Podrobnosti záznamu

Klasifikační znak
    622.32
Článek
    40 let ložiska Kostelany
    Aplikace koloidně-chemických systémů při budování podzemních zásobníků plynu
    Automatizácia v ťažbe ropy a zemného plynu - pohľad k susedom
    Geoekologické monitorování území inčukalnského podzemního zásobníku plynu
    Geografický informační systém v MND a.s. Hodonín
    Historie průzkumu uhlovodíků
    How the modern oil and gas industry was born: historical remarks : abstract
    Klasifikace zásob ložisek, perspektivních a prognózních zdrojů nafty a zemního plynu v SSSR
    Komořanské kyselky v archivních materiálech báňských úřadů
    Laboratory research of possibilities of CO2 application for increasing the recovery of hydrocarbon deposits
    Laboruntersuchungen der Gastrocknung mit Hilfe von Adsorption und Absorption
    Legal conditions of oil and gas reservoir exploration and production on the territory of the Czech Republic
    Lužice u Hodonína - obec s šedesátiletou historií těžby
    III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna w Ostrawie
    MND - from the National Oil Company to a successful private business
    Naftový průmysl našich zemí v rámci Rakouska-Uherska
    Nové postupy ve zpracování seizmických dat prováděných ve středisku numerického zpracování MND Hodonín
    Odstraňování starých ekologických škod po těžbě ropy za pomoci fondů EU
    Perspektivy těžby a využívání CBM v České republice
    Petrografie v naftové geologii
    Podzemní zásobníky plynu - důležitý článek v plynárenské soustavě
    Podzemní zásobníky plynu
    Poznámky k vrtání flyše na Rakouském plynovém ložisku Höflein
    Problematika likvidace provozních sond na dotěžených ložiscích uhlovodíků
    Problematika projektování a provádění čerpacích pokusů a těžebního vystrojování sond připravených pro těžbu kyselých plynů v naftovém průmyslu ČSSR
    Problematika těžby přírodních uhlovodíků z ložisek krystalinického fundamentu JV svahů Českého masivu
    Problematika těžby rop z rozpukaného krystalinika
    Průzkum ložisek ropy a zemního plynu v Kamerunu v rámci Programu rozvojové pomoci České republiky
    Rotarové vrtání pěnovým proplachem v oblasti plynového ložiska WAFA v Libyi
    Rynek ropy naftowej w krajach Grupy Wyszechradzkiej i Państwach Nadbałtyckich
    Sedmdesát let naftového průmyslu v ČSSR
    Senné - nové ložisko zemného plynu vo východoslovenskom Neogéne
    Staré ekologické zátěže po těžbě ropy a zemního plynu v oblasti jižní Moravy
    Staré ekologické zátěže po těžbě ropy a zemního plynu v oblasti jižní Moravy
    Staré ekologické zátěže po těžbě ropy a zemního plynu v oblasti jižní Moravy
    Stav realizace a prognózy velmi hlubokého vrtání na ropu a zemní plyn na území SSR
    Světové surovinové zdroje ropy a zemního plynu : prognózy jejich vývoje a možného dopadu na palivoenergetickou bilanci České republiky
    Systém kontroly hermetičnosti podzemního zásobníku plynu LAB
    Ťažba zemného plynu s obsahom sirovodíka. 4. časť, technológia úpravy kyslého plynu na ložisku Závod
    Termická těžba ropy z ložiska Měnín
    Těžba plynu jedna z možností rozvoje hornické činnosti na dolech OKD
    Transformation the oil reservoir - Damborice to the UGS - the first phase
    Uhlí, ropa, zemní plyn - světové a naše zásoby, těžba, spotřeba a výhledy
    Uhřice-Jih, první ložisko jedenadvacátého století
    Umstellung der Erdgas-Lagerstätte Dunajovice ČSSR auf Untergrund-Gasspeicherbetrieb
    Určení typu ložiska uhlovodíků ny základě činnosti geoservisu
    Vliv průzkumu a těžby ropy a zemního plynu na životní prostředí
    Vplyv vytvárania a prevádzky podzemných zásobníkov plynu na tvorbu a ochranu životného prostredia
    Vývoj těžby uhlovodíků
    Význam měřických prací prováděných na vrtech hloubených moderními technologiemi vrtání
    World coalbed methane projects
    Zemětřesení ve službách energetiky : seismika pomáhá těžit ropu a zemní plyn i čerpat geotermální energii
    Zhodnocení těženého důlního plynu z uzavřených dolů ve Spolkové republice Německo
    Zkapalněný zemní plyn z Indonésie