Podrobnosti záznamu

Klasifikační znak
    552
Článek
    3-D investigation of rock fabrics by deformation measurement, ultrasonic sounding, neutron diffraction and petrographic image analysis
    3D projection and interpretation of earthquakes in the Western Bohemia area
    70 let Hibschovy naučné stezky na Dlouhém vrchu u Žitenic v Českém středohoří
    130 let od narození akademika Josefa Kratochvíla
    Accessory minerals as fingerprints for the thermal history and geochronology of the Caledonian Rumburk granite
    Accessory minerals of the Třebíč durbachite massif (SW Moravia)
    Accessory minerals of Ti, Nb, Ta and W as indicators of geochemical evolutions in magmatic rocks and related and hydrothermal systems of the Bohemian Massif
    Acháty v Českém krasu aneb silicifikovaný rohovec s achátovou texturou, lokalita Herinky u Hostýna
    The acid metavolcanic rocks of the Orlica-Śnieżnik Dome (Sudetes): their origin and tectono-metamorphic evolution
    Adakitové trendy v andezitoidech jihovýchodní Moravy
    Adaptace biologického mikroskopu na jednoduchý mikroskop polarizační
    Additional data and remarks to HANS CLOOS's work in the Karkonosze Mts. (Riesengebirge)
    Age and depth evidence for pre-exhumation joints in granite plutons: fracturing during the early cooling stage of felsic rocks
    Age and emplacement of late-Variscan granites of the western Bohemian Massif with main focus on the Hauzenberg granitoids (European Variscides, Germany)
    Age and geochemical constraints for partial melting of granulites in Estonia
    Age constraints for the late-Variscan magmatism in the Altenberg-Teplice Caldera (Eastern Erzgebirge/Krušné hory)
    Age constraints on faulting and fault reactivation: a multi-chronological approach
    The age of sedimentary fill in the Aragonitová Cave
    Akcesorické minerály granitoidů brněnského masívu
    Akcesorické minerály metapelitov a ich vzťah k metamorfóze v oblasti Záhorskej Bystrice (Malé Karpaty)
    Akcesorické minerály světlých žilných hornin brněnského masívu
    Akcesorické minerály z kaolinizované žilné horniny polzenitového charakteru z oblasti Hamru u České Lípy
    Akcesorické Nb-Ta-Ti minerály z pegmatitu v uranovém dole Drahonín, strážecké moldanubikum
    Akcesorický magnetit ze sillimanitických rul od České vsi u Jeseníku
    Akreční lapilli v kambrických "adinolách" na Příbramsku : (22-12 Březnice)
    Alaskites and related rocks in the Proterozoic Jílové Belt of Central Bohemia
    Alkali feldspar megacryst growth: Geochemical modelling
    Alkalické subvulkanity Českého středohoří ve srovnání se subvulkanity pohoří Kaiserstuhl (Německo) a Monteregian Hills (Kanada): petrologicko-geochemická studie
    Alkalicko-živcový syenit z Markvartic u Třebíče
    Allanit a produkty jeho přeměny z pegmatitu a ze skarnu u Rešic, západní Morava
    Allanit-(Ce) a minerály prvků vzácných zemin vzniklé jeho alterací ve Vlastějovicích
    Allanit-(Ce) z lokalit žulovského masivu
    Alpine anchimetamorphism of Upper Carboniferous sandstones from the sedimentary mantle of the Čierna Hora Mts. crystalline complex (Western Carpathians)
    Alterácia hornín v okolí žily Schrämen a Hlavnej žily v ložisku Kremnica-Šturec
    Alteration of allanite -(Ce) in Třebíč pluton, Bohemian Massif
    Alteration processes in bentonite barrier within Mock-Up-CZ experiment
    Altered monazite from the Lower Carboniferous culm sediments of the Drahany Uplands (Bohemian Massif) - a result of high-temperature diagenesis?
    Aluminium complexes in coal and their thermal stability
    Aluminium release rates from acidified clay structures : comparative kinetic study
    Aluviální kužel v údolí Černé Ostravice
    Aluviální sedimenty nivy říčky Ryšávky v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy
    Amazonitový peň "Avdarant" (Tev Aimag)
    Amfibolity a jejich minerální asociace v pacovské oblasti moldanubika
    Amfibolity chýnovské pestré skupiny : 23-13 Tábor
    Amfibolity uranového ložiska Okrouhlá Radouň : 23-32 Kamenice nad Lipou
    Amfibolity v moldanubiku mezi Humpolcem a Jihlavou : 23-21 Humpolec, 23-23 Jihlava
    Amfiboly z tremolitových mramorů v Českém masivu
    Amphibolites in the vicinity of the Nové Město na Moravě (NE part of the Moldanubian Zone, Bohemian Massif) - the evidence of older granulite facies metamorphism
    Amphibolitization of the Moldanubian eclogite SE of Tábor (Czechoslovakia)
    Analysis of the diagenesis development of the sedimentary basin through total porosity of sediments on basis of well-logging data
    Analýza přírodního kamene ve stavebních konstrukcích
    Anchiometamorfóza ve variském tektogenu střední Evropy - její vztah k tektogenezi
    Andezit ve starých kulturách
    Aparatura k hodnocení dynamiky sorpce kyslíku na uhelnou hmotu
    Apatite fission track implications for timing of hydrothermal fluid flow in Tertiary volcanics of the Bohemian Massif
    Application and evaluation of the new Zr-in-rutile thermometer : an example from the Erzgebirge, Germany
    Application of multicomponent diffusion modeling to garnets in polymetamorphic rocks from the Eastern Alps
    Application of optical methods for the research of Neolitic ceramics
    Aragonit z Měrunic
    Arches, Canyonlands, Capitol Reef
    Architectural analysis of the Hlavačov gravel and sand - a fluvial relict of Neogene river system: preliminary report
    Archiv mikropetrografických fotografií uhlí české části hornoslezské pánve a jeho databázová realizace
    Are the granites of the Aue-Schwarzenberg Zone (Erzgebirge, Germany) a major source for metalliferous ore deposits? A geochemical, Sr-Nd-Pb isotopic, and geochronological study
    El área volcánica de Momotombo (Nicaragua)
    El área volcánica de Telica (Nicaragua) y sus peligros geológicos
    Arfvedsonitové pegmatity masivu Khan Bogd v Mongolsku: Zr mineralizace
    Arkóza Dietrichštejnské hrobky v Mikulově : 34-14 Mikulov
    Armenite-feldspar veins in basic volcanic rocks from Chvaletice (Czechoslovakia)
    Arsenic-involved alteration of Zr-Th-REE accessory minerals from Hora Svaté Kateřiny granite stock, Czech Republic
    Arsenopyrit z Libodřic u Kolína
    Artificial stone used by restoration of historical buildings
    Arzenem bohatá minerální asociace z granitu na Hoře Svaté Kateřiny : 02-31 Litvínov
    Asociace geikielitu s kasiteritem ve spinelovém mramoru z Třebenic na západní Moravě, Moldanubikum
    Asociace těžkých minerálů v klastických jeskynních sedimentech Českého krasu
    Asociace těžkých minerálů ve fluviálních sedimentech v jižní části Dolnomoravského úvalu
    Atypické vltavíny ze Slavče u Trhových Svinů (jižní Čechy)
    Badania cyrkonów jako wskaźników petrogenetycznych w niektórych skałach granitoidowyc dolnego Sląska
    Badania nad krążeniem wody i transportem zwietrzelin w zlewni Homerki
    Bakteriální odsiřování uhlí z lokality Tabas
    Barrandova skála - výtvor orogeneze nebo podmořský sesuv? : 12-42 Zbraslav
    Baryum ve světlých dlídách nectavských ortorul
    Baseny old redu Polski i obszarów przyległych - założenia do analizy pochodzenia
    Basin opening in the Lower Miocene strike-slip zone in the SW part of the Western Carpathians
    Basinal developmental types of the Triassic (Reifling and "Pseudohalstatt" limestones) in outer units of the west Carpathians
    Bazalt? Bazalt!
    Bazaltoidní explozivní brekcie s xenolity u Kytlice v okrese Česká Lípa - hlubinný "vrt" do podloží křídy
    Bazické žíly s pyroxenem v okolí Blanska : 24-32 Brno
    The Be-Ta-rich granite of Seiffen (eastern Erzgebirge, Germany) : accessory-mineral chemistry, composition, and age of a late-Variscan Li-F granite of A-type affinity
    Bedded cherts of the Přídolí Formation (Silurian) at Liščí lom quarry-Gaisler gallery and Čížovec quarry (Barrandian area, Czech Republic)
    Behavior of gases and vapours in microporous phase of tissue systems of natural materials, adsortption and dissolution processes and their kinetics
    Behaviour of zircon in high-grade metamorphic rocks - evidence from Hf isotopes, trace elements and textural studies
    Behaviour of zircon in high-grade metamorphic rocks: evidence from Hf isotopes, trace elements and textural studies
    Bericht 2000 über die sedimentologische Bearbeitung der Hollabrunn-Mistelbach-Formation auf den Blättern 24 Mistelbach, 25 Poysdorf, 38 Krems, 39 Tulln und 41 Deutsch Wagram
    Bericht 2000 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2000 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2000 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2001 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2001 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2001 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2002 über Aufnahmen von bedeutenden quatärgeologischen Lokalitäten auf Blatt 23 Hadres
    Bericht 2002 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2002 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2002 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2002 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2007 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2007 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2007 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2008 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2008 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2008 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2012 über geologische Aufnahmen auf Blatt 21 Horn
    Bericht 2012 über geologische Aufnahmen auf Blatt 21 Horn
    Bericht 2012 über geologische Aufnahmen auf Blatt 21 Horn
    Bericht 2012 über sedimentologische und sedimentpetrographische Untersuchungen von jungpaläozoischen Ablagerungen der Zöbing-Formation aus der Umgebung von Zöbing (NÖ) auf den Blättern 21 und 38 Krems
    Bertrandit a další minerály Be
    Beryl - prvý nález v pegmatitoch Malých Karpát
    Beryl
    Beryl-columbitový pegmatit na Lysé hoře u Maršíkova
    Beryl-columbitový pegmatit z Branné, Hrubý Jeseník
    Beryl composition and evolution trends: an example from granitic pegmatites of the beryl-columbite subtype, Western Carpathians, Slovakia
    Bilance, režim a chemismus plavenin říčky Blšanky
    Bildungstiefe und Bildungszeitpunkt von frühen Klüften in Granitplutonen
    Bílina - open-cast mine
    Binary indicators of thermal oxidation of Ostrava-Karviná District coal
    Biogenní přepracování povodňových sedimentů v Praze - geologická specifika městské aglomerace
    Biotit a amfibol z ultradraselných hornin jihlavského plutonu - produkty sekundární hydratace pyroxenu : 23-23 Jihlava
    Biotite stability in peraluminous granitic melts: Compositional dependence and application to the generation of two-mica granites in the South Bohemian batholith (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Biotitický pegmatit s fluorapatitem od Pohledu u Havlíčkova Brodu
    Biotity iz raznovozrastnych magmatičeskich porod kavkazkoj podvižnoj oblasti
    Biotity třebíčského plutonu
    Blastomylonity skupiny příkrovů Orlíku, Hrubý Jeseník
    Block accumulations in the western part of the Podyjí National Park (Czech Republic) : preliminary analysis of their distributions
    Blueschist-facies metamorphism in metasediments of the Krkonoše-Jizera Complex (Western Sudetes, northern Bohemian Massif)
    Bohemian leucogranulites and HP/HT anatexis
    The Bohemian Massif and the NW Himalaya
    Bolid Morávka - pátrání po dalších dopadech
    Borek near Česká Lípa
    Bórem bohaté abysální pegmatity v HP/HT horninách moldanubické zóny Českého masivu
    Boron and the organic carbon-to-reduced sulphur ration in the Peruc-Korycany Formation (Cenomanian), Bohemia
    Brněnský masív z hlediska výskytů nerostných surovin
    The Brno Batholith: an insight into the magmatic and metamorphic evolution of the Cadomian Brunovistulian Unit, eastern margin of the Bohemian Massif
    Burial and exhumation of eclogites in continental accretionary wedge: an indentation model of eclogite formation in Variscan collisional zone
    Cadomian versus younger deformations in the basement of the Moravo-Silesian Variscides, East Sudetes, SW Poland: U-Pb SHRIMP and Rb-Sr age data
    Calc-silicate hornfelses (erlans and Ca-skarns) in the Malé Karpaty Mts. region
    Calcareous tufa cascade at Svatý Jan pod Skalou
    Calcite concretions in Turonian marly silicites, Central Bohemia
    Can instrumental analysis and imaging help to extract paleoenvironmental information from silicified stems?
    Can ternary feldspars be used to constrain the metamorphic conditions of high-grade meta-igneous rocks? Evidence from orthopyroxene gneisses, Bohemian Massif
    Carbonaceous matter in some metamorphic rocks of the Nízké Tatry Mts. (West Carpathians)
    Carbonate concretions in Permian variegated sandy shales from the Rudňany region (Spišsko-gemerské Rudoghorie Mts., western Carpathians)
    Carbonate microfacies and depositional environments of the Silurian-Devonian boundary strata in the Barrandian area (Czech Republic)
    Cataclastic metamorphism of metapelitic and metabasics rocks in the Malé Karpaty Mts.
    Catagenesis of clay minerals and organic matter in the Přídolí Formation (Upper Silurian), the Barrandian Basin
    Cathodoluminescence of silicified trunks from the Permo-Carboniferous basins in eastern Bohemia, Czech Republic
    The causal link between HP-HT metamorphism and ultrapotassic magmatism in collisional orogens: case study from the Moldanubian Zone of the Bohemian Massif
    Causes of changes in index parameters of clay substances in coal basins of the Czech Massif
    Cave sediments from the Postojnska-Planinska cave system (Slovenia): Evidence of multi-phase evolution in epiphreatic zone
    Celadonite and saponite nodules from Tertiary volcanic breccia of Račí vrch Hill, České středohoří Mts.
    Celebration of the career contribution of Stanislav Vrána
    Cenozoic alkaline volcanic series in W Bohemia: age relations and geochemical constraints
    Cenozoic history of the Moravian Karst (northern segment) : cave sediments and karst morphology
    Challenges in high-pressure granulite metamorphism in the era of pseudosections: reaction textures, compositional zoning and tectonic interpretation with examples from the Bohemian Massif
    Changes of physical and mechanical properties of rocks in function of depth
    Characteristics and origins of diverse Variscan peridotites in the Gföhl Nappe, Bohemian Massif, Czech Republic
    Characteristics of accessory minerals in the selected samples of the west Carpathians granitoids
    Characteristics of internal contacts in the Tuolumne Batholith, central Sierra Nevada, California (USA): Implications for episodic emplacement and physical processes in a continental arc magma chamber
    Characteristics of the accessory minerals from some basic granitoid rock types of the western Carpathians
    Charakter kenozoické vulkanické aktivity v severovýchodních Čechách - Geopark Český ráj
    Charakter sedimentů jako klíč k porozumění geologickým procesům
    Charakteristika fulguritu z Bedřichova u Liberce
    Charakteristika uhličitanovej polohy z vrtu MPV-8 pri Mníšku nad Hnilcom
    Charakterystyka wystąpienia oligoceńskiego bazaltoidu w Małym Kotle Śnieżnym (Karkonosze)
    Charnockitové xenolity severočeských kenozoických bazaltoidů
    The chemical and fabric development of granulite at the contact with peridotite SW of Biskoupky, Moldanubian area
    Chemical composition of radioactive accessory minerals: implications for the evolution, alteration, age, and uranium fertility of the Fichtelgebirge granites (NE Bavaria, Germany)
    Chemical Composition of Tourmalines in Pegmatites of the Jihlava Massif (Western Moravia, ČSSR)
    Chemické složení granátů spraší v dyjskosvrateckém úvalu
    Chemické složení loštických pohárů
    Chemické složení minerálů serpentinitů mezi Malešovem a Kačinou na Kutnohorsku
    Chemické složení turmalínu jako indikátor stupně frakcionace granitů a metagranitů v moldanubiku
    Chemické složení základních typů hornin ve Zlatohorském rudním revíru
    Chemismus detritických granátů a turmalínů - příspěvek k určení provenience jemnozrnných neogenních sedimentů karpatské předhlubně
    Chemismus hornin vulkanoplutonického komplexu v oblasti Phan Rangu (VSR)
    Chemismus křemitých hornin z ložiska sulfidických Zn-Pb rud Horní Benešov
    Chemismus ortorul a jejich granátů v severovýchodní části moldanubika : (13-34 Zruč nad Sázavou, 13-43 Golčův Jeníkov, 23-11 Vlašim, 23-12 Ledeč nad Sázavou)
    Chemismus proterozoických hornin s pyritem u Kamence a Liblína (barrandienské proterozoikum)
    Chemistry and mineralogy of orthogneisses in the northeastern part of the Moldanubicum
    Chemistry of phosphorus-rich topaz
    Chemistry of Tertiary alkaline volcanic rocks in the crystalline area NE of the Lužice fault in northern Bohemia
    Chemizmus a kryštalochémia niektorých chloritov zo Spišsko-gemerského rudohoria
    Chemizmus podkrkonošských melafyrů a jejich horninotvorných minerálů
    Chlorites from the polymetallic deposit Oskava near Rýmařov (Czech Republic)
    Chloritoidové horniny od Břidličné a Ztracených skal v Hrubém Jeseníku
    Chróm, nikl a kobalt v hlubinných horninách Českého masívu
    Chronological constraints of late- and post-orogenic emplacement of lamprophyre dykes in the southeastern Bohemian Massif, Austria
    Chronologické paradoxon terasových sedimentů Berounky vysvětleno?
    Chrysoberyl-sillimanite association from the Roncadeira pegmatite, Borborema Province, Brazil: implications for gemstone exploration
    Chryzotilový azbest z telies serpentinitov pri Jasove a Brezničke
    The Cinotepeque Range of central El Salvador: Geology, magma origin, and volcanism
    Cirkonij-gafnijevyj indikator frakcionirovanija redkometaľnych granitov
    Classification and origin of orthogneisses in the area of the Okrouhlá Radouň uranium deposit
    The classification of granitic pegmatites revisited
    Clasts of Variscan rocks within the Kořenec and Račice conglomerates (Rhenohercynicum, Bohemian Massif), Th-U-total Pb evidence from an electron microprobe monazite study
    Clay minerals from Loštice quarry
    Clay minerals in the Carboniferous red beds of the Ostrava-Karviná Coal Basin
    Clay minerals including related phyllosilicates: interdisciplinary research and inward integration
    Clinopyroxene from an alkali pyroxenite xenolith, Loučná-Oberwiesenthal Volcanic Centre, Bohemian Massif: crystal chemistry and structure
    Clinopyroxene from basaltic rocks of the Erzgebirge-Krušné hory Mts. - implications for modelling of the magnetic plumbing system
    Clintonite-bearing assemblages in chondrodite marbles from the contact aureole of the Třebíč Pluton, Moldanubian Zone, Bohemian Massif
    Co je uhlí? : znalost chemické struktury - základ pro dobré využití
    Co odhalila voda
    Co vyplývá z matematického modelu vzniku tektitů?
    Co vypovídají uloženiny sokolovské pánve o proměnách klimatu?
    Co vyprávějí kameny : odkud pocházejí horniny věže Staroměstské radnice?
    CO2 fluid inclusions in mantle xenoliths from Lower Silesia (SW Poland): formation conditions and decompression history
    Coal clasts in the Bolsovian (Westphalian C) sequence of the Kladno-Rakovník continental basin (Czech Republic): implications for the timing of maturation
    The coarse fluvial sediments in a mid-mountain valley - distribution, parameters and significance
    Coexisting amphibole-biotite pairs in durbachitic rocks of the Central Bohemian Pluton
    Coexisting biotites and garnets of paragneisses from the Rudňany area (the Paleozoic, the Spišsko-gemerské rudohorie Mts., west Carpathians)
    Columbit-tantalit z lepidolitového pegmatitu od Krasonic, západní Morava
    A comment on 'Two distinctive granite suites in the SW Bohemian Massif and their record of emplacement: constraints from geochemistry and zircon 207Pb/206Pb chronology' by Siebel et al. Journal of Petrology 49, 1853-1872
    Common high-pressure metamorphic history of eclogite lenses and surrounding metasediments: a case study of calc-silicate reaction zones (Erzgebirge, Germany)
    Comparative mineralogical-petrographical characteristics of metagabbro from borehole KV-3 near Rohovce and of amphibolites of Hladomorná valley formation (Slovenské Rudohorie MTS.)
    Comparative tectonofractography: fracturing in 19 jointing provinces, experimental results, fracture mechanics considerations and province classification
    A comparison of physical and mechanical characteristics of Kola Superdeep Borehole core samples and their surface analogues
    A Comparison of Postsedimentary Processes Occurring in Paleozoic Reef Limestones in the Elbingerode Complex (GDR), Moravicum (ČSSR) and Ural Foredeep (USSR)
    Comparison of the new fracture areas created by the formation of en echelon and hackle fringes on joint surfaces
    Composition and mode of occurrence of the mineral constituents in brown coal, and their behaviour at fluidized bed combustion
    Composition and origin of intermediate solid solutions in the system thorite-xenotime-zircon-coffinite
    Composition of sediments in water reservoirs of the Ohře River and their contamination
    Compositional evolution and substitutions in disseminated and nodular tourmaline from leucocratic granites: Examples from the Bohemian Massif, Czech Republic
    Compositional trends in magmatic and hydrothermal silicates of the Petráčkova hora intrusive complex, Bohemian Massif - link between the magmatic processes and intrusion-related gold mineralization
    Compositional variation of biotite from Variscan granitoids in Central Europe: a statistical evaluation
    Compositional variation of clinopyroxenes of basaltic, essexitic and tephriphonolitic rocks from the Doupovské hory Volcanic Complex, NW Bohemia
    Compositional zoning of garnets from the veporide crysstalline rocks
    Compositional zoning of rapakivi feldspars and coexisting quartz phenocrysts
    Conditions of contact metamorphism in the Eastern envelope of the Giant Mts. (Karkonosze) granite: Preliminary report
    Constancy and variability of mineralogical and geochemical features of spinel peridotite xenoliths from the Eger Rift
    Constraining deposition ages and provenance of high-grade metamorphic sediment formations in the souther Bohemian Massif through Laser-ICP-MS based U-Pb dating and Hf isotope analysis of detrital zircons
    Constraining genesis and geotectonic setting of metavolcanic complexes: multidisciplinary case study from the Jeseniky Mts (NE Bohemian Massif, Czech Republic)
    Constraining the metamorphic conditions of high-grade meta-igneous rocks in the Moldanubian of the Bohemian Massif
    Constraining the P-T path of a MORB-type eclogite using pseudosections and garnet zonning: An example from the Bohemian Massif
    Constraining the P-T path of a MORB-type eclogite using pseudosections, garnet zoning and garnet-clinopyroxene thermometry: an example from the Bohemian Massif
    Constraints on the origin of gabbroic rocks from the Moldanubian-Moravian units boundary (Bohemian Massif, Czech Republic and Austria)
    Contact metamorphism of granitoid rocks from the region Hnilec, Spišsko-Gemerské rudohorie Mts.
    Contact metamorphism of Silurian black shales a basalt sill: geological evidence and thermal modelling in the Barrandian Basin
    Continental crust at mantle depths: key minerals and microstructures
    Continuation of the Mariánské Lázne Complex under the Doupov Mts. volcanic complex, W. Bohemia
    Contrasting metamorphic evolution of HP rocks in the Gföhl unit of the Kutná Hora Crystalline Complex and the Moldanubian zone in Austria
    Contrasting microstructures and deformation mechanisms in metagabbro mylonites contemporaneously deformed under different temperatures (c. 650°C and c. 750°C)
    Contrasting origin of Variscan high-P granulites and high-T peridotites (Bohemian Massif): evidence from Sm-Nd garnet ages
    Contrasting petrogenesis of two volcanic suites in the Devonian Vrbno Group (Hrubý Jeseník Mts., Czech Republic)
    Contrasting rheologies of feldspar and quartz under natural thermal and strain gradients: a comparative study
    Contrasting textural record of two distinct metamorphic events of similar P-T conditions and different durations
    Contribution to petrology and K/Ar amphibole data for plutonic rocks of the Haggier Mts., Socotra Island, Yemen
    Contribution to the petrography of porcellanites in the North Bohemian Brown Coal Basin, locality Dobrčice in the Most area
    Contribution to the research of zircons from granitoids of the Štiavnické vrchy Mts. area (Czechoslovakia)
    Contribution to understanding the igneous activity during later stages of the Variscan orogeny: preliminary results of petrological, geochemical and structural study of the Plechý pluton (Moldanubian batholith, Bohemian Massif)
    Controls on a shallow-water hemipelagic carbonate system adjacent to a siliciclastic margin: example from Late Turonian of central Europe
    Controls on delta plain sandstone geometries and their implication for reservoir exploration in Middle Jurassic successions: Saltwick Formation, Yorkshire Ness Formation, North Sea
    Conventional and in situ geochronology of the Teplá Crystalline unit, Bohemian Massif : implications for the processes involving monazite formation
    Cooling history of high-pressure granulites from Bohemian Massif derived from retrograde zoning in garnets
    Cordierit-sekaninait z kontaktní aureoly žulovského plutonu
    Cordieritické ruly velmi bohaté titanohematitem z Orlíku u Humpolce : 23-21 Havlíčkův Brod
    The correlation of granitoids of Brno Massif by results of chemic-geochemical researches
    Correlation of lithologically contrasting rocks from the Kutná Hora-Svratka Region, Czech Republic
    Correlation of structural and metamorphic evolution of metamorphic rocks from the Svratka and Polička crystalline complexes
    Cr-bohaté spinely z ultramafických hornin moldanubika
    Cr-spinely moldanubických ultrabazických hornin
    Cr-spinely v peridotitech od Drahonína a Hrubšic
    Cretaceous alkaline magmatism from the Polish Outer Western Carpathians : introduction to field trip
    Cretaceous and Palaeogene lithostratigraphic units of the Magura Nappe, Krynica Subunit, Carpathians
    Cretaceous sandstones in Moravia and Silesia and their application as building and ornamental stones
    Crystallization history of a pyroxenite xenolith in a granulite inferred from chemical and single-crystal X-ray data
    Cummingtonit v patrně kambrických plutonitech nejsevernějšího barrandienského proterozoika
    Cummingtonite amphibolites and their position within the West Moravian Moldanubian Zone
    The Čertův kámen diorite body in the Kdyně massif
    Český ráj: paleogeografický vývoj říčních toků v kenozoiku. Předběžné výsledky
    Český výzkum v Antarktidě
    The Čistá ring structure, Czechoslovakia
    DAG 391 meteorite as a product of basaltic volcanism on asteroid (4)Vesta
    Dajki klastyczne i brekcje sejsmotektoniczne w utworach permu basenu Nachodu (Sudety Środkowe)
    Další lokality pěnovců z Českého krasu
    Další nález vltavínu z Konic u Znojma
    Databáze horninových výbrusů v České geologické službě
    Dating of the Quaternary volcanoes Komorní Hůrka (Kammerbühl) and Železná Hůrka (Eisenbühl), Czech Republic, by TL, ESR, alpha-recoil and fission track chronometry
    Dating the onset of Variscan crustal exhumation in the core of the Bohemian Massif: new U-Pb single zircon ages from the high-K calc-alkaline granodiorites of the Blatná suite, Central Bohemian Plutonic Complex
    Datování holocenních karbonátových sedimentů ze Slovänské doliny u Valči (okres Martin)
    Death of super-continents and birth of oceans heralded by discrete A-type granite igneous events: the case of the Variscan-Alpine Europe
    Debryty kohezyjne warstw istebniańskich (senon górny-paleocen) na zachód od Skawy
    Deciphering mantle-related strain history in the strongly serpentinized Mohelno peridotite
    Deciphering prograde paths from migmatites and implications for exhumation models
    Deciphering the petrogenesis of deeply buried granites: whole-rock geochemical constraints on the origin of largely undepleted felsic granulited from the Moldanubian Zone of the Bohemian Massif
    Decompression plagioklase rims around metastable kyanite crystals in Moldanubian granulites - a clue to equilibration volumes in water-deficient metamorphic rocks
    Decorative marbles from the Krkonoše-Jizera Terrane (Bohemian Massif, Czech Republic): provenance criteria
    Děčínský Sněžník Hill
    Deformace a tepelná historie pražské pánve a moravskoslezského paleozoika: výsledky a konfrontace studia variských fluidních systémů
    Deformace hrubozrnných metagranitů svrateckého krystalinika
    Deformační analýza kvarcitu typu Vysoký Kámen, západní Krušné hory
    Deformační vývoj moldanubika v okolí Ledče nad Sázavou
    Deformation and seismic properties of lherzolite and granulite xenoliths from NE Pannonian basin (Bákony-Balaton Hills and Little Hungarian Plain)
    Deformation pattern related to an orogen parallel extension event recorded in the Vepor unit, West Carpathians
    Deformation phases in the southern Bavarian Forest: constraints from sheared granitoids
    Dekompresní plagioklasové domény v moldanubických granulitech - klíč k odhadům ekvilibračního objemu ve vysoce metamorfovaných horninách
    Dekorační kámen nové Prahy
    Dekorativní jemenské mramory
    Depletirovannaja sublitosfernaja mantija pod Bogemskim massivom i Pannonskim bassejnom: novyje dannyje po sostavu i izotopii gelija mantijnych ksenolitov i vměščajuščich bazaľtov i problema suščestvovanija mantijnych pljumov v Centraľnoj Evrope
    Depositional record of an avulsive fluvial system controlled by peat compaction (Neogene, Most Basin, Czech Republic)
    Depositional systems of the Northern Vienna Basin
    Depoziční architektura moderních fluviálních sedimentů na lokalitě Čerták (Staré Město u Uherského Hradiště) - umělé mrtvé rameno řeky Moravy : 25-33 Uherské Hradiště
    Depoziční prostředí a provenience spodnopaleozoických klastik ve vrtu Měnín-1, jjz. [i.e. jjv.] od Brna : 24-32 Brno
    Desilikovaný pegmatit s OH-bohatým fluorapatitem a niobovým rutilem z Utína u Havlíčkova Brodu
    Destruction of orthogneiss layered structure through partial melting and melt infiltration in high temperature shear zone: quantitative textural study of anatectic process
    Destrukce skalních kůr na kvádrových pískovcích Kokořínska lesním požárem
    Dětaň
    Determination of fluid systems linked with Variscan structure of the Prague Synform (Barrandien area)
    Determination of microhardness and elastic modulus of coal components by using indentation method
    Determination of SiO2 Raman spectrum indicating the transformation from coesite to quartz in Gföhl migmatitic gneisses in the Moldanubian Zone, Czech Republic
    Detrital tourmaline as an indicator of source rock lithology: an example from the Ropianka and Menilite formation (Skole nappe, Polish Flysch Carpathians)
    Detrital zircon ages: a key to understanding the deposition of deep marine sandstones in the Norwegian Sea
    Detritické a autigenní REE minerály v sedimentech kulmu Drahanské vrchoviny, jejich význam pro studium provenience, klastického materiálu a procesů diagenese
    Detritické chromity v kulmských sedimentech Drahanské vrchoviny a jejich tektonický význam
    Detritus from Variscan lower crust in Rotliegend sandstones of the Intra-Sudetic Basin, SW Poland revealed by detrital high-pyrope garnet
    Development of a fore-mountain alluvial fan of the Olza River southern Poland) during the Pleistocene
    The development of mid-crustal extensional shear zone during Cretaceous convergence of the Vepor Unit in the West Carpathians
    Development of petroarchaeology in the Czech Republic after the 3rd Seminar in Bulgarian Plovdiv
    Diabasy a "gabrové porfyrity" ve středočeském plutonickém komplexu : 13-31 Říčany, 22-14 Blatná, 22-21 Příbram, 22-23 Mirovice, 22-32 Strakonice
    Diagenetic and dolomitization history of the Štramberk limestones
    Diagnosing decay: the value of medical analogy in understanding the weathering of building stones
    Diffusion-controlled development of silica-undersaturated domains in felsic granulites of the Bohemian Massif (Variscan belt of Central Europe)
    Diffusion-controlled development of silica-undersaturated domains in felsic granulites of the Bohemian Massif (Variscan belt of Central Europe)
    Diffusion-controlled high-T decompression reactions in felsic granulites of southern Bohemia
    Dioritic intrusions of the Slavkovský les (Kaiserwald), Western Bohemia: their origin and significance in late Variscan granitoid magmatism
    Discovery of the first Quaternary maar in the Bohemian Massif, Central Europe
    Diskuse interpretace izotopů Sr a Nd v moldanubických amfibolitech a mramorech
    Distinctive compositional trends in Fe-rich tourmaline from granitic rocks; crystal-structural role Li and F
    Distribuce alkálií v karbonátových horninách líšeňského souvrství v prostoru mezideponie ve východní části velkolomu Mokrá (Moravský kras)
    Distribuce uranu a thoria v granitoidech
    Distribuce uranu, thoria a prvků vzácných zemin v granitoidech východních Krušných hor
    Distribution and isotopic composition of sulphidic sulphur in rocks of the north-eastern part of the Bohemian Massif
    Distribution of zinc and its role in the stabilization of spinel in high-grade felsic rocks of the Moldanubian domain (Bohemian Massif)
    The diversity and geodynamic significance of Late Cambrian (ca. 500 Ma) felsic anorogenic magmatism in the northern part of the Bohemian Massif: A review based on Sm-Nd isotope and geochemical data
    Dobrčice
    Does ternary feldspar constrain the metamorphic conditions of high-grade meta-igneous rocks? Evidence from orthopyroxene granulites, Bohemian Massif
    Doklady pozdně glaciální remodelace povrchu na břehu jezera Švarcenberk
    Dokonalé vyrostlice živců z žulových porfyrů od Chodova u Bečova
    Dolnovltavský pluton: intruzivní komplex v proterozoiku pražského sev. předpolí
    Doupovské hory Mts. - new geological data
    Draselné a ultradraselné horniny v rámci tělesa tzv. benešovského typu granitoidů ve středočeském plutonickém komplexu : 13-33 Benešov
    Draselný živec z čediče významné mineralogické lokality na vrchu Kočka u Žitenic v Českém středohoří
    Drevenícke travertíny
    Druhá mezinárodní eklogitová konference S.I.E.C. ve Vídni
    Dřevité opály z Vel'kého Ďuru : nálezová zpráva
    Dubové kmeny v holocenních usazeninách Labe: substrát pro zachování hmyzu, stop po jeho činnosti a stop exploatace dřevité hmoty dalšími organizmy
    Ductile shear zones and origin of orthogneisses in the thrust sheet of Choustník
    Dumortierit a turmalín z abysálních pegmatitů od Vémyslic u Moravského Krumlova, gföhlská jednotka, moldanubikum
    Duration of Eo-Alpine metamorphic events obtained from multi-component diffusion modeling of garnet: A case study from the Eastern Alps
    Durbachity a další lamproidní plutonity: současný pohled na jejich složení a vznik
    Dvojetážová stavba vnútrokarpatského paleogénu pri južnom úpätí bradlového pásma na východnom Slovensku
    Dvojí předmesozoické vulkanity mongolského fluoritového ložiska Čulut Cagan Del - neobvyklý případ látkové konvergence
    Dvojslídné granity moldanubického batolitu v oblasti mezi Humpolcem a Jihlavou
    Dvojslídné granity plutonu Plechého na Trojmezí České republiky, Německa a Rakouska : exkurze č. 2 "Granitově horská"
    Dyke rocks in two circular structures in S and SW Bohemia: compositions corresponding to bulk melting of the Moldanubian gneisses
    The dyke swarm of fractionated tourmaline bearing leucogranite and its link to the Vydra Pluton (Moldanubian Batholith), Šumava Mts., Czech Republic
    Dynamic stability of rock slopes
    Early Carboniferous U-Pb zircon age for garnetiferous, perpotassic granulites, Blanský les massif, Czechoslovakia
    The Early Cretaceous volcanic activity in the western part of the Gobi-Altay rift (Shiliin Nuruu, SW Mongolia)
    Early metamorphic evolution and exhumation of felsic high-pressure granulites from the north-western Bohemian Massif
    Early Palaeozoic crustal melting in an extensional setting: petrological and Sm-Nd evidence from the Izera granite-gneisses, Polish Sudetes
    Early Palaeozoic Izera (Rumburk) granites from West Sudetes, Poland
    The Eastern Sudetic Island in the Early-to-Middle Turonian: evidence from heavy minerals in the Jerzmanice sandstones, SW Poland
    The effect of iron on the rheological and calorimetric properties of silicate melts
    Eklogit z jv. části orlicko-kladského krystalinika
    Elbezone und Osterzgebirge
    Element mobility and fluid path ways during feldspar alteration: textural evidence from cathodoluminescence and electron microprobe study of an example from tonalites (High Tatra, Poland-Slowakia)
    Element mobility during feldspar alteration: textural evidence from cathodoluminiscence and electron microprobe study of an example from a tonalite (High Tatra, Poland-Slovakia)
    Emplacement, structural and P-T evolution of the ~346 Ma Miřetín Pluton (eastern Teplá-Barrandian Zone, Bohemian Massif): implications for regional transpessional tectonics - Discussion
    Enigma šlichových koncentrací v centrální části české křídové pánve
    Ergebnisse erster AMS-Messungen in cadomischen Granodiorite der Lausitz
    Erratum to: "Petrology and geochemistry of the Tertiary alkaline intrusive rocks at Doupov, Doupovské hory Volcanic Complex (NW Bohemian Massif)" Journal of Geosciences 55: 251-278
    Eruptive styles of monogenetic volcanism in the Levín Volcanic Complex - central part of the Krkonoše Piedmont Basin (Rotliegend / Autunian)
    Evaluation of Sedimentation Rates in Alpine Molasse Basins of the West Carpathians
    Event stratigraphy of the Badenian selenite evaporites (Middle Miocene) of the northern Carpathian Foredeep
    Evidence of contrasting low-grade metamorphic conditions from clay mineral assemblages in Triassic Alpujárride-Maláguide transitional units in the Betic Cordilleras, Spain
    Evidence of ultra high pressure conditions in eclogites from the Moldanubian zone, Bohemian Massif
    Evolution of rare-metal granitic magmas documented by quartz chemistry
    Ewolucja klimatu oraz allocyklicznóšč i autocyklicznošč sedymentacji na przykładzie osadów kontynentalnych górnego karbonu i permu w Sudetach
    Exoscopy of Moravian eolian sediments
    An expanded non-Arrhenian model for silicate melt viscosity : a treatment for metaluminous, peraluminous and peralkaline liquids
    Expansive clays in track subgrade in deep cut (section Třebovice-Rudoltice, Czech Republic)
    Experimental constraints of the formation of high-P/high-T granulites in the Southern Bohemian Massif
    Experimental constraints on the formation of high-P/high-T granulites in the Southern Bohemian Massif
    Experimental determination of the effect of H2O on the 410-km seismic discontinuity
    Experimental effects of surfactants on the production of stromatactis-shaped cavities in artificial carbonate sediments
    Exploitation of rocks from the Brno Massif for polished stone industry, South Moravia (Czech Republic)
    Extraterestrické bazalty - magmatické procesy diferencovaných asteroidů: polymiktní eukritová brekcie / howardit DaG 391
    Extreme P-, Bi-, Nb-, Sc-, U- and F-rich zircon from fractionated perphosphorous granites : the peraluminous Podlesí granite system, Czech Republic
    Fabrics and emplacement of Variscan ultrapotassic melasyenite plutons: implications for tectonic processes in the orogenic root domain (Moldanubian Zone, Bohemian Massif)
    Faciálna analýza magurských pieskovcov na Orave
    Facie koněpruských vápenců ve Velkolomu Čertovy schody (1994-1997)
    Facie, magnetická susceptibilita a obsahy těžkých kovů v sedimentech regulovaného koryta řeky Moravy mezi Kvasicemi a Kostelany
    Facies and architectural analysis of fluvial deposits of the Nýřany Member and the Týnec Formation (Westphalian D - Barruelian) in the Kladno-Rakovník and Pilsen basins
    Facies and architectural analysis of low-sinuosity fluvial deposits of the Nýřany Member (Westphalian D-Cantabrian), Kralupy area, Kladno-Rakovník Basin
    Factors influecing [i.e. influencing] the amount of CO2 sorbed on coal
    Fauna from the limestones at the Frasnian (Famennian boundary at Mokrá (Devonian, Moravia, Czechoslovakia)
    Fe-Mn mineralizace z Křížového Buku, s. od Mlýnů u České Kamenice
    Fe-spinelides in young volcanics of the České středohoří Mts.
    Felsic granulites from the Gföhl Unit (Austria and Czech Republic): metamorphosed pre-Variscan metagranites or Visean high-pressure melts?
    (Fe,Mn)-(Ti,Sn)-(Nb,Ta) oxide assemblage in a little fractionated portion of a mixed (NYF + LCT) pegmatite from Piława Górna, the Sowie Mts. block, SW Poland
    Fenomén Chlum u Ločenic
    Ferronigerite with dominant substitution TiSn-1 in muscovite+chlorite aggregate from massive quartz nodule associated with a petalite-rich aplite-pegmatite of the Barroso-Alvao pegmatite field, Northern Portugal
    Ferruginous crusts and cements in the northern part of Bohemian Cretaceous Basin: genetic implications from O and H isotopes
    Fialova sopka Putikov vršok v roku 1952 a súčasný stav jej poznania
    Findings of the organi [i.e. organic] sediments investigation at the geological mapping in the Protected Landscape Area Žďárské vrchy
    Florencit-(Ce), florencit-(La) a lanthanitý goyazit ze sklářských písků z ložisek Srní a Střeleč v severních Čechách
    Flow and fabric development in dykes: studied by means of AMS analogue and numerical modeling
    Flowstone-like calcite in the andesite of Jarmuta Mt. - dating the Holocene tectonic activity in the vicinity of Szczawnica (Magura Nappe, Outer Carpathians, Poland)
    Fluid inclusion characteristics of rock crystal sources from the Bohemian-Moravian Highland
    Fluid inclusion planes and paleofluid records in the Podlesí granite, Krušné hory Mts., Czech Republic
    Fluidní inkluze a chemické složení analcimu z lokality Řepiště (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty)
    Fluidní inkluze v grosuláru "plovoucích granátů" z mramoru z Vápenné v plášti žulovského plutonu
    Fluidní inkluze v oválných zirkonech těžké frakce kvarcitu z Květničky u Tišnova (svratecká klenba moravika) : 24-32 Brno
    Fluidní inkluze v páskovaných křemen-magnetitových rudách a granátovcích z desenské skupiny (silezikum, Český masiv)
    Fluidní inkluze v primitivních turmalinických pegmatitech z lomu Bory u Velkého Meziříčí (strážecké moldanubikum) - předběžné výsledky
    Fluidní systémy ve vybraných kontaktně-metamorfních skarnech žulovského masivu
    Fluorit z Vlastějovic
    Fluvial sedimentation of sandy deposits of the Słupiec Formation (Middle Rotliegendes) near Nowa Ruda (Intra-Sudetic Basin, SW Poland)
    Fluviální sedimenty mezi Jinačovicemi a Kuřimí
    Fluviální sedimenty Šošůvských jeskyní
    Flysch-to-molasse Transitions in the Alpine-Carpathian Region
    Fonolity z okolí Mostu a jejich využití
    Foreword to the thematic set on "Granitic pegmatites: mineralogy and evolution (a special issue honoring the 60th birthday of Prof. Milan Novák)"
    Formation of amphibole and clinozoisite-epidote in eclogite owing to fluid infiltration during exhumation in a subduction channel
    Formation of colloidal silica and alumina during experimental granodiorite weathering
    Formation of extremely F-rich hydrous melt fractions and hydrothermal fluids during differentiation of highly evolved tin-granite magmas: a melt/fluid-inclusion study
    Formation of skarns and other calc-silicate rocks from the Sudetes
    The formation of stromatactis-type fenestral structures during the sedimentation of experimental slurries - a possible clue to a 120-year-old puzzle about stromatactis
    Formation of tabular plutons - results and implications of centrifuge modelling
    Formy reliéfu vytvořené větrnou erozí v horských oblastech střední Evropy
    Formy SiO2 v silicifikovaných pískovcích okrajových částí oherského riftu
    Formy výskytu rtuti v kontaminovaných půdách a říčním sedimentu
    Fosfor v sedimentech drobných vodních toků ve vztahu k jejich zrnitostnímu složení
    Fosilní pasti mravkolvů : nález ze spodního triasu Polska
    Fosilní skluzy a intruze jílů v hnědouhelné sloji v Mostě
    Fossil communities in the metamorphic Lower Devonian of the Hrubý Jeseník Mts., Czechoslovakia
    Four magmatic fabrics in the Tuolumne batholith, central Sierra Nevada, California (USA) : implications for interpreting fabric patterns in plutons and evolution of magma chambers in the upper crust
    FOZO magmas in Lusatia and Lower Silesia : lower mantle signature in geochemistry of Central European asthenosphere
    From Cadomian arc to Ordovician passive margin: geochemical records preserved in metasedimentary successions of the Orlica-Śnieżnik Dome in SW Poland
    From orthogneiss to migmatite: Geochemical assessment of the melt infiltration model in the Gföhl Unit (Moldanubian Zone, Bohemian Massif)
    Fylonity jižní části vrbenské skupiny a jejich prekurzory : 14-42 Rýmařov
    Fyzikální vlastnosti hornin východoslovenské neogenní pánve a jejich geologická interpretace
    Fyzikální zákony vzniku prismatických čedičových formací
    Gabroid od obce Tlestky - nový člen bazických satelitních pňů v proterozoickém plášti čistecko-jesenického masivu (západní Čechy), případ koexistence labradoritu s albitem
    Gahnit ZnAl2O4 - typický spinel granitických pegmatitů
    Garnet-bearing granite from the Třebíč pluton, Bohemian Massif (Czech Republic)
    Garnet-clinopyroxene intermediate granulites in the St. Leonhard Massif of the Bohemian Massif: ultrahigh temperature metamorphism at high pressure?
    Garnet-clinopyroxene intermediate granulites in the St. Leonhard massif of the Bohemian Massif: ultrahigh-temperature metamorphism at high pressure or not?
    Garnet-kyanite granulites: metamorphic or igneous rocks?
    Garnet peridotites in Eurasian high-pressure and ultrahigh-pressure terranes : a diversity of origins and thermal histories
    Garnet provenance in mixed first-cycle and poly-cycle heavy-mineral assemblages of the Ropianka and Menilite formations (Skole Nappe, Polish Flysch Carpathians): constraints from chemical composition ang grain morphology
    Garnets from granitoid and pegmatoid rocks of the Dyje Massif
    Garnets from granitoids of the Spišsko-gemerské rudohoria Mts.
    Geikielit v dolomitických mramorech u Nové Vsi na západní Moravě
    Gejzírové stalagmity Hranického krasu ve světle nových poznatků
    Gelnica Group - Lower unit of Spišsko-gemerské rudohorie Mts. (West Carpathians) Early Palaeozoic
    Generacje mikrostruktur w łupkach ilasto-piaszczystych formacji andelskohorskiej (Sudety Wschodnie, Polska)
    A general view on the Karkonosze granite
    Genetické problémy granitoidov : nové údaje datovania granitoidov a geologických procesov v oblasti západných Karpát, problém alpínskej progresívnej metamorfózy
    Genetické typy ryolitových vulkanoklastík v okolí Žiaru nad Hronom
    Genetičeskije tipy lunnych silikatnych šarikov
    Geneza dyspersji lineacji l2 w lupkach lyszczykowych zachodniej Częšci pasma Kamienickiego
    Geneze jizerských "ortorul"
    Geneze křemičitých durikrust na Českém masívu
    Geneze, morfometrie, mineralogické složení a stratigrafická pozice výskytu sulfidických konkrecí na lokalitě Vršany
    Genezis zonaľnych granatov iz rimavickich (sineckich) granitov v kogutskoj zone veporid, Zapadnyje Karpaty
    Geochémia hornín produktívnych zón Malých Karpát
    Geochémia slieňovcových hornín manínskej jednotky
    Geochemical and mineralogical constraints of the Saxothuringian topaz granites origin
    Geochemical characteristics of lower paleozoic spilite-keratophyre series in the western Sudetes (Poland): petrogenetic and tectonic implications
    Geochemical characteristics of metabasites from the southern part of the Bystrzyckie Mts. (Orlica-Śnieżnik Massif, Sudetes) - preliminary report
    Geochemical characteristics of the high- and low-Ti basaltic rock association in the uplifted shoulder of the Ohře (Eger) Rift, Western Bohemia/Saxony
    Geochemical classification of Variscan granitoids in the Moldanubicum (Czech Republic, Austria)
    Geochemical constraints of hydrothermal alterations of two-mica granites of the Moldanubian batholith at the Okrouhlá Radouň uranium deposit
    Geochemical constraints of origin and evolution of migmatites in the central part of the Moldanubian Zone (Temelín area), Bohemian Massif
    Geochemical constraints on the origin of a distinct type of two-mica granites (Deštná-Lásenice type) in the Moldanubian batholith (Czech Republic)
    The geochemical role of boron in the Carboniferous sediments of Czechoslovakia
    Geochemical signatures of Variscan eclogites from the Saxonian Erzgebirge, central Europe
    Geochemical study of the central zone of Zlatobanský volcanic complex
    Geochemical variations within the Upper Oligocene-Lower Miocene lava succession of Úhošť Hill (NE margin of Doupovské hory Mts., Czech Republic)
    Geochemická charakteristika ortoruly z širšího okolí Velešína : (32-24 Trhové Sviny)
    Geochemické mapy povodňových sedimentů v měřítku 1 : 200 000 : soubor map pro potřeby orgánů státní správy
    Geochemické typy a petrogeneze metavulkanických hornin orlicko-kladské klenby
    Geochemické typy žul v Nejdeckém masívu
    Geochemické zhodnocení sprašových sedimentů na území Moravy
    Geochemický výzkum řečištních sedimentů v oblasti Jeseníků
    Geochemie a petrografie amfibolitů v okolí Jemnice a Police : 33-21 Slavonice
    Geochemie a petrografie amfibolitů z Tulešic : 24-33 Moravský Krumlov
    Geochemie a petrologie barrandienských diabasových hornin
    Geochemie býčkovického tělesa v Českém středohoří
    Geochemie hornin keprnické klenby
    Geochemie jeskynních sedimentů Šošůvské jeskyně v Moravském krasu
    Geochemie kontaktu roztockého tělesa
    Geochemie sedimentů jeskyně "Za Hájovnou" v Javoříčském krasu
    Geochemie tranzitních kovů v ultramafických horninách moldanubika
    Geochemie und Petrologie von zwei basischen Intrusionen im Intrusivkomplex von Neukirchen-Kdyně (Bayerischer Teil)
    Geochemie zafrontového vulkanismu v Salvadoru
    Geochemistry and evolution of subcontinental lithospheric mantle in Central Europe: evidence from peridotite xenoliths of the Kozákov volcano, Czech Republic
    Geochemistry and Petrology of Alkaline Dyke Rocks of the Roztoky Volcanic Centre, České středohoří Mountains, ČSSR
    Geochemistry of highly saline fluids in siliciclastic sequences: genetic implications for post-Variscan fluid flow in the Moravosilesian Palaeozoic of the Czech Republic
    Geochemistry of intercalated red and gray pelagic shales from the Mazak Formation of Cenomanian age in Czech Republic
    Geochemistry of metabasites in the Stronie Group and Nové Město Group, the Orlica-Śnieżnik Dome, West Sudetes
    The geochemistry of phosphorus in different granite suites of the Western Carpathians, Slovakia: the role of apatite and P-bearing feldspar
    Geochemistry of the amphibolites of the Moravicum of the Svratka dome
    Geochemistry of the granitoid rocks of the Czech part of the Lusatian Granitoid Complex
    Geochemistry of the stratified volcanosedimentary complex in the central part of the České středohoří Mts., North Bohemia
    Geochemistry of Variscan blastomylonites of the Vidly pod Pradědem locality, the Hrubý Jeseník Mts.: paleotectonic implications
    Geochronology of a composite granitoid pluton: a high-precision ID-TIMS U-Pb zircon study of the Variscan Karkonosze Granite (SW Poland)
    Geochronology of eclogites from Orlica-Snieznik complex, Bohemian Massif, Poland
    Geochronology of Neogene magmatism in the Carpathian arc and intra-Carpathian area
    Geochronology of teschenitic intrusions in the Outer Western Carpathians of Poland - constraints from 40K/40Ar ages and biostratigraphy
    Geodynamics of the West Carpathians during the Neogene
    Geoelektrické vlastnosti blokovobahenních proudů : (25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Geofyzikální měření v bedřichovském tunelu
    Geofyzikálno-geologická charakteristika hornín východnej časti Spišsko-gemerského Rudohoria
    Geological background - a brief geology of the Bohemian Massif
    The geological position, sedimentary record and composition of the Tylicz Conglomerate (Late Eocene-Oligocene): stratigraphical and paleogeographical implications (Magura Nappe, Polish Outer Carpathians)
    Geological setting, petrology and mineralogy of metabasites in a thermal aureole of Tanvald granite (norther Bohemia) used for the manufacture of Neolithic tools
    Geologická a geomorfologická mapa Nikaraguiského vulkanického řetězce
    Geologická a metalická špecializácia gemeridných žúl
    Geologická charakteristika kamenolomu v Horním Žlebu u Šternberka
    Geologická pozice, petrologie a geochemie hornin durbachitové série v okolí Nového Města na Moravě
    Geologická situace ve štole do Koněpruských jeskyní
    Geologická stavba a historie geologického výzkumu Brd
    Geologická stavba a minerální prameny Karlových Varů
    Geologické a geomorfologické hodnoty údolí Hodonínky
    Geologické a ložiskové poměry oblasti Krásno - Horní Slavkov
    Geologické informačné systémy a petrologicko-geochemická databankaKGaM BF - ÚVT VŠT Košice. I.
    Geologické střípky kolem proslulé brdské kóty 718,8
    Geologické zajímavosti USA
    Geologické zajímavosti v údolí Zábrdky (střední a severní Čechy)
    Geologicko-geologická charakteristika hornin z bezprostředního nadloží uhelné sloje u obce Louky u Litvínova, SHR
    Geologický profil údolí Římovské přehrady
    Geologický profil údolím Římovské přehrady
    Geologický průzkum a vyhodnocení puklinatosti ložisek granitoidů
    Geologický vývoj jižní části Šumavy
    Geologie
    Geologie, horninové asociace a geneze karbonatitů
    Geologie kvartérních fluviálních sedimentů na soutoku Labe s Jizerou : (13-13 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav)
    Geologie metamorfitů moldanubika
    Geologie písecké pegmatitové oblasti
    Geologie stanice metra Červený vrch v Praze
    Das geologische "Lamer Fenster" im Künischen Gebirge (Královský Hvozd) des ostbayerischen Moldanubikums
    Geology and geochemistry of the Palaeozoic plutonic bodies of the Trans-Altay Gobi, SW Mongolia: implications for magmatic processes in an accreted volcanic-arc system
    Geology and mineralogy of Ti-kaolins in the Karlovy Vary area
    Geology of Metapán volcanic field NW El Salvador
    Geology of the Ohře Rift region
    Geometric aspects of synkinematic granite intrusion into a ductile shear zone - an example from the Yunmengshan core complex, northern China
    Georeliéf vulkanického ostrova Madeira
    Geothermobarometry of high-grade metamorphic rocks: examples from the Moldanubian of the Bohemian Massif
    Geothermometry of the ultrahigh-temperature Saxon granulites revisited. Part 1., New evidence from key mineral assemblages and reaction textures
    Głazy narzutowe rejonu Jesenika i Osoblahy (Republika Czeska)
    Glimerit - neobvyklá surovina šumavských kameníků
    Gneiss protolith ages and tectonic boundaries in the NE part of the Bohemian Massif (Fore-Sudetic Block, SW Poland)
    Der Goldene Pläner, das häufigste Baugestein im mittelalterlichen Prag
    Grafit-tremolitová hornina z Bačkovic u Jemnice : 33-21 Slavonice
    Grafitická pararula z vrchu Mírovka : 23-21 Havlíčkův Brod
    Grafitické sedimenty Jiříčkovy jeskyně u Malenic
    Grain-scale processes in actively deforming magma mushes: New insights from electron backscatter diffraction (EBSD) analysis of biotite schlieren in the Jizera granite, Bohemian Massif
    Granát magnetitový kvarcit z Hrádku u Olešnice
    Granátovce z jednotek na východním okraji Českého masivu
    Granátový náhrdelník k životnímu jubileu
    Granáty z Malé Úpy v Krkonoších
    Granáty z pegmatitů Hrubého Jeseníku
    The granite landscape of the Krumlovský les Forest, south Moravia an example of a variety of structural controls
    "Granite tectonics" revisited: insights from comparison of K-feldspar shape-fabric, anisotropy of magnetic susceptibility (AMS), and brittle fractures in the Jizera granite, Bohemian Massif
    Granitické NYF pegmatity třebíčského plutonu
    Granitické pegmatity Českého masivu (Česká republika); mineralogická, geochemická a regionální klasifikace a geologický význam
    Granitization problem - once again
    The granitoid Variscan Strzegom-Sobótka massif
    Granitoide Gesteine der Gerölle mittelkretazischer konglomerate der Klippenzone der Westkarpaten
    Granitoids of central Cuba
    Granitoids of the west Carpathians (ČSSR)
    Granitoidy a kontaktně metamorfované proterozoikum v oblasti Padrťských rybníků, jihozápadní Brdy : 22-12 Březnice
    Granitoidy tiského masivu : (11-24 Žlutice, 12-13 Jesenice)
    Granitoidy ze širšího okolí Nahošína (středočeský pluton)
    Granity a pegmatity komplexu alkalických hornin Chan Bogd
    Granity v oblasti trojmezí České republiky, Rakouska a Bavorska : (32-14 Nová Pec)
    Granulity Českého masivu: jak, z čeho a kdy vznikly?
    Graphitization of organic matter and fluid-deposited graphite in Palaeoproterozoic (Birimian) black shales of the Kaya-Goren greenstone belt (Burkina Faso, West Africa)
    Gravitationally banded ("Uruguay-type") agates in basaltic rocks - where and when?
    The gravity flow dynamics of submarine fan sedimentation in the Magura Basin of the Western Carpathians (Magura Nappe, Slovakia)
    Halloysite from karst sediments of the Koněprusy area: evidence for acid hydrothermal speleogenesis in the Bohemian Karst, Czech Republic
    Hematit-magnetitové zrudnění v poličském krystaliniku : 14-33 Polička, 24-11 Nové Město na Moravě
    Heřmanovské koule, mineralogický unikát
    Heterogeneity of the upper mantle beneath the neovolcanic zone of the Bohemian Massif : deformation and geochemistry of peridotite xenoliths
    Heterogenní brekciovitý amfibolit od Polničky, severovýchodní moldanubikum
    Hidden granite intrusion near Rochovce with Mo(-W) stockwork mineralization. (First object of its kind in the West Carpathians.)
    High- to ultra-high pressure partial melting in orogenic belts: Implications for the formation of felsic granulites from the Bohemian Massif
    High-K adakitic volcanics in Cordillera Volcánica, SE Peru
    High pressure and low temperature metamorphism along the north-eastern margin of the Bohemian Massif
    High pressure and lower temperature metamorphism along the north-eastern margin of the Bohemian Massif
    High-pressure granulites of the Bohemian Massif: recent advances and open questions
    High-temperature to ultrahigh-temperatura metamorphism related to multiple ultrapotassic intrusions: evidence from garnet-sillimanite-cordierite kingizite and garnet-orthopyroxene migmatites in the eastern part of the Moldanubian Zone (Bohemian Massif)
    High-Ti basaltic rocks in the uplifted shoulder of the Ohre (Eger) Rift, western Bohemia/Saxony
    Historical tephra-stratigraphy of the Cosigüina Volcano (western Nicaragua)
    Historie nálezů vltavínů v Chebské pánvi
    Historie novoveského pegmatitu
    Historie poznávání minerálů granitických pegmatitů Písecka
    Historie těžby granitických pegmatitů na Písecku
    Hliníkem bohaté vložky v kvarcitech sedlčansko-krásnohorského metamorfovaného "ostrova"
    Hlubinné procesy vzniku draselných lamproidních magmat Českého masívu
    Hodnocení mikropuklinatosti vrtních jader z vrtu Potštát-1
    Hodnocení nadloží a podloží slojí žáruvzdorných jílovců orlicko-žďárské křídové oblasti
    Hodnocení průběhu samovzněcovacího procesu pevných látek
    Hodnotenie homogénnosti zrnitého materiálu
    The Hollabrunn-Mistelbach Formation (Upper Miocene, Pannonian) in the Alpine-Carpathian Foredeep and the Vienna Basin in Lower Austria - An example of a Coarse-grained fluvial system
    Holocene sedimentation dynamics and average catchment denudation acquired from the sedimentary basins of the landslide-dammed lakes in the Flysch Carpathians
    The hornblende-plagioclase from the contact aureole of the Tanvald granite, northern Bohemia - the raw material for Neolithic tools
    Horní Bory near Velké Meziříčí
    Horniny Oskavské kry
    Horniny ve zdivu hranolové věže "Hláska" u hradu Cornštejn
    Horniny z Pooslaví a Pojihlaví jako drahé kameny
    How old are cave deposits abundant in Pleistocene fauna preserved in the Bone Passage in the Sloupsko-šošůvská Cave (Moravian Karst)
    HP melting and its relationship to the granulite facies metamorphism - an example of the "Gföhl nappe" in the Kutná Hora Crystalline Complex
    Hříčky přírody zvané suiseki
    Humenský vrch Hill
    Hustotná charakteristika hornín vnútorných Západných Karpát
    Hustotní charakteristika hornin krkonošsko-jizerského krystalinika, lužického a krkonošsko-jizerského plutonu
    Hyaloklastity a příbuzné horniny
    Hydraulic conductivity and imbibition speed of solid clay aggregates: two different approaches involving the tortuosity of pathways
    Hydrogeological conditions of the Cracow Sandstone Series in Upper Silesian Coal Basin influenced by mining activity
    Hydrogeologické zhodnocení cięźkowického pískovce na listu 25-234 Horní Bečva : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Hydrotermálna mineralizácia v terciérnych neovulkanických komplexoch na južných svahoch Štiavnických vrchov vo vrtoch PKŠ-1 a GK-6
    Hydrotermálně alterované horniny ložisek
    Hydrotermální mineralizace na lokalitě Pindula u Frenštátu pod Radhoštěm (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty)
    Hydrotermální mineralizace v hornině těšinitové asociace z Hodslavic u Nového Jičína (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty)
    Hydrotermální mineralizace v jílovcích lhoteckého souvrství u Choryně (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty)
    Hydrotermální mineralizace v pískovcích pestrých godulských vrstev na lokalitě Bystrý potok (Moravskoslezské Beskydy)
    Hydrotermální žilné mineralizace v Moravském krasu, Morava, ČR: pohled z hlediska charakteru fluid a P-T podmínek
    Hydrothermal activity in the Karkonosze, Strzegom and Strzelin massifs - a fluid inclusion study
    Hydrothermal veins linked with the Variscan structure of the Prague Synform (Barrandien, Czech Republic): resolving fluid-wall rock interaction
    Hydrothermale Zeolithisierung lavaklastischer Andezitbrekzien in Neovulkaniten der mittleren Slowakei
    Hydroxylherderit a sdružené berylofosfáty z pegmatitu Rožná-Borovina
    Hyperpotassic granulites from the Blanský les Massif (Moldanubian Zone, Bohemian Massif) revisited
    I a S žuly
    I/S klasifikace granitoidních hornin východního okraje Českého masívu
    Identification of clay minerals and micas in sedimentary rocks
    IGCP 463 Workshop: Upper Cretaceous pelagic red beds - response to changes in the paleoclimate/paleoceanography - Bartin, Turkey, August 18-23, 2003
    Illite 'crystallinity', maturation of organic matter and microstructural development associated with lowest-grade metamorphism of Neoproterozoic sediments in the Teplá-Barrandian unit, Czech Republic
    Imaging paleozoických a mezozoických silicifikovaných dřev pomocí katodoluminiscence s horkou katodou
    Impaktová struktura Alamo v USA : místo dopadu se nedochovalo, ale vše podstatné známe z okolních usazenin
    Implication of polyphase shear deformation and metamorphism along the Romanche Transform Fault for ocean floor orogenesis
    In-situ or tectonic origin of garnet peridotite, eclogite and granulite of the Bestvina unit at Kutna Hora (Bohemian Massif)?
    Indications of a major Neolithic trade route? An archaeometric geochemical and Sr, Pb isotope study on amphibolitic raw material from present day Europe
    Indications of Early Carboniferous events in Palaeozoic sequences of Moravia, Czechoslovakia
    Infiltration of silicate melts in to [p.e. into] the continental crust: microstructural, thermodynamic and geochemical approach
    Influence of initial grain size on microstructural stability of dynamically recrystallized marble
    The influence of leaf accumulations on the function of step-pool systems in mountain streams
    Ing. Karel Soukeník (1917-1970) - sběratel a badatel na poli vltavínů
    Interakce bazaltoandezitických láv Levínského vulkanického komplexu (LVK) s vodním prostředím (autun, podkrkonošská pánev)
    Interesting granitoids in the border area of the Czech Republic, Austria and Bavaria
    Intergranular corrosion, infiltrational kaolinization and epigenetically reddened limestones of the Bohemian Karst, and their influence on karst morphology
    Internal flow fabric study of viscous lava domes in Central Slovakia by means of AMS and quantitative microstructural study
    Internal strain fabric of the Mohelno serpentinized peridotite
    Internal structure of the granite and tonalite intrusions in the Strzelin massif, Fore-Sudetic block, SW Poland
    The International Workshop on the Petrogenesis of Granulites and Related Rocks, Náměšť nad Oslavou, Czech Republic, October 1-3, 2004
    Interplay between tectonics and compaction in a rift-margin, lacustrine delta system: Miocene of the Eger Graben, Czech Republic
    Interpretace chemismu granitů koutského typu (melechovský masiv, moldanubický pluton) : 23-12 Dolní Kralovice, 23-21 Havlíčkův Brod
    Interpretace vrstevnatých a usměrněných textur v granitech
    Interpretace vulkanických produktů - jeden z klíčů pro rekonstrukci paleoprostředí : exkurzní průvodce semináře Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti, říjen 2008, Sedmihorky u Turnova
    Interpretation of volcanic products - one of the keys to palaeo-environmental reconstructions : excursion giude
    Interpretation of whole-rock geochemical data in igneous geochemistry : introducing Geochemical Data Toolkit (GCDkit)
    Intragranitic pegmatites of the Strzegom-Sobótka massif - an overview
    Intruzivní horniny v barrandienském proterozoiku okolí Plas : 11-42 Manětín, 12-31 Plasy
    Inverted metamorphic zonation at the SE margin of the Bohemian Massif - result of Variscan progressive overthrusting
    The involvement of F, CO2, and As in the alteration of Zr-Th-REE-bearing accessory minerals in the Hora Svaté Kateřiny A-type granite, Czech Republic
    Inženierskogeologický výskum kvartérnych sedimentov na území západných Karpát za posledných desať rokov a jeho ďalšie úlohy
    Iron-bacterial mediation in Phanerozoic red limestones: State of the art
    Isotopic composition and origin of carbonates in alkaline-metasomatic and cognate rocks of the Bohemioan massif, Czechoslovakia
    Isotopic composition of salt efflorescence from the non-carbonate arenites exposed in rock cities of the Bohemian Cretaceous basin (Czech Republic)
    Isotopic geochronology of the Western Carpathian crystalline complex: the present state
    Izotopické složení grafitů a karbonátů z pláště žulovského masívu a jeho využití pro výpočet teplot metamorfózy
    Izotopy uhlíku v organické hmotě spodnokřídových sedimentů slezské jednotky (Vnější Západní Karpaty, Česká republika) : (25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Jak staré jsou voštiny v pískovcích?
    Jednotná klasifikace sedimentů v severočeské hnědouhelné pánvi z hlediska rozpojitelnosti
    Jednotné regionální projevy poimpaktové hydrotermální fáze českého kráteru
    Jehlicovité uzavřeniny sillimanitu a apatitu v křemeni v některých granitech
    Jeníkov-Lahošť near Teplice
    Jeskyně hříběcí v Krkonoších
    Jeskyně u Lysic
    Jeskyně "Za Hájovnou", výjimečná lokalita Javoříčského krasu
    Jílovské pásmo a boninity
    Jíly a jílovce jižních Čech : lokality Borovany, Blana a Klikov
    Josef Klvaňa 1857-1919
    Jsou barrandienské pikrity opravdu pikrity?
    Jsou granitické pegmatity jen hračkou pro mineralogy nebo účinný nástroj pro geology?
    Jubileum doc. ing. Josefa Neužila, CSc.
    Juditin most v Praze a "petřínské" železité pískovce : 12-24 Praha
    Jurassic-Cretaceous controversies in the Western Carpathian Flysch: the "black flysch" case study
    K 200. výročí hromadného pádu meteoritů u Stonařova na Moravě
    K aktuálním problémům karotážní interpretace ve složitých kolektorech
    K dutinovému zvětrávání krystalických břidlic : příklady z chráněných území Korsiky a severní Moravy
    K-feldspars of the granitoid rocks from the Strážovské vrchy crystalline complex
    K metodike archeologičeskogo i petroarcheologičeskogo issledovanija vorot na velikomoravskom gorodišče Pogansko pod g. Bržeclav
    K metodologické problematice mikropaleontologického výzkumu svrchněproterozoických a staropaleozoických metamorfovaných hornin
    K mineralogii Českého středohoří
    K morfologii a petrografii raně gotické výstavby hradu Zvíkova
    K některým otázkám sedimentace kulmských konglomerátů moravskoslezské oblasti Českého masívu
    K obrazovaniju sovremennych karbonatnych natekov
    K odhadu objemu bludných balvanů
    K otázce veku červených vajskovských zlepencov v Lopejskej kotline
    K petrologii metamorfitů velkovrbenské klenby
    K problematice chemicko-technologického výzkumu bituminózních hornin
    K problematice geologické interpretace ultrabazických hornin moravského moldanubika a brunovistulika
    K provenienci spodnokarbonských drob použitých jako stavební kámen pro jižní věž kostela sv. Mořice v Olomouci
    K sedmdesátinám RNDr. Dušana Kopy
    K sedmdesátinám RNDr. Mojmíra Eliáše, CSc.
    K výskytu korundu (safíru) v kaplické jednotce moldanubika
    K/Ar dating of Neogene volcanic rocks in surroundings of Uherský Brod, Moravia
    Kambrické slepence jako substrát kozlovického granodioritu a přilehlého moldanubika (SZ od Kasejovic)
    Kambrisches Rifting im Barrandium : geochemische Signaturen von klastischen Sedimenten und Vulkaniten
    Kámen sousoší Pegasů a Múz, Slezské muzeum v Opavě : 15-32 Opava
    Kamenec v Orlických horách
    Kamenické skvosty v chrámu Boží moudrosti v Istanbulu
    Kamenický Šenov - Panská skála Hill
    Kamenné sekyrky od Jablonce nad Nisou
    Kamenné suroviny opevnění na raně středověkém centru Pohansko u Břeclavi (Česká republika) a jejich provenience
    Kameny promlouvají (o základních kamenech Národního divadla v Praze)
    Kaolinization of phylonitized granodiorite
    The Kaplice dyke swarm of biotite granodiorite porphyry and its relationship to the Freistadt granodiorite, Moldanubian Batholith
    Kapucínské skály
    Karbonatity - jejich klasifikace, názvosloví, petrografie, mineralogie a chemismus
    Karbonátové horniny z lokality Konstantin a jejich vhodnost k chemicko-technologickému zpracování a zpracování tavením
    Karbonátové metasedimenty amfibolitovej fácie klátovskej skupiny (staršie paleozoikum, gemerikum, Západné Karpaty)
    Karbonské arkózy, variské granitoidy a subsekventní vulkanismus
    Karbonské arkózy z kladensko-rakovnické pánve pro opravu Karlova mostu
    Karl-Hermann Scheumann (*1881 Metz - ?1964 Bad Hersfeld): před 100 lety zazářila petrografická nova na horním toku Ploučnice
    Kasiterit z Kovářové
    Katodová luminiscence : čtení zápisu z dob vzniku horniny
    Ke geochemii hornin krystalinika mezi Veselím nad Lužnicí a Vlkovem
    Ke geologické pozici a geochemii ortorul strážského typu
    Keramická petrografie loštické hrnčiny
    Keramické vlastnosti korekčného ílu lokality Stupava
    Kinematic and rheological model of exhumation of high pressure granulites in the Variscan orogenic root: example of the Blanský les granulite, Bohemian Massif, Czech Republic
    Kinematic and rheological model of exhumation of high pressure granulites in the Variscan orogenic root: example of the Blanský les granulite, Bohemian Massif, Czech Republic
    Klasifikace granitických pegmatitů Písecka
    Klasyfikacja i nomenklatura gnejsów i granitów bloku Izerskiego (Sudety zachodnie) - propozycja
    Klinoptilolit-Ca ze Šonova u Broumova (sv. Čechy)
    Klinopyroxenit v tělese serpentinitu sz. od Mirovic
    Kłodzko-Złoty Stok granitoid massif
    Koexistencia granátu a biotitu v malokarpatských metapelitoch
    Kolik je významných vrstev pražské opuky?
    Komatiit-mejmečitová povaha ultrabazik železnobrodského krystalinika : 03-32 Jablonec nad Nisou
    Komplexná charakteristika horninových masívov
    Komplexní Nb-Ta-Ti oxidy z pegmatitu ve Vepicích u Milevska, masív Čertova břemene
    Komplexy metamorfitov a granitoidov v kohútskom pásme veporíd (západné Karpaty)
    Konečně... aneb co vše nám vypověděly sedimenty na výchoze "Lanovka" (Tišnov-Předklášteří)
    Koněpruské jeskyně - jeskyně v korálovém útesu
    Kontakt tanvaldského a libereckého granitu u Jablonce nad Nisou : (03-322 Jablonec nad Nisou)
    Kontaktná metamorfóza metasedimentov v aureole rochovského granitu
    Kontaktní metamorfismus hornin těšínitové asociace
    Kontaktní skarn se scheelitem ze Semic u Písku
    Korelace jesenického a sobotínského amfibolitového masívu
    Korelace koncentrací radonu v podloží a v objektech na území bývalých okresů Domažlice a Prachatice
    Korelace svrchnocenomanských marinních sedimentů mezi Kralupy nad Vltavou a Slaným
    Korund od Malšína u Českého Krumlova
    Krkonošské sopky
    Krupník z devonu vrbenské skupiny
    Krušnohorský pluton a jeho interpretace
    Kryogenní a pseudokrasové formy rul v oblasti Žďárských vrchů
    Krystalované křemeny a krystalové otisky u Hostákova
    Kryštalinikum vo vrte Šariš-1
    Křemenné horniny Zlatohorského rudního revíru
    Křídové sedimenty na území listů 13-444 Hlinsko a 14-333 Svratka : 13-44 Hlinsko, 14-33 Polička
    Křídové sedimenty na území listu 23-221 Ždírec nad Doubravou : 23-22 Žďár nad Sázavou
    Křídové sedimenty u Havlíčkova Brodu
    The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Second day: Active processes of the western Eger Graben area : stop 7a, b
    Kučlín near Bílina
    Kudowa-Olešnice granitoid massif
    Kvalitativní charakteristika cenomanských pískovců hořického hřbetu
    Kvantitativní analytická klasifikace struktur a textur cementačních sedimentů
    Kvarcitické ruly s wollastonitem ve východním okolí Jihlavy, moldanubikum, západní Morava
    Kvarcity severovýchodní části Českého masívu
    Kvartér a přírodní nebezpečí v okolí Estelí v Nikaragui
    Kvartérne sedimenty severnej časti Slánských vrchov
    Kvartérní organogenní sedimentace ve státní přírodní rezervaci SOOS u Františkových lázní
    Kvartérní sedimenty na listu 12-443 Chotilsko : (12-44 Týnec nad Sázavou)
    Kvartérní sedimenty na listu 22-212 Kamýk nad Vltavou : (22-21 Příbram)
    Kvartérní sedimenty na listu 22-221 Sedlčany : (22-22 Sedlčany)
    Kvartérní sedimenty v okolí Somota (Nikaragua)
    Kvartérní sedimenty v okolí vulkánu Guazapa, centrální Salvador
    Kvartérní terasy řeky Želivky
    Laboratorní měření vyzvané polarizace anizotropních hornin
    Laboratorní výzkum porušování hornin v podmínkách dlouhodobého zatížení geofyzikálními metodami
    Laboratoř silikátové chemie
    Lamprofyry Orlica-Śnieżnik Dómu a Kłodzko-Złoty Stok Masivu - nová petrologická, geochemická a petrogenetická data
    Lamprophyres of the Orlica-Śnieżnik Dome and the Kłodzko-Złoty Stok Massif - new data on petrology, geochemistry and petrogenesis
    Laser ablation ICPMS dating of zircons in Erzgebirge orthogneisses: evidence for Early Cambrian and Early Ordovician granitic plutonism in the western Bohemian Massif
    Laser Raman spectroscopic measurements of water in unexposed glass inclusions
    Late alpine silicification and associated mineralizations in the vicinity of Teplice, northwestern Bohemia, Czech Republic
    Late Cambrian protolith age of the Młynowiec-Stronie Group and the Devono-Carboniferous polyphase metamorphic evolution of the Orlica-Śnieżnik Dome (NE Bohemian Massif)
    Late Carboniferous weathering and regolith at the Kudowa Trough, West Sudetes : palaeogeographic, palaeoclimatic and structural implications
    Late Cretaceous to Paleocene melilitic rocks of the Ohře/Eger Rift in northern Bohemia, Czech Republic: Insights into the initial stages of continental rifting
    Late Miocene volcanic activity in the České středohoří Mountains (Ohře/Eger Graben, northern Bohemia)
    Late-orogenic extension in the Bohemian Massif: Petrostructural evidence in the Hlinsko region
    Late-orogenic Variscan magmatism: the case of quartz monzodiorite dykes from the Blanice Graben, southern Bohemia
    Late Palaeozoic lamprophyres and associated mafic subvolcanic rocks of the Sudetes (SW Poland): petrology, geochemistry and petrogenesis
    Late Palaeozoic volcanism in the West and Central Bohemian Basins (Czech Republic)
    Late Paleozoic intrusive volcanism in the Upper Silesian Basin
    Late Paleozoic volcanic rocks of the Intra-Sudetic Basin, Bohemian Massif: petrological and geochemical characteristics
    Late Paleozoic volcanosedimentary evolution of the Elbe Zone and the eastern Erzgebirge
    Late Proterozoic to Early Palaeozoic platform deposits of Southern Moravia (Czech Republic)
    Late Sarmatian sediments (Skalica Formation) of the Vienna Basin northeastern margin
    The late-stage miniflood of Ca in granitic pegmatites: an open-system acid-reflux model involving plagioclase in the exocontact
    Late Tertiary and Quaternary tectonic evolution of volcanic regions in the central El Salvador
    Late-Variscan rapakivi granites? : observations on the chemistry of plagioclase-mantled potassium feldspar phenocrysts
    Late Variscan stress-field rotation initiating escape tectonics in the south-western Bohemian Massif: a far field response to late-orogenic extension
    Late Variscan Sušice dyke swarm (Moldanubian Zone): quartz micromonzodiorite dykes and their pyroxene gabbro xenoliths
    Late Variscan uplift of Southern Bohemian Massif deduced from paleomagnetic data
    Lavičky near Velké Meziříčí
    Leachability of selected trace elements in lignite and its combustion products
    Lejkokratovyje magmatičeskije rasplavy s predeľnymi koncentracijami ftora: eksperiment i prirodnyje otnošenija
    Leopold-von-Buch-Plakette awarded to Dr. Stanislav Vrána
    Leptynite-amphibolite complex: Unifying element of the central Europen Variscides
    Leptynite-amphibolite complexes of the Central European Variscides: the Bohemian Massif, and the basement of the Eastern Alps and Western Carpathians
    Leucit chybí v severočeské neovulkanické oblasti
    Leukokratní granáticko-biotitický granit z jižní části třebíčského plutonu : 23-44 Moravské Budějovice
    Leukokratní ortoruly z okolí Dačic : 23-33 Dačice
    Leukokratní ortoruly z okolí Jihlavy : 23-23 Jihlava
    Liesegangův jev a limonitové kruhy v křemencích na vrchu Plešivec u Rejkovic
    Limitations in drainage area determination by analysis of chemical composition of heavy minerals in stream sediments: Provenance of sediments from the Bílý potok stream, Czech Republic
    Liquidus equilibria in the system K2O-Na2O-Al2O3-SiO2-F2O-1-H2O to 100 MPa. I, Silicate-fluoride liquid immiscibility in anhydrous systems
    Liquidus equilibria in the system K2O-Na2O-Al2O3-SiO2-F2O-1-H2O to 100 MPa. II, Differentiation paths of fluorosilicic magmas in hydrous systems
    Lithium Aluminosilicates in Pegmatites Affected by Stress
    Lithné pegmatity Mongolska
    Lithofacies analysis of Miocene sediments in the southern part of Carpathian Foredeep, based on the re-interpretation of drill logging data
    The lithology, geochemistry, and metamorphic gradation of the crystalline basement of the Cheb (Eger) Tertiary Basin, Saxothuringian Unit
    Litofaciálna a biostratigrafická interpretácia predneogénneho podložia vrtov Závod-79, 81 a 84 (viedenská panva)
    Litologia i sedymentacja margli tackich wschodniej czesci plaszczowiny magurskiej (Karpaty fliszowe)
    Litológia malcovského súvrstvia (magurská jednotka)
    Loess gorge near Zeměchy
    The loess of the Podyjí National Park (Moravia, Czech Republic)
    Lokalita Špičák u Mostu a celistvé natrolity
    Lokalita zajímavých minerálů u Smrkovic nedaleko Písku
    Lom Hraničná u Jablonce nad Nisou - průmyslový analog kaverny v granitovém masivu
    Lom ve Studenci : okno do geologické minulosti Podkrkonoší
    Low-angle laser light scattering of kaolins
    Low-pressure granulites of the Lišov Massif, southern Bohemia: Viséan metamorphism of Late Devonian plutonic arc rocks
    Low-pressure/high-temperature metamorphism of Permian age in the Vepor Unit, West Carpathians
    Low-temperature hydrothermal interactions between granite and solutions containing Cs, Rb, and Sr: an experimental approach
    A Low-Variance Mineral Assemblage with Talc and Phengite in an Eclogite from the Saxonian Erzgebirge, Central Europe, and its P-T evolution
    Lower Badenian clastics in the Moravian Gate from the viewpoint of mapping geologist
    The Lower Vltava River Pluton : a semi-hidden intrusive complex in Neoproterozoic at the northern outskirts of Prague, Central Bohemia
    Ložisko granitu Mysletice
    Ložiskové vyhodnocení wolframového a cínového zrudnění vykmanovského žulového masívku u Ostrova nad Ohří
    LREE distribution patterns in zoned alkali feldspar megacrysts from the Karkonosze pluton, Bohemian Massif - implications for parental magma composition
    Luminiscencia minerálov
    Lupki Radzimowickie Gór Kaczawskich (Sudety Zachodnie): charakterystyka litofacjalna zmetamorfizowanych osadów rowu oceanicznego
    The Lusatian Granodiorite Complex (northern margin of Bohemian Massif) - Cadomian peraluminous plutonism
    Lví hlava
    Mafic and felsic magma interaction in granites: the Hercynian Karkonosze pluton (Sudetes, Bohemian Massif)
    Mafic enclaves in granitoid rocks of the Tríbeč Mts., Western Carpathians: geochemistry and petrology
    Mafic granulites of the Lišov Massif, Southern Bohemia: relics of a late Devonian magmatic arc?
    Mafic-intermediate granulites of the Lisov Masif, Southern Bohemia: middle crustal relics of a Late Devonian magmatic arc?
    Mafic-intermediate granulites of the Lisov Massif, Southern Bohemia: middle-crustal relics of a Late Devonian magmatic arc?
    Mafic-intermediate granulites of the Lišov Massif, Southern Bohemia: vestige of a Late Devonian magmatic arc?
    Mafic K- and Mg-rich magmatic rocks from the western Mühlviertel (Austria) area and the adjacent part of the Šumava Mountains (Czech-Republic)
    Mafic K, Mg-rich magmatic rocks from western Mühlviertel (Austria) and adjacent part of the Šumava Mts. (Czech Republic)
    Mafic microgranular enclaves from granitoids of the Brno Massif exposed in the vicinity of Blansko
    Mafické enklávy v diatexitických migmatitech svrateckého krystalinika
    Mafické enklávy z granitoidů vystupujících v širším okolí Blanska
    Mafické intruze (redwitzity) Slavkovského lesa : 11-23 Sokolov
    Magma-mixing in the genesis of Hercynian calc-alkaline granitoids: an integrated petrographic and geochemical study of the Sázava intrusion, Central Bohemian Pluton, Czech Republic
    Magmatic erosion of the solidification front during reintrusion: the eastern margin of the Tuolumne batholith, Sierra Nevada, California
    Magmatic fabrics and emplacement of the cone-sheet-bearing Knížecí Stolec durbachitic pluton (Moldanubian Unit, Bohemian Massif): implications for mid-crustal reworking of granulitic lower crust in the Central European Variscides
    Magmatic history and geophysical signature of a post-collisional intrusive center emplaced near a crustal-scale shear zone: the Plechý granite pluton (Moldanubian batholith, Bohemian Massif)
    Magmatic history of granite-derived mylonites from the southern Desná Unit (Silesicum, Czech Republic)
    Magmatic history of the Altenberg-Teplice caldera in the aspect of Th-U data
    Magmatic hydrogels: their formation, evolution, transport and deposition as silicate and rare-element minerals
    Magmatic stoping as an important emplacement mechanism of Variscan plutons : evidence from roof pendants in the Central Bohemian Plutonic Complex (Bohemian Massif)
    Magmatic vs. hydrothermal origin of fluorites from Vlastějovice, Bohemian Massif
    Magmatická stavba a puklinová síť v okolí bedřichovských tunelů
    Magmatism and metamorphism in the Zagros Suture
    Magnetic anisotropy and natural radioactivity in West Carpathian granites
    Magnetic anisotropy of clayey and silty members of Tetriary flysch from the Silesian and Skole nappes (Outer Carpathians)
    Magnetic fabric in Inner West Carpathian rocks and its post-Cretaceous rearrangements
    Magnetic fabric of the Cerinek stock (Moldanubian Plutonic Complex)
    The Magnetic fabric of the Vel'ká Fatra Mts.. Part two: emplacement mode of the Hercynian granitic pluton and its relation to the Alpine sedimentary rocks, based on AMS study
    Magnetic properties of high-Ti basaltic rocks from the Krušné hory/Erzgebirge Mts. (Bohemia/Saxony), and their relation to mineral chemistry
    Magnetická anizotropie hornin Malých Karpat a její strukurní implikace
    Magnetická stavba říčanského granitu: záznam helikoidálního magmatického toku?
    Magnetická susceptibilita granitů a její petrologický význam
    Magnetické měření v oblasti Řípu : 02-43 Litoměřice, 12-21 Kralupy nad Vltavou
    Magnetický a gravimetrický průzkum tělesa ambifol-biotitického dioritu na Uhlířském vrchu u Sokolova (karlovarský pluton, Slavkovský les) : (11-23 Sokolov)
    Magnetitové plážové písky na SV Nové Guineje
    Magnetomineralogy of the cordierite gneiss from the magnetic anomaly at Humpolec, Bohemian Moldanubicum (Czech Republic)
    Magnetostratigraphy and fold tests from Račiška pečina and Pečina v Borštu caves (Classical Karst, Slovenia)
    Magnetostratigraphy of cave sediments : application and limits
    Main advance directions and maximum extent of Elsterian ice sheet in the eastern part of the Šluknov Hilly Land, Northern Bohemia, Czechia
    Maiolica - a unique facies of the Western Tethys
    Major and trace elements in pyrope-almandine garnets as sediment provenance indicators of the Lower Carboniferous Culm sediments, Drahany Uplands, Bohemian Massif
    Major and trace elements in Tertiary volcanics of the Lužické hory Mts. and the adjacent area, northern Bohemia
    Major element composition of three moldavites from Dřenice, the Cheb Basin, Czech Republic
    Makroskopický kasiterit v leukogranitu u Trhových Svin v jižních Čechách
    Manifestations of skarn mineralization in the eastern part of the Spišso-Gemerské Rudohorie Mts.
    Mantle wedge flow and emplacement to a granulitized crust - natural example from the Doubrava upper mantle rock in the Bohemian Massif
    Marbles of carbonatite character from the Moldanubic varied group at Bližná, Czechoslovakia
    Mare basalts from the Luna 16 regolith
    Marmorrelikte im Skarnvorkommen Jáchymov (Joachimsthal) : a) Steyer Kalkzug am Kalkhübel : b) Grube Svornost (Eintracht)
    Marmorrelikte in den ehemaligen Skarnlagerstätten bei Černý Potok (Schwarzbach) östlich Vejprty (Weipert)
    Maršíkov-Lužný : mineralizace alpského typu v horninách sobotínského masivu
    Maršíkov-Scheibengraben : beryl-columbitový pegmatit
    Maršíkov-Schinderhübel : metamorfované pegmatitotvé žíly s berylem a chryzoberylem
    Matečné horniny arménských diamantů
    Matematicko-statistická analýza tří vzájemně kolmých os délek A, B a C sulfidických konkrecí z lomu Vršany
    Mathematical modelling of tektite formation
    Mechanismus vmístění fonolitových pňů v okolí Bíliny, srovnání terénních měření, analogového a termálního modelování
    Mechanismy hydrotermální alterace monazitu během vysokoteplotní diageneze až anchimetamorfózy kulmských sedimentů Drahanské vrchoviny
    Medlovické porcelanity
    Megatvary oválného půdorysu v granitech Českého masívu
    Megatvary oválného půdorysu v granitech Českého masívu
    Melafyrové skály na Strážníku
    Melanitové Ti-granáty severočeských kenozoických vulkanitů : (01-44 Vejprty, 02-41 Ústí nad Labem, 03-33 Mladá Boleslav)
    Melilite-bearing igneous rocks in the Bohemian Massif: occurrences in the western Ohře (Eger) Rift
    Melilitic and melilite-bearing subvolcanic rocks from the Ploučnice river region, Czechoslovakia
    Melilitites and associated alkaline silica-undersaturated rocks of the Vogtland/W-Bohemia (Germany/Czech Republic)
    Melt inclusions in quartz from the Karkonosze granitoids
    Měření přirozené radioaktivity hornin v rámci mapování Žďárských vrchů v měřítku 1 : 25 000 : 24-112 Jedlová, 14-334 Polička
    Měření rychlosti průchodu podélných ultrazvukových vln horninovými zkušebními tělesy v průběhu zatěžování
    Mesozoic basalts of the Malé Karpaty Mts. (the western Carpathians) - their significance for the tectonic interpretation of the variscan granodiorite massif
    Metabasic rocks in the Varied Group of the Moldanubian Zone, southern Bohemia - their petrology, geochemical character and possible petrogenesis
    Metabasites in the Javornik area: comparison with mafic rocks from the Stronie Group of the Orlica-Śnieżnik Dome
    Metabasites of the Nove Mesto Group, West Sudetes: a rift-related bimodal sequence incorporated in Variscan nappe structure
    Metabazity souostroví Yap v západním Tichomoří
    Metabazyty warstw andelohorskich strefy morawsko-śląskiej w Górach Opawskich: pozycja litotektoniczna, petrografia, przemiany metamorficzne
    Metagranites from the Svratka Crystalline Complex
    Metalurgie a petrologie
    Metamorfičeskaja zomal'nosť i diaftorez v kristallinikume Považskogo Inovca
    Metamorfičeskaja zonal'nosť v kristallinikume Suchi i vysokotemperaturnyj avtometasomatoz v glinozemistych granitach Stražovskich gor
    Metamorfity Nízkých Tatier a ich vzťahu ku granitoidom
    Metamorfná charakteristika exokontaktu jihlavského plutonu v profile rieky Jihlavy
    Metamorfní a pometamorfní fluida na polymetalickém ložisku Horní Město (vrbenská skupina, silezikum)
    Metamorfní vývoj svrchního příkrovu moravika v jižním křídle svratecké klenby
    Metamorfní vývoj Želešického amfibolitového tělesa (brněnský masiv) : 24-34 Ivančice
    Metamorfný vývoj rul Suchého, Malej Magury a Malej Fatry
    Metamorfóza hornín oceánskeho dna
    Metamorfóza na Kraslicku
    Metamorphic and microstructural evolution of orthogneisses and granulites of the Eger complex (NW Bohemian Massif) - record of progressive granulitization of the lower crust?
    Metamorphic evolution of paragneisses from Klátov region (Lower Paleozoic of Gemerikum)
    Metamorphic petrology of metabasites from the Branisko and Čierna Hora Mountains (Western Carpathians, Slovakia)
    Metamorphic phase equilibria and primary character of metagabbros from borehole KV-3 near Rochovce and of amphibolites of Hladomorná Valley Formation (Slovenské Rudohorie Mts.)
    Metamorphic PT conditions estimated for eclogite and garnet peridotite from Spačice and Uhrov localities, Bohemian Massif
    Metamorphic record of burial and exhumation of orogenic lower and middle crust: a new tectonothermal model for the Drosendorf window (Bohemian Massif, Austria)
    Metamorphic record of burial and exhumation of orogenic lower and middle crust: New tectonothermal model for the Drosendorf Window
    Metamorphism and exhumation processes of the Shotur Kuh Metamorphic Complex, Semnan province (Central Iran zone)
    Metasedimenty skupiny Videlského potoka, východní část Hrubého Jeseníku
    Metasomatické reakční žíly v dolomitických mramorech moravského moldanubika
    Metasomatized zircon in equigranular granite from the Karkonosze Pluton, NE Bohemian Massif
    Metaultramafity z oblasti Jasenie-Kyslá, Nízké Tatry
    Meteority: jejich složení a klasifikace
    Methods of well logging used for borehole correlation in the granite stock, Podlesí granite, Bohemian Massif
    Metodika studia anchimetamorfózy v sedimentech
    Mgr. Petr Chabr není
    Microfacies of the Silurian-Devonian boundary interval in some sections in the Barrandian area (Czech Republic)
    Microlite and tantalite in the LCT granitic pegmatites of La Canalita, Navasfrías Sn-W District, Salamanca, Spain
    Microstructural analyse of orthogneisses from the north-eastern part of the Bystrzyca Mts., West Sudetes
    Microstructural and mineralogical evidence for limited involvement of magma mixing in the petrogenesis of a Hercynian high-K calc-alkaline intrusion: the Kozárovice granodiorite, Central Bohemian Pluton, Czech Republic
    The microstructure and mechanical properties of clay rocks
    Middle Turonian trace fossils from the Bystrzyca and Długopole sandstones in the Nysa Kłodzka Graben (Sudetes, SW Poland)
    Migmatytyzacja w gnejsach północnej częšci gór Sowich
    Mikroanalýzy porézních vulkanických skel: metodická doporučení vyplývající z výsledků prvních analýz
    Mikrofaciálno-petrografické vyhodnotenie mezozoických hornín v hlbinných vrtoch v podloží neogénu viedenskej panvy
    Mikroformy zvětrávání hornin
    Mikroskopické studium silicifikovaných hornin a spongolitů české křídové pánve
    Mikrostruktury bazických uzavřenin a žilných hornin v okrajovém typu středočeského plutonu (šachta Radětice na Příbramsku)
    Mikrostruktury i chimičeskij sostav materikovych porod iz regolita Luny 16, 20 i 24
    Milarit z Nové Vsi u Křemže
    Mineral- und Gesteinschemie der Nephelinite und Melilithite des Vogtlandes
    Mineral assemblages and chemical composition of Al-rich tourmaline from abyssal pegmatites of the Bohemian Massif
    Mineral chemistry and genesis of Zr, Th, U, Nb, Pb, P, Ce and F enriched peralkaline granites of El-Sibai shear zone, Central Eastern Desert, Egypt
    Mineral composition of sediments in the water reservoirs and their contamination
    Mineral composition of the deep sea sediments in three sectors of Western Pacific Ocean
    Mineral inclusions in pyrope from garnet peridotites, Kolín area, central Czech Republic
    Mineral-melt-fluid composition of carbonate-bearing cumulate xenoliths in Tertiary alkali basalts of southern Slovakia
    Mineralizace cínu, niobu a tantalu v Přibyslavicích u Čáslavi : 13-43 Golčův Jeníkov
    Mineralizacja pomagmowa bazaltoidów Małego Śnieżnego Kotła
    Minerální asociace axinitu v pegmatitech Českého masivu
    Minerální asociace forsteritových mramorů s Ba-flogopitem a kinoshitalitem na uranovém ložisku Rožná, Moldanubikum, západní Morava
    Minerální asociace fosfátových nodulí z granitického pegmatitu od Cyrilova u Velkého Meziříčí, Moldanubikum. Část 1, Primární a exsoluční fáze
    Minerální asociace krušnohorských eklogitických hornin
    Minerální asociace leukokratních migmatitů na kontaktu třebíčského masivu v Třebíči-"U Kostelíčka"
    Mineralogical controls on the distribution of trace elements in metasomatized peridotite enclaves from Planany, Czech Republic
    Mineralogical responses of metasomatic alteration of granitic rocks by As-rich fluids: the Zinnwald alkali-feldspar granite, Eastern Erzgebirge, Germany
    Mineralogical study of "strigovite" from pegmatites of the Žulová granitic massif (Czech Republic)
    Mineralogické poměry okolí Sobotína
    Mineralogické složení jílovcových sorbentů severočeské hnědouhelné pánve a jeho vliv na sorpční schopnosti a rekultivační využitelnost
    Mineralogicko-petrografický výzkum slovanské keramiky z Břeclavi-Pohanska
    Mineralogie a petrografie pegmatitů od Nákří u Zlivi
    Mineralogie a petrografie pegmatitů od Slavětic u Týna nad Vltavou
    Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermální mineralizace v pikritu z Choryně u Valašského Meziříčí (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty)
    Mineralogie hadce u Mohelna
    Mineralogie, izotopie a termometrie výplní puklin a hydrotermálních žil v bedřichovském tunelu (úsek A a B)
    Mineralogie jílovitých sedimentů z výplní štramberského vápence (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty) : (25-21 Nový Jičín)
    Mineralogie karlovarské vřídelní desky a jejího podloží
    Mineralogie křídových aleuropelitů z profilu Bystrý potok (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty) : 25-22 Frýdek-Místek
    Mineralogie lokality Žichov
    Mineralogie metamanganolitu z lokality Mísečky u Vernířovic (Česká republika)
    Mineralogie, petrografie a klasifikace novoveského pegmatitu
    Mineralogie variských a prevariských skarnů Českého masivu
    Mineralogie železného meteoritu od Vícenic
    Mineralogy and geochemistry of pegmatites on Mount Begbie, British Columbia
    Mineralogy and geochemistry of restite enclaves in the peraluminous Lipnice granite, Moldanubian batholith, Czech Republic
    Mineralogy of dumortierite-bearing abyssal pegmatites at Starkoč and Běstvina, Kutná Hora Crystalline Complex
    Mineralogy of metamanganolites in BIF of the Desná Group
    Mineralogy of the clay gouge on Prague fault
    Minerály hadců ze Starého Smolivce
    Minerály koncentrických nodúl z okolia Heřmanova pri Velkom Meziříčí (Morava)
    Minerály meteoritů
    Minerály muskovit-biotitických pararul z Lipna nad Vltavou
    Minerály plagioklasových erlanů z lomu od Chvalšovic u Volyně
    Minerály REE-Y-Th-U-Zr z vysoko frakcionovaného topásovo-albitového leukogranitu z Erzgebirge, Nemecko: produkty postmagmatickej alterácie primárnych akcesorických minerálov fluidami bohatými na As
    Minerály skupiny epidot-klinozoisit-allanit-dissakisit z pegmatitu u Rudy nad Moravou
    Minoritní prvky v proterozoických horninách mezi Trnčím a Struhadlem u Klatov
    Miocenní sedimenty od Seloutek na Prostějovsku
    Miocenní sedimenty v Brně-Bohunicích (ubytovna Fakultní nemocnice Brno) : 24-34 Ivančice
    Miocenní sedimenty ve vrtu HVS-2 v areálu spalovny SAKO a.s. v Brně-Líšni : 24-43 Šlapanice
    Miocenní vulkány v sokolovské pánvi
    Mísovité tvary na bludném balvanu
    The missing link between granites and granitic pegmatites
    Mladší biotitizace v horninách Moldanubika na příkladu muckovských orbikulárních žul
    Mn-rich tourmaline and fluorapatite in a Variscan pegmatite from Eibenstein an der Thaya, Bohemian massif, Lower Austria
    The mobility of zinc and its role in stabilization of spinel-bearing mineral assemblages in high-grade felsic rocks of the Moldanubian domain (Bohemian Massif)
    Mocné akumulace předkvartérních písků mezi obcemi Mořinou a Mořinkou, Český kras
    The mode of flow and emplacement of a trachyte body of the České Středohoří Mts. studied by means of AMS and EBSD techniques
    Modelling of crastal-melt fractionation of the variscan postkinematic granites of the Erzgebirge
    Modelové zkoušky cihlářských surovin
    Modern fluvial sediment provenance and pollutant tracing: a case study from the Dřevnice River Basin (eastern Moravia, Czech Republic)
    Moldanubian granulites
    Moldavites in S Bohemia as a geological object and a hobby
    Molybdenit v brněnském masívu
    Monazit v některých horninách moldanubika a centrálního masívu a účinky jeho radioaktivity
    Monazit z pegmatitů u Dolních Borů - historie a současnost
    Moravské moldanubikum a třebíčský a jihlavský masiv
    More evidence on Neoproterozoic terranes in Southern Poland and southeastern Romania
    Morphological and compositional evolution of tourmaline from nodular granite at Lavičky near Velké Meziříčí, Moldanubicum, Czech Republic
    Možnosti a omezení stanovení absolutního stáří monazitu pomocí elektronové mikrosondy
    Možnosti kvantitativní mineralogicko-petrografické analýzy sedmantů pomocí přepočtů chemických analýz
    Možnosti využití důlních prostor k ukládání oxidu uhličitého
    Mramor s obsahem REE z Horních Dunajovic v lukovské jednotce moravika, západní Morava
    Mramor z Hasištejna v Krušných horách
    Mramory na jihovýchodním okraji Českého masivu : přehled výzkumů
    Mud volcanoes in the Khar Argalantyn Nuruu, NW Gobi Altay, Mongolia as manifestation of recent seismic activity
    Multicomponent diffusion modeling of garnet: a tool to estimate burial and exhumation rate of metamorphic complexes
    Muskovit-plagioklasové polohy v dolomitickém mramoru u Prosetína, olešnická jednotka, moravikum - ložní intruze aplitů nebo metaevapority?
    Muskovitický pegmatit s obsahom minerálov vzácných prvkov pri Moravanoch nad Váhom (Považský Inovec)
    Na Silvestra před 150 léty se v Praze narodil světově proslulý mineralog a petrograf Friedrich Johann Karl Becke : *31.12.1855, Praha, +18.6.1931, Wien
    Nachtrag zur LOSSEN-Ehrung: LOSSENs Beobachtungen an Xenolithen und Xenokristen der Unterkruste in Kersantiten des Mittelharzes - ein Beitrag zur Petrographiegeschichte
    Nadložní jíly SHR jako bariérový a dekontaminační materiál pro kadmium a olovo
    Nález celestinu v ropné dutině v obci Nebory
    Nález fulguritu z Bedřichova u Liberce
    Nález inkluze s vysokou hustotou fluid CO2 v zirkonu z kvartérních fluviálních štěrkopísků u Hulína : 25-31 Kroměříž
    Nález neobvyklé mladší sideritové výplně rudní žíly v Hrabůvce (kulm Nízkého Jeseníku)
    Nález nového lithného pegmatitu z Hrotovic na západní Moravě
    Nález podkrkonošského chalcedonu u Radotína
    Nález tufitických pieskovcov vo vnútrokarpatskom paleogéne Moravy
    Nález železnaté hmoty a niklového železa u Staré Říše
    Nález žulového masivku u Albrechtce na Zdíkovsku, Šumava : 22-34 Vimperk
    Naleziště chondroditu v mramorech v Sokolí u Třebíče
    Naleziště vltavínů Oslavany-Na lužích
    Nálezy artefaktů podobajících se struskám ze Slavkova pod Hostýnem
    Nálezy magnezioferitu v oblasti mostecké pánve
    Nástup krosněnské sedimentace ve flyšovém pásmu Karpat na Moravě
    Naše nivy v proměnách času. I., Vznik a vývoj dnešních niv
    Naše nivy v proměnách času. II., Osud niv v dnešní době
    The nature and genesis of greisen stocks at Krásno, Slavkovský les area - western Bohemia, Czech Republic
    The nature of Cenozoic volcanic aktivity in northeastern Bohemia (Bohemian Paradise Geopark)
    The nature of the lower crust and litospheric upper mantle of Variscan Europe - evidence from xenoliths, granitoids and sediments
    Návrh na rozšíření chráněné oblasti Národní přírodní památky Čertova zeď v severních Čechách (Český Dub-Osečná) a vytvoření chráněné oblasti Velká Čertova zeď
    Nb-Ta-Ti-W-Sn-oxide minerals as indicators of a peraluminous P- and F-rich granitic system evolution: Podlesí, Czech Republic
    Nd-Sr-Pb isotopic signatures of Neoproterozoic-Early Paleozoic siliciclastic rocks in response to changing geotectonic regimes: A case study from the Barrandian area (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Ne každý bludný kámen je skutečně bludný
    Nedávný nález skvělých krystalů barevného elbaitu v pegmatitu Cryo-Genie v Kalifornii
    Nedvědice I
    Nedvědice II
    Negranitické pegmatity - přehled výzkumů
    Nejstarší horniny na Zemi
    Několik poznámek ke geologickým exkurzím do Šáreckého údolí v Praze
    Nekotoryje vysokobarnyje metamorfičeskije kompleksy Zapadnych Sudet, Pol'ša. I., Petrografija i chimija mineralov
    Některé nové mineralogické nálezy v sedimentech Kadaňska
    Některé příklady odlučnosti výlevných vyvřelin na Slovensku
    Některé zákonitosti distribuce radioaktivních prvků v klastikách sekvencí karpatského flyše
    Německá geologická společnost ocenila vědeckou práci RNDr. Stanislava Vrány
    Není osmdesátník jako osmdesátník: k narozeninám Arnošta Dudka
    Neobvyklá žilná hornina ze štoly pod Matčinou horou u Zbiroha : 12-32 Zdice
    Neobvyklý P-, Li- a Sn-bohatý pegmatit z Vernéřova u Aše, Česká republika
    Neobvyklý typ rozpadu allanitu - klíč k datování alterace hornin?
    Neobvyklý zirkon z frakcionovaného peraluminického granitu
    Neolitický rondel v Mašovicích : kvartérní a paleopedologické výzkumy
    Neoproterozoic granites in the Upper Silesia massif of Bruno-Vistulicum, S Poland: U-Pb SHRIMP evidence
    Nerosty v pelokarbonátových konkrecích na hnědouhelném lomu Libouš u Chomutova
    New approach to garnet redistribution during aeolian transport
    New interesting types of granitoids in the Three-Corner-Country (Dreiländereck) of Austria, Czech Republic and Germany
    New investigations on the salt weathering of Cretaceous sandstones, Czech Republic
    A new lamprophyre species from the Klunst quarry (Ebersbach, Lusatia, Germany) - geochemical and petrological implications
    A new natural LPO type of clipopyroxene: evidence from EBSD study of eclogite xenoliths from Kaapvaal craton, South Africa
    Neživá příroda Svalbardu
    Ni-Co-(Cu) zrudnenie likvačno-magmatického charakteru v amfibolických gabrách v oblasti Rochoviec a ďalšie perspektívy v Spišsko-gemerskom rudohorí
    Niobium-tantalum oxide minerals in granitic and pegmatitic rocks: textural and compositional evidences of magmatic fractionation versus metasomatic processes
    Niobový rutil a další minerály Ti, Nb, Ta a Sn
    No. 254 - Metalliferous black shales (1987-1991, O.E.T. in 1992)
    No. 277 - Phanerozoic oolitic ironstones (1988-1992)
    No. 373 - Correlation, anatomy and magmatic-hydrothermal evolution of ore-bearing felsic igneous system in Eurasia (1997-2001)
    Nodule vápenatosilikátových hornin v poličském krystaliniku a jejich litologický význam
    Non-linearity in multidirectional P-wave velocity: confining pressure behaviour based on real 3D laboratory measurements, and its mathematical approximation
    Nordenskiöldin CaSnB2O6 z Kozlova u Nedvědice, nový vzácný akcesorický minerál pro nedvědické mramory
    The Nördlinger Ries Astrobleme in the Euro-African Rift System: facts and inferences
    North Bohemian volcanics as lifelong love - In memory of Lubomír Kopecký
    Nová litofacie koněpruských vápenců v koněpruském devonu
    Nová skupina tektitů
    Nové cesty v hledání užitné hodnoty hornin
    Nové geologické struktury ve VČS-východ
    Nové geologické výzkumy ve svojanovské mylonitové zóně
    Nové litostratigrafické členenie vrchného panónu a pontu v slovenskej části viedenskej panvi
    Nové minerály ve Vlastějovicích
    Nové nálezy aluminitu, Al2(SO4) (OH)4 . 7 H2O v ČSR
    Nové nálezy na pegmatitové žíle Maršíkov II u Velkých Losin
    Nové odkryvy fluviálních sedimentů v prostoru Brno-Bystrc : 24-32 Brno
    Nové petrografické, mineralogické a paleontologické výzkumy v lomu Podhůra (kra Maleníku, moravskoslezský kulm)
    Nové polohy sapropelitů v petřkovických vrstvách uhlonosného karbonu české části hornoslezské pánve z dobývacího prostoru Staříč
    Nové poznatky o geologické stavbě melechovského masivu : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-14 [i.e. 23-21]Havlíčkův Brod
    Nové poznatky o lamprofyrech středočeského plutonického komplexu a okolí
    Nové poznatky o petrografickém charakteru sedimentů rosicko-oslavanské pánve u Oslavan
    Nové poznatky o úložných pomeroch stradoslovenských limnokvarcitov
    Nové poznatky o veku metasedimentov z ďumbierskeho kryštalinika (oblasť Jasenia)
    Nové poznatky z lomu Podhůra (kulm kry Maleníku)
    Nové poznatky z petromagnetických výzkumů cyprisových vrstev v sokolovské hnědouhelné pánvi
    Nové údaje ze známých i neznámých hornin v okolí Lipnice nad Sázavou : 23-21 Havlíčkův Brod
    Nové vulkanologické poznatky z Litoměřicka : (02-43 Litoměřice)
    Nové výskyty nejmladších sopečných produktů v Českém středohoří
    Nové výzkumy v horninách těšínitové asociace: fluorapatit se zvýšenými obsahy Sr a REE
    Nově zjištěná ultrabazitová tělesa u Jinačovic v metabazitové zóně brněnského masívu
    Nový československý chondrit - Ústí nad Orlicí-Kerhartice; petrologická charakteristika
    Nový geologický pohled na jezero Titicaca
    Nový lithný pegmatit z Kracovic u Třebíče
    Nový nález pěnovců v oblasti Ještědu
    Nový pohľad na paleogeografický vývoj transkarpátskej depresie v neogéne
    Nový vulkanický aparát Vihorlatských vrchov
    Nový výskyt magmatické žíly s pyroxenem v brněnském masivu (lokalita Blansko-Čertův Hrádek)
    Nový výskyt zkrasovělých krystalických vápenců, Janské Lázně-Sluneční stráň II, Krkonoše : 03-42 Trutnov
    Nový výzkum rašelinišť na Šumavě : (22-33 Kašperské Hory, 32-11 Kvilda)
    Nowe dane o wieku skał cieszynitowych (Karpaty zewnętrzne, jednostka śląska) - rezultaty datowań metodą K-Ar
    O "griquaitech" kutnohorského krystalinika
    O minerálech berylia ve skarnech
    O vzťahu granitoidných hornín tatridnej časti Nízkych Tatier k zrudneniu
    Objemové hustoty a stáří klastik výplně karpatských neogenních pánví
    Objev a genetický význam porfyrického alkalickoživcového mikrodioritu (dioritového porfyritu) v Olšanech na Drahanské vrchovině : 24-41 Vyškov
    Occurence of alabandite at Vígľašská Huta-Kalinka (neovolcanites of the central Slovakia)
    Oceanic crust in the Western Carpathians orogen? Discussion
    Od olistostrom a tilloidů k perivulkanickým zemětřesným diamiktním psefitům v barrandienském neoproterozoiku
    Odešla RNDr. Eva Fediuková, CSc.
    Odhad geochemické reaktivity horninového prostředí
    Odraz modálního složení siliciklastických sedimentů v gamaspektrometrickém záznamu: aplikace v provenienčním a stratigrafickém studiu
    Odraz sialického vulkanismu na východním okraji Českého masivu v klastických sedimentech devonu : 24-32 Brno
    Ojedinělý výskyt amfibolit-serpentinového masivku v kaplickém krystaliniku
    Okno do nitra Země
    Omphacite granulite from the NE marginal area of the Bohemian massif (Rychleby Mts.)
    On the effect of lava viscosity on the magnetic fabric intensity in alkaline volcanic rocks
    On the genesis of two meridionally trending lineations in rocks of the Orlica-Śnieżnik Dome: evidence from marbles of the Stronie formation
    Opětovný nález dutinového pegmatitu v Kovářově
    Opožděné vernisáže, aneb, Výstava západomoravských vltavínů v Muzeu Vysočiny v Jihlavě v roce 1968
    Opredelenije vozrasta retrogradnogo metamorfizma v zapadnych Karpatach K-Ar metodom po muskovitam
    Optimalizácia procesu rozpojovania hornín vrtaním
    Opuka od Hrádku, stavební kámen lodi chrámu sv. Mikuláše v Lounech : 12-12 Louny, 02-34 Bílina
    Orbikulární granitoid z peruánského sektoru andského batolitu
    Orbikulární horniny z Muckova v Pošumaví
    Ordering state in orthopyroxene as determined by precession electron diffraction
    Organic matter dispersed in rocks - objective characterization, relation to natural and antropogenic processes
    Organické sedimenty v CHKO Žďárské vrchy : (13-44 Hlinsko, 14-33 Polička, 23-22 Žďár nad Sázavou, 23-24 Polná, 24-11 Nové Město na Moravě, 24-13 Bystřice p. Pernštejnem)
    Orientační petrofaciální ocenění spodnokarbonských sedimentů v boskovické brázdě : 24-14 Boskovice, 24-32 Brno, 24-34 Ivančice, 24-33 Mor. Krumlov, 34-11 Znojmo
    Orientované inkluze sillimanitu v křemenu v granitech melechovského masívu
    Origin and metamorphic evolution of blueschists and very low-grade rocks of the Meliata Unit, Western Carpathians
    Origin and orientation of microporosity in eclogites of different microstructure
    Origin of coexisting wüstite, Mg-Fe and REE phosphate minerals in graphite-bearing fluorapatite from the Rumburk granite
    Origin of eclogite and garnet pyroxenite from the Moldanubian Zone of the Bohemian Massif, Czech Republic and its implication to other mafic layers embedded in orogenic peridotites
    Origin of eclogite and garnet pyroxenite from the Moldanubian zone of the Bohemian Massif, Czech Republic and its implication to other mafic layers embedded in orogenic peridotites in the world
    Origin of felsic migmatites by ductile shearing and melt infiltration
    Origin of migmatites by deformation-enhanced melt infiltration of orthogneiss: a new model based on quantitative microstructural analysis
    Origin of monazite-xenotime-zircon-fluorapatite assemblages in the peraluminous Melechov granite massif, Czech Republic
    Origin of sulphate efflorescence from sandstone of the Bohemian Cretaceous Basin
    Origin of syenite porphyries in the Central Bohemian Pluton by magma mixing
    The Orlica-Śnieżnik Dome, the Sudetes, in 2002 and 12 years later
    Oslavany - dnes již ověřené naleziště vltavínů
    Ověřování možnosti využití libyjských čedičů pro výrobu odlitků a minerálního vlákna
    Oxidačno-redukčné trendy v zložení biotitov z granodioritu Hodrušsko-štiavnického intruzívneho komplexu
    Oxygen isotope study of the highly fractionated Podlesí granite system, Krušné hory Mts., Czech Republic
    Oxykaersutity z Vlčí hory u Černošína v západních Čechách ve srovnání s kaersutitickými amfiboly Českého masívu
    P-T and fluid evolution of barren and lithium pegmatites from Vlastějovice, Bohemian Massif, Czech Republic
    P-T conditions and an extent of the first Alpine deformation event recorded in the Vepor Unit, West Carpathians
    P-T evolution and reaction textures in retrogressed eclogites from Svetlik, the Moldanubian Zone (Czech Republic)
    Pádová pole tektitů očima sběratele
    Palaeomagnetic and petromagnetic study of uranium-bearing polymetallic-fluorite mineralization in the Orlík-Kladsko crystalline complex (near Kletno, Lower Silesia, Poland)
    Palaeomagnetism, magnetism and palaeogeography of the Middle and Upper Cambrian rocks of the Barrandian area in the Bohemian Massif
    Paleofluids in hydrothermal veins in granites of the Bedřichov water tunnel (Jizerské hory Mts., Czech Republic) - preliminary stable isotope and fluid inclusion study
    Paleogénne súvrstvie a jeho mezozoické podložie v Spišsko-šarišskom medzihorí (vrt Plavnica-1)
    The paleogeographic setting of the Upper Jurassic-Lower Cretaceous source rocks in the western part of the Flysch Carpathians
    Paleogeographical evidence of the sediments from the Černé jezero Lake area, the Bohemian Forest
    Paleomagnetické datování sedimentů v jeskyních Českého krasu
    Paleomagnetický záznam změn klimatu za posledních 300 000 let
    Paleomagnetizmus a petromagnetické vlastnosti intruzívnych hornín z oblasti Slánských vrchov
    Paleomagnetizmus intravulkanických až subvulkanických intruzívnzch hornín z oblasti stredného Slovenska
    Paleozoic volcanism of the Karkonosze Piedmont Basin: overview
    Palit-ähnliche Gesteine aus der Böhmerwaldscholle nördlich der Pfahlstörung bei Schwarzenberg (NW Mühlviertel, Oberösterreich)
    Palygorskit ze Studence u Jilemnice
    Palynologické studium sedimentů šošůvské části Sloupsko-Šošůvských jeskyní a spodní části opěrného profilu v jeskyni Kůlna
    Paragenetic study of autohydrothermal mineralization in amygdaloidal volcanic rocks from Dobranka and Kočičí Hlava Hill, České středohoří Mts.
    Parageneze a chemismus bimetasomatických kontaktních zón žulovského masivu
    Parakonglomeráty moravického souvství od Bílčic u Dvorců
    Partial melting origin of the Orlica-Śnieżnik Dome gneisses, Sudetes, Poland
    The patterns of enrichment in felsic pegmatites ultimately depend on tectonic setting
    Paulkerrite and earlshannonite from pegmatite near Dolní Bory (western Moravia, Czechoslovakia)
    Pb/Pb and U/Pb zircon dating of subvolcanic rhyolite as a time marker for Hercynian granite magmatism and Sn mineralisation in the Eibenstock granite, Erzgebirge, Germany: Considering effects of zircon alteration
    Peči-kamenki v žilych poluzemljankach na territorii južnogo peredgorodija Velikomoravskogo gorodišča poganskogo pod g. Bržeclav
    Pegmatit u Dolní Rožínky, Žďár nad Sázavou
    Pegmatity Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor
    Pegmatity Vlastějovic
    Pelokarbonátové proplástky v terciérních sedimentech SHR
    Peraluminické granitoidy sv. moldanubika
    Peraluminické granity na jižním okraji třebíčského plutonu
    Peridotite xenoliths from Lutynia volcano (SW Poland) - the lithospheric mantle beneath NE part of the Bohemian Massif
    The Period of Main and Late Alpine Molasse in the Carpathians
    Permeability and microporosity preferred orientation relation with microstructure in the three granite types
    Permeability and porosity of rocks and their relationship based on laboratory testing
    Permian gabbroic intrusions within the Lower Austroalpine Grobgneiss Unit (Eastern Alps)
    Permineralized trunks of the Krkonoše-Piedmont Basin (Czech Republic)
    Permineralizovaná dřeva Podkrkonošské pánve
    Permo-Carboniferous subvolcanic rhyolitic dikes in the western Erzgebirge/Vogtlandt, Germany: a record of source heterogeneity of post-collisional felsic magmatism
    Permo-Carboniferous volcanism in late Variscan continental basins of the Bohemian Massif (Czech Republic): geochemical characteristic
    Permokarbonské arkózy, jejich složení a vlastnosti. I
    Permokarbonské červené arkózy, jejich složení a vlastnosti. II
    Permský magmatický komplex v severnom veporiku: interpretácia z nových datovaní kyslých magmatitov
    Peříčkové acháty a Rykartova teorie jejich vzniku
    Pětaosmdesátiny prof. RNDr. Jana Petránka, DrSc.
    Petr Jakeš a výzkum mimozemských hornin
    Petroarcheologie ve střední Evropě po třiceti letech
    Petrochémia paleozoických metabazitov z oblasti Rudnian
    Petrochemické srovnání redwitzitů severozápadní části Českého masivu : 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 11-41 Mariánské Lázně
    Petrochemické znaky granitoidných hornin kôrového pôvodu ďumbierskej zóny Nízkých Tatier
    Petrochemische Kriterien der Genese und strukturellen Zuordnung von Magmatiten aus exotischen Geröllen kretazischer Konglomerate der Klippenzone der Westkarpaten
    Petrochemistry of the neogene and quaternary basaltic volcanism in the Carpathian basin
    Petrofaciální analýza sedimentů "hlineckého paleozoika" : 13-44 Hlinsko, 14-33 Polička
    Petrofyzikální a geomechanické vlastnosti vzorků hornin melechovského masivu : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod
    Petrofyzikální studium sedimentů východoslovenského flyše
    Petrogenesis, age and tectono-metamorphic evolution of the acid metavolcanites of the Stronie formation (Orlica-Śnieżnik Dome, Sudetes, SW Poland)
    Petrogenesis and accesory Leptinite minerals of the Čierny Balog group (Kráľova Hoľa zone of the Veporide crystalline complex)
    The petrogenesis of a wolframite-bearing greisen in the Vykmanov granite stock, Western Krušné hory pluton (Czech Republic)
    Petrogenesis of alkali pyroxenite and ijolite xenoliths from the Tertiary Loučná-Oberwiesenthal Volcanic Centre, Bohemian Massif in the light of new mineralogical, geochemical, and isotopic data
    Petrogenesis of continental mafic dykes from the Izera Complex, Karkonosze-Izera Block (West Sudetes, SW Poland)
    Petrogenesis of mafic igneous rocks of the Cenozoic European Volcanic Province (CEVP) from the Rhön to the Eger-Graben
    Petrogenesis of Variscan granitoids in the Central Bohemian Pluton in the Příbram area
    Petrogenetic diversity and petrographic convergence of some spheroidal structures in mafic intrusive rocks
    Petrogenetic significance of apatite in the granitic rocks of the Western Carpathians
    Petrogenetogramy (reliktní struktura) v karbonátových horninách
    Petrogeneze magmatitů sázavského typu středočeského plutonického komplexu
    Petrografia metasedimentov z oblasti Kyslej pri Jasení
    Petrografic-microfacial analysis of pebbles and interpretation of sources areas of the Jablonica conglomerates (Lower Miocene of the NW margin of the Malé Karpaty Mts.)
    Petrografické porovnanie novobanských bazanitov s ich petrurgickými ekvivalentami
    Petrografické typy neovulkanických produktov východného Slovenska podľa akcesorických minerálov
    Petrografické vyhodnotenie pieskovcov z vrtov LNV-3, LNV-7, Šaštín-10, Šaštín-12, Závod-74
    Petrografičeskij sostav i chimičeskije svojstva burych uglej
    Petrografie a geneze štěrků na kótě Kobylín v brněnském masívu u Brna-Soběšic
    Petrografie a geochemie granitů lipenského masivu
    Petrografie a geochemie hornin vodárenských tunelů
    Petrografie a geochemie muskovitické ortoruly z okolí Čavyně
    Petrografie a geochemie sedimentárních hornin v okolí kóty Obřany v Hostýnských vrších : 25-14 Valašské Meziříčí, 25-32 Zlín
    Petrografie dvou pozapomenutých rekordních podzemních hloubkovrtů v moldanubiku uranového ložiska Rožná, západní Morava
    Petrografie ložiska přírodních uhlovodíků Kostelany
    Petrographic and microthermometric analyses of fluid inclusions in rock crystals: systematic approach to a selection of provenance of artefacts, an example from Silesia
    Petrographic variability of quaternary fluvial covers in the Dunajec and Poprad valleys, Polish West Carpathians
    Petrographical and geochemical constraints of porphyritic two-mica granite from a northeastern margin of the Klenov massif
    Petrographische und geochemische Untersuchungen am Schlackenkegel des Komorní hurka im Egerbecken (Westböhmen, Tschechische Republik)
    Petrography and geochemistry of redwitzite suite from the Slavkovský les Mts. (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Petrológia kryštalinických bridlíc metamorfných zón Malých Karpát
    Petrological and geophysical evidence of Cenozoic ultramafic intrusive rocks in lithospheric mantle beneath NE Bohemian Massif
    Petrologická charakteristika geotechnické kvality hornin krušnohorského krystalinika v předpolí Velkolomu čs. armády
    Petrologické studium hádského slepence provenience a genetický význam exotických valounů
    Petrologické studium terciérních vulkanitů na Teplicku
    Petrologický a geofyzikální výzkum krystalinických hornin mezi Chotěboří a Trhovou Kamenicí : 13-44 Hlinsko
    Petrologický výzkum grt-cpx-albitových hornin s magnetitem z krystalinika České brány, Žernoseky
    Petrologický výzkum pyroklastik ze štoly Nový Hackelberg, Zlaté Hory-západ
    Petrologie a geochemie mafických intruzí v západokrušnohorském granitovém plutonu v okolí Abertam a Mariánských Lázní : (11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 11-41 Mariánské Lázně)
    Petrologie a geochemie osečenské intruze v Podještědí
    Petrologie a petrostrukturní analýza horninových žil středočeského plutonického komplexu na vybraných lokalitách v dolním Posázaví
    Petrologie a strukturní analýza mafických žil severovýchodního okraje středočeského plutonického komplexu
    Petrologie alterovaných ultrabazických hornin od Dvora Králové
    Petrologie amfibolitů uranového ložiska Okrouhlá Radouň
    Petrologie, geochemický charakter a petrogeneze bazických zaobloukových vulkanitů ve východní Nikaragui
    Petrologie hornin metamorfovaných ve facii modrých břidlic ze severního okraje Českého masivu
    Petrologie metamorfovaných hornin moldanubika v rudném poli Rožná-Olší
    Petrologie některých proterozoických silicitů
    Petrologie pararul ložiska uranových rud Okrouhlá Radouň
    Petrology and age of metamorphosed rocks in tectonic slices inside the Palaeozoic sediments of the eastern Mongolian Altay, SW Mongolia
    Petrology and geochemistry and K-Ar ages for Cenozoic tinguaites from the Ohře/Eger Rift (NW Bohemia)
    Petrology and geochemistry of granitoid exotics of the Rača unit of the Magura Flysch
    Petrology and geochemistry of high-Mg mafic metavolcanic rocks from the Neoproterozoic sequence of Sedlčany-Krásná Hora metamorphic "Islet", Central Bohemian Pluton, Czech Republic
    Petrology and geochemistry of metabasalts from Rakovec (Paleozoic of Gemeric unit, inner Western Carpathians)
    Petrology and geochemistry of selected rock types of teschenite association, outer western Carpathians
    Petrology and geochemistry of the Běstvina granulite body metamorphosed at eclogite facies conditions, Bohemian Massif
    Petrology and geochemistry of the Czechoslovak part of the Krušné hory Mts. granite pluton
    Petrology and geochemistry of Variscan dykes from the Jáchymov (Joachimsthal) ore district, Czech Republic
    Petrology and mineralogy of the neolithic and aeneolithic artefact in Bohemia
    Petrology, geochemistry and zircon age for redwitzite at Abertamy, NW Bohemian Massif (Czech Republic): tracing the mantle component in Late Variscan intrusions
    Petrology of anatectic granites of the Strážek part of the Moldanubian Zone
    Petrology of the contact zone between eclogite and marble, Stümpelfelsen, Hammerunterwiesenthal, Westerzgebirge
    Petrology of the Čierná Hora Mts. granitoid rocks
    Petrology of the oldest polymict conglomerate at the eastern margin of the Rhenohercynian zone: evidence for initial rifting of the Brunovistulian terrane in Moravia
    Petrophysical properties and origin of oriented porosity in eclogites with different microstructure
    Petrostrukturní vztahy mezi granitoidy v oblasti Nové Pece (moldanubikum, Šumava) : (32-14 Nová Pec)
    Pevnostní parametry tufitických jílovců Sokolovské pánve
    Phanerozoic petroleum source rocks in the Barrandian
    Phlogopite/matrix, clinopyroxene/matrix and clinopyroxene/phlogopite trace-element partitioning in a calc-alkaline lamprophyre: new constrains from the Křižanovice minette dyke (Bohemian Massif)
    Phonolite weathering profiles at Mariánská hora Hill, České středohoří Mts., and sorption properties of clay residues
    Phosphorus - an omnipresent minor element in garnet of diverse textural types from leucocratic granitic rocks
    Phosphorus-rich garnets from leucocrate igneous rock (Přibyslavice, Moldanubikum, Czech Republic)
    Phyllosilicates in the sediment-forming processes : weathering, erosion, transportation, and deposition
    Physical and chemical properties of flysch sediments in the Ždánice oil deposit (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    Physical and mechanical properties of selected amphibolite core samples from the Kola Superdeep Borehole KSDB-3
    Physical, mechanical and deformational properties of metabasalts, amphibolites and gneisses from KSDB-3 compared with surface analogues
    Pieskovce východného Slovenska pre historickú architektúru
    "Písekit" a další minerály vzácných zemin - monazit-(Ce) a xenotim-(Y)
    Pískovcové varhany u Jonsdorfu
    Pískovcový fenomén Skalské tabule
    Písky a pískovce ve výkopu u Tobolky (Český kras, Česká republika)
    Plagioklasový kumulát a chromit ve slepenci ze Stříbrných Hor
    "Plamowe" koncenracje bazaltowe masywu Czeskiego i dolnego Ślaska
    Pliocén Hornomoravského úvalu a Mohelnické brázdy
    Poběžovicko a Sepekov - nejvýznamnější české lokality hercynitu
    Podmínky sedimentace a diageneze štramberských vápenců
    Pohřbený kras v severním předpolí silesika
    Pohyb ropných látek v horninovém prostředí
    Pokroky a novinky v oblasti petrurgie v posledních letech
    Polyfázový deformační záznam na východním kontaktu veporské a gemerské jednotky Západních Karpat
    Polygenetické sedimenty jv. od Prešova a ich inžinierskogeologické vlastnosti
    Polymetamorphic evolution of the Královský Hvozd Unit (W Bohemia, Bohemian Massif)
    Polymetamorphic sapphirine rocks of the Irumide age in Lower Luangwa Valley, Zambia
    The polyphase development of eclogite from the Klínovec ion nthe Krušné hory Mts.
    Pore space geometry of the rock under investigation by ultrasonic pulse transmission
    Porfyrit a xenolity křemene a granátu od Jesenice u Příbrami
    Porosity reduction in coarse detrital rocks along dike contacts : evidence from basaltic and phonolitic dikes
    Post-magmatic hydrothermal alteration of igneous rocks of teschenite association (Silesian Unit, Outer Western Carpathians): Evidence from associated fracture and amygdule mineralization
    Post-magmatic hydrothermal mineralization associated with Cretaceous picrite (Outer Western Carpathians, Czech Republic): interaction between host rock and externally derived fluid
    Postavení tanvaldského granitu ve vztahu k horninám krkonošsko-jizerského a lužického plutonu
    Postkolizní magmatická žíla od Dolního Údolí u Zlatých Hor (Hrubý Jeseník) : 15-11 Zlaté Hory
    Postmagmatic hydrothermal activity and Sn-W vein mineralization at the contact of Tanvald granite near Liberec (Jizerské hory Mts., Czech Republic)
    Postmagmatická mineralizácia v niektorých intruzívnych a extruzívnych telesách Vihorlatu
    Postmagmatické procesy v durbachitech jihlavského masivu
    Postsedimentary alterations of the seam No. 30a (Namurian C) in red beds of the Doubrava mine in Ostrava-Karviná Coal District
    Postsedymantacyjne zmiany pokładu węgla 30a (namur dolny) w pstrych utworach w kopalni węgla Doubrava w rejonie Ostrawsko-Karvińskim
    Posuny chemismu vyvolané tavením nefelinického tefritu sopky Vladař u Žlutic v západních Čechách : 11-24 Žlutice
    Potassic granulites from the Blanský les Massif (Moldanubian Zone, Bohemian Massif)
    Poučení pro naši sedimentologii
    Použití petrologických a mineralogických metod při výzkumu sedimentů mladšího kenozoika Krušných hor
    Použití výzkumu společenstev těžkých minerálů v sedimentárních formacích
    Použitie štroktúrnych modelov pre hodnotenie nerovnorodosti horninových masívov
    Povrchové tvary v kambrických slepencích na Koníčku v Brdech
    Povrchové tvary v PR Hemže - Mýtkov a v okolí
    Pozdní zirkony ze syenitových mylonitů z lomu Plešovice, granulity Blanského lesa
    Pozemský impaktní původ tektitů
    Poznámky k nomenklatúre a klasifikácii pyroklastických a úlomkovitých uloženín
    Poznámky k novému návrhu chemickej klasifikácie vulkanických hornín komisie IUGS pre petrografickú systematiku
    Poznámky k postavení mineralogie a petrografie v komplexu geologických věd : [diskusní příspěvek]
    Poznámky k problému stáří horninových komplexů východní části krkonošsko-jizerského krystalinika
    Poznámky k stavbe kryštalinika v okolí Skalky (Nízke Tatry)
    Poznámky ke vzniku některých prvků mikroreliéfu pískovcových skal
    Poznatky výzkumu organických sedimentů při geologickém mapování v CHKO Žďárské vrchy
    Późnowaryscyjskie przemagnesowanie węglanów dewońskich w strefie ślasko-morawskiej
    Pozoruhodné proměny lipnické žuly
    Pozycja skał magmowych z rejonu Miedzianki w porównaniu do plutonu Karkonoszy i intruzji Żeleźniaka
    Precursors Lithology and the origin of the Central Bohemian Pluton (Bohemian Massif)
    Predmetamorfný charakter hornín kohútskej zóny veporika
    Preface - special issue: International Workshop on Petrogenesis of Granulites and Related Rocks, Náměšt' nad Oslavou, Czech Republic, October 1-3, 2004
    Prejavy kaolinizácie v oblasti Turčianskej kotliny
    Premeny vulkanických hornín v oblasti Podpolomu v Javorí
    The presence of graphite in the Central Bohemian Upper Proterozoic shales and schists
    Present trends and the future of zircon in geochronology: laser ablation ICPMS
    Pressure instability of magnetic susceptibility of pyrrhotite bearing rocks from the KTB borehole
    The pressure-temperature path and the origin of phlogopite in spinel-garnet peridotites from the Blanský les massif of the Moldanubian Zone, Czech Republic
    The presumed Teplá-Barrandian/Moldanubian terrane boundary in the Orlica Mountains (Sudetes, Bohemian Massif): structural and petrological characteristics
    Primary oxide minerals in the system WO3-Nb2O5-TiO2-Fe2O3-FeO and their breakdown products from the pegmatite No. 3 at Dolní Bory-Hatě, Czech Republic
    Primitive gallery forest from the Intrasudetic basins (Duckmantian, Czech Republic)
    Príspevok elektrónovomikroskopického štúdia k riešeniu genézy dolomitových pieskov
    Príspevok k litostratigrafii vrchného triasu Braniska
    Príspevok k poznaniu štruktúry vulkanických skiel
    Prístup k matematickému modelovaniu horninového masívu pre potreby modelovania trhacích prác
    Próba zastosowania analizy zblizniaczeń plagioklazów do ustalenia genezy gnejsóv i granitoidów NW części bloku izerskiego (Sudety zachodnie)
    Probable genetic connection between mafic (lamprophyric) and felsic (granitoid) magmatism during formation of the Žulová Pluton (NE Bohemian Massif)
    Problém koncovky -ický a -ový v adjektivech odvozených od jmen minerálů
    The problem of garnet composition in eclogite-bearing gneisses from the Śnieżnik Metamorphic Complex (Western Sudetes)
    Problém trondhjemitů a zelených břidlic v Jílovském pásmu
    Problems in interpreting AMS parameters in diamagnetic rocks
    Problémy klasifikácie akcorických minerálov granitoidov tatroveporíd a gemeríd západných Karpát
    Problemy korelacji stratygraficznych kenozoiku południowej Opolszczyzny
    Problémy petrografické klasifikace měsíčních hornin
    Problémy vzniku vltavínů. IV., Tvary bublin a lechatelieritových inkluzí ve vltavínové hmotě
    Processes in granulite metamorphism
    Procesy petrogenetyczne w skałach krystalicznych na wzgórzu Stanek i ich odzwierciedlenie w ewolucji cyrkonu (blok Izerski, Sudety zachonie)
    Prof. Dr. Ludwig Pfeiffer zemřel
    Prof. RNDr. Ferry Fediuk jubilující
    Profesor Ferry Fediuk pětasedmdesátiletý
    Profiles of the Karlovy Vary granite massif in Western Bohemia determined from gravity and field observations
    Prognózne kritériá mineralizácií úzko viazaných na gemeridné granity
    Projekt Příprava komplexu geofyzikálních metod pro diagnostiku, monitoring a analýzu poruch základů staveb a pozemních komunikací vzniklých v důsledku povodní : (12-24 Praha)
    Projevy rekrystalizace v pegmatitech u Moravského Krumlova v jižní části brněnského masívu
    Projevy subsidence a izostáze v sedimentaci neogénu karpatských pánví
    Provenance of chert-rich microconglomerates and pebbly siltstones from the Ediacaran Lausitz Group (Bohemian Massif, eastern Saxo-Thuringian Zone, Lausitz Block, Germany) revealing the formation of a Late Cadomian retro-arc basin
    Provenance of Lower Cretaceous deposits of the western part of the Silesian Nappe in Poland (Outer Carpathians): evidence from geochemistry
    Provenance of siliciclastic sediments (Permian to Jurassic) in the Central European Basin
    Provenance of Upper Cretaceous quartz-rich sandstones from the North Sudetic Synclinorium, SW Poland: constraints from detrital tourmaline
    Provenance of Würmian loess and loess-like sediments of Moravia and Silesia (Czech Republic): a study of zircon typology and cathodoluminiscence
    Provenance studies of building materials used at the gothic part of St. Vitu's Cathedral in Prague
    Provenance studies of Moldanubian paragneisses based on geochemical data (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Provenance study of Permian non-marine sandstones and conglomerates of the Krkonoše Piedmont Basin (Czech Republic) : exotic marine limestone pebbles, heavy minerals and garnet composition
    Provenience a geneze sedimentů puklin a jeskyní Stránské skály : 24-32 Brno
    Provenience würmských pozdně pleistocenních spraší a spraším podobných sedimentů na Moravě a ve Slezsku, Česká republika: použití asociací těžkých minerálů
    Proweniencja materiału okruchowego piaskowców karbońskich waryscyjskich basenów przedpola w południowo-zachodniej Polsce i na Morawach
    Průvaly kuřavek do historických důlních chodeb v oblasti povrchového dolu Bílina během provádění vrtných prací z povrchu
    Prvé údaje o kryštalinite illitu z alpínsky metamorfovaných hornin veporika
    První nález žíly lamprofyru na Drahanské vrchovině : 24-23 Protivanov
    Předběžné výsledky geologického mapování v okolí Borové Lady (moldanubikum, Český masiv) : 32-11 Kvilda
    Předmetamorfní původ fylitů na Kraslicku
    Přehled dalších minerálů píseckých pegmatitů
    Přehled mineralogie, petrografie a geologie nedvědických mramorů, svratecké krystalinikum
    Přehled nejvýznamnějších lokalit granitických pegmatitů jižních Čech
    Přehled vltavínonosných klastických sedimentů na Moravě
    Přehled vulkanismu podkrkonošské pánve
    Překvapivě mocné uloženiny nejmladšího pleistocénu v šachtici Srb 1 v Srbsku (Český kras)
    Přetvořené turmalíny moldanubika
    Přibyslav - štola pod farou, mineralogie a geologie
    Přibyslavice near Čáslav
    Přibyslavice peraluminous granite
    Příklad sedimentace v malých antropogenně ovlivněných tocích: petrografie a mineralogie jemnozrnných fluviálních sedimentů v prostoru Libeň-Klecany : 12-24 Praha
    Přínos zkušeností sběratelů vltavínů pro poznání problematiky vltavínů
    Připomínky k nomenklatuře a klasifikaci metamorfovaných hornin
    Připravovaný výzkum ploužnického obzoru semilského souvrství, jeho geneze a paleoekologické podmínky v době sedimentace
    Přírodní památka Pivnice : tvary současného vývoje pískovcového reliéfu
    Přírodní park "Niva Dyje" (jižní část) : geologie kvartérních sedimentů a vývoj údolní nivy : 34-23 Břeclav
    Přírodní skla
    Přírodní tektitové glyptiky
    Přirozená radioaktivita hornin moravskoslezského kulmu v oblasti Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů: příspěvek k poznání zdrojové oblasti klastického materiálu : 14-42 Rýmařov, 14-44 Šternberk, 15-11 Zlaté Hory, 15-12 Osoblaha, 15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-14 Krnov, 15-31 Bruntál, 15-32 Opava, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 15-41 Hlučín, 15-43 Ostrava, 24-22 Olomouc, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 25-14 Valašské Meziříčí
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí speleoterapeutické léčebny v Sloupsko-šošůvských jeskyních (Moravský kras) : 24-23 Protivanov
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyni Na Turoldu u Mikulova : 34-14 Mikulov
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyních Na Pomezí u Jeseníku : 14-22 Jeseník
    Přirozená radioaktivita metamorfovaných a magmatických hornin na mapovém listu 14-23 Králíky
    Přirozená radioaktivita paleozoických a proterozoických hornin severovýchodní části Českého masivu v profilové linii mezi Vidnavou a Ostravou-Porubou : 14-22 Jeseník, 14-24 Bělá pod Pradědem, 15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-31 Bruntál, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 15-43 Ostrava
    Přirozená radioaktivita paleozoických karbonátových hornin severovýchodní části Českého masivu : 14-22 Jeseník, 14-23 Králíky, 14-24 Bělá pod Pradědem, 14-41 Šumperk, 14-43 Mohelnice, 14-44 Šternberk, 15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-31 Bruntál, 24-21 Jevíčko, 24-22 Olomouc, 24-24 Prostějov, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 25-14 Valašské Meziříčí
    Přirozená radioaktvivita horninového prostředí jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Přirozené radionuklidy a aktivita 137Cs v přehradních sedimentech Brněnské přehrady : (24-32 Brno)
    Příspěvek k charakteristice mechanického chování miocenních jílů jako základové půdy na Moravě
    Příspěvek k diskusi o karbonských arkózách a hloubce denudace variských plutonitů
    Příspěvek k litologii křídových souvrství na profilu Bystrý potok u Trojanovic (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Příspěvek k otázce vztahu mezi stupněm tropie vnitřní stavby horniny a akcesorickými minerály
    Příspěvek k petrografii reakčních vápenatých skarnů v Sokolí na třebíčsku
    Příspěvek k poznání kvartérních fluviálních sedimentů v prostoru centra města Brna : 24-34 Ivančice
    Příspěvek k poznání látkového složení a chemismu nového výskytu křemenných pískovců ("sluňáků") na Drahanské vrchovině
    Příspěvek k poznání neogenních sedimentů v okolí Kralic nad Oslavou a Březníka
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. I., Grafitický kvarcit s vanadovým muskovitem
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. II., Kalcitické mramory
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. III., Orbikulární turmalinický granit
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. IV., Granátický svor s turmalínem
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. V., Durbachity
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. VI., Skarnoid
    Příspěvěk k problému klasifikace klastických sedimentů
    Příspěvek ke genetickým vztahům horninotvorných materiálů v keprnické klenbě
    Příspěvek ke genetickým vztahům horninotvorných minerálů v keprnické klenbě
    Příspěvek ke studiu křemičitých hornin z jesenických plymetalických ložisek
    Přívalové štěrky uvnitř sloje Antonín dolu Marie v sokolovské hnědouhelné pánvi : 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov
    Pseudomorfózy křemene z lokalit Bochovice, Hostákov a Mirošov
    Pseudomorfózy kyanitu po andalusitu z tepelského krystalinika
    Pseudotachylites of the Złoty Stok-Skrzynka tectonic zone, Śnieżnikmetamorphic, Sudetes
    PT-uslovija metamorfizma kristalličeskich slancev Maloj Fatry (v razreze Mlynskogo ruč'ja i jego okrestnostej
    Publikace pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea za rok 2008 s dodatky za rok 2007
    Publikace pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea za rok 2009
    Puklinová mineralizace alpského typu na lokalitách "Mísečky" a "Černý důl" u Vernířovic
    Pumpellyite and coexisting minerals in metapelites and veins from the Federico units in the Internal Zone of the Rif, Spain
    Quantitative X-ray diffraction analysis of minerals in clays
    Das quartäre Tephra-Tuff-Vorkommen von Mýtina (Südrand des westlichen Eger-Grabens/Tschechische Republik): Indikationen für Ausbruchs- und Deformationsprozesse
    Das quartäre Tephra-Tuff-Vorkommen von Mýtina (Südrand des westlichen Eger-Grabens/Tschechische Republik): Indikationen für Ausbruchs und Deformationsprozesse
    Quartz c-axis fabrics in constrictionally strained orthogneisses: implications for the evolution of the Orlica-Śnieżnik Dome, the Sudetes, Poland
    Quartz phenocrysts stratigraphy of the Teplice rhyolite a window into stratified magma chambers
    Quartzites beneath pyroclastic flows - mineralogical aspects
    Quaternary Deposits
    Quaternary: Subboreal, the biggest Holocene catastrophe: tufa mound - "Svatý Jan pod Skalou", between Karlštejn und Beroun
    Radioactivity of Devonian limestones of the Moravian Karst (eastern part of the Bohemian Massif, Czech Republic)
    Radiogenic heat production and distribution of radioactive elements in rocks
    Radonové měření na Labské a Pančavské louce v Krkonoších : (03-23 Harrachov)
    Rare earths elements in the rocks of the Cínovec granite cupola (Czechoslovakia)
    Rb-Sr-Altersbestimmungen und Sr-Isotopensystematik an Gesteinen des Regensburger Waldes (Moldanubikum ne Bayerns). Teil 1, Paragneisanatexite
    Rb-Sr-Altersbestimmungen und Sr-Isotopensystematik an Gesteinen des Regensburger Waldes (Moldanubikum ne Bayerns). Teil 2, Intrusivgesteine
    Rb-Sr geochronology of leucocratic granitoid rocks from the Spišskogemerské rudohorie Mts. and Veporicum
    Rb-Sr-isotopic ages of granitoide rocks from the Spišsko-Gemerské Rudohorie Mts., western Carpathians, eastern Slovakia
    Rb-Sr izochronnoje datirovanije granitoidov djumb'jerskoj zony Nizkich Tatr (zapadnyje Karpaty)
    Rb-Sr izochronnyj vozrast granitoidov veporskogo plutona
    Rb-Sr whole-rock isochron data of granitic rocks from the Strážovské vrchy Mts.: the preliminary report
    Reakční textury a PT podmínky vybraných eklogitů gföhlské a monotónní jednotky
    Reconstructing P-T paths during continental collision using multi-stage garnet (Gran Paradiso nappe, Western Alps)
    Reconstruction of eroded monogenic Strombolian cones of Miocene age: A case study on character of volcanic activity of the Jičín Volcanic Field (NE Bohemia) and subsequent erosional rates estimation
    Red limestones - the youngest lithological unit of the Choč nappe, Tatra Mts.
    The Red shales of the Upper Devonian in the rhenish slate mountains
    Redukčné geochemické procesy v sedimentárnych horninách severogemerického permu
    Reference for ultrahigh-pressure metamorphism and tectonics since 1984
    Regional-scale Cretaceous albitization in the Pyrenees: evidence from in situ U-Th-Pb dating of monazite, titanite and zircon
    Regional temperature trend in low temperature fluids: suggestions from stable isotopes and fluid inclusion data, Rhenohercynian Zone, Czech Republic
    Regional trends in thermal maturity of Paleozoic rocks of the Moravo-Silesian basin: a combined study of conodont alteration index (CAI), vitrinite reflectance and rock eval pyrolysis
    Rejhotice-Zámčisko : desenské ruly, bazická žilná hornina, křemen-kalcit-barytová žíla, postdeformační puklinová mineralizace alpského typu
    Rekrystalizované pseudotachylity na lokalitách Malenice u Vimperka a Chrášťany u Benešova u Prahy
    Rekrystalizovaný pseudotachylit táborské "granátové" skály
    The relationship between gneisses from the Kola Superdeep Borehole and their surface analogues
    Relationships between magnetic and structural fabrics revealed by Variscan basement rocks subjected to heterogeneous deformation - a case study from the Kłodzko Metamorphic Complex, Central Sudetes, Poland
    Relationships of eclogites and garnet peridotite with felsic granulite in the Bohemian Massif
    Relics of a late Devonian magmatic arc in the Moldanubian Zone
    Reliktní granity a problém geneze ortorul typu Blaník
    Relikty pozdně devonského až raně karbonského magmatického oblouku v kůře středoevropských variscid
    Relikty vysokostupňových metamorfitov v tatroveporickom kryštaliniku Západných Karpát
    Remagnesation from the Bohemian Massif and determination of the primary remanence direction
    Remnants of granulite-facies rocks in granites of the South Bohemian Pluton
    Remnants of Moldanubian HP-HT granulites in the eastern part of the Bavarian Forest (south-western Bohemian Massif)
    Report on "Accessory Minerals as Petrogenetic Indicators": The joint 15th Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland and the 2nd Central-European Mineralogical Conference at Szklarska Poręba, September 10-14, 2008
    Resolving the Variscan evolution of the Moldanubian sector of the Bohemian Massif: the significance of the Bavarian and the Moravo-Moldanubian tectonometamorphic phases
    Resorption, growth, solid state recrystallisation, and annealing of granulite facies zircon - a case study from the Central Erzgebirge, Bohemian Massif
    Retrograde-metamorphic and hydrothermal alterations at the Rožná uranium deposit (Moldanubian Zone, Czech Republic)
    Retrograde metamorphism in a regional shear zone and relate chemical changes: The Kaplice Unit of muscovite-biotite gneisses in the Moldanubian Zone of southern Bohemia, Czech Republic
    Retrograde metamorphism of staurolite-garnet-mica schists of the Kraklovská zone of Veporides
    Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná (strážecké moldanubikum) a jejich datování
    Retrográdní metamorfóza granulitů Rychlebských hor
    Retrográdní přeměna krušnohorských eklogitů
    Review of petrographic and mineralogical evidence for fluid induced dehydration of the mafic lower crust: could there be a relationship between granitoids and granulite facies xenoliths in the Variscan Belt?
    Revize některých lokalit řasových vápenců karpatské předhlubně na Prostějovsku
    Rheology of granitoids deformed at Barrovian metamorphic field gradient in different crustal levels
    Rhyolithkugeln und ihre Mineralisation im fluidalen "Nesselhofporphyr" bei Tambach-Dietharz/Thüringer Wald
    Rhyolithkugeln und ihre Mineralisation innerhalb der oberen Randfazies des Älteren Oberhöfer Quarzporphyrs am Felsenschlag bei Gehlberg/Thür. Wald
    Riešenie výnosu jadra z drvených dolomitov
    Ringové žuly Nigerie a jejich minerály
    Rock-forming accessory minerals in the granites of the Melechov Massif (Moldanubian Batholith, Bohemian Massif)
    Rock pictures (petroglyphs) near Qasr Muhaiwir Iraqui western desert
    Rocks deformed in the constrictional regime: L>S to L tectonites in the Orlica-Śnieżnik Dome, the Sudetes, Poland
    Rohovce - nejkrásnější horniny Sahary
    The role of melt infiltration in the formation of migmatitic orthogneiss
    Rozmístění olivínu v severočeských čedičích
    Rozsah pórovitosti - důležitá charakteristika sypkých zemin
    The Roztoky pseudotrachyte caldera in the České středohoří Mts., Czechoslovakia
    Rožná near Bystřice nad Pernštejnem, Hradisko hill
    Rtg. fázová kvantitativní analýza magnetické a těžké frakce půdního materiálu
    RTG kvantitativní fázová analýza recentních sedimentů řeky Jihlavy - předběžné výsledky
    Rudawski Park Krajobrazowy a jeho žulové útvary (10 let od vyhlášení)
    Rudná mineralizácia v oblasti novobansko-kľakovskej vulkanoputonickej zóny a jej vzťah k intruzívnym komplexom
    Rudní minerály dolomitových žil v hadcích letovického krystalinika
    Rujánské kamení
    Rulové slepence v lomovém kameni v Týně nad Vltavou
    Rutil od Rožmitálu na Šumavě
    Rutile-titanite mineralization from Głuchołazy (Eastern Sudetes, Poland)
    Rychlost sedimentace terciéru v mostecké části severočeské hnědouhelné pánve
    Rýdeč
    Saturnin, R language script for application of accesory-mineral saturation models in igneous geochemistry
    The Saxonian Granulite Massif (Saxo-Thuringian Zone, Bohemian Massif): Indications for the crustal evolution of the Central European Variscides from U-Pb-LA-SF-ICP-MS zircon ages
    Saxothuringian provenance of suspected terranes in the Central Sudetes, Bohemian Massif: zircon evidence of a recycled subducted slab
    Sběr a výzkum klastů
    Scheelit ze skarnů u Slavic a Hostákova na Třebíčsku
    Scheelitový skarn severně od Hazlova u Chebu
    Schorl-oxy-schorl to dravite-oxy-dravite tourmaline from granitic pegmatites; examples from the Moldanubicum, Czech Republic
    Sebchová sedimentace v devonských chotečských vápencích Barrandienu?
    Sedimentace a paleogeografie radnických vrstev (duckmant/bolsov) v kladenské části kladensko-rakovnické pánve
    Sedimentační prostředí ve vztahu k paleoekologickým závěrům
    Sedimentárně-petrografické studium neogenních a pleistocenních sedimentů v oblasti Brno-Švédské šance : 24-43 Šlapanice
    Sedimentární acháty a jejich zvláštnosti
    Sedimentární model bílinské delty (miocén, mostecká pánev)
    Sedimentární sekvence konce glaciálu a holocénu v centru Lysé nad Labem
    Sedimentární výplně tektonicky založených depresí ve východním Salvadoru
    III. Sedimentary evolution of Western Carpathian Tertiary Basins
    Sedimentation Rates of Variscan Molasse Basins in Central Europe
    Sedimentologie a stratigrafie sedimentů z Komínu I ve vchodu jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Sedimentologie
    Sedimentology of the Lochkovian-Pragian boundary interval in the Lower Devonian of the Barrandian area (Czech Republic)
    Sedimentology, stratigraphy and cyclicity of the Jizera Formation (Middle-Upper Turonian) in the Děčín area (N Bohemia)
    Sedimenty terminoglaciálního kuželu v údolí Javorné na Zlatohorsku
    Sedliště near Polička
    Sekaninait - nový horninotvorný minerál pro Irák
    Sekaninait už i v severních Čechách
    Sekaninaite from the Satzung granite (Erzgebirge, Germany): magmatic or xenolithic?
    Sekaninaite/cordierite compositional oscillation in some Bohemian hornfelses
    Sekundární minerály na stěnách tunelů v Bedřichově a Souši
    Sekvenčná stratigrafia a depozičné prostredia sarmatských sedimentov v SZ časti Viedenskej panvy: Moravská ústredná priehlbeň, Česká republika
    Selected bibliography of dr. Stanislav Vrána
    Sensitive high-resolution ion microprobe analysis of zircon reequilibrated by late magmatic fluids in a hybridized pluton
    Separate or shared metamorphic histories of eclogites and surrounding rocks? An example from the Bohemian Massif
    Separation and characterization of pyrophyllite from Lukavice (E. Bohemia)
    Sférolitické minety středních a jižních Čech : (12-24 Praha, 12-42 Zbraslav, 12-43 Dobříš, 22-21 Příbram, 22-22 Sedlčany)
    Shaping of clay fragments during transport: a theoretical model
    Shear kinematics on the contact between granulites and the Varied Group; Southern Bohemia, Moldanubian
    Short note on a thorium-rich granite in the Three Corner Area (Dreiländereck) of Austria, the Czech Republic and Germany
    SHRIMP U-Pb zircon geochronology of the Jawornik granitoids (West Sudetes, Poland)
    Siklrety z vrchu Žďár (Strašická vrchovina)
    Silicification of quartz arenites overlain by volcaniclastic deposits: an alternative to silcrete formation
    Silicifikace korycanských vrstev v polické pánvi : 04-31 Meziměstí, 04-33 Náchod
    Silicifikované sulfáty v sekvenci paleozoických sedimentů z vrtu Janovice 9
    Silkretizace - možný mechanismus prokřemenění některých pískovců v regionu Dubských skal
    Sillimanit v paragenezi s biotitem na puklinách prachatického granulitu
    Similarities vers. differences in evolution of rare metal granites, porphyry intrusions and pegmatites
    Size distribution characteristics in relation to other physical properties of washed Karlovy Vary kaolins
    Skalické křemence a jejich vztah k nadložním vulkanickým horninám : 02-43 Litoměřice
    Skalní tvary na Klášťově ve Vizovické vrchovině
    Skalní tvary v žulách karlovarského masivu
    Skalní výchozy neovulkanitů v kremnických vrších
    Skály v chráněných územích Králického a Kladského Sněžníku
    Skapolit z Horní Lipové u Jeseníku
    Skarnová stratiformní mineralizace v okrajových sériích krystalinika Českého masívu
    The Sklené garnet peridotite : petrology, geochemistry, and structure of a mantle-derived boudin in Moldanubian granulite
    Sklo v recentních sedimentech
    Skluzové textury v středočeském silurdevonu - ukazatel dynamiky mořského dna : 12-41 Beroun, 12-42 Zbraslav
    Skorylový pegmatit na vrchu Hrádek u Sušice
    Slabo metamorfované sedimenty z ďumbierskeho krystalinika (oblasť Jasenie) na základě výskytu palinomorf
    Sledování vztahu mezi pevností pískovců v prostém tlaku a stupněm jejich diageneze v ostravsko-karvinském revíru
    Sledovanie objemových zmien pri rekryštalizácii malokarpatských metapelitov
    Slovenské serpentinity - nedoceněné ozdobné materiály
    Slovenske travertíny, ich vznik a výskyt
    Složení a vazba minerálních látek v hnědém uhlí a jejich chování při fluidním spalování
    Složení moldanubických mramorů - významný argument pro prekambrické stáří pestré skupiny
    Složený intruzívní peň od Kožlan na Kralovicku
    Sm-Nd isotope and trace element study of Late Peroterozoic metabasalts ("spilites") from the Central Barrandian domain (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Sm-Nd isotope tracer study of UHP metamorphic rocks : implications for continental subduction and collisional tectonics
    Small-scale magnetic susceptibility distribution in some plutonic rocks and its geological implications
    Sn-mineralizace skarnoidů v nedvědických mramorech (svratecké krystalinikum, západní Morava)
    Sn-mineralizace z NYF pegmatitu u Klučova; třebíčský masiv
    Sobotín-Kožušná : mineralizace alpského typu bohatá na zeolity
    Sobotín-Pfarrerb : klasické naleziště epidotu na žilách alpského typu v horninách sobotínského masivu
    Sobotín-Smrčina : metamorfovaná ultrabazika sobotínského masivu
    Sokotra : ostrov plný geologických otazníků
    Solubility of molybdenum oxide in granite melts
    Some aspects of the distribution of the block accumulations in Western part of Podyjí National Park
    Some field observations and remarks on the Gmünd Beds of the Northwestern Waldviertel Region (Lower Austria)
    Some petrological properties of the Chotíkov coalfield (Plzeň basin, Czechoslovakia)
    Sorption properties of reduced-charge montmorillonites
    Současný stav a problémy petrologického a geochemického výzkumu Hrubého Jeseníku
    Současný stav mezinárodní normalizace uhelně petrologických metod
    Současný stav některých lokalit v neovulkanitech na Uherskobrodsku. 1. část
    Současný stav některých lokalit v neovulkanitech na Uherskobrodsku. 2. část
    Současný stav vltavínových lokalit na Chebsku
    Současný stav vybraných nalezišť nerostů v okolí Soběslavi a Veselí nad Lužnicí
    Souvislost mezi hloubkou uložení, stupněm diageneze, petrologickými a fyzikálně-mechanickými vlastnostmi psamitických sedimentů Ostravsko-karvinského černouhelného revíru
    The Spačice eclogite: constraints on the P-T-t history of the Gföhl granulite terrane, Moldanubian Zone, Bohemian Massif
    The Spačice eclogite revisited
    Spectral imaging, a non invasive method for reading environmental changes in Aral Sea sediments
    Spessartín a piemontit v metasedimentoch staršieho paleozoika vnútorných Západných Karpát
    Spherical accessories ("spherules") in gemeric granites (West Carpathians - Czechoslovakia)
    Spilite-keratophyre associaion
    Spinel z Číhalína a Nové Vsi u Třebíče, západní Morava
    Spinelidy v brněnském masivu
    Spinelidy z okolí Křemže
    Spinely kriedových sedimentov západných Karpát
    Spodnoturonské písčité vápence v Kutné Hoře a Miskovicích
    Spraše na území Národního parku Podyjí
    Sr isotopic evidence for ancient mantle metasomatism recorded in mantle peridotite xenoliths from the Erzgebirge
    Srovnání vulkanostratigrafie východního a centrálního Salvadoru: regionální vs. lokální význam definovaných sekvencí
    Stanovení karbonátů v klastických sedimentech metodami fázové analýzy
    Stanovení kvantitativního zastoupení minerálů v horninách - metoda RTG práškové difrakce na příkladu olivínu
    Starkoč near Čáslav
    Staroholocenní pěnovec v Malém dolíku u Bílichova (Džbán, severozápadní Čechy) : 12-14 Rakovník
    Staropaleozoický kyslý vulkanizmus centrálnej zóny západných Karpát
    Stáří a geneze sedimentů v šošůvské jeskyni (Moravský kras, Česká republika)
    Stáří a vulkanologie bazaltů se zirkony z východního Saska (Německo)
    Stáří fenitů od Hůrek v čisteckém masivu ve světle složení klastik v jejich předpolí, západní Čechy : 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník
    Stáří granitů melechovského masivu : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod
    Statistical analysis of a bulk chemical composition of orthogneisses, migmatites and metarhyolites frim the Orlica-Śnieżnik Dome, West Sudetes
    Staurolite-chloritoid schists from the Klenovec region: Prograde metamorphism of high-alumina rocks of the Kohút zone - Veporides
    Staurolitové horniny Hrubého Jeseníku
    Stavba tělesa teplického ryolitu
    Stavební a dekorační kameny Národního divadla
    Stavební suroviny starých Mayů
    Stébelnaté ruly ze šumavského moldanubika
    Stefanské jezerní sedimenty permokarbonu středních a severovýchodních Čech
    Die Steinrohstoffe für den Bau des Klosters Teplá in Westböhmen - Eine 800jährige Entwicklungsgeschichte
    Stochastyczny model krystalizacji granitoidu karkonoskiego z rejonu Szklarskiej Poręby. CZ.. I. statystyczna charakterystyka składu mineralnego granitoidu karkonoskiego
    Stonařovské meteority - minulost a současnost
    Stonařovský "déšť" meteoritů-eukritů 22. května 1808 : příspěvek k dějinám meteoritiky
    Stop 2. The Mohelno peridotite: a fragment of suboceanic mantle in the Náměšť granulite
    Stop 3. Vladislav: potassic rocks of the Třebíč Pluton
    Stop 4. Naloučany: alkali feldspar syenites with enigmatic origin
    Stopy po úderu blesku v pískovcích české křídové pánve
    Stopy po výrobě brusných kotoučů v Klokočských skalách u Turnova
    Strain and metamorphic manifestations of small ductile shear zones in the Náměšť Granulite (sw Moravia, Czechoslovakia)
    Strain fabric of the upper mantle rocks and their emplacement into high-pressure granulite in the Kutná hora crystalline complex, Bohemian massif
    Stratigrafia bádenských sedimentov okolia Stupavy (viedenská panva, Slovensko) a rekonštrukcia paleoekologických pomerov
    Stratigrafická klasifikace kulmu Nízkého Jeseníku
    Stratigrafie, litologie a tektonika křídových sedimentů na Bílinsku
    Stratigrafie, paleogeografie a mocnost sedimentů v neogénu vídeňské pánve
    Stratigraphy, chemistry and origin of the Lower Silurian black graptolitic shales of the Prague Basin (Barrandian, Bohemia)
    Stratigraphy of the Sedlčany-Krásná Hora Metamorphic "Islet" in Bohemia (Proterozoic? to Devonian)
    Stromatactis cavities in sediments and the role of coarse-grained accessories
    Stromatakty ve sklenici vody : experiment napodobující vznik zvláštních dutin ve vápencových usazeninách
    Stronciem bohatý aragonit z porfyrického pikritu od Hončovy hůrky u Příbora
    Strontium isotope model of formation of Blatná granodiorite
    Strontnatý baryt v mandlích 'melafyrů' na Broumovsku
    Structural and metamorphic record of the relic ocean crust: the Letovice crystalline complex
    Structural and metamorphic record of thickening and exhumation of the Moldanubian lower crust (NE Moldanubian Domain, Bohemian Massif)
    Structural and petrological relations among granitoids near Nová Pec (Moldanubian Zone, Šumava-Bohemian Forest)
    Structural evolution and emplacement of the durbachitic Knížecí Stolec pluton, South Bohemian (Moldanubian) batholith
    Structural pattern, magnetic fabric, and geophysical signature of the post-collisional Plechý pluton, Moldanubian Unit, SW Bohemian Massif
    Structural position and metamorphism of peridotite and eclogite bodies within granulite in the Bestvina unit, Bohemian Massif
    Structural position of high-pressure felsic to intermediate granulites from NE Moldanubian domain (Bohemian Massif)
    Structural succession and tectonic history of the Gneiss-Amphibolite-Granulite-Mantel peridotite association near the eastern margin of the Moldanubien zone, central european Hercynides
    Structure and petrology of the western part of the Meliata Unit, West Carpathians
    Stručná mineralogie granitických NYF pegmatitů Třebíčského plutonu
    Stručný přehled mineralogických poměrů v žulovském masivu ve Slezsku
    Strukturgeologische, tektonische und sedimentologische Aufnahmen im westlichen Egerbecken zwischen Cheb und Františkovy Lázně
    Strukturně geologické a litologické zhodnocení pozice a charakteru jurských vápenců v lokalitě Skalička (Západní Karpaty) : 25-14 Valašské Meziříčí
    Strukturní vývoj metagranitů ze svrateckého krystalinika
    Struktury a stavby durbachitických plutonů jako indikátory tektonometamorfního vývoje moldanubika (Český masiv)
    Struktury vyvinuté v pyroklastických napadávkách uložených přes hustou vegetaci - příklad z radnické pánve (svrchní karbon, západní Čechy)
    Střední holocén ve svahovinách v Karlštejně-Budňanech : (12-41 Beroun)
    Středočeské stavební a sochařské pískovce
    Studie transportu štěrku v říčním toku s využitím metalurgické strusky jako stopovače : přínos pro poznání fluviální redistribuce vltavínů
    Studie zirkonu z alkalického syenitu od Naloučan, moldanubikum
    Studies of zircons and biotites in Štiavnica granitoids part one: zircons
    Studium akcesorických minerálů ve vybraných plutonických horninách sv. okraje Českého masivu
    Studium distribuce Pt-kovů v ultrabazických horninách svitavské tíhové a magnetické anomálie : Svitavy 14-34
    Studium odraznosti dispergovaných organických látek ve vybraných vzorcích jílovitých břidlic Barrandienu
    Studium petrofyzično-geochemiczne krystaliniku wybranych gór trzonomych (Tatry, Małe Karpaty, Niskie tatry, Gemerydy) oraz utworów podloźa krystalicznegoprzedgórza Karpat
    Studium těžkých minerálů v bazálních klastikách sp. paleozoika na JV Moravy
    Studium těžkých minerálů v klastických sedimentech kambrického a devonského stáří na jihovýchodní Moravě - provenience a sedimentologie
    The study of reliability of spectrochemical trace elements determination in metamorphic silicate rocks
    Stupeň analytickej preskúmanosti základných horninových typov kryštalinika západných Karpát
    Subsolidus evolution of Jihlava ultrapotassic pluton, evidence from the study of secondary minerals
    Subtypen von Eisgarner Granit im Böhmerwald im Bereich des Dreiländerecks Österreich-Bayern-Tschechien: Auf der Suche nach einer grenzübergreifend konsistenten Gliederung und Namensgebung
    Súčasné geomorfologické exogénne procesy v Malých Karpatech medzi Bratislavou a Pezinkom
    Súčasný svetový trend výskumu eruptív a metamorfitov
    Sulfidická a U-Zr-Ti mineralizace z nesilicifikovaných a silicifikovaných pískovců březenského souvrství (Milštejn v Lužických horách)
    The supergene mineral association with brandholzite from Pernek, Malé Karpaty Mountains, Slovak Republic
    Surovina broušených kamenných nástrojů z neolitu Jičínska
    Suroviny využívané k výrobě broušené kamenné industrie v neolitu a eneolitu Čech
    Svrchnokřídová výplň klastických žil v ernstbrunských vápencích Pavlovských vrchů : 34-142 Mikulov
    Svrchnopaleozoické lamprofyry moravskoslezské oblasti
    Svrchnopaleozoické žilné horniny české části krkonošsko-jizerského krystalinika
    Syn-collisional extension in the West/East Sudetes boundary zone (NE Bohemian Massif): structural and metamorphic record in the Jegłowa Beds from the Strzelin Massif (East Fore-Sudetic Block)
    Syntectonic Lower Ordovician migmatite and post-tectonic Upper Viséan syenite in the western limb of the Orlica-Śnieżnik Dome, West Sudetes: U-Pb SHRIMP data from zircons
    Šlichová prospekce v oblasti severočeských vulkanitů
    Špičák Hill near Teplá
    Štoly na železnou rudu na hradě Děvín u Hamru v severních Čechách
    Štruktúry a metamorfný vývoj kryštalinika východnej časti Nízkých Tatier
    Štúdium minerálov z jaskynných sedimentov z jaskyne "Za Hájovnou", Javoříčsky kras
    Tátové vltavínů
    Technolitologie - současnost a perspektiva
    Technológia vrtania nesúdržných hornín
    Tectonic controls on the emplacement of the dyke swarm in the volcanic centre of the České středohoří Mts., Bohemia : preliminary report on a running research project
    Tectonic evolution of a continental magmatic arc from transpression in the upper crust to exhumation of mid-crustal orogenic root recorded by episodically emplaced plutons: the Central Bohemian Plutonic Complex (Bohemian Massif)
    Tectonic significance of Moldanubian MORB- and WPB-type amphibolites in the Southern Bohemian Massif, Austria
    Tectonometamorphic evolution of the Svratka Crystalline Complex (NE Bohemian Massif) : evidence for wrench-dominated tranpression [transpression] along the NE margin of the Variscan orogenic root
    Tektity typu muong nong - zhodnocení výsledků nejnovějších výzkumů
    Tektity typu Muong Nong a jejich výskyt mezi vltavíny
    Tektonika brzeżnej strefy płaszczowiny podśląskiej (Karpaty zewnętrzne) w świetle wyników badań minerałów mieszanopakietowych illit-smektyt
    Tektonika łupków strefy Siennej oraz korelacja rozwoju gnejsów z etapami deformacji metamorfiku Šnieżnika
    Temporal and Spatial Distribution of Environments and Facial Development of the West Carpathian Molasse Formations in the Neogene
    Tepelná historie sedimentárních pánví České republiky a její vztah k tektonickým procesům
    Tepelná vodivost karbonských sedimentů hornoslezské pánve a vztah k dalším fyzikálním vlastnostem testovaných hornin
    Terénní a laboratorní dokumentace stavebního odkryvu na západním okraji Bělotína, Moravská brána : 25-12 Hranice
    Termín kulm v české geologii
    Termokinetické modelování vzniku textur v magmatických horninách
    Tertiary ignimbrites in Central America : volcanological aspects and lithostratigraphical correlation proposal
    Textural and chemical evolution of a fractionated granitic system: the Podlesí stock, Czech Republic
    Textural evidence of magma decompression, devolatilization and disequilibrium quenching: an example from the Western Krušné hory/Erzgebirge granite pluton
    Textural relations and mineral compositions of retrogressed low-grade, high-pressure metabasites and phyllites around Krkonoše-Jizera Complex and near Kraslice in Krušné Hory Mts.
    Texture and petrography of glacial deposits in the northern foothill of the Hrubý Jeseník and Rychlebské Mts., Czechia
    Textures of pyroclastic fall-out deposited through dense vegetation - a case study from the Radnice Basin (Upper Carboniferous, western Bohemia)
    Těžká ztráta české vědy o vulkanitech
    Těžké minerály ve zdivu zříceniny hradu Obřany a okolních horninách (Hostýnské vrchy) : 25-14 Valašské Meziříčí, 25-32 Zlín
    Thermal evolution and zircon ages for high-pressure granulites in the Eger crystalline complex, northern Bohemia, CSFR
    Thermal evolution of the orogenic lower crust during exhumation within a thickened Moldanubian root of the Variscan belt of Central Europe
    Thermal history of sedimentary basins of the Czech Republic and its relation to tectonic processes
    Thermobarometry of the Rittsteig Phyllites
    Thermochronology of the west Sudetes (Bohemian Massif): Rapid and repeated eduction in the eastern Variscides, Poland and Czech Republic
    Thermodynamic model for diffusion controlled reaction rim growth in a binary system: Application to the forsterite-enstatite-quartz system
    Thermodynamical study of the metamorphism grade in Malé Karpaty Mts.
    Thorium occurrences in the Czech Republic and their mineralogy
    Three metamorphic monazite generations in a high-pressure rock from the Bohemian Massif and the potentially important role of apatite in stimulating polyphase monazite growth along a PT loop
    Three types of skarn in the northern part of the Moldanubian Zone, Bohemian Massif - implications for their origin
    Ti-rich granodiorite porphyries from the northeastern margin of the Klenov massif (Moldanubian Zone of the Bohemian Massif)
    Titanem bohatý pargasit ze spessartitu od Slabců na Křivoklátsku : 12-32 Zdice
    Titanite-ilmenite-magnetite phase relations in amphibolites of the Chýnov area (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Tmavé výplně jílovitého prachovce v devonském paleokrasu: střední část Velkolomu Čertovy schody-východ, Koněprusy
    Topazový kvarcolit (greisen) u Chrastavy v severních Čechách jako metalogenetický indikátor W-Sn mineralizace : (03-13 Hrádek nad Nisou)
    Tourmaline-bearing versus axinite-bearing veins within metabazite zone, Brno batholith, Czech Republic; role of CO2
    Tourmaline from the NYF pegmatites; example from the Třebíč massif
    Trace element abundances in rutile and Zr-In-rutile geothermometer applied to the Sudetic eclogites
    Trace element chemistry and textures of low-temperature pyrites associated with shallow fossil subsurface geothermal discharge in the Eger Graben, northwestern Bohemia
    Trace element chemistry of low-temperature pyrites - an indicator of past changes in fluid chemistry and fluid migration paths (Eger Graben, Czech Republic)
    Trace elements and cathodoluminescence of igneous quartz in topaz granites from the Hub Stock (Slavkovský Les Mts., Czech Republic)
    Trace elements in detritial rutile as provenance indicators: A case study from the Erzgebirge, Germany
    Trace fossils from the Upper Ordovician pelitic sediments of Bohemia
    Traces of the pre-Variscan tectono-thermal event in rocks of the Orlica-Śnieżnik Dome
    Transformation of mylonitic metagranite to migmatite by open-system interactions during melt flow: an example from the Gföhl Unit (Bohemian Massif)
    Transforming mylonitic metagranite by open-system interactions during melt flow
    The transition from peraluminous to peralkaline granitic melts : evidence from melt inclusions and accessory minerals
    Transport of suspended sediments in various regions of the Czech Republic
    Transport pevných organických zbytků v příbřežních částech moře
    Travertin z Pamukkale v Turecku
    Trends of the Variscan development near the SW border of the East European Platform
    Třebíč-Vídeňský rybník, klasická lokalita moravských vltavínů
    Třebíčský durbachitový masiv
    Tři geneticky rozdílné typy granátovců z hlinské zóny a poličského krystalinika
    Tři retrográdně metamorfované eklogity z velkovrbenské skupiny (silesikum, Česká republika)
    Tschermakitické metamelagabro z Ostrého vrchu (kontakt slapského výběžku středočeského plutonu s jílovským pásmem)
    Tufogenní horniny permokarbonu jižní části boskovické brázdy
    Turbidite bed thickness distributions applied in interpretation of submarine-fan depositional environments of the Kyčera Beds (Rača Unit, Magura Group)
    Turmalín-skapolitové polohy v mramorech olešnické skupiny moravika: Metaevapority nebo ložní intruze oligoklasitů?
    Turmalinicko-muskovitická ortorula z Budislavi u Soběslavi : 23-31 Soběslav
    Turmalinity jižní části svrateckého krystalinika
    Turmalinity jižní části svrateckého krystalinika
    Turmalíny
    Turmalíny jako cep
    Turmalíny vlastějovických pegmatitů
    Turmalíny ze svorů svrateckého krystalinika
    Tvary georeliéfu vraclavské antiklinály
    Tvary reliéfu na serpentinitech severozápadní Moravy
    Tvary zvětrávání a odnosu fylonitu v Hrubém Jeseníku
    Tvorba a řízení petrologických databází v Kuvajtu
    Two contrasting fabric patterns of olivine observed in garnet and spinel peridotite from a mantle-derived ultramafic mass enclosed in felsic granulite, the Moldanubian Zone, Czech Republic
    Two contrasting granite magma types in late-Variscan Erzgebirge: areal distribution and chemical and mineralogical characteristic
    Two distinctive granite suites in the Southwestern Bohemian Massif: replay to F. Finger and M. René
    Two distinctive granite suites in the SW Bohemian Massif and their record of emplacement: constraints from geochemistry and zircon 207Pb/206Pb chronology
    Two-mica and biotite granites in the Weitra-Nové Hrady area, Austria-Czech Republic
    Two-mica granites of the Plechý (Plöckenstein) pluton in the Triple-Point Area (Trojmezí, Dreiländereck) of Austria, the Czech Republic, and Germany
    Two types of "augen gneisses" in the Śnieżnik Metamorphic Unit, West Sudetes, Poland
    Typológia zirkónu granitoidných hornín veporského plutónu
    Typologie využitelnosti hnědého uhlí v dílčích oblastech severočeské hnědouhelné pánve
    Typologie zirkonů a předběžné výsledky mineralogického a izotopického výzkumu drahokamových zirkonů z bazaltů východního Saska (Německo)
    Typologie zirkonu z výskytů hornin durbachitové série v okolí Nového Města na Moravě : 24-11 Nové Město na Moravě
    Typology, chemistry and origin of zircon from alkali basalts of SE Saxony (Germany)
    Typy a chemismus intruzivních hornin v sz. části barrandienského proterozoika : 11-42 Manětín, 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník, 12-31 Plasy, 12-32 Zdice, 12-33 Plzeň, 22-11 Přeštice
    U-Pb geochronologic evidence for the evolution of the Gondwanan margin of the north-central Andes
    U-Pb radiometričeskoje opredelenije vozrasta cirkonov iz modranskogo granodiorita Malych Karpat i porfiroida nižnego paleozoja Spišskogemerskogo rudogor'ja (Zapadnyje Karpaty)
    U-Th-rich zircon, thorite and allanite-(Ce) as main carriers of radioactivity in the highly radioactive ultrapotassic metasyenite porphyry from the Šumava Mts., Moldanubian Zone, Czech Republic
    Uhlí jako úložiště a zdroj plynů : oxid uhličitý může pomáhat těžit metan
    Úhošť u Kadaně: petrologie, geochemie a vulkanologie
    Úlomky hadců v alochtonní kráterové brekcii moldanubika a možné mechanismy jejich vmístění
    An ultra-high-pressure metamorphic condition and isothermal decompression path obtained from a garnet-pyroxenite in the Horní Bory granulite of the Bohemian Massif
    Ultrabazické horniny v podloží terciérních vulkanitů Doupovských hor : 11-223 Kyselka
    Ultramafické nodule severomoravských bazaltoidů
    (Ultra)mafické plášťové xenolity v kenozoických alkalických vulkanitech Českého masívu (Česká republika)
    Umělý odkryv ve sprašové závěji na jv. úpatí kopce Damil (k. 396 m) na jz. okraji Tetína (Český kras)
    Understanding the Earth scientist´ role in the pre-restoration research of monuments: an overview
    Unidirectional solidification textures and garnet layering in Y-enriched garnet-bearing aplite-pegmatites in the Cadomian Brno Batholith, Czech Republic
    Unikátní barium-stronciová mineralizace na lokalitách DNT
    Unikátní minerální asociace v metamanganolitech z Kojetic u Třebíče
    Univerzita Karlova ztratila vynikajícího vědce Petra Jakeše
    Unusual chemistry of zircon from peraluminous granites
    Unusual mineralization with niobian titanite and Bi-tellurides in scheelite skarn from Kamenné doly quarry near Písek, Moldanubian Zone, Bohemian Massif
    Unusual occurrence of smectite within the Karkonosze granite in Biały Jar near Mt. Śnieżka
    An unusual paleokarst sedimentary rock in the Bohemian Karst (Czech Republic), and its regional tectonic and geomorphologic relationships
    The Upper Cretaceous section at Schmilka in Saxony (Elbsandsteingebirge, Germany) - syntectonic sedimentation and inverted zircon age populations revealed by LA-ICP-MS U/Pb data
    Upper mantle xenoliths from the Pliocene Kozákov volcano (NE Bohemia): P-T-fO2 and geochemical constraints
    The Upper Oligocene-Lower Miocene Krosno lithofacies in the Carpathian Flysch Belt (Czech Republic): sedimentology, provenance and magnetic fabrics
    Upper Palaeozoic dyke rocks of the Bohemian part of the Krkonoše-Jizera Crystalline Unit
    Uran a thorium v granitických pegmatitech a aplitech silezika
    Uran a thorium v křídových sedimentech z vrtu US-1A a KN-1 (východní Čechy)
    Uran v granitech krkonošsko-jizerského masivu a jejich minerálech
    Určování rozsahu izomorfního zastupování ve struktuře světlých draselných slíd rtg-difrakcí s ohledem na stupeň metamorfózy
    Urengolity - nová skupina tektitů ze Západní Sibiře
    Use of Hf isotopes for tracing metamorphic processes
    Uslovija obrazovanija piropovych peridotitov i eklogitov v kristalličeskom fundamente Bogemskogo massiva i jego analogov
    Ústí nad Labem - Mariánská hora Hill
    Utilization of siliceous weathering products during the Neolithic and Aeneolithic of the Czech Republic
    Úvahy k problému příčin vzniku pleistocenních říčních teras v Českém masívu
    Úvod do štúdia tuhých roztokov K-živcov z granodioritu hodrušsko-štiavnického intruzívneho komplexu (HŠIK)
    Valounové analýzy glacifluviálních sedimentů na lokalitě Stará kaolínová jáma u Vidnavy na Jesenicku
    Vanadium-rich tourmaline from graphitic rocks at Bítovánky, Czech Republic; compositional variation, crystal structure
    Vápenatosilikátové horniny v poličském krystaliniku
    Variabilita dvojslídných granitů na uranovém ložisku Okrouhlá Radouň
    Variation of Li-, Be-, Rb-, and Sn-contents in micas from Variscan granites of the South Bohemian Pluton
    Variation of magma generation and mantle sources during continental rifting observed in Cenozoic lavas from the Eger Rift, Central Europe
    Variation of mantle sources and magma generation in Tertiary to Quaternary lavas from the Eger Rift
    Variations in the transient prograde geothermal gradient from chloritoid-staurolite equilibria:a case study from the Barrovian and Buchan-type domains in the Bohemian Massif
    Varieties of Eisgarn granite in the Plöckenstein area (South Bohemian Batholith) and their petrogenesis
    Variety in chemical zonation of garnet in eclogite from Nové Dvory, Czech Republic
    Variolit ve vrtu Np-1 Nepasice ve východních Čechách : 13-24 Hradec Králové
    A Variscan continental collision of the West Sudetes and the Brunovistulian terrane: a contribution from structural and metamorphic record of the Stronie Formation, the Orlica-Śnieżnik Dome, SW Poland
    Variscan multistage granitoid magmatism in Brunovistulicum: petrological and SHRIMP U-Pb zircon geochronological evidence from the southern part of the Strzelin Massif, SW Poland
    Variská syntektonická fluida generovaná z paleozoických sedimentů Moravského krasu a Drahanské vrchoviny
    Variské a neogénne granitoidy v oblasti stredoslovenských neovulkanitov z hľadiska obsahu akcesórií
    Variské žíly a hydrotermální fluida ze spodnopaleozoických sedimentů pražské pánve Barrandienu : 12-41 Beroun
    Váté písky na území města Brna : 24-32 Brno
    Vázaná voda v metamorfitech silezika
    Vědeckovýzkumná práce Katedry petrologie
    Vek niektorých vulkanitov východného Slovenska určený metódou stôp po štiepení uránu
    VENTS 2007, meeting in Turnov-Sedmihorky, 15th-19th June 2007 : excursion guide - volcanic activity in the Karkonosze Piedmont Basin
    VENTS 2007, setkání v Turnově-Sedmihorkách, 15.-19. červan June 2007 [sic, 15.-19. červen 2007] : exkurzní průvodce - vulkanická aktivita v Podkrkonošské pánvi
    Verified principles and presumptions of the exogenous (impact) and endogenous (cryptovolcanic, cryptoexplosion) hypotheses on the origin of astroproblemes and tektites and their validity
    Vernířovice-Hofberg : manganem bohatý skarn
    Vernířovice-Měďný : pyrhotinové zrudnění s chalkopyritem v desenských rulách
    Vernířovice-Mísečky : mineralizace alpského typu na klasickém nalezišti křišťálu "Hackschüssel" a na lokalitě Mísečky-sever
    Vernířovice-Rudná hora : mineralogie granitoidů Rudné hory
    Vernířovice-Rudná hora : serpentinity v sobotínského masivu
    Vernířovice-Zadní Hutisko : metamorfovaná ultrabazika sobotínského masivu
    Vertical extrusion and middle crustal spreading of omphacite granulite: a model of syn-convergent exhumation (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Vertikální opakování intruzívních fází v krudumském granitovém masívu. Slavkovský les
    Verwitterungsformen und Konservierungskonzepte für Trachyt am Beispiel der Klosteranlage von Teplá (Tschechische Republik)
    Very high-pressure (more then 4 GPa) eclogite associated with the Moldanubian Zone garnet peridotite (Nové Dvory, Czech Republic)
    Vestiges of Cadomian back-arc environments in the Nové Město belt and the western part of the Orlica-Śnieżnik Dome
    Věžná near Nedvědice
    Vinařická hora Hill Cenozoic composite volcano, central Bohemia: geochemical constraints
    Vlastějovice near Ledeč nad Sázavou
    Vlčí hora u Černošína a její místo v dějinách geologie a mineralogie Čech
    Vliv geologické stavby svahů na vznik a výskyt blokovobahenních proudů : (25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Vliv petrografického složení uhlí na jeho flotovatelnost
    Vliv radioaktivity monazitu na okolní minerály v žulách centrálního masívu a horninách moldanubika; implikace pro "radioaktivní teplo"
    Vliv režimu temperace na změny fyzikálních vlastností hornin
    Vliv tektonické a geologické stavby podloží na kolaps vulkanického komplexu - Radechovský sektorový kolaps, Doupovské hory
    Vltavín s "prosekávanou" skulptací
    Vltavín z meandru Šobes u Podmolí v Národním parku Podyjí - znojemská podoblast
    Vltavín z Vémyslic u Moravského Krumlova - nález druhého největšího vltavínu na Moravě
    Vltavínonosné sedimenty v okolí Lukova u Moravských Budějovic, západní Morava
    Vltavínová lokalita Slavče u Trhových Svinů
    Vltavínová spirála
    Vltavíny - rozporuplný fenomén jižních Čech
    Vltavíny a tektity - jejich naleziště a vznik
    Vnitřní zonálnost těles vyvřelých hornin těšínitové asociace ve slezské jednotce: petrofyzikální doklad
    Volcanic activity in Late Variscan Krkonoše Piedmont Basin: petrological and geochemical constraints
    Volcanic caldera of Los Azufres, source of alternative electrical energy
    Volcanic gas-driven clastic intrusions near the Chełmiec rhyodacite massif, Intrasudetic Trough (SW Poland)
    Volcanic infilling of S part of the Altenberg-Teplice Caldera; 700 m deep vertical profile through ignimbrites
    Volcanic rocks as possible raw material for Neolithic stone artefacts in Europe - an overview
    Volcaniclastic rocks of the Upper Silesian Basin (Czech Rpublic and Poland): State of the art
    Volcanism on Anafi island : short living, extensional, hydromagmatic volcanism in the central part of the South Aegean volcanic chain (Greece)
    Volyň na Moravě
    Vplyv zvetralosti hornín na vlastnosti drveného kameniva
    Vrchnotriasové vápence Dudlavej skaly (Horehronské Podolie)
    Vřídlo dělá kámen: vznik a složení uhličitanových usazenin z Karlových Varů
    Vulkanická skupina ostrova James Ross, Antarktida: Přehled vulkanologických a petrologických rysů
    Vulkanické horniny ze strukturního vrtu Horní Benešov (HB SV 1)
    Vulkanické série a Friedrich Johann Karl Becke *31.12.1855, Praha, +18.6.1931 Vídeň
    Vulkanismus v okraji Doupovských hor - vulkanologická studie paleontologické lokality Dětaň : 11-24 Žlutice
    Vulkanismus v sokolovské pánvi a jeho vztah k tektonice a uhlotvorbě
    Vulkanity v jižním okolí Teplic
    Vulkanoklastika v pavlovickém souvrství ždánické jednotky : 34-21 Hustopeče
    Vulkanologické poznatky Františka Fialu o neovulkanitoch Kremnických vrchov
    Vulkanologische Untersuchungen des spätpaläozoischen pyroklastisch-kohärenten Gangsystems bei Burkersdorf im Osterzgebirge/Sachsen
    Vulkány a čediče Islandu a Sýrie a jejich význam pro petrugii
    Výběr metod použitelných k řešení provenience krystalinických exotik
    Východoslovenské obsidiány a jejich využití
    Vyhodnocení péče o rašeliniště v CHKO Labské pískovce a NP České Švýcarsko
    Výplň Rožňavskej kotliny a údolia rieky Slaná pri Slavci
    Výprava ku Kleti
    Výrazné kulovité vyvětrávání čediče u Sebuzína
    Vyrostlice mikroklinmikroperthitu v žilných horninách od Lásenice (jindřichohradecko)
    Výskum akcesorických minerálov hornín pri vyhľadávání rúd
    Výskum ťažkých minerálov v pieskovcoch lunzských vrstiev a vrchnej kriedy z vrtov hľbených do podložia viedenskej panvy
    Výskum travertínu v Horke pod Vysokými Tatrami
    Výskyt a geneze manetitu [i.e. magnetitu] v Mirošově u Nového Města na Moravě
    Výskyt antofylitu v zářezu budované dálnice u Sudoměřic
    Výskyt gyrolitu s laumontitom v horninách intruzívneho komplexu Banisko (Štiavnické vrchy)
    Výskyt krystalovaného křemene u Meziluží na Novohradsku
    Výskyt kryštalického grafitu v pararulách, granitoidoch, pegmatitech a aplitoch kryštalinika Západných Karpát
    Výskyt mineralogicky pozoruhodného lamproitu v třebíčském plutonu ve Stříteži u Třebíče
    Výskyt minerálů s prevariskou šokovou přeměnou v granitoidech melechovského masivu : 23-21 Havlíčkův Brod
    Výskyt mramorů nedvědického typu na Klucanině u Tišnova : 24-32 Brno
    Výskyt witheritu a barytu v těšínitických horninách na lokalitě Kunčice pod Ondřejníkem
    Výskyt wollastonitu ve skarnu ve Vlastějovicích, střední Čechy (Česká republika)
    Výskyt železnatého gahnitu a dalších spinelidů v plášti žulovského masivu
    Výskyty datolitu v oblasti hornin těšínitové asociace
    Výskyty metabazitů v rulách kry Orlíku
    Výsledky geochemicko-petrologického štúdia granitoidných horní Malých Karpát
    Výsledky geologické dokumentační práce na ostrově Sokotra
    Výsledky komplexného výskumu súboru vybraných vzoriek granitoidov západných Karpát
    Výsledky letecké geofyziky v západní části Českého středohoří (gamaspektrometrie a magnetometrie)
    Výsledky sedimentologické studie svrchní části petřkovických vrstev v hornoslezské pánvi : 15-41 Hlučín, 15-42 Bohumín, 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek
    Výsledky sedimentologického výzkumu karpatu pod flyšovými příkrovy ve střední části karpatské předhlubně na Moravě
    Výsledky srovnávacího studia durbachitických plutonitů Českého masivu, Vogéz a Schwarzwaldu
    Výsledky výzkumu subvulkanických melilitických hornin ve Strážském bloku a jeho okolí
    Vysoká skála v údolí Hodonínky
    Vysokoteplotní tavení ve smykových zónách Blanského lesa
    Vysokotermálne postmagmatické premeny granitoidných hornín Suchého, Malej Magury a Považského Inovca
    Vysokotlaké tavení a jeho vztah ke granulitové metamorfóze na příkladu "gföhlského příkrovu" v kutnohorském krystaliniku
    Vysokoželezité metasedimenty z Kokavy nad Rimavicou (veporikum)
    Využití chemismu detritických granátů pro určení provenience a litostratigrafii kulmu Drahanské vrchoviny
    Využití gamaspektrometrie pro výzkum draslíkem bohatých hornin v draslíkem chudých vulkanických komplexech - Doupovské hory, severozápadní Čechy
    Využití hornin pro výrobu minerálních vláken
    Využití stereoelektrogramů pro inženýskogeologickou charakteristiku horninového prostředí
    Využívání petrografických, chemických a fyzikálních vlastností mikromletého černého uhlí z báňských závodů koncernu Kamenouhelné doly Kladno pro slévárenský, gumárenský, plastikářský a ostatní průmysl v období 9. pětiletky
    Vývoj a stratigrafické postavenie gregorianskych brekcií bradlového pásma na Východnom Slovensku
    Vývoj chemického složení turmalínu v granitech strážeckého moldanubika
    Vývoj geologického poznání jílů v chebské pánvi
    Vývoj povariských fluid v lomech u Nejdku, Jakubčovic a Bohučovic v Nízkém Jeseníku : 15-34 Vítkov, 25-12 Hranice
    Vývoj sedimentární výplně jednoho z iniciálních depocenter oherského riftu - Divoká rokle
    Vývoj soutokové oblasti Labe a Orlice
    Vývoj vysokotlakého tavení: výsledek experimentu aplikovaného na felsický granulit kutnohorského krystalinika
    Výzkum geochemických a petrofyzikálních změn nad ložiskem uhlovodíků Ždánice : 24-44 Bučovice
    Výzkum některých komerčních jílů z chebské pánve pomocí nové metody s matematickou interpretací
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část I.
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část II.
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část III.
    Výzkum údolní nivy Jizery v okolí Benátek nad Jizerou : 13-11 Benátky nad Jizerou
    Význam Cr-spinelů pro určení provenience kulmu Drahanské vrchoviny
    Význam díla profesora RNDr. Bohuslava Hejtmana
    Význam granátov pre riešenie genézy metamorfovaných hornín
    Význam magnetické susceptibility pro geologické mapování hornin těšínitové asociace na listu 1:25 000 Starý Jičín (25-124) : 25-124 Starý Jičín
    Význam mineralogicko-petrografické analýzy v geotechnické praxi
    Význam prognózních zdrojů kamene na drcení ve středočeském kraji
    Význam studia pyroklastik pro hodnocení aktivnosti vulkánů
    Vzdělávání se pomocí sběru vřídlovce a hrachovce
    Vznik a vývoj metagranitů svrateckého krystalinika : 14-33 Polička, 24-11 Nové Město na Moravě
    Vznik a vývoj pískovcového reliéfu skalních měst Českého ráje - dvoufázový model
    Vznik morfostruktury Moravské brány
    Vznik skarnů Holšice a Zliv v Posázaví, moldanubikum
    Vzpomínka na doc. RNDr. Jana Šrámka, CSc.
    Vzťah granitoidov a metamorfitov (ako výsledku hercynského tektonicko-magmatického cyklu) na príkladoch z Malých Karpát, Povážského Inovca a Suchého
    Vztah mezi sedimentologií a paleoekologií
    Vzťah prirodzenej rádioaktivity a mineralogicko-petrografickej povahy hornín z vrtu Dolné Dunajovice-23
    Wagnerite - an indicator of shear-zone-related long-term fluid-rock interactions (an example from a cordierite-gedrite gneiss, Ile d´Yeu, Armorican Massif, France)
    Wagnerite in a cordierite-gedrite gneiss: Witness of long-term fluid-rock interaction in the continental crust (Ile d'Yeu, Armorican Massif, France)
    Waldglas und Waldglasrohstoffe (Quarzsande) im nördlichen Walviertel [i.e.Waldviertel]
    Water content of granitic melts from Cornwall and Erzgebirge : a Raman spectroscopy study of melt inclusions
    Weakly alkaline trachybasalt - rhyolite series from the Teplá Highland, western Bohemia - geochemical constraints
    Weitere K-Ar-Datierungen an jungen Vulkaniten
    The west Carpathian granitoids: I/S classification and genetic implications
    Westphalian volcanic activity south of the Teplice-Altenberg caldera, Central and Western Bohemian Basins
    Whole-rock geochemistry of felsic granulites from the Gföhl Unit (Moldanubian Zone, Austria and Czech Republic): petrogenetic implications
    Willershausen - Geologie und Fauna
    Das wissenschaftliche Erbe von Gustav Tschermak-Seysenegg (1836-1927): Eine Zusammenstellung biographischer Daten seiner Doktoranden
    Wollastonit obsahující horniny ve východní části moldanubika a jejich význam pro diskusi regionální metamorfózy této oblasti
    Wollastonit v mramorech z Nedvědice na západní Moravě
    Wpływ intruzji Karkonoszy na skały osłony - minerały pegmatoidów strefy Garbów Izerskich (Sudety)
    Wprowadzenie do problematyki petroarcheologii
    Xenolity albitizovaných granitoidů v granulovaném diabasu od Otmíčů (2. sdělění)
    Xenolity albitizovaných granitoidů v granulovaném diabasu od Otmíčů
    Xenolity charnockitových hornin ve vulkanitech Českého středohoří
    Ytriový spessartin z aplit-pegmatitů brněnského batolitu
    Yttriový spessartin kontrolující distribuci HREE v leukogranitech-pegmatitech brněnského masivu
    Z historie vltavínových šperků
    Za acháty a zajímavými zeolity na Liberecko
    Za geologií Pootavím a Povydřím : exkurze č. 3 "Západní Šumava"
    Za jakých teplot vznikaly acháty?
    Za meteority do Ománu
    Za minerály pegmatitů alkalických syenitů do okolí Larviku v jižním Norsku
    Za našimi nejmladšími sopkami
    Zajímavá lokalita Sn-W minerálů v Jeřmanicích u Liberce
    Zajímavá ukázka zvětrávání dolomitu
    Zajímavé nálezy vltavínů a doprovodných minerálů na moravských vltavínových nalezištích - Čučice
    Zajímavosti z Bečvár
    Základné typy geochronologických údajov z magmatických a metamorfovaných hornín orogenetických oblastí
    Základné typy granitoidov Malej a Veľkej Fatry
    Zápský pískovec : 13-13 Brandýs nad Labem
    Zasedání subkomisí pro klasifikaci hornin
    Zastoupení organického materiálu v rámci moderních fluviálních sedimentů na Zlínsku : 25-31 Kroměříž, 25-32 Zlín
    Závislost zrnitosti krkonošských kvarcitů na jejich stratigrafické pozici a metamorfóze
    Zawidów granodiorite from the Lusatian massif in SW Poland
    Záznam eklogitové facie v chemicky zonálních granátech felsických granulitů moldanubické zóny
    Der Zelezna Hurka (Eisenbühl) - Zur Vulkanologie und Geochemie eines quartären Schlakken- und Lapillikegels am S'Rand des Egergrabens
    Zemřel jeden z posledních petrografů - RNDr. Dušan Kopa
    Zemřel RNDr. Dušan Kopa
    Zeolite-bearing trachyandesite from Dobranka, České středohoří Mts. : petrography, geochemistry and amygdale mineralogy
    Zhodnocení neogenních sedimentů oblasti Vizovických vrchů na základě podpovrchových dat
    Zhodnocení použitelnosti jednotlivých metod přípravy vzorků pro studium TM ve spraších
    Zhodnotenie rýchlosti sedimentácie v alpínskych molasových panvách Západných Karpát
    Zinnwaldit-masutomilit-elbaitový pegmatit z Kracovic u Třebíče - světový unikát
    Zircon ages and Nd-Sr isotopic data for granitoid rocks of the Lusatian Block, Saxony, and their geodynamic significance
    Zircon from some granitoid rocks of the Velence and Mecsek mountains (Hungary)
    Zircon Hf isotope perspective on the origin of granitic rocks from eastern Bavaria, SW Bohemian Massif
    Zircon typology, geochronology and whole rock Sr-Nd isotope systematics of the Mecsek Mountain granitoids in the Tisia Terrane (Hungary)
    Zircons of gemeric granites (West Carpathians - Czechoslovakia)
    Zirkonolit v mramoru u Krahulova a stáří HT/LP metamorfózy moldanubika v kontaktní aureole třebíčského plutonu
    Zkoušení přírodního stavebního kamene
    Zkušenosti se stanovením mastných kyselin
    Zlatá louka peat bog - the source of the climatic date from Late Glacial to Recent
    Zlato v granitoidech
    Zloženije a zdrojové oblasti jablonických zlepencov - oblasť Malých Karpát
    Změhy statických a dynamických modulů pískovců v průběhu zatěžování
    Zmeny rezistivity a polarizovateľnosti neovulkanických hornín v dôsledku ich alterácie
    Změny vegetace a klimatu v sedimentech řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví
    Změny vybraných vlastností bentonitů při tepelné a salinní zátěži : 11-22 Kadaň
    Zn-rich ilmenite and pseudorutile: subsolidus products in peraluminous granites of the Melechov Massif, Moldanubian Batholith, Czech Republic
    Zonal development of residual kaolin in the muscovite granite of the Smrčiny massif (Fichtgebirge)
    Zonální žíla ocellárního lamprofyru až hornblenditu od Dobříše : (12-43 Dobříš)
    Zonálnost pňů Li-F granitu
    Zoned REE-enriched dravite from a granitic pegmatite in Forshammar, Bergslagen province, Sweden: an EMPA, XRD and LA-ICP-MS Study
    Zoning of Cenozoic volcanics in the Nový Bor-Šluknov strip, N Bohemia
    Zpevněné jíly jako svérázný typ mořského pobřeží
    Zpracování petrologických dat metodami matematické morfologie na příkladu klasifikace vulkanických hornín v diagramu Q-Ab-Or
    Způsob dochování dvouchlopňových schránek jako kritérium původu faun v cyklotémách ostravského produktivního karbonu
    Zrnitostná analýza pieskovcov vnútrokarpatského paleogénu východného Slovenska
    Zrnitostní složení písků v předpolí velkolomu Maxim Gorkij a jeho hydrogeologická aplikace
    Zrudnění v lomu Milíře na Kružberské přehradě (moravskoslezský kulm)
    Zříceninový (krajinový) "mramor" od Brumova
    Zřídelní sedimentace karlovarské zřídelní struktury
    Zum Deckenbau und Achsenplan des Moldanubikums der südlichen Böhmischen Masse (Österreich)
    Zur Petrologie bituminöser Schiefer im Böhmischen Massiv
    Zur Schieferungsentwicklung in Metamorphiten - ein Anweldungsbeispiel rasterelektronmikroskopischer Untersuchungen an gesteinen der saydaer Struktur
    Zur Verbreitung des Eisgarner Granittyps im Bayerischen Wald
    Želetice Group: Very low-grade Palaeozoic sequence at the base of Moravicum, Czech Republic
    Železnatý gahnit z Obřích skal - Hrubý Jeseník
    "Železné klády" - výjimečné skalní útvary v křídových pískovcích Ralské pahorkatiny
    Žilná hornina starší než okolní granodiorit (sedlčanský felzit)
    Žilné horniny zastižené při ražbě tunelů Panenská a Libouchec dálnice D8 ve východních Krušných horách : 02-144 Petrovice, 02-233 Jílové
    Žilné roje v oblasti středočeského plutonického komplexu: látkové variace a vztahy k plutonitům
    Žilné roje v prostoru podzemního zásobníku plynu Háje (Příbramsko)
    Živce a křemen
    Život šutrům zaslíbený - k pětaosmdesátinám petrografa profesora Ferryho Fediuka
    Životní jubileum Petra Černého
    Žula v hlubinách země
    Žulové kameny u Černých Voděrad
    Žulovský pluton ve Slezsku - minulost a současnost