Podrobnosti záznamu

Klasifikační znak
    902
Článek
    Analýza rostlinných zbytků z vrcholně středověkého příkopu z Telče
    Application of optical methods for the research of Neolitic ceramics
    Archeolog, geotechnik a stavebník
    Archeologické doklady rudných mlýnů a stoup v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
    Archeologický výzkum zaniklého těžebního areálu u kostela sv. Václava v Pněvicích (okr. Kutná Hora)
    Archeologie údolní nivy : aneb Proč možná zanikla Velká Morava
    Die Bergstadt Jihlava/Iglau im 13. Jahrhundert - Stadt und Bergwewrke - Bürger und Bergleute
    Chemické složení loštických pohárů
    Čáslavsko - pozůstatky montánní činnosti : zpráva o stavu výzkumu
    Dating the transition
    Development of petroarchaeology in the Czech Republic after the 3rd Seminar in Bulgarian Plovdiv
    Dolování železných rud v okolí hradu Pernštejna na západní Moravě
    Exploitation of rocks from the Brno Massif for polished stone industry, South Moravia (Czech Republic)
    Fauna moravských jeskyní s paleolitickými nálezy
    Fluid inclusion characteristics of rock crystal sources from the Bohemian-Moravian Highland
    Geoarcheologický výzkum lokality Boršice u Buchlovic : 25-33 Uherské Hradiště
    Geodynamics in study and protection of archaeological monuments: Castle of Giants, Czech Republic, and Machu Picchu, Peru
    Geomorphological research at Machu Picchu
    Gründung, Struktur and Entwicklung der mittelalterlichen Bergstadt Kutná Hora/Kuttenberg aus der Sicht der Archäologie, der Montanarchäologie und der Geschichte
    Historické využití podzemní vody ve Strahovském klášteře v Praze : 12-24 Praha
    Hliník - stříbro z hlíny
    Hornické tradice a Landek
    In mud forgotten: Old Kingdom palaeoecological evidence from Abusir
    Jeskyně, člověk a krajina na příkladu neolitu a staršího eneolitu Západních Karpat
    Jeskyně v údolí Říčky: Kůlnička, Liščí a Klímova
    K problematice funerálních jeskyní
    Kamenné sekyrky od Jablonce nad Nisou
    Kamenné suroviny opevnění na raně středověkém centru Pohansko u Břeclavi (Česká republika) a jejich provenience
    Kamenné suroviny z výzkumů Josefa Skutila v severní části Moravského krasu
    Kamenný artefakt z výkopu u Mašovic (Znojmo)
    Katalog moravských jeskyní s paleolitickými nálezy
    Keramická petrografie loštické hrnčiny
    Kuttenberg und Freiberg im späten Mittelalter. Zu den kontakten zwischen den beiden mitteleuropäischen Bergstädten in vorhussitischer Zeit
    Lidská revoluce : byla, nebo nebyla : diskuse k počátku a šíření moderního člověka
    Long-term development of cultural landscape in Central Bohemia as a co-evolution of human impacts and natural processes ; Outline of an interdisciplinary project
    Lovci mamutů na Donu : kde žili a jak
    Měkkýši z archeologických výkopů na Bacíně
    Možnosti a výsledky záchranných archeologických výzkumů ve speleologických lokalitách
    Nález mlecích kamenů z rudního mlýna na katastru Stříbrné Hory na Havlíčkobrodsku
    Nálezy artefaktů podobajících se struskám ze Slavkova pod Hostýnem
    Němčice I
    Nevzorkujme objekty archeologického zájmu!
    Nové doklady zpracování drahých kovů v raném středověku (předběžné sdělení)
    Nové měkkýší druhy českého kvartéru
    Objev unikátního neolitického těžebního areálu u Jistebska v severních Čechách
    Opevněné polohy na Jihlavsku a Havlíčkobrodsku pravděpodobně související se středověkým hornictvím
    Paleonotologické nálezy v Mechovém závrtu (k.ú. Mokrá)
    Patterns of cultural variability during the Middle-to-Upper Paleolithic transition in Europe
    Pavlu Rousovi k šedesátinám
    Petrographic and microthermometric analyses of fluid inclusions in rock crystals: systematic approach to a selection of provenance of artefacts, an example from Silesia
    Povrchový průzkum pozůstatků montánní činnosti v bývalém politickém okrese Čáslav : zpráva o stavu výzkumu
    Praha přírodní : přírodní podmínky Prahy
    Pravěká keramika - významný zdroj informací
    Prubířství a prubířská keramika
    Přírodní prostředí a osídlení krasu v pozdním paleolitu a mezolitu
    Příspěvek paleontologie k poznání pohřebního ritu "lovců mamutů"
    Rudní lokality na Českomoravské vrchovině s nálezy hornických nástrojů
    Současné znalosti o pravěké těžbě surovin na území České republiky
    Speleoarcheologie mezi krasem a pseudokrasem. K otázkám výzkumu a ochrany paleolitických a mezolitických nálezových situací
    Středověká sídla pravděpodobně související s dolováním v severních Čechách
    Středověké dobývání v Kutné Hoře
    Suroviny paleolitických artefaktů z jeskyní Kůlnička a Liščí díra
    Suroviny využívané k výrobě broušené kamenné industrie v neolitu a eneolitu Čech
    Technology, craft and industry
    Těžba zlata na Manětínsku
    Tisá skála - pozůstatky po dolování cínu
    Titan - bájná síla bohů
    Vepsáno do půdy
    Výsledky terénních archeologických výzkumů zařazených do projektu "Evropský geopark UNESCO Český ráj - vytvoření geoinformačního systému pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví"
    Využití elektrické odporové tomografie k vizualizaci výplní historických stezek
    Využití vltavínů v prehistorii až rané době dějinné ve střední Evropě
    Výzkum mladopaleolitické lokality Boršice u Buchlovic : 25-33 Uherské Hradiště
    Výzkum surovin štípaných artefaktů magdalénského osídlení z Ochozské jeskyně
    Výzkumy Josefa Skutila v severní části Moravského krasu
    Wprowadzenie do problematyki petroarcheologii
    Za Karlem Valochem (*15. dubna 1920 v Brně - ?16. února 2013 v Brně)
    Zaniklý těžební areál U Všech Svatých na Horách Kutných