Podrobnosti záznamu

Název
    Kámen
ISSN
    1210-9452
Země vydání
    Česká republika
Klíčove slovo
    Kámen
Články z tohoto seriálu
    Bělohradský pískovec z lomu Javorka
    Broušené kamenné nástroje v neolitu a eneolitu
    Identifikace mramoru použitého pro zhotovení lobkovických a fictumovských náhrobních kamenů v Kadani a v Klášterci nad Ohří (1)
    Identifikace mramoru použitého pro zhotovení lobkovických a fictumovských náhrobních kamenů v Kadani a v Klášterci nad Ohří (2)
    Kulmská břidlice z Budišovic
    Neolitičtí kameníci v podhůří Jizerských hor
    Petrografické a mineralogicko-geochemické zhodnocení stavebních materiálů historických kamenných konstrukcí
    Příprava a realizace terénního průzkumu historických kamenných konstrukcí
    Zelené pískovce východních Čech a jejich využití jako stavebního a sochařského kamene