Podrobnosti záznamu

Klasifikační znak
    930
Článek
    8. mezinárodní sympozium "Cultural Heritage in Geosciences, Mining and Metallurgy" ve Schwazu (Tyrolsko, Rakousko)
    10. setkání hornických měst 16.9.2006 Příbram. I. část
    10. setkání hornických měst 16.9.2006 Příbram. II. část
    The 1855 Visp (Switzerland) earthquake: early attempts of earthquake intensity classification
    Almadén ve Španělsku - nejvýznamnější ložisko rtuti na světě
    Antická cunami : Středozemí a vulkanizmus patří k sobě
    Bájný vrch Kozákov
    Beginnings of regular seismic service and research in the Austro-Hungarian Monarchy. Part I
    Bohemian Mineralogy in the Early 19th Century : the "Vaterländisches Museum des Königreichs Böhmen" in Prague
    Cresson Vug - vzpomínka na nejslavnější zlatou dutinu
    Čáslavsko - pozůstatky montánní činnosti : zpráva o stavu výzkumu
    České stříbro po Bílé hoře
    Čtyři historické smaragdy
    Dobývání uranových rud na území Německa během druhé světové války
    Epizoda z historie báňského školství v zemích Koruny české
    Experimentální výpal vybraných minerálů a jeho aplikace při studiu materiálu dvou historických pecí
    Hindsight for the history of Quaternary mapping of the Czech Republic
    Historická zemětřesení na starých rytinách
    Historické mineralogické nálezy v širší oblasti severočeské hnědouhelné pánve
    Historický červený pigment caput mortum
    Historický přehled rozvoje hornictví v českém a saském Krušnohoří
    Historický stříbrorudný revír Boží Dar u Jáchymova v Krušných horách
    Historický vývoj dolu Anselm v Ostravě
    Historie a současnost dolování v okolí Baia Mare v sz. Rumunsku
    Historie dobývaní černého uhlí ve Východočeských uhelných dolech
    Historie dolování drahých kovů v Rudolfovském revíru u Českých Budějovic
    Historie hornictví ve městě Vejprty a jeho okolí
    Horníci Západočeských uhelných dolů oslavili 31.3.2007 30. výročí ukončení těžby černého uhlí na největším a nejznámějším dole revíru, dole Obránců míru ve Zbůchu
    Horničtí historikové Evropy jednali v Mostě
    Hydrogeologická charakteristika areálu Břevnovského kláštera v Praze : 12-24 Praha
    Jedová hora (Dědova hora) u Neřežína
    Jubilující Břevnov očima hydrogeologa : 12-24 Praha
    Kapitola z dějin zpracování drahých kamenů ve střední Evropě
    Karlovarská dvojčata - světoznámý krystalografický fenomén
    Karlovarská umělecká mozaika
    Komořanské kyselky v archivních materiálech báňských úřadů
    The Krásno Sn-W ore district near Horní Slavkov : mining history, geological and mineralogical characteristics
    Ložiska a výskyty nerostných surovin v oblasti Středních Brd a Podbrdska
    Malachit jako drahý kámen je v oblibě již několik tisíciletí
    Málo navštěvované, zaniklé nebo neznámé mineralogické lokality v Rychlebských horách
    Manganová mineralizace žíly Marie Terezie u Horní Blatné v Krušných horách
    Mikropetrografické a petrochemické rozbory novověké glazované keramiky z lokality Strachotín
    Mineralogická vycházka - Hornický skanzen Důl Mayrau, Vinařice
    Modern use of historical maps for the landscape rehabilitation in the Czech Republic
    Několik zajímavostí z minulosti i ze současnosti Markovic u Čáslavi
    Nerosty skupiny tetraedritu a jejich výskyt v České a Slovenské republice
    O ryžovištích a zlatu českého jihovýchodu
    Ostrov Topazos v Rudém moři
    Ověření recentních zlatonosných rozsypů pod Tribečem
    Pictorial series of the manifestations of the dynamics of the Earth : regular exhibition at the geophysical institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague. 3., Historical images of landslides and rock falls
    Počátky středního báňského školství v českých zemích
    Podkrušnohorské technické muzeum
    Podzemí u Vřídla
    Povrchový průzkum pozůstatků montánní činnosti v bývalém politickém okrese Čáslav : zpráva o stavu výzkumu
    Praha přírodní : přírodní podmínky Prahy
    Projekt skanzenu mědirudného dolu v El Teniente v Chile
    Propadlina na turkaňském pásmu u Kutné Hory
    Prubířství a prubířská keramika
    Příčiny a následky ničivých povodní během kolonizace vrchovin ve 13. a 14. stol.
    Příčiny a následky ničivých povodní během kolonizace vrchovin ve 13. a 14. století
    Příspěvek k historii dolování stříbra v kutnohorském rudním revíru
    Reichenstein-Złoty Stok: zajímavá historická lokalita v Rychlebských horách
    Rozloučili jsme se ...
    San Francisco earthquake of April 18th, 1906, a hundred-year anniversary of disastrous Californian event
    Sejpy po těžbě kasiteritu a zlata u obce Sázavka (dříve Smrdov), vsv. od Ledče nad Sázavou
    Setkání báňských historiků ve Štiavnických horách
    Smrkovec - nové nálezy nerostů na lokalitě s bohatou asociací Bi-minerálů
    "Spodumen" z Číchova - nekonečný příběh omylu
    Stará strojní jáma 1835 - Hlavní jáma 1863 - Nová jáma 1890 - Antonín Zápotocký 1950 - Lazy 1995
    Starý důl Jan-starý důl Ovčárna 1811 - Karel 1869 - Jan 1860 - Prezident Beneš I.-II. 1946 - Velkodůl ČSA 1951 - Skupinový důl OKD, a.s. ČSA o.z. 1995
    Stříbro a Čechy okolo roku 1000
    Stříbrský rudní revír včera a dnes
    Těžba zlata na Novoknínsku - historie a současnost
    Upomínková výtěžková medaile na stříbrné a olověné doly u obce Kšice z roku 1871 : 11-44 Nýřany
    Uranové ložisko Zálesí v Rychlebských horách
    Uranové minerály České republiky a jejich naleziště
    Užití historických dat při rekonstrukci avulze koryta Berounky mezi Zbraslaví a Lahovicemi : 12-42 Zbraslav
    Vliv složení starých hutních strusek z území kutnohorského revíru na kontaminaci horninového prostředí rizikovými prvky
    Výročí se samými šestkami ke 160 letům nálezům uhlí a rud a 60. výročí dokumentace F.J. Reže a vydání knihy V.Tejbla
    Význam těžby stříbra v dějinách Horního Slavkova
    Vznik horních měst
    Z historie exploatace grafitu v jižních Čechách
    Z historie exploatace grafitu v jižních Čechách
    Z historie hlubinných dolů
    Z historie Strojního a stavebního (stavitelského) odboru v Příbrami-Březových Horách
    Z historie těžby nerostných surovin v okolí Suchdola nad Lužnicí a jeho blízkého okolí
    Za minerály obřích dutin do Stříbra
    Zajímavý list o starých hornických dílech v okolí Píseckém
    Zpřístupnění středověkého dolu Mariahilf (Marie Pomocná) na Měděnci veřejnosti
    Žofie 1871 - Fučík 5 1979