Podrobnosti záznamu

Název
    Knihovna České speleologické společnosti
Místo vydání
    Praha
ISBN
    80-85304-69-4
    80-85304-76-7
Země vydání
    Česká republika
Klíčove slovo
    České
    Knihovna
    Speleologické
    Společnosti
Články z tohoto seriálu
    Bioeroze a jeskyně
    Broumovsko
    České Švýcarsko
    Českolipsko
    Český kras v díle Bohuslava Balbína: O památných jeskyních, českém vápenci a léčivém prameni na Tmani
    Český ráj
    Geologie, geomorfologie a přírodní poměry paleolitické lokality Tmaň
    Kokořínsko
    Koněpruský vápenec na Zemské výstavě v Praze v roce 1891
    Konodontová biostratigrafie v lomu Čertovy schody v Koněpruské oblasti
    Lužické hory
    Malacostratigraphy of the tufa deposit in the Švarcava Valley
    Malakostratigrafie kvartéru koněpruské oblasti
    Miocenní pánev Vižina a její význam pro poznání paleopotamologických poměrů jihozápadní části Českého krasu
    Mladoboleslavsko
    Nálezy mladocenozoické fauny v Českém krasu a jejich význam pro poznání morfogeneze této oblasti
    Ochrana krajinného rázu při otevírání lomů
    Okolí Hamru a Svébořic
    Paleontologická a geologická bibliografie koněpruského devonu
    Patinované křemencové balvany na třech pravěkých lokalitách Českého krasu
    Půdní poměry koněpruské oblasti
    Shrnutí nových poznatků: co nám říkají o genezi železivců v české křídě
    Tlustec - revitalizační studie roztěženého lomu
    Úvod
    Vyčisti a zmiz! Esej o morfologické a estetické úpravě opuštěných lomů a o pokušení být chytřejší než příroda
    Výskyty železivců mimo českou křídovou pánev
    Z Českého krasu
    Z historie koněpruské oblasti
    Železité pískovce v Národním parku Zion v Utahu