Podrobnosti záznamu

Klasifikační znak
    63
Článek
    Nitrátová směrnice z pohledu zemědělské praxe
    Uplatnění nitrátové směrnice v podmínkách České republiky
    Vliv ochranného obdělávání půdy na obsah fosforu v sedimentu srážkového odtoku
    Vodní režim krystalinika a nitráty ve vodách
    Zemědělství a voda
    Zranitelné oblasti