Podrobnosti záznamu

Název
    Akademický bulletin
ISSN
    1210-9525
Země vydání
    Česká republika
Klíčove slovo
    Akademický
    Bulletin
Články z tohoto seriálu
    50 let Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR
    Alois Zátopek (1907-1985)
    Česká geologická společnost
    Česká společnost antropologická
    Diamantová lady
    Drobné tvary na povrchu pískovcových skal : hříčka přírody i cenný typ geologického záznamu
    František Slavík 1876-1957
    Geoarcheologie a její potenciál
    Historická zemětřesení na starých rytinách
    Hledáme cesty ke snížení emisí skleníkových plynů z půd
    Jaroslav Jiljí Jahn (1865-1934)
    Josef Klvaňa 1857-1919
    Jsou kyselé deště ve světě problémem?
    Karel Absolon (16.6.1877 - 6.10.1960)
    Když se svět třese
    Kníže biologů - fenomén Darwin
    Medaile Ernsta Macha
    Mezinárodní rok planety Země 2008
    Mezinárodní rok planety Země je výzvou vědců světové veřejnosti
    Odolen Kodym (1898-1963)
    Oxid uhličitý a horninový masiv
    Planeta Země mocná a zranitelná
    Povodně a sucho 2013 : krajina jako základ řešení
    Rozvoj seismologie, inženýrské geofyziky a geotechniky : ostravské regionální konference seismologů, inženýrských geofyziků a geotechniků s mezinárodní účastí
    Rudolf Šrámek-Hušek 1907-1962
    Setkání českých a slovenských hydrologů
    Skrytá krása karlovarského vřídlovce
    Studium mikrobiálního společenstva v kontaminovaných půdách
    Úlovek evropské bolidové sítě : Meteorit Neuschwanstein - čtvrtý fotografovaný pád meteoritu v historii a dvojče známého meteoritu Příbram
    Václav Káš (1899-1978)
    Výzkum hlubinné stavby Českého masivu začíná
    Výzkum krasových sedimentů
    Zemské bloky se pohybují i u nás