Podrobnosti záznamu

Klasifikační znak
    599
Článek
    70th birthday of Oldřich Fejfar
    Analýza mikroštruktúr klov druhu Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1803)
    Anisodon sp. (Mammalia, Perissodactyla, Chalicotheriidae) from the Turolian of Dorn-Dürkheim 1 (Rheinhessen, Germany): morphology, phylogeny, and palaeoecology of the latest chalicothere in Central Europe
    Bobrovitý savec z jury
    Bone crackers and carcass accumulators in Central Bohemia - Late Pleistocene hyenas and their cave den and prey depot types
    Čertova pec a její fauna
    Doplní nález savčí čelisti evoluční teorii?
    Doprovodná fauna veľkých cicavcov medvedej jaskyne "Za Hájovnou" (Javoříčsky kras)
    The early Vallesian vertebrates of Atzelsdorf (Late Miocene, Austria). 9., Hippotherium (Mammalia, Equidae)
    Ekological aspects of the origin and evolution of Hominids
    The fairy tail about the "cave lions" Panthera leo spelalea (Goldfuss 1810) of Europe - Late Ice Age spotted hyenas and Ice Age steppe lions in conflicts lion killers and scavengers around Prague (Central Bohemia, Czech Republic)
    Fauna mastodontů (Proboscidea, Mammalia) moravské části Vídeňské pánve
    First record of Trogontherium cuvieri (Mammalia, Rodentia) from the middle Pleistocene of Poland and review of the species
    Fosilní savec s jedovými zuby
    Gundersheim 4, a third Ruscinian micromammalian assemblage from Germany
    Holocenní faunogeneze vs. dentální fenotyp hrabošů
    Incisor enamel microstructure and its implications to higher-level systematics of Eurasian Oligocene and Early Miocene hamsters (Rodentia)
    Jarošov - faunistická anomálie gravettských sídlišť
    Ještě ke glaciálním refugiím
    Kerivoula (Mammalia, Chiroptera), fossil in Europe?
    Kvartérní obratlovci z lokalit Hornomoravského úvalu v osteologické sbírce Vlastivědného muzea Olomouc
    A Late Pleistocene wolverine Gulo gulo (Linné, 1758) skeleton from the Sloup Cave in the Moravian Karst, Czech Republic
    Late Quaternary loess-paleosol successions in southern Siberia : implications for northern hemispheric climatic teleconnections
    Lophocyon carpathicus n.gen.n.sp. aus dem Jungtertiär der Ostslowakei und eine neue Unterfamilie der Schleichkatzen (Viverridae)
    Měňany 3 - pliocenní fauna obratlovců z Českého krasu
    Metapodia a prstní články medvědů z jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Middle Miocene Plesiodimylus from the Devínska Nová Ves-Fissures site (western Slovakia)
    Mikrostruktura dentice bobrovitých
    Miocene small mammals from Jebel Zelten, Libya
    Morfometrická analýza populací lišek z posledního glaciálu Moravy
    Morfometrická charakteristika dentálního materiálu medvědů z jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Nálezy rodu Castor L. a Trogontherium F. (čeleď Castoridae, Rodentia, Mammalia) z lokality Chlum u Srbska
    The nature of the fossil record of Neogene insectivores
    Neue Bärenart von Bilzingsleben
    Neueste Resultate der Untersuchung von neogenen und quartären Nashörnern, Bären und Kleinsäugen in dem Bereich der Westkarpaten (Slowakei)
    New finds of Ochotonoma csarnotana (Lagomorpha, Ochotonidae) from the Pliocene of Hungary: a new look on the species
    A new ochotonid (Lagomorpha) from the Early Pleistocene of Slovakia
    Nory vymřelých obřích savců : "jeskyně" z pleistocénu Argentiny
    On a Prodeinotherium bavaricum (Proboscidea, Mammalia) skeleton from Franzensbad, Czech Republic
    Osteologický materiál z Mladečských jeskyní ve sbírce Vlastivědného muzea v Olomouci
    Paleoclimate inferred from Ursus spelaeus teeth: the evidence from oxygen isotopes
    Paleodiet inferred from Ursus spelaeus ROSENMÜLLER et HEINROTH tooth from Tmavá skala cave (Slovak Republic) using carbon isotope analyses
    Paleonotologické nálezy v Mechovém závrtu (k.ú. Mokrá)
    Paleontologický a archeologický výzkum na lokalitě Spytihněv-Duchonce : (25-33 Uherské Hradiště)
    Paleopathology on the bear bones (Ursus deningeri)
    Paleopatologie na kostech medvědů (Ursus deningeri) z jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Pleistocenní zástupci čeledi Castoridae (Rodentia, Mammalia) z lokality Chlum u Srbska
    The Plio-Pleistocene record of Hypolagus (Lagomorpha, Leporidae) from the Czech and Slovak Republics with comments on systematics and classification of the genus
    Pliocene Carnivores (Carnivora, Mammalia) from Ivanovce and Hajnáčka (Slovakia)
    Pliocene to early Middle Pleistocene ursine bears in Europe: a taxonomic overview
    Porcupines in the Bohemian Karst - excavation results of the first known Miocene Hystrix (Hystrix) parvae (Kretzoi 1951) cave den in Central Europe
    Pozdnepliocenovyje chiščnyje iz Včelare 2 (jugo-vostočnaja Slovakija)
    Preliminary overview of regional endemism in European Neogene ungulates
    A preliminary report on Paracitellus eminens Dehm, 1950 (Aplodontidae, Ailuravinae, Rodentia, Mammalia) from the Early Miocene of NW Bohemia
    Prey deposits and den sites of the Upper Pleistocene hyena Crocuta crocuta spelaea (Goldfuss, 1823) in horizontal and vertical caves of the Bohemian Karst (Czech Republic)
    Předběžná zpráva o novém paleontologickém výzkumu v jeskyni Barové (Sobolově), Moravský kras
    Předběžná zpráva o rodu Steneofiber (Mammalia, Rodentia) z terciérní lokality Dolnice v chebské pánvi : (11-14 Cheb)
    Přehled výzkumů velkých pleistocénních obratlovců v severozápadní části Hornomoravského úvalu
    Remarks on Biharian bears (Ursidae: Ursus) from the territory of Slovakia
    Die Säugetiere aus dem Untermiozän von Tuchořice in Nordwestböhmen. I., Die fossilen Nashörner (Mammalia, Rhinocerotidae)
    Schreger pattern analysis of Mammuthus primigenius tusk: analytical approach and utility
    Slon Gromovův na Moravě
    Stále záhadné deinotériá
    Stáří kupy netopýřího guána v jeskyni Domica (NP Slovenský kras) a elektronová mikroskopie exkrementů netopýrů
    Das Studium der Pferde aus der Lokalität Grubgraben
    Štruktúra medvedej populácie z jaskyne "Za Hájovnou" (Morava, Česká republika) z hľadiska zastúpenia pohlaví a vekových štádií: predbežné výsledky
    Trogontherium cuvieri Fischer, 1809 (Rodentia, Mammalia) im mittelböhmischen Pleistozän
    Typy a vývoj dentice bobrovitých (čeleď Castoridae GRAY, 1821; Rodentia, Mammalia)
    Upper Pleistocene Panthera leo spelaea (Goldfuss, 1810) skeleton remains from Praha-Podbaba and other lion finds from loess and river terrace sites in Central Bohemia (Czech Republic)
    Vymření veledaňků a mamutů v Evropě
    Výzkum mladopaleolitické lokality Boršice u Buchlovic : 25-33 Uherské Hradiště
    Zpráva o nálezu žebra sirény (řád Sirenia) z neogenních sedimentů lokality Bulhary (okres Břeclav, Česká republika)
    Zvířecí osteologické nálezy z jeskyně č. 16 (Moravský kras)