Podrobnosti záznamu

Klasifikační znak
    56
Článek
    The 9th Czech-Polish-Slovak Palaeontological Conference
    13. Czesko-Słowacko-Polska Konferencja Paleontologiczna - Brno, Czechy, 18-19.10.2012
    Acanthodian (Acanthodii) jaws from the borehole Sa-2a
    Acritarchs from the Abbaye de Villers and Tribotte formations in their type section of the Thyle valley (Middle Ordovician, Brabant Massif, Belgium) and their stratigraphic implications
    Albin Benedikt Castelli - významný horník a badatel Českého středohoří
    The Alga Halicoryne Carpathica N. sp. from upper triassic of western Carpathians
    Algenflora des unteren Badeniens (Corallinaceae, Bacillariophyceae) aus der Umgebung von Kosihovice (südslovakische Becken, Westkarpaten)
    Ammonites in basal parts of reifling limestones in Choč nappe on southern slopes of Nízké Tatry Mts.
    Antonín Frič - urputný vědec a gentleman
    Antonín Frič - zakladatel české paleontologiclé školy
    Antonín Frič a Komitét pro přírodovědný výzkum Čech
    Antonín Frič a paleontologické oddělení Národního muzea
    Araukarity v Nové Pace
    Archaeoglobitruncana kefiana foraminiferal zone of the basal Tethyan Maastrichtian
    Archaeopteryx stále paleontologickou záhadou
    Assemblages of trace fossils in the "polyteichus facies" of the Bohdalec formation (Upper Ordovician, Bohemia)
    An attempt of classification of the Palaeozoic incertae sedis Algospongia
    Basal Emsian (Zlíchovian) event: Dark, graptolite-bearing interval close above the first occurrence of Po. dehiscens - 'Mramorka' quarry near Chýnice
    Beitrag der tschechoslowakischen Paläoanthropologie zur Erkenntnis der Entwicklung der Fossilmenschen Europas
    Bemerkungen zur Paläobotanisch-Stratigraphischen Interpretation einiger känophytischer Floren
    Benthic foraminiferal morphogroups and taphonomy of the Cieszyn beds (Tithonian-Neocomian, Polish Outer Carpathians)
    Bericht 2004/2005 über fazielle und biostratigraphische Untersuchungen von Gosau-Vorkommen im Salzkammergut zwischen St. Gilgen am Wolfgangsee und dem Traunsee auf den Blättern 65 Mondsee, 66 Gmunden, 67 Grünau im Almtal, 95 St. Wolfgang und 96 Bad Ischl
    Bericht 2005 über fazielle und biostratigraphische Untersuchungen in der Gosau der Neualm bei Russbach am Pass Gschütt auf Blatt 95 St. Wolfgang
    Biodiverzita a geodiverzita
    Biometrical characteristics of discoliths Pontosphaera ex gr. multipora Kamptner (Roth) 1970, Egerian of the SE part of the Rimava basin, southern Slovakia; paleoecological (and taxonomical) aspects
    Biostratigraphic research of Upper Jurasic limestones of the Čachtice Carpathians (locality Bzince pod Javorinou)
    Biostratigraphy and radiometric dating in the Vienna Basin Neogene (Slovak part)
    Biostratigraphy, litofacial development and fauna of badenian sediments in the Devín - Zahrádky section (Bratislava)
    Biostratigraphy of Lower Cretaceous of the Manín Unit (Butkov quarry, Strážovské vrchy Mts., Western Carpathians)
    Bioturbation of claystones of the Most Basin in the Bílina Quarry (Miocene, Czech Republic)
    Bisherige Paläobotanische Untersuchungen im Tertiär Griechenlands
    Boring animals activity in Eggenburgian littoral environments (SW part of the Western Carpathians)
    Botanika a paleoekologie kvartéru
    A brief look into the past of czechoslovak micropaleontology
    Bryozoan fauna from Steinebrunn (Lower Austria, Badenian) - a revision to establish a basis for comparisons with Moravian faunas
    The Calcareous Nannoplankton of Badenian Deposits from the Borehole Devinska Nová Ves-1
    Calcareous nannoplankton of the Paleogene of Domaniža depression (West Carpathians)
    Calpionellites allemeni n. sp. (Calpionellidae Bonet, 1956), from the Valanginian the West Carpathians
    Calymenella Bergeron, 1890 a platycoryphe foerste 1919 (Trilobita) from the Ordovician Libeň formation (Bohemia)
    Cambrian and Ordovician assemblages of organic-walled microfossils in Czech Republic: a review
    Camouflaged trilobites?
    Capristomiosphaera Valanginiana n. sp. and Colomisphaera lucida n. sp. from the lower Cretaceous of the west Carpathians
    Chemical preparation of vertebrates from the Lower Permian of the Boskovice Furrow
    Chitinozoan implications in the palaeogeography of the East Moesia, Romania
    Chráněná a k ochraně navržená paleontologocká naleziště Rokycanska
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Problematika krajinné historie Českého středohoří
    Chránit, nebo hubit? : Galapágy, paleoekologie a křižácká tažení
    Coleoid research in Bohemia - a brief historical view
    Comparison of the deep-water and shallow-water Middle Badenian (Miocene) foraminiferal associations - taphonomic analysis
    Conferences: 6th Subfossil Cladocera Workshop
    Conodonts from the Paraceratites binodosus zone (Middle Triassic) from the Mecsek Mts., southern Hungary and from the Choč nappe of the Low Tatra Mts., Czechoslovakia
    Corallinaceae spodního badenu karpatské předhlubně
    Čtení Darwina: Původ druhů po 150 letech
    Další nálezy ichnofosilie Dictyodora liebeana (Geinitz, 1867) z masivu Plánivé (mohelnické souvrství mírovského paleozoika, západosudetská oblast Českého masivu)
    The Dasycladean Alga Sarosiella in the west Carpathians
    Dějiny paleoichtyologie v českém terciéru
    Desáté mezinárodní sympozium o nižších obratlovcích v Brazílii
    Development of sedimentation, molluscs and palynospectra in the Lower Miocene of the south-western part of the Carpathian Foredeep in Moravia (Czech Republic)
    Deviata česko-slovensko-poľská paleontologická konferencia : Varšava 11.-12. 10. 2008
    The Devonian brachiopod collections of Portugal - a palaeontological heritage
    Diatom species composition in the sediment core of Plešné Lake (Bohemian Forest, Czech Republic)
    A digital image analysis approach to measurement of the conodont colour alteration index (CAI): a case study from the Moravo-Silesian Zone, Czech Republic
    Diplotmena and Lyginopterids in the saddle seams member of the Ostrava-Karviná coalfield (middle Namurian) and the age of this unit
    Distributional patterns of Upper Berounian (Upper Caradocian) benthic shelly fauna communities and ichnoassemblages - 'Loděnice-vineyard'
    Doc. RNDr. Jaroslav Kraft, CSc. (*9.4.1940-+10.1.2007)
    Doc. RNDr. Jaroslav Kraft, CSc.
    Doklady o predaci na planktonu středního paleozoika
    Doplňky k historii geologických a paleontologických výzkumů na Štramberku
    Dosud popsané taxony z paseckých břidlic a z jineckého souvrství příbramsko-jinecké pánve
    Dr. Rudolf Jan Prokop - 70th birthday : Rudolf before his employment at the National Museum, Praha
    Dravci z prvohorních moří : detektivka stará 520 miliónů let: kdo zabíjel české trilobity?
    Druhohorní perloočky : mozaika fosilního záznamu
    Dubové kmeny v holocenních usazeninách Labe: substrát pro zachování hmyzu, stop po jeho činnosti a stop exploatace dřevité hmoty dalšími organizmy
    Early Tithonian serpulid-dominated cavity-dwelling fauna, and the recruitment pattern of the serpulid larvae
    Echinosphaerites (Rhomfibera) and its community relationships from the Middle Ordovician of Bohemia, Czechoslovakia
    Effects of environmental change on the calcification intensity of planktonic Foraminifera: a case study from Sapropel S5
    Erratum to "Thecamoebians from the Upper Vltava River (Šumava Mountains, Czech Republic): species composition of assemblages vs. environment in streams" [J. foram. Res., vol. 37, no. 4 (2007), p. 287-299]
    Evidence for relative stability in terrestrial lowland faunas despite severe climate change at the Middle-Upper Pennsylvanian (Carboniferous) transition of paleotropical Euramerica: quantitative comparison of Cemetery Hill (Ohio) with fourteen penecontemporaneous Permo-Carboniferous Konservat-Lagerstätten
    Evolution and paleogeography of Eospirifer (Spiriferida, Brachiopoda) in Late Ordovician and Silurian
    Evolutionary history of hoofed mammals during the Oligocene-Miocene transition in Western Europe
    Fauna mastodontů (Proboscidea, Mammalia) moravské části Vídeňské pánve
    The first finding of Rupelian nannoflora in the Turčianska kotlina depression
    First Paleozoic Zoophycos trace fossils from the Sudetes (the Bardo Unit)
    Fluor v podzemní vodě na riftu v Etiopii
    Fosilie v kalcitových glomeroblastech ve fylitech vrbenské skupiny v Hrubém Jeseníku
    Fosilní pasti mravkolvů : nález ze spodního triasu Polska
    Fosilní pobřežní valy na břehu sarmatského jezera : 34-21 Hustopeče
    Fosilní stopy a ichnostavba glaukonitických pískovců svrchní křídy u Vamberka (východní Čechy) : (14-13 Rychnov nad Kněžnou)
    Fosilní stopy v barokních břidličných podlahách vybraných olomouckých památek
    Fossil traces in the Inner-Carpathian Paleogene of Slovakia, Czechoslovakia
    Further Acritarchs and terrestrial plant remains from the Late Ordovician at Hlásná Třebaň (Czechoslovakia)
    Genetické a ekomorfologické změny
    Geodiverzita
    Geologická exkurze do okolí Srbska a Svatého Jana pod Skalou
    Geologická exkurze do údolí Radotínského potoka
    Gigantická hvězdicovitá ichnofosilie spodnodevonského stáří z Cikánky u Radotína: objev a ztráta dosud jediného nálezu
    Halimedaites carpaticus gen. n. sp. n., "Body Fossil" from the Carpathian Flysch of Czechoslovakia
    Helicorhaphe meandriformis sp. n. - a new fossil from Carpathian Flysch of Czechoslovakia
    Hieronymus Joseph Zeidler (1790-1870) a jeho pozoruhodná sbírka zkamenělin
    High bioproductivity at the Silurian/Devonian boundary - a global event?
    Histoplasma capsulatum - nebezpečí pro návštěvníky jeskyní střední Evropy?
    Historie geologických a paleontologických výzkumů svrchnojurských a spodnokřídových sedimentů na Štramberku
    Hlubokovodní a mělkovodní vývoj spodního badenu na střední Moravě
    Holocenní malakofauna od Čelákovic a její význam pro poznání krajinné historie polabí
    Hostynichnium duplex ichnogen. n. sp. n. - a new trace fossil from the Carpathian Flysch of Czechoslovakia
    Iberopora bodeuri GRANIER & BERTHOU 2002 (incertae sedis) from the Plassen Formation (Kimmeridgian-Berriasian) of the Tethyan Realm
    Ichnofabric and substrate consistency in Upper Turonian carbonates of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic)
    Ichnofisilie Chondrites cf. intricatus z Chabičova
    Ichnological record of paleoenvironmental changes in the Lower Cretaceous of the Silesian Unit, Polish Flysch Carpathians
    Im memoriam RNDr. Jiřího Vaňka
    The implication of green algae (Chlorophyta) for palaeoecological reconstruction of the Holocene lagoon system in the Tramandaí Lagoon region, Rio Grande do Sul, Brazil
    In memoriam RNDr. Erwin Knobloch (*7.9.1934-?11.4.2004)
    In memoriam RNDr. Jiří Vaněk (*4.2.1939-?7.10.2005)
    In mud forgotten: Old Kingdom palaeoecological evidence from Abusir
    Integrated microbiostratigraphy of the Albanian to basal Santonian and its problems
    Intraklasty ze spodnobadenských klastik jako svědectví dnes již neexistujících prostředí
    IV. mikropaleontologický seminář v Hodoníně
    Jak oživit zkameněliny : trojrozměrná virtuální paleontologie
    Jaroslav Jiljí Jahn (1865-1934)
    Je Archaeopteryx podvrh?
    Joachim Barrande website
    Joachim Barrande..."C´est ceque j´ai vu"...
    Jubiläumssymposium für Prof. Zlatko Kvaček
    K jubileu RNDr. Olgy Nekvasilové CSc.
    K osmdesátinám RNDr. Radvana Horného, CSc.
    K paleogeografii permokarbonu jižní části boskovické brázdy
    K životnímu jubileu Astridy Kupkové
    K životnímu jubileu dr. Olgy Nekvasilové
    Kačák (otomari) event - Hlubočepy in outskirts of Prague and sites in neighborhood of Karlštejn (W of Prague)
    Kamenné suroviny opevnění na raně středověkém centru Pohansko u Břeclavi (Česká republika) a jejich provenience
    Karbonská flóra ve vrtu Jablůnka-1 u Vsetína (Morava)
    Kde dnes znamená včera : jihosibiřské refugium doby ledové
    Kdy stejnonožci vylezli na souš?
    Kníže biologů - fenomén Darwin
    The Koněprusy Caves and the Golden Horse Hill
    Konodonti : záhada a přitom mikropaleontologický šlágr
    Konodontová fauna svrchního tournai a spodního visé v Mokré u Brna
    Korelácia mikrofloristických asociácií brakickej a sladkovodnej molasy z Bavorska s mikroflórou neogénu centrálnej paratetýdnej oblasti
    Kreslič a kreslíř? Corda a Mánes
    Krytenky (Rhizopoda, Testacea) v nejmladších sedimentech Lipna - odraz srážkově výjimečných let 2002 a 2003
    Kvartérní obratlovci z lokalit Hornomoravského úvalu v osteologické sbírce Vlastivědného muzea Olomouc
    Kyslík v karbonu
    Ladislav Marek 1928-1995 - in memoriam
    Late Cretaceous Palaeoaldrovanda, not seeds of a carnivorous plant, but eggs of an insect
    Late Glacial-Early Holocene transition recorded in the diatom content of three former lakes of different altitudes, Czech Republic
    'Late Homerian extinction event' (lundgreni Event) and subsequent recovery Wenlock/Ludlow boundary - Všeradice
    Late Ordovician (Hirnantian) glacioeustatic Event: initiation of a glacial period - Levín
    Late Pliocene palaeoenvironment and correlation of the Vildštejn floristic complex within central Europe
    Late Proterozoic to Early Palaeozoic platform deposits of Southern Moravia (Czech Republic)
    Lesní požáry v miocénu sokolovské pánve
    Liassic Foraminifers from Červený Kameň klippe near Podbiel
    List of newly described taxa from Slovak west Carpathians
    Ljudi i okamenelosti
    The Lochkovian-Pragian boundary in the Lower Devonian of the Barrandian area
    Long-term development of cultural landscape in Central Bohemia as a co-evolution of human impacts and natural processes ; Outline of an interdisciplinary project
    Lovec trilobitů v prvohorních mořích : Otomar Pravoslav Novák, žák a pokračovatel Barrandův
    The lower Cretaceous Ammonites of the Manín unit (Mt. Butkov, west Carpathians)
    Lower Devonian open-sea elevation of Koněprusy: evolution of reef facies
    Lower Wenlock Chitinozoa from the Bykoš locality (Silurian, Prague Basin, Barrandian area, Czech Republic)
    Malakofauna splachových uloženin v Čertově strouze u Malé Chuchle a její význam pro postglaciální historii okolní krajiny
    malakologické nálezy z výkopu Axamitovy brány v r. 1984
    Málo známá fakta o Joachimu Barrandovi (1799-1883)
    Medový poklad i okno do pravěku
    Medvědí jeskyně ve východních Krkonoších (Česká republika), předběžná zpráva
    Mesozoic Brachiopods of the Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut UNESCO World Heritage Site: history of research
    Metodika a nová technika mikropaleontologického výzkumu metamorfik
    Metodologie a metody paleoekologické práce
    Mezinárodní konference TRILO 2012 - velká pocta pro Českou republiku
    A Middle and Late Cambrian age for the Booley Bay Formation, County Wexford, Ireland: New acritarch data and its implications
    Middle Badenian (Miocene) shallow water agglutinated foraminifera
    Middle Eocene calcareous nannoplankton in west Carpathians (around Žilina)
    Middle Miocene nannofossils in the Carpathian Foredeep, Czech Republic (state-of-the-art)
    Middle Turonian trace fossils from the Bystrzyca and Długopole sandstones in the Nysa Kłodzka Graben (Sudetes, SW Poland)
    Mikropaleontologický (palynomorfy) výzkum svrchní sloje v oblasti bílinské delty (severní Čechy, miocén) : 02-34 Bílina
    Mikropaleontologie a rybí fauna podrohovcových vrstev u Litenčic : 24-42 Kojetín
    Mineralogické a paleontologické zajímavosti lokalit DNT
    Mit Trilobitenaugen gesehen: Paläontologische Sammler im späten 19. Jahrhundert und ihre Beziehungen zur Universität Wien
    Morphological deviations in planktonic Foraminifera as a reaction to enhanced environmental stress: opportunities and problems
    Morphometrical variability of Helicosphaera ampliaperta (calcareous nannoplankton) in the Central Paratethys: biostratigraphic and paleogeographic applications
    Mřížovci chotečského souvrství (střední devon) Barrandienu
    Muranella and Fusanella, Algae Incertae Sedis with spherulitic skeletal microctructure (tithokia)
    Na rozlúčku s akademikom Vladimírom Pokorným (12.6.1922 - 21.7.1989)
    Nacházelo se ve Woldřichově jeskyni na Stránské skále skutečné ohniště? : 24-43 Šlapanice
    Nález fosilních stop od Studnic na Drahanské vrchovině (spodní karbon, moravskoslezská jednotka Českého masivu)
    Nález neobvykle zachovalé ichnofosilie křídového stáří z glaciálních uloženin severních Čech
    Nálezy z pískovcových převisů a otázka degradace krajiny v mladším pravěku v širších souvislostech
    Names for trace fossils : a uniform approach
    The nannofossil chalk layers in the Early Oligocene Šitbořice Member in Velké Němčice (The Menilitic Formation, Ždánice Unit, south Moravia): orbitally forced changes in paleoproductivity
    Naše nivy v proměnách času. II., Osud niv v dnešní době
    Nejmladší minulost přírody, Vojen Ložek a něco z glaciálu
    Několik poznámek ke správnému citování díla I. Hawleho a A.J.C. Cordy Prodrom einer Monographie der böhmischen Trilobiten (1847) v české a světové paleontologické literatuře
    Některé nové poznatky o lokalitě Nechranice
    Některé výsledky nových výzkumů nejstarší české fauny
    Neue Ergebnisse zur Flora aus der oberen Süsswassermolasse von Aubenham bei Ampfing (Krs. Mühldorf am Inn)
    A new account on the Upper Jurassic srratigraphy and ammonites of the Czorstyn succession, Pieniny klippen belt, Poland
    A new binding microorganism of shallow water limestones
    New evidence for the age of the Salgótarján Formation in Southern Slovakia
    New records of fruits and seeds from the Upper Miocene and Lower Pliocene of Moravia and Slovakia
    New species from the Paleogene of the eastern part of Danube lowland, Hornonitrianska kotlina and Liptovská kotlina depressions
    Nory vymřelých obřích savců : "jeskyně" z pleistocénu Argentiny
    Nová lokalita terciérních zkamenělin u Brna
    Nové lokality výskytu ichnofauny v moravickém souvrství kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů (sp. karbon, Český masiv)
    Nové nálezy ichnofosilií z paleozoických fylitů od Železného Brodu : (03-41 Semily)
    Nové paleontologické nálezy v terciérních intravulkanických sedimentech Českého středohoří : 02-23 Děčín, 02-41 Ústí nad Labem
    Nové taxony ichnofosilií v podorlické křídě (cenoman-turon) - předběžné výsledky terénních mapovacích prací v roce 2004
    Nové taxony ichnofosilií v podorlické křídě (cenoman-turon, Česká republika) : 14-11 Nové Město nad Metují, 14-12 Deštné, 14-13 Rychnov nad Kněžnou, 14-14 Žamberk
    Nový pohled na nálezy nejstarších buněk
    Nový taxonomický pohled na aptychy čeledi Punctaptychidae okolo hraničního intervalu jura/křída z lomu Kurovice (vnější Západní Karpaty, Česká Republika)
    Novyje vidy sledov soskablivanija na fosforitovoj gaľke iz cenomana Anglii
    Nowe stanowisko fauny numulitowej serii Podśląskiej w Porębie k. Myślenic
    Obertriassische Muscheln von Ostré Vŕšky (Slowakischer Karst)
    Obratlovčí mikrofauna z výkopu Axamitovy brány v r. 1984
    Occurrence of calcareous nannoplankton in the Pannonian sediments of Slovakian Neogene basins
    Occurrence of the genus Aphanius Nardo (Teleostean fishes, Cyprinodontidae) in the evaporitic Upper Badenian of Eastern Czech Republic
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 2. část, Vývoj současných ekosystémů
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 3. část, Poslední interglaciál a glaciál a jejich poselství dnešku
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 4. část, Ústup zalednění
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 5. část, Holocén a jeho problematika
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 6. část, Časný holocén - velké migrace, nástup lesa a teplomilných druhů
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 7. část, Postglaciální klimatické optimum
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 9. část, Po klimatickém optimu - mladý holocén
    The oldest Miocene Bryozoa from the Carpathian Foredeep (boreholes Přemyslovice)
    Ophiomorpha isp. - první nález fosilní stopy ze Služína (karpatská předhlubeň)
    The Ordovician acritarch genus Coryphidium
    Organic-walled microplankton from the Upper Devonian of the Albergaria-a-Velha black shales (W Portugal) and its paleobiogeographical implications: preliminary results
    Ostrakodová společenstva badenských sedimentů (terciér) vrtby OS-1 Kravaře na severní Moravě
    Otevření nové expozice "Život v době mamutů aneb diorama pleistocenní krajiny" v Muzeu Českého krasu
    Otomar Pravoslav Novák (1851-1892)
    Padělky zkamenělin, jejich historie a význam
    Palaeofloristic and palaeoclimatic changes in the cretaceous and tertiary periods (facts, problems and tasks)
    Paleobiogeografía de Cyrtinopsidae (Braquiópodos Delthyridina del Silúrico y Devónico)
    Paleobiography of terrestrial communities in Europe during the last glacial
    Paleoecology of the Lower Badenian Carpathian Foredeep based on foraminiferal fauna in Central Moravia (Czech Republic)
    Paleoichnologie - perspektivní směr současné paleontologie
    Paleontological characteristics of reticulate nummulites from the areas of Damascus and Dmer (Syria)
    Paleontological characteristics of some species from the Jeruzalemský Vrch mountain near Dobšiná
    Paleontologické křídové naleziště Radovesice u Bíliny
    Paleontologické lokality ve spodní části moravického souvrství (Nízký Jeseník, moravskoslezská oblast Českého masivu)
    Paleontologie
    Paleontologie lokality Obora
    Paleoxodon antiquus (Falconer et Cautley, 1847) z Malých Levár
    Paleozoic lake faunas: Establishing aquatic life on land
    Palinologický výskum sedimentov z podložia neogénu viedenskej panvy
    Palynological and geochemical indicators for a planktonic event at the Silurian/Devonian transition
    Palynologische Erforschung archäologischer Proben aus dem Komořanské jezero-See bei Most (nw-Böhmen)
    Palynomorphs, paleoenvironment and sequence stratigraphy in the boreholes of Cenomanian and Lower Turonian age from the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic
    Planktonní mikroorganismy jako horninotvorný činitel
    Plant-Arthropod associations from the Lower Miocene of the Most Basin in Northern Bohemia (Czech Republic): a preliminary report
    Plant remains in the Tomanová formation (Uppermost Triassic, West Carpathians): their origin, composition and diagenetic alteration
    Plešné jezero - archiv informací o holocenním a svrchněpleistocenním charakteru vegetace, krajiny a jezerního biotopu (první výsledky)
    Po stopách skrytých refugií
    Podivuhodná nepukalka severočeských třetihor
    Pojem krajiny v perspektivě geologického času
    Possibilities of the computer processing of the palaeontological data
    The postglacial history of Diatom-bearing sediments of the former lake Komořany (north-west Bohemia)
    Použití konfokální mikroskopie v geologii
    Pracovní seminář z paleoekologie
    Pracovní setkání ve Freibergu věnované stratigrafii a životnímu prostředí organizmů v mladších prvohorách
    Praha přírodní : přírodní podmínky Prahy
    Preface [Seifhennersdorf: A window on early Oligocene volcanic ecosystems]
    The present state of some paleontological localities in the Tertiary of the České středohoří Mts.
    Príspevok k poznaniu vývoja kladzianskeho súvrstvia (mladší karpat) vo východoslovenskej panve
    Problematic age of Lower-Cretaceous foraminiferal zone Leupoldina cabri
    Problematic phosphatic plates from the Silurian-Early Devonian of Bohemia, Czech Republic
    Problematické stopy trilobitů z myslejovického souvrství (spodní karbon, visé)
    Proč vymřeli trilobiti?
    Proč žáby skáčou
    Project No. 469 - Variscan terrestrial biotas and palaeoenvironments : Late Westphalian terrestrial biotas and palaeoenvironments of the Variscan Foreland and adjacent intramontane basins
    Proposition of Turonian boumdaries of the Tethyan realm on the basis of Foraminiferes
    Prostředí jako primární činitel v evoluci organismů
    Proterozoic acritarchs from the Precambrian-Cambrian transition in southern Moravia (Měnín-1 borehole, Czech Republic)
    Průběžná zpráva o systematické revizi lokalit křídových body- a ichnofosilií v bývalém okrese Rychnov nad Kněžnou : (14-11 Nové Město nad Metují, 14-12 Deštné, 14-13 Rychnov nad Kněžnou, 14-14 Žamberk)
    První mezinárodní paleontologický kongres v Sydney
    První známky života na Zemi
    Přehled historie paleontologického bádání v permokarbonu boskovické brázdy na Moravě
    Příspěvek k mikrofaunistickému výzkumu nižší části ostravského souvrství (čs. část Hornoslezské pánve)
    Příspěvek k poznání fauny a flóry nýřanského souslojí (astur) na nové lokalitě Pankrác u Nýřan : 11-44 Nýřany
    Příspěvek k poznání stratigrafické pozice magmatitů těšínitové asociace ve slezské jednotce
    Red Deer river - řeka dinosaurů I.
    Red Deer river - řeka dinosaurů II.
    Rentgenové záření a výzkum zkamenělin
    Representatives of the subfamily Trinucleinae Hawle et Corda, 1847 from the Dobrotivian of Bohemia (Trilobita)
    RNDr. Emanuel Opravil, CSc. - 70 let
    RNDr. Emanuel Opravil, CSc. (1933-2005)
    RNDr. Václav Houša, CSc. sedmdesátníkem
    Rostlinné mikrofosilie z vrtu L7J Rokytnice
    Rotundusichnium zumayensis ichnogen. n. a new trace fossil from the Outer Carpathian Flysch of West Slovakia (Czechoslovakia)
    Rozhovor s Radkem Mikulášem
    Rudolf Šrámek-Hušek 1907-1962
    Ryba s páteří čtvernožce
    Sběr a výzkum klastů
    Scleractinian corals from the Middle Miocene salt deposits in Carpathian foredeep, Poland
    Sedimentační prostředí ve vztahu k paleoekologickým závěrům
    The seventieth anniversary of prof. RNDr. Zdeněk V. Špinar, DrSc.
    Sférické mikrofosilie v prekambriu a problematika kontaminace
    Siliceous microfossils from the Oligocene tripoli-deposit of Seifhennersdorf
    Silicification of fossils in the Silurian and Devonian of the Barrandian, Czech Republic
    Skulaři vrtající v uhlí : co bychom bez mlžů nevěděli
    Současné nálezy flóry a fauny na některých známých a nových paleontologických lokalitách terciéru ve střední a západní části Českého středohoří
    Sporomorfy, dinoflageláti, foraminifery a vápnitý nanoplankton albsko-cenomanského stáří ze Štramberka a Bystré (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty)
    Staré sbírky ostnokožců (Echinodermata) staršího paleozoika Barrandienu v Okresním muzeu v Berouně
    Stav architektonických památek a paleontologie
    Stephanian and Permian species of Alethopteris from Bohemia and Moravia
    Sto let od objevu fauny v burgeských břidlicích : kambrická exploze nepopiratelným faktem
    Stratigrafie křídových pestrých oceánských vrstev karpatského flyše na Moravě : 25-14 Valašské Meziříčí
    Stratigraphic ranging and zonation of Dasycladal Algae in the west Carpathians Mts., Triassic
    Stratigraphical distribution of Cambrian fossils in the Příbram-Jince Basin (Barrandian area, Czech Republic)
    Stručný přehled historie paleontologického bádání v permokarbonu boskovické brázdy na Moravě a perspektivy ochrany stávajících lokalit
    Studium mikrobiálního společenstva v kontaminovaných půdách
    Substrát, půda, vegetace a měkkýši. 1. : Ekologie evropských měkkýšů ve světle současných poznatků
    Substrát, půda, vegetace a měkkýši. 2. : Svědectví měkkýšů o historii naší přírody a krajiny
    Survival and recovery after the 'utilis extinction Event' - Litohlavy
    Svrchní turon na základě studia vápnitých nanofosílií v oblasti Českého ráje, česká křídová pánev (předběžné výsledky)
    Tajemný cyklus biodiverzity
    Taphonomy of the plant assemblage buried by tephra deposits of the Whetstone Horizon, Radnice Member (Bolsovian) in central and western Bohemia, Czech Republic
    Tektonické deformace trilobitů v barrandienském paleozoiku
    Thecamoebians from the Upper Vltava River (Šumava Mountains, Czech Republic): species composition of assemblages vs. environment in streams
    Third International Workshop on Ichnotaxonomy (WIT-III) : Prague and Jevičko, Czech Republic, September 4-9, 2006
    Die Tierknochen der Höhlen von Mladeč in Mähren, Tschechische Republik
    Trace fossils assemblages and their occurrence in Lower Carboniferous of the Nízký Jeseník Mts.
    Trace fossils from the Gaara Depression (Iraq)
    Transport pevných organických zbytků v příbřežních částech moře
    Trends in the development and cyclic patterns of middle and upper devonian buildups
    Trends in the development and cyclic patterns of Middle and Upper Devonian buildups
    Trendy ve výuce paleontologie na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava
    The Triassic foraminifera microbiostratigraphy ot the Carpathian-Balkan and Hellenic realm
    TRILO 2012: horké novinky z prvohor
    Upper frasnian and lower tournaisian events and evolution of calcareous foraminifera : close links to cllimatic changes
    Using of the fluorescence microscopy on the study of the redeposited palynomorphs
    Úspěch naší paleontologie v Libyi
    Veřovické souvrství kelčského vývoje slezské jednotky u Bernartic : 25-12 Hranice
    Vladimír Pokorný and czechoslovak paleontology
    Všechno je jinak : "centrální paradigma" kvartérní paleoekologie v troskách?
    140. výročí narození MUDr. a RNDr. h. c. Mořice Remeše (21.7.1867 - 19.7.1959)
    Výskyt sádrovce v bývalé cihelně v Krumvíři
    Výsledky výzkumu mineralizace petrifikovaných dřev na lokalitě Nechranice
    Využití databanky paleontologického materiálu pro výpočty indexů druhové skladby společenstev pomocí počítače
    Využití zkamenělých dřev ve šperkařství
    Vývoj přírody Brd ve čtvrtohorách
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část III.
    Význam díla Ch. R. Darwina pro současnost
    Význam geochemie pro paleoekologii
    Významná paleontologická lokalita v podkrkonoší
    Významné nálezy zkamenělých dřev v oblasti SZ a S Čech od 16. století po současnost a jejich muzejní využití
    Vzpomínka na Vratislava Korduleho
    Vzpomínky na Sylvestra Máchu
    Vztah mezi sedimentologií a paleoekologií
    Vztah palynofacií a izotopu 13C v sedimentech křídy slezské jednotky : 25-22 Frýdek-Místek
    Za Pavlem Čtyrokým
    Západokarpatské fosílne ekosystémy a ich vzťah k paleoprostrediu v kontexte neogénneho vývoja eurázijského kontinentu
    Zavátá minulost Mostecka
    Zdeněk Burian - život a dílo : vzpomínka ke 100. výročí narození
    Zjawisko "zachowania w ukryciu" skamieniałości - przegląd i przykłady z górnego dewonu Polski
    2. Zjazd Europejskiego Stowarzyszenia Paleontologów Kręgowców - Brno, Czechy, 19-24.07.2004
    Zkamenělá dřeva hnědouhelných pánví
    Zlatko Kvaček our teacher and colleague
    Znovuobjevená geologická expozice České geologické služby v Praze
    Zpráva o makropaleontologických sběrech ve štramberských vápencích v lomu Kotouč u Štramberka (tithon, Vnější Západní Karpaty)
    Životné jubileum RNDr. Margity Vaňovej, CSc.