Podrobnosti záznamu

Klasifikační znak
    556
Článek
    2D povodňový model Prahy a povodeň 8/2002
    10. česko-slovenský mezinárodní hydrogeologický kongres Ostrava 2009
    19. kongres Mezinárodní asociace hydrogeologů
    30 rokov pôsobenia Ústavu hydrológie a hydrauliky Slovenskej akademie vied
    40 let trvání lesnicko-hydrologického výzkumu v Beskydech
    55 years of the Institute of Hydrodynamics of the AS CR, v. v. i.
    Abnormální poklesy hladiny vody v propasti na Čeřince
    Abrázia po obvode vodnej nádrže Domaša v Nízkych Beskydách
    Acid mine drainage of the dumps at Ostrava - Karviná Coal District, Czech Republic
    Acidification of groundwater and its impact on surface water: comparison of the small catchments in Norway and Czech Republic
    Acidifikace šumavských jezer - Černého a Čertova
    Aktuální problémy aplikací matematického modelování v řešení hydrogeologických úloh
    Aktuální problémy ochrany přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary při těžbě uhlí
    Aktuálnost "Metody čísel odtokových křivek - CN" k určování přímého odtoku z malého povodí
    Akumulace říčního odtoku nádržemi v povodí horního toku Odry na území České republiky
    Alimentary nitrate methemoglobinemia of infants and the anomalous underground water chemism in the south Moravia region
    Alkalizacja hydrometeorów w Sudetach Zachodnich
    Alternativní varianta zvýšení zásoby vody využitelné pro vodárenské účely v ČR
    Analysis of factors forming the groundwater regime in the West Bohemian seismoactive region
    Analysis of in situ experiments using the EIS (Electrical Impedance Spectrometry) method
    Analytické riešenie vzťahu medzi transpiráciou a výparom z intercepcie
    Analýza hydrologických dat z Modravských povodí
    Anomalous propagation of refracted waves beneath the Orlík water reservoir, Czech Republic
    Anthropogenic impact on selected oxbow lakes in the Elbe River floodplain
    Antropogeniczne zmiany rzeźby i stosunków wodnych na obszarze Kotliny Oświęcimskiej i Třeboňské pánvi (Trzebońskiej Panvi)
    Antropogenní jezera Česka
    Aplikace gravimetrie a geoelektriky při ochraně vodního zdroje u Nového Města nad Metují
    Aplikace MIKE SHE na povodí horní Jizery
    Aplikace numerického modelování při návrhu sanace kontaminované podzemní vody
    Aplikace systémového přístupu při modelových výpočtech přírodních zdrojů podzemních vod
    Aplikácia faktorovej analýzy pri riešení genézy geotermálnych vôd
    Aplikácia palinológie v hydrogeochémii
    Application of dynamic acidification models to a pair of heavily polluted catchments in the western Czech Republic - comparing MAGIC and SAFE predictions
    Application of MAGIC on a forest dieback affected catchment in the Krušné hory Mountains, Czech Republic
    Aproximace doby koncentrace odtoku na malých přirozených povodích
    Arzen v bangladéšských vodách : proč a odkdy?
    Assessment of factors and conditions influencing bank stability of future lakes
    The assessment of nutrient retention capacity of lakes and reservoirs
    Assessment of the groundwater bodies
    Asuánská přehrada - ekonomický význam a ekologické vlivy
    Atmosférická depozice ekologicky významných látek na stanicích Hříběcí boudy a Rýchory v Krkonoších v roce 2003
    Atmosférická depozice organochlorových škodlivin v šumavských jezerech
    August 2002 flood in the Czech Republic: meteorological causes and hydrological response
    Banská hydrogeologická mapa nováckeho ložiska, zostavená s ohľadom na ochranu kúpeľov Bojnice
    Barevná jezírka na plzeňsku
    Beryllium chemistry in the Lysina catchment, Czech Republic
    Bilance fosforu ve vodárenské nádrži Římov
    Bilance jakosti povrchových tekoucích vod v ČSR k roku 1995
    Bilance radioaktivních látek v odpadních vodách z těžby uranu a v povrchových vodách v kontrolních profilech ČHMÚ za období 1999-2000
    Bilance, režim a chemismus plavenin říčky Blšanky
    Bilanční model jakosti vody v síti vodních toků
    Bilančný matematický model na podrobnú analýzu časovej variability zložiek vodného režimu pôd
    Biodegradace polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentech
    Biogenní přepracování povodňových sedimentů v Praze - geologická specifika městské aglomerace
    A biogeochemical comparison of two well-buffered catchments with contrasting histories of acid deposition
    Biogeochemical fluxes of manganese in a central - Bohemian forested catchment on granite bedrock
    The biological activity of soil and leaching of the inorganic forms of nitrogen into grounwaters
    Biological protection of groudwater from nitrate polliution
    Biologická denitrifikace pitné vody v horninovém prostředí
    Biomonitoring stopových prvků, polychlorovaných bifenylů a organochlorových pesticidů v říčních ekosystémech ČR
    Biomonitoring vybraných složek ekosystému Labe : vývoj v období 1993-1996-1999
    Bleskové povodně : hrozba krátkodobých srážek velké intenzity
    Břehová linie jezera Most
    Calculation of nutrient retention in European catchments applying a standard tool: EUROHARP-NUTRET
    The catastrophic flood in February/March 1784 - a natural disaster of European scope
    Celková mineralizace v hydrochemii a analytice vody
    Celkové hodnocení emisí fosforu a dusíku do povrchových vod
    Changes in mass element fluxes and their importance for critical loads (GEOMON network, Czech Republic)
    Changes of runoff regime according to human impact on the landscape
    Changing water quality in the Czech part of the Elbe catchment area in the 1990s (twelve years of cooperation of Czechs and Germans on the river Elbe)
    Characterisation of the groundwater bodies in the crystalline complex of the Jihlava River basin
    Charakterizace organických látek ve vodě vodárenské nádrže Fláje z hlediska její upravitelnosti na vodu pitnou
    Charakterystyka chemizmu wód podziemnych Gór Kruczych (Sudety Środkowe) na podstawie badań źródeł
    Chemical composition of atmospheric deposition in the catchments of Plešné and Čertovo lakes in 1998-2012
    Chemické formy olova, kadmia, mědi a zinku v povrchových vodách jižních Čech
    Chemické složení odtoku z jedenácti lesních, geochemicky kontrastních povodí, tvořených leukogranitem, serpentinitem a amfibolitem : 11-14 Cheb, 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 11-32 Lázně Kynžvart, 11-41 Mariánské Lázně
    Chemické závody Sokolov - příklad úspěšně sanované ekologické zátěže
    Chemismus a oživení šumavských jezer na počátku 60-tých let
    Chemismus důlních vod ložiska Horní Benešov
    Chemismus podzemních vod jihozápadní části Hornoslezské pánve na základě geologické stavby oblasti
    Chemismus vápníku energeticky využívaných termálních vod v oblasti podunajské nížiny
    Chemismus vápníku termální vody energetického hydrogeotermálního systému v lokalitě "Podhájská"
    Chemistry of Prášilské Lake and its tributaries during the 1998 summer temperature stratification
    Chemistry of the Bohemian Forest streams affected by acidification and deforestation of the catchment
    Chemistry of tributaries to Plešné and Čertovo lakes during 1998-2012
    Chemizmus krasových vôd juhozápadnej časti Kečovskej jednotky v Slovenskom krase
    Chromatografické metody stanovení uhlovodíků ve vzorcích vod
    CityNet - společný evropský vědecký projekt o nakládání s vodami v urbanizovaných územích
    Classification of the dynamics of water quality changes in the Elbe River basin
    Climate change and mobilization of mercury in forest soil: Effects of artificially increased precipitation on mercury and methylmercury in run off
    Climate warming accelerates decrease of aluminum concentrations in acidified lakes
    Coal mining waste management and its impact on the groundwater chemical status exemplified in the Upper Silesia Coal Basin (Poland)
    Comment on "Geochemical heterogeneity and isotope geochemistry of natural attenuation processes in a gasoline-contaminated aquifer at the Hnevice site, Czech Republic": report published in Hydrogeology Journal (2007) 15: 961-976, by Barbora Topinkova, Kamil Nesetril, Josef Datel, Ondrej Nol, Petr Hosl
    Comparative analysis of the floods in Prague (Czechia) and in Seville (Spain): seen from the geographical viewpoint
    Comparison of saturated areas mapping methods in the Jizera Mountains, Czech Republic
    Comparison of two methods to assess heterogenity of water flow in soils
    Conceptual geochemical models of groundwater chemistry against aquifer mineralogy (Stephanian-Autunian sedimentary rocks, the Intra-Sudetic basin, SW Poland)
    Contaminant trasnport modelling in the vicinity of Bzenec water-withdrawal area
    Contamination and Protection of Fissure-karst Waters in Slovakia (Czechoslovakia)
    Content of some significant nitrogen compounds in stream waters
    Contrasting chemical response to artificial acidification of five acidsensitive streams
    Covered catchement experiment at Gardsjön: changes in runoff chemistry after four years of experimentally reduced acid deposition
    Czech-Bavarian Geopark in W Bohemia
    Czech Republic - August 2002 : another flood disaster of century after five years
    Czwartorzędowe doliny kopalne w Sudetach Zachodnich i stan ich rozpoznania hydrogeologicznego
    Časová a prostorová variabilita vybraných klimatologických a hydrologických prvků na území Krkonoš za období 1961-2000
    Česká hydrologická služba
    Česká hydrologická služba
    Česko-polská spolupráce na hraničních vodách
    Činnost VÚV TGM v oblasti šíření vědeckotechnických informací
    Čištění důlních vod
    Čtyřparametrická rovnice infiltrace výtopou (řešení Haverkampa a Parlange)
    Daphnia resting eggs in the sediment of Bohemian Forest lakes : an evidence for sediment disturbance
    Definiční obory geomorfologických parametrů pro stanovení revitalizačního efektu vodních toků
    Definiční obory geomorfologických parametrů pro stanovení revitalizačního efektu vodních toků
    Dějiny hydrogeologie v ČR
    Dendrochronological records of the floodplain morphology transformation of Desná River Valley in the last 150 years, the Hrubý Jeseník Mts. (Czech Republic)
    Depozycja zanieczyszczeń z atmosfery wraz z opadami atmosferycznymi na obszarze Karkonoszy w latach 1994-2004
    Deset let sledování jakosti vody v rámci Mezinárodní komise pro ochranu Labe
    Detailed study of the natural groundwater flow at the natural attenuation forecast test site by well logging
    Detection of pesticides and industrial fertilizers in groundwater in the Kutná Hora area
    Determination of different types of sediments in a river reservoir and computation of their volumes
    The development of mean water chemistry and the significance of acid episodes during 15 years of declining acid deposition
    Difúzní znečištění vod ve světovém měřítku
    Disastrous floods in Central Europe at the end of July 1897 and the lessons learnt
    Dissolved organic carbon trends resulting from changes in atmospheric deposition chemistry
    Distribution of heavy metals under conditions of an urban small stream
    Distribution of medium-sand particles in flow above erodible bed at high shear stress
    Distribution of PCBs in sediments of the Červený potok, stream contaminated by technical PCB mixtures Delor, Czech Republic
    Dlouhodobé změny průtoků Labe v Děčíně
    Dlouhodobý monitoring oblasti nádrží Dalešice a Mohelno a JE Dukovany
    Do Bavorska za revitalizacemi
    Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu, v povodí se systematickou drenáží : 23-14 Pelhřimov
    Doc. RNDr. Ján Jetel, CSc., sedemdesiatročný
    Dochází horským bohům trpělivost? : přírodní ohrožení a rizika v údolí Urubamby v Peru
    Dôležitosť poznania geologických pomerov pre optimálne zachytenie a využitie podzemných vôd
    Dopad globální změny klimatu na povodí Bíliny a průběh zatápění zbytkové jámy Bílina. Část I, Ovlivnění hydrologického cyklu Bíliny
    Dopad globální změny klimatu na povodí Bíliny a průběh zatápění zbytkové jámy Bílina. Část II, Varianty zatápění zbytkové jámy
    Dosavadní poznatky o vlivu těžkých kovů na mikroorganismy v pitné vodě
    Dotace údolní nádrže Klíčava vodou z řeky Berounky
    Downsizing of deep coal mining in the Ostrava-Karviná coalfield, the draining of mine and waste waters, and water quality in watercourses
    Downward nitrate trends in drainage water at Lysina, Czech Rep.
    Důlní vody na lokalitě Čistá, Důl Jeroným
    Důlní vody v severočeském hnědouhelném revíru
    Dynamics of major plant nutrients and some pesticides movement within the system soil-water
    Dynamika průsaku vody do vodárenského přivaděče Bedřichov
    Ecological survey of river habitat diversity: trans-boundary cooperation in the Ore Mountains (Krušné hory, Erzgebirge)
    Ecomorphological evaluation of the stream habitat quality and its application on the model area of Rakovnický Stream Basin
    Efekt revitalizačních úprav potočních koryt
    Efektivita provedených revitalizačních zásahů při zpětném procesu zmeandrování toků z hlediska ochrany krajiny a možností zvýšení zadržení vody
    The effect of cellular organic matter produced by cyanobacteria Microcystis Aeruginosa on water purification
    Effects of altitude and tree species on delta34S of deposited sulphur (Jezeří catchment, Czech Republic)
    Effects of groundwater exploitation on the Borjomi mineral water reservoir in Georgia
    Ekologické rámce protipovodňových opatření
    Ekosystémové služby - nový pohled na užívání a ochranu vod
    Entropy production on productive and non-productive surfaces
    Environment quality in the Czech Republic at the regional level (evaluation of the results from Košetice observatory)
    Erosion of plane bed by sand slurry current in pipe
    Eroze lesní půdy při vyšších vodních srážkách a tání sněhové pokrývky (na příkladu střední části Moravskoslezských Beskyd)
    Establishing of the residence time in aquifers
    Estimating high levels exceedance probabilities by point process approach with applications to northern Moravia precipitation and discharges series
    Estimation of the influence of climate factors on the mineral waters in Carlsbad by multivariate analysis
    Estudio hidrogeológico del sector Norte de los Departamentos de La Libertad, San Salvador y Cuscatlán, El Salvador
    The evaluation of precision and trueness of some water analysis procedures in the laboratories of Czech Geological Survey
    Evaluation of the medium-range European flood forecasts for the March-April 2006 flood in the Morava River
    Evidence odběrů a vypouštění vody a vodohospodářská bilance
    Experimentálna štúdia vplyvu sklonu nepriepustneho podložia na proces klesania hladiny vody v pórovitom prostredí
    Experimentální hydrologická základna Jizerské hory
    Experimentální výzkum povodňového odtoku v oblastech s poškozenými porosty
    Experimentální zjištění míry transformace povodňové a látkové vlny v upraveném korytě malého vodního toku
    Exploration of a granite rock fracture system using a TV camera
    Extensive regional decrease of nitrate in central-European mountain streamwater
    Extent of groundwater flow area: estimation from spring yield and terrestrial heat flow
    Extreme droughts in central Europe in the preinstrumental period
    Extrémní hydrogeologická situace roku 2002 z pohledu inženýrské geologie
    Extrémní povodně v době mrazů
    Factors controlling streamwater chemistry changes during hydrological episodes (Jezeří catchment, Krušné hory Mountains, Czech Republic)
    Fakta a mýty kolem povodní
    Fast interaction between bottom sediments and mine waters, Dolni Rozinka uranium deposit, Czech Republic
    A feasibility of absolute gravity measurements in geodynamics
    The flood in August 1880 - one of the most severe natural disasters of the 19th century in the Ostrava region (Czech Republic)
    Floodplain and its delimitation
    Floods in central Europe after the exceedingly severe winter season 1829/1830
    Fluidtransport im tiefen Kristallin zwischen Fränkischer Linie und dem Eger-Graben? Eine Diskussion möglicher Antriebsmechanismen
    Fluorescein uranin detection by TV cameras
    Fluviální jezera středního Polabí - porovnání kvality vody a obsahu těžkých kovů v sedimentech
    Funkce a význam experimentálních a reprezentativních povodí v Československu
    Funkce zemědělských odvodňovacích systémů v současných a budoucích hospodářských a klimatických podmínkách
    Fuzzy model pro předpověď stupně ohroženosti povodí povodněmi z přívalových dešťů
    Fyzikální simulace srážkoodtokových a odnosových jevů
    Gejzírové stalagmity ve Zbrašovských aragonitových jeskyních, aneb, Všechno je jinak
    Generel zásobování vodou hlavního města Prahy
    Genetic classification of lakes in the Czech Republic
    Genéza geotermálnych vôd Slovenska vo vzťahu k ich exploatácii
    Geobotanické metody při výzkumu znečuštění podzemní vody
    Geochemical heterogeneity and isotope geochemistry of natural attenuation processes in a gasoline-contaminated aquifer at the Hnevice site, Czech Republic
    Geochemická charakteristika pitných vod ČSR
    Geochemické modelování v kontaminační hydrogeologii
    Geochemie hlubinných vod a plynů střední Moravy
    Geochemie hlubinných vrstevních vod, plynů a organické hmoty z oblasti Uhřic
    Geochemie und Genese des Stickstoffs in den vogtländisch-erzgebirgischen Quellgasen
    Geochemie vrstevních vod vídeňské pánve (struktura Hrušky) ve vztahu k paleoprostředí, subsidenční historii a diagenezi
    Geochemie živin v lesních a polních povodích
    Geochemistry and age of groundwater in a hydrochemically diversified aquifer (Permo-Carboniferous, the Intra-Sudetic Synclinorium, SW Poland) derived from geochemical modelling and isotopic studies
    Geochemistry and secular evolution of ground water
    Geochimija gazov i glubinnych vod jugo-vostočnych sklonoch češskogo massiva
    Geodetické podklady pro vyhodnocení povodně v červenci 1997
    Geoekologické souvislosti vzniku a důsledků povodní
    Geofyzika při vyhledávání a ochraně minerálních vod v ČSR
    Geografické podmínky vzniku povodní
    Geographic information systems and decision support system for groundwater management
    Geoinformační technologie a modelování hydrogeologických procesů - současné problémy a trendy
    Geoinformatic assessment of extreme flood consequences - case study: flood in August 2002 in Central Europe
    Geological conditions and problems of thermal waters exploitation in Podhale region
    Geologická stavba a minerální prameny Karlových Varů
    Geologické a hydrogeologické podmienky zvýšenia využitelnosti prameňov Slovenského krasu v suchých obdobiach
    Geologické a hydrogeologické poměry údolí Lukovského potoka před nasypáním tělesa Radovesické výsypky
    Geologické práce hrazené ze státního rozpočtu realizované v roce 1999
    Geologicko-geofyzikálne aspekty lokalizácie produktívneho hydrogeologického vrtu v Slovenskom krase
    Geologicko-tektonické pomery v oblasti hrádze uvažovanej vodnej nádrže Slatinka
    Geologický vývoj krasu v různých oblastech světa a jeho praktický význam v hydrogeologii
    Geologie a hydrologie Bartošovy pece a okolí
    Geomorfologická analýza povodí Bystřice mezi Domašovem n. B. a Hrubou Vodou
    Geomorfologické pomery spojovacieho sifónu medzi jaskyňou Slobody a jaskyňou Mieru v Demänovskej doline
    Geomorfologické typy vodních toků a jejich využití pro revitalizace
    Geomorfologické změny v říčních nivách po srpnové povodni roku 2002
    Geomorfologický výskum a topografia vodnej cesty medzi jaskyňami Vyvieranie a j. Slobody v Demänovskej doline
    Geomorphology as a key to freshwater sulphate recovery: the SUNFLOW model
    Geostatistická klasifikace dynamiky změn kvality vody v povodí Labe
    Geothermal potential in the area at the ridge of the Ore Mountains (Krušné hory)
    GIS aplikace pramenů a vrtů na ČHMÚ - pobočka Praha
    Grafický výstup pre modelovanie prúdenia podzemnej vody diferenčnou metódou
    Grafové struktury a některé možnosti jejich využití při modelování hydrologické bilance
    Groundwater flow in crystalline carbonates (Jeseniky Mts., Czech Rep.): Using stream thermometry and groundwater balance for catchment delineation
    Groundwater resources in Slovakia (Czechoslovakia)
    Groundwaters as a natural landscape element
    Havarijní znečištění podzemních vod krystalinika pesticidy
    Heat flow and ground water movement in the Bohemian cretaceous basin (Czechoslovakia)
    Hierarchy of inhomogeneity elements influencing transmissivity distribution in hard rocks
    Historical floods in Bohemia and Moravia on the example of the year 1598
    Historické povodně Šumavy a poškození lesů
    Historické využití podzemní vody ve Strahovském klášteře v Praze : 12-24 Praha
    Historický srážkový rekord z Jizerských hor z roku 1897 dodnes nepřekonán
    Historie a současnost arboreta pod zámkem Jezeří
    Historie experimentálních povodí v Jizerských horách
    Hledají nové vodní zdroje
    Hlubinné jímání teplických terem a hydrogeologické poměry v prostoru plánovaného lomu Barbora
    Hlubinné jodobromové vody OKR a perspektivy jejich ekonomického využití
    Hodnocení biodegradabilních organických látek v přírodních vodách
    Hodnocení fluviálních systémů jako součást revitalizační studie povodí
    Hodnocení sezonality kulminačních průtoků v povodí Berounky
    Hodnotenie tepelno-energetického potenciálu geotermálnych vôd centrálnej depresie podunajskej panvy
    Hydraulic functions of the bi-modal soil porous systems
    Hydraulická ochrana podzemní vody v horní části Žitného ostrova
    Hydraulické vyhodnocení dynamiky odtoků a rozlivů
    Hydraulický režim derivačních kanálů vážské kaskády
    Hydrická rekultivace na Mostecku. První výsledky hydrobiologického průzkumu hydricky rekultivovaného Mostecka
    Hydrochemický a hydrogelogický monitoring testovací lokality melechovský masiv
    Hydrochemický výzkum povrchových a skapových vod v severní části Moravského krasu
    Hydrodynamic conditions controlling the chemistry of spring water in the non-carbonate rocks of the Czechoslovak Carpathians
    Hydroekologické hodnocení toků
    Hydroekologický informační systém Výzkumného ústavu vodohospodářského
    Hydroekologický výzkum ÚH AV ČR v Jizerských horách
    Hydrogeochemické hodnocení širší oblasti Dolních Dunajovic v moravské části karpatské předhlubně
    Hydrogeochemické hodnocení širší oblasti ložiska plynu Dolní Dunajovice
    Hydrogeochemie a režim podzemních vod sedimentárních oblastí
    Hydrogeochemistry of a deep gas-storage cavern, Czech Republic
    Hydrogeological conditions of the Cracow Sandstone Series in Upper Silesian Coal Basin influenced by mining activity
    Hydrogeological effects of seismicity in the Hronov-Poříčí fault zone area
    Hydrogeological investigation of the Siluro-Devonian core of the Barrandian basin
    A hydrogeological study of the northern parts of the La Libertad, San Salvador, and Cuscatlán Districts in El Salvador: a regional and integrated study
    Hydrogeologická charakteristika areálu Břevnovského kláštera v Praze : 12-24 Praha
    Hydrogeologická charakteristika chránenej vodohospodárskej oblasti kvartéru Žitného ostrova podľa výsledkov najnovších prác
    Hydrogeologická charakteristika hnedouhoľných ložísk na Slovensku
    Hydrogeologická charakteristika nejbližšího okolí Strahovského kláštera v Praze : 12-24 Praha
    Hydrogeologická funkcia puklinovo-pórového prostredia neovulkanitov v podmienkach dlhodobej exploatácie
    Hydrogeologická interpretace pojmů kontaminace, havárie, krajně naléhavý stav
    Hydrogeologická problematika a vodní bilance jezera ČSM v katastrálním území Dubí-Pozorka
    Hydrogeologická problematika kuželového krasu regionu Guangxi v jižní Číně
    Hydrogeologická problematika lipnického zlomu na velkolomu jiří v Sokolovském revíru
    Hydrogeologická problematika lokality Proboštov
    Hydrogeologická problematika meziložních písků na Mostecku
    Hydrogeologická problematika pseudokrasových podzemních vod z opuštěných uhelných dolů v okolí Nýřan (karbon plzeňské pánve)
    Hydrogeologická problematika v prostoru ochranného pilíře SKPJ
    Hydrogeologická prozkoumanost ČSSR
    Hydrogeologická rajonizace 2005
    Hydrogeologická rajonizace 2005
    Hydrogeologická rajonizace České republiky
    Hydrogeologická role vulkanických hornin těšínitové asociace v rámci paleogenních sedimentů flyšového pásma Západních Karpat na Moravě : 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí, 25-21 Nový Jičín, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Hydrogeologické a hydrogeochemické poznatky z prieskumných zpráv v Santovke
    Hydrogeologické aspekty ochrany ekosystému před negativní antropogenní činností
    Hydrogeologické limity rozvoje města Brna
    Hydrogeologické pomery juhozápadnej časti Iraku
    Hydrogeologické pomery kraja Mascara v Alžírsku
    Hydrogeologické pomery ložiska magnezitu Dúbravský masív
    Hydrogeologické poměry ložiska sádrovců v Kobeřicích
    Hydrogeologické pomery východnej časti Slovenského krasu v rokoch 1982-1985
    Hydrogeologické poměry Zambie
    Hydrogeologické poznatky z expertíznej činnosti v Iraku
    Hydrogeologické poznatky z oblasti Mascary v Alžírsku
    Hydrogeologické problémy v souvislosti s rozvojem těžby v SHR
    Hydrogeologické zhodnocení cięźkowického pískovce na listu 25-234 Horní Bečva : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Hydrogeologický průzkum chebské pánve
    Hydrogeologický průzkum lokality Libouš (severočeská pánev)
    Hydrogeologický průzkum ložisek ve zlatohorském rudním revíru
    Hydrogeologický průzkum v Karlově Studánce
    Hydrogeologický průzkum ve vádí Markhan (JLDR)
    Hydrogeologický výzkum puklinového prostředí na lokalitě Potůčky-Podlesí v Krušných horách : 01-43 Horní Blatná
    Hydrogeologický výzkum ve vrtech na melechovském masivu : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-14 [i.e. 23-21] Havlíčkův Brod
    Hydrogeologický význam radionuklidů ve vodách ze štol Jezeří a Jezerka
    Hydrogeologie a bezpečnost ukládání radioaktivních a nebezpečných průmyslových odpadů
    Hydrogeologie a kvalita podzemních vod zlatodolu Roudný se zvláštním zřetelem k arsenu
    Hydrogeologie a odvodňování VČSA v dosahu svahů Krušných hor
    Hydrogeologie a právní systém
    Hydrogeologie
    Hydrogeologie bedřichovských tunelů a jejich okolí
    Hydrogeologie hranického devonu se zvláštním zřetelem k lázním Teplicím nad Bečvou. (Význam styku českého masivu a karpatské soustavy pro genezi minerálních vod)
    Hydrogeologie krasového systému pramen pod Domášovem - Tetínský vývěr: nová pozorování a data
    Hydrogeologie ložisek Strážského bloku a její vztah k těžební činnosti
    Hydrogeologie ložiska polymetalických rud v devonu u Horního Benešova
    Hydrogeologie minerálních pramenů v Karlově Studánce pod Pradědem
    Hydrogeology
    Hydrogeology in the Czech Republic
    Hydrological balances in fissure-karst hydrogeologie structures
    Hydrological consequences of the climatic changes
    Hydrological regime of some springs in the Upper Oder River Basin
    Hydrological regime of the riparian landscape of the Morava river in the light of the past and recent changes
    Hydrological research in experimental and representative catchments in Czech Republic and Slovak Republic
    Hydrologické a hydrochemické výzkumy v jižní části Moravského krasu
    Hydrologické charakteristiky malého horského povodí
    Hydrologické charakteristiky režimu podzemních vod
    Hydrologické pomery lesných ekosystémov Malých Karpát
    Hydrologické poměry neogenních sedimentů severozápadně od Brna
    Hydrologické rekultivace jako subsystém rekultivační transformace krajiny
    Hydrologický režim podzemních vod a pramenů
    Hydrologický výskum v experimentálnych a reprezentatívnyh povodiach Českej a Slovenskej republiky
    Hydrologický výskum v malých povodiach v bývalom Československu v kontexte medzinárodnej spolupráce
    Hydrologický výzkum v malých zemědělských povodích
    Hydrologický výzkum v povodí Volyňky a autoregulace hydrologického cyklu v povodí Liz
    Hydrologický výzkum Velké Kotliny v Hrubém Jeseníku
    Hydrosynoptic approaches for identification of flood mechanisms
    Hydrotermálne premeny andezitových vulkanoklastík so vznikom hydrohalloyzitu v oblasti Dubníka, JV od Prešova
    Identification of floodplain elements suitable for use in integrated flood protection using hydromorphological mapping. Case study: upper Opava River basin (Czech Republic)
    Identifikační hydrogeologické metody používané v rámci hydrogeologické syntézy České křídové pánve
    Imitacionnoje modelirovanije režima napornogo vodonosnogo gorizonta
    The impact if industrial sources of pollution and contaminated sites on water quality and the ecosystem
    The impact of not detonated blasts of TNT in the geophysical prospecting boreholes in Halenkovice village
    Impact of the entrapped air on water flow and solute transport in heterogeneous soil: Experimental set-up
    The impact of the retention curve hysteresis on prediction of soil water dynamics
    The importance of geophysical methods for protecting groundwaters from agricultural pollution
    An important aquifer of Lower Badenian clastic sediments in Carpathian Foredeep
    In memoriam doc. RNDr. Václav Zajíček, CSc.
    Increasing silicon concentrations in Bohemian Forest lakes
    Indicators of quality of surface water in an industrially polluted country
    Indikační vrty a objekty v ochraně vod
    Infiltrace : numerická simulace
    Infiltrace a povrchový odtok na holé půdě při dešti s konstantní intenzitou
    The influence of large-scale climatic patterns on precipitation, temperature, and discharge in Czech river basins
    The influence of long-term N-fertilization on episodic leaching of nitrate from a small forested catchment at Gardsjön, Sweden
    The influence of river network arrangement on values of geotectonic indices (on the example of the Oslava River basin)
    Informace o sanačních pracích v šachtě Pravřídla, provedených v roce 2000 a nových skutečnostech z doby jeho hloubení v roce 1881
    Ing. Jiří Kališ, CSc. Sedemdesiatpäťročný
    Ing. Vlastimil Myslil, CSc. - 80 let
    Input and fate of anthropogenic estrogens and gadolinium in surface water and sewage plants in the hydrological basin of Prague (Czech Republic)
    Instability driven flow and runoff formation in a small catchment
    Integriertes Wassermanagement in grenzübergreifenden Einzugsgebieten - Grenzgebiet Deutschland-Tschechische Republik
    Interactive use of groundwater hydraulic modelling and GIS application for predicting of groundwater level rise impacts
    Interakce radiostroncia se sedimenty v povrchových vodách
    Iodine-bromide waters of potential balneological use at the borderland of Poland and Czech Republic
    Isotopengeochemisches Monitoring - demonstriert am Beispiel von zwei Mineralquellen in Bad Brambach, Vogtland
    Isotopic composition of ground water in the SW part of the Upper Silesian Coal Basin within territories of Poland and Czech Republic
    Isotopový výzkum termy ve Velkých Losinách na Moravě
    IV. program regionálního hydrogeologického průzkumu pro 7. PLP
    Izolace a koncentrace nepolárních organických látek ze vzorků vod
    Jak se u nás mají revitalizace?
    Jak způsobuje hydraulicky nevhodné koryto vodního toku povodeň
    Jakost vody v ČR : komplexní monitoring
    Jakost vody ve vodních nádržích a jejich revitalizace
    Je Kamencové jezero v Chomutově první zbytkovou jámou bezděčně sanovanou mokrou variantou?
    Jednoduchý model odhadu transportu plavenin
    Jevy spojené s odtáváním sněhové pokrývky v tundrové zóně Krkonoš
    Jezera zbytkových jam po těžbě hnědého uhlí
    Jizera a povodně v Turnově
    Jubilující Břevnov očima hydrogeologa : 12-24 Praha
    K 85. narozeninám Ing. Vlastimila Myslila, CSc.
    K aktuálnym problémom vodohospodárskych úprav na výhodoslovenskej nížině
    K čemu je fuzzy logika při odhadu extrémních povodní
    K metodě rozčleňování hydrogramu pomocí pozorování hlladiny podzemní vody
    K metodice rajónování podzemních vod
    K některým otázkám aplikace matematického modelování v hydrogeologii
    K některým problémům krasové hydrogeologie
    K nelinearitě hydrologického systému povodí Sputky
    K otázce interakcí mezi krasem a strukturou
    K otázce vlivu podélného sklonu toku na zrnitostní složení materiálu dna
    K pôvodu minerálnych vôd flyšového pásma a predhlbne Západných Karpát
    K poznatkům z dlouhodobých řad sledování povodňového režimu v povodí Vltavské kaskády
    K princípu termosifónu termálnych vôd v západných Karpatoch
    K problematice režimu napjatých zvodní
    K problematike tvorby chemického zloženia krasovej vody (Nízke Tatry- Demänovská dolina)
    K problematike výpočtu prietokovej kapacity ohradzovaných tokov na Východoslovenskej nížine
    K vodárenskému využívání vod Moravského krasu
    K výpočtu parametrů větrových vln
    Karlovarská umělecká mozaika
    Karlovarské prameny
    Kartografické vyjádření jakosti podzemních a povrchových vod v České republice
    Katastrofální povodeň na Rychnovsku - červenec 1998
    Kdy vznikly podzemní vody Českého masívu?
    Ke koncepci nakládání s odpadními vodami v obcích do 500 obyvatel
    Klasifikace transmisivity a její použití
    Klimatická anomálie 1992-1996 na šumavském povodí Liz jako důsledek výbuchu sopky Pinatubo v roce 1991
    Klimatická změna a její vliv na vodní režim
    Klimatické změny a vodní zdroje v povodí Vltavy : modely klimatických změn pro vodní zdroje k roku 2085
    Kolísání a tendence v režimu odtoků povodí českého Labe
    Kolmace říčních koryt a její stanovení
    Koloběh živin v eutrofizované nádrži (Jordán, Jižní Čechy)
    Komořanské kyselky v archivních materiálech báňských úřadů
    Komplexní analýzy přírodní minerální vody z nově jímaného karlovarského vřídla
    Komplexní vyhodnocení jakosti vody řeky Berounky
    Koncepcia základnej hydrogeologickej mapy ČSSR 1 : 200.000
    Konference Hydrologie malého povodí 2014
    Konference "Hydrologie půdy v malém povodí"
    Konference s mezinárodní účastí "Hydrologie malého povodí 2008"
    Kontaminace dnových sedimentů ve vodní nádrži Nechranice
    Kontaminace labských sedimentů a plavenin polychlorovanými bifenyly a hexachlorbenzenem
    Kontrolní odběry a analýzy vzorků vod
    Korelace koncentrací radonu ve vodě ze studní a koncentrací radonu v půdním vzduchu v okolí Písku, Jihlavy, Jindřichova Hradce a Žďáru nad Sázavou : 22-41 Písek, 23-23 Jihlava, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-22 Žďár nad Sázavou
    Krajina důlních oblastí severních Čech
    Krajinný ráz a jeho ochrana. 1. část, Charakter, ráz a identita krajiny
    Kras střemeníčsko-rachavské skupiny ker konicko-mladečského devonu (Javoříčský kras): vyhodnocení vrtných prací
    Krasové jevy Kameňanského krasu
    Krátkodobá predikce odtoku modelem PONS na vybraných povodích
    Kritéria pro rozlišování vodního toku a bystřiny z hlediska platnosti ČSN 73 6820, ČSN 73 6823 a ON 48 2506
    Krkonoše a Jizerské hory očima hydrogeologa a vodohospodáře
    Krkonošské podzemní toky
    The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Second day: Active processes of the western Eger Graben area. Stop 9
    The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Third day: (A) Geodynamic observation of fluid driven earthquake swarms and mantle fluid transport processes in the Nový Kostel epicentral area : stop 12
    Kvalita pitných vod ČSR
    Kvalita povrchových vod v České Republice : splníme podmínky evropské směrnice?
    Kvalita povrchových vod v povodí řeky Šlapanky: modelová situace českého venkova
    Kvalita studničných vod ve východní části Středočeského kraje
    Kvalita vody a biocenózy podzemních toků Amatérské jeskyně (Moravský kras)
    Kvalita vody a nová koncepce řešení pásem hygienické ochrany vodních zdrojů
    Kvalita vody středního Labe v aspektu závlah
    Kvalita vody v Bílině a zdroje znečištění v jejím povodí
    Kvalita vody v řece Bílině
    Kvantifikace plošného a difuzního znečištění v povodí Labe
    Kvantitativní antropogenní zásahy do podzemní vody, jejich ekologické dopady a interakce podzemní a povrchové vody
    Kvantitativní hydrogeologická charakteristika předvariských hornin středních, jižnícha západních Čech
    Kvantitativní ovlivnění podzemních vod antropogenní činností - důsledky a možná nápravná opatření
    Kvantitativní stopovací zkoušky v Moravském krasu
    Laboratorní infiltračně výtokový experiment monitorovaný metodou magnetické rezonance
    Laboratórny výskum v speleológii
    Lakes and water reservoirs in the Czech Republic
    Landscape, settlement and floods in the Hanušovice/Jindřichovice model region (Northern Moravia)
    Landuse changes as indicator of flood risk
    Laserová fotogrammetrie stěn bedřichovského tunelu (úsek A)
    Ledové jevy na malých tocích
    Lesnicko-hydrologický výzkum v beskydských experimentálních povodích
    Lesnicko-hydrologický výzkum ve Výzkumním ústavu lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady
    Libišská tůň v přírodní rezervaci Černínovsko: současný stav a antropogenní narušení ekosystému fluviálního jezera z komplexně limnologického pohledu
    Lidé a niagarské vodopády
    Likvidace důlních děl ve sloji Josef na dole Marie v Královském Poříčí
    Likvidace vrtů v povodích Moravy a Odry
    Limnological survey of the lakes Wielki Staw and Mały Staw in the Giant Mts. (Karkonosze)
    Limnologická studie Čertova jezera
    Limnologická studie jezera v lomu Velká Amerika
    Limnologická studie největšího jezera české části Úpského rašeliniště v Krkonoších
    Long-term changes and trends in precipitation input to Czech landscapes
    Long-term changes in concentrations of fluxes of nitrogen species in the Elbe river basin
    Long-term impacts of the 1997 floods in the Morava River Basin
    MAGIC applied to roof experiments (Risdalsheia, N; Gardsjön, S; Klosterhede, DK) to evaluate the rate of reversibility of acidification following experimentally reduced acid deposition
    MAGIC library - a novel tool to assess acidification of lakes in Sweden
    Maksymalne dobowe opady atmosferyczne w Karkonoszach w drugiej połowie XX wieku
    Malá povodí jako trvalý zdroj informací
    Malé vodní nádrže - významný krajinný prvek
    Málo známé krasové a pseudokrasové jevy Českého ráje
    Mapa zranitelnosti podzemních vod v nivě Labe : 02-44 Štětí
    Mapy filtračních parametrů a potenciální produktivity
    Mass balance of nutrients and major solutes in the Plešné watershed-lake ecosystem in the 2001 hydrological year
    Matematické modelování a efektivnost hydrogeologického průzkumu
    Matematické modelování morfologických procesů v říčním korytě a inundačním území
    Matematické modelování údolních nádrží. I, Simulace hydrodynamiky
    Matematické modelování v hydrologii a životním prostředí : kalibrace - verifikace - neurčitost - pojem equifinality
    Matematické modely proudění podzemní vody - některé problémy s jejich aplikací
    Mathematical modelling of the agricultural impacts on ground water quality and quantity
    Mathematical simulation of nitrate transport
    Mechové jezírko v Krkonoších - fyzickogeografická studie
    Medzinárodná konferencia "Hydrológia Karpát"
    Mělké podzemní vody kvartéru Ostravska
    Měření propustnosti puklinového prostředí granitového masivu (využití pakrových systémů při terénním hydrogeologickém výzkumu)
    Methods of protecting natural waters from agricultural aktivities applied in the catchment area of the river Morava headwaters
    Metóda výpočtu nenasýtenej hydraulickej vodivosti pôdy z vlhkostnej retenčnej krivky
    Metodika a hlavní výsledky řešení hydrogeologické problematiky v souvislosti s likvidací kladenských dolů
    Metodika posouzení ochranných pásem z hlediska plošného zemědělského znečištění na příkladu VN Švihov
    Metody aerobní bioasanace ropných látek v horninovém prostředí
    Metody hodnocení hydrologického sucha
    Metody hodnocení průniku pesticidů půdou do podzemních vod
    Metody výzkumu vodních komunikací a jejich použití v OKR
    Microflora in the Wettinquelle, a mineral spring with high gas content of a deep subsurface origin
    Mikrosvět a makrosvět vřídlovce : karlovarská přírodní laboratoř
    Mineral water deposits in vincinity of Tylicz (Beskid Niski range, Polish flysh Carpathians)
    Mineralassoziationen in den Schlicken einiger böhmischer Flüsse
    Minerální prameny v Hronově
    Minerální vody krasových struktur na Moravě a problémy jejich ochrany
    Minerální vody mikroregionu Bojkovsko : 25-34 Luhačovice, 35-12 Strání
    Mineralogie karlovarské vřídelní desky a jejího podloží
    Minulosť a možnosti hydrologického výskumu v malých povodiach na Slovensku
    The Mladotice Lake, western Czechia: the unique genesis and evolution of the lake basin
    Mladotické jezero - vývoj jezerní pánve
    Mlýn v Kodě - přírodovědné, historické a technické aspekty
    Model látkové bilance těžkých kovů a radiogenních elementů v oblasti malých povodí kolem vodní nádrže Vír (Bílý potok, Fryšávka) : 14-33, 14-34, 21-11, 21-12, 24-13, 24-14
    Model reconstruction of nitrate pollution of riverbank filtration using 15N and 18O data, Karany, Czech Republic
    Modeling forecast of acidification and recovery in the Lysina catchment, Czech Republic
    Modeling of the water flow and the contaminant transport in the soil profile of the Předměřice region
    Modelling of ground water flow in nonhomogeneous media using an integral equation method
    Modelling of groundwater flow in the Jizera Basin
    Modelling of groundwater flow in the vicinity of tunnel structures
    Modelling the recovery from acidification at the covered catchment experiment, Gardsjön, Sweden
    Modelová interpretace výsledků měření mísící zóny v Labi pod vypouštěním z ČOV Hradec Králové
    Modelování erozních a sedimentačních procesů v malém povodí
    Modelování hydrogramu odtoku ve vadózní zóně zdrojových oblastí v povodí Labe
    Modelování plošných zdrojů znečištění povrchových vod
    Modelování proudění podzemní vody v linii protipovodňových prvků v Praze-Troji
    Modelování rozvodnice a primárních terénních charakteristik na experimentálním povodí Modrava 2
    Modelování srážko-odtokového procesu pro potřeby předpovědí
    Modelování vlivu klimatických změn na hydrologický režim v ČR
    Modelování vlivu krajinného pokryvu na srážkoodtokové vztahy v povodí Olše
    Modelování vlivu lesa na srážkoodtokové vztahy a vodní erozi s pomocí GIS
    Modelování zranitelnosti vod acidifikací v České republice
    Modelové řešení rozsahu ochranných pásem podzemních vodních zdrojů
    Modely exploatace minerálních vod ve zřídelních oblastech
    Modified low-grade aluminosilicates as effective sorbents of hazardeous oxyanions from aqueous systems
    Mokrsko - přenos As z půdy do rostlin
    Monitoring důlních vod na dole ČSM
    Monitoring hladiny podzemní vody v tělese Radovesické výsypky
    Monitoring kvality vody v oblasti jaderné elektrárny Dukovany
    Monitoring v povodí vodárenských nádrží Souš a Josefův Důl
    Monitoring ve vodním hospodářství v rezortu MZe
    Monitoring zátěže hydrosféry uranovým průmyslem ve střední části povodí řeky Svratky
    Monitorování a hodnocení hydrosféry v ČR v souladu se směrnicemi ES v oblasti ochrany životního prostředí
    Monitorování atmosférické depozice v oblasti Krkonoš
    Monitorování hladiny podzemních vod v lokalitě Stráž pod Ralskem
    Monitorování kontaminace povrchových a podzemních vod vodami z odkališť elektrárenských popílků
    Monitorování podzemních vod
    Monitorování podzemních vod
    Monitorovanie kvality vody vybraných tatranských jazier
    Movement of agrichemicals through the soil profile into underground watter
    Možné dopady klimatické změny na vodní zdroje
    Možnost využití akumulace důlních vod v zatopených uranových dolech pro vodárenské účely
    Možnosti a omezení Ellenbergových indikačních indexů pro odhad změn vodního režimu v Jizerských horách
    Možnosti a přínosy revitalizací vodního prostředí
    Možnosti aplikace modelu plošného znečištění v povodí Svratky
    Možnosti hodnocení znečištění povrchových vod podle metodiky OECD na příkladu radioaktivních látek
    Možnosti použitia hydrogeotermických metód pri skúmaní prúdenia podzemných vôd v pririečnych oblastiach
    Možnosti radionuklidových stopovacích zkoušek při průzkumu těsnosti nádrží a směru proudění vod v podmínkách SHP
    Možnosti revitalizace drobných vodních toků - řešení na příkladu dvou případových studíí
    Možnosti řešení území Praha - Kunratice jih a obnovení protipovodňové a rekreační vodní nádrže "královský rybník"
    Možnosti uplatnění kolmatátorů v hydrogeologické praxi
    Možnosti vyjádření historického vývoje meandrů českého Labe a návrhy na jejich revitalizaci
    Možnosti využití geotermálních zdrojů pro energetické účely : využití geotermálních zdrojů v postižených oblastech
    Možnosti využití podzemních vod z Ralska pro Prahu
    Možnosti využívání hydrotermálních zdrojů na jižní Moravě pro rekreační účely
    Možnosti zefektivnění hydrogeologického průzkumu v SHR
    Multilinear flood routing using empirical wave-speed discharge relationships: Case study on the Morava River
    Můžeme v hydrologii sdružovat neurčité informace a znalosti?
    Na najvyššej priehrade sveta
    Náchodka : nový minerální pramen
    Napouštění zbytkové jámy lomu Most - Ležáky
    Nárůst obsahu oxidu uhličitého ve zdrojích pitné vody u Nebanic
    Nástroje na podporu rozhodování při optimalizaci režimu jímání a ochrany vodních zdrojů podzemních vod
    Natura 2000 a vodní hospodářství
    Natural inactivation of phosphorus by aluminium in atmospherically acidified surface waters
    Návrh alternativního využití starých a opuštěných důlních děl v České republice
    Návrh některých českých termínů z povodňové geomorfologie
    Návrh nového ideového řešení možnosti vyuhlení zbytkových zásob v ochranných pásmech teplických term, v prostoru uvažovaného velkolomu Barbora II.
    Návrh revidovaného vymezení zranitelných oblastí podle nařízení vlády č. 103/2003 Sb.
    Navrhování vrtů pro tepelná čerpadla a existující hydrogeologická rizika
    Návrhy na zvyšování biodiverzity ekosystému řeky Moravy
    Nebezpečné ledové situace na našich tocích
    Negativní vlivy plošného znečištění na vodní toky a možnosti nápravy
    Některé legislativní aspekty současné hydrogeologie
    Některé nové směry v hydrogeologickém průzkumu ložisek nerostných surovin
    Některé poznatky a zkušenosti z úpravy vody v podzemním horninovém prostředí
    Některé problémy odvodňování a degazace pokryvných útvarů v OKR
    Některé teoretické a metodické aspekty hydrogeologického výzkumu a průzkumu v Ostravsko-karvinském revíru
    Některé úspěšné revitalizace v Jižních Čechách
    Neogenní říční síť v západních a středních Čechách a její sedimenty
    Neuinterpretation seismohydrologischer Anomalien im Schwarmbebengebiet Oberes Vogtlandt/NW-Böhmen
    Neustálené plošné proudění podzemní vody a jeho řešení metodou konečných prvků
    New aspects on chemical composition of groudwater in relation to weathering processes: the crystalline complex of the western Carpathians
    A new survey of sources of the Amazon
    Niekoľko poznatkov zo zachytávania a využívania puklinovo-krasových vôd
    Niektoré aspekty hydrologickej regionalizácie krajiny vo svetle výsledkov výskumu odtokového procesu
    Niektoré možnosti využitia štatistického spracovania režimných pozorování
    Niektoré poznatky o režime hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov na území Slovenska
    Niektoré problémy so spracovaním hydrogeologických údajov pre inžiniersko-geologické mapy
    Niektoré problémy stanovenia fónu v hydrogeochemickej prospekcii
    Niektoré problémy stanovenia ťažkých kovov vo vodách anodickou rozpúšťacou analýzou
    Nitrate pollution of a water resource - 15N and 18O study of infiltrated surface water
    Nová batymetrická mapování glaciálních jezer na české straně Šumavy
    Nová metodika rozlišování kolektorských vlastností hornin
    Nové ČSN pre posudzovanie agresívnosti podzemných vôd na základové konštrukcie
    Nové interpretace stopovacích zkoušek na příkladu Moravského krasu
    Nové metódy stanovenia stopových kovov vo vodách
    Nové poznatky o hydrogeologicky významné struktuře v Brně
    Nové poznatky o hydrogeologii OKR
    Nové poznatky z výzkumu pramenních odtoků
    Nové stopovací zkoušky v Moravském krasu I.: jeskynní systém Rudické propadání-Býčí skála : 24-41 Vyškov
    Nové stopovací zkoušky v Moravském krasu II: Podzemní Punkva v okolí Macochy : 24-23 Protivanov
    Nové trendy geografického výzkumu jezer v Česku
    Novinky v mapování pro ochranu podzemní vody
    Nový IGCP projekt 518
    Nový zdroj liečivej minerálnej vody v Cígeľke
    Nulté průvaly ryolitových vod v oblasti duchcovských dolů
    Numerical solution of re-suspension of cohesive sediments in the reservoir of Střekov on the lower reach of Czech Elbe
    O komplexnom využití geotermálnych vôd v SSR
    O zaměření a práci České limnologické společnosti
    Obnova rybníků, mokřadů a úprava odvodnění ke zvýšení retence vody na zemědělských pozemcích v pramenné oblasti Cidliny na Jičínsku
    Obnovit či neobnovit přečerpávání vody do Černého jezera?
    Obor & osobnost: doc. RNDr. Jiří Krásný, CSc., hydrogeologie
    Obsah polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentech zvodnělých poklesových kotlin na Karvinsku
    Obsah stopových prvků v biomase bentických organismů v řekách povodí Labe
    Occult precipitation in the highest mountains of the Czech Republic: Monitoring, assessment and time variation
    Occurence of nitrogen materials in ground water in the territory of the middle Elbe river in Bohemia
    Oceán - nejlepší přítel člověka, aneb, Proč se porouchala uhlíková pumpa?
    Ocenenie štrkovísk pre vodárenské účely v oblasti Kúty-Holíč
    Ochrana a využití vod v příhraničním krystaliniku Ústeckého kraje
    Ochrana karlovarských pramenů ve vztahu k dobývání nerostných surovin v centrální části sokolovské pánve
    Ochrana podzemních vod - aktuální úkol naší společnosti
    Ochrana podzemních vod a jejich vlastnictví
    Ochrana podzemních vod České republiky v evropském kontextu
    Ochrana podzemních vod před znečištěním a risiková analysa
    Ochrana podzemních vod z pohledu vodohospodářské bilance
    Ochrana podzemných vôd v neovulkanitoch
    Ochrana vod a ochranná pásma vodních zdrojů
    Ochrana vod před znečištěním v Maďarské lidové republice
    Ochrana vodných zdrojov v puklinovom prostredí
    Ochrana zdroje pitné vody na lokalitě Mšené-Budyně
    Ochranná pásma zdrojů podzemních vod - ano či ne?
    Odbornost v hydrogeologii a její uplatňování
    Odešel Josef Veselý
    Odložené globální oteplování? : oceánské proudění a třicetileté chladné epizody
    Odnos těžkých kovů vodou z povodí Zvíkovského potoka
    Odpor pohyblivého dna sklonitého koryta za povodňových průtoků
    Odstraňování manganu z kyselých důlních vod
    Odvodnění urbanizovaných území
    Odvodňování kuřavek na dole Kohinoor - 27 let úspěšné spolupráce mezi VÚHU Most a SHD - Doly Vítězného února v Záluží
    Odvodňování vnitřní výsypky lomu Obránců míru a radovesické výsypky
    Ohlédnutí za minulými deseti hydrogeologickými konferencemi
    Ohrožení a ochrana využívaných podzemních vod v jihomoravském kraji
    On equivalent roughness of mobile bed at high shear stress
    On some computational methods for assessment of bank deformations on water reservoirs
    On the fractionation of natural organic matter during water treatment
    On the origin of chloride waters in the Polish Flysch Carpathians
    One-dimensional modelling of groundwater flow using pocket calculator
    Opatření ve zdrojích znečištění povodí vodárenské nádrže Želivka
    Oprámy u Kaznějova - příklad neřešené ekologické zátěže
    Optimalizace využívání a ochrany podzemních vod s ohledem na ostatní složky životního prostředí: polická pánev
    Optimisation of the coagulation process of surface water with high content of natural aluminium
    Opustili nás: docent RNDr. Ján Jetel, CSc. 1935-2005
    Opustili nás: p.g. Věra Tišnovská
    Organic solutes and the recovery of a bog stream from chronic acidification
    Origin of groundwater mineralization in coarse-grained lower Badenian aquifer in the Czech part of the Upper Silesian Coal Basin
    Overenie metódy hydrogeochemickej rudnej prospekcie v kryštaliniku Nízkých Tatier
    Ověření geochemické anomálie (radioaktivní a kovové prvky) v okolí říčky Slatinky zhruba mezi obcemi Slatinice, Lutín a Luběnice
    Ovlivnění podzemních a povrchových vod likvidací dolů - dolnoslezská uhelná pánev
    Paleohydrogeology of Mineral Waters of the Inner West Carpathians
    Paměť vody : i Krčín pochybil?
    Pan Ing. Vok Malínský, CSc.
    Parameter estimation of soil hydraulic and thermal property functions for unsaturated porous media using the HYDRUS-2D code
    Particularités du régimen d´écoulement des eaux souterraines de karsts fortement développés
    Pasivní bodový vzorkovač vody a plavenin
    Peaks over threshold method in comparison with block-maxima method for estimating high return levels of several Northern Moravia precipitation and discharges series
    Peat bogs influence on runoff processes : case study of the Vydra and Křemelná River basins in the Šumava Mountains, southwestern Czechia
    Penetrační průzkum realizovaný na lomu Medard-Libík v souvislosti s připravovaným zatopením zbytkové jámy tohoto lomu
    Perspektivy vědeckotechnické revoluce v hospodaření s vodou
    Photochemical and biological degradation of allochtonous dissolved organic carbon and its impact on alkalinity production in acidified lakes
    Photochemical release of metal species in stream waters
    Planetarnyje ravnoudalënnyje razryvnyje sistemy i ich značenije (na primerach iz gidrogeologii)
    Plaveniny jako produkt a indikátor vodní eroze půdy v geograficky rozdílných podmínkách České republiky
    Počítacie stroje v hydrogeológii
    Podiel rádioaktivity hornín Západných Karpát na tepelnom toku
    Podíl drenážního odtoku na celkovém odtoku z povodí
    Podmienky a možnosti optimalizácie využitia puklinovo-krasových vôd v Západných Karpatoch
    Podněty pro úpravy toků ve vztahu k maximálním průtokům
    Podzemí u Vřídla
    Podzemné vody karbonátov mezozoika severozápadných svahov Západných Tatier
    Podzemní voda a její ochrana
    Podzemní voda pro sociální a ekonomický rozvoj a ochranu ekosystémů
    Podzemní vody a organizace a.s. Povodí
    Podzemní vody hydrogeologického masivu: jejich význam ve vodním hospodářství a v dalších aplikovaných oborech
    Podzemní vody neogenních sedimentů moravské brány
    Podzemní vody Příhrazské vrchoviny a jejich ochrana
    Podzemní vody v horní části povodí Jihlavy a jejich podíl na celkovém říčním odtoku
    Pohyb iónov kovov v nenasýtenej zóne pôdy miešateľnym prúdením
    Pohyb ropných látek v horninovém prostředí
    Pojem chráněných území ve vztahu k připravované Rámcové směrnici EU pro vodní politiku
    Pokus o paleohydrogeologii severní Moravy
    Pollution of groudwater in "Žitný island" by nitrogenous matter from agricultural large-scale production studied in model territory of "Diarhan"
    Porovnání bilance radioaktivních látek v odpadních vodách z těžby uranu a v povrchových vodách v roce 1999
    Posouzení bezpečnosti kamenité přehrady Šance pomocí numerických modelů kalibrovaných podle výsledků měření in situ
    Posouzení možnosti sanace horninového prostředí znečištěného anorganickými sloučeninami
    Posouzení ovlivnění vodních toků po ukončení těžby uranu v oblasti ložiska Olší
    Posouzení říčního profilu Bíliny z hlediska ekotoxicity a saprobity
    Posouzení účinnosti injekční clony přehrady Sidi Yacoub
    Posouzení vlivu průtočných systémů na kvalitu vody ve vybraných průtočných poklesových kotlinách OKR
    The possibilities of geobotanic and photographic detection of agricultural pollution
    The possibilities of reducing water seepage into the bottom layers in susurface irrigations
    Post-drilling destabilization of temperature profile in borehole Yaxcopoil-1, Mexico
    Postavenie geotermálnych vôd v v systéme vodných zdrojov v SSR
    Použití aktivního uhlí při úpravě vody
    Použití matematicko-statistických metod při klasifikaci základních hydrogeochemických typů a identifikaci důlních vod v OKR
    Použití metod ASE a GPC při analýzách perzistentních organických polutantů v pevných vzorcích vodních ekosystémů
    Použití modelování proudění podzemní vody pro řešení ochrany její kvality
    Použitie spektrálnej analýzy pri hodnotení hydrogeologických meraní
    Povodeň na Dubské Bystřici v srpnu 2002
    Povodeň na Jílovském a Olšovém potoce v červenci 1987
    Povodeň v červenci 1997 v povodí Odry
    Povodeň v srpnu 2002 v České republice
    Povodeň z července 1997 v jímacím území vodního zdroje Březová nad Svitavou
    Povodí Uhlířská: Infiltrační experimenty a neinvazivní snímkování půdních vzorků
    Povodně a klimatické změny
    Povodně na drobných tocích z pohledu ochrany krajiny
    Povodně na Dyji a příprava rekonstrukce vodního díla Znojmo
    Povodně v Berouně
    Povodňová historie v krasovém kaňonu řeky Berounky v okolí obce Srbsko v posledních dvou stoletích
    Povodňová revitalizace: technické zásahy versus přirozený vývoj
    Povyšenije dostovernosti ocenki zapasov podzemnych vod krupnych gidrogeologičeskich struktur
    Poznatky z overovania tesnosti vane plavebných komôr stupňa Gabčíkovo
    Poznatky z prieskumu a overovania optimálneho využitia podzemnej vody flyšových oblastí na Východnom Slovensku
    Pozorování podzemních vod
    Pracovní jubileum Ing. E. Hanslíka, CSc.
    Praha přírodní : přírodní podmínky Prahy
    Praktické zkušenosti s aplikací modelového řešení proudění podzemní vody v oboru hydrogeologie
    Pražské potoky a nádrže a jejich krajinářský význam
    Predbežné výsledky z hydrogeologického prieskumu optimálneho využitia podzemných vôd na lokalite Prašník-Fajnory
    Prediction and evaluation of agricultural nonpoint source pollution and water resource conservation
    Prediction of thermal water discharge zones on the basis of structural-tectonic and geophysical analysis in relation to the exploitation in Sokolov Basin: preliminary note (Ohře Rift, Bohemian Massif)
    Prezentace výsledků monitoringu postupu abraze na březích údolní nádrže Brno v letech 1989 až 1999
    Priestorová variabilita hydrofyzikálnych charakteristík pôd - retenčné vlastnosti pôd
    Príspevok k poznaniu terciérnych sedimentov a minerálnych vôd Lučenskej kotliny
    Príspevok k poznaniu terciérnych sedimentov a minerálnych vôd Lučenskej kotliny
    Príspevok k riešeniu problematiky režimu podzemných vôd v Liptovských Tatrách
    Príspevok k určeniu podzemného odtoku
    Príspevok k určeniu vplyvu povrchových tokov na hladinový režim podzemných vôd
    Príspevok k určovaniu pásiem hygienickej ochrany pre využívané zdroje podzemnej vody
    Príspevok k variabilite minimálnych odtokov slovenských tokov
    Pro vodu i proti vodě : smysluplná opatření v krajině
    Problematika dusičnanů v podzemní vodě v kvartérních sedimentech dolního toku Jizery
    Problematika hydrogeologických prognóz na ložisku Frenštát
    Problematika kontaminace toků v povodí vodárenské nádrže Přísečnice
    Problematika podložních písků v lokalitě J. Šverma - Vršany a současný stav jejich odvodnění
    Problematika stařinové zvodně v centrální části severočeské hnědouhelné pánve
    Problematika vodných zdrojov v štátnom pláne základného výskumu v 7. päťročnici
    Problematika využívání hydrogeologických databází Geofondu ČR a spolupráce při jejich naplňování
    Problematika změn vodního režimu v důsledku hornické činnosti v západní části SHP
    Problémy hydrogeologických měření v horských oblastech
    Procesy na redox rozhraní vod vytékajících z rašelinišť v povodí Flájského potoka v Krušných horách
    Procesy zaplavenia a vysýchania terénnych depresií
    Proč není mořská hladina rovná?
    Proč se uvolňuje arzen do vody?
    Prof. Ing. Dr. Ladislav Votruba, DrSc. : 6.5.1914 - 1.10.2002
    Prof. Ing. Dr.h.c. Pavel Gabriel, DrSc. 75-ročný
    Prof. Ing. Ivo Kazda, DrSc. sedmdesátiletý
    Prof. Ing. Miroslav Kutílek, DrSc. sedmdesátníkem
    Prof. Ing. Miroslav Kutílek, DrSc. (znova) jubiluje
    Prof. Ing. Pavel Pitter, DrSc.
    Prognóza akosti vody rieky Moravy po výstavbe vodného diela Wolfsthal-Bratislava
    Prognóza množství a jakosti podzemní vody jímané v blízkosti řeky
    Prognóza obnovení přírodního hydrologického režimu termy Pravřídla v Teplicích po zastavení čerpání z Obřího pramene na Duchcovsku
    Prognóza zmien hydrologického režimu opusteného koryta Dunaja počas uvádzania VD Gabčíkovo do prevádzky
    Prognózne zdroje obyčajných podzemných vôd Slovenska a ich kvalita
    Projavlenija morskoj gidrotermaľnoj dejateľnosti na poverchnosti margancevych konkrecij
    Projekt zahraniční pomoci Mongolsku v oblasti geologie
    Projekty mezinárodní spolupráce při prevenci a sanaci ekologických havárií
    Projev klimatické anomálie 1992-1996 v odtokových poměrech na povodí Liz
    Projevy a příčiny meromixie jezer po těžbě nerostných surovin v Česku
    Projevy slapových sil a zemětřesení ve zřídelní struktuře Slatinice u Olomouce
    Projevy slapových sil v režimu podzemní vody teplického křemenného porfyru
    Protrhávání morénových hrází v souvislosti s ústupem zalednění v pohoří Cordillera Blanca v Peru
    Proudění podzemní vody s volnou hladinou ve spojitě nehomogenním prostředí
    Průvaly kuřavek do historických důlních chodeb v oblasti povrchového dolu Bílina během provádění vrtných prací z povrchu
    Průzkum a sanace znečištění - současný stav a výhled problematiky v České republice
    Průzkum sedimentů v oblasti přítoku Moravice do vodní nádrže Slezská Harta
    Průzkumné metody v hydrogeologii
    Předběžná souhrnná zpráva o hydrometeorologické situaci při povodni v srpnu 2002 : 2. verze, v Praze 29.8.2002
    Předběžné hydrologické vyhodnocení povodní v červenci 1997
    Předběžné zhodnocení režimu podzemních vod v roce 1999
    Předpovědi charakteristik režimu a využitelného množství podzemních vod v jímacím území brněnského vodovodu
    Předpovídání povodní v České republice
    Přehled a posouzení vlivu nejvýzmanějších technických sanačních opatření realizovaných po průvalech ryolitových vod do dolů Döllinger, Viktorin a Gisela pro zajištění stability Teplické termy
    Přeměny údolních niv a koryt vodních toků ve vztahu k povodním
    Příčina lokálních poruch dna ve vodní nádrži Modlany : průsaky vod do závalového pole
    Příklad preventivního průzkumu znečištění podzemní vody ropnými uhlovodíky
    Příprava hydrogeologických podkladů pro samočinný počítač
    Příprava hydrogeologických vrtů a studní pro čerpací zkoušky
    Přípravy k zavedení směrnice EU o jakosti povrchových zdrojů pitné vody
    Přírodní tepelný potenciál v Podkrušnohoří
    Příspěvek k hydrogeologii lázní Teplic nad Bečvou
    Příspěvek k hydrografii jeskyně Sęsuri v Rumunsku
    Příspěvek k metodice hydrogeologického výzkumu krystalinika Českého masívu
    Příspěvek k problematice výskytu a složení huminových látek ve vodách povodí přehradní nádrže Fláje
    Příspěvek ke studiu odtokových poměrů v povodí Lužické Nisy v Ještědském hřbetu
    Přístroj pro měření tlaku a teploty vody HMT-100
    Přitahuje vegetace vodu?
    Půdní vlhkost v JV části Českomoravské vrchoviny
    Půl století sledování jakosti vody hraničních toků s Rakouskem
    Působení hlušiny na fytoplanktonní společenstva poklesových kotlin
    Quality of water in the experimental river basins
    Quantitative effets of pipe drainage on ground water resources in infiltration area
    Radioaktivita v podzemní vodě a radonový index
    Rádiológia vo vodnom hospodárstve
    Radionuklidy v sedimentech vodotečí vnitrosudetské uhelné pánve ovlivněné vypouštěním důlních vod
    The Ramzová tectonic zone: the contact between Lugicum and Silesicum
    Rašeliništní jezera Česka
    Rayonierung der Grundwässer im Flussgebiet des Hron nach der Stufe ihrer Agressivität
    Realizace ochranných opatření pro ochranu přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary
    Rebilance zásob podzemních vod
    Recentní kontaminace říčních sedimentů Jizery kovy a metaloidy v porovnání s přirozeným pozadím
    Recentní vodní eroze v Moravskoslezských Beskydech
    Reconstruction of nitrate pollution of water resources using 15N and 18O data - case studies
    Recovery from acidification during ten years of the covered catchment experiment at Gardsjön, Sweden, followed by four years after the roof was removed
    Regenerace chemismu vod v povodí Uhlířská a predikce vývoje do roku 2060 - možný návrat acidifikace jako důsledek růstu lesa
    Regional extrapolation of water quality models
    Regionální hodnocení látkových toků v síti malých povodí GEOMON
    Regionální preventivní ochrana a mapa ohrožení přírodních vod v povodí horní Moravy
    Regionálno-hydrogeochemické zhodnotenie kvality snehovej pokrývky na území Slovenska
    Registr chráněných území - opomíjená součást rámcové směrnice pro vodní politiku EU
    Rekultivace odkališť ve správě bývalých Rudných dolů Příbram, s.p. v rámci útlumového programu rudného hornictví
    Relation between phase density and component concentration in groundwater flow modelling
    Relationship between hydrogeochemical characteristics of near-surface zone of rock massif and hydrodynamic conditions
    Reply to comment on "Geochemical heterogeneity and isotope geochemistry of natural attenuation processes in a gasoline-contaminated aquifer at the Hnevice site, Czech Republic": report published in Hydrogeology Journal (2007) 15: 961-976, by Barbora Topinkova, Kamil Nesetril, Josef Datel, Ondrej Nol, Petr Hosl
    Research of penetration of pesticides through non-saturated zone into quaternary groundwater
    Response of drinking-water reservoir ecosystems to decreased acidic atmospheric deposition in SE Germany: signs of biological recovery
    Results after six years of clean precipitation treatment at the Gardsjön Covered Catchment Experiment - good news or bad news?
    Results of two-years' seismo-hydrological monitoring in the area of the Hronov-Poříčí Fault Zone, Western Sudetes
    Retenční funkce Třeboňské rybniční soustavy
    Revitalizace a hydroinformatika na Ploučnici
    Revitalizace Boreckého potoka u Vlašimi
    Revitalizace Isary v Mnichově
    Revitalizace potoka Borová
    Revitalizace, renaturace a ekologicky zaměřená správa vodních toků : dokončení z minulého čísla
    Revitalizace, renaturace a ekologicky zaměřená správa vodních toků
    Revitalizace Slupského potoka v Neustupově
    Revitalizace suchého poldru Čihadla
    Revitalizace úseku Slupského potoka v Neustupově
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 1. část
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 2. část
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 3. část
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 4. část
    Revitalizační aktivity na řece Moravě
    Revitalizační úpravy potočních koryt
    Režim plavenin v povodí Želivky
    Režim podzemních vod Bytčanské kotliny a jeho ovlivnění vážskou derivací
    Režim podzemních vod s volnou hladinou
    Režim podzemných vôd s napätou hladinou
    Režim prameňov puklinovo-krasových vôd SV svahov Nízkych Tatier
    Riadené využívanie akumulácií podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch
    RNDr. Vilibald Kakos sedmdesátníkem
    The role of the unsaturated zone in conflicts between the drainage of agricultural soils and concern of groudwater resources
    Rozdíly v odtokových poměrech z krystalinických a flyšových uzemí na Moravě a ve Slezsku
    Rozdíly v odtoku dusíku, síry a fosforu z povodí při různém antropogenním zatížení krajiny
    Rozloženie vysokoteplotných a strednoteplotných geotermálnych vôd a tepla suchých hornín na Slovensku
    Rozpoznanie hydrogeologiczne wód zwykłych w Sudetach i problemy dalszych badań
    Rozpustnost plynných směsí v kolektorských typech hlubinných vod Slánské pánve
    Rozvoj GIS v oblasti vodního hospodářství
    Runoff changes in areas differing in land-use in the Blanice River basin - application of the deterministic model
    Runoff hydrograph modelling in the vadose zone of the source areas in the basin of the Elbe
    Ružiná : hráza na veľmi stlačiteľnom podloží
    Řeka Morava za povodně v červenci 1997 (od pramenné oblasti po ústí do Dunaje) : věnováno památce významného moravského hydrologa Ing. Aloise Polišenského (1924-1988)
    Řeky - tepny Země
    Řešení hydrogeologické problematiky při likvidaci dolů ostravské dílčí pánve v ostravsko-karvinském revíru
    Řešení neustáleného proudění vody v nasycené půdní zóně pomocí separace časových a prostorových proměnných
    Řešení průvalů vod do dolů v minulém století ve vztahu k teplickým termálním pramenům
    Řízení jakosti podzemních vod
    Sanace kontaminovaných zvodní. 2., Úloha numerického modelování při výběru sanační metody
    Sanace podzemní vody kontaminované chlorovanými alifatickými uhlovodíky; pilotní pokus, laboratorní testování
    Sanace starých ekologických zátěží v CHEMOPETROL, a.s.
    Sanace zbytkové jámy lomu Most - Ležáky
    Secondary soil phases controlling surface water chemistry during experimental acidification at the Bear Brook Watershed in Maine, USA
    Seepage precipitation waters in different hydropedological conditions in Slovakia
    Seizmicita a recentní pohyby ve vodárenských tunelech a jejich okolí : seizmická měření v prostoru přehrady Josefův Důl
    Seminář Podzemní voda ve vodoprávním řízení 10
    Seminář "Podzemní voda ve vodoprávním řízení IX"
    Seminář "Podzemní voda ve vodoprávním řízení V"
    Seminář "Podzemní voda ve vodoprávním řízení VI"
    Senzorická analýza a organoleptické vlastnosti pitných vod
    Sestavení syntetických map potenciální zranitelnosti
    Setkání českých a slovenských hydrologů
    Sezónní a dlouhodobý vývoj důlních vod zatopených dolů ČR a jeho ekologické dopady
    Signifo de la rezistivmetrio de l'observaj hydrogeologikaj borsondoj
    Simulace proudění podzemní vody v oblasti křídových a kvartérních sedimentů dolního toku Jizery
    Simulácia koncentrácií dusičnanov v profile toku v závislosti od zmien prietokov
    Simulační model povrchového odtoku a erozního procesu
    Simulation of groundwater flow in Cretaceous and Quaternary deposits at the lower course of the River Jizera
    Simulation of the influence of rainfall redistribution in spruce and beech forest on the leaching of Al and SO42- from forest soils
    Skrytá krása karlovarského vřídlovce
    Sledování hladin podzemní vody v jeskyních na Paní hoře v Českém krasu a jejich abnormální stav v roce 2013
    Sledování jakosti vody v povodí Flájského potoka v Krušných horách
    Sledování kontaminace povrchových vod geofyzikální metodikou
    Sledování kvality podzemní vody ve studánkách v Praze
    Sledování kvality říčních sedimentů v tocích ve správě Povodí Labe
    Sledování kvality vody a nasycených ploch na experimentálních povodích ČHMÚ, VUV T. G. M. a FSV ČVUT v Jizerských horách
    Sledování kvality vody v povodí Teplé
    Sledování náklonů a hladiny spodních vod při úpatí Krušných hor z hlediska stability v oblasti Jezeří
    Sledování vlivu živočišné výroby na vlastnosti vod pomocí trofického potencionálu
    Složení povrchových vod na území NP Šumava
    Smraďoch spring and Kladská peat-bog
    Snehová pokrývka ako zdroj znečistenia vodných tokov
    Soil moisture dynamics in levees during flood events - variably saturated approach
    Současná finská hydrogeologie
    Současné problémy a nové trendy v důlní hydrogeologii
    Současné zotavování acidifikovaných jezer na Šumavě
    Současnost a budoucnost české hydrogeologie
    Současnost a perspektiva využití podzemní vody pro vodárenské zásobování okresu Kolín
    Současnost experimentálních povodí Jizerských hor
    Soudobé povodně v jihočeském regionu
    Spatial and temporal changes in aluminum, iron, and base cations during an acidic episode at East Bear Brook, Maine USA
    Spatial and temporal variation of the soil moisture in a small catchment: monitoring and modelling
    Specializovaná ochrana v územní působnosti Povodí Ohře, a.s.
    Specializovaná protipovodňová ochrana na území Povodí Ohře
    Speciation of Al, Fe, and P in recent sediment from three lakes in Maine, USA
    Speciation of Al, Fe, and P in recent sediment of three Maine lakes, USA
    Specific pollution of surface water and sediments in the Klabava River basin
    Specifické problémy při matematickém modelování proudění vody v síti vodních toků
    Specifické znečištění povrchových vod a sedimentů v povodí Klabavy
    Spracovanie priestorovej variability hydrofyzikálnych charakteristík pôd - hydraulické vlastnosti pôd
    Srovnání povodí ovlivněného průmyslem s intenzivně zemědělsky obhospodařovaným povodím
    Srpnové povodně v roce 2002 na území Čech z pohledu meteorologa
    Stabilisation of reservoir banks using an "armoured earth structure"
    Stabilní izotopy v hydrologii povodí Uhlířská
    Stan aktualny i długoterminowe zmiany składu chemicznego wód opadów atmosferycznych i jezior w Karkonoszach
    Stanovení distribučního koeficientu pro sorpci umělých radionuklidů ve vodním prostředí
    Stanovení doporučené hodnoty součinitele drsnosti
    Stanovení dusičnanů v přírodních vodách ultrafialovou spektrometrií
    Stanovení mědi, zinku a olova v důlních vodách
    Stanovení přirozeného pozadí říčních sedimentů Bíliny pro kovy a metaloidy
    Stanovenie 226Ra využitím sorbentu MnO2 - PAN
    Stanovenie priemerných ročných hodnót transformačných charakteristík povrchovych tokov pre vybrané povodia
    Starnutie pozorovacích objektov na sledovanie podzemných vôd
    Statistical characteristics and trends of mean annual and monthly discharges of Czech rivers in the period 1961-2005
    Statistická analýza hydraulických parametrů hornin krystalinika v jihovýchodní části Českomoravské vysočiny : 23-23 Jihlava, 23-24 Polná, 23-32 Kamenice nad Lipou, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-41 Třešť, 23-42 Telč, 23-44 Moravské Budějovice, 24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 24-31 Velké Meziříčí, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice, 33-12 Nová Bystřice, 33-21 Slavonice, 33-22 Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnanice
    Statistické zpracování vodohospodářských dat. 10., Klasifikace podzemních vod diskriminační analýzou
    Stav trofie našich vodních zdrojů na mapách
    Stoletá povodeň na revitalizovaném potoce Borová
    Stopovací pokusy na řekách Svitavě a Svratce. Část 1, Příprava, realizace a vyhodnocení stopovacích pokusů
    Stopovací pokusy na řekách Svitavě a Svratce. Část 2, Modelové vyhodnocení pokusů
    Stopovací zkouška v areálu ÚJV - Řež
    Stopové prvky (Pb, Cu, Zn, Cd, As) v pitných vodách ČSR
    Stream water recovery in the Czech Republic? - Results from the GEOMON network of catchments
    Streamwater recovery from acidification in the Black Triangle. 1, Regional changes in the Slavkov Forest, Czech Republic between 1991 and 2001
    Streamwater recovery from acidification in the Black Triangle. 2, Monitoring of long-term changes in two small catchments with contrasting vulnerability
    Streamwater recovery from acidification in the Black Triangle. 3, Modelling of long-term changes in two small catchments with contrasting vulnerability
    Strontium isotopic signature in two forest catchments with contrasting lithology (Bohemian Massif, Central Europe)
    Strukturně geologická studie výskytu karbonátových poloh krkonošského krystalinika v okolí Janských Lázní a jejich úloha při ochraně přírodních léčivých zdrojů
    Strukturní predispozice směrů toku Rokytné
    Strukturovaný přístup k odhadu produkce povrchového odtoku z území a předpovědní systém povodňové ohroženosti
    Studium proudění a zranitelnosti podzemních vod v karbonátech skupiny Branné: vodohospodářsky významná oblast na Jesenicku : 14-24 Bělá pod Pradědem, 14-22 Jeseník
    The study of selected systems "rock-water" at low temperatures (4-5 degrees C)
    Study of the development of the chemical composition of ground water in pumping wells
    Sucho v českých povodích v roce 2003
    Suitability analysis of waste rock application in hydric reclamation in the natural water-bearing subsidence troughs in Karvinsko, Czech Republic
    Sulfur isotopes in 13 small catchments after 13 years of decreasing air pollution
    Sulphur isotope dynamics in two mountaintop forest catchments in the Black Triangle, Central Europe
    Summer floods in central Europe in 1813 - an analogy to floods of 1997
    Survey of the contamination of reservoir and pond sediments in the Czech Republic
    Swartzendruberova rovnice pro vyhodnocení infiltračních testů
    Swedish lakes: modelling the recovery from acidification in response to the declining atmospheric deposition
    Swedish national monitoring data for regional modelling of acidification in 143 lakes
    Syndrom urbanizovaných toků a nový pohled na revitalizaci městských toků
    Systém pro řízení vypouštění důlních a odpadních vod
    Škody po povodních v roce 2002 - lokalita Železná Ruda
    Tectonic setting of Sokolov basin in relation to prediction of thermal water discharge zones
    Těkavé organické látky v pitných vodách ČSR
    Tektonické poruchy a potenciální rizika mezikolektorové kontaminace podzemních vod ve strážském bloku
    The temporal and spatial distribution of rainfall intensity in urban watersheds
    Temporal chemical instability and space variability of groundwater in granite
    Teorie možnosti v hydrologii a vodním hospodářství
    Teplé a termální vody západních Čech
    Teplota drenážní vody jako indikátor formování odtoku
    Termálne vody pri Ľubovnianskych kúpeľoch na východnom Slovensku
    Termální jezero v Hévízu
    Termální vody u Aquas Calientes v Nikaragui
    Termální vody ve Velkých Losinách
    Terraces of the Euphrates river
    Tesnosť injekčných clon v karpalskom flyši SSR
    Testování retenční schopnosti půdy
    Těžba uhlí a ochrana karlovarských termálních pramenů ve východní části sokolovské pánve
    Těžké kovy v drobných městských tocích a jejich význam
    Těžké kovy v povodí Odry
    Tiny geophysical measurements in the Ochozská Cave
    To the methodology of the tracing test and evaluation of results
    Tok dusíku říční vodou z povodí Trnávky
    Toky jako recipienty odpadních vod - dnes a zítra
    Toxické riziko znečištění povrchových vod
    TRANSCAT system prototype for water management decision support
    Transformace geomorfologického režimu řek v předpolí Moravskoslezských Beskyd
    Transforming hydrographs in the hillslope subsurface
    Translační vlny při stálém přítoku do obdélníkového koryta s velmi nadkritickým prouděním provzdušněné vody
    Transport a iontová výměna kationtů v pórovitém prostředí
    Transport of suspended sediments in various regions of the Czech Republic
    Transport rizikových látek v erozních produktech
    Travertine of Karlovy Vary Spa and its newly formed features
    Trend assessment of deposition, throughfall and runoff water chemistry at the ICP-IM station Kosetice, Czech Republic
    Trends in water chemistry of acidified Bohemian lakes since 1984
    Trendy ve vývoji odtoku v povodí Otavy
    Tvorba chemizmu vôd mesozoika Chočských vrchov
    Tvorba dešťového odtoku z malého horského povodí
    Tvorba oblastních geologických a hydrogeologických map a regionálně geologických studií
    Twelve years of hydrochemical monitoring of the GEOMON network, Czech Republic
    Typy krasových zvodní
    Účasť Ústavu hydrológie a hydrauliky CGV SAV na riešení problémov vody
    Ukončení projektu Vyhodnocení katastrofální povodně v srpnu 2002
    Úloha vody při výzkumu stratiformních rudních ložisek
    Umělý mokřad na Stříbrném potoce
    Uncertainty analysis of a dual-continuum model used to simulate subsurface hillslope runoff involving oxygen-18 as natural tracer
    Uncertainty of hydrological forecast due to inputting precipitation forecast and simple probabilistic approach for the Labe (Elbe) River catchment
    Underground runoff from crystalline complex of West Carpathians - results of evaluation and their possible application on solution of basical hydrogeological problems
    Úprava důlních vod na ÚDV Svatava
    Úpravna důlních vod Svatava
    Uran v podzemní vodě a na stěnách bedřichovského tunelu v úseku A - hydrochemické následky okysličování EDZ
    Určení zdrojů fosforu eutrofizované Hornoveské nádrže
    Určenie granulometrie štrkopieskoveho materiálu korýt tokov fotograficko metódou
    Úroveň kontaminace starých sedimentových nánosů Vltavy v plavebním kanálu Praha-Podbaba
    Usazené srážky na Šumavě
    Use of 15N and 18O isotopes to study supply and distribution of nitrate contamination in selected water sources in the Elbe basin
    The use of biological methods in studies of karst
    The use of S, Pb and Fe isotopes to study the dynamics of groundwater movement in the vicinity of a toxic industrial waste repository on granitic bedrock
    Use of sulphur-35 to study rates of migration of atmospheric sulphate at Jezeri Catchment, Czech Republic
    Utajovaná přívalová povodeň na jižní Moravě 9. června 1970 : k 40. výročí přírodní katastrofy, která si vyžádala 35 lidských životů
    The utilization of natural tritium radionuclide in karst hydrology
    The utilization of radioactive indicators in the study of underground water movement
    Úvahy nad chystanou novelou vodního zákona
    Užití historických dat při rekonstrukci avulze koryta Berounky mezi Zbraslaví a Lahovicemi : 12-42 Zbraslav
    Validation of modeling team solution and matrix porosity of granitic rocks
    Validation of transport and friction formulae for upper plane bed by experiments in rectangular pipe
    Values of rainfall erosivity factor for the Czech Republic
    Variabilita a sezonalita řad měsíčních úhrnů srážek na povodích
    Variabilita základního odtoku v české křídové pánvi
    Variations in discharge and temperature of mineral springs at the Františkovy Lázně spa, Czech Republic, during a nearby earthquake swarm in 1985/1986
    Variations in the gas composition, the delta13C of methane and the Fe concentration at the Wettinquelle mineral spring, Bad Brambach (Germany) : interaction between earthquake swarm processes, fluids and microbiological activity
    Väzby medzi radmi minimálnych odtokov a medzi ich parametrami v charakteristických obdobiach malej vodnosti
    Vegetační porost krajiny a vodní hospodářství
    Vertikálne rozdelenie síranov a dusičnanov v snehovej pokývke a vylavovanie iónov v priebehu topenia snehu
    Vertikální sloupky v podpovrchových vrstvách fasetových krystalů
    Vertikální stratifikace chlorovaných uhlovodíků - zkušenosti z praxe
    Vícerozměrná statistická analýza povodní na řece Sázavě v období 1961-2000
    Vliv Chemopetrolu, a.s. na kvalitu vod v předpolí jezera Most
    Vliv délky simulací na predikční meze čáry překročení maximálních průtoků
    Vliv drenážních systémů na koncentrace dusičnanů v povrchových vodách v povodí VN Švihov
    Vliv důlních vod na povrchové toky
    Vliv důlních vod na řeku Bílinu ve střední části SHR
    Vliv dusíkatých hnojiv na kvalitu podzemních vod
    Vliv jaderné elektrárny Dukovany na obsah radioaktivních látek v řece Jihlavě a nádržích Dalešice a Mohelno v období 2001-2009
    Vliv klimatické variability a antropogenní činnosti na podzemní odtok
    Vliv klimatických změn na hydrologický režim povodí Jizery podle regionálních klimatických scénářů
    Vliv klimatických změn na vodní zdroje v Andách : hrozba tajících ledovců
    Vliv kyselé depozice na chemismus povrchových vod v Krkonoších
    Vliv kyselých depozic na kvalitu povrchových a podzemních vod
    Vliv kyselých důlních vod na životní prostředí
    Vliv kyselých srážek na vody na území Tatrnského národního parku
    Vliv Moravského krasu na některé chemické a fyzikální vlastnosti vod v tocích povodí Říčky
    Vliv ochranného obdělávání půdy na obsah fosforu v sedimentu srážkového odtoku
    Vliv odpadních vod z jaderné elektrárny Temelín na obsah tritia ve Vltavě a Labi do roku 2008
    Vliv odvodnění na půdní a hydrologické režimy
    Vliv oteplování na chemizmus vod šumavských jezer
    Vliv plošného odovodňování na podzemní vody
    Vliv poddolování na režim mělkých podzemních vod v kvartéru na Ostravsku ve vodárenské perspektivě kraje
    Vliv povodně v červenci 1997 na jakost povrchových a podzemních vod
    Vliv prostorové schematizace na kvalitu numerického modelovaní proudění vody při povodních
    Vliv průmyslových zdrojů znečištění a starých zátěží na jakost vody a ekosystém
    Vliv půdního profilu na srážkoodtokový proces
    Vliv rašelinišť na kvalitu surové vody z vodárenských nádrží
    Vliv regionálního jímání podzemní vody na přírodní poměry
    Vliv rozptylu retenčních čar na numerickou modelaci pohybu vody v zemině
    Vliv stavu a využívání krajiny na povodňovou situaci
    Vliv vegetační pokrývky na režim odtoku povrchové a podzemní vody
    Vliv vegetačního krytu a stanovištních podmínek na aktuální evapotranspiraci
    Vliv vegetačního porostu a jeho změn na vodní režim půd v pramenných oblastech Krkonoš
    Vliv velkých staveb na odtok v zemědělsko-lesním povodí Cerhovického potoka
    Vliv vodních nádrží na životní prostředí
    Vliv vybraných ekologických zátěží na tok Labe
    Vliv využití půdy ve zdrojové oblasti na velikost drenážního odtoku
    Vliv vztlaku podzemních artéských vod na stabilitu dna lomu Jiří
    Vliv zemědělské výroby na obsah těžkých kovů v přilehlých vodních tocích
    Vliv zemědělského znečištění na kvalitu povrchových vod v povodí Šlapanky
    Vlivy chemického ošetřování vozovky na kvalitu podzemní vody : 14-41 Šumperk
    Vlivy starých zátěží po těžbě uranových rud v oblasti západních Čech na hydrosféru životního prostředí
    Vltavská kaskáda pod tlakem vody a událostí
    Voda povrchová a podzemní. Hospodaření s vodou
    Vodní bilance : komplexní systém bilancování množství a jakosti povrchových a podzemních vod
    Vodní elektrárny
    Vodní režim krystalinika a nitráty ve vodách
    Vodní zdroje na území Svratecké hornatiny
    Vodní zdroje v Zambii
    Vodohospodársko-hydrogeologické mapy
    Vodohospodářská bilance jakosti povrchových vod
    Vodohospodářská bilance v oblasti povodí Vltavy za rok 2002
    Vodohospodářské aspekty využití Trojské kotliny v Praze
    Vodohospodářské řešení rekultivace a revitalizace Podkrušnohorské uhelné pánve
    Vodohospodářský výzkum v báňském sektoru prováděný ostravskou pobočkou VÚV
    Vodohospodářských 50 let aneb čas hydrogeologii
    Vodohospodářských 50 let aneb dlouhodobé plánování
    Vodohospodářských 50 let aneb vodní právo
    Vodohospodářských 50 let aneb vodohospodářské elegie
    Vodopád Lužických hor
    Vodu nezastavíš : přívalové deště v české a moravské krajině
    Vody
    Vplyv blokovej stavby na racionálne využitie podzemných vôd
    Vplyv charakteristík prostredia na intenzity odberov vody z pôdy koreňmi rastlín
    Vplyv krasových hornín na režim odtoku na príklade Blatnického potoka vo Veľkej Fatre
    Vplyv podzemných vôd na krajinnú štruktúru Ondavskej roviny
    Vplyv tlakových podzemných vôd na vlhkostný režim pôp VSN
    Vplyv úrovně hladín podzemných vôd na odtokové pomery Východoslovenskej nížiny
    Vplyv velkokapacitných fariem živočišnej výroby na kvalitu vôd
    Vplyv výronupodzemnej vody na stabilitu svahu koryta toku
    Vřídlovec a hrachovec - české nerosty s "ochrannou známkou" : karlovarský příspěvek k dějinám mineralogie a sběratelství
    Vybrané hydrogeologické problémy ochrany Petržalky
    Vyhodnocení hydrogramu povodně ze srpna 2002 ve stanici Koterov na Úslavě pomocí srážkoodtokového modelu
    Vyhodnocení kulminačních průtoků při povodni v srpnu 2002
    Vyhodnocení monitoringu jakosti vod v malém zemědělsko-lesnickém povodí: diskrétní a kontinuální přístup
    Vymírání fauny v pleistocenní Austrálii : mohl za to člověk?
    Vyplavování sodného a draselného iontu z malého horského povodí na Šumavě
    Výpočet hydraulických parametrů a zásob podzemní vody na samočinném počítači Minsk 22
    Výskum vlastností a eliminácie amonných iónov z vôd prírodným zeolitom
    Výskum vplyvu poľnohospodárskej výroby na akosť povrchových a podzemných vôd SSR
    Výskyt a množstvo priesaku zrážkovej vody do podzemnej vody
    Výskyt organických škodlivin v ekosystému Labe po extrémní povodni v roce 2002 : (informace ze zahraniční literatury)
    Výsledky 70-letého pozorování podzemní vody ve vrtu V-12 v jímacím území brněnského vodovodu
    Výsledky a metodika prací v hydrogeologicky málo prozkoumaném území jižního Vietnamu
    Výsledky a úlohy hydrogeológie v oblasti stredného a severozápadného Slovenska
    Výsledky biodegradace ropných uhlovodíků na letišti Hradčany
    Výsledky desetiletého měření atmosférické depozice v Krkonoších
    Výsledky dosavadního monitoringu a režim hydrogeologických poměrů v zatápěné ostravské dílčí pánvi
    Výsledky hydrogeologického prieskumu optimálneho využitia podzemných vôd neovulkanitov Vihorlat-Popričný
    Výsledky komunikačních zkoušek v prostoru bývalého lomu Benedikt u Mostu
    Výsledky poloprevádzkovej skúšky na vrte BTH-1 v Tatranskej kotline
    Výsledky předběžného průzkumu fluviálních akumulací v lokalitách Dubicko-Háj a Mohelnice III-Třeština
    Výsledky strukturního modelování těles kuřavek
    Výsledky z overovania možnosti optimalizácie využitia podzemných vôd v niektorých pohoriach Západných Karpát
    Výstavba vodních nádrží v mostecko-komořanské oblasti
    Využiteľné množstvá krasovo-puklinových vôd v Domažnickej doline
    Využití 15N a 18O izotopů při studiu napájení a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných vodních zdrojích v povodí Labe
    Využití GIS a distribuovaných srážko-odtokových modelů v odhadu hydrologických parametrů malých povodí. Případová studie z NP České Švýcarsko a Jetřichovického potoka
    Využití GIS a hydrologických modelů v managementu povodí
    Využití infračervené spektroskopie k hodnocení přirozeného organického znečištění povrchových vod
    Využití matematického modelu pro posouzení navržených protipovodňových opatření v lukách u Příchovic
    Využití metody IFIM pro bentické společenstvo
    Využití přírodních izotopů kyslíku 18 a tritia pro hodnocení podzemních vod v předpolí povrchového lomu
    Využití radionuklidů při řešení vybraných hydrogeologických problémů v severočeském hnědouhelném revíru
    Využití sorpčně-desorpčních isoterm k posouzení mobility půdních fosforečnanů během srážkového odtoku
    Využití výpočetní techniky v hydrogeologické praxi v SHR
    Využívanie geotermálnej vody vo Francúzsku
    Využívanie geotermálnych vôd na Slovensku
    Vývěry léčivých radioaktivních vod v Janských Lázních-Těsném dole
    Vývoj chemického složení podzemní vody při jejím dlouhodobém a intenzívním čerpání ze střednoturonského kolektoru
    Vývoj hydrické rekultivace zbytkové jámy lomu Most-Ležáky
    Vývoj jakosti povrchových vod v povodí Cidliny
    Vývoj kvality vody v řece Bílině
    Vývoj radioaktivních term v Teplicích
    Vývoj specifického znečištění Labe v letech 1990-2000
    Vývoj vydatnosti pramenů v Česko-saském Švýcarsku
    Výzkum a činnost katedry vodního hospodářství a environmentálního modelování FŽP ČZU v Praze
    Výzkum důlních vod uranového ložiska Olší-Drahonín
    Výzkum eroze v drahách soustředěného povrchového odtoku v České republice
    Výzkum vlivu zvýšené míry exploatace podzemních vod na tvorbu jejich zásob
    Výzkumná a plánovací etapa návrhu ochranných pásem vodárenské nádrže Švihov na Želivce
    Výzkumná činnost Katedry hydrogeologie a inženýrské geologie (PřF UK) a její perspektivy
    Význam boru při monitorování antropogenních deponií
    Význam grafickej analýzy hydrogeochemických dát pri interpretácii pôvodu minerálnych vôd flyšového pásma a predhlbne Západných Karpát
    Význam hmotnostních a látkových koncentrací v hydrochemii, biologii a analytice vody
    Význam hyporheické zóny pro samočištění mělkých řek na příkladu nitrifikace. 1., Experimenty a měření
    Význam hyporheické zóny pro samočištění mělkých řek na příkladu nitrifikace. 2., matematické modelování
    Význam malých vodních nádrží pro životní prostředí
    Význam mokřadů pro ovlivnění vodní bilance krajiny
    Význam stanovení celkového fosforu při hodnocení jakosti vody
    Významné termální a minerální vody Maroka
    Významné životní jubileum prof. Ing. Karla Nacházela, DrCs.
    Významné životní jubileum prof. Ing. Karla Nacházela, DrSc. (nar. 11. 11. 1934)
    Vznik, formování a likvidace impresních elevací v cenomanské zvodni strážského bloku
    Vznik hrachovce
    Vznik hrachovce
    Vznik ledových povodní
    Vzorkování - současné metodické a normativní zajištění a návaznost na standardy Evropské unie
    Vzorkování mělkých podzemních vod se zřetelem na vertikální zonálnost chemismu
    Vzpomínka na Ing. Stanislava Čurdu, CSc.
    Vzpomínka na profesora Jana Šilara
    Vzpomínka na profesora Jana Šilara
    Vzťah zrážok k režimu studených a termálnych krasových vôd v Západných Karpatoch
    Vzťahy medzi hydroretenčnou schopnosťou a niektorými fyzikálnymi vlastnosťami vybraných pôd Slovenska
    Vztahy mezi kolísáním srážek a odtoku na území ČSR podle řad měsíčních hodnot
    Vztahy mezi mimořádnými srážkovými a odtokovými situacemi na příkladu malých povodí Kychové a Zděchovky
    Water as a distributor of undesired substances in ecosystem
    Water balance in forest ecosystems of the Small Carpathians
    Water erosion in the watershed of the Upper Ostravice River from 1976 to 2000
    Water flow in a single fracture with variable aperture
    Water management in the Czech Republic at the beginning of 21st century
    Water quality changes and its trends in the Czech Republic
    Water quality changes in the Elbe river basin
    Water quality in wells and water probes in intensively utilized agricultural landscape (Eastern Slovakia lowlands, CSSR)
    Water regime changes due to deforestation induced in Czech Republic
    What can documentary evidence tell us about changes in meteorological extremes?
    Will the river Irtysh survive the year 2030? Impact of long-term unsuitable land use and water management of the upper stretch of the river catchment (North Kazakhstan)
    Za profesorem Adolfem Paterou
    Zajištění pitné vody pro historická osídlení v pískovcových terénech
    Základní charakteristika zkoumaného území Jizerských hor a Frýdlantska
    Základní principy matematického modelování v hadrogeologii
    Základní principy projektovámí optimálního hydrologického průzkumu
    Zákonitosti iontové výměny při migraci kontaminantů v podzemních vodách od dočasně působícího zdroje znečištění
    Zámek Lány bude mít hradní studnu
    Zamyšlení nad vývojem podnikání v hydrogeologii za posledních deset let
    Zasedání rady Mezinárodní hydrogeologické asociace (IAH) a plenární zasedání asociace
    Zásobování Pomoraví pitnou vodou
    Zasoby wodne rzek karkonoskich po śnieżnej zimie 2005-2006 roku
    Zastosowanie analizy czynnikowej w badaniach hydrochemicznych wybranych zlewni sudeckich
    Zatápění zbytkové jámy Chabařovice
    Závislost srážek na nadmořské výšce na území severní Moravy
    Zemědělství a voda
    Zhodnocení Pravřídla jako průzkumného důlního díla a jeho vliv na termu
    Zhodnocení vlivu vybraných faktorů na výši transmisivity hornin krystalinika v jv. části Českomoravské vysočiny : 23-23 Jihlava, 23-24 Polná, 23-32 Kamenice nad Lipou, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-41 Třešť, 23-42 Telč, 23-44 Moravské Budějovice, 24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 24-31 Velké Meziříčí, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice, 33-12 Nová Bystřice, 33-21 Slavonice, 33-22 Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnanice
    Zhodnocení vlivu zvýšené srážkové činnosti v červenci 1997 na stabilitu břehů Brněnské přehrady
    Zhodnotenie rôznych spôsobov vyhodnocovania zásob vody v snehovej pokrývke povodia oravskej nádrže a možnosti ich aplikácie na povodie Váhu po nádrž Nosice
    Zinek ve vodách české křídové pánve
    Zkušenosti s monitorováním kvality podzemní vody v rámci její preventivní ochrany před ropním znečištěním
    Zkušenosti z vrtání hlubokých hydrogeologických vrtů pro získávání termálních vod
    Zlatá stoka třeboňská jako kulturní technická památka světového významu
    Zlepšení jakosti povrchových vod v Nizozemí
    Změna klimatu a její důsledky pro vodní hospodářství
    Změny a zvláštnosti vodního režimu řeky Ostravice
    Změny biologické dostupnosti těžkých kovů v urbanizovaných tocích
    Změny hydrogeologických podmínek pro likvidaci hlubinných dolů v centrální části pánve SHR
    Změny hydrogeologických poměrů v oblasti po ukončení těžební činnosti v Rosických uhelných dolech
    Změny koryta dolní Dyje v období 1830-2001 způsobené antropogenní činností
    Změny kvality vody v zemědělských oblastech Česka
    Změny režimu podzemní vody v údolí Dyje u Nových Mlýnů
    Změny v korytě a údolní nivě Blanice mezi Tišovicemi a Vodňany při povodni v srpnu 2002
    Znečištění a eutrofizace vod v povodí Hamerského potoka a možnosti ozdravění rybníka Vajgaru
    Znečištění řek klesá - ale je tu stále a vyvíjí se
    Zpracování a plošné vyjádření některých hydrogeologických prvků v mapách
    Zpracování dat o čerpání ryolitových vod statistickými metodami
    Zranitelné oblasti
    Zranitelnost půdy a podzemní vody kontaminanty
    Zrážko-odtokový model SAR
    Zrážkové a odtokové pomery povodia Čiernej vody na východoslovenskej nížině
    Zrnitostní složení písků v předpolí velkolomu Maxim Gorkij a jeho hydrogeologická aplikace
    Zrnitostní složení povrchu hrubozrnného dna koryt horských a podhorských potoků
    Zrychlené přetváření údolních niv malých toků ve středočeské oblasti v posledních deseti letech
    Zřídelní sedimentace karlovarské zřídelní struktury
    Zur Entstwehungszeit der Grundwässer der Böhmische Masse
    Zvýšení efektivnosti hydrogeologických vrtných prací pomocí geofyzikálních metod v Alžírsku a v Nigérii
    Zvýšení úrovně bezpečnosti činných dolů v OKR proti průvalům a nebezpečným přítokům vod z detritu
    Zvýšený výskyt sesuvů v České republice v zimním období 2002/2003
    Životní cesta prof. Jana Šilara