Podrobnosti záznamu

Klasifikační znak
    622
Článek
    2 významné osobnosti v hornictví úzce spolupracující s naším svazem oslavily významné životní jubileum
    10. setkání hornických měst 16.9.2006 Příbram. I. část
    10. setkání hornických měst 16.9.2006 Příbram. II. část
    46. ročník sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice
    50 let Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR
    75 rokov naftového podniku v Gbeloch
    160 let od přijetí Obecného horního zákona
    190 let od narození Julia Schröckingera
    200 let od zaražení Ševčinského dolu na Březových Horách
    Abraham Werner und der "Workshop" von Schemnitz 1786
    Acceptable means for the creation of financial reserve for reutilization of the landscape post opencast mining
    Ad Jana Kořínka Staré paměti kutnohorské
    Amatérský průzkum opuštěného historického podzemí
    Analýza povrchových tvarů Andělskohorského rudního revíru, část Hláska-Vysoká
    Analýza stabilitních poměrů dolu Jeroným v Čisté během obnovy dědičné štoly
    Aplikace pokročilých metod spektrální analýzy dálkového průzkumu Země pro posouzení stavu rekultivací po těžbě uhlí a kaolínu v karlovarsko-sokolovské aglomeraci
    Archeologické doklady rudných mlýnů a stoup v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
    Archeologický výzkum zaniklého těžebního areálu u kostela sv. Václava v Pněvicích (okr. Kutná Hora)
    Archivní fotografie dokumentující práci v Továrně na uranové barvy a radium v Jáchymově (St. Joachimsthal Uranfabrik)
    Automatizace kresby důlních map v závodě RD Horní Benešov
    Automatizované projektování uhelného lomu - báňské řešení jako funkce geologického modelu ložiska a báňského modelu lomu
    Background, summary and aftermath of the 1548 minning law for the Schlackenwald tin mines, Bohemia
    Badatelské středisko Georgia Agricoly v Saské Kamenici
    Báňské ověřování fluorito-barytových struktur "Magistrála" vykmanovskou štolou
    Báňsko-technické podmínky dobývání uhlí na Kladensku
    Báňskotechnické podmínky dopbývání v oblasti Hodonín -Břeclav na základě výsledků geologického průzkumu
    Bibliografie J. Schenka z oboru dějin hornictví (do r. 1981)
    Bibliografie prací z dějin hornictví v publikacích NTM od roku 1987 do roku 2001
    "Biedaszyby" - nelegální uhelné doly v polském Wałbrzychu
    Cerro Verde
    Chemické zpracování smolince v Jáchymově (uranová žluť - radium - yellow cake)
    CHKO Broumovsko : geoekologická studie : úvodní etapa
    Chování odplyňovacích vrtů v jaklovecké oblasti
    Chrustenická šachta: 100 let od založení díla, 10. výročí důlního skanzenu
    Čáslavsko - pozůstatky montánní činnosti : zpráva o stavu výzkumu
    Česká rekultivační škola v Pekingu
    České hornictví v současnosti
    České rudné hornictví v letech 1918 až 1945
    České rudné hornictví v letech 1918 až 1945. Dokonč.
    České rudné hornictví v letech 1918 až 1945. Pokrač. 2.
    České rudné hornictví v letech 1918 až 1945. Pokrač. 3.
    České rudné hornictví v letech 1918 až 1945. Pokrač. 4.
    České rudné hornictví v letech 1918 až 1945. Pokrač. 5.
    České rudné hornictví v letech 1918 až 1945. Pokrač. 6.
    České rudné hornictví v letech 1918 až 1945. Pokrač.
    České rudné hornictví za průmyslové revoluce (1830-1918) : dokončení
    České rudné hornictví za průmyslové revoluce (1830-1918) : pokračování 1
    České rudné hornictví za průmyslové revoluce (1830-1918) : pokračování 2
    České rudné hornictví za průmyslové revoluce (1830-1918) : pokračování 3
    České rudné hornictví za průmyslové revoluce (1830-1918) : pokračování
    Čištění důlních vod
    "De re metallica" - Das Hauptwerk von Georgius Agricola
    Dedičné štôlne v banskoštiavnickom rudnom revíri
    Dědičné štoly v uhelném hornictví na Sokolovsku
    Dejiny katedry baníctva Baníckej Akadémie v Banskej Štiavnici v rokoch 1870 - 1918
    Den horníků na poštovních známkách Československé a České republiky po roce 1945
    Deset let hornického ústavu ČSAV v Ostravě
    Dílčí výzkum technologického nabohacení sedimentů vybranými těžkými prvky
    Disperzná analýza pri posuzování faktora hĺbky na zrudnenie Cu žíly Rozália na bani Hodruša
    Dobývání a řezba drahých kamenů z naleziště u Ciboušova ve středověku
    Dobývání kounovské sloje na Slánsku a Rakovnicku
    Dobývání nízkých slojí v OKR z pohledu řešení státního úkolu RVT "Dobývání nízkých slojí od 0,5 do 0,7 m"
    Dobývání rumělky, železné rudy a vápence v obci Jesenný, s. od Semil
    Dobývání s natáčením porubu o 180°
    Dobývání žáruvzdorných jílovců
    Dolování rumělky u obce Svatá, zjz. od Berouna
    Dolování uhlí u Malé Veleně na Děčínsku
    Dolování v Nalžovských (Stříbrných) Horách
    Dolování zlata v širším okolí Hor u Předína na západní Moravě: dějiny výzkumů, historie dolování, topografie a archeologie lokalit a přehled geologických poměrů
    Dolování železných rud v okolí hradu Pernštejna na západní Moravě
    Doly a hutě
    Dopady Mnichovské dohody na české hornictví v období druhé republiky a následné okupace
    Dosavadní výsledky a další výhled základního výzkumu důlní aerologie v hornickém ústavu ČSAV v Ostravě
    Drahé kovy u Hluboček-Mariánského Údolí, velkobystřický rudní revír
    Druhy a způsob užívání báňskoprávních předpisů v českých zemích ve 13. až 19. století
    Důl Anna ve Zbýšově. Rosicko-oslavanský uhelný revír
    Důl Antoni : Zpráva o průzkumu starého dolu v Libnově u Oloví v Krušných horách
    Důl Slaný - šachta s nejkratší životností
    Důlně-hydrogeologická problematika výhledového lomu Libouš
    Důlní degazace v OKR
    Důlní díla v Obřím dole v Peci pod Sněžkou
    Důlní podnikatel Vok Pňovský ze Sovince
    Důlní práce na Pustině u Míšovic (Znojemsko)
    Dva roky skanzenu Mayrau ve Vinařicích u Kladna
    Dva zaniklé středověké důlní a zpracovatelské provozy na Českomoravské vrchovině
    Dynamika samovznícení uhlí OKR
    The education trail "Kozí Hory - Libčice"
    The education trail "Nový Knín and surroundings"
    Ekologické aspekty - neopomenutelný faktor v ekonomice využívání nerostných surovin
    Ekologický dohled nad těžbou
    Ekonomie těžby a využívání geotermální energie v ČSSR
    Energetické suroviny Polska
    Epizoda z historie báňského školství v zemích Koruny české
    Erzberg u Eisenerzu - jeden z největších povrchových dolů v Evropě
    Expozice štolového patra na dole Anselm
    Extrémní geostatické zatížení mechanizované výstuže při dobývání velmi mocných slojí
    Geoetika - nová disciplína : s křestním listem v Příbrami
    Geofyzikální měření k zjištění velikosti prostoru zastiženého starou důlní těžbou v oblasti Čelina-Psí hory
    Geologické exkurze k desetiletí Muzea Českého krasu
    Geologické zvláštnosti krušnohorského úpatí mezi Perštejnem a Litvínovem. Část I.
    Geologické zvláštnosti krušnohorského úpatí mezi Perštejnem a Litvínovem. Část II.
    Georgius Agricola (1494-1555) : 450 let od úmrtí
    Global mining restructuring and EU 25 - consequences for European miners
    Gold in the Czech history
    Heritage of uranium in-situ leaching and environmental remediation program in north Bohemian region
    Historické báňské práce na cínovou rudu u Čisté v okrese Sokolov
    Historické ložisko stříbra a mědi Hora Svaté Kateřiny v Krušných horách
    Historické prvenství aplikace dusíku v hornictví
    Historicko-montánní průzkum okrajových částí jílovského zlatonosného revíru (oblast Zahořan a halířského žilného pásma)
    Historický červený pigment caput mortum
    Historický přehled
    Historický stříbrorudný revír Boží Dar u Jáchymova v Krušných horách
    Historický vývoj metod hodnocení indikačních plynů samovznícení uhlí
    Historický vývoj státní báňské správy od středověku do konce 19. století
    Historie a současnost dolování v okolí Baia Mare v sz. Rumunsku
    Historie a současnost Institutu hornického inženýrství a bezpečnosti. O výuce hornických disciplín na historickém území českých zemí
    Historie separátní hnědouhelné pánvičky u Měrunic v severočeském hnědouhelném revíru
    Historie těžby zlata na Novoknínsku
    History of gold mining in the Nový Knín area
    Hitorická těžba polymetalických rud u Pláničky na Klatovsku
    Hlavní technické problémy rozvoje závodu STANUM
    Hloubení jam v příkrovech vnějších flyšových Karpat
    Hlubinná těžba železných rud u Spešova a Dolní Lhoty (okr. Blansko) v 18. a 19. století a její pozůstatky
    Hluboká dědičná štola na Radlíku u Jílového: vývoj názorů na historii a lokalizaci v průběhu 20. století
    Hornická činnost na starohorské dislokační zóně z pohledu historických pramenů
    Hornické aktivity firmy Baťa, a.s. Zlín a možnosti jejich využití v současném cestovním ruchu
    Hornické motivy v české mumismatice : od horního regálu, přes počátek ražby mincí až k hornickým motivům na českých (československých) mincích a medailích
    Hornické muzeum Krásno (areál cínového dolu Vilém)
    Hornické muzeum na dole Anselm
    Hornické naučné stezky v ČSR
    Hornické naučné stezky (Výběr z dokumentace)
    Hornické školství v severozápadních Čechách
    Hornické tradice a Landek
    Hornicko-geologický park Měděnec - unikátní historické báňské dílo Mědník
    Horničtí historikové Evropy jednali v Mostě
    Horničtí historikové Evropy jednali v Mostě
    Hutniště pod zaniklým hornickým sídlištěm Herliwinberg (Mons Herliwini)
    Hydrogeologická problematika zatopené zbytkové jámy Venuše v centrální části severočeské hnědouhelné pánve
    Ing. Stanislav Štýs, DrSc.
    Ing. Viktor Tejml ( *1938 - + 2004)
    Ing. Viktor Tejml *1938 +2004
    Inovace úpravy sideritových rud v závodech Rudňany a Nižná Slaná
    Integrované povolení pro zařízení na využívání odpadů k dokončení likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři
    Inženýrsko-geologická rajonizace poddolovaných území na příkladu oblasti severně od dolu Anna na Březových horách v Příbrami
    Jáchymovský uraninit a Marie Curie-Sklodowská
    Je Kamencové jezero v Chomutově první zbytkovou jámou bezděčně sanovanou mokrou variantou?
    Jemnické zlato
    Ještě k obsahu uranu v příbramských haldách
    Jihočeský grafit
    Jílovský zlatonosný revír - minulost a současnost
    Johannes Mathesius (1504-1565), historiograf jáchymovského hornictví a "otec" sběrateství nerostů
    Josef Emanuel Hibsch (* 26.3.1852 Homole, Tschechische Republik, + 4.11.1940 Wien). Sein wissenschaftliches Wirken nach dem Ersten Weltkrieg in Österreich
    K 70. výročí narození montánního archeologa PhDr. Jaroslava Kudrnáče, CSc.
    K 75letému životnímu jubileu PhDr. Ladislava Jangla
    K 85. životnímu výročí PhDr. Jiřího Majera, CSc.
    K historii dolování u Koroužného na západní Moravě
    K historii sledování slapových sil v důlních dílech
    K lokalizaci stříbrnorudné hutě ve Starých Horách u Jihlavy
    K metodice stanovení prognózy vývoje světové ceny mědi do r. 2000
    K některým problémům současného horního práva
    K osmdesátinám PhDr. Jiřího Majera, CSc.
    K otázkám hornické a speleologické součinnosti na těžených vápencových lokalitách
    K padesátiletí hornické expozice v NTM
    K problematice důlních výbuchů a otřesů - katastrofa na dole Nelson 1934
    K výsledkům řešení dílčího výzkumného záměru "Rozvoj teorie poklesové kotliny, její důsledky v hornické krajině, omezení a zahlazování následků po hornické činnosti"
    K vývoji ústředních úřadů pro správu hornictví v letech 1945-1969
    K vývoji využívání čs. průmyslových typů ložisek mědi
    K začátkům těžby stříbrných rud v kutnohorském revíru
    K zpřístupnění historické budovy dolu Vojtěch na Březových Horách Okresním muzeem Příbram
    Kadaňská hlinka
    Kašpar Šternberk (1761-1838) a české uhelné hornictví
    Ke koncepci a působnosti Hornického učiliště v Příbrami
    Ke vzniku uranových dolů v Příbrami
    Keltské rýžování zlata na Jílovsku - mýtus nebo realita?
    Koncepcia výstavby bane Slaný
    Konference o využití kulturní památky UNESCO Rammelsberg 2006
    Krízy a úpadok baníctva na Spiši a Gemeri
    Krkonošské dolování. 16, Střelný prach
    Kutná Hora - město slavné hornické tradice
    Kutnohorské hornictví na sklonku 13. století
    Kutnohorské pokusy s amalgamací v 16. století
    Das Leben von Georgius Agricola (1494-1555)
    Lesnická rekultivace vypálených jílů Želénky
    Ložiska a výskyty nerostných surovin v oblasti Středních Brd a Podbrdska
    Ložiska vápenců a cementářských surovin v chráněných krajinných oblastech
    Ložiskově geologické poměry a stav starých hornických prací v rudním revíru Ratibořské hory - Stará Vožice
    Má se Česká republika stát producentem lithia? : možnost využít odpadní materiály
    Magnetitový skarn na Předních Struhadlech v Krkonoších
    Malá uranová ložiska krystalinika Českého masívu (doplněk)
    Manganit z vrančicko-radětického polymetalického revíru (střední Čechy)
    Matematická geologie a hornická Příbram
    Matematické modelování v hornické geomechanice : úlohy na výpočet napětí a jejich řešení
    Mělké dolování zlata na řece Opavě
    Metoda postupné ražby štoly pro stanovení původní napjatosti skalního masívu
    Metodika ocenění nákladů na výrobu chemického koncentrátu ve výpočtu zásob
    Metodika sledování závěrných svahů lomů pod úpatím Krušných hor a vybudování systémů kontrolního sledování
    Metodika výpočtů vlivů staré důlní činnosti na stabilitu povrchu, stavebních objektů a inženýrských sítí
    Metodologie a metody praktické geomechaniky
    Mezinárodní hornická konference v Číně
    Mezinárodní symposium Hornická Příbram ve vědě a technice : rozhovor časopisu Uhlí Rudy Geologický průzkum s ředitelem státního podniku DIAMO a předsedou Vědecké rady sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice Ing. Bc. Jiřím Ježem
    Mineralogické lokality v okolí Stříbra
    Mineralogické zhodnocení nálezů z Jihlavy-Starých Hor : abstrakt přednášky
    Mineralogie stříbrského rudního obvodu
    The mining of the polymetalic ore in Dolni Slezsko in 13th-17th century
    Minulost a budoucnost báňského středního školství
    Montanisticko-geologická nadace a její činnost v Jeseníkách
    Mostecké pracoviště Státního oblastního archivu Litoměřice a jeho fondy
    Možnosti některých netradičních metod rekultivace fytotoxických lokalit v oblasti severočeské pánve
    Možnosti rozvoja ťažby rúd a magnezitu vo VHJ RBMZ z pohľadu súčasne platných ekonomických nástrojov
    Možnosti využití chromatografického analyzátoru hélia a vodíku při prognóze projevu napjatosti masivu v plynujících uhelných dolech
    Muzeum těžby a zpracování zlata na Novoknínsku
    Nad mezinárodní konferencí k 700. výročí IRM a měnové reformy krále Václava II.
    Nález mlecích kamenů z rudního mlýna na katastru Stříbrné Hory na Havlíčkobrodsku
    Naleziště Hrušky - 30. výročí objevení
    Nástin vývoje vyhrazených nerostů v českém horním právu
    Naučná stezka Kozí Hory - Libčice
    Naučná stezka Nový Knín a okolí
    Nejstarší kutací pokusy na hnědé uhlí u Velkého Března
    Několik poznámek k původu a vývoji názvu Kutné Hory
    Několik poznámek k vyčíslení hodnoty krajiny a dopady těžby na tuto hodnotu
    Několik poznámek ložiskového geologa ke sborníku "Těžba a zpracování drahých kovů: sídelní a archeologické aspekty"
    Některé etické problémy spjaté s prognózami budoucí světové spotřeby nerostných surovin
    Některé méně známé důkazy o vyspělosti hornictví na území dnešní České a Slovenské republiky
    Nerostné bohatství Horažďovicka
    Nerostné suroviny na území mapy 21-442 Železná Ruda : 21-44 Železná Ruda
    Nerostné suroviny pohledem mezinárodní konference EIECE 2007
    Nerostné suroviny staré Kréty
    Nerostné suroviny v zahraničním obchodě ČR
    Netradiční způsoby degazace
    Niektoré mechanické vlastnosti hornín vo vzťahu k beztrhavinovému plnoprofilovému razeniu banských a podzemných inžinierských diel
    Nová banícka expozícia v baníckom muzeu v Rožňave
    Nová halířská štola
    Nová odvodňovacia štôlňa v Banskej Štiavnici dosiahla dĺžky 10 km
    Nové doklady zpracování drahých kovů v raném středověku (předběžné sdělení)
    Nově evidované středověké montánní aktivity na Kutnohorsku
    Nové metodiky určovania napäťovo-deformačných stavov v horskom masíve v podmienkách hlbinných baní VJH RBMZ
    Nové metody důlní gama karotáže
    Nové projekty výzkumu a vývoje Českého báňského úřadu
    Novobanské baníctvo v rokoch 1810-1887
    The Nový Knín mining museum: A rich gold mining history
    Nový pramen k dějinám těžby stříbra na Brodsku v 16. století: listina Jindřicha Náze z Chřenovic z roku 1515
    O strojní jámě Josef na Bohdašíně v Jestřebích horách
    O těžbě vápenců v CHKO Český kras
    Obnova příbramského dolování po třicetileté válce
    Od zahájení těžby uranu na ložisku Rožná uplynulo 50 let
    Od značajnog rudnika srebra i urana St. Joachimsthal, odnosno Jáchymov, do Radonskih toplica u sasko-češkoj "Rudnoj Gori"
    Odešel Jiří Hlávka
    Odhad množství stříbra obsaženého v rudě vytěžené z hlavních rudních pásem kutnohorského revíru
    Odhad množství stříbra obsaženého v rudě vytěžené ze staročeského pásma
    Odkaliště Ida - náprava škod předchozí hornické činnosti
    Odkrytí štoly Einigkeiter Tagstrecke v Jáchymově na podzim roku 2009
    Odlišný pohled na obsah titulního listu Kutnohorského kancionálu (graduálu)
    Opevněné polohy na Jihlavsku a Havlíčkobrodsku pravděpodobně související se středověkým hornictvím
    Orlová a metan - fámy a skutečnost
    Ověřovací práce v historických důlních dílech ve velkobystřickém rudním revíru
    Padesát let těžby a průzkumu uranových rud na Vysočině
    Padesátiletá historie Sborníku vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě na hornicko-geologické fakultě
    Památky hornické činnosti na skarnovém ložisku Malešov u Kutné Hory
    Pátý celostátní seminář "Jaderné metody v hornictví, geologii, geofyzice a geochemii"
    Penetrační průzkum realizovaný na lomu Medard-Libík v souvislosti s připravovaným zatopením zbytkové jámy tohoto lomu
    Perspektivy ispoľzovanija burych uglej v ČSSR
    PhDr. Jiří Majer, CSc. (25.11.1922 - 3.2.2008)
    Pictorial series of the manifestations of the dynamics of the Earth : regular exhibition at the Geophysical Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague. 4., Historical images of rockburst's effects in mines
    Pinkový tah v Harrachově
    Ploučnice zdánlivě idylická
    Počátky mapování povrchových dolů
    Počátky středního báňského školství v českých zemích
    Počátky těžby a zpracování polymetalických rud na Českokrumlovsku
    Podíl důlních měřičů na rozvoji hornictví v oblasti Horního Slavkova a Krásna
    Podkrušnohorské technické muzeum
    Podnikatelské aktivity hraběte Heinricha von Larisch-Mönnicha a počátky těžby kamenného uhlí ve střední části ostravsko-karvinského revíru ve druhé třetině 19. století
    Podzemní poklady a podvodníci : Ještě pár slov k zaručeně "tajemné" štole u Konopiště
    Pohled ložiskového geologa na článek Jaroslava Bílka "K začátkům těžby stříbrných rud v kutnohorském revíru"
    Pohled těžařské firmy na projednávanou tématiku
    Polymetalická huť v nástěnné malbě na hradě Žirovnici
    Porovnání chemického složení amfibolových rohovců v širším okolí neolitického produkčního centra u Jistebska, Jizerské hory
    Posouzení ovlivnění vodních toků po ukončení těžby uranu v oblasti ložiska Olší
    Posuzování efektivnosti báňských investic v nesocialistických a socialistických zemích
    Povrchové stopy zpracování stříbrné rudy v poloze V Groubu na katastru obce Utín
    Povrchový průzkum pozůstatků montánní činnosti v bývalém politickém okrese Čáslav : zpráva o stavu výzkumu
    Povstání horníků v Jáchymově v roce 1525
    Poznámka k přepočtům raně novověkých kovnatostí stříbrných rud v Kutné Hoře
    Poznámky k histórii Baníckej fakulty VŠT Košice od jej vzniku po dnešok
    Poznámky k počátkům osídlení humpoleckého zlatorudného pásu
    Poznatky a zkušenosti s omezováním prašnosti povrchu odklalištních skládek a popílkových složišť
    Poznatky z řešení projektu VaV ČBÚ č. 23/2003: "Využití důlní degazace pro předcházení neřízených výstupů metanu na povrch po likvidaci dolu"
    Pozůstatky hlubinného dobývání nerostných surovin v oblasti železniční trati Rokycany - Plzeň
    Pozůstatky středověkého dolování zlata u Hor na jihozápadní Moravě
    Pozvánka do muzea - Německé hornické muzeum v Bochumi
    Praha, město hornické
    Prameny k dějinám hornických a geologických věd v Archivu VŠB-TU Ostrava
    Právní otázky využívání nerostných surovinových zdrojů
    Právní zajištění povinnosti sanací a rekultivací území dotčených těžbou
    Príspevok rudného projektu k automatizácii a robotizácii v rudnom a nerudnom baníctve a magnezitovom priemysle
    Problematika definovania vrtacej schopnosti nástroja a rozpojitelnosti hornín
    Problematika klasifikace dobývacích podmínek s ohledem na pevné skrývkové polohy
    Problematika ochrany životního prostředí se zřetelem na projektování rudných dolů a úpraven
    Problematika památkové ochrany archeologických stop montánní činnosti; příklad Čáslavska
    Problematika "starých důlních děl" v České republice
    Problematika uzavírání a likvidace uranových dolů v České republice
    Problematika velmi hlubokých vrtů do 8000 m
    Problematika využitelnosti disponibilních zásob hnědého uhlí podkrušnohorských pánví a následné rekultivace a revitalizace území postižených důlní činností
    Procedura posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) jako jeden z nástrojů předvídání a řešení negativních vlivů hlubinného dobývání černého uhlí v české části Hornoslezské pánve
    Produkce marockého důlního průmyslu v roce 1981
    Prof. Ing. Jeroným Pražský, DrSc., pedagog VŠB v Ostravě a odborník v oborech hlubinného a průzkumného vrtání
    Prof. Ing. Jiří Grygárek, CSc., sedmdesátníkem
    Prof. Jiří Grygárek osmdesátníkem
    Prof. JUDr. Ing. Roman Makarius, CSc., dr.h.c., sedmdesátníkem
    Projekt a realizace Hřebečské důlní stezky
    Projevy a příčiny meromixie jezer po těžbě nerostných surovin v Česku
    Propadlina na turkaňském pásmu u Kutné Hory
    Prubířství a prubířská keramika
    Průzkum a těžba ložisek uranových rud na Českomoravské vysočině
    Prvé skúsenosti s priemyselnou ťažbou štrkov na vyťaženom rašelinisku
    Přehled historicky doložených úvodních důlních děl
    Překročení státní hranice důlními díly v sz. Čechách
    Příbramský revír v dějinách báňských věd a techniky v českých zemích (1750-1945)
    Příprava hornického muzea v mědirudné oblasti v Allihies v Irsku
    Přípravná chodba ve Školce : Další tajemství lomu Malá Amerika poodhaleno!
    Příroda pracuje zadarmo : technické, nebo přírodní rekultivace?
    Příspěvek k časovému průběhu poklesů po zastavení těžby v ostravské části OKR
    Příspěvek k historii a perspektivám hornictví a rekultivací v regionu severozápadních Čech
    Příspěvek k historii dolování stříbra v kutnohorském rudním revíru
    Příspěvek k historii dolování stříbra v kutnohorském rudním revíru
    Příspěvek k morálnímu kodexu důlního měřiče
    Příspěvek k poznání podnikání firmy BAŤA v hornictví
    Radiová horečka v Jáchymově na počátku 20. století
    Razenie banských diel v zvodnených horninách pomocou zmrazovania
    Rebilance výhradních ložisek nerostných surovin České republiky (doba řešení 1993-2001)
    Rebilance výhradních ložisek nerostných surovin ČR
    Recovery of a post-mining landscape in the Ostrava-Karvina region - a good or bad investment?
    Rekognoskace a šlichová prospekce terénních pozůstatků po možné těžbě nerostných surovin na Hostýně (Hostýnské vrchy)
    Rekultivace lomu Most-Ležáky
    Remediation concepts of uranium mining operations in central and eastern Europe - EU Phare Programme
    RNDr. Lubomír Malý - životní jubileum
    Rozvojové a útlumové tendence v dějinách českého rudného hornictví
    RSDr. Jaroslav Bílek - životopis a soupis prací
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1918-1945
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1918-1945. Dokonč.
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1918-1945. Pokrač. 1.
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1918-1945. Pokrač. 2.
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1918-1945. Pokrač. 3.
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1918-1945. Pokrač. 4
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1918-1945. Pokrač. 5.
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 1.
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 2
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 3
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 4
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 5
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 6
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 7
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 8
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 9
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 10
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 11
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 12
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 13
    Rudné baníctvo na Slovensku od 13. storočia do prvého použitia strelného prachu. 2. časť
    Rudné baníctvo na Slovensku od 13. storočia do prvého použitia strelného prachu. 2. časť
    Rudné baníctvo na Slovensku od 13. storočia do prvého použitia strelného prachu. 2. časť
    Rudné baníctvo na Slovensku od 13. storočia do prvého použitia strelného prachu (1626). 1. časť
    Rudné baníctvo na Slovensku od 13. storočia do prvého použitia strelného prachu (1626). 1. časť
    Rudné baníctvo na Slovensku od 13. storočia do prvého použitia strelného prachu (1626). 1. časť
    Rudné baníctvo na Slovensku od polovice 19. storočia do roku 1918
    Rudné baníctvo na Slovensku od polovice 19. storočia do roku 1918. Dokonč.
    Rudné baníctvo na Slovensku od polovice 19. storočia do roku 1918. Pokrač. 1
    Rudné baníctvo na Slovensku od polovice 19. storočia do roku 1918. Pokrač. 2
    Rudné baníctvo na Slovensku od polovice 19. storočia do roku 1918. Pokrač. 3
    Rudné baníctvo na Slovensku v 18. a prvej polovici 19. storočia. Dokonč.
    Rudné baníctvo na Slovensku v 18. a prvej polovici 19. storočia. Pokrač. 3.
    Rudní lokality na Českomoravské vrchovině s nálezy hornických nástrojů
    Rýžoviště v údolí Zámeckého potoka ve Zlatých Horách
    Sanace následků chemické těžby uranu na ložisku Stráž
    Schlikové a počátky dolování stříbra v Jáchymově
    Seismická aktivita v oblasti povrchových dolů Severočeského hnědouhelného revíru
    Selected aspects of raw materials extraction in the Czech Republic in 1990-2006, impacts of economic transformation and environmental consequences
    Seminár k dejinám baníctva na Slovensku
    Seminář geologů muzeí České a Slovenské Republiky, Prudká na Moravě 2.-5. června 2003
    Separátní hutnění galenitových, stříbrem bohatých rud těžených na Českomoravské vrchovině
    Setkání báňských historiků ve Štiavnických horách
    Sezonní a dlouhodobý vývoj důlních vod v České republice
    Siblíkova mapa archeologických nalezišť a rýžovišť zlata na Blatensku
    Die Situation des böhmischen Bergbaus im Vormärz
    Slavnostní otevření důlní expozice v Chrustenické šachtě
    Sledování výstupu plynu v uzavřeném podzemí v lokalitě Orlová na vrtu OV 24a
    Sledování změn zemského povrchu v oblastech s povrchovou a hlubinnou těžbou hnědého uhlí
    Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/51/ES a její zavádění v ČR
    Současná muzea hornictví a hutnictví v Maďarsku
    Současné pohledy na cíle a postupy v procesu revitalizace krajiny ovlivněné dobýváním nerostných surovin
    Současné problémy a nové trendy v důlní hydrogeologii
    Současné znalosti o pravěké těžbě surovin na území České republiky
    Současný stav a perspektiva zpřístupnění historické lokality Důl Jeroným - Čistá, Slavkovský les
    Současný stav lokalit dolování Pb-Zn-Cu-Ag rud ve svratecké klenbě (západní Morava)
    Současný stav pozůstatků dolování v kutnohorském revíru
    Současný stav právní úpravy v oblasti nakládání s odpady z těžebního průmyslu
    Současný stav využití jaderných metod v rudném hornictví a jeho příbuzných oborech
    Současný vývoj Státní energetické koncepce
    Soupisy československých lomů a stavebních hmot
    Specifický druh zátěže životního prostředí - důlní díla bez právního nástupce
    Spolupráce při řešení problematiky "starých důlních děl"
    Staré banské diela v Perneku
    Staré důlní dílo Jeroným u Čisté - krátká zpráva o provedených pracech v letech 2001-2003
    Staré hutnictví stříbra
    Sto let vývoje map povrchových uhelných dolů
    Stoupové a mlýnské kameny z rudných úpraven v Evropě
    Stručný přehled o středověkém dolování stříbra v oblastech Stříbrné Hory a Utín
    Středověká hornická aglomerace na Starých Horách u Jihlavy
    Středověká sídla pravděpodobně související s dolováním v severních Čechách
    Středověké a raně novověké dolování na Kladensku a Rakovnicku
    Středověké barytem bohaté strusky po tavbě polymetalických rud na vybraných lokalitách v Jihlavě
    Středověké dobývání v Kutné Hoře
    Súčasný stav a vývojové tendencie baníctva v Rakúsku
    Surovinový potenciál stavebních surovin Mělnicka a Litoměřicka ve vztahu k funkčnímu využití území
    Suroviny a hornická činnost
    21. Světový hornický kongres v Krakově : nové výzvy a vize
    Sympozium Hornická Příbram ve vědě a technice, Příbram 2010
    Sympozium Hornická Příbram ve vědě a technice ´95
    Sympozium mezinárodní společnosti pro mechaniku hornin : ISRM International Symposium 2006
    Školní lyžařský zájezd : Některé zajímavé lokality na Slovensku spatřené v únoru 1997 a v červnu 1999
    Špania Dolina v roce 1671 v cestopisu Edwarda Browna, M. D. : Edward Brown, M. D.: Durch Niederland /Teutschland /Hungarn /Serbien etc. gethane gantz sonderbare Reisen etc. - Nürnberg 1686
    Taje hornické krajiny I
    Taje hornické krajiny II
    Taje hornické krajiny III
    Taje hornické krajiny IV
    Taje hornické krajiny V
    Technická památka mezinárodního významu - vodní kolo dolu Drkolnov v Příbrami
    Těsnicí vlastnosti základkových směsí
    Těžba a úprava rud na jihlavských Starých Horách ve 13. století (Montánní archeologický výzkum a aplikace přírodovědných analýz)
    Těžba a zpracování kyzových a kamenečných břidlic na Křivoklátsku
    Těžba fluorit-barytových ložisek v ČR
    Těžba nerostných surovin v okolí Olomouce
    Těžba, průzkum a výzkum zlata v okolí Zlátenky jv. od Pacova
    Těžba stříbra v oblasti obcí Srubec a Staré Hodějovice
    Těžba uranu na historickém území Moravy a Slezska
    Těžba uranu v Československu 1918-1945 jeko předstupeň těžby uranu na příbramsku
    Těžba zlata na Manětínsku
    Těžba zlatonosných rozsypů v jižním okolí Prahy (střední Čechy)
    Tisá skála - pozůstatky po dolování cínu
    Tradice a současnost výroby olova a stříbra v Příbrami
    Třicetiletá historie těžby přírodních uhlovodíků v ložiskové oblasti Hrušky (1959-1989)
    Uhelný průmysl a počátky devastace životního prostředí na Ostravsku
    Uložení báňských archivů z činnosti kamenouhelného revíru KLADNO-SLANÝ-RAKOVNÍK
    Unikátní důlní dílo na závodě Staříč
    Úprava důlních vod na ÚDV Svatava
    Uranové hornictví v České republice
    Uranové ložisko Rožná, možnosti dalšího průzkumu a exploatace
    Uskutečnil se již 52. ročník sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice
    Úvahy kutnohorského patriota nad knihou Kutnohorská iluminace
    Úvahy o výrobě a využívání olova v Evropě v letech 1250 až 1860
    Uzavření dolu jako obecný problém hornictví
    Vliv drtitelnosti a abrazivnosti hornin na volbu způsobu zdrobňování
    Vliv kyselých důlních vod na životní prostředí
    Vliv lidského faktoru na ekonomiku těžební společnosti
    Vliv působení teploty na změny propustnosti hornin za trojosého stavu napjatosti
    Vliv těžby na životní prostředí
    Vliv vzestupu dolování na hospodářské poměry města Příbramě na sklonku 18. století
    Voda a bláto : Hlavní odvodňovací štoly rudných dolů západních Krušných hor a jejich současný stav
    Vodohospodářský výzkum v báňském sektoru prováděný ostravskou pobočkou VÚV
    Východiska tvorby energetické politiky EU a ČR
    Výhled základního výzkumu v hornictví v 8. pětiletce
    Výročí se samými šestkami ke 160 letům nálezům uhlí a rud a 60. výročí dokumentace F.J. Reže a vydání knihy V.Tejbla
    Výskyt polymetalických rud u Zvěstova, jz. od Vlašimi
    Výskyty metanu na příbramském uranovém ložisku
    Výsledky dosavadního monitoringu a režim hydrogeologických poměrů v zatápěné ostravské dílčí pánvi
    Výsledky dosavadního výzkumu pravěkého hornictví na území Slovenska
    Výsledky geotechnického a geomechanického monitoringu na Dole Jeroným za období let 2009-2013
    Výsledky projektu "Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudních surovin" po druhém roce řešení : 11-21 Karlovy Vary, 11-14 Cheb, 11-23 Sokolov, 11-12 Kraslice
    Výsledky výzkumu vývoje uhelného hornictví na území ČSSR do první světové války
    Vysokoprocentní vápence a možnost jejich hlubinné těžby
    Výstavba železnorudného velkodolu v Senegalu
    Vytváření optimálního půdního profilu na rekultivovaných plochách severočeské pánve
    Výuka horního odboru VŠB Ostrava do vzniku Hornické fakulty
    Využití diagramu hmotnostního zastoupení vrstev k prognóze množství a kvality těžby při současném dobývání bloků s různým stupněm hlubinného vydobytí
    Využití kalů z čištění odpadních splaškových vod pro účely ozelenění odvalu po těžbě a zpracování radioaktivních surovin
    Využití nerostného bohatství Číny
    Využití tepelné energie důlních vod
    Využití vybraných základkových směsí k likvidaci hlavních důlních děl na hlubinných dolech mostecké uhelné pánve
    Využitie matematicko-logického modelovania pri návrhoch dobývania
    Využívání tuzemského nerostného bohatství - jeden ze základních předpokladů konkurenceschopnosti ČR
    Využívanie nerastných surovín, ťažba rúd a výroba kovov na Slovensku do 13. storočia
    Využívanie nerastných surovín, ťažba rúd a výroba kovov na Slovensku do 13. storočia
    Využívanie nerastných surovín, ťažba rúd a výroba kovov na Slovensku do 13. storočia
    Vývoj a overenie technológie hľbenia jám vŕtaním v nesúdržných horninách
    Vývoj antropogenních transformací reliéfu v oblasti historického Dolu Jeroným ve Slavkovském lese
    Vývoj dobývání zlata na Zlatohorsku
    Výzkum rudní mineralizace na ložiscích Vysoká, Hláska a Georg v Andělskohorském rudním revíru
    Výzkum v oblasti nerostných surovin a hornické činnosti
    Význačné životní jubileum PhDr. Jiřího Majera, CSc.
    Význam českého montanisty (510 let od narození Jiřího Bauera-Agricoly)
    Význam Příbramě ve vývoji montánních věd a techniky
    Werk und Bedeutung Georgius AGRICOLAs - zum 450. Todestag des sächsischen Gelehrten
    Works and significance of Georgius Agricola - 450 years since the death of this Saxonian scientist
    Z činnosti montánní archeologie v Čechách v roce 1984
    Z dejin slovenskej balneohydrogeológie
    Z historie exploatace grafitu v jižních Čechách
    Z historie exploatace grafitu v jižních Čechách
    Z historie Strojního a stavebního (stavitelského) odboru v Příbrami-Březových Horách
    Z minulosti a současnosti hornických prací ve Slaném (1. část)
    Za kongsberským stříbrem
    Záchrana a prezentace hornických památek na Březových Horách Okresním muzeem Příbram
    Záhadná Amerika?. 3.-4. díl, Severní překop
    Zahlazování uranové činnosti v lokalitě Mydlovary
    Zajímavý list o starých hornických dílech v okolí Píseckém
    Základní faktory otvírky černouhelného ložiska Slaný : hydrogeologické a plynové poměry
    Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí v oblasti hornictví : připravované změny zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
    Zaniklý středověký hutnický areál Plandry u Jihlavy
    Zaniklý těžební a zpracovatelský areál Hory u Vrbice
    Zaniklý těžební areál U Všech Svatých na Horách Kutných
    Zatraktivnění Hornického muzea OKD Ostrava
    Zavátá minulost Mostecka
    Zemřel prof. Ing. Karel Müller, DrSc.
    Zemřel prof. Ing. Martin Vavro, DrSc.
    Zhodnocení geotermického měření ve vrtu NP 831 Vlčovice a jeho význam pro praktické využití při zjišťování rozložení teplotních polí
    Zkušenosti s řešením stability svahů v kanadských lomech
    Zkušenosti z revizí zajištění starých důlních děl
    Zlato v českých dějinách
    Zlato v Schäffer Pinge, Zlaté Hory v Jeseníkách
    Změny hydrogeologických poměrů v oblasti po ukončení těžební činnosti v Rosických uhelných dolech
    Změny v horním právu a v některých souvisejících oborech v roce 2009
    Změny v horním právu v roce 2008
    Zóna průmyslových památek v okrese Most, vztahujících se k hornické činnosti a chemii
    Zpracování kutnohorských rud v 90. letech 15. století v ikonografii, dokumentech i neprokázaných představách
    Zpráva o výzkumu historického podzemí v Hosíně u Českých Budějovic
    Zpřístupnění středověkého dolu Mariahilf (Marie Pomocná) na Měděnci veřejnosti
    Způsob a problematika odpracování ložisek Strážského bloku
    Živá historie marockého hornictví
    Životní jubileum montánní historičky PhDr. Ludmily Kubátové
    Životnost průmyslových zásob nerostných surovin v ČR