nonglaciated region between the northern and alpine glaciations in Czechoslovakia
    Mořské sedimenty okrajové facie spodního badenu v Olomouci
    Moulting in the Ordovician dalmanitid and acastid trilobites of the Prague Basin (Czech Republic)
    Možnosti a nesnáze stratigrafie v souborech metamorfovaných a intruzívních vyvřelých hornin
    Možnosti litostratigrafické korelace kulmu v severní části Nízkého Jeseníku
    The Mšeno-Roudnice basin : problems of reconstruction of fossil stream pattern (Central Bohemian Coal Basins, Czech Republic)
    The muddy bottom of Lake Pannon - a challenge for dreissenid settlement (Late Miocene; Bivalvia)
    Mystery of the Prague Fault
    Na břehu křídového moře
    Náčrt hlbinnej stavby Západných Karpát
    Náčrt stratigrafie středního miocénu v alpsko-karpatské předhlubni (Dolní Rakousko - Morava)
    Najnovšie poznatky o petrografickom obsahu zlepencov západoslovenského segmentu bradlového pásma (horniny vyvrelé a metamorfované)
    Nález mořského svrchního albu Českého masívu na jižní Moravě
    Nález neobvykle zachovalé ichnofosilie křídového stáří z glaciálních uloženin severních Čech
    Nález plodu rodu Ceratostratiotes Gregor v miocénu jižní Moravy
    Nález podkrkonošského chalcedonu u Radotína
    Naleziště zkamenělých stromů u Slaného
    Nálezy pleistocenní a holocenní fauny z výzkumů Josefa Skutila v Moravském krasu
    Nálezy rodu Castor L. a Trogontherium F. (čeleď Castoridae, Rodentia, Mammalia) z lokality Chlum u Srbska
    Nálezy trilobitů v metamorfovaném devonu Hrubého Jeseníku
    Nálezy z pískovcových převisů a otázka degradace krajiny v mladším pravěku v širších souvislostech
    The Namurian deposits of the upper Silesian coal basin
    The nannofossil chalk layers in the Early Oligocene Šitbořice Member in Velké Němčice (The Menilitic Formation, Ždánice Unit, south Moravia): orbitally forced changes in paleoproductivity
    Nanoplankton wapienny górnokredowych facji pelagicznych jednostki podśląskiej polskich Karpat fliszowych
    Národní parky Bryce a Zion
    Nástup krosněnské sedimentace ve flyšovém pásmu Karpat na Moravě
    The nature of the fossil record of Neogene insectivores
    Návrh na stratotypovú hranicu krieda-paleogén
    Návrh nového stratigrafického členění severočeského terciéru
    Návrh stratigrafického členění terciéru sokolovské pánve
    Nd-Sr-Pb isotopic signatures of Neoproterozoic-Early Paleozoic siliciclastic rocks in response to changing geotectonic regimes: A case study from the Barrandian area (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Několik poznámek k otázkám prostředí vzniku a stavby sedimentů produktivního karbonu české části hornoslezské pánve
    Některé výsledky mikrofaunistického výzkumu vyšší části ostravského souvrství (čs.část hornoslezské pánve, namur A)
    Němčice I
    Neogene lake systems of Central and South-Eastern Europe: Faunal diversity, gradients and interrelations
    Neogene of Moravia
    Neogene vegetation and climatic reconstructions : introduction
    Neolitický rondel v Mašovicích : kvartérní a paleopedologické výzkumy
    Neoproterozoic-Early Paleozoic evolution of peri-Gondwanan terranes: implications for Laurentia-Gondwana connections
    Neritic-pelagic correlation in the Lower Devonian of Europe and North Africa
    Neue paläobotanische Untersuchungen im Pannon und Pont des Mährischen Teils des Wiener Becken
    Nevápnitá dinoflageláta spodnokřídových souvrství manínské jednotky v lomu Butkov (Strážovské vrchy)
    A new account on the Upper Jurassic srratigraphy and ammonites of the Czorstyn succession, Pieniny klippen belt, Poland
    A new aeduellid actinopterygian from the Lower Permian of the Krkonoše Piedmont Basin (Bohemian Massif) and its relationship to other Aeduellidae
    New biostratigraphic data from Ostravice river channel reservation (Outer Western Carpathians)
    A new bivalve community from the lower Ludlow of the Prague Basin (Perunica, Bohemia)
    New cephalopod limestone horizon in the Ludlow (Gorstian, lower L. scanicus Biozone) of the Prague Basin (Bohemia, Perunica)
    New classification of the genus Cordaites from the Carboniferous and Permian of the Bohemian Massif, based on cuticle micromorphology
    A new conodont zonation of the Pragian Stage (Lower Devonian) in the stratotype area (Barrandian, central Bohemia)
    New cycad foliage of Pseudoctenis babinensis from the Bohemian Cenomanian
    New data on Late Turonian crinoids from the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic
    New data on the Annulata Events in the Moravian Karst (Famennian, Czech Republic)
    New delta13C data from mid palaeo-latitudes (Prague Basin) across the late Silurian Lau Event
    New distinctive miospore species from the Namurian of the Upper Silesia Coal Basin, Poland
    New findings of some calcareous foraminifers from the Cenomanian of the Bohemian cretaceous basin and their stratigraphic significance
    New finds of Vadarocrinus vassa Prokop, 1984 (Crinoidea, Petalocrinidae) in the Koněprusy and Loděnice Limestones (Lower Devonian, Pragian) of the Barrandian area, Czech Republic
    New foraminiferal data on the age of Stramberk-type limestones, Polish Carpathians
    New fossil leaves of Araceae from the Late Cretaceous and Paleogene of western North America
    New genera of Rhynchonellid and Camerellid brachiopods in the Silurian of the Bohemia
    New information on the Cenomanian palynomorphs from the NW Bohemia
    New knowledge of Cretaceous lithostratigraphy and biostratigraphy in the Silesian Unit in the Moravskoslezské Beskydy Mountains and the Podbeskydská pahorkatina Upland (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    New knowledge of the development of the Petřkovice Member in the south of the Czech part of the Upper Silesian Coal Basin (Czech Republic)
    A new magnetostratigraphic framework for the Lower Miocene (Burdigalian/Ottnangian, Karpatian) in the North Alpine Foreland Basin
    A new mastixioid florula from tektite-bearing deposits in South Bohemia, Czech Republic (Middle Miocene, Vrábče Member)
    New Ostracodes from the lower Devonian of Bolivia
    New Pugnacidae and Plectorhynchellidae (Brachiopoda) in the silurian and devonian rocks of Bohemia
    New Silurian nautiloids Phragmoceras Broderip, 1839, and Tubiferoceras Hedström, 1917, from the Prague Basin (Bohemia)
    New silurian trilobites from Bohemia
    A new species of Lepidostrobus from the Early Westphalian of South Joggins, Nova Scotia, Canada
    New stratigraphic subdivision of the Tertiary in the Sokolov Basin in Northwestern Bohemia
    New Zealand beetle in Baltic Amber - Biogeography and systematics of a new fossil bark-gnawing beetle (Trogossitidae)
    Niekoľko geologických a hydrogeologických poznatkov o mezozoiku v predpolí Vysokých Tatier
    Nižnjaja granica srednego miocena Paratetisa: sovremennoje položenije po planktonnym mikroorganizmam i korreljacija
    No. 296 - Quaternary in the Asia/Pacific region (1989-1993)
    No. 428 - Climate and borehole (1998-2002)
    No. 428 - Past climate change inferred from the analysis of the underground temperature field (1998-2002)
    No. 428 - Past climate change inferred from the analysis of the underground temperature field (1998-2002) OET in 2003
    Normapolles. Comparaison entre l´Europe centrale et du Sud-Est pendant le Cénomanien et le Turonien: évolution de la biodiversité et paléoenvironnement
    Northern Vienna Basin history: Depositional systems within the Miocene time framework
    Nouvelles especes de Chitinozoaires a la limite Ludlow/Přídolí en Tchécoslovaquie
    Nová biostratigrafická a ichnologická pozorování z křídových sedimentů u Frenštátu pod Radhoštěm : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Nová data o mořských hvězdicích (Echinodermata) svrchního cenomanu-spodního turonu české křídové pánve
    Nová litofacie koněpruských vápenců v koněpruském devonu
    Nové geologické odkryvy vytvořené abrazí břehů Nechranické nádrže
    Nové litostratigrafické jednotky v krompašskej skupine
    Nové měkkýší druhy českého kvartéru
    Nové nálezy jašteríc (Sauria, Lacertidae) z neogénnych sedimentov Slovenska a Českej republiky
    Nové nálezy spodnokřídových rostlin v těšínsko-hradišťském souvrství západních Karpat na severní Moravě
    Nové odkryvy fluviálních sedimentů v prostoru Brno-Bystrc : 24-32 Brno
    Nové odkryvy kvartérních sedimentů na Starém Brně : Brno 24-32
    Nové odkryvy pliocenních a peistocenních sedimentů Brna a jeho okolí
    Nové pohľady na geologickú stavbu Kremnických vrchov
    Nové pohľady na stratigrafiu stredoslovenských neovulkanitov
    Nové pohledy na vývoj Karpatu pod flyšovými příkrovy v úseku "střed"
    Nové poznatky a problémy geológie sedimentárneho neogénu
    Nové poznatky a problémy stratigrafie triasu západných Karpát
    Nové poznatky o geologickém vývoji komplexu miocenních sedimentů severočeské pánve
    Nové poznatky o karpatské předhlubni v oblasti Nové Hvězdlice-Milonice
    Nové poznatky o litofaciálním členění godulského souvrství v Moravskoslezských Beskydech
    Nové poznatky o mladšom paleozoiku v Malej Fatre
    Nové poznatky o petrografickém charakteru sedimentů rosicko-oslavanské pánve u Oslavan
    Nové poznatky o veku bielopotockého súvrstvia na Orave
    Nové poznatky ze šáreckého a dobrotivského souvrství (ordovik, stupeň darriwil) v severozápadní a severní části Prahy
    Nové projekty mezinárodního programu geologických korelací
    Nové údaje ke katastrofické hranici křída-terciér
    Nové údaje o svrchním ordoviku zjištěné při stavbě železničního koridoru mezi nádražími Praha-Libeň a Praha-Masarykovo nádraží
    Nové výsledky zo štúdia drnavského súvrstvia
    Nový biostratigrafický údaj z mesozika Levických ostrovov
    Nový IGCP projekt 518
    Nový nález brachiosaurů na lokalitě Horní Kalná u Vrchlabí
    Nový nález: Cycadeoidea Buckland ve spodní křídě Karpat na severní Moravě
    Nový nález trilobita Holoubkovia klouceki (Růžička, 1926) (Lichida) v mílinském souvrství (tremadok) v Barrandienu : (12-33 Plzeň)
    Nový taxonomický pohled na aptychy čeledi Punctaptychidae okolo hraničního intervalu jura/křída z lomu Kurovice (vnější Západní Karpaty, Česká Republika)
    O čtvrtém řádu a o tom, jak se nakonec, neřád, zkomplikoval. I., Vznik kvartérní vědy
    O čtvrtém řádu a o tom, jak se nakonec, neřád, zkomplikoval. II., Exploze věd o kvartéru ve 20. století
    O eocénnej transgresii v oravskom úseku bradlového pásma
    O liasových manganových rudách Malých Karpát
    O m ožnostech biostratigrafického dělení evropského terestrického mladšího kenozoika na podkladě dvou čeledí hlodavců (Rodentia, Mammalia): Muridů a Cricetidů
    O takzvané polyteichové facii v bohdaleckém souvrství (ordovik, střední Čechy) : 12-24 Praha, 12-32 Zdice, 12-41 Beroun, 12-42 Zbraslav
    Objev unikátního neolitického těžebního areálu u Jistebska v severních Čechách
    Obsahy organického uhlíku a palynofacie spodní křídy slezské jednotky : 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 26-11 Jablunkov
    Occurrence of calcareous nannoplankton in the Pannonian sediments of Slovakian Neogene basins
    Ochlupka rezavá (Pseudotrichia rubiginosa)
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 1. část, Okno do minulosti - klíč k problémům současnosti
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 2. část, Vývoj současných ekosystémů
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 3. část, Poslední interglaciál a glaciál a jejich poselství dnešku
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 4. část, Ústup zalednění
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 5. část, Holocén a jeho problematika
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 6. část, Časný holocén - velké migrace, nástup lesa a teplomilných druhů
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 7. část, Postglaciální klimatické optimum
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 9. část, Po klimatickém optimu - mladý holocén
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 10. část, Dnešní příroda a krajina ve světle nejmladší minulosti
    The Odivelas Limestone: evidence for a Middle Devonian reef system in western Ossa-Morena Zone (Portugal)
    Odvrácená tvář půdy
    Okrajové vývoje sedimentů karpatské předhlubně na listech map 1 : 25 000 Blansko a Tišnov
    The oldest Miocene Bryozoa from the Carpathian Foredeep (boreholes Přemyslovice)
    Oligocene flora of Bechlejovice at Děčín from the neovolcanic area of the České středohoří Mountains, Czech Republic
    Oligocene-Miocene CO2 fluctuations, climatic and palaeofloristic trends inferred from fossil plant assemblages in central Europe
    On relationship of the central West Carpathians and the northern Apuseni Mts.
    On stratigraphy and lithology of Czorsztyn limestone formation in the central west Carpathians (Jurassic, Malm)
    On the age of the Meliata group and the Silica nappe radiolaries (Localities Držkovce and Bohúňovo, Sloval karst, ČSSR)
    On the genera Pateraspis Prantl et Přibyl and Didrepanon line (Trilobita)
    On the identification of magnetostratigraphic polarity zones
    On the structure of the west Carpathians
    Oparenské slepence: perm nebo křída? : (02-43 Litoměřice)
    The Ordovician acritarch genus Coryphidium
    The Ordovician biodiversification: Setting an agenda for marine life
    Ordovician in Bohemia: development of Prague basin and its benthic communities
    The Ordovician of Central Europe in a new stratigraphical context
    The Ordovician of the Condroz Inlier, Belgium: Trilobites from the southeastern margin of Avalonia
    Ordovician-silurian boundary event in Bohemia (Prague basin - Barrandian area)
    Ordovician-silurian boundary in the Prague basin (Barrandian area, Bohemia)
    Organic matter and fossil content in Serbian oil shales: Comparison with oil shales of Central Europe
    Organic-walled dinoflagellate cysts as a tool to recognize carbonate concretions: an example from Oligocene flysch deposits of the Western Carpathias
    Orientace ústřic a diagonálního zvrstvení v křídových pískovcích u Telnice v severních Čechách
    Osteometrical and functional analysis and evolution of autopodia in the genus Homo
    Ostracoden im Devon Europas - paläoökologische, paläogeographische und biostratigraphische aspecte
    Ostracodes from the Ordovician and Silurian of Bolivia
    Ostrakodi vápnitých jílů (téglů) spodního badenu (terciér - miocén) okolí Brna
    Ostrakodi z pleistocenních akumulačních teras širšího okolí Brna
    Ostreen (Bivalvia) aus der sächsischen Oberkreide. I, Die Gattung Ceratostreon (N.Sg.?) Bayle, 1878
    Ostreen (Bivalvia) aus der sächsischen Oberkreide. II
    Outer Carpathians in south Moravia
    Outline of geological-structural development of the crystalline complex and envelope Palaeozoic of the Povážský Inovec Mts.
    Overview of macrofloras from the Most Basin (Czech Republic) and their phytostratigraphical correlation within Central and Boreal Europe
    Overview of the stratigraphy and initial quantitative biogeographical results from the Devonian of the Albergaria-a-Velha Unit (Ossa-Morena Zone, W Portugal)
    Palaeobotanical research of the Early Miocene deposits overlying the main coal seam (Libkovice and Lom Members) in the Most Basin (Czech Republic)
    Palaeoclimate analysis of the flora of the Klikov Formation, Upper Cretaceous, Czech Republic
    Palaeoecological evaluation of the Karpathian sediments in the southern part of the Carpathian Foredeep using trend analysis
    Palaeoecology and palaeobiology of Upper Cretaceous belemnitellids
    Palaeofloristics of Middle Pennsylvanian lyginopteridaleans in Variscan Euramerica
    Palaeogeographic distribution of Ordovician hyoliths
    Palaeogeography and palaeotectonics of the Alpo-Carpatho-Pannonian and adjacent blocks based on palaeomagnetic data: Neogene to Permian
    Palaeozoic low-oxygen, high-latitude carbonates: Silurian and Lower Devonian nautiloid and scyphocrinoid limestones of the Anti-Atlas (Morocco)
    Paläontologie, Biostratigraphie und Fazieswechsel im Grenzbereich Unter-/Ober-Emsium - das Referenzprofil Císarská rokle im Prager Becken (Unter-Devon, Barrandium, Tschechische Republik)
    Palentiella palentina n.g. n.sp. (braquiópodo Camarotoechioidea) del Eifeliense Superior de la región Palentina (Cordillera Cantábrica Oriental, N de Espana)
    Paleoasociace paleozoických foraminifer - vztah ke změnám prostředí
    Paleobotanical records from basal Devonian clastics in Měnín and Kozlovice boreholes (Moravia, Czech Republic)
    Paleobotanická data k biostratigrafii a korelaci uloženin Chebské pánve
    Paleobotanické, palynologické a sedimentologické výzkumy v nýřanských vrstvách (Westphal D) na Rakovnicku : (12-14 Rakovník)
    Paleobotaničeskaja i litologičeskaja charakteristika srednedevonskych otloženij razreza Glubočepy (Češskaja respublika)
    Paleoceanography of the western Central Paratethys during Early Oligocene nannoplankton zone NP23 in the Austrian Molasse Basin
    Paleodiet inferred from Ursus spelaeus ROSENMÜLLER et HEINROTH tooth from Tmavá skala cave (Slovak Republic) using carbon isotope analyses
    Paleoecological and biostratigraphic characteristics of Lower Badenian foraminiferal fauna from HV-5 Rybníček borehole (Lower Badenian, Carpathian Foredeep)
    Paleoecology of the Lower Badenian Carpathian Foredeep based on foraminiferal fauna in Central Moravia (Czech Republic)
    Paleoekologické a biostratigrafické zhodnocení foraminiferové fauny a teleosteí (otolity) karpatu ve vrtu Nosislav-3
    Paleoekologické hodnocení epifaun přicementovaných k pevnému substrátu
    Paleoekologický model prostředí ovlivněného říční sedimentací (duckmant, vnitrosudetská pánev) : 03-42 Trutnov
    Paleoekologický rozbor měkkýších faun almoviště jihozápadně od Tetína (Český kras) : 12-41 Beroun
    Paleoekologický výzkum bývalých jihomoravských jezer
    Paleoekologie a biostratigrafie jemnozrnných poloh defilé u Radčic (kantabr, plzeňská pánev)
    Paleoenvironmental record in Lake Baikal sediments : environmental changes in the last 160 ky
    Paleogeografické a paleoekologické svědectví ostrakodů jihomoravského paleogénu
    Paleogeography and sequence stratigraphy of the Northern Vienna Basin
    Paleomagnetic timing of the tertiary of the north Bohemian bown-coal basin
    Paleomagnetické datování sedimentů v jeskyni "Za Hájovnou" v Javoříčku - předběžné výsledky
    Paleomagnetické datování spodnomiocenních sedimentů karpatské neogenní předhlubně (vrt Nosislav-3)
    Paleomagnetický záznam změn klimatu za posledních 300 000 let
    Paleontologické lokality ve spodní části moravického souvrství (Nízký Jeseník, moravskoslezská oblast Českého masivu)
    Paleontologické výzkumy na lokalitě Obora v roce 2002 (perm, boskovická brázda)
    Paleontologický význam dutin ve fosilních dřevech permokarbonského stáří středočeských a západočeských kamenouhelných pánví : 11-24 Žlutice, 12-11 Žatec, 12-12 Louny, 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník
    Paleopalynologický výzkum na Slánsku
    Paleovulkanická rekonštrukcia stredoslovenských vulkanitov v mierke 1:100 000
    Paleozoic lake faunas: Establishing aquatic life on land
    Palinologické hodnotenie vzoriek z lokalít Hrelikov potok a Kotlinec, staršie paleozoikum gemerika
    Palinologický výskum sedimentov z podložia neogénu viedenskej panvy
    Palinologický výskum v metasedimentoch strašieho paleozoika veporidov Malých Karpát a mladšieho paleozoika západných Karpát
    Palinspastická rekonstrukce sedimentačního prostoru devonu tišnovských brunnid
    Palynological and geochemical indicators for a planktonic event at the Silurian/Devonian transition
    Palynological and palaeoalgological study of the lakes in the Czech Republic
    Palynological characteristics of palaeoecological changes during the Cenomanian transgression
    Palynological investigation of the basal Tertiary sediments (Paleogene) in western Bohemia and their correlation with the Carpathian region
    Palynomorph distribution and new palaeoenvironmental data (Upper Turonian, Bohemian Cretaceous Basin)
    Palynomorphs from the Silurian/Devonian GSSP at Klonk (Czech Republic)
    Palynomorphs, paleoenvironment and sequence stratigraphy in the boreholes of Cenomanian and Lower Turonian age from the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic
    Palynostratigraphy of the upper part of the Lower Carboniferous flysch succession in the the eastern part of the Moravian-Silesian zone (Nizky Jesenik Mts.; Czech Republic)
    Pannonian and ? Pontian at the SW margin of the Vienna Basin near Mikulov (Moravia, Czechoslovakia)
    Pannonian vegetation from the northern part of Vienna Basin
    Paprskoploutvé ryby spodního permu boskovické brázdy - současný stav poznání
    Paraconodont Westergaardodina in the Lower Ordovician of the Prague Basin, Czech Republic
    Parakonglomeráty andělskohorského souvrství jihozápadní části Nízkého Jeseníku
    La Paratéthys, la mer transeuropéenne - une revue actuelle
    Parentilidae fam. nov., nová čeleď hyolitů ze středního Kambria
    Pathological effect in Lyropecten (Aequipecten?) ternatus (Muenster, 1833) from the Cretaceous of Czechoslovakia
    Peelipilina, a new tergomyan mollusc from the Middle Ordovician of Bohemia (Czech Republic)
    Perm a permotriasová hranice v jihoalpinském segmentu Západní Tethydy
    Permian brines formation in the Czech part of the Bohemian Massif - conceptual model, hydraulic parameters estimation
    Permian climate development in the northern peri-Tethys area - The Lodeve basin, French Massif Central, compared in a European and global context
    Permo-Carboniferous of the Úpa River Valley at Ratibořice N. of Česká Skalice (NE Bohemia)
    Permokarbon v podloží křídy severovýchodně od Litoměřic
    Permské aktinopterygijní ryby a jejich využití pro paralelizaci výchozů významných fosiliferních obzorů podkrkonošské pánve : 03-34 Sobotka, 03-41 Semily, 03-42 Turnov, 03-43 Jičín
    Petaloporella (Cryptostomata, Bryozoa) from the Lower Devonian of central Bohemia
    Petrology and mineralogy of the neolithic and aeneolithic artefact in Bohemia
    Pflanzenreste aus dem Tertiär von Horn
    Physoporella croatica Herak, 1958 of the Slovak karst anisian (Slovakia, The West Carpathians Mts.)
    Pieniny - najatraktivnejší úsek bradlového pásma
    Pískovcová facie maastrichtu frýdeckého souvrství v korytě řeky Ostravice u Bašky
    Plaňavské vrstvy v oblasti Štramberka (spodní křída, vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Plant-Arthropod associations from the Lower Miocene of the Most Basin in Northern Bohemia (Czech Republic): a preliminary report
    Pleistocenní měkkýši od Remenin (Nízké Beskydy, východní Slovensko)
    Pleistocenní zástupci čeledi Castoridae (Rodentia, Mammalia) z lokality Chlum u Srbska
    The Plio-Pleistocene record of Hypolagus (Lagomorpha, Leporidae) from the Czech and Slovak Republics with comments on systematics and classification of the genus
    Pliocene palaeoenvironment and correlation of the Sessenheim-Auenheim floristic complex (Alsace, France)
    Pliocene to early Middle Pleistocene ursine bears in Europe: a taxonomic overview
    Po stopách českých dinosaurů
    Po stopách skrytých refugií
    Pochované vulkanity v Bátovskej kotline
    Pohřbený kras v severním předpolí silesika
    Pojem krajiny v perspektivě geologického času
    Poloha slepenců s granáty - nový litostratigrafický horizont v dobývacím prostoru dolu Staříč
    Pomníčky a pamětní desky geologické minulosti
    Popradichninum Erraticum Ichnogen N.Sp.N. - a new trace fossil from the eocene flysch of Slovakia
    Porcupines in the Bohemian Karst - excavation results of the first known Miocene Hystrix (Hystrix) parvae (Kretzoi 1951) cave den in Central Europe
    The position of biotite in granitoid rocks of the Small Carpathian Mts. and its relation to their genesis
    Possible global events and the stratigraphy of the Paleozoic of the Barrandian (Cambrian - Middle Devonian, Czechoslovakia)
    A possible role of the solar inertial motion in climatic changes
    Post-deposition pedogenic modification of magnetic susceptibility recording paleoclimatic signals C an explanation of regional changes to Alaskan, Chinese and Siberian loess
    Postavenie magurských pieskovcov a malcovské vrstvy na Orave
    Postglaciál u Kobeřic na severní Moravě
    The potential of fossil angiosperm wood to reconstruct the palaeoclimate in the Tertiary of Central Europe (Czech Republic, Germany)
    Poznámka k biostratigrafii svrchní jury ve vrtu Němčičky-6
    Poznámky k biostratigrafickému využití mikrofosilií ve svrchní juře a křídě na Moravě
    Poznámky k problému stáří horninových komplexů východní části krkonošsko-jizerského krystalinika
    Poznámky k příkrovovému pojetí stavby pražského synklinoria
    Poznámky k taxonu Trilobites ferus Barrande, 1852 (Trilobita, Lichida) z motolského souvrství (wenlock, silur) od Lištice u Berouna (pražská pánev, Čechy) : (12-41 Beroun)
    Poznámky ke stratigrafii a paleogeografii eggenburgu v jižní části karpatské předhlubně na Moravě
    Poznámky ke vzniku akumulací štramberských vápenců
    Pracovní setkání ve Freibergu věnované stratigrafii a životnímu prostředí organizmů v mladších prvohorách
    Pragian conodont zonal classification in Nevada, western North America
    Pravěk Stránské skály
    Pravěká keramika - významný zdroj informací
    Pre-conference field trip - elevator tectonics and magmatic activity along the Teplá-Barrandian/Moldanubian boundary (Bohemian Massif)
    Pre-variská paleogeografie Českého masivu
    The Precambrian history of the south-eastern Bohemian Massif
    Preface [Seifhennersdorf: A window on early Oligocene volcanic ecosystems]
    Prehľad stavby Západných Karpát
    Prehľad výskumov paleogénu centrálnych západných Karpát
    Preliminary overview of regional endemism in European Neogene ungulates
    Preliminary palynological investigation of Saudi Arabian Upper Ordovician glacial sediments
    Preliminary palynological studies in the Karpatian sediments of the Carpathian Foredeep in Moravia (Czech Republic)
    A preliminary report on Paracitellus eminens Dehm, 1950 (Aplodontidae, Ailuravinae, Rodentia, Mammalia) from the Early Miocene of NW Bohemia
    Preliminary results of magnetostratigraphic investigations across the Jurassic/Cretaceous boundary strata at Nutzhof, Austria
    Preliminary results of new investigation of Miocene sediments at Hostim (SW Moravia)
    Preliminary submission for lower-middle Devonian boundary stratotype in the Barrandian area
    Present Stage of the Permian and Upper Carboniferous Geology and Stratigraphy of Continental Basins in Bohemia (Czechoslovakia)
    Prey deposits and den sites of the Upper Pleistocene hyena Crocuta crocuta spelaea (Goldfuss, 1823) in horizontal and vertical caves of the Bohemian Karst (Czech Republic)
    Príkrov Markušky - zväzujúci element veporika a gemerika?
    The principle of "Frozen Evolution" and its manifestation in the fossil record: the brachiopod genus Aegiromena Havlíček, 1961 (Upper Ordovician, Czech Republic)
    Principles of study of Adriatic shelf ecosystems from the viewpoint of applications in geology
    Prínos nových poznatkov slovenskej archeológie ku stratigrafii Pleistocénu a starého Holocénu
    Prínos Tibora Budaya k poznaniu neogénneho vývoja západných Karpát
    Príspevok k poznaniu terciérnych sedimentov a minerálnych vôd Lučenskej kotliny
    Príspevok k poznaniu vývoja a členenia variských molás západných Karpát
    Príspevok k poznaniu vývoja kladzianskeho súvrstvia (mladší karpat) vo východoslovenskej panve
    Príspevok k stratigrafii triasu Stratenskej hornatiny
    Príspevok ku stratigrafii strednotriasových karbonátov hronika (chočský príkrov Horehronia, západné Karpaty)
    Pristiograptus (Graptoloidea) iz verchnevenlokskich otloženij stran Baltii
    Problematic age of Lower-Cretaceous foraminiferal zone Leupoldina cabri
    Problematika stratigrafického zařazení zábřežské skupiny
    Problemoj koncerne la transgreson de la suprakretacea maro sur Bohemia Masivo
    Problemy korelacji stratygraficznych kenozoiku południowej Opolszczyzny
    Problémy palinspastickej rekonštrukcie západokarpatského sedimentačného priestoru počas mezozoika
    Problémy stratigrafické klasifikace a nomenklatury vyvřelých a metamorfovaných hornin
    Procesy diagenetyczne v osadach karboňskich północnej częšci monokliny przedsudeckiej
    Produktivní karbon ve vrtu Jablůnka-1
    Progress report on the Přídolian in the Prague basin, Bohemia
    Prohnaný trik matky přírody: globálním oteplením do nového glaciálu
    Project 428 - Past climate change inferred from the analysis of the underground temperature field
    Project No. 469 - Variscan terrestrial biotas and palaeoenvironments : Late Westphalian terrestrial biotas and palaeoenvironments of the Variscan Foreland and adjacent intramontane basins
    Projekt výzkumu triasu skončil
    Prostorové rozmístění recentních periglaciálních jevů v alpinském bezlesí Východních Krkonoš
    Prostředí jako primární činitel v evoluci organismů
    Proterozoic acritarchs from the Precambrian-Cambrian transition in southern Moravia (Měnín-1 borehole, Czech Republic)
    Provenance of siliciclastic sediments (Permian to Jurassic) in the Central European Basin
    Provenance study of Permian non-marine sandstones and conglomerates of the Krkonoše Piedmont Basin (Czech Republic) : exotic marine limestone pebbles, heavy minerals and garnet composition
    První nález hmyzu v lomu "Na Štilci" u Tlustice v Žebrácké pánvi (sv. karbon, westfál C)
    První nález stopy po lezení trilobitů v příbramsko-jinecké pánvi (střední kambrium)
    První nálezy ediakarských (vendských) kryptarch ve vrtu Měnín-1 (jižní Morava) : 24-32 Brno
    Prvý nález morského otnangu v juhoslovenskej panve
    Předběžná zpráva z terénní dokumentace liniové stavby "Nové spojení" v Praze na Palmovce
    Předběžné hodnocení paleoenvironmentálního vývoje Labského dolu
    Předběžné paleontologické zhodnocení lokality Březina 3 a její srovnání s ostatními výskyty trilobitové fauny v břidliích březinského souvrství v okolí obce Březina v Moravském krasu
    Předběžné výsledky studia foraminifer z křídových červených vrstev rumunských Východních Karpat
    Předběžné výsledky vrtu V 800 Střeleč (Geopark Český ráj, Čechy)
    Představitelé rodu Glabrocingulum Thomas v produktivním karbonu čsl. části Hornoslezské pánve (namur A)
    Přehled geologie chebské pánve
    Přehled historie paleontologického bádání v permokarbonu boskovické brázdy na Moravě
    Přehled mikrofosílií v givetských a frasnských rifových vápencích na Moravě
    Překvapivě mocné uloženiny nejmladšího pleistocénu v šachtici Srb 1 v Srbsku (Český kras)
    Přesmyková tektonika v karbonských sedimentech plzeňské pánve
    Přídolí - the fourth subdivision of the silurian
    Přínos Českého krasu k poznání historie naší přírody a krajiny : k 40. výročí vyhlášení CHKO Český kras
    Připravovaný výzkum ploužnického obzoru semilského souvrství, jeho geneze a paleoekologické podmínky v době sedimentace
    Přírodní archiv řeky Moravy : jak se říční niva stávala neobyvatelnou
    Přírodní prostředí a osídlení krasu v pozdním paleolitu a mezolitu
    Příspěvek do diskuse o vedení hranice mezi karbonem a permem v Českém masívu
    Příspěvek k litologii křídových souvrství na profilu Bystrý potok u Trojanovic (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Příspěvek k poznání geologické situace na JV svahu Červeného kopce v Brně : 24-34 Ivančice
    Příspěvek k poznání megaflór sloje Prokop v hornoslezské černouhelné pánvi
    Příspěvek k poznání neogenních sedimentů v okolí Kralic nad Oslavou a Březníka
    Příspěvek k poznání stratigrafické pozice magmatitů těšínitové asociace ve slezské jednotce
    Příspěvek k poznání vysoko položených klastických sedimentů u Horního a Dolního Dvořiště
    Příspěvek k poznání vývoje druhové skladby lesů ve vyšších polohách Drahanské vrchoviny
    Příspěvek k problematice faciální a paleogeografické analýzy magurského flyše
    Příspěvek ke stratigrafii spodnokřídových sedimentů slezské jednotky : 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek
    Přítomnost vulkanoklastických sedimentů v souvrství Karpatu v oblasti Ždánické elevace
    Ptychopariid trilobites in the Middle Cambrian of Central Bohemia (taxonomy, biostratigraphy, synecology)
    Pylové analýzy vybraných kvartérních lokalit (Stříbrná bystřina, Rýchory) Krkonošského národního parku
    Quantitative analysis of north and south Adriatic shelf ecosystems
    Quantitative calcareous nannoplankton biostratigraphy of the Oligocene/Miocene boundary interval in the northern part of the Buda Basin (Central Paratethys)
    Quaternary Deposits
    Quaternary: Subboreal, the biggest Holocene catastrophe: tufa mound - "Svatý Jan pod Skalou", between Karlštejn und Beroun
    Quelques problémes taxinomiques concentrant les foraminiféres planctiques et la zonation du sénonien supérieur d'el Kef
    Radnoria Humillima (Barrande, 1852) from the Liteň formation of Barrandian area region in Bohemia (Trilobita)
    Ražba tunelů silničního obchvatu Prahy mezi Lochkovem a Radotínem - výsledky geologicko-paleontologického výzkumu
    Re-examination of the genus Omphalophloios White, 1898 from the Upper Silesian Coal Basin
    Reconstruction of vegetation and landscape development during the volcanic activity in the České středohoří Mountains
    Reconstruction of vegetation development in floodplain of the Litavka River in Holocene (Central Bohemia, Brdy Mts.)
    The red-algal facies of the Lower Badenian limestones of the Carpathian Foredeep in Moravia (Czech Republic)
    Redefinice mosteckého souvrství (miocén, severočeská hnědouhelná pánev)
    Regional chemostratigraphic key horizons in the macrofossil-barren siliciclastic lower Miocene lacustrine sediments (Most Basin, Eger Graben, Czech Republic)
    Rekonstrukce primitivní křídové angiospermy Myricanthium a její systematická příslušnost
    Relationships between magnetic susceptibility of limestones and sea level change ("direct relationship and major crises on the earth")
    Reliéf terciérneho podložia vnútorných Západných Karpát
    Remarks on Coniacian microbiostratigraphy in the Tethyan and Boreal realms
    Remarks on Turonian microbiostratigraphy in the Tethyan and Boreal realms
    Remarks to geographic distribution and phylogeny of the Upper Cretaceous belemnite genus Praeactinocamax Naidin
    Remarks to the occurence of "Germanic triassic" in the Mecsek Mts. (southern Hungary) and to the relations between the germanic and carpathian keuper
    Report on the 2nd international meeting of the IUGS lower Cretaceous ammonite working group, the "Kilian Group" (Neuchâtel, Switzerland, 8 September 2005)
    Results of palaeomagnetic research of karst sediments in Slovenia
    A review of Silurian discinoid brachiopods from historical British localities
    Review of the late Westphalian-early Stephanian macrofloras of the Dobrudzha Coalfield, Bulgaria
    Revision of Kettnerites Žebera, 1935 (Scolecodonta, Silurian of the Barrandian area, Czech Republic): preliminary results
    Revision of Permo-Carboniferous griffenflies (Insecta: Odonatoptera: Meganisoptera) based upon new species and redescription of selected poorly known taxa from Eurasia
    Revision of Silurian scolecodonts from the Barrandian area (Prague Basin, Czech Republic)
    Revision of the Carboniferous genus Rhodeites Němejc from European and American localities
    Revision of the genus Laeviprosopon Glaessner, 1933 (Decapoda: Brachyura: Homolodromioidea: Prosopidae) including two new species
    Revision of the genus Polycrinus Jaekel, 1918 (Crinoidea, Inadunata) from the upper ordovician of Bohemia
    A revision of the Tonnoidea (Caenogastropoda, Gastropoda) from the Miocene Paratethys and their palaeobiogeographic implications
    Revision of trilobites of the Grieffelschiefer Formation (Ordovician, Schwarzburg anticline, Germany) : preliminary results
    Revisions of conodont biostratigraphy across the Silurian-Devonian boundary
    Revitalizace šumavských mokřadů a rašelinišť
    Rhyolithkugeln und ihre Mineralisation im fluidalen "Nesselhofporphyr" bei Tambach-Dietharz/Thüringer Wald
    Rhyolithkugeln und ihre Mineralisation innerhalb der oberen Randfazies des Älteren Oberhöfer Quarzporphyrs am Felsenschlag bei Gehlberg/Thür. Wald
    River terraces of the Vltava and Labe (Elbe) system, Czech Republic, and their implications for the uplift history of the Bohemian Massif
    Rocky coast facies of the Cenomanian-Turonian boundary interval - Kněžívka of NW margin of Prague
    Rostlinné mikrofosilie z vrtu L7J Rokytnice
    Die Rotliegendflora des Thüringer Waldes. Teil 1, Einführung und Keilblattpflanzen (Sphenophyllales)
    Die Rotliegendflora des Thüringer Waldes. Teil 2, Calamiten und Lepidophyten
    Die Rotliegendflora des Thüringer Waldes. Teil 3, Farne
    Die Rotliegendflora des Thüringer Waldes. Teil 4, Farnsamer und Farnlaub unbekannter taxonomischer Stellung
    Die Rotliegendflora des Thüringer Waldes. Teil 5, Ginkgophyten, Coniferophyten
    Die Rotliegendflora des Thüringer Waldes. Teil 6, Wurzeln und fertile Organe. Algen und Bakterien. Vegetation
    Round anniversary of RNDr. Ondrej Samuel, DrSc.
    Rozdelenie molás západných Karpát v čase a priestore
    Rozpadavost jílovců a kalovců: morfologie a využití pro rozlišování sedimentačního prostředí
    Rozšíření a stratigrafický význam stromatoporoideí a mikrofosílií v devonských vápencích (givetu a frasnu) v hlubokých vrtech jižně a jihovýchodně od Brna
    Rozwój i pozycja stratygraficzna warstw istebnianskich w Beskidzie Morawsko-Słąskim
    Rozwój pogladów na tektonike utworów paleozoicznych regionu dolnosląskiego
    Rugosní koráli paleozoika svahů Českého masívu v oblasti "Jih"
    Rybí fauna menilitového souvrství (střední oligocén) na nové lokalitě Rysova hora (Rožnov pod Radhoštěm)
    Rybí fauna spodnobadenských vápnitých jílů v Brně-Králově poli a její paleogeografický význam
    Rychlosti sedimentace spodního miocénu ve vrtu Nosislav-3
    Sarmatian depositional environment of the Northern Vienna Basin
    Sběry v králodvorských břidlicích v Praze-Radotíně (ordovik, Pražská pánev, Česká republika)
    Scandinavian glaciations in the Bohemian Massif and Carpathian Foredeep and their relationship to the extraglacial areas
    Schreger pattern analysis of Mammuthus primigenius tusk: analytical approach and utility
    Scopeloides glarisianus (Gonostomatidae, Stomiiformes) na středně oligocenní lokalitě Rožnov pod Radhoštěm-Rysova hora : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Sculpture variability in exoskeletons of conulariids on example of Metaconularia imperialis (Barrande, 1867) and Pseudoconularia grandissima (Barrande, 1867)
    Sea-level change, carbon cycling and palaeoclimate during the Late Cenomanian of northwest Europe : integrated palaeoenvironmental analysis
    Second order sequence boundary in the Alpine-Carpatho-Pannonian Paleogene
    Sedimentace a paleogeografie radnických vrstev (duckmant/bolsov) v kladenské části kladensko-rakovnické pánve
    Sedimentační prostředí ve vztahu k paleoekologickým závěrům
    Sedimentárně-petrografické studium neogenních a pleistocenních sedimentů v oblasti Brno-Švédské šance : 24-43 Šlapanice
    Sedimentary provenance of Mid-Devonian clastic sediments in the Teplá-Barrandian Unit (Bohemian Massif): U-Pb and Pb-Pb geochronology of detrital zircons by laser ablation ICP-MS
    Sedimentation rates in molasse basins of the western Carpathians
    Sedimentological and palaeocological records of the evolution of the southwestern part of the Carpathian Foredeep (Czech Republic) during the early Badenian
    The sedimentological, paleontological and geochemical implications of the Basal Choteč event (Middle Devonian, Eifelian) in Prague Basin (Czech Republic)
    Sedimentologické zhodnocení bazálních klastik devonu a karbonátového paleozoika v úseku JIH
    Sedimentologické zhodnotenie mladšieho paleozoika Zemplínskych vrchov
    Sedimentologie svrchní křídy v Králickém příkopu
    Sedimentology of the Lochkovian-Pragian boundary interval in the Lower Devonian of the Barrandian area (Czech Republic)
    Sedimenty karpatu a spodního badenu na ulici Kopečná v Brně : 24-34 Ivančice
    Sedimenty miocénu a kvartéru odkryté v zemníku u Sudoměřic : 34-22 Hodonín
    Sedimenty výplní krasových dutin v lomu Plešivec u Měňan - předběžná zpráva o výzkumu
    Sedymentacja ewaporatów badeńskich w zbiorniku przedkarpackim
    Sedymentacja utworów górnego dewonu i dolnego karbonu depresji Šwiebodzic (Sudety zachodnie)
    Sekvenčná stratigrafia a depozičné prostredia sarmatských sedimentov v SZ časti Viedenskej panvy: Moravská ústredná priehlbeň, Česká republika
    Selected important fossiliferous horizons of the Boskovice Basin in the light of the new zoopaleontological data
    Selenite-gypsum microbialite facies and sedimentary evolution of the Badenian evaporite basin of the northern Carpathian Foredeep
    Senonian to Paleogene palaeogeographic and tectonic development of the Myjavská pahorkatina upland (west Carpathians, Czechoslovakia)
    The sensitivity of the fluviale sediments as paleoclimatic indicators
    Sequence stratigraphy of Cambrian of the Barrandian area (Czech Republic): preliminary results
    Sequence stratigraphy of the Elbtal and Danubian Cretaceous groups (Germany) : tentative Cenomanian-Turronian correlations across the Bohemian Massif
    Sequence stratigraphy of the lower Upper Cretaceous Elbtal Group (Cenomanian-Turonian of Saxony, Germany)
    Sequence stratigraphy of the Middle Miocene on the northeastern margin of the Vienna Basin
    Series of stages within palaeozoic systems?
    Siliceous microfossils from the Oligocene tripoli-deposit of Seifhennersdorf
    Siliciclastic termination of the carbonate sequence: signal of Variscan orogeny
    Silicification of fossils in the Silurian and Devonian of the Barrandian, Czech Republic
    Silicified brachiopods of the Kotýs Limestone (Lochkovian) in the Bubovice area (Barrandian, Bohemia)
    Silicified wood from the Czech part of the Intra Sudetic Basin (Late Pennsylvanian, Bohemian Massif, Czech Republic): systematics, silicification and palaeoenvironment
    Silicifikace korycanských vrstev v polické pánvi : 04-31 Meziměstí, 04-33 Náchod
    Silur v metamorfovaném ostrově sedlčansko-krásnohorském
    Silurian and Devonian foraminifers and other acid-resistant microfossils from the Barrandian Area
    Silurian-Early Devonian cephalopod limestones, Prague Basin
    Silurian organic-walled microfossils in the Prague Basin (Barrandian area): their localities, literature and distribution
    Silurian/Devonian boundary sequence: Variation of organic matter as a function of energy fluctuations in the depositional system (Dadas Fm., SE Turkey)
    Silurian/Devonian boundary sequences: global and environmental significance of enhaced bioproductivity
    Silurské polštářové lávy pražského okolí
    Silurské Pompeje na Kosově
    Skluzové textury v středočeském silurdevonu - ukazatel dynamiky mořského dna : 12-41 Beroun, 12-42 Zbraslav
    Skrytý půvab klasifikace : porozumíme více naší geologické současnosti?
    Skulaři vrtající v uhlí : co bychom bez mlžů nevěděli
    Složení moldanubických mramorů - významný argument pro prekambrické stáří pestré skupiny
    Some monocot pollen taxa from the Lower Miocene basal coaly deposits of the Czech and Polish parts of the Żytawa (Zittau) Basin
    Some notes to the paleohydrology of the Lower Badenian (Miocene) sea in the vicinity of Brno
    Some Pennsylvanian arborescent lycopsid cones and their microspores from the British coalfields
    Současné trendy ve stratigrafii karbonu
    Současný stav názorů na stratigrafii a vymezení sedimentů na rozhraní spodního a středního miocénu (karpat-sp. baden) v karpatské předhlubni : 34-14 Mikulov, 34-12 Pohořelice, 34-21 Hustopeče
    Souhrnné výsledky mikropaleontologických analýz sedimentů podorlické křídy se zaměřením na foraminifery : 14-11 Nové Město nad Metují, 14-13 Rychnov nad Kněžnou
    Spectral imaging, a non invasive method for reading environmental changes in Aral Sea sediments
    Spesovicornea pacltovae gen. nov. et sp. nov., a new elateroid sporomorph from the Bohemian Cenomanian (Czech Republic)
    Spinophyllum Wedekind, 1922 (Anthozoa, Rugosa), in the Lower Givetian (Devonian) of the Bohemian Massif
    Spodní gosauská podskupina mezi Wolfgangsee a Traunsee (Salzkammergut, Horní Rakousko)
    Spodní miocén (eggenburg a ottnang) jz. části čelní hlubiny na Moravě
    Spodní turon v cihelně Kutná Hora-Sedlec : 13-32 Kolín
    Spodnobadenské sedimenty a morfotektonický vývoj jv. okraje Českého masivu (jihozápadní Morava)
    Spodnokarbonští mlži Drahanské vrchoviny (kulmská facie) a jejich stratigrafický význam
    Spodnoturonské písčité vápence v Kutné Hoře a Miskovicích
    Spodnoturonské slínovce v cihelně Kutná Hora-Sedlec
    Spojení českého křídového moře s bavorským během cenomanu a turonu
    Sponge spicules and radiolarians from the Olešná Member of the Klabava Formation (Ordovician, Prague Basin, Czech Republic)
    Sponge spicules of the Karpatian and lower Badenian of the carpathian foredeep in Moravia, Czechoslovakia
    Spoon-like Crinoids from Štramberk (lower Cretaceous, ČSSR)
    Sporomorfy, dinoflageláti, foraminifery a vápnitý nanoplankton albsko-cenomanského stáří ze Štramberka a Bystré (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty)
    Spotkanie Polskiej Grupy Roboczej Systemu Jurajskiego PTG - Jurassica VII - Żywiec-Štramberk, 27-29.09.2008
    Spustil únik uhlovodíků globální oteplení?
    Srednij miocen zapadnych Karpat v svete radiometričeskich vozrastov i nanoplanktona
    Srovnání spodnokřídového foraminiferového společenstva z výplní štramberských vápenců lomu Kotouč ve Štramberku na Moravě se společenstvem stejného stáří z lomu Gutrathsberg v Gartenau v Rakousku
    Srstnatka huňatá (Trichia villosula)
    The stable isotope archive of Lake Pannon as a mirror of Late Miocene climate change
    Stále záhadné deinotériá
    Stará Jímka lake - resources of information about Late Glacial and Holocene development of landscape, vegetation and lake biotope (Bohemian/Bavarian Forest, Czech Republic)
    Staroholocenní pěnovec v Malém dolíku u Bílichova (Džbán, severozápadní Čechy) : 12-14 Rakovník
    Starší paleozoikum rožmitálského vývoje v mirovickém metamorfovaném ostrově
    Stáří nejmladších svrchnokřídových pískovců Polické pávne
    Stáří vulkanismu na Šternbersku
    Storm surge versus turbidite origin of the coniacian to santonian sediments ion the eastern part of the Bohemian cretaceous basin
    Stratigrafia a faciálne vzťahy triasových vápencov silického príkrovu v Drienčanskom krase
    Stratigrafia a typológia fosílnych pôd mladédo mpleistocénu v sprašovych pokryvoch na Podunajskej nížine
    Stratigrafia a typológia vrchného triasu vo vonkajších jednotkách západných Karpát (rekonštrucia z redepozitov lokalizovaných na priestor sliezskej kordiléry)
    Stratigrafia bádenských sedimentov okolia Stupavy (viedenská panva, Slovensko) a rekonštrukcia paleoekologických pomerov
    Stratigrafická klasifikace a nomenklatura intenzívně metamorfovaných a vyvřelých celků : zpráva československé stratigrafické komise
    Stratigrafická pozícia spodnej časti ochtinského súvrstvia gemerika medzi Magnezitovcami a Magurou
    Stratigrafické jednotky omezené diskordancemi (UBU) : zpráva ze zasedání stratigrafické komise
    Stratigrafické postavení boudeckých slínů v rámci oligocen-miocenního stupně
    Stratigrafické problémy kvartéru (souborné zhodnocení)
    Stratigrafické problémy středního pleistocénu
    Stratigrafie a faciální vývoj paleozoika v okolí Šternberka na Moravě
    Stratigrafie Holocénu
    Stratigrafie hraničního intervalu devonu a karbonu v Lesním lomu (Brno-Líšeň)
    Stratigrafie křídových pestrých oceánských vrstev karpatského flyše na Moravě : 25-14 Valašské Meziříčí
    Stratigrafie, litologie a tektonika křídových sedimentů na Bílinsku
    Stratigrafie proterozoika a paleozoika
    Stratigrafie proterozoika orlicko-kladské klenby
    Stratigrafie svrchnokřídových pestrých vrstev české části vnějších Západních Karpat
    The stratigraphic and paleoenvironmental setting of Aptian OAE black shale deposits in the Pieniny Klippen Belt, Slovak Western Carpathians
    Stratigraphic correlation potential of magnetic susceptibility and gamma-ray spectrometric variations in calciturbiditic facies (Silurian-Devonian boundary, Prague Synclinorium, Czech Republic)
    Stratigraphic distribution of Cambrian fossils in the Příbram-Jince Basin (Barrandian area, Czech Republic)
    Stratigraphic distribution of the class Hyolitha (Mollusca) in the Barrandian area (Czech Republic)
    A stratigraphic hiatus of middle holocene layers in Czechoslovakia : palynological and C-17 evidences
    Stratigraphic position of finds of the Acanthodians (Acanthodii) in Czechoslovakia
    Stratigraphic variation of complex impurities in platform limestones and possible significance of atmospheric dust : a study with emphasis on gamma-ray spectrometry and magnetic susceptibility outcrop logging (Eifelian-Frasnian, Moravia, Czech Republic)
    Stratigraphical distribution of Cambrian fossils in the Příbram-Jince Basin (Barrandian area, Czech Republic)
    Stratigraphical position of Helicosphaera waltrans nannoplankton horizon (NN5, Lower Badenian)
    Stratigraphical range of eggenburgian-badenian Foraminifera in west Carpathians basins
    Stratigraphically significant conodonts from the Lochkovian of the Požáry section (Barrandian area, Czechia)
    Stratigraphie mitteltriasischer Kale in dem Noteil des Gebirges Strážovské vrchy and Hand von Conodonten (Westkarpaten)
    Stratigraphy and correlation of the Grund Formation in the Molasse Basin, northeastern Austria (Middle Miocene, Lower Badenian)
    Stratigraphy and macrofauna of the Zámostie limestones (upper Pelsonian-lower Illyrian) of the Choč nappe at the southern slopes of the Nízké Tatry Mts. (west Carpathians)
    Stratigraphy of middle pleistocene continental glaciations in central and north-west Europe
    Stratotyp klabavského souvrství (ordovik pražské pánve): od biostratigrafie k litostratigrafii
    Stromatactis cavities in sediments and the role of coarse-grained accessories
    Structure of the Prague Basin: The deformation diversity and its causes (the Czech Republic)
    Strukturně tektonická a palynologická charakteristika karbonských souvrství na svatoňovicku
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. I., Vstupní úvaha
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. II., Doklady z minulosti a jejich výpověď
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. III., Historie lesa a bezlesí v kvartéru
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. IV., Vývoj v poledové době
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. V., Otázka přirozeného bezlesí v českých zemích a na Slovensku
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. VI., Osudy bezlesí v dnešní době
    Study of conulariid and related phosphatic conical exoskeletons from the Prague Basin (Czech Republic)
    Subdivision and stages of development of variscan molassa of the czechoslévakian west Carpathians
    Subfamily Akidograptinae (Graptolithina) from the lowermost Silurian of Bohemia
    Subfosilní měkkýši ložiska slatin u Spišské Belé východně od Vysokých Tater
    The subgenus Septenaria Regenhardt, 1961 (Polychaeta: Serpulidae) from Lower Turonian (Upper Cretaceous) nearshore facies of the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic
    Substrát, půda, vegetace a měkkýši. 1. : Ekologie evropských měkkýšů ve světle současných poznatků
    Substrát, půda, vegetace a měkkýši. 2. : Svědectví měkkýšů o historii naší přírody a krajiny
    Súčasné otázky stratigrafie Meliatskej skupiny
    Súčasné problémy chronostratigrafického členenia paleogénu
    Súčasné trendy v stratigrafii vrchnokriedových stupňov a ich aplikácia na Západné Karpaty
    Súčesné trendy v stratigrafii spodnokriedových útvarov a ich aplikácia na Západné Karpaty
    Sukcese fosilních asociací třenického souvrství (tremadoc, ordovik) u Holoubkova (pražská pánev)
    Surovina broušených kamenných nástrojů z neolitu Jičínska
    Suroviny paleolitických artefaktů z jeskyní Kůlnička a Liščí díra
    Survival and recovery after the 'utilis extinction Event' - Litohlavy
    Svrchní cenoman v Plaňanech u Kolína
    Svrchní pleistocén a holocén ve vchodu jeskyně Malý Lesík (Moravský kras) : 24-41 Vyškov
    Svrchní turon na základě studia vápnitých nanofosílií v oblasti Českého ráje, česká křídová pánev (předběžné výsledky)
    Svrchnokřídové sedimenty transgredující na kutnohorské krystalinikum ze středověkého dolu v Kutné Hoře : 13-32 Kutná Hora
    Svrchnokřídové výchozy na Semické a Přerovské hůře u Lysé nad Labem (česká křídová pánev) : 13-13 Brandýs nad Labem
    Svrchnotournaiská foraminiferová a konodontová fauna z okolí Mokré u Brna
    Synsedimentární elevace a deprese předkulmského podkladu na východním okraji Nízkého Jeseníku
    Synsedimentární porušení lochkovského souvrství v Podolském profilu : (12-24 Praha)
    Syringomorpha Nilssoni (Torell) z ledovcových uloženin severní Moravy (ČSSR)
    Systematic position and variability of the Devonian nautiloids Hercoceras and Ptenoceras from the Prague Basin (Czech Republic)
    Šitbořické vrstvy na vrtu Křepice-5
    Šitbořické vrstvy na vrtu Křepice-5
    Šumavská sladkovodní společenstva thecamoeb (Testacea)
    Tajemný cyklus biodiverzity
    Tajmyr v mladších čtrtohorách : geologická a klimatická historie
    Taphonomy of the plant assemblage buried by tephra deposits of the Whetstone Horizon, Radnice Member (Bolsovian) in central and western Bohemia, Czech Republic
    Taxonomic remarks on Rhabdolepis saarbrueckensis Gardiner, 1963 (Osteichthyes: Actinopterygii) and its relationships to some actinopterygians from the Late Carboniferous of the Bohemian Massif, Czech Republic
    Tectonic activity in time of formation of main and late molasses on Czechoslovakian west Carpathians
    Tectonics of the Prague synform: a hundred years of scientific discussion
    Tectonostratigraphic units of the Bohemian Massif
    Tectonostratigraphy of the Zagros Suture
    Tektonický vývoj juhozápadnej časti veporika
    Tektonostratigrafické jednotky Českého masívu
    Terciérní sedimenty uvnitř vulkanického komplexu na severovýchodním okraji Ceského středohoří
    Terciérní tektogeneze západních Karpat
    Termín kulm v české geologii
    The terrace system of the Tigris river in NE Iraq
    Tertiary macrofloras of the Bohemian Massif: a review with correlations within Boreal and Central Europe
    Tertiary plants of the Plzeň Basin (West Bohemia)
    Tertiary vegetation of Europe and its dynamics and climatic signal - new approaches in botany of the past
    "The Upper Turonian of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic) exemplified by the Úpohlavy working quarry: integrated stratigraphy and palaeoceanography of a gateway to the Tethys" (Cretaceous Research 25 (2004) 329-352) - Discussion
    "The Upper Turonian of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic) exemplified by the Úpohlavy working quarry: integrated stratigraphy and palaeoceanography of a gateway to the Tethys" (Cretaceous Research 25 (2004) 329-352] - Reply
    Thecamoebians from recent lake sediments from the Šumava Mts, Czech Republic
    Thermal overprint in Paleozoic sediments of the Moravo-Silesian Zone, Bohemian Massif: a record of late Variscan orogen-parallel extension
    Thermal turnover, lower crustal flow and melt-related faulting: The Bohemian Massif in Carboniferous times
    Till fabric studies in the Ostrava region
    Tmavé výplně jílovitého prachovce v devonském paleokrasu: střední část Velkolomu Čertovy schody-východ, Koněprusy
    To the "Neocomian" biostratigraphy in the Krížna-nappe of the Strážovsjé vrchy mountains (north-western central Carpathians)
    The transition between molasse stage and platform cover in the variscan central Europe
    Transport pevných organických zbytků v příbřežních částech moře
    Tree diversity in the Miocene forests of Western Eurasia
    Tremadocian Fe stromatolites of the Prague Basin (Czech Republic): The oldest record of hydrothermal vent communities
    Tremadocian trilobites of the Prague Basin, Czech Republic
    Trepostome and cryptostome bryozoans from the Koněprusy Limestone (Lower Devonian, Pragian) of Zlatý Kůň (Czech Republic)
    Triassic brachiopods of the northern Alps and their generic attributions
    Die Trilobitenfauna im Nebengestein des meta-alkalibasaltischen Lagerganges vom Wasenbachtal - Abbild unteschiedlicher mariner Lebensräume an der Wende Unter-/Mitteldevon in der südwestlichen Lahnmulde (Rheinisches Schiefergebirge)
    Trilobites of the Klabava Formation (Arenig), Prague Basin, Czech Republic : preliminary report
    Trilobitová fauna hraničních vrstev tournai-visé z Mokré u Brna
    Trocholites Conrad, 1838 (Nautiloidea, Tarphycerida) in the Middle Ordovician of the Prague Basin and its palaeobiogeographical significance
    Trofická struktura fosilních společenstev
    Trojdílný holocén ve světle poznatků z našich luhů a hájů
    Tvarová analýza křemenných zrn v profilu cenomanu vrtu J-545716
    Two ammonites from the Early Cretaceous deep-sea sediments of the Silesian Nappe, Polish Carpathians, and stratigraphic problems resulted from micropalaeontological dating of their sites
    Two benthic microbial assemblages from the Měnín-1 borehole (Early Cambrian, Czech Republic)
    Two conifers (Taxodiaceae) of the Bohemian Cenomanian (Czech Republic, Central Europe)
    Two contrasting single-aged peat-forming plant assemblages preserved in situ in the middle Westphalian volcanic ash bed, Czech Republic
    Typy a vývoj dentice bobrovitých (čeleď Castoridae GRAY, 1821; Rodentia, Mammalia)
    U-Pb SHRIMP and Nd isotopic data from the western Bohemian Massif (Bayerischer Wald, Germany): Implications for Upper Vendian and Lower Ordovician magmatism
    Über Karbonatfaziestypen in marinen Devon und Karbon ausgewählter Gebietedes östlichen Mittel- und Osteuropas und deren genetische Interpretation
    Umělý odkryv ve sprašové závěji na jv. úpatí kopce Damil (k. 396 m) na jz. okraji Tetína (Český kras)
    Upper Badenian Molluscs (Gastropoda, Bivalvia, Scaphopoda) from the Modra-Kráľová locality (Danube Basin, Slovakia)
    Upper Cenomanian-Lower Turonian ammonoids from the Saxonian Cretaceous (lower Elbtal Group, Saxony, Germany)
    The Upper Cretaceous belemnite Praeactinocamax plenus (Blainville, 1827) from Lower Saxony (Upper Cenomanian, northwest Germany) and its distribution pattern in Europe
    Upper eocene and lower oligocene sporomorphs of the Oravská vrchovina highlands
    Upper frasnian and lower tournaisian events and evolution of calcareous foraminifera : close links to cllimatic changes
    Upper jurassic crinoids in the west Carpathians klippen belt
    Upper Jurassic-Lower Paleogene lithostratigraphy and facies development in the Al Hamadah al Hamra area (Libya)
    The Upper Oligocene-Lower Miocene Krosno lithofacies in the Carpathian Flysch Belt (Czech Republic): sedimentology, provenance and magnetic fabrics
    Upper Pleistocene Panthera leo spelaea (Goldfuss, 1810) skeleton remains from Praha-Podbaba and other lion finds from loess and river terrace sites in Central Bohemia (Czech Republic)
    Upper senonian and paleocene biostratigraphy and palaeogeographic development of al Qaryat al Gharbíah area (Hammádah al Hamrá', Lybia)
    The Upper Turonian of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic) exemplified by the Úpohlavy working quarry: integrated stratigraphy and palaeoceanography of a gateway to the Tethys
    Utwory przełomu jury i kredy w zachodnich Karpatach fliszowych polsko-czeskiego pogranicza
    Úvahy nad poznámkami P. Röhlicha k příkrovovému pojetí stavby pražského synklinoria
    Vadarocrinus Vassa gen. et sp.n. (Crinoidea, Petalocrinidae) z českého spodního devonu
    Valanginský anoxický event ve slezské jednotce doložený podle stabilních izotopů uhlíku
    Valounové analýzy glacifluviálních sedimentů na lokalitě Stará kaolínová jáma u Vidnavy na Jesenicku
    Valounové fylity v devonu vrbenské skupiny
    Vápnitý nanoplankton karpatu z hydrogeologikých vrtů z jz. části karpatské předhlubně na Moravě
    Variegated beds from Blatnička in the Bílé Karpaty Unit: Results from the test trenches
    Vegetation and landscape of W Carpathians (Slovakia, E Moravia) in the second half of Last Glacial period
    Vegetation reconstruction at the NW margin of Lake Pannon using Late Miocene seed and fruit assemblages from Eastern Austria
    Vegetational characteristics in Europe around the late Early to early Middle Miocene based on the plant macro record
    Velikost, tloušťka a skulpturace schránek v závislosti na prostředí
    Vend na jižní Moravě?
    Vertebrate biozonation of the Permo-Carboniferous lakes of the Czech Republic - new data
    Vertreter der Gattungen Palmula und Neoflabellina in der Kreide der Böhmischen Masse
    Veřovické souvrství kelčského vývoje slezské jednotky u Bernartic : 25-12 Hranice
    Volcanic and riparian settings during the Late Eocene in North Bohemia
    Vorerzgebirgs-Senke und Erzgebirge
    Vplyv stavby litosféry na vznik a vývoj vnútrohorských a tylových molasových panví Karpát
    Vřetenatka česká (Alinda biplicata bohemica)
    Vřetenovka zaměněná (Cochlodina commutata)
    Všechno je jinak : "centrální paradigma" kvartérní paleoekologie v troskách?
    Vulkanogenní vývoj spodního kambria v rožmitálské kře a jeho zrudnění
    Vybrané stratigrafické problémy siluru a devonu Barrandienu z hlediska konodontové fauny
    Výchozy karbonu na Hladovém vrchu v Ostravě-Hošťálkovicích (Slezsko, Česká republika)
    Výskyt meliatskej skupiny pri Striežovciach
    Výskyt stredného oligocénu v paleogénnych sedimentoch Horehronia
    Výskyty konodontových faun ve spodní části andělskohorského souvrství v oblasti Jeseníků
    Výsledky litostratigrafického a biostratigrafického výskumu bradlového pásma severne od Slanských vrchov
    Výsledky magnetostratigrafického výzkumu Kozákova a jeho nejbližšího okolí
    Výsledky mapování a stratigrafických výzkumů v račanské jednotce na listu Horní Bečva : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Výsledky mapování a stratigrafických výzkumů ve slezské jednotce na území listu Horní Bečva : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Výsledky mikropaleontologického studia vrtů vyhloubených v rámci výzkumu sesuvů v magurském flyši : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka, 25-43 Púchov
    Výsledky mikropaleontologického výzkumu travensko-ladecké jednotky v Rychlebských horách
    Výsledky paleomagnetického štúdia kryštalinika a súvrství mladšieho paleozoika v juhozápadnej časti Malej Fatry
    Výsledky paleontologických výzkumů na lokalitě Horní Kalná v podkrkonošské pánvi
    Výsledky sedimentologické studie svrchní části petřkovických vrstev v hornoslezské pánvi : 15-41 Hlučín, 15-42 Bohumín, 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek
    Výsledky strukturního studia kulmských sedimentů v okolí Suchdolu nad Odrou : 25-12 Hranice
    Výsledky studia nového výchozu středního ordoviku v Praze-Červeném vrchu
    Využití databanky paleontologického materiálu pro výpočty indexů druhové skladby společenstev pomocí počítače
    Využití těžkých minerálů při litostratigrafickém členění severní Moravy
    Vývoj a stratigrafické postavenie gregorianskych brekcií bradlového pásma na Východnom Slovensku
    Vývoj názorů na geologickou pozici ultrabazických nodulí
    Vývoj přírody Brd ve čtvrtohorách
    Vývoj vegetace na Úpském rašeliništi v holocénu
    Výzkum fosilních obratlovců v CHKO Český kras
    Výzkum surovin štípaných artefaktů magdalénského osídlení z Ochozské jeskyně
    Výzkumy Josefa Skutila v severní části Moravského krasu
    Význam a postavení bazálních uhelných vrstev v terciéru Severočeské hnědouhelné pánve
    Význam geochemie pro paleoekologii
    Význam mikropaleobotaniky - paleopalynologie pro výzkum krystalinika (metodika-problematika)
    Význam planktonických foraminifer pre poznanie biostratigrafie a paleoekológie terciéru v juhoslovenských kotlinách
    Význam prací Břetislava Zahálky pro současný výzkum české křídy
    Významné paleontologické lokality boskovické brázdy a možnosti jejich ochrany
    Významný stratigrafický profil hauteriv-barrem v dobývacím prostoru Lietavská Lúčka
    Vzácná mělkovodní dírkovcová (foraminiferová) fauna ze severní části Vídeňské pánve (Hrušky 33)
    Vznik červených vápenců pražského souvrství ve spodním devonu Barrandienu; příspěvek k diskusi : 12-42 Zbraslav
    Vzpomínka na geologa a paleontologa profesora Ivo Chlupáče
    Vzpomínky na dávná dramata : krátery po dopadu meteoritů vyprávějí o historii Země
    Vztah devonských klastik a vápenců při západním okraji Moravského krasu
    Vztah mezi paleogeografií badenu karpatské předhlubně a vídeňskou pánví
    Vztah mezi sedimentologií a paleoekologií
    Vztah palynofacií a izotopu 13C v sedimentech křídy slezské jednotky : 25-22 Frýdek-Místek
    Vztahy vulkanosedimentárních cyklů a mineralizace v sv. části desenské klenby v Jeseníkách
    West African provenance for Saxo-Thuringia (Bohemian Massif): Did Armorica ever leave pre-Pangean Gondwana? - U/Pb-SHRIMP zircon evidence and the Nd-isotopic record
    Wyniki analizy pyłkowej osadów organicznych z Katowic - lokalna i regionalna stratygrafia pyłkowa (interglacjał mazowiecki)
    Za fosilními dřevy do ománské pouště
    Za prírodnými zaujímavosťami do okolia Bojníc
    Záhada paleocenního uhlíku : náhlé oteplení na začátku třetihor
    Zahubil dinosaury meteorit? : odpověď společně hledají paleontologové, geologové a chemici
    Zánik ekosystému pleistocénneho - vznik ekosystému holocénneho
    Západokarpatské fosílne ekosystémy a ich vzťah k paleoprostrediu v kontexte neogénneho vývoja eurázijského kontinentu
    Zarys ewolucji geologicznej pieńinskiego pasa skałkowego
    Zastosowanie wybranych grup mikroorganizmów planktonicznych do stratygrafii górnej jury i dolnej kredy Karpat polskich
    Zástupci rodu Delops Rickards, 1965 (Trilobita) v barrandienském siluru
    Zavátá minulost Mostecka
    Zdeněk Burian - život a dílo : vzpomínka ke 100. výročí narození
    Das "Zeitlineal" massgeblich für GSSPs Kalibrierungen - eine formatierte Korrelationstabelle als chronostratigraphisher Standard
    Zhodnocení neogenních sedimentů oblasti Vizovických vrchů na základě podpovrchových dat
    Zkamenělá dřeva Českého středohoří
    Zlatá louka peat bog - the source of the climatic date from Late Glacial to Recent
    Zlato v karbonu radnické pánve
    Zlepencové podmorské kužele z vnútrokarpatského paleogénu pri Pucove
    Změny paleoasociací foraminifer ve vztahu ke změnám prostředí
    Změny vegetace a klimatu v sedimentech řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví
    Znaczenie karbonu dolniego Gór Kaszawskich dla budowy i rozwoju Sudetów zachodnich
    Zonálnost v distribuci akcesorií kulmu artmanovsko-osoblažské kry
    Zonárne členenie miocénu západných Karpát na základe vápnitej nanoflóry
    Způsob dochování dvouchlopňových schránek jako kritérium původu faun v cyklotémách ostravského produktivního karbonu
    Zur biosratigraphischen Glederung des jüngeren Känozoikums in Europa an Hand von Muriden und Cricetiden (Rodentia, Mammalia)
    Zur Taxonomie und Biostratigraphie neuer Conchostraken-Funde (Phyllopoda) aus dem Permokarbon und der Trias von Mitteleuropa
    Želetice Group: Very low-grade Palaeozoic sequence at the base of Moravicum, Czech Republic
    Životné jubileum RNDr. Margity Vaňovej, CSc.
    Žraloci z hlubin karpatských pohoří : obyvatelé moravského třetihorního moře