Podrobnosti záznamu

Klasifikační znak
    553.5/.8
Článek
    105 let od založení lomu "U obrázku", významné mineralogické lokality
    140 let průmyslové těžby kamene na Skutečsku a Hlinecku
    Achátové vrchy
    Aktuální problémy ochrany přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary při těžbě uhlí
    Akvamaríny z legendárního ložiska Hutag uul ord v Mongolsku
    Analysis of low concentration of free ferric oxides in clays by Vis diffuse reflectance spectroscopy and voltrammetry
    Analýza přírodního kamene ve stavebních konstrukcích
    Apatity z Čejova
    Aplikace tzv. "studeného kelímku" na vývoj surovin pro šperkařské účely
    Archeologický výzkum středověké těžby drahých kamenů u Ciboušova v Krušných horách
    Arkóza Dietrichštejnské hrobky v Mikulově : 34-14 Mikulov
    Arsenopyrit z Libodřic u Kolína
    As-mineralizace ze Sumrakova u Telče
    Bájný vrch Kozákov
    Báňské ověřování fluorito-barytových struktur "Magistrála" vykmanovskou štolou
    Barevné korundy vyrobené Verneuilovou metodou a jejich vlastnosti
    Barokní sochy z okolí Manětína : (11-42 Manětín)
    Barrandienské rudy a železité křemeny : příroda se do přesně označených škatulek poskládat nedá
    Beach sand deposits on east-African islands
    Beneficiated kaolin production in Czech Republic
    Bentonic alteration of basalts in the České Středohoří Mts. (Bohemia)
    Bentonit-Lagerstätten im tschechischen Massiv. Teil 1
    Bentonit-Lagerstätten im tschechischen Massiv. Teil 2
    Bentonity z Braňan
    Biostratigrafické a paleoenvironmentální zhodnocení vzorků odebraných z maleb středověkých mistrů na základě studia vápnitých nanofosilií
    Bohemian garnet
    Caves in the southern part of Moravian Carst and Mokrá Cement Plant. Co-operation of Mokrá Cement Plant and scientific institutions
    Ceny nerudních surovin v letech 1980-1983
    Cetechovické mramory
    Characterisation of some kaolins in relationship with electric insulator ceramics microstructure
    Charakteristika bazaltového kameniva pro sypanou hráz Slezská Harta
    Cihlářské hlíny a cihelny na Horažďovicku
    Clay and man: clay raw materials in the service of man
    Clay testing for their use in the ceramic insulating materials
    Common gem opal: An investigation of micro- to nano-structure
    Cretaceous sandstones in Moravia and Silesia and their application as building and ornamental stones
    Cu-Pb mineralizace v lomech krystalického vápence Na Pomezí a v širším okolí obce Lipová-lázně (silezikum)
    České granáty v českém skle
    České zkušební kameny
    Československé referenční materiály hornin a nerostných surovin: referenční materiál křemeliny KB (Borovany)
    Čtyři historické smaragdy
    Dekorační a stavební kameny České republiky - internetová databáze
    Deset let vývoje vltavínových šperků
    Destruktivní působení novotvořených minerálů hornin lícního zdiva Karlova mostu v Praze
    Detailed brittle tectonic analysis of the limestone in the quarries near Vápenná village (case study)
    Dětaň
    Diagnosing decay: the value of medical analogy in understanding the weathering of building stones
    Diamantová horečka (zvýšená teplota) - Sýrie
    Diamanty
    Diamanty z celého světa
    Distribution of iron in the fine fractions of some Czech bentonites
    Dobývání žáruvzdorných jílovců
    Dobývanie soli vrtmi z povrchu
    Dosavadní výsledky vyhledávání sillimanitu, andalusitu a kyanitu na Moravě
    Drahé kameny Českomoravské vysočiny trochu jinak
    Drahé kameny Jizerské louky a jejich původ
    Drahé kameny Kuby
    Drahé kameny miarolitických pegmatitů masivu Gorkhi v Mongolsku
    Drahé kameny Nikaraguy
    Drahé kameny Sjednocené republiky Tanzanie
    Drahé kameny Srí Lanky
    Drahé kameny z Krušných hor
    Drahokamové beryly z Písku
    Dřevité opály z Vel'kého Ďuru : nálezová zpráva
    Dvojí předmesozoické vulkanity mongolského fluoritového ložiska Čulut Cagan Del - neobvyklý případ látkové konvergence
    Ehemalige Lagerstätte Háj-Vápenný kopec (Stolzenhahn-Kalkberg), NE-Hang
    Ehemalige Lagerstätte Kovářská-vápenka (Schmiedeberg-Kalkofen; früher gelegentlich auch als Stolzenhahn bezeichnet)
    Ehemalige Lagerstätte Rájov (Reihen) - Vápenice/Dolní Vykmanov (Unter-Weigensdorf)
    Ehemalige Lagerstätte Vápenice u Moldavy (Kalkofen bei Moldau)
    Ehemalige Lagerstätte Vykmanov (Ober-Weigensdorf)
    Emerald mineralization in the Kafubu area, Zambia
    Evapority z podložia neogénu viedenskej panvy
    Experimental study and mathematical modeling of Cs(I) and Sr(II) sorption on bentonite as barrier material in deep geological repository
    Experimentální výpal vybraných minerálů a jeho aplikace při studiu materiálu dvou historických pecí
    The first deposit of zeolite in Czechoslovakia : the Nižný Hrabovec Clinoptiolite tuff (eastern Slovakia)
    Fljuoritovoje metasomatičeskoje mestorožděnije Čulut-Cagan-Del´ centraľnaja Mongolja
    Fluid inclusion study of beryl mineralization in the Kafubu Area, Zambia
    Fluorit z Vlastějovic
    Fluoritová ložiska v Mongolsku
    Fluoritové jeskyně v severních Čechách : málo známý speleologický fenomén
    Fórum pro nerudy v Barrandienu
    Fosfátové suroviny - úvaha o zajištění čs. potřeb činností v zahraničí
    Fosfáty Tuniska
    Fosilní stopy v barokních břidličných podlahách vybraných olomouckých památek
    Geochemie karlovarských kaolínů
    Geochemie proterozoických a paleozoických mramorů Českého masívu
    Geochemistry and mineralogy of bentonites from Ishirini (Libya)
    Geochemistry of a weathering kaolin profile in the Karlovy Vary area (Czech Republic)
    Geochemistry of the deposit zone of the tanzanite occurrence in Merelani (northern Tanzania)
    Geological evidence of the genesis of the Horní Bříza and Kaznějov kaolin deposits
    Geologická charakteristika kamenolomu v Horním Žlebu u Šternberka
    Geologické pomery ložiska dekoračného a stavebného kameňa Mokrá Lúka
    Geologické poměry na hadcovém ložisku Skorošice v Rychlebských horách
    Geologicko-ekonomické problémy slovenských ložísk magnezitu
    Geologicky ověřená dosud netěžená ložiska jílů v jižních Čechách
    Geologie fluoritového ložiska Čulut Cagan Del, střední Mongolsko
    Geology of the Vršany ceramic claystones deposit
    Geotermální pole v západní části krkonošsko-jizerského masivu - fikce nebo realita? : 03-14 Liberec
    Geothermal energy of the Ohře Rift region
    Grafit - naše tradiční nerostná surovina
    Grafitové ložisko Koloděje nad Lužnicí-Hosty
    Habachtal - geneze a mineralogie historického ložiska smaragdů
    Habachtal v Solnohradsku - jediné těžené ložisko smaragdů v Evropě
    Historické výskyty křemenných polodrahokamů při hornické činnosti v Krušných horách a Podkrušnohoří : současná situace lokalit a možnosti jejich zachování
    Historický červený pigment caput mortum
    Historie, současnost a perspektiva ložisek pyropu v severozápadních Čechách
    Historie těžby granitických pegmatitů na Písecku
    Historie těžby pokrývačských břidlic na severní Moravě
    Historische Lagerstätte Kalek (Kallich) - Rübenau/Obernatschung
    Historische Lagerstätte Místo (Platz) - Hasištejn und Volyně (Wohlau)
    Hlubinné jodobromové vody OKR a perspektivy jejich ekonomického využití
    The hornblende-plagioclase from the contact aureole of the Tanvald granite, northern Bohemia - the raw material for Neolithic tools
    Horniny z Pooslaví a Pojihlaví jako drahé kameny
    Hořenec - ložisko červeného pigmentu
    Huntit z kamenolomu Bernartice u Dolních Kralovic (Česká republika)
    Hydrogeologické poměry ložiska sádrovců v Kobeřicích
    Hydrogeologie minerálních pramenů v Karlově Studánce pod Pradědem
    Hydrotermálne metasomatity na Poľane a možnosti ich využitia
    Indície keramického ílu v Rimavskej kotline
    Influence of temperature changes on the Vladislav Hall vault
    Informace o výsledcích ložiskového průzkumu kaolínu na lokalitě Dumaňuecos, provincie Las Tunas (Kuba)
    Inovace podbořanských kaolínů
    Intenzifikace těžby a úpravy pyroponosných štěrků
    Internetová databáze dekoračních a stavebních kamenů. Barrandienský diabas - příklad významného stavebního kamene : (12-41 Beroun, 12-34 Hořovice)
    Intrarudní metasomatóza v uranových žilách na ložisku Rožná
    Jaspis
    Jílové suroviny z hlediska metodiky jejich laboratorního výzkumu
    Jíly a jílovce jižních Čech : ložisko Slavošovice
    Juditin most v Praze a "petřínské" železité pískovce : 12-24 Praha
    K historii turnovského kamenářství
    K otázkám hornické a speleologické součinnosti na těžených vápencových lokalitách
    K petrografické skladbě zdiva chebského hradu
    K současnému stavu a prozkoumanosti Javoříčského a Mladečského krasu
    K výskytu diamantů na ložisku Vestřev v Podkrkonoší
    K založení Karlova mostu a stavu jeho pilířů z archivních zpráv pro průzkum Malostranského tunelu
    K životnímu jubileu jihočeského rodáka a kolegy RNDr. Ladislava Tichého
    Kalcity z lomu Hvížďalka v Praze-Radotíně
    Kámen gotické piety z Magdeburku
    Kámen Přemyslovského paláce v Olomouci
    Kámen sousoší Pegasů a Múz, Slezské muzeum v Opavě : 15-32 Opava
    Kámen z kolínské dlažby
    Kamenivo do betonu a problém alkalické reakce
    Kamenné obklady a doplňky stanic trasy B I pražského metra
    Kameny na českých korunovačních klenotech
    Kaolinites from uranium deposit Stráž pod Ralskem and their crystallochemical characteristics
    Kapitola z dějin zpracování drahých kamenů ve střední Evropě
    Karbonátové horniny z lokality Konstantin a jejich vhodnost k chemicko-technologickému zpracování a zpracování tavením
    Karbonáty v lomu Markovice
    Karbonské arkózy z kladensko-rakovnické pánve pro opravu Karlova mostu
    Karlovarská umělecká mozaika
    Karlovarské prameny
    Karlův most: spojnice materiálových znalostí antiky a moderní doby
    Ke genezi žáruvzdorných vazných jílů "blautonů" na Skalensku
    Ke vzniku kaolínů na Karlovarsku
    Keramické suroviny v oblastech Alto Ligonha a Nampula v Mosambiku
    Kolik je významných vrstev pražské opuky?
    Komplexní hodnocení zdrojů těženého kameniva
    Kompozitní vrstevnaté žárovzdorné materiály
    "Korálové jámy" u Žulové věčné a vděčné
    Korodovaný obecný opál z Herľan
    Koroze kamenných staveb
    Kras střemeníčsko-rachavské skupiny ker konicko-mladečského devonu (Javoříčský kras): vyhodnocení vrtných prací
    Křemenná žíla se záhnědami z kamenolomu Horní Bory
    Křišťály od Velkých Kunětic - Staré Červené Vody
    The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Second day: Active processes of the western Eger Graben area. stop 8
    Lapis lazuli z oblasti Bajkalu
    Limnologická studie jezera v lomu Velká Amerika
    Lokalita erlanových nerostů Chvalšovice u Volyně
    Lokalita Špičák u Mostu a celistvé natrolity
    Lom Hraničná u Jablonce nad Nisou - průmyslový analog kaverny v granitovém masivu
    Lom Lahošť u Duchcova
    Ložiska fonolitu v okolí Mostu - Červený a Želenický vrch
    Ložiska karbonátových hornin ČSR pro zemědělství
    Ložiska keramických jílů v jihozápadní Anglii
    Ložisko grafitu Kněží hora u Katovic
    Ložisko kaolínu Hájek u Hroznětína
    Ložisko kaolínu Mašovice-Hradiště (okres Znojmo)
    Ložisko kaolínu Podlesí II - geochemické studium suroviny, počítačový model ložiska
    Ložisko perlitov Jastrabá na juhozápadnom okraji Kremnických vrchov
    Ložisko Zlatá Baňa vo svetle nových údajov geologického prieskumu
    Ložisková geologie nerud na přelomu 20. a 21. století
    Ložiskové výskyty zeolitov v neogéne západných Karpát
    Magmaticko-hydrotermálne brekcie súvisiace so vznikom zrudnenia ložiska Zlatá Baňa
    Magnetitová mineralizace v amfibolitech brněnského masivu, Česká republika
    Magnezitové ložisko Košice a jeho štruktúrna pozícia
    Main directions of the fractures in the limestone and granite quarries along the Sudetic Marginal fault near Vápenná village, NE Bohemian Massif, Czech Republic
    Malachit jako drahý kámen je v oblibě již několik tisíciletí
    Maletínské a mladějovské pískovce na Čestném sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci : (14-43 Mohelnice, 24-22 Olomouc)
    Manganová ruda z Krasonic u Želetavy
    Marmorrelikte im Lagerstättenrevier Přísečnice - Měděnec-Mýtinka
    Marmorrelikte im Skarnvorkommen Jáchymov (Joachimsthal) : a) Steyer Kalkzug am Kalkhübel : b) Grube Svornost (Eintracht)
    Marmorrelikte in den ehemaligen Skarnlagerstätten bei Černý Potok (Schwarzbach) östlich Vejprty (Weipert)
    Marmorrelikte Klášterecká Jeseň (Gesseln) - Údolíčko (Kleinthal)
    Mastenec a mastencové horniny z ložiska Sinec a možnosti ich využitia
    Medlovické porcelanity
    Metallic and industrial rocks and minerals
    Metodika ochrany nerudních surovin a některé problémy s jejím uplatňováním
    Mikropetrografické a petrochemické rozbory novověké glazované keramiky z lokality Strachotín
    Mikroprvky v sulfidoch z oblasti zlatobanského rudného poľa
    Mineralizace vápencového lomu na vrchu Radvanka u Hejné
    Minerální pigmenty ČR
    Minerální vody mikroregionu Bojkovsko : 25-34 Luhačovice, 35-12 Strání
    Mineralogical, chemical and technological characterization of kaolinitic sands from deposit Vyšný Petrovec (South Slovakia)
    Mineralogie a geneze epitermálních žil z lomu v Dolních Loučkách u Tišnova
    Mineralogie lomů u Vrbičky v Doupovských horách
    Mineralogie Šáreckého údolí v Praze
    Mineralogy and chemistry of Fe-rich bentonite from the Lieskovec deposit (Central Slovakia)
    Mineralogy of phosphate accumulations in the Huber stock, Krásno ore district, Slavkovský les area, Czech Republic
    Minerály lomu Kamenné doly u Písku
    Minerály vápencového lomu na vrchu Radvanka u Hejné
    Modal analysis of clinker: solutions and constraints
    Monominerální sklo gehlenitového složení z vltavínonosných štěrkopísků od Brusné u Lhenic
    Moravský porcelanit
    Možnost využití fosforitového ložiska Burenchan v MoLR
    Možnost získávání bromu ze solanek v Republice Kuba
    Možnosti aplikace biodegradačních metod a jílovcových sorbentů při rekultivaci fytotoxických ploch severočeské pánve
    Možnosti vyhľadávania netradičných keramických surovín vo východoslovenskom neogéne a paleogéne
    Možnosti využití kaolínu pro přípravu syntetických zeolitů
    Možnosti využívání ložiska vločkového grafitu v Tanzánii
    Možnosti zdokonalení úpravy fluoritové suroviny ložiska Čulut Cagan Del v MoLR
    Mramory na jihovýchodním okraji Českého masivu : přehled výzkumů
    Muzeum břidlice v Budišově nad Budišovkou - nová expozice
    Nález bentonitu vo vulkanickom komplexe Hálna hora (Breznianská kotlina)
    Nález todorokitu v lomu Milíře na Kružberské přehradě (moravskoslezský kulm)
    Naleziště ametystů a jaspisů u Ciboušova a jeho vztah k tektonice Krušných hor
    Násunová stavba lomů Mokrá-Horákov
    Natrolit z Plaňan u Kolína
    Návrh na optimálne využitie ložiska zeolitových tufov Nižný Hrabovec
    Několik zajímavostí z minulosti i ze současnosti Markovic u Čáslavi
    Některé nové poznatky o jílovcových sorbentech oblasti severočeské a sokolovské pánve
    Některé strukturní a geologicko-petrografické faktory při vyhledávacím průzkumu cihlářských surovin
    "Německá drahokamová cesta" - malý průvodce
    Neolitický šperk z moravského vltavínu
    Nerostné suroviny pacifické části Nikaraguy
    Nevěřil jsem, že jde o diamanty
    New data on mineralogy of the Vysoký Kámen deposits near Krásno, Slavkovský les area, Czech Republic
    Non-metallic raw materials , source of energy conservation
    Non-metallics and environmental protection
    North Bohemian foundry bentonites
    Nové a súčasne ťažené ložiská štrkopieskov Podunajskej nížiny a Záhoria
    Nové geologické struktury ve VČS-východ
    Nové ložisko českých granátů v Podkrkonoší
    Nové metody speciální testace cihlářských surovin a jejich praktický význam v geologii
    Nové minerály ve Vlastějovicích
    Nové nálezy z kamenolomu Dolánky u Teplic
    Nové nerostné suroviny pro šperkařskou a bižuterní výrobu
    Nové poznatky o geologii a hydrogeologii lomu Střeleč
    Nové poznatky o historii, geologii, mineralogii a perspektivách ložisek českého granátu v regionu severozápadních Čech
    Nové poznatky o ložiskách v černých břidlicích střední a jižní Číny
    Nové směry ve spotřebě a úpravnictví nerudních surovin
    Nové zdroje cihlářských surovin na karlovarsku
    Novinky z vápencového lomu v Prachovicích v Železných horách
    Novinky ze světa drahých kamenů
    Nový nález huntitu u Hrubšic na západní Moravě a otázka jeho vzniku
    Nový výskyt serpentinitu a pyroxenu v Plaňanech u Kolína
    Nový výzkum bentonitu v ČSR
    Obecné almandiny z Kolína-Zálabí
    Objektivní kritéria hodnocení kvality šperkových surovin
    Obří krystaly z pegmatitu v Brazílii
    Ochrana karlovarských pramenů ve vztahu k dobývání nerostných surovin v centrální části sokolovské pánve
    Odpověď Ing. Václavu Rybaříkovi
    Olovnaté zrudnění s minerály Bi-Mo z dosud neznámé lokality v Nízkém Jeseníku
    Opuka od Hrádku, stavební kámen lodi chrámu sv. Mikuláše v Lounech : 12-12 Louny, 02-34 Bílina
    Ostrov Topazos v Rudém moři
    Ostrožská Nová Ves - nové nálezy
    Ověření možnosti výpočtu zásob nerostných surovin Excelem
    Pálené vápno a vřídelní prášek
    Permokarbonské arkózy, jejich složení a vlastnosti. I
    Permokarbonské červené arkózy, jejich složení a vlastnosti. II
    Permokarbonské pískovce ve vnějším kvádrovém zdivu gotické části chrámu sv. Víta v Praze : 12-24 Praha
    Perspektíva ťažby štrkopieskov v SSR bez záberu pôdy
    Perspektivy flyšových sedimentů slezské jednotky pro těžbu ložisek kamene
    Perspektivy průmyslového využití hořlavých břidlic
    Perspektivy využití fluviálních sedimentů řeky Bečvy pro těžbu ložisek štěrkopísků
    Petrologický a geofyzikální výzkum krystalinických hornin mezi Chotěboří a Trhovou Kamenicí : 13-44 Hlinsko
    Pieta ze sbírek Metropolitního muzea v New Yorku (USA)
    Pískovce Vladislavského sálu na Pražském hradě
    Pískovce z Pražského hradu a okolí
    Počátky Výzkumného ústavu pro drahokamy v Turnově
    Podzemní dobývání sklářského křemene v Krašovicích u Krásné Hory
    Použití drahých kamenů ve šperku a ozdobných předmětech
    Pozoruhodný kras vitošovského vápencového ložiska - možnosti jeho ochrany, charakteristika, klasifikace, dokumentace a záchranné sběry v souběhu s těžební činností v etážovém lomu Vápenky Vitošov, s.r.o.
    Predbežné výsledky prieskumu kameniva na biely a farebný betón
    Prehnitové pseudomorfózy z Libodřic
    Problematika surovin na výrobu dinasu ve vztahu k novému závodu ve Svitavách
    Problematika surovinové základny cementárny a vápenky Prachovice
    Prognóza zemědělských bentonitů na jižní Moravě
    Prognózne zdroje anhydritu v Spišsko-gemerskom rudohorí a smery využitia anhydritu ložiska Tollstein v Novoveskej Hute
    Provenancing of dimension stones ans "Atlas of monumental stones of the Czech Republic"
    Provenience kamene rozbitých gotických skulptur z kladrubského kláštera u Stříbra
    Průzkum ložisek keramických jílů v SPLAJ a jeho výsledky
    Průzkum ložiska apatitu Evate v Mosambické lidové republice
    Prvé ložisko zeolitu v Československu : výsledky prieskumu klinoptiolitového tufu v Nižnom Hrabovci (východné Slovensko)
    První evropské gemologické symposium v Idar-Obersteinu v Německu a 75. výročí založení DGemG (Něměcké gemologické společnosti)
    Přehled a posouzení vlivu nejvýzmanějších technických sanačních opatření realizovaných po průvalech ryolitových vod do dolů Döllinger, Viktorin a Gisela pro zajištění stability Teplické termy
    Přehled mineralogie, petrografie a geologie nedvědických mramorů, svratecké krystalinikum
    Přehled přírodních šperkových kamenů modré barvy
    Přehled přírodních šperkových kamenů zelené barvy
    Příčiny destrukce arkóz na historických objektech Prahy
    Přírodní kámen pro první etapu opravy Karlova mostu
    Přírodní tektitové glyptiky
    Přírodní zajímavosti Kimberley
    Příspěvek k hydrogeologii lázní Teplic nad Bečvou
    Příspěvek k poznání chemického složení jihočeských grafitů
    Quartz crystals from the environs of Thon Vinh Truong (Vietnam)
    Ranciéit z Malé Viesky u Košic
    Rifové vápence na lokalitě Sobíšky u Přerova
    RNDr. Cyril Belej
    Rozpojovanie hornín hydroperforátormi a ejektorom
    Sádrovcový kras v údolí řeky Nidy (Polsko)
    Sádrovec z Března u Chomutova
    Sádrovec z Března u Loun
    Safíry pravé i nepravé : drahé kameny na středověkých uměleckých předmětech
    Sanace zdroje termální vody v léčebném domě Beethoven
    Search for clay alternatives to bentonites used as a backfill in radioactive waste repository - mineralogical approach
    Seismic effects of the quarry blasts on the territory of Bohemia
    Silicity z Ostrožské Nové Vsi jako šperková surovina
    Síra ze Sicílie
    Size distribution characteristics in relation to other physical properties of washed Karlovy Vary kaolins
    Skarny z okolí Měděnce jako ozdobné kameny
    Skolecit a mezolit z kamenolomu v Krásném u Šumperka
    Slovenské serpentinity - nedoceněné ozdobné materiály
    Sněžníkovský mramor
    Solný důl Kłodawa (Polsko)
    Solný důl Tibni v Sýrii
    Some mineral resources in Nicaragua
    Some technological and adsorption properties of natural, thermally treated and soda-activated bentonite from the Ginovci and Rankovci deposits, Yugoslavia
    Sorpce Cs v bentonitech a sedimentárních horninách
    Současná oprava Karlova mostu - pohled z opačné strany
    Současné možnosti terénního odběru vzorků grafitové suroviny v České republice
    Současný stav některých lokalit v neovulkanitech na Uherskobrodsku. 1. část
    Současný stav některých lokalit v neovulkanitech na Uherskobrodsku. 2. část
    Souhrnné výsledky sledování a záchranného výzkumu těženého vápencového ložiska va Vitošově za období let 2001-2005 : 14-43 Mohelnice
    Spessartin v grafitu z Velkého Tresného u Olešnice
    Spinely
    Spinely v historických špercích
    Srovnání ostatních "vřídelních kamenů"
    Stanovení jakostních kritérií sklářské suroviny a její technologická charakteristika
    Stav průzkumných prací na ložiskách žáruvzdorných jílovců a slévárenských písků a jejich další perspektiva na území Moravy
    Stavebné a dekoračné kamene Slovenska
    Stavebné kamene v neovulkanitoch Slovenska
    Stavebný kameň na lokalite Marianka
    Stavebný kameň z lokality Ruskov - Strahuľka
    Stopy po výrobě brusných kotoučů v Klokočských skalách u Turnova
    Strategie vyhledávacího průzkumu šperkových kamenů
    Strukturně geologické a litologické zhodnocení pozice a charakteru jurských vápenců v lokalitě Skalička (Západní Karpaty) : 25-14 Valašské Meziříčí
    Sůl kamenná, jakou ji neznáme
    Surovina na výrobu cementu suchým spôsobom (lok. Hrabník, Malé Karpaty)
    Surovinová základna severní části moldanubického plutonu
    Suroviny pre ušľachtilú a hrubú kamenársku výrobu v SSR
    Světová lokalita vesuvianu z Asbestos, Québec, Canada
    Světová těžba diamantů v roce 1986
    Syntetický smaragd
    Šperkové olivíny z Antarktidy
    Štěrkopísky a cihlářské suroviny východních Čech
    Štruktúrna pozícia magnezitového ložiska Dúbravský masív
    Štruktúrno-geologická pozícia žilníkovo-impregnačného Cu, Pb, Zn (Au, Ag, Cd) zrudnenia priemyselného významu na ložiskách Banská Štiavnica a Hodruša
    Štúdium morfologických vlastností zeolitických materiálov z hľadiska ich identifikácie, genézy a využitia
    Technologické vlastnosti kaolínu ložiska Mašovice - Hradiště
    Technologické vlastnosti pyroalmandinů z ložisla Šavaryn Caram v MoLR
    Technologie úpravy rudy z ložiska Nam Nam Xe ve VSR
    Technology and genesis of clays, the Cheb basin
    Temperature effects on one bay of St Vitus' Cathedral
    Termické zušlechťování laoských safírů
    Těžba aragonitu a pálení vápna v Karlových Varech : cesta vřídlovce od vápna ke šperku
    Těžba bauxitu ve světě
    Těžba sklářských a slévárenských písků na ložisku Srní
    Těžba smaragdů v oblasti Kafubu, Zambie
    Těžba uhlí a ochrana karlovarských termálních pramenů ve východní části sokolovské pánve
    Těžké minerály ve zdivu zříceniny hradu Obřany a okolních horninách (Hostýnské vrchy) : 25-14 Valašské Meziříčí, 25-32 Zlín
    Třebenice - Museum of Bohemian Garnet
    Tvorba a destrukce karbonátových kůr v okolí Radotínské cementárny
    Typy pyritu z Lukavice v Železných horách: možnosti prospekční aplikace
    Uhličitany a geochémia čiernych bridlíc magnezitových ložísk v karbóne Spišsko-gemerského rudohoria
    Understanding the Earth scientist´ role in the pre-restoration research of monuments: an overview
    Uralské acháty
    Uralské acháty
    Valounové analýzy glacifluviálních sedimentů na lokalitě Stará kaolínová jáma u Vidnavy na Jesenicku
    Vápence v oblasti Železných hor
    Vhodnost oprav lícního zdiva Karlova mostu v 60. až 80. letech 20. stoleti z pohledu geotechniky
    Vlastnosti kaolínu z ložiska Mašovice-Hradiště
    Vltavínová lokalita Slavče u Trhových Svinů
    Vorkommen Bočský potok
    Vorkommen NW-Hang Vápenný kopec sowie Marmorvorkommen am Ohnivý vrch
    Vorkommen Plavno (Plauen)
    Vorkommen Rotava (Rothau) frühe Kalkofen genannt
    Vorkommen Vysoká sec (Hohe Hau)
    Výber z počítačovej metódy optimalizácie dobývania ložísk magnezitu
    Východoslovenské obsidiány a jejich využití
    Výhled těžby a úpravnictví surovin pro průmysl porcelánu v Československých keramických závodech
    Výskum vlastností hornín Slovenska z hľadiska ich využitia pre stavebné a dekoračné účely
    Výskyt a těžba ozdobných kamenů na historických lokalitách severozápadních Čech
    Výskyt copiatitu v Bližné u Černé v Pošumaví
    Výskyt indicie pyritového zrudnění ve Vlastějovicích
    Výskyt mramorů, skarnů a pestrých reziduí s opály v Třebíči-Borovině
    Výskyt sádrovce v bývalé cihelně v Krumvíři
    Výskyt, těžba a zpracování krystalických vápenců na Horažďovicku
    Výskyt, těžba a zpracování žuly na Horažďovicku
    Výskyt wollastonitu ve skarnu ve Vlastějovicích, střední Čechy (Česká republika)
    Výskyt železitých konkrecí z kaolinového ložiska "Orty" u Hosína
    Výskyty korundu v polských a českých Sudetech
    Výsledky geologického průzkumu ložiska cihlářských surovin na lokalitě Modřice
    Výsledky geologických a ložiskových výzkumů v oblasti Phan Rang (jižní VSR) v měřítku 1 : 50 000
    Výsledky prieskumu mastencového ložiska Kokava-Sinec
    Výsledky průzkumu ložisek štěrkopísků a stavebního kamene v 7. Pl. a výhled prací pro 8. Pl
    Výsledky předběžného průzkumu na ložisku mramoru Smrčník
    Výsledky revize snosových oblastí barytu v Českém masívu
    Využití digitálního modelu terénu ATLAS v podmínkách ložiska Krásno
    Využití petrologie a mineralogie v průmyslu : brusiva
    Využití vltavínů v prehistorii až rané době dějinné ve střední Evropě
    Využitie netradičných surovín pre dekoračné účely
    Výzkum čs. trhu drahých a ozdobných kamenů
    Význam různých surovinových typů stavebního kamene v ČR - dokončení
    Význam různých surovinových typů stavebního kamene v ČR
    Významný stratigrafický profil hauteriv-barrem v dobývacím prostoru Lietavská Lúčka
    Vzácné prvky
    Vznik alkalické reakce v betonové podlaze
    Vzpomínka na Jiřího Jelena
    Vzťah zrážok k režimu studených a termálnych krasových vôd v Západných Karpatoch
    Z historie exploatace grafitu v jižních Čechách
    Z historie vltavínových šperků
    Z jihočeských nalezišť
    Za minerály pegmatitů alkalických syenitů do okolí Larviku v jižním Norsku
    Za nerosty do lomu u Černé v Pošumaví
    Za nerudami Bakoňského lesa
    Za pargasitem do Pargasu
    Za pyritem do španělského Navajúnu
    Zajímavé výskyty minerálů na solných pních v jižním Íránu
    Zajímavosti z Bečvár
    Zápský pískovec : 13-13 Brandýs nad Labem
    Zdroje křišťálové suroviny v pravěku na Moravě
    Zeolity - perspektívne hlinitokřemičité suroviny
    Získávání chrysolitu z olivinického čediče
    Zkušenosti s využíváním ložisek safírů v Laoské lidově demokratické republice
    Změny vybraných vlastností bentonitů při tepelné a salinní zátěži : 11-22 Kadaň
    Zonální křemen-ametystové žíly u Kojatína na třebíčsku
    Zpracování ozdobných kamenů Podkrušnohoří
    Zpráva o nálezu natrolitu z lomu Markovice
    Zpráva o průběhu, výsledcích výzkumu a záchranné dokumentaci ve vápencovém lomu Vápenky Vitošov, s.r.o., v letech 1998-1999
    Zříceninový (krajinový) "mramor" od Brumova
    Živcové štěrkopísky Moravy