Podrobnosti záznamu

Klasifikační znak
    553.3/.4
Článek
    8. mezinárodní sympozium "Cultural Heritage in Geosciences, Mining and Metallurgy" ve Schwazu (Tyrolsko, Rakousko)
    10 let od ukončení těžby rud v regionu Jeseníků a Rychlebských hor
    10. setkání hornických měst 16.9.2006 Příbram. I. část
    10. setkání hornických měst 16.9.2006 Příbram. II. část
    40 let provozu chemické úpravny uranové rudy v Dolní Rožínce
    Adsorpce-desorpce jako význačný geochemický rys uranu
    Agardit-(Ce) ze supergenní zóny ložiska Vrančice u Příbrami (Česká republika)
    Aktivita IAGODu v průběhu 28. MGK
    Almadén ve Španělsku - nejvýznamnější ložisko rtuti na světě
    Amalgam zlata z novoknínského zlatonosného revíru, střední Čechy (Česká republika)
    Amalgamy stříbra v příbramské rudní oblasti
    Amfibolity uranového ložiska Okrouhlá Radouň : 23-32 Kamenice nad Lipou
    Analiza izotopowa Pb w złożach Zn-Pb oraz żyłowej mineralizacji siarczkowej ze skał paleozoicznych i prekambryjskich jednostki śląsko-morawskiej
    Andorit IV a andorit VI z Dúbravy v Nízkych Tatrách (Slovenská republika)
    Anomalous rare earth element, yttrium and zirconium mobility associated with uranium mineralization
    Antimonitové zrudnenie v Humelskom príkrove gemerika a bloková stavba v oblasti Tinesovej doliny
    Antimonové zrudnění z Hájů u Příbrami
    Aplikace některých geofyzikálních metod v podzemní dolu Hamr
    Arsenopyrite and As-bearing pyrite from the Roudný deposit, Bohemian Massif
    The Au-Ag-Sb-Bi-Te mineralization from the deposit Bytíz (mine 19), the Příbram uranium-polymetallic ore district, Czech Republic
    Au-W zrudněni v Kašperských Horách
    Báňsko-geologická charakteristika lokality Obří důl v Krkonoších
    Barrandienské rudy a železité křemeny : příroda se do přesně označených škatulek poskládat nedá
    Berlinit AlPO4 ze sulfidického ložiska Zlaté Hory-západ
    Bi4Se3 a ikunolit-laitakarit z uranového ložiska Zálesí u Javorníku v Rychlebských horách
    Biogenic origin of intergrown Mo-sulphide- and carbonaceous matter in Lower Cambrian black shales (Zunyi Formation, southern China)
    Biotites of the Hodruša-Štiavnica intrusive complex granodiorite and their significance for the evaluation of its ore-content
    Bismutová mineralizace z uranového ložiska Medvědín u Špindlerova Mlýna
    Bismutové minerály v křemenném valounu se zlatem z náplavů Otavy u Annína (Šumava)
    Black chert-hosted manganese deposits from the Bistritei Mountains, Eastern Carpathians (Romania): petrography, genesis and metamorphic evolution
    Bohulibské rýžoviště (jílovský zlatonosný revír)
    Bournonit a uranofán z Bukova u Bystřice nad Pernštejnem (uranové ložisko Rožná)
    Brannerit na uranových ložiscích Zadní Chodov a Vítkov II v západních Čechách
    Calkinsite-(Ce) from the Cretaceous of northern Bohemia - the first occurrence in Czechoslovakia
    Chalkomenit z uranového ložiska Petrovice u Nového Města na Moravě
    Chalkozín z železnorudného ložiska Skály u Rýmařova
    Charakteristické rysy některých polymetalických ložisek rudného Altaje (SSSR) a jejich srovnání s ložisky rud na Jesenicku
    Charakteristika uranového zrudnění v Českém masívu
    Charakteristika výskytů gudmunditu v příbramském uran-polymetalickém revíru
    Chemical and mineralogical signatures of gold formed in oxidizing chloride hydrothermal systems and their significance within populations of placer gold grains collected during reconnaissance
    Chemical composition of Ag-Sb mineral phases from the Příbram uranium ore district, Czech Republic
    Chemické složení teluridů a Bi-Sb sulfosolí zlatonosného zrudněni z příbramského uranového ložiska
    Chemizmus zlata v křemenné žíle štoly Maria Hilfe I ve Zlatých Horách
    Chessy ve Francii - světoznámé naleziště azuritu
    Cínová ložiska Přebuz a Rolava v Krušných horách: klasické lokality, nové výzvy
    Cínové ložisko Lánský Dvůr, výsledky vrtného průzkumu v okolí Krásna nad Teplou
    Cínové zrudnění mezi Zlatým kopcem a Potůčky v západních Krušných horách
    Cínovec v Krušných horách - 630 let historie dolování
    Cirkonij-gafnijevyj indikator frakcionirovanija redkometaľnych granitov
    Conceptual model for uranium mineralization at the Rožná deposit
    Contribution to experimental geomechanical and seismological measurements in the Jeroným Mine
    Cr-spinel z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    Cresson Vug - vzpomínka na nejslavnější zlatou dutinu
    Cu-rich members of the beudantite-segnitite series from the Krupka ore district, the Krušné hory Mountains, Czech Republic
    Cymrit z ložiska Pb-Zn-rud u Horního Benešova
    Činnost České speleologické společnosti v historickém důlním díle Kovárna v Obřím dole
    Činnost mezinárodní geologické expedice a geologické expedice společného podniku Mongolčechoslovakmetal v MoLR
    Demesmaekerit z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
    Dioptas z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách (Česká republika)
    Distribuce uranu a thoria v granitoidech Českého masívu a její vztah k metalogenezi
    Distribúcia zlata na južných svahoch v západnej časti Nízkých Tatier a jeho vzťah k primárnym výskytom
    Distribúcia zlata na ložisku Dúbrava v Nízkých Tatrách
    The distribution of REE-U-Th in hydrothermally altered rocks at the Rožná uranium deposit, Czech Republic
    Divoká těžba zlata na lokalitě Da Ban ve Vietnamu
    Do Kiruny za železnou rudou
    Dobývání mezikomorových pilířů na ložisku Měděnec
    Dobývání rumělky (cinabaritu) u Bezdružic, jv. od Teplé v západních Čechách
    Dobývání uranových rud na území Německa během druhé světové války
    Dolování rumělky u obce Svatá, zjz. od Berouna
    Dolování stříbra v Jemnici na Třebíčsku na lokalitě "U Havířských jam"
    Dolování v Nalžovských (Stříbrných) Horách
    Dolování železných rud v okolí hradu Pernštejna na západní Moravě
    Druhotné minerály mědi z Jáchymova
    Druhotné nerosty mědi na českých a slovenských nalezištích
    Dufrenit z Poniklé v Krkonoších
    Důlní vody jako využitelný zdroj uranu
    Dvě výročí geologa Františka Pošepného
    The education trail "Zlaté Psí hory"
    Erdenet - návrat ke kořenům?
    Evolution of ore-forming fluids along the Rožná-Olší shear zone, Bohemian Massif, Czech Republic: Implications for local uranium deposition and comparison with U-mineralization at Schlema, Erzgebirge, Germany
    Experimentální ražba v železnorudném dole Spešov - rozbor použitého nářadí
    Faktory rudonosnosti intrúzií vo vzťahu k ložiskám Cu-Mo porfýrových rúd
    Fast interaction between bottom sediments and mine waters, Dolni Rozinka uranium deposit, Czech Republic
    Fluid inclusion geochemistry of Bashierxi tungsten-tin deposit in Qimantag area, Xinjiang
    Fluid inclusions in the minerals of the ore deposits of the Jeseníky Mts.
    Fractionation of toxic trace elements in soils around Mo-Ni black shale-hosted mines, Zunyi region, southern China : environmental implications
    Freibergit a jamesonit z historického ložiska stříbra Šebestěnice u Čáslavi (Česká republika)
    Galena and Ag-minerals from Rožná uranium deposit
    Generální projekt průzkumných prací v hornobenešovském revíru
    Generovanie rudných fluíd v procese progresívnej regionálnej metamorfózy
    Genetic model of the Rožná uranium based on the stable isotope and fluid inclusion data
    Genetické modely žilného a stratiformného zrudnenia v Spišsko-gemerskom rudohorí
    Genetický model Au-Ag mineralizace ložiska Roudný a jeho regionálně geologické implikace
    Genetische Probleme der gebänderten Eisenerzlagerstätten: ein Beispiel aus der Tschechischen Republik
    Geneze Cu-Ni-Co a Zn-Cu sulfidických rud ložiska Staré Ransko
    Geochemical constraints of hydrothermal alterations of two-mica granites of the Moldanubian batholith at the Okrouhlá Radouň uranium deposit
    Geochemická charakteristika sulfidů ze severní části kutnohorského rudního revíru
    Geochemické chování zlata v hydrotermálních systémech
    Geochemie a mineralogie hydrotermálních žil historických rudních revírů v Nízkém Jeseníku
    Geochemie izotopů Pb v příbramské rudní oblasti
    Geochemistry and origin of tin-polymetallic sulfide deposits hosted by the Devonian black shale series near Dachang, Guangxi, China
    Geofyzikálna charakteristika výskytu rudnej mineralizácie vo východnej časti Spišsko-Gemerského rudohoria
    Geologická stavba a uránové zrudnenie pri Novoveskej Hute
    Geologické a ložiskové poměry oblasti Krásno - Horní Slavkov
    Geologický a mineralogický výzkum polymetalických ložisek a jejich oxidačních zón v oblasti Broumov - Tři Sekery
    Geologický průzkum uranového zrudnění prováděný horažďovickým závodem JD-GP 7 v létech 1953-1962
    Geologie ložiska Ongon Chajrchan v MoLR
    Geologie modotínské oblasti a její perspektivy
    Das geologische "Lamer Fenster" im Künischen Gebirge (Královský Hvozd) des ostbayerischen Moldanubikums
    Gigantické ložisko Bayan Obo v Číně, část 1.: Hlavní typy rud REE-Fe-Nb-Sc
    Gold-bearing arsenopyrite of the Pezinok antimonite deposit
    Gold-bearing quartz veins of the Bělčice ore district, Bohemian Massif: evidence for incursion of metamorphic fluids into a granodiorite body and for isothermal mixing between two types of metamorphic fluids
    Gold deposits in the Nový Knín area
    Granity Krušných hor - vztah k Sn-W zrudnění
    Greisenizovaný žulový peň "Steinbruchswald" u Pramenů
    Gruntecké pásmo v severní části Kutnohorského revíru
    Hematit-magnetitové zrudnění v poličském krystaliniku : 14-33 Polička, 24-11 Nové Město na Moravě
    Henclová - nová lokalita pseudomalachitu v Slovenskej republike
    Historické dolování Fe-rud ve Strážovicích u Kyjova
    Historický stříbrorudný revír Boží Dar u Jáchymova v Krušných horách
    Die Historie des Eisenerzbergbaus im Eisensteiner Hochtal im Böhmerwald
    Historie dolování a perspektivy uranového zrudnění v okolí Horní Blatné v Krušných horách
    Historie dolování drahých kovů v Rudolfovském revíru u Českých Budějovic
    Historie hornictví ve městě Vejprty a jeho okolí
    Historie těžby uranu na ložiscích v Jáchymově a Horním Slavkově
    Hlavní typy uranových ložisek a některé aspekty jejich vzniku
    Hlavní výsledky výzkumu molybdenových rud Českého masívu
    Hollandit a kryptomelan z Vlčevsi u Černovic
    Hornická muzea - vzpomínky na hornickou minulost
    Hvězdový křemen z uranového ložiska Rožná
    Hydrogeologické poměry při formování uranové mineralizace na ložisku Rožná
    Hydrogeologický průzkum ložisek ve zlatohorském rudním revíru
    Hydrogeologie a kvalita podzemních vod zlatodolu Roudný se zvláštním zřetelem k arsenu
    Hydrogeologie ložiska polymetalických rud v devonu u Horního Benešova
    Hydrosilikátové Ni - rudy jihozápadní Moravy
    Hydrotermálna polymetalická mineralizácia v Chvojnici (Malá Magura)
    Hydrotermálne premeny v severnej časti štiavnicko-hodrušského hrastu (okolie Sklených Teplíc)
    Hydrothermal evolution of gold-bearing pyrite and arsenopyrite from different types of gold deposits
    Hydrothermal uranium-base metal mineralization of the Jánská vein, Březové Hory, Příbram, Czech Republic: lead isotopes and chemical dating of uraninite
    Idrija ve Slovinsku - historicky významné ložisko rtuti
    IGCP Projekt 254 "Kovonosné břidlice"
    The influence of deep mining damping on the processes in lithospere [lithosphere] and environment : Příbram uranium deposit after termination of mining
    Ing. Jiří Komínek, CSc.
    Interpretation of levelling measurements in the area of the Příbram uranium deposit after termination of mining
    Isotopic constraints on the age at the Schlema-Alberoda uranium deposit (Erzgebirge)
    Jak dál s českým uranem - zajišťuje současná těžba uranu v České republice potřeby našich jaderných elektráren?
    Jaký osud čeká Roşia Montanu a její zlato?
    Je možné šuranský zlom interpretovat jako horizontální posun?
    Jedová hora (Dědova hora) u Neřežína
    Jihočeské zlato
    Jubileum profesora Františka Pošepného
    K charakteristike zlatonosného pyritu na ložisku Pezinok-Kolárský vrch, Vinohrady
    K doterajšiemu využitiu výsledkov modifikácie laboratornej merkurometrie pôd v Spišsko-gemerskom rudohorí
    K hlavným výsledkom úlohy Regionálna geológia Západných Karpát
    K metalogenezi sulfidických ložisek železnohorské oblasti
    K možnostiam výskytu Au rúd typu Carlin na území SSR
    K některým otázkám stáří a geneze rud strážského bloku v severočeské křídě
    K některým výskytům akumulací pyropu
    K osmdesátinám Ing. Mojmíra Krautera
    K problematike optimálneho využitia ložísk na príklade ložiska Pezinok-Trojárová
    K problému původu zlata ve starých rýžoviskách v Rychlebských horách a na Staroměstsku
    K prognózam primárneho zlatého zrudnenia v pohorí Považský Inovec
    K světovému trendu rudného hornictví a situaci v ČR
    Kalcitové drúzové dutiny s whewellitem na uranovém ložisku Bytíz (příbramský uran-polymetalický revír)
    Kamenná hora u Ferdinandova - primární výskyt zlata při hranici desenské a vrbenské skupiny silezika (Jeseníky)
    Kasolit z ložiska uranových rud Zálesí u Javorníka ve Slezsku (Česká republika)
    Kašperskohorské zlato (Šumava, Česká republika)
    Komplexní výzkum a využití Ag-Au surovin
    Koninckit, evansit, vashegyit a volborthit z Kocihy u Rimavské Soboty (Slovensko)
    The Krásno Sn-W ore district near Horní Slavkov : mining history, geological and mineralogical characteristics
    Krásnohorsko-milešovská "Au-Sb formace"
    Kremnica - Au-Ag - súčasné pohľady na ložisko a jeho ekonomický význam
    Krupkait a gladit z Bohutína u Příbrami
    Krušnohorský batolit z pohledu některých současných genetických názorů
    Křemen-turmalínová žíla s apatitem-(CaF) z Babic u Šternberka
    Kuprosklodowskit z uranového ložiska Zálesí u Javorníka v Rychlebských horách (Česká republika)
    Kutnohorský ložiskový apendix
    Kyzové ložisko Křižanovice v Železných horách
    Late Paleozoic post-collisional magmatism and metal resource potential of the Erzgebirge-Krušné hory (NW rim of the Bohemian massif)
    Lehké neželezné kovy ve světové ekonomice
    Liebigit z uranového ložiska Slavkovice u Nového Města na Moravě
    Low-degree partial melting of metapelites - another possible implement for selective concentration of uranium: Example from the Rožná uranium deposit, Bohemian Massif
    Ložiska typu Mississippi valey ve východním Maroku
    Ložiska uranu ve Stráži pod Ralskem
    Ložiska zlata
    Ložisko Ag, Pb, Cu rud Lošov (Velká Bystřice) v kulmu Nízkého Jeseníku
    Ložisko Au rud Petráčkova hora ve vulkanosedimentární sérii rožmitálské tektonické kry
    Ložisko Au rud Suchá Rudná
    Ložisko Cu-Mo rud Erdenetuin Obo v Mongolsku. Malé připomenutí největšího objevu československé ložiskové geologie
    Ložisko Cu, PB, Zn, (+-Au, Ag) rud Zlaté Hory - západ
    Ložisko Křižanovice
    Ložisko mědi a stříbra Lubin-Sieroszowice (Polsko) - geologie, těžba a ekonomické podmínky
    Ložisko olova a zinku Bleiberg v Korutanech (Rakousko)
    Ložisko uranu Nový Fojtov
    Ložisková prognóza střední části provincie Wollega, soc. Etiopie
    Main characteristics of the metallogeny of the Nízké Tatry Mts.
    Makroskopické ryzí prvky z rudních žil v Kutné Hoře
    Malá uranová ložiska Českého masívu v horninách terciéru
    The Malé Vrbno magnetite occurrence of the Velké-Vrbno Unit, Czech Republic: petrology, mineralogy, geochemistry and genesis
    Málo navštěvované, zaniklé nebo neznámé mineralogické lokality v Rychlebských horách
    Manganová mineralizace žíly Marie Terezie u Horní Blatné v Krušných horách
    Manganová ruda z Krasonic u Želetavy
    Martin Chovan
    Měď a její pravěká těžba v Španej doline-Pieskách
    Měďnorudný revír Maider v jižním Maroku
    Merenskyite, Pd (Te, Se)2, and the low-temperature selenide association from the Předbořice uranium deposit, Czechoslovakia
    Mestorožděnija urana s novym tipom černevoj mineralizacii: fosfatnym
    Metakoloidní sfalerit ze Zlatých Hor ve Slezsku
    Metallic and industrial rocks and minerals
    Metallic minerals of productive assemblages of the Zlatá Baňa deposit (Eastern Slovakia); specialities of chemical composition
    Metallogenesis of the Transition Period between Hercynian Orogenesis and Subsequent Platform Stage in Central Europe
    Metalogenetické procesy v západočeském svrchním proterozoiku
    Metalogenéza a rudné formácie rudného poľa Remetské Hámre
    Metalogeneze moravskoslezského paleozoika s ohledem na polymetalické nízkoteplotní mineralizace
    Metalogeneze, surovinový potenciál a kritéria rudonosnosti uhlíkatých formací
    Metamorfní a pometamorfní fluida na polymetalickém ložisku Horní Město (vrbenská skupina, silezikum)
    Metamorfní vznik jesenických kyzových ložisek - fakta a pracovní hypotézy
    Metamorphe Goldvererzungen und assoziierte Seifenlagerstätten im Moldanubikum des Bayerischen Waldes und des südöstlichen Böhmerwaldes
    Metod abstraktnych analogij v regionalnom prognozirovanii na uran
    Mežica ve Slovinsku - světoznámé naleziště wulfenitu
    Mikroelementy - indikátory metamorfního přepracování sulfidických rudnin
    Mikrokrasové jevy na příbramských karbonátových žilách
    Minerál ze skupiny mixitu z ložiska Krupka v Krušných horách
    Mineralizace alpského typu se sulfidy, W-rutilem a pevným uhlovodíkem z Olověné štoly ve zlatohorském rudním revíru
    Mineralogická charakteristika metasomatického rudního ložiska Malovidy u Českého Šternberka
    Mineralogická vycházka - křemence v okolí Mníšku pod Brdy a důlní dílo Skalka
    Mineralogický výskum za účelom zvýšenia výťažnosti zlata na ložisku Banská Štiavnica
    Mineralogie a geneze rudního výskytu od Nectavy
    Mineralogie metamanganolitu z lokality Mísečky u Vernířovic (Česká republika)
    Mineralogie polymetalického rudního výskytu Heroltice u Tišnova (svratecká klenba moravika)
    Mineralogie polymetalických rudních výskytů u Maršova a Javůrku (svratecká klenba moravika)
    Mineralogie polymetalických rudních výskytů ve střední části havlíčkobrodského revíru
    Mineralogie, strukturní charakteristika a chemismus pyromorfitu z Nové Vsi u Rýmařova
    Mineralogie sulfidického zrudnění u Prachovic v Železných horách
    Mineralogie zlata z aluviálních sedimentů malých vodních toků mezi Želetavou a Opatovem na západní Moravě
    Mineralogie železných rud Levínské štoly u Chabičova
    Mineralogie železných rud na historickém ložisku Horní Hoštice v Rychlebských horách (Česká republika)
    Mineralogy and dressing technology of copper slags
    Mineralogy, fluid inclusion, and stable isotope constraints on the genesis of the Roudný Au-Ag deposit, Bohemian Massif
    Mineralogy of phosphate accumulations in the Huber stock, Krásno ore district, Slavkovský les area, Czech Republic
    Minerály ložisek Vysoký Kámen u Krásna (greisen a živec)
    Minerály ostrova Elba
    Minerály skupiny jarositu ze sulfidických paragenezí východní části Českého masivu
    Minerály skupiny zippeitu z Jánské žíly, Březové Hory, Příbram
    Minerály Sn-W revíru Krásno u Horního Slavkova
    Minerály stříbra v kutnohorském rudním revíru
    Minerály uranového ložiska Medvědín (Horní Mísečky), Krkonoše
    Minerály uranového revíru Horní Slavkov
    Minulost a současnost zlaté Roşia Montany
    Mixing of metamorphic and surficial fluids during the uplift of the Hercynian upper crust: consequences for gold deposition
    Mo-V-U mineralizace v horninách západočeského svrchního proterozoika u Novotníků
    Model'naja sistema petrochimičeskich i metallogeničeskich trendov granitoidov kak osnova prognoza mestoroždenij Sn, Li, Ta, Nb, W, Mo, Cu
    Mokrsko - geomedicínská studie
    Mokrsko gold deposit - a new type of gold mineralization in the Bohemian Massif, Czechoslovakia
    Molybdenite-Magnetite Bearing Greisens Associated with Peraluminous Leucogranites, Nebelstein, Bohemian Massif (Austria)
    Monitoring and documentation of flaking-off phenomena in the historical Jeroným Mine
    Monitorování hladiny podzemních vod v lokalitě Stráž pod Ralskem
    Montánní památky v okolí Hory Sv. Šebestiána
    Možnost využití akumulace důlních vod v zatopených uranových dolech pro vodárenské účely
    Možnosti další těžby uranu na ložisku Rožná
    Možnosti magnetické úpravy odpadů po těžbě a úpravě Sn-W rud
    Možnosti rudní prospekce ve šternbersko-hornobenešovském pruhu s využitím poznatků vzniku sulfidických ložisek na recentních spredingových centrech
    Můžeme u nás těžit zlato? : náš stát má významná ložiska zlata, nemá však zájem je využívat
    Nález fluorapatitu na uranovém ložisku Chotěboř
    Nález polymetalického zrudnění u Loužné j. od Nepomuku
    Nález zlata u Jindřichova ve Slezsku
    Nálezy čejkaitu v důlní chodbě uranového ložiska Rožná, Česká republika
    Natrodufrénit a asociace fosfátů, ložisko Vysoký Kámen-greisen, Krásno u Horního Slavkova
    Natrolit z Brodu u Příbrami (příbramské uranové ložisko)
    Naučná stezka Zlaté Psí hory
    Návrh klasifikace metamorfogenních ložisek
    Názory Františka Pošepného na vznik rudních ložisek
    Několik poznámek k objevu koutekitu
    Několik poznámek ložiskového geologa ke sborníku "Těžba a zpracování drahých kovů: sídelní a archeologické aspekty"
    Některé z nových trendů v metodice mineralogicko-geochemického výzkumu jesenických sulfidických ložisek
    Neobvyklá uranová mineralizace v severovýchodní části tlusteckého bloku (severočeská křída)
    Neobvyklý krystalový vývoj galenitu na polymetalickém ložisku Radětice jv. od Příbrami (Česká republika)
    Neobvyklý P-, Li- a Sn-bohatý pegmatit z Vernéřova u Aše, Česká republika
    Nerostné zajímavosti Osoblažské a Jindřichovské pahorkatiny
    Nerosty z Bělovsi u Náchoda - Jiráskova lomu
    New data for metakirchheimerite from Jáchymov (St. Joachimsthal), Czech Republic
    New data on mineralogy of the Vysoký Kámen deposits near Krásno, Slavkovský les area, Czech Republic
    New data on the origin of Lower Cambrian Mo-Ni-PGE black shales in Guizhou Province, South China
    New naturally occurring mineral phases from the Krásno - Horní Slavkov area, western Bohemia, Czech Republic
    News from joint Prague-Freiberg student chapter
    Niekoľko novších údajov o výskytoch zlata v gemeridách
    Niektoré nové poznatky z GP prác v kremnickom rudnom poli
    No. 254 - Metalliferous black shales (1987-1991, O.E.T. in 1992)
    No. 277 - Phanerozoic oolitic ironstones (1988-1992)
    No. 354 - Economic super accumulations of metals in lithosphere (1995-1999)
    No. 357 - Organic and mineral deposits (1993-1997)
    No. 357 - Organic and mineral deposits (1993-1997)
    No. 429 - Organics in major environmental issues (1998-2002)
    No. 429 - Organics in major environmental issues (1998-2002)
    No. 429 - Organics in major environmental issues (1998-2002)
    Nová halířská štola
    Nová Ves u Rýmařova - ložisko olověno-zinkových rud
    Nové geologické výsledky z geologickoprieskumných prác na slovinskej hrubej žile západne od jámy Dorotea
    Nové mineralogické poznatky z kutnohorského revíru (2002-2007)
    Nové nálezy supergenních minerálů na rudním ložisku Horní Rokytnice v Krkonoších
    Nové Pb-Zn a (U) zrudnění na ložisku Rožná
    Nové poznatky k hornickému revíru v Mariánském Údolí u Olomouce
    Nové poznatky ložiskového průzkumu v oblasti rožmitálské tektonické kry
    Nové poznatky o genezi Au-mineralizací ve středočeské oblasti
    Nové poznatky z ověřování prognóz rudních struktur ložiska Zlaté Hory-západ
    Nové poznatky z vrtného průzkumu mezi Cínovcem a Bohosudovem ve východních Krušných horách
    Nové rudné štruktúry v severnej časti Rudnianského rudného polia
    Nové směry genetického výzkumu rudních ložisek
    Nové výskyty minerálů na hydrotermálních žilách Nízkého Jeseníku (II)
    Nové výskyty minerálů na polymetalických žilách Nízkého Jeseníku
    Nové výskyty nerostů na Sn-W ložisku Cínovec
    Nové zásoby cínovolframových rud v předpolí Huberova a Schnödova pně
    Novoveská Huta - lokalita vzácných sekundárních minerálů mědi
    Nový nález boulangeritu v Koroužném
    Nový výskyt sekundárních minerálů Cu, Pb, Zn na ložisku Zlaté Hory-východ
    O granátech ze svahu Zlatého chlumu (875 m)
    O krupnych gidrotermal´nych mestoroždenijach urana
    O kutání a rudách v Janově u Jindřichova ve Slezsku : 15-11 Zlaté Hory
    O ryžovištích a zlatu českého jihovýchodu
    O těžbě stříbronosných rud ve Vítkovské vrchovině
    O zlatech z Jesenicka
    Obsah zlata a niektorých sprievodných prvkov v rudných mineráloch ložiska Rudňany
    Occurrence of new (U, Y, REE) Ca fluorocarbonates in the sandstone-hosted uranium deposit at Osečná, North Bohemian Cretaceous Basin
    Ocenění zásob Ag v Jihlavském rudním revíru
    Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití: výsledky projektu v roce 2004
    Od zahájení těžby uranu na ložisku Rožná uplynulo 50 let
    Odhad množství stříbra obsaženého v rudě vytěžené z hlavních rudních pásem kutnohorského revíru
    Odhad množství stříbra obsaženého v rudě vytěžené ze staročeského pásma
    Olovnaté a měďnaté zrudnění na lokalitě Lipová-lázně v lomech na Smrčníku
    Olympic Dam - neobvyklý typ uranového ložiska (asociace Cu-U-Au) v Austrálii
    On the composition of ore-forming fluids at the vein-type uranium deposits of the Saxonian Erzgebirge (Germany)
    Oolitic iron ore deposit at Chrustenice (Ordovician, Bohemia)
    Oskavsko-lesnické souvrství a prognózy Au-mineralizace v desenské tektonické jednotce
    Ověření recentních zlatonosných rozsypů pod Tribečem
    Ověření zlatonosnosti Mekongu v Laoské lidově demokratické republice
    Ověřovací práce v historických důlních dílech ve velkobystřickém rudním revíru
    Padesát let těžby a průzkumu uranových rud na Vysočině
    Palaeomagnetic and petromagnetic study of uranium-bearing polymetallic-fluorite mineralization in the Orlík-Kladsko crystalline complex (near Kletno, Lower Silesia, Poland)
    Palygorskit se supergenními minerály olova z Křižanovic v Železných horách (Česká republika)
    Palygorskit ze Supíkovic na severní Moravě
    Paragenetická charakteristika hypogenních minerálních asociací uranového ložiska Zálesí u Javorníku ve Slezsku
    Paragenetická charakteristika ložisek Zn-Pb a Fe rud u Horního Benešova v Nízkém Jeseníku. Část I., Ložisko Zn-Pb rud
    Paragenetická charakteristika ložisek Zn-Pb rud v širším okolí Horního Města u Rýmařova (Nízký Jeseník)
    Paragenetická studie měďnorudného výskytu Ludvíkov u Vrbna pod Pradědem
    Páskované železné rudy v desenských rulách silezika : přehled názorů na jejich vznik : současný stav poznatků
    Pb -isotope study of selected European Sb-mineralizations
    Pb-Zn-Ag vein mineralization of the central part of the Českomoravská vrchovina Upland (Czech Republic): S, C, and O stable isotope study
    Pb-Zn-Cu mineralization in the historical Broumov-Tři Sekery mining district (Western Bohemia)
    Pb-Zn mineralizace u Horních Louček na Tišnovsku
    Pegmatit z Dolního Třebonína u Českých Budějovic
    Perspektiva těžby uranu v České republice
    Perspektívnosť rudného rajónu Pukanec z pohľadu realizovaných prieskumných prác
    Perspektivy Cu-porfýrových rúd v neovulkanitoch Slovenska
    Peruánské měděné ložisko Cerro Verde
    Petráčkova hora - nové ložisko zlata v rožmitálské kře
    Petrochemická charakteristika hornin jílovského pásma na ložisku Čelina ve zlatonosném revíru Psí hory
    Petrografie dvou pozapomenutých rekordních podzemních hloubkovrtů v moldanubiku uranového ložiska Rožná, západní Morava
    Petrologie amfibolitů uranového ložiska Okrouhlá Radouň
    Petrologie pararul ložiska uranových rud Okrouhlá Radouň
    PGE distribution in massive sulfide deposits of the Iberian Pyrite Belt
    PGE distribution in massive sulfides from the PACMANUS hydrothermal field, eastern Manus basin, Papua New Guinea : implications for PGE enrichment in some ancient volcanogenic massive sulfide deposits
    PGE-kovonosné černé břidlice v jižní Číně: mechanismus jejich obohacení a environmentální aspekty - výsledky projektu v roce 2003
    Placer gold and other economic minerals from the remnants of palaeofan deposits in the foreland of the East Sudetes, Poland
    Podmínky dobývání rozsypového ložiska Sn-W rud Modoto - Bajan Mod v MoLR
    Podmínky vzniku skarnu na lokalitě Pernštejn (svratecké krystalinikum)
    Pôdnogeochemické aureoly meďnato-porfýrového ložiska Zlatno
    Pohled ložiskového geologa na článek Jaroslava Bílka "K začátkům těžby stříbrných rud v kutnohorském revíru"
    Polymetalické mineralizace v třebíčském masivu
    Polymetalické zrudnění na příbramském uranovém ložisku
    Polymetalické zrudněni v mirovickém metamorfovaném ostrovu
    Polymetalické zrudnění žíly H32A na š. č. 16 UD Příbram
    Polymetallic mineralization in Svratka Dome (Moravicum, Czech Republic): Stable isotope and fluid inclusion study
    Porovnanie metalogenézy stredoslovenských a východoslovenských neovulkanitov
    Porovnanie relatívneho pôdneho geochemického potenciálu Cu, Pb, Zn a Sn nad měďnatoporfýrovými systémami Zlatna v Štiavnických vrchoch a Baniska v Javorí
    Postmagmatic hydrothermal activity and Sn-W vein mineralization at the contact of Tanvald granite near Liberec (Jizerské hory Mts., Czech Republic)
    Poznámka k názvosloví hydrotermálních karbonátů příbramského uranového ložiska
    Poznámky k existenci větráním obohacených zón stříbronosných rud v Brodském a Jihlavském rudním revíru
    Poznámky ke geochemii žul Krušných hor a Slavkovského lesa
    Poznatky z novodobé hornické činnosti ve zlatohorském rudním revíru
    Poznatky z těžby uranového ložiska Rožná
    Pozoruhodný objev krystalové jeskyně v příbramských dolech
    Pravděpodobný výskyt vzácného minerálu segnititu na lokalitě Přebuz
    Precambrian of the Bohemian massif and its metallogeny
    Precambrian uranium deposits as a possible source of uranium for the European Variscan deposits
    Predbežná informácia o výskyte Au-Sb mineralizácie v oblasti Rematy pri Handlovej
    Preglacial to Holocene auriferous sediments from the East Sudetic Foreland: gold grades and exploration
    The present status of natural analogue studies project in the Czech Republic
    Prevariscan W, Sn mineralization of the Bohemian Massif
    Priemyselne zaujímavé zdroje zlata na Slovensku
    Primární mineralizace jáchymovského ložiska
    Príspevok k problematike ložísk Au, Ag v stredoslovenských vulkanitoch
    Problematika ložisek drahých kovů na 28. MGK
    Problematika úpravy jemných podílů cínových rud
    Problémy veku a zdroja sideritovej formácie Západných Karpát
    Profesor RNDr. Bohuslav Fojt, CSc. - rudní mineralog a znalec jesenických ložisek : úvodní příspěvek "Slavnostního semináře k 80. narozeninám prof. RNDr. Bohuslava Fojta, CSc.", konaného v Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně dne 27.11.2009
    Prognóza příkontaktních greisenových ložisek cínu ve Slavkovském lese
    Prognózní kritéria Sn-W rud Českého masívu
    Prognózní ocenění Au-potenciálu Českého masívu
    Prognózní ocenění polymetalické mineralizace blanické brázdy
    Prognózy Mo a lanthanoidů v krumlovském pruhu pestré skupiny šumavského moldanubika
    Prognózy niklovo-kobaltových rúd v okolí Dobšinej
    Project 357 - Organic and mineral deposits : roles of organic matter in the genesis of ore deposits
    Project 429 - Organics in major environmental issues
    Projekt skanzenu mědirudného dolu v El Teniente v Chile
    Propady v oblasti Dobré Vody u Českých Budějovic
    Prospecting for gold mineralization in black slates in the Jeseníky Mts.
    Prospection for gold and new occurrences of gold-bearing mineralization in the eastern Mongolian Altay
    Průzkum a těžba wolframových rud v okolí Horažďovic
    Průzkum méně známých rozsypů zlata v jižních Čechách
    Průzkum na zlato a těžké minerály v říčních náplavech Otavy u Horažďovic
    Průzkum v oblasti čsl. expedice Escambray na Kubě
    Průzkum vzácných zemin v Jižní Gobi
    Průzkumné práce na ložisku Modoto v Mongolské lidové republice
    První výskyt Sn-sulfidů v jílovském zlatonosném revíru (Česká republika)
    Prvý nález luzonitu na Slovensku
    Předběžné výsledky průzkumu Sn, W rud na menších lokalitách v širším okolí Horního Slavkova
    Přehled distribuce hydrotermálních žil a uranového zrudnění v příbramském uranovém ložisku
    Přehled mineralogie, ložiskových poměrů a historie štěpánovského rudního revíru na západní Moravě
    Příspěvek k mineralogii polymetalického ložiska Plánička-Stříbrník u Klatov v jz. Čechách (Česká republika)
    Příspěvek ke genezi ložiska Nová Ves u Rýmařova
    Pyromorfit z ložiska olověno-zinkových rud Nová Ves u Rýmařova
    The question of water content in parsonsite : a model case - occurrence at the Červené žíly vein system, Jáchymov (St. Joachimsthal), Czech Republic
    Radiační metamorfóza antraxolitu
    Radioaktivní prvky a izotopy olova v sekundární mineralizaci Jánské žíly, Březové Hory, Příbram, ČR
    Rare earths from uranium mineralization occurrences in the Permian of the Gemericum, the Western Carpathians
    Reálne o zlate a zlatom zrudnení na západnom Slovensku
    Recent solution of the distributed control and measurement system in the Jeroným Mine - modular system
    Rejhotice-Mnišské jámy : železné rudy typu BIF v desenských rulách
    Relationship between gold and scheelite mineralization in the core of the Bohemian Massif, Czechoslovakia
    Retrograde-metamorphic and hydrothermal alterations at the Rožná uranium deposit (Moldanubian Zone, Czech Republic)
    Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná (strážecké moldanubikum) a jejich datování
    Retrospektíva a rozvoj tepelnej úpravy železných rúd v železorudných baniach n. p. závod Rudňany
    Revize dufrenitu z Poniklé
    Revize limonitu z Poniklé u Jilemnice
    Revize zlatonosných žil Halířského pásma na východním okraji jílovského zlatonosného revíru
    Ringové žuly Nigerie a jejich minerály
    Roscoelit z karbonátových žil příbramského uranového ložiska
    Rozdíly v charakteru rudodárných fluid v Českém masívu na základě studia fluidních inkluzí
    Rozdružování kolektivních gravitačních cín-wolframových koncentrátů ložiska Baín Mod - MoLR
    Rozloučili jsme se ...
    Rozložení rudních akumulací v krkonošsko-jizerském krystaliniku
    Rozpory v názorech na metalogenezi Českého masívu
    Rozsypová ložiska - perspektivní zdroj deficitních surovin v Českém masívu
    Rtutí bohatý tetraedrit z Jedové hory u Neřežína a jeho doprovodné minerály
    Rudné formácie veporíd
    Rudní ložiska Jeseníků a Rychlebských hor a jejich minerály
    Rudní ložiska Polska
    Rudní ložiska v Antiatlasu (Maroko)
    Rudní ložiska vázaná na granitoidní horniny
    Rudonosnost střední generace krušnohorských žul
    Rumunské rudné hornictví, zapomeňte!
    Ryzí síra ve strusce z Kutné Hory
    Saléeit z uranového rudního výskytu Heřmaničky u Votic
    Sanace a rekultivace na uranových ložiscích v rudním poli Rožná-Olší o.z. GEAM Dolní Rožínka
    Sanace horninového a životního prostředí po chemické těžbě uranu na ložisku Stráž
    Sb-gustavit a bournonit z Kutné Hory
    Sběrná krystalizace a její vliv na strukturu příbramských karbonátových žil
    Schafarzikite from the type locality Pernek (Malé Karpaty Mountains, Slovak Republic) revisited
    Scheelitová mineralizace v plášti horského masívu
    Secondary mineralization of Rožná uranium deposit and their comparison with the Jáchymov ore district
    Sedmdesátiny RNDr. Petra Morávka
    Sejpy po těžbě kasiteritu a zlata u obce Sázavka (dříve Smrdov), vsv. od Ledče nad Sázavou
    Sekundární minerály mědi na lokalitě Farbiště u Ponik
    Sekundární minerály mědi v horninách kulmu (spodního karbonu) na Olomoucku
    Sekundární minerály mědi z lokality Špania Dolina na Slovensku
    Sekundární minerály mědi z okolí Ĺubietové na Slovensku
    Sekundární minerály mědi ze Zlatých Hor, Nýznerova, Ludvíkova a Nové Vsi u Rýmařova
    Sekundární minerály uranu ve sbírkách Národního muzea v Praze : X. zippeity
    Sekundární minerály z uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách
    Selenidy z ložiska Bytíz (příbramský uran-polymetalický revír)
    Selenium mineralization of the uranium deposit Zálesí, the Rychlebské hory Mts., Czech Republic
    Semseyit a fizélyit z polymetalického ložiska Bohutín u Příbrami, Česká republika
    Sezónní a dlouhodobý vývoj důlních vod zatopených dolů ČR a jeho ekologické dopady
    Sfalerit různých genetických typů sulfidického zrudnění na uranovém ložisku Rožná
    Sfaleritová geobarometrie na ložisku sulfidů železa Pocinovice u Klatov
    Shear wave velocities inferred from surface wave dispersion beneath the Příbram array in the Czech Republic
    Shear zones and mineralizations in the Sudetes, SW Poland
    Siderite mineralization of the Gemericum superunit (Western Carpathians, Slovakia): review and a revised genetic model
    The Silesicum and adjacent parts of the Lugicum: ore deposits and metallogeny
    Silicity českého proterozoika - prognózní zdroj rud?
    Silikáty barya v metamorfitech a sulfidických rudách zlatohorského rudního revíru
    Skorodit FeAsO4.2H2O z Jezdovic u Třeště
    Sn-W-Bi mineralizace březohorského rudního revíru (Příbram)
    Some new aspects of metallogeny of the Bohemian Massif (Central Europe)
    Sorpční vlastnosti alofánů, limonitu a wadu ze zlatohorských ložisek
    Sphalerite composition and ore genesis at the Tumurtijn-ovoo Fe-Mn-Zn skarn deposit, Mongolia
    Sprievodné zlato v antimónovej rude ložiska Pezinok
    Stanovení vzniku rud ložiska Okrouhlá Radouň
    Staré důlní práce v údolí Javorné (Hrubý Jeseník) : 14-224 Jeseník
    Stratiformní kyzová polymetalická mineralizace kasejovického metamorfovaného ostrova
    Stručná charakteristika železnorudného výskytu Skály u Rýmařova, Nízký Jeseník
    Střední a západní Krušnohoří - hornický region evropského významu, hornická historie a montanistická současnost
    Stříbro a Čechy okolo roku 1000
    Stříbro z let 1968-1974
    Stříbro z Mariánského Údolí a kalciopetersit z Domašova nad Bystřicí
    Studium distribuce olova, zinku, mědi, stříbra a zlata na ložisku Zlaté Hory - východ
    Studium morfologie zlata z několika výskytů v Hrubém Jeseníku
    Suchá Rudná - poznatky z 1. fáze vyhledávání Au rud
    Súčasný stav rudnej surovinovej základne v ČSSR a jej perspektíva
    Sulfidická mineralizácia na kremeňovo-antimonitových žilách v Tinesovej doline pri Smolníckej Píle
    Sulfidické parageneze na uranovém ložisku Rožná : 24-13 Bystřice nad Pernštejnem
    Sulfur isotope values in the Talvivaara Ni-Cu-Zn and Outokumpu Cu-Co-Zn-Ni-Ag-Au deposits: Evidence for a genetic connection between black shale and sulfide ore
    Supergene mineralization of the Medvědín uranium deposit, Krkonoše Mountains, Czech Republic
    Supergene minerals at the Huber stock and Schnöd stock deposits, Krásno ore district, the Slavkovský les area, Czech Republic
    Supergene minerals in the Horní Slavkov uranium ore district, Czech Republic
    Supergenní As mineralizace odvalu Stará Plimle na Kaňku u Kutné Hory (Česká republika)
    Supergenní Cu-Zn karbonáty z rudního ložiska Horní Rokytnice v Krkonoších
    Supergenní mineralizace slivického pásma (žíla Karel) jv. od Příbrami, Česká republika
    Supergenní mineralizace z haldy šachty č. 16 Příbram - Háje
    Supergenní minerály mědi z ložiska Gelnica (Slovenské Rudohorie)
    Supergenní minerály na ložisku Pb-Zn rud Nová Ves u Rýmařova
    Supergenní minerály polymetalického ložiska Obří důl v Krkonoších
    Surovinová základňa exploatovaného ortuťového ložiska Malachov-Veľká Studňa
    Surovinový potenciál zlata České republiky
    Surovinový potenciál zlatonosného ložiska Mokrsko a předpoklady jeho ekonomického využívání
    Surowce metaliczne w strukturze bloku Karkonosko-Izerskiego
    Štatistický model morfológie žilných ložísk rúd
    Štruktúrna pozícia a genéza Sb žily Ferdinand
    Technologické vlastnosti uranových rud severočeské křídy
    Technologie úpravy chromitové rudy z ložiska Mercedita - Kuba
    Technologie úpravy rozsypových rud ložiska Modoto a její výsledky
    Tektonické poruchy a potenciální rizika mezikolektorové kontaminace podzemních vod ve strážském bloku
    Tektonický vývoj moldanubika v kašperskohorském rudním obvodu
    Tellurobismutit ze zlatonosného zrudnění od Zlátenky u Pacova
    Telurobizmutit z lokality Kráľová v rudnom rajóne Javoria, stredoslovenské vulkanity
    Termoelektrické napätie pyritu a obsah zlata vo vulkanickom komplexe Vtáčnika
    Těžba rumělky v oblasti Monte Amiata v Toskánsku v Itálii
    Těžba uranu na Horažďovicku
    Těžba zlata na horním toku řeky Blanice
    Těžba zlata na Novoknínsku - historie a současnost
    Těžba zlata v historii českých zemí
    Thorium a uran ve šlichových koncentrátech a jejich význam pro geologii a životní prostředí
    Tin deposits at Přebuz and Rolava in the Krušné hory / Erzgebirge, Czech Republic : classic localities, new challenges
    Titanit z Chvaletic
    Trace element geochemistry by laser ablation ICP-MS of micas associated with Ta mineralization in the Tanco pegmatite, Manitoba, Canada
    Trendová analýza dominantných drobnotektonických prvkov novoveského rudného poľa
    Tsumoite and associate tellurides from the Au deposit Libčice near Nový Knín, Czech Republic: mineralogy and genetic significance
    Umun-delgerskoje rudoprojavlenije olova
    Upomínková výtěžková medaile na stříbrné a olověné doly u obce Kšice z roku 1871 : 11-44 Nýřany
    Upper Proterozoic metallogeny of the Bohemian Massif
    Úprava tuzemských polymetalických rud pro zpracování v HMZ Bruntál
    Upravitelnost wolframitové rudy ložiska Ongon Chajrchan a poloprovozní výzkum technologie její úpravy
    Uranium mineralization at the deposit Zálesí near Javorník, Silesia, Czech Republic
    Uranocircit z uranového ložiska Damětice
    Uranofán a ryzí stříbro z uranového výskytu Rádlo u Liberce
    Uranofán z Potůčků, 11 km s. od Nejdku
    Uranofán z uranového ložiska Chotěboř, sv. od Havlíčkova Brodu
    Uranopilit a jáchymovit z uranového ložiska Horní Slavkov
    Uranopilit z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
    Uranové hornictví v České republice
    Uranové ložisko Rožná, možnosti dalšího průzkumu a exploatace
    Uranové ložisko Zálesí v Rychlebských horách
    Uranové minerály České republiky a jejich naleziště
    Uranové rudy v ruské sféře vlivu do roku 1949
    Uranovyje černi: voprosy genezisa i mineral'nogo sostava
    Velké drúzové dutiny na rudních ložiskách Čech
    Vernířovice-Jelení Hřbet : železné rudy typu BIF v desenských rulách
    Vernířovice-Pod Břidličnou : železné rudy typu BIF v desenských rulách
    Vernířovice-Zadní Hutisko : železné rudy typu BIF v desenských rulách
    Vibrační spektroskopie minerálů uranylu - infračervená a Ramanova spektra minerálů uranylu. III., Sírany uranylu
    Volframitovo-scheelitonosné feromagnezity - nový typ ložísk vo Východných Alpách a možnosti ich výskytu v Západných Karpatoch
    Vplyv metamorfózy na systém Fe-Zn-As-S v stratiformnej sulfidickej mineralizácii staršieho paleozoika gemerika
    Vyhodnocení kruhových analýz vzorků zlatonosných rud
    Výskyt arsenolampritu v příbramském uran-polymetalickém revíru
    Výskyt cuprostibitu v příbramském uran-polymetalickém reviru (šachta 16, Příbram - Háje), Česká republika
    Výskyt cyanotrichitu na haldách ložiska Krupka v Krušných horách
    Výskyt fluoritu na ložisku Horní Benešov
    Výskyt parkeritu v uranovém rudním revíru Horní Slavkov (Česká republika)
    Výskyt stratiformných rúd zlata a striebra v bývalom banskom poli pri Dobšinej
    Výskyt wolframové mineralizace u Vysoké u Havlíčkova Brodu
    Výskyt zlata na Zn-Pb-Cu-ložisku Křižanovice (Železné hory)
    Vyskytla se "pětiprvková" (Ag-Bi-Co-Ni-As) formace v rudním poli Rožná-Olší?
    Výsledky geologických a ložiskových výzkumů v oblasti Phan Rang (jižní VSR) v měřítku 1 : 50 000
    Výsledky ověřování prognóz v kutnohorském revíru
    Výsledky vyhľadávania a prieskumu medených rúd v Novoveskej Hute
    Využijeme ložisko Zlaté Hory-západ racionálně?
    Využití ložiska zlata Mokrsko jako příklad moderní investice
    Využití zásob ložiska uranu Rožná se zvýšilo
    Vývoj Sn-W mineralizace blatenského žulového masívku v západních Krušných horách
    Výzkum důlních vod uranového ložiska Olší-Drahonín
    Výzkum rudní mineralizace na ložiscích Vysoká, Hláska a Georg v Andělskohorském rudním revíru
    Význam studia izotopů olova a síry pro řešení metalogeneze Českého masívu
    Význam těžby stříbra v dějinách Horního Slavkova
    Významné ložisko porfyrových měděných rud Bingham v USA
    Vzácný fosfát olova a uranylu - dewindtit z uranového rudního výskytu Rýžoviště u Harrachova (Krkonoše)
    Vzťah explozívnych brekcií a mineralizácie v stratovulkáne Javorie
    Vzťah hrubej, gelnickej, křížovej a novej žily v slovinsko-gelnickom rudnom poli
    Vzťah Sb zrudnenia k tektogenéze v oblasti Betliar-Čučma
    W-Sn-Mo-(Bi)-ložisko Boží Dar (u Jáchymova)
    Weathering of mine wastes after historical silver mining in the Jáchymov ore district (Czech Republic) and migration of uranium
    Z historie jáchymovských nerostů a jejich synonym. 1. část
    Z historie jáchymovských nerostů a jejich synonym. 2. část
    Z historie nálezu zlata u jihočeských Křepic : vodňanské zlato
    Za minerály a slavnou hornickou minulostí do rumunského Banátu
    Za minerály na rudní ložiska Maroka
    Za minerály obřích dutin do Stříbra
    Za "platinou" do Rožan u Šluknova (11 km sz. od Rumburka)
    Za vanadinity do marockého Mibladenu
    Zajímavé sekundární minerály uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách
    Zajištěnost zásob v jesenických rudných revírech pro hydrometalurgický závod v Bruntále
    Zameranie výskumu a dosiahnuté výsledky na ložiskách železných a polymetalických rúd
    Zapomenuté cínové revíry v českém Krušnohoří
    "Zapomenutý" sloup stříbrné rudy na rudonosné struktuře Láskovské žíly
    Zdroje a těžba zlata v ČLR
    Zemřel Ing. Jiří Komínek, CSc.
    Zhodnocení těžby a úpravy Pb-Zn-Ag rud na ložisku Horní Benešov
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy měděných a kobaltových rud na životní prostředí v zambijské části Copperbeltu: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v hornických oblastech Namibie: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006
    Zinkolivenit z rudního revíru Krupka, Krušné hory (Česká republika)
    Zinn-Lagerstätten : regionale Überblick uüber die Zinn-Lagerstätten der Welt, ihre Klassifikation sowie ökonomische Faktoren
    Zinnlagerstätten des Osterzgebirges, Zinnwald - Altenberg - Sadisdorf
    Zlaté Hory ve Slezsku - největší rudní revír v Jeseníkách. Část 2., C. Geologie D. Mineralogie E. Geochemie stabilních izotopů
    Zlato a niektoré ďalšie stopové prvky v čiernych bridliciach ložiska Slovinky
    Zlato a striebro v medených rudách slovinsko-gelnického rudného poľa
    Zlato na Magurke
    Zlato v cenomanských sedimentech severočeské křídy
    Zlato v listvenitoch zo sulfidicko-sideritových ložísk Rudňany a Dobšiná (gemerikum) : priebežné údaje
    Zlato v Schäffer Pinge, Zlaté Hory v Jeseníkách
    Zlato z ložiska Rosia Montana (Rumunsko), nalezené ve Vodňanech, známé jako Křepické
    Zlato z náplavů Opavy u Vrbna pod Pradědem
    Zlato západoafrického kratonu
    Zlatonosná mineralizace na příbramském uranovém ložisku
    Zlatonosná mineralizace v okolí Horské Kvildy na Šumavě, Česká republika
    Změny vazby arsenu a jeho migrace při oxidaci löllingitu a arsenopyritu : na příkladu antropogenní arsenové deponie v Přebuzi, Krušné hory
    Znovuotevření dolu Tsumeb v Namibii
    Zoloto-serebrjannaja mineralizacija žily Terezija mestoroždenija Banskaja Št'javnica
    Zonálnost rud a primárních aureol sulfidických rud ložiska Staré Ransko
    Zrudnění v rožmitálské tektonické kře
    Zur Geologie der Magnetitlagerstätte Schwarze Crux, nördlich von Vesser (Thüringer Wald)
    Železné rudy ostrova Elby (Itálie)
    Žilníkové zrudnenie - nový typ Sb-mineralizácie na ložisku Dúbrava v Nízkých Tatrách