Podrobnosti záznamu

Klasifikační znak
    621.039.7
Článek
    Alteration processes in bentonite barrier within Mock-Up-CZ experiment
    Druhá etapa komplexního geologického výzkumu testovací lokality Melechov v období 2004-2006 : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Světlá nad Sázavou [i.e. Havlíčkův Brod]
    Geofyzikální měření v bedřichovském tunelu
    Geologie západní části krkonošsko-jizerského masivu
    Hydrogeologie bedřichovských tunelů a jejich okolí
    Kolokvium o ukládání radioaktivních odpadů
    Laserová fotogrammetrie stěn bedřichovského tunelu (úsek A)
    Lom Hraničná u Jablonce nad Nisou - průmyslový analog kaverny v granitovém masivu
    Low-temperature hydrothermal interaction of Cs-containing solutions with a granite: an experimental approach
    Magmatická stavba a puklinová síť v okolí bedřichovských tunelů
    Mineralogie, izotopie a termometrie výplní puklin a hydrotermálních žil v bedřichovském tunelu (úsek A a B)
    Morfotektonická analýza západní části krkonošsko-jizerského masivu
    Natural corrosion of old glass coloured with uranium compounds
    Petrografie a geochemie hornin vodárenských tunelů
    Pozice bedřichovských tunelů v modelu tektonické sítě granitového masivu
    Seizmicita a recentní pohyby ve vodárenských tunelech a jejich okolí : seizmická měření v prostoru přehrady Josefův Důl
    Sekundární minerály na stěnách tunelů v Bedřichově a Souši
    Stochastický model puklinové sítě a magmatické stavby bedřichovského tunelu
    Strukturní výzkum v bedřichovském tunelu a okolí v prostředí GIS
    Synthesis and crystal structure of the feldspathoid CsAlSiO4: An open-framework silicate and potential nuclear waste disposal phase
    Uran v granitech krkonošsko-jizerského masivu a jejich minerálech
    Uran v podzemní vodě a na stěnách bedřichovského tunelu v úseku A - hydrochemické následky okysličování EDZ
    Vizualizace a 3D modely tektonické sítě bedřichovského tunelu
    Vodárenské tunely a podzemní převaděče povrchových vod v Jizerských horách
    Výzkum procesů vzniku sekundárních karbonátových forem na povrchu betonu ve vodárenském tunelu v Bedřichově