Podrobnosti záznamu

Název
    Buletini i shkencave gjeologjike
ISSN
    0254-5276
Země vydání
    Albánie
Klíčove slovo
    Buletini
    Gjeologjike
    Shkencave
Články z tohoto seriálu
    Alpine Deformational History of the Internal Albanides (Mesozoic and Early Paleogene)
    Alpine deformational history of the Internal Albanides (Mesozoic and Early Paleogene)
    The genus Plicatula Lamarck, L801 [i.e. 1801], in the Lower Cretaceous of the Mirdita zone (Albania)
    Kufiri silurian-devonian dhe zonat graptolitike prane tij ne Muhurr (zona e Korabit)
    Mineralizimet sedimentare Te Pb-Zn Ne depozitemet triasike te treves Alpine dhe mundesia e gjetjes se tyre NE Shqiperine E veriut (rajoni i Shkodres)
    Rudists from the Albanian Alps zone (Northern Albania)
    The Urgonian Facies (Lower Cretaceous) in Albania
    The Urgonian facies (Lower Cretaceous) in Albania